กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวด? สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
(6)

🧊จากเหตุการณ์ แอมโมเนีย รั่วไหลจากภายในโรงน้ำแข็ง ย่านบางละมุง จ.ชลบุรี ด้วยความห่วงใย จากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ง...
17/04/2024

🧊จากเหตุการณ์ แอมโมเนีย รั่วไหลจากภายในโรงน้ำแข็ง ย่านบางละมุง จ.ชลบุรี

ด้วยความห่วงใย จากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 📚

📣📣📣 แนวทางการเฝ้าระวังสุขภาพผู้สัมผัสแคดเมียม (CADMIUM) สำหรับสถานประกอบกิจการและประชาชน
17/04/2024

📣📣📣 แนวทางการเฝ้าระวังสุขภาพผู้สัมผัสแคดเมียม (CADMIUM) สำหรับสถานประกอบกิจการและประชาชน

📣จากข่าว "พบผู้โดยสารหมดสติภายในรถตู้"อาจเป็นเพราะได้รับก๊าซคาร์บอนมนอกไซด์ภายในรถ⭐️ผู้ขับขี่รถยนต์/รถโดยสาร ควรหมั่นตรว...
15/04/2024

📣จากข่าว "พบผู้โดยสารหมดสติภายในรถตู้"
อาจเป็นเพราะได้รับก๊าซคาร์บอนมนอกไซด์ภายในรถ

⭐️ผู้ขับขี่รถยนต์/รถโดยสาร ควรหมั่นตรวจสอบเครื่องยนต์
และระบบระบายอากาศภายในรถให้เรียบร้อย ปลอดภัย ก่อนออกเดินทาง 🚌🚙🚕🚗

☘️ด้วยความปรารถนาดีจาก
🌿กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 #สวัสดีปีใหม่ #สงกรานต์ไทย #กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม #กรมควบคุมโรค
13/04/2024

#สวัสดีปีใหม่ #สงกรานต์ไทย
#กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
#กรมควบคุมโรค

⭐️ กอง EnvOcc ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี กากแคดเมียม
10/04/2024

⭐️ กอง EnvOcc ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี กากแคดเมียม

📣📣📣ช่วงสถานการณ์ การพบแคดเมียมในโรงงานพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร ตาก และชลบุรี กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม💓ได้จั...
10/04/2024

📣📣📣ช่วงสถานการณ์ การพบแคดเมียมในโรงงานพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร ตาก และชลบุรี
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
💓ได้จัดทำอินโฟคำถาม-คำตอบประเด็นที่ประชาชนสนใจเพื่อเป็นการให้ความรู้และสื่อสารแก่ประชาชน

☀️ด้วยความห่วงใยจากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ⭐️

👉มารู้จัก! EnvOcc PHR ระบบข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพรายบุคคล 🔍📢📢 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจสุขภาพทั่วไป และผล...
09/04/2024

👉มารู้จัก! EnvOcc PHR ระบบข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพรายบุคคล 🔍
📢📢 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจสุขภาพทั่วไป และผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงเข้ากับระบบข้อมูลของโรงพยาบาลด้วย Healthcare API Standard โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ผ่านแอปพลิเคชัน

📌หน่วยบริการสาธารสุข / สถานประกอบกิจการ
ใช้งานผ่าน Web Application 👉https://workerhealth.ddc.moph.go.th
📌พนักงาน / ลูกจ้าง / ประชาชนทั่วไป
ใช้งานผ่าน Mobile Application 👉หมอรู้จักคุณ

📣 ⚓️ ข่าวประชาสัมพันธ์🔹การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเวชศาสตร์ทางทะเล สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 📍ณ โรงแรมปาล์มม...
09/04/2024

📣 ⚓️ ข่าวประชาสัมพันธ์
🔹การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเวชศาสตร์ทางทะเล สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
📍ณ โรงแรมปาล์มมาลีบีช รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 67 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการกองฯ เป็นประธานการประชุม 🛟

⚓️⚓️⚓️

🏡🏠ออกจากบ้านวันนี้🔻หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด🔻เพื่อสุขภาพตัวคุณและคนที่คุณรัก❣️
09/04/2024

🏡🏠ออกจากบ้านวันนี้
🔻หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด🔻
เพื่อสุขภาพตัวคุณและคนที่คุณรัก❣️

📰จากกรณีข่าว รถสารเคมีคว่ำ ณ สปป.ลาว ไหลลงสู่แม่น้ำคานไหลต่อสู่แม่น้ำโขง ผ่านจังหวัดเลย🚨📣จึงขอประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิกใ...
06/04/2024

📰จากกรณีข่าว รถสารเคมีคว่ำ ณ สปป.ลาว ไหลลงสู่แม่น้ำคานไหลต่อสู่แม่น้ำโขง ผ่านจังหวัดเลย🚨

📣จึงขอประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิกให้ความรู้ เรื่อง อันตรายจากกรดซัลฟิวริก

🔹ช่องทางการรับสัมผัส
👁️ทางตา
👃ทางจมูก
👄ทางปาก
🤲ทางผิวหนัง

🔹ผลกระทบต่อสุขภาพ
ระคายเคืองผิวหนัง
ระคายเคืองดางตา
ระคายเคืองจมูกและทางเดินหายใจ

🔹อาการ
1. คลื่นไส้ อาเจียน
2. ผิวหนังไหม้ปวดแสบปวดร้อนเกิดแผลพุพอง
3. เกิดการไหม้ของลำคอหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร
4. ตาแดง น้ำตาไหล กระจกตาเสียหาย
5. หายใจติดขัด ช็อคและเสียชีวิตได้

***หากโดนดวงตามาก ๆ อาจทำให้เกิดการไหม้อย่างสาหัส จนถึงตาบอดได้***

🔻ความเข้มข้นขึ้นอยู่กับปริมาณการสัมผัส🔻

🔹ผู้อาศัยรอบพื้นที่เกิดเหตุ
1. งดทำกิจกรรม ลงเล่นน้ำ หรือนำน้ำมาใช้อุปโภค บริโภค
2. ห้ามนำสัตว์น้ำหรือปลาที่ตายจากแหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อนมาทำอาหาร
3. สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการผิดปกติ รีบไปพบแพทย์
4. ติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

🫶ด้วยความห่วงใยจากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

📣รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นำทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค 🔻กรณีเหตุการณ์ โรงงานซุกซ่อน ”กากแคดเมียม“ และ ”กากสังกะสี“🔻
05/04/2024

📣รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นำทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค 🔻กรณีเหตุการณ์ โรงงานซุกซ่อน ”กากแคดเมียม“ และ ”กากสังกะสี“🔻

📰จากกรณีข่าว พบกากแคดเมียม 1.5 หมื่นตัน ซุกโรงงานที่สมุทรสาคร📣จึงขอประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิกให้ความรู้ เรื่อง อันตรายจา...
04/04/2024

📰จากกรณีข่าว พบกากแคดเมียม 1.5 หมื่นตัน ซุกโรงงานที่สมุทรสาคร

📣จึงขอประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิกให้ความรู้ เรื่อง อันตรายจากแคดเมียม

🔹ช่องทางการรับสัมผัส
👁️ทางตา
👃ทางจมูก
👄ทางปาก
🤲ทางผิวหนัง 🔻สามารถซึมผ่านผิวหนังได้ กรณีมีบาดแผล🔻

🔹อาการและความอันตราย
ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย คลื่นใส้ อาเจียน ท้องเสีย ระคายเคืองหลอดลม จมูก และลำคอ เกิดถุงลมโป่งพอง เป็นพิษต่อไต

🔹การปฐมพยาบาล
1. หากสูดดม: ให้รีบออกจากพื้นที่ รับอากาศบริสุทธิ์นำส่งแพทย์ทันที
2. หากสัมผัสกับผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกหมดทันที ล้างด้วยน้ำไหลผ่าน รีบพบแพทย์
3. หากเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก รีบพบจักษุแพทย์
4. หากกลืนกิน /ดื่ม ให้รีบดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อย 2 แก้ว รีบพบแพทย์
5. งดเข้าพื้นที่เกิดเหตุ ติดตามสถานการณ์ สังเกตอาการตนเอง ผิดปกติรีบพบแพทย์ทันที

🫶ด้วยความห่วงใยจากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

น้องเซฟตี้พาดู 👀 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับข้อมูลของ “อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)” ที่นายจ้างต้องดำเนินการแก่ลู...
04/04/2024

น้องเซฟตี้พาดู 👀 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับข้อมูลของ “อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)” ที่นายจ้างต้องดำเนินการแก่ลูกจ้าง ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
🦺อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) หมายถึง อุปกรณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน
📍แล้วมีข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับ PPE ที่นายจ้างจำเป็นจะต้องดำเนินการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ข้อ
1. ชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมงาน เพื่อกำหนดรายการอุปกรณ์ PPE ให้เหมาะสม
2. จัดให้มีอุปกรณ์ PPE ที่ได้มาตรฐานและครบถ้วนตามลักษณะความเสี่ยงของงาน
3. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ PPE ให้ลูกจ้างทราบ เช่น การอบรมให้ความรู้ จัดทำป้ายแสดงวิธีการสวมใส่ที่ถูกต้อง
4. มีมาตรการในการตรวจสอบอุปกรณ์ PPE ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5. กำกับและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์ PPE ตลอดระยะเวลาการทำงาน
🚨 ทั้งนี้ การเลือกอุปกรณ์ PPE ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติและคุณภาพ โดยต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานสากล ISO, EN, AS/NZS, ANSI, JIS, NIOSH, OSHA, NFPA อีกด้วยนะ ✨
📚 ติดตามความรู้ดี ๆ และเป็นประโยชน์ ได้จากเฟซบุ๊ก รอบรู้ เข้าใจ ประยุกต์ใช้ถูกต้อง กับ พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

☀️ ร้อนทะลุปรอท อุณหภูมิพุ่งสูงเกิน 40 องศา 🌡️ได้เวลาของ 'โรคฮีทสโตรก' มาถึงแล้ว ทำยังไงดีนะ 🥵🥵 โรคลมร้อน หรือ ฮีทสโตรก...
04/04/2024

☀️ ร้อนทะลุปรอท อุณหภูมิพุ่งสูงเกิน 40 องศา 🌡️
ได้เวลาของ 'โรคฮีทสโตรก' มาถึงแล้ว ทำยังไงดีนะ 🥵
🥵 โรคลมร้อน หรือ ฮีทสโตรก (Heatstroke) 🥵 เกิดจากภาวะที่ร่างกายร้อนจัดจนส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย เป็นอาการที่พบได้ในช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน ทำให้หลายพื้นที่มีอากาศร้อนอบอ้าว มีค่าดัชนีความร้อนพุ่งสูงขึ้น และอาจมีอุณหภูมิสูงถึง 44.5 องศาเซลเซียส ทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากภาวะอากาศร้อนได้ง่ายขึ้น
ซึ่งเป็นอาการเสี่ยงต่อผู้ที่ทำงานหรืออยู่ในสถานที่ที่มีแดดจัด หรือมีอากาศร้อนอบอ้าว รวมถึงกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด เป็นต้น อาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ รวมถึงเด็กและหญิงตั้งครรภ์ก็ต้องระมัดระวังเช่นกัน 🫢
แล้วโรคฮีทสโตรก ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้าง
📍 ตัวร้อน วิงเวียน ปวดศีรษะ
📍 คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย
📍 เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นแรง
📍 เป็นลม หรือเกิดอาการชัก พูดจาสับสนไม่รู้เรื่อง
❓ หากเราไปพบผู้ที่กำลังเกิดอาการฮีทสโตรก ควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างไร
1.รีบนำผู้ป่วยเข้าที่ร่มหรือที่ที่มีอากาศถ่ายเท จัดร่างกายให้ผู้ป่วยนอนราบ คลายเสื้อผ้าออกให้พอหลวม
2.ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตามร่างกาย ซอกคอ รักแร้ และศีรษะ ร่วมกับใช้พัดลมเป่าระบายความร้อน
3.หากผู้ป่วยหมดสติ ให้จับนอนตะแคงเพื่อป้องกันไม่ให้โคนลิ้นอุดตันทางเดินหายใจ
4.รีบนำผู้ป่วยส่งไปยังโรงพยาบาล หรือโทรแจ้งได้ที่ สายด่วน 1669 ทันที
🛡️ ทั้งนี้ เราสามารถป้องกันโรคฮีทสโตรกได้ง่ายๆ โดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ
1.ดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆ หากสูญเสียเหงื่อมากควรดื่มเครื่องดื่มประเภทเกลือแร่
2.สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี ควรเลือกเสื้อผ้าสีอ่อน และไม่รัดแน่นจนเกินไป หลีกเลี่ยงใส่เสื้อ ผ้าสีทึบดํา เพราะจะสะสมความร้อนได้
3.ไม่ควรอยู่กลางแจ้งคนเดียว ควรอยู่เป็นกลุ่ม เพราะหากมีอาการผิดปกติ จะได้มีคนช่วยเหลือได้ทัน
4.หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีแดดจัดต่อเนื่องนานเกินไป หรือในสถานท่ีที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก
5.หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
6.ห้ามทิ้งใครไว้ในรถท่ีจอดอยู่กลางแดด โดยเฉพาะเด็กเล็ก เพราะรถอาจมีอุณหภูมิสูงข้ึนภายใน 10-20 นาที หากปิดเครื่องปรับอากาศ
🧡 อากาศร้อนๆ แบบนี้ อย่าลืมดูแลสุขภาพของเราให้ดีกันด้วยนะคะ
ด้วยความหวังดี จากเพจโรครว้ายๆ วัยทำงาน ค่า 🧡
ที่มา : ข้อมูลการเฝ้าระวังเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศร้อน (Hot Weather related Deaths Surveillance) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

📣ประกาศกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมา  👉โ...
03/04/2024

📣ประกาศกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมา
👉โครงการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2567

ประกาศกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน.....

🙏🏻 ทรงพระเจริญ 💜2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี …ควร...
02/04/2024

🙏🏻 ทรงพระเจริญ 💜
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากรกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ 🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉🔻นายประหยัด เคนโยธา 🔻ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มเวชศาสตร์และส...
29/03/2024

กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ
🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉
🔻นายประหยัด เคนโยธา 🔻
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บุคลากรกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567🎉🎉🎉

📣กอง EnvOcc จัดประชุมเสริมศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการพัฒนารูปแบบและกลไกศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน สำหรับหน่วยบริการปฐมภ...
28/03/2024

📣กอง EnvOcc จัดประชุมเสริมศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการพัฒนารูปแบบและกลไกศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU wellness Center) 🔻ระหว่างวันที่ 26-27 มี.ค. 67 ณ ห้องประชุม อาคาร 10 ชั้น 7 ตึกกรมควบคุมโรค

จากข่าวพบผู้เสียชีวิตขณะลงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แล้วพลาดเชือกมัดตัวขาดพลัดตกลงในบ่อลึก 14 เมตร เจ้าของบ้านลงไปช่วย สุดท้า...
27/03/2024

จากข่าวพบผู้เสียชีวิตขณะลงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แล้วพลาดเชือกมัดตัวขาดพลัดตกลงในบ่อลึก 14 เมตร เจ้าของบ้านลงไปช่วย สุดท้ายเสียชีวิตทั้ง 2 ราย เหตุเกิดในพื้นที่ จ.พัทลุง

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมห่วงใยประชาชน โดยมีคำแนะนำการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศมาฝากกันครับ 🌈⭐️

สายด่วนปัญหามลพิษ 1650 #กรมควบคุมมลพิษ #สายด่วนมลพิษ #ร้องเรียนมลพิษ
26/03/2024

สายด่วนปัญหามลพิษ 1650
#กรมควบคุมมลพิษ #สายด่วนมลพิษ #ร้องเรียนมลพิษ

📣การประชุมพิจารณามาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค กรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะก...
25/03/2024

📣การประชุมพิจารณามาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค กรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชั้น 6 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค และผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 67 กลุ่มเป้าหมายคือ หน่วยงานในพื้นที่ กทม.

🌞วันนี้ 25 มี. ค. 67 กอง EnvOcc โดยผู้แทนจากกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ และกลุ่มอาชีวอนามัย ได้เข้าร่วมกิจกรรม Safety Day ขอ...
25/03/2024

🌞วันนี้ 25 มี. ค. 67 กอง EnvOcc โดยผู้แทนจากกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ และกลุ่มอาชีวอนามัย ได้เข้าร่วมกิจกรรม Safety Day ของการไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี โดยได้สนับสนุนบูธนิทรรศการ สื่อความรู้ พร้อมวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง ความเสี่ยง/ การเจ็บป่วยที่เกิดจากการประกอบอาชีพ Office Sydrome ท่าทางการทำงานที่ถูกต้อง การบริหารร่างกาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ พนักงานการไฟฟ้าภาคสนาม และพนักงานออฟฟิศ
⛑️⚡️กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสงเสริมความรู้ สร้างจิตสำนึกในการทำงานที่ปลอดภัย ใส่ใจการดูแลสุขภาพตนเอง

🔆🔅วันนี้ 21 มี.ค. 67 กอง EnvOcc 🤝สานพลังเครือข่ายประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านอาชีวอนามัย สำหรับเจ้าห...
21/03/2024

🔆🔅วันนี้ 21 มี.ค. 67 กอง EnvOcc 🤝สานพลังเครือข่ายประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านอาชีวอนามัย สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบการ⛑️🏥

⭐️ กอง EnvOcc ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและขับเคลื่อนกลไกภายใต้ พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2...
21/03/2024

⭐️ กอง EnvOcc ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและขับเคลื่อนกลไกภายใต้ พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562

📣📣📣จากกรณี ข่าว กทม.-ปริมณฑล หลายพื้นที่ได้กลิ่นควัน และ IQ Air รายงานค่า PM 2.5 สูง ⭐️ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง (ผู...
21/03/2024

📣📣📣จากกรณี ข่าว กทม.-ปริมณฑล หลายพื้นที่ได้กลิ่นควัน และ IQ Air รายงานค่า PM 2.5 สูง

⭐️ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว) ควรดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด โดยมีวิธีการรับมือดังนี้ ...

🧡 #โรครว้ายๆวัยทำงาน ชวนทุกคนมา ตอบคำถามชิงรางวัล 🎁กับกิจกรรม ‘ท้าให้ตอบ’ ครั้งที่ 3 ✌️✌️รอบนี้แจก Line Sticker โรครว้า...
19/03/2024

🧡 #โรครว้ายๆวัยทำงาน ชวนทุกคนมา ตอบคำถามชิงรางวัล 🎁
กับกิจกรรม ‘ท้าให้ตอบ’ ครั้งที่ 3 ✌️✌️
รอบนี้แจก Line Sticker โรครว้ายๆ 100 รางวัล!
✨ วิธีร่วมสนุก
1) กดติดตาม และแชร์โพสต์นี้แบบสาธารณะ
2) คอมเมนต์ตอบคำถามที่ใต้โพสต์นี้
🔎 คำถาม: ข้อใดไม่ใช่แนวทางการป้องกันฝุ่น PM 2.5? 🔍
ก.ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน
ข.สวมหน้ากากอนามัย
ค.ลดการเผาขยะ เผาหญ้า
ง.ใช้รถยนต์ส่วนตัวแทนรถโดยสาร
⏰ ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2567
ทีมงานจะประกาศผลภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567
หมายเหตุ: ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลา วิธีการร่วมกิจกรรม รางวัลและ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

🔥ไฟไหม้บ่อขยะบ่อย รับมืออย่างไร
14/03/2024

🔥ไฟไหม้บ่อขยะบ่อย รับมืออย่างไร

ไฟไหม้บ่อขยะ 🔥ภัยร้ายประจำฤดูร้อน ☀️
รับมืออย่างไรเมื่ออยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยง ⚠️
ประเทศไทยพึ่งเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้ ก็เริ่มมีข่าวไฟไหม้ตามบ่อขยะ ที่มีต้นตอเกิดจากความร้อนที่สะสมอยู่ และทำให้เกิดประกายไฟลุกไหม้ในบ่อขยะ ส่งกลิ่นเหม็นและสารพิษต่างๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก 😵
ซึ่งสารพิษเหล่านี้ มีความอันตรายต่อร่างกายแบบเฉียบพลัน หากได้รับสะสมเข้าไปผ่านการหายใจเป็นเวลานาน ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก เป็นต้น
🧡 #โรครว้ายๆวัยทำงาน จึงจะมาอธิบายถึงอันตรายของสารเคมีและก๊าซพิษต่างๆ ให้ฟังกันค่ะ
⚠️ โดยสารพิษอันตรายจากบ่อขยะหากเกิดไฟไหม้ ที่ร่างกายอาจได้รับ มีดังนี้
- คาร์บอนมอนออกไซด์ จะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ความดันโลหิตต่ำ หากได้รับมาก อาจถึงขั้นชักและหมดสติได้
- คาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูงขึ้น
- ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจ ไอมาก ระคายเคืองตา น้ำตาไหลมาก
- ไนโตรเจนไดออกไซด์ ทำให้มีอาการไอ คันคอ แสบจมูก แสบตา
- ไฮโดรเจนคลอไรด์ ส่งผลให้รู้สึกไอ เจ็บคอ รู้สึกปวดแสบปวดร้อน หายใจสั้น หายใจลำบาก
- สารฟอร์มาดีไฮด์ ทำให้เกิดการระคายเคืองเนื้อเยื่อในระบบทางเดินหายใจ
แล้วหากอยู่ในพื้นที่ที่มีเหตุไฟไหม้บ่อขยะ ควรทำอย่างไร
เพื่อไม่ให้ได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
📍 สำหรับผู้ปฏิบัติงานดับไฟ ควรปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1) ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสีฉูดฉาดเห็นได้ชัด เช่น สีแดงส้มหรือเหลือง
2) ใส่แว่นและหน้ากากนิรภัยชนิดป้องกันฝุ่นละอองและก๊าซพิษขณะปฏิบัติงาน
3) สวมหมวกนิรภัย ที่ทําจากวัสดุแข็ง เช่น ไฟเบอร์กลาส หรืออลูมิเนียมมีสายรัดคาง และมีสีฉูดฉาด เช่นเดียวกับเสื้อผ้า
4) ควรมีผ้าพันคอสามเหลี่ยม เพื่อใช้เช็ดเหงื่อ ปฐมพยาบาล และใช้ชุบน้ําปิดปากและจมูกกรณีฉุกเฉิน 5) ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่ทําจากโลหะหรือพลาสติก เพราะโลหะหรือพลาสติกจะรับความร้อน ได้อย่างรวดเร็วและทําอันตรายต่อผิวหนังได้
📍 คำแนะนำสำหรับกลุ่มเสี่ยง ควรปฏิบัติดังนี้
1) ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอดและหัวใจ เตรียมยาให้พร้อม สังเกตตนเองหากมีอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์ทันที
2) ควรอพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยทันที ไม่ควรอยู่นอกอาคาร
3) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
4) เตรียมทีมแพทย์ พยาบาล ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไว้ที่ศูนย์อพยพ
📍 คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป มีขั้นตอนการปฏิบัติตน ได้แก่
1) ติดตามข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นละอองและก๊าซพิษในอากาศ โดยติดตาม ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ หรือวิทยุท้องถิ่น วิทยุชุมชน หรือติดตามข่าวสาร จากหน่วยงานราชการ หรือประชาสัมพันธ์จังหวัด
2) กรณีที่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ ควรอยู่เหนือลม และมีผ้า หรือหน้ากากชนิดป้องกัน ฝุ่นละอองและก๊าซพิษเพื่อปิดปากปิดจมูก
3) ควรจำกัดเวลาในการอยู่นอกอาคาร และอพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
4) ควรล้างมือบ่อย ๆ ถ้ามีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ รวมถึงอาการไอบ่อย ๆ หายใจลำบาก แน่นหรือเจ็บหน้าอก หัวใจเต้นไม่เป็นปกติคลื่นไส้เหนื่อยง่ายกว่าปกติหรือเริ่มมี อาการปวดศีรษะ ให้ปรึกษาแพทย์หรือไปที่สถานบริการสาธารณสุขทันที
📣 ดังนั้น หากเราพบเห็นเหตุไฟไหม้บ่อขยะ วิธีที่ดีที่สุด คืออยู่ให้ห่างจากแหล่งเกิดเหตุ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ เข้ามาทำการดับไฟอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้สารพิษเกิดการแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นนั่นเองค่ะ ด้วยความเป็นห่วงจากเพจโรครว้ายๆ วัยทำงานค่า 🧡
ที่มา : แนวทางการเตรียมความพร้อม ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีไฟไหม้บ่อขยะ

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับฝุ่น PM2.5 โดยมีนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบค...
14/03/2024

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับฝุ่น PM2.5
โดยมีนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธาน 🌈

13/03/2024
📣วันนี้ 13 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 เป็นต้นไปพบกับ เวทีเสวนาออนไลน์ 🛵Rider Talk EP. 4 🛣️👉ในหัว ไรเดอร์ VS ฮีทสโตรก 🟢โดย ดร...
13/03/2024

📣วันนี้ 13 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 เป็นต้นไป
พบกับ เวทีเสวนาออนไลน์ 🛵Rider Talk EP. 4 🛣️
👉ในหัว ไรเดอร์ VS ฮีทสโตรก
🟢โดย ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์ รองผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
👉พร้อม พี่ๆ กลุ่มไรเดอร์ 🛵 ร่วมแบ่งปันความรู้แชร์ประสบการณ์การทำงานและการรับมือกับโรคและภัยสุขภาพ
📍ติดตามได้ที่ FB เพจ Healthy Rider และ เพจ สหภาพไรเดอร์

ที่อยู่

88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ
Muang Nontha Buri
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025903863-4

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐคุณอาจจะชอบ