สปสช.เขต 4 สระบุรี

สปสช.เขต 4 สระบุรี องค์กรของรัฐ ด้วยอุดมการณ์เพื่อให้คนไทยไม่ต้องล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี เป็นองค์ที่บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลางได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรีและนครนายก

บริหารงานภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
ระดับเขต บริหารงานภายใต้คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต (อปสข.) 4 สระบุรี

เปิดเหมือนปกติ

บอร์ด สปสช.เขต 4 สระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ รพ.นครนายกประธาน อปสข.4 สระบุรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยม รพ.นครนาย...
14/09/2021

บอร์ด สปสช.เขต 4 สระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ รพ.นครนายก

ประธาน อปสข.4 สระบุรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยม รพ.นครนายก พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์ Covid19 และชื่นชมภาคเอกชนที่เข้าร่วมเป็น รพ.สนาม โรงแรมวังยาวรีสอร์ท จ.นครนายก

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ 2564 ที่จังหวัดนครนายก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี โดย นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ประธาน อปสข.เขต 4 สระบุรี นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี และคณะ ลงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยบริการในสถานการณ์ Covid19 รพ.นคนายก โดยมี แพทย์หญิงอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับพร้อมด้วย นายพัฒนะ วิชกูล รองผู้อำนวยการ รพ.นครนายก และผู้บริหารโรงแรมวังยาวรีสอร์ท จ.นครนายก นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ และการดูแลผู้ป่วย Covid19 ในจังหวัดนครนายก

ทั้งนี้การลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การเบิกจ่ายค่าบริการ Covid19ในพื้นที่ พร้อมนี้คณะเยี่ยมชมระบบบริการ Covid19 ของโรงพยาบาลนครนายก มีนางสาวอุดมลักษณ์ สำเภาพันธุ์ ผช.ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรี นายอุดมศักดิ์ บุญอร่ามพงษ์ ผช.ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรี และนายมนตรี ผาทอง หัวหน้างาน สปสช.เขต 4 สระบุรี เพื่อสนับสนันข้อมูลระบบการเบิกจ่ายให้แก่หน่วยบริการในพื้นที่

สปสช.ปรับระบบใหม่ ตรวจก่อนจ่าย “ถูกต้อง-รวดเร็ว” เตรียมนำ AI ตรวจสอบข้อมูลเบิกจ่ายให้ รพ.https://gnews.apps.go.th/news?n...
12/09/2021
สปสช.ปรับระบบใหม่ ตรวจก่อนจ่าย “ถูกต้อง-รวดเร็ว” เตรียมนำ AI ตรวจสอบข้อมูลเบิกจ่ายให้ รพ.

สปสช.ปรับระบบใหม่ ตรวจก่อนจ่าย “ถูกต้อง-รวดเร็ว” เตรียมนำ AI ตรวจสอบข้อมูลเบิกจ่ายให้ รพ.
https://gnews.apps.go.th/news?news=91916

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คุณกัลลิตา ธนะศรีสืบวงศ์ หรือ “พี่ตุ๊กตา” จิตอาสาร่วมตอบไลน์ : สปสช-ตรวจโควิดhttps://gnews.apps.go.th/news?news=91923
12/09/2021
คุณกัลลิตา ธนะศรีสืบวงศ์ หรือ “พี่ตุ๊กตา” จิตอาสาร่วมตอบไลน์ : สปสช-ตรวจโควิด

คุณกัลลิตา ธนะศรีสืบวงศ์ หรือ “พี่ตุ๊กตา” จิตอาสาร่วมตอบไลน์ : สปสช-ตรวจโควิด
https://gnews.apps.go.th/news?news=91923

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ความท้าทายแห่งทศวรรษ ในวันที่ระบบหลักประกัน ‘ออสเตรเลีย’ แพงต่อรัฐ และเริ่มขาด ‘เทคโนโลยี-ยา’ สมัยใหม่https://www.thecov...
12/09/2021
ความท้าทายแห่งทศวรรษ ในวันที่ระบบหลักประกัน ‘ออสเตรเลีย’ แพงต่อรัฐ และเริ่มขาด ‘เทคโนโ

ความท้าทายแห่งทศวรรษ ในวันที่
ระบบหลักประกัน ‘ออสเตรเลีย’ แพงต่อรัฐ
และเริ่มขาด ‘เทคโนโลยี-ยา’ สมัยใหม่
https://www.thecoverage.info/news/content/2283

“ออสเตรเลีย” เป็นหนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุ.....

เจาะใจ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ https://youtu.be/iWxiXZFftFw
12/09/2021
เจาะใจ : นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กับเรื่องสิทธิรักษาพยาบาลที่ทุกคนควรรู้ [15 พ.ค.

เจาะใจ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ https://youtu.be/iWxiXZFftFw

เจาะใจ เสาร์นี้ พบกับ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กับการไขทุกข้อสงสัยถึงสิทธิและความคลอบคลุมในการ...

ช่วงนี้ Community isolation หลายแห่ง มีผู้ป่วยโควิด-19 น้อยลงแล้ว แต่ระบบเฝ้าระวังยังคงมีอยู่อย่างเข้มแข็ง เช่น ใน 3 ตำบ...
12/09/2021
องค์กรท้องถิ่นเฝ้าระวังเข้มแข็งช่วงโควิด-19 ขาลง

ช่วงนี้ Community isolation หลายแห่ง มีผู้ป่วยโควิด-19 น้อยลงแล้ว แต่ระบบเฝ้าระวังยังคงมีอยู่อย่างเข้มแข็ง เช่น ใน 3 ตำบล ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

-------------------------
ติดตาม สำนักข่าวไทย อสมท (ช่อง 9MCOT HD เลข 30 | Thai News Agency MCOT

https://youtu.be/zrmK3S5W5S8

ช่วงนี้ Community isolation หลายแห่ง มีผู้ป่วยโควิด-19 น้อยลงแล้ว แต่ระบบเฝ้าระวังยังคงมีอยู่อย่างเข้มแข็ง เช่น ใน 3 ตำบล ...

สปสช.สรุปผลจัดสรร ATK ให้แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ แจกกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิดด้วยตนเอง เริ่ม 16 ก.ย.นี้https://gnews.apps.go.t...
11/09/2021
สปสช.สรุปผลจัดสรร ATK ให้แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ แจกกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิดด้วยตนเอง เริ่ม 16 ก.

สปสช.สรุปผลจัดสรร ATK ให้แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ แจกกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิดด้วยตนเอง เริ่ม 16 ก.ย.นี้

https://gnews.apps.go.th/news?news=91825

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สปสช.สรุปผลจัดสรร ATK ให้แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ แจกกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิดด้วยตนเอง เริ่ม 16 ก.ย.นี้
11/09/2021

สปสช.สรุปผลจัดสรร ATK ให้แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ แจกกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิดด้วยตนเอง เริ่ม 16 ก.ย.นี้

สปสช.สรุปผลจัดสรร ATK ให้แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ แจกกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิดด้วยตนเอง เริ่ม 16 ก.ย.นี้

🧑‍⚕👩‍⚕️ ศูนย์พักคอย “เกาะเรียน” จ.พระนครศรีอยุธยาโมเดล Community Isolation ผนึกกำลังต้านโควิดออกอากาศวันศุกร์ที่ 10 กันย...
10/09/2021
ช่วงเรื่องนี้...ต้องแชร์ ตอนที่ 13 ศูนย์พักคอย "เกาะเรียน" จ.พระนครศรีอยุธยา ผนึกกำลังต้านโค

🧑‍⚕👩‍⚕️ ศูนย์พักคอย “เกาะเรียน” จ.พระนครศรีอยุธยา
โมเดล Community Isolation ผนึกกำลังต้านโควิด
ออกอากาศวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
เวลา 17.30-17.45 น. ทางช่อง 7HD

https://www.youtube.com/watch?v=S_JxgnkAV5E

สปสช.ขยายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีถึง 31 ธ.ค. เพิ่มบุคลากรด่านหน้า กลุ่มเสี่ยงชุมชนแออัด-โรงเรียนhttps://gnews.apps.go.th/...
10/09/2021
สปสช.ขยายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีถึง 31 ธ.ค. เพิ่มบุคลากรด่านหน้า กลุ่มเสี่ยงชุมชนแออัด-โรง

สปสช.ขยายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีถึง 31 ธ.ค. เพิ่มบุคลากรด่านหน้า กลุ่มเสี่ยงชุมชนแออัด-โรงเรียน
https://gnews.apps.go.th/news?news=91797

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงพื้นที่ศูนย์พักคอยเกาะเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้มอบ...
08/09/2021
สปสช.มอบถุงน้ำใจพึ่งพาให้ผู้ป่วยโควิด-19

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงพื้นที่ศูนย์พักคอยเกาะเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้มอบถุงน้ำใจพึ่งพา หรือ Help me bag จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค ยาฟ้าทะลายโจร ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และชุดสิ่งของจำเป็นใช้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19ให้ อสม. นำไปมอบต่อให้กับผู้ป่วยโควิด ทั้งที่พักรักษาตัวอยู่ในศูนย์พักคอยเกาะเรียนแห่งนี้ และที่แยกกักตัวที่บ้าน

นายแพทย์จเด็จ กล่าวว่า เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในวงกว้าง สปสช. ได้สนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นจัดทำระบบ Home isolation และ Community isolation อบต. เกาะเรียน จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย "ศูนย์พักใจ เกาะเรียนไม่ทิ้งกัน” รองรับประชาชนในพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลเกาะเรียน ตำบลบ้านรุน และตำบลคลองสวนพลู มี อบจ.พระนครศรีอยุธยา วัดช่างทอง และหน่วยงานต่างๆ ให้ความร่วมมือวางมาตรการรับผู้ติดเชื้อ จัดระบบถ่ายเทระบายอากาศ แยกกำจัดขยะติดเชื้อ ปิดล้อมพื้นที่แบ่งโซนชัดเจนจากชุมชน ติดตั้งกล้องวงจรปิด จากยอดผู้ติดเชื้อสูงสุดที่เข้าพักรักษาตัวที่นี่ในช่วงเดือนสิงหาคม ที่มีอยู่กว่า 200 คน ปัจจุบันเหลือเพียง 25 คน มีผู้ป่วยพักรักษาตัวที่บ้านหรือ Home isolation ของทั้ง 3 ตำบล อีก 45 ราย ทุกรายได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเรียน และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
https://youtu.be/5OVBAjsB_v4

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงพื้นที่ศูนย์พักคอยเกาะเรียน จ.พระนครศรี...

สปสช.นำถุงน้ำใจพึ่งพาจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ไปมอบให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ศูนย์พักคอยเกาะเรียน จ.พระนครศรีอย...
08/09/2021

สปสช.นำถุงน้ำใจพึ่งพาจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ไปมอบให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19
ที่ศูนย์พักคอยเกาะเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ศูนย์พักคอยวัดช่างทอง ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี นายสุเทพ ชูชัยยะ อปสข.4 สระบุรี นายสมชาย จำปาเงิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางพนิต มโนการ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม สปสช. พร้อมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี นำถุงน้ำใจพึ่งพาจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 70 ถุง ไปมอบให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ศูนย์พักคอยวัดช่างทอง และผู้ที่กักตัวอยู่บ้าน ที่ตำบลเกาะเรียน โดยมีผู้แทนรับมอบ ได้แก่ นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา นายศักราช อัมวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เกาะเรียน นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา น.ส.รัฐภรณ์ พรมพิราม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอ เพื่อนำไปมอบต่อให้กับกลุ่มเปาะบาง และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย อีกทั้งยังมีผู้สูงอายุ ทำให้ถุงยังชีพพระราชทานที่ได้รับจากมูลนิธิฯ ได้ใช้ประโยชน์และจำเป็นต่อการใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นอย่างมาก สร้างความซาบซึ้งและปลื้มใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยประชาชน

ทั้งนี้ ถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) ภายในถุงมีสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วย ประกอบด้วย เครื่องวัดระดับออกซิเจน ปรอทวัดไข้ ยาฟ้าทะลายโจร ยาพาราเซตามอล บะหมี่สำเร็จรูป ยาสีฟัน ชุดของใช้ส่วนตัว เช่น เจลอาบน้ำ น้ำยาสระผม ซึ่งเป็นสิ่งของที่ผู้ป่วยต้องใช้ในระหว่างกักตัวที่บ้าน

Photos from โรงเรียนวัดช่างทองฯ's post
08/09/2021

Photos from โรงเรียนวัดช่างทองฯ's post

สปสช.นำถุงน้ำใจพึ่งพาจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ไปมอบให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ ...
06/09/2021

สปสช.นำถุงน้ำใจพึ่งพาจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ไปมอบให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลท่าเรือ สาธารณสุขอำเภอท่าเรือ นำถุงน้ำใจพึ่งพาจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 60 ถุง ไปมอบให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน อำเภอท่าเรือ โดยมอบให้แก่ อสม.ในพื้นที่ รพสต.ปากท่า อ.ท่าเรือ เพื่อนำไปมอบต่อให้กับกลุ่มเปาะบาง และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย ประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน อีกทั้งยังมีผู้สูงอายุ ทำให้ถุงยังชีพพระราชทานที่ได้รับจากมูลนิธิฯ ได้ใช้ประโยชน์และจำเป็นต่อการใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นอย่างมาก สร้างความซาบซึ้งและปลื้มใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยประชาชน

ทั้งนี้ ถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) ภายในถุงมีสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วย ประกอบด้วย เครื่องวัดระดับออกซิเจน ปรอทวัดไข้ ยาฟ้าทะลายโจร ยาพาราเซตามอล บะหมี่สำเร็จรูป ยาสีฟัน ชุดของใช้ส่วนตัว เช่น เจลอาบน้ำ น้ำยาสระผม ซึ่งเป็นสิ่งของที่ผู้ป่วยต้องใช้ในระหว่างกักตัวที่บ้าน

NHSO TODAY Special (สุดสัปดาห์) 05.09.2021 "red alert "                       ฉบับนี้ (วันเสาร์4...
05/09/2021

NHSO TODAY Special (สุดสัปดาห์) 05.09.2021 "red alert "

ฉบับนี้ (วันเสาร์4กย.64) ..เราไปเยี่ยมพี่ๆน้องๆทีมเขต 4 สระบุรี กันครับ.....ที่นี่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มมีจังหวัดในการดูแลที่ติดกับกรุงเทพฯซึ่งพบผู้ติดเชื้อมากมาย การประสานงานในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวถือเป็นหัวใจหลักสำคัญ.....ในการช่วยผู้ติดเชื้อเพื่อให้ได้ทั้งการรักษาและหาเตียงส่งยารวมถึงปัญหาต่างๆ.......ทีมงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คอยช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไป ถ้าคุณพร้อมแล้ว ตามผมไปเยี่ยม สปสช.เขต 4 สระบุรีกันครับ. >>>> https://stream.nhso.go.th/assets/portals/1/ebookcategory/91_NHSO_TODAY_0905_2021/NHSO_TODAY_0905_2021/#page=1

"แล้วคุณจะเข้าใจ ว่าการปิดทองหลังพระนั้น ถึงไม่มีใครเห็น...แต่คนปิดทองนั้น....สุขใจ "

###special thanks คุณหมอชลอ,พี่สร้อย,พี่แจ็ค,พี่แหม่มและทีม บุคลากร สปสช.เขต 4 ทุกๆท่านครับ ### Cr.artwork by โอ้ค PR

ธีกระจาย ATK ผ่านร้านยา ปชช.ประเมินความเสี่ยงผ่านแอปเป๋าตัง ก่อนไปรับแจกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนเผยวิธีการกระจายชุดตรวจ Antig...
05/09/2021
วิธีกระจาย ATK ผ่านร้านยา ปชช.ประเมินความเสี่ยงผ่านแอปเป๋าตัง ก่อนไปรับแจก

ธีกระจาย ATK ผ่านร้านยา ปชช.ประเมินความเสี่ยงผ่านแอปเป๋าตัง ก่อนไปรับแจก

สมาคมเภสัชกรรมชุมชนเผยวิธีการกระจายชุดตรวจ Antigen test kit ผ่านร้านยาให้กลุ่มเสี่ยงเอาไปตรวจโควิดด้วยตัวเอง เบื้องต้นให้ลงทะเบียนและทำแบบประเมินความเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วเลือกร้านยาที่จะไปรับ หรืออาจ Walk in มาประเมินความเสี่ยงที่ร้านยาก็ได้ ด้าน สปสช.ระบุเริ่มกระจาย ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลางเดือน ก.ย.นี้

ภญ.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน กล่าวถึงความคืบหน้าการกระจายชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) แบบ Self-test จำนวน 8.5 ล้านชุด สำหรับให้ประชาชนนำไปตรวจด้วยตัวเองที่บ้านว่า ในส่วนของช่องทางการกระจายผ่านร้านยานั้น จากการพูดคุยเบื้องต้นกับ สปสช. คือให้ผู้ประสงค์จะรับชุดตรวจ ATK ลงทะเบียนและทำแบบประเมินความเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยสามารถเลือกร้านยาที่จะเข้าไปรับชุดตรวจได้ รวมทั้งอาจ Walk in มาที่ร้านยา ให้ร้านยาประเมินความเสี่ยงและบันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบแอปฯเป๋าตังเช่นกัน

"มีหลายภาคส่วนที่เข้ามากระจายชุดตรวจ ATK ซึ่งร้านยาก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่รู้ตอนนี้คือ สปสช.มีร้านยาที่ลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพประมาณ 1,000 ร้านทั่วประเทศ อยู่ใน กทม.ประมาณ 300 ร้าน คนที่ได้รับ ATK จะได้ไปคนละ 2 ชุดสำหรับตรวจครั้งแรกและตรวจซ้ำอีกครั้งเมื่อผ่านไป 5 วัน ส่วนคนที่จะรับชุดตรวจนั้นจะต้องเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น มีคนในที่ทำงานติดเชื้อ แต่ตัวเองยังมีอาการปกติไม่แน่ใจว่าจะได้รับเชื้อด้วยหรือไม่ แบบนี้ก็เข้าข่ายสามารถมารับ ATK ได้" ภญ.ศิริรัตน์ กล่าว

ทั้งนี้เมื่อทราบผลตรวจแล้ว ผู้ทำการตรวจต้องส่งรูปหรือโทรกลับมาแจ้งที่ร้านยาเพื่อรับคำแนะนำในการแปลผลการตรวจ ในกรณีที่ผลเป็นลบ เภสัชกรจะแนะนำให้กักตัวอยู่บ้านให้ครบ 14 วัน แต่ถ้าผลเป็นบวกก็จะแนะนำให้เข้าระบบการดูแลที่บ้านแบบ Home Isolation และถ้ามีอาการมากก็มีการพูดคุยกันว่าจะให้ร้านยาส่งยาฟาวิพิราเวียร์ไปให้ที่บ้าน อย่างไรก็ดี เรื่องการส่งยาฟาวิพิราเวียร์ต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง

ด้าน นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ชุดตรวจ ATK จะแจกสำหรับให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น มีคนในบ้านเป็น อยู่ในชุมชนแออัด มีการสัมผัสอยู่ใกล้ผู้ติดเชื้อ อยู่ในพื้นที่ระบาด กลุ่มที่ให้บริการผู้อื่น เช่น แม่ค้าในตลาด เป็นต้น โดยคาดว่าจะสามารถกระจายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้ในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้

นพ.อภิชาติ กล่าวว่า ในพื้นที่ กทม. ได้เตรียมไว้ 2 ล้านชุด สำหรับชุมชน 2,000 กว่าชุมชน โดยกระจายให้ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. แล้วกระจายต่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขหรือ อสส.เอาไปกระจายในชุมชน แต่คนที่รับต้องพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปฯเป๋าตังและทำแบบประเมินว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงหรือไม่

ขณะที่อีกส่วนส่งไปตามต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดสีแดง ผ่านหน่วยบริการ เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จากนั้นหน่วยบริการกระจายผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือให้ประชาชนมารับที่หน่วยบริการก็ได้ แต่ต้องประเมินว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนรับชุดตรวจ ATK ด้วยเช่นกัน

"ส่วนที่ 3 กระจายผ่านร้านยาและคลินิกในเครือข่าย สปสช. ประมาณ 1,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งอาจให้ผู้รับมารับชุดตรวจที่ร้านยาและลงทะเบียนผ่านเป๋าตัง โดยให้ร้านยาติดตามผลการคัดกรองให้" นพ.อภิชาติ กล่าว
https://gnews.apps.go.th/news?news=91447

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สปสช.เตรียมกระจาย ATK 8.5 ล้านชุดให้กลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด 2 รูปแบบ หรือขอรับผ่านแอปเป๋าตังสปสช.เผยแนวทางกระจายชุดตรวจโควิ...
04/09/2021

สปสช.เตรียมกระจาย ATK 8.5 ล้านชุดให้กลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด 2 รูปแบบ หรือขอรับผ่านแอปเป๋าตัง

สปสช.เผยแนวทางกระจายชุดตรวจโควิด ATK แบบตรวจด้วยตัวเองให้แก่ประชาชน กลุ่มเสี่ยง 8.5 ล้านชุด เน้นแจก 2 รูปแบบ คือแจกในชุมชนแออัด-ตลาด และหน่วยบริการ ไม่ว่าจะเป็น รพ. รพ.สต. คลินิก และร้านขายยาในพื้นที่สีแดง ในส่วนของหน่วยบริการแจกผ่านแอปเป๋าตัง เบื้องต้นแจกคนละ 2 ชุด ใช้ตรวจห่างกัน 5 วัน เผื่อให้ตรวจซ้ำเมื่อตรวจครั้งแรกแล้วได้ผลเป็นลบ คาดเริ่มแจกได้ 11 ก.ย.นี้นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงแนวทางการกระจายชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบ Self-test สำหรับให้ประชาชนตรวจโควิดด้วยตัวเอง หลังจากที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ลงนามจัดซื้อ 8.5 ล้านชุด โดยระบุว่าขณะนี้ทางคณะทำงานวางแผนการกระจาย ATK ของ สปสช. ซึ่งมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้วางแผนเร่งกระจายชุดตรวจ เบื้องต้นจะเน้นที่กลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่สีแดง ในครอบครัว/ชุมชนมีผู้ติดเชื้อ เพื่อให้ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยตัวเอง

นพ.จเด็จ กล่าวอีกว่า สำหรับช่องทางการกระจายนั้น จะกระจายผ่านหน่วยบริการที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพใน 2 รูปแบบ คือ
1.แจกให้ชุมชนแออัด รวมทั้งกระจายไปตามตลาดต่างๆ โดยที่ทางผู้นำชุมชน หรือผู้ประสานงาน หรืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จะดำเนินการรับชุดตรวจและกระจายให้กลุ่มเป้าหมายโดยที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางมารับที่หน่วยบริการ ใน กทม.ลงทะเบียนรับ ATK กับศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ส่วนต่างจังหวัด ลงทะเบียนรับ ATK กับหน่วยบริการในพื้นที่ เช่น รพ.สต. หรือ รพ.ใกล้ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด)
2.ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก)
3.ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด
4.ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน

2.แจกที่หน่วยบริการ ได้แก่ รพ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง รวมถึงคลินิก และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่สีแดงเพื่อให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงนำกลับไปตรวจที่บ้าน โดยประชาชนขอรับผ่านแอปเป๋าตัง หากเข้าเกณฑ์ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง จะมีขั้นตอนให้ดูร้านขายยาใกล้บ้าน และโทรประสานเพื่อไปขอรับหรือให้ผู้อื่นไปรับที่หน่วยบริการ ซึ่งวิธีดูว่ามีหน่วยบริการไหนเข้าร่วมบ้างนั้น ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยขณะนี้ธนาคารกรุงไทยกำลังพัฒนาระบบและคาดว่าวันที่ 11 ก.ย.64 นี้ จะมีการอัพเดทแอปเป๋าตังที่เพิ่มเมนูรับชุดตรวจโควิด-19 ฟรี ในหัวข้อเป๋าตังสุขภาพแล้วเสร็จ ซึ่งประชาชนกลุ่มเสี่ยงเลือกใช้บริการตามเมนูนี้ได้ อีกทั้งที่หน้าร้านยาก็จะมีสติ๊กเกอร์ใหญ่ๆ ว่าเป็นจุดแจก ATK ของ สปสช. ด้วย

"ที่ต้องแจกผ่านหน่วยบริการเพราะต้องการให้มีการให้คำแนะนำ และการแจกจะแจกคนละ 2 ชุดเพราะเมื่อได้ผลเป็นลบแล้วอาจยังไว้วางใจไม่ได้ อีก 5 วันอาจต้องตรวจอีกครั้ง และถ้ามีผลเป็นบวกก็จะมีขั้นตอนเพื่อนำเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้านหรือ Home Isolation หรือถ้าเข้าระบบการดูแลในระบบชุมชน หรือ Community Isolation ก็จะต้องตรวจซ้ำด้วย RT-PCR" นพ.จเด็จ กล่าว

นพ.จเด็จ กล่าวอีกว่า หากประชาชนมีปัญหาในการรับชุดตรวจ ATK สามารถโทรถามสายด่วน สปสช. 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ add line สปสช. ที่ @nhso เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆได้เช่นกัน นอกจากนี้แล้ว ขอแนะนำประชาชนที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยให้ add friend กับ @nhso ไว้ก่อนก็ได้ เพราะเมื่อเกิดเหตุจำเป็นก็จะได้สอบถามข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

สปสช.เตรียมกระจาย ATK 8.5 ล้านชุดให้กลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด 2 รูปแบบ หรือขอรับผ่านแอปเป๋าตัง

สปสช.เผยแนวทางกระจายชุดตรวจโควิด ATK แบบตรวจด้วยตัวเองให้แก่ประชาชน กลุ่มเสี่ยง 8.5 ล้านชุด เน้นแจก 2 รูปแบบ คือแจกในชุมชนแออัด-ตลาด และหน่วยบริการ ไม่ว่าจะเป็น รพ. รพ.สต. คลินิก และร้านขายยาในพื้นที่สีแดง ในส่วนของหน่วยบริการแจกผ่านแอปเป๋าตัง เบื้องต้นแจกคนละ 2 ชุด ใช้ตรวจห่างกัน 5 วัน เผื่อให้ตรวจซ้ำเมื่อตรวจครั้งแรกแล้วได้ผลเป็นลบ คาดเริ่มแจกได้ 11 ก.ย.นี้นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงแนวทางการกระจายชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบ Self-test สำหรับให้ประชาชนตรวจโควิดด้วยตัวเอง หลังจากที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ลงนามจัดซื้อ 8.5 ล้านชุด โดยระบุว่าขณะนี้ทางคณะทำงานวางแผนการกระจาย ATK ของ สปสช. ซึ่งมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้วางแผนเร่งกระจายชุดตรวจ เบื้องต้นจะเน้นที่กลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่สีแดง ในครอบครัว/ชุมชนมีผู้ติดเชื้อ เพื่อให้ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยตัวเอง

นพ.จเด็จ กล่าวอีกว่า สำหรับช่องทางการกระจายนั้น จะกระจายผ่านหน่วยบริการที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพใน 2 รูปแบบ คือ
1.แจกให้ชุมชนแออัด รวมทั้งกระจายไปตามตลาดต่างๆ โดยที่ทางผู้นำชุมชน หรือผู้ประสานงาน หรืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จะดำเนินการรับชุดตรวจและกระจายให้กลุ่มเป้าหมายโดยที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางมารับที่หน่วยบริการ ใน กทม.ลงทะเบียนรับ ATK กับศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ส่วนต่างจังหวัด ลงทะเบียนรับ ATK กับหน่วยบริการในพื้นที่ เช่น รพ.สต. หรือ รพ.ใกล้ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด)
2.ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก)
3.ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด
4.ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน

2.แจกที่หน่วยบริการ ได้แก่ รพ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง รวมถึงคลินิก และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่สีแดงเพื่อให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงนำกลับไปตรวจที่บ้าน โดยประชาชนขอรับผ่านแอปเป๋าตัง หากเข้าเกณฑ์ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง จะมีขั้นตอนให้ดูร้านขายยาใกล้บ้าน และโทรประสานเพื่อไปขอรับหรือให้ผู้อื่นไปรับที่หน่วยบริการ ซึ่งวิธีดูว่ามีหน่วยบริการไหนเข้าร่วมบ้างนั้น ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยขณะนี้ธนาคารกรุงไทยกำลังพัฒนาระบบและคาดว่าวันที่ 11 ก.ย.64 นี้ จะมีการอัพเดทแอปเป๋าตังที่เพิ่มเมนูรับชุดตรวจโควิด-19 ฟรี ในหัวข้อเป๋าตังสุขภาพแล้วเสร็จ ซึ่งประชาชนกลุ่มเสี่ยงเลือกใช้บริการตามเมนูนี้ได้ อีกทั้งที่หน้าร้านยาก็จะมีสติ๊กเกอร์ใหญ่ๆ ว่าเป็นจุดแจก ATK ของ สปสช. ด้วย

"ที่ต้องแจกผ่านหน่วยบริการเพราะต้องการให้มีการให้คำแนะนำ และการแจกจะแจกคนละ 2 ชุดเพราะเมื่อได้ผลเป็นลบแล้วอาจยังไว้วางใจไม่ได้ อีก 5 วันอาจต้องตรวจอีกครั้ง และถ้ามีผลเป็นบวกก็จะมีขั้นตอนเพื่อนำเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้านหรือ Home Isolation หรือถ้าเข้าระบบการดูแลในระบบชุมชน หรือ Community Isolation ก็จะต้องตรวจซ้ำด้วย RT-PCR" นพ.จเด็จ กล่าว

นพ.จเด็จ กล่าวอีกว่า หากประชาชนมีปัญหาในการรับชุดตรวจ ATK สามารถโทรถามสายด่วน สปสช. 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ add line สปสช. ที่ @nhso เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆได้เช่นกัน นอกจากนี้แล้ว ขอแนะนำประชาชนที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยให้ add friend กับ @nhso ไว้ก่อนก็ได้ เพราะเมื่อเกิดเหตุจำเป็นก็จะได้สอบถามข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ที่อยู่

Phichai Narong Songkhram 1
Mueang Saraburi District
18000

เบอร์โทรศัพท์

+6636213289

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สปสช.เขต 4 สระบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Mueang Saraburi District บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากทราบข้อมูลปัจจุบัน ว่าผู้เสียชีวิตสืบเนื่องมาจากการฉีดวัคซีน ในพื้นที่รับผิดชอบของ สปสช.เขตที่ 4 สระบุรีรวมมีผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนทั้งหมดกี่ราย มีจัง หวัดอะไรบ้าง ส่วนที่จังหวัดอ่างทองมีกี่ราย ครับ
สปสช.ย้ำคนไทยกลุ่มเสี่ยงคัดกรองโควิดไม่เสียค่าใช้จ่าย หลังพบต่างชาติติดเชื้อเข้า ปท.ไม่กักตัว https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/90396-nhso-10.html
HBD
ประชมการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
ช่วยตรวจสอบด้วยค่าว่าผิดไหมทนไม่ได้ค่านี้นมรัฐนะค่ะ
ทำอย่างไรให้พ้นวิกฤตระดับ 7
สอบถามครับ จะย้ายสิทธิบัตรทอง จากจังหวัดกำแพงเพชร มา จังหวัดลพบุรี ต้องทำอย่างไรบ้างครับ คือมาประกอบอาชีพค้าขาย พักอยู่บ้านญาติ ที่ลพบุรีครับ
เงินงเราะห์บุตรเดือนแรกย้อนหลังได้พร้อมกันไหม
การทำแผนยุทธ์ศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลบางรักน้อยโดยมีอาจารย์วิเชษฐ์หัวหน้ากองสาธารณสุขเทศบาลตำบลเชียงรากน้อยจังหวัดอยุธยามาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำที่ดีมากค่ะ