โรงพยาบาลสระบุรี, Saraburi Hospital

โรงพยาบาลสระบุรี, Saraburi Hospital โรงพยาบาลสระบุรีเป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านบริการสุขภาพและศูนย์โรคเฉพาะทางในระดับประเทศ
(734)

เปิดเหมือนปกติ

#กิจกรรมโรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลสระบุรีร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย TPIบ...
09/12/2020

#กิจกรรมโรงพยาบาลสระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรีร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย TPI

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงในระยะ 5 กิโลเมตร ได้แก่ อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
โดย นพ.ฉัตรชัย สุธีราภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
จัดทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร โรงพยาบาลสระบุรี
ให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจเลือดดูความเสี่ยงจากโลหะหนัก เอ็กซเรย์ปอด ตรวจสมรรถภาพปอด และตรวจการได้ยิน มีจำนวนผู้รับบริการ 200 คน
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ วัดซับพริก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

09/12/2020

#สาระน่ารู้

“ ความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID_19 ขึ้นอยู่กับปัจจัยใด? “

💜ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลสระบุรี💜

ติดตามสถานการณ์จังหวัดสระบุรีได้ที่ 🌍 https://sri.hdc.moph.go.th/covid19

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ติดตามสถานการณ์ระดับประเทศได้ที่ 🌍 https://covid19.moph.go.th/#/portal
หรือ
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php
และได้ที่ Line Official : รู้ทันกันโรค
โทร. 1422

#มอบน้ำใจให้แก่กัน”ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณกมลชนก - คุณวัชรจิตติ์ ศีลวัตรพงษ์คุณกมลชนก - ...
09/12/2020

#มอบน้ำใจให้แก่กัน”ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”

โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณกมลชนก - คุณวัชรจิตติ์ ศีลวัตรพงษ์

คุณกมลชนก - คุณวัชรจิตติ์ ศีลวัตรพงษ์
บริจาคทรัพย์เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลสระบุรี มอบให้แก่ห้องตรวจศัลยกรรม
จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
โดยมี คุณสุกานดา ขวัญเมือง หัวหน้าห้องตรวจศัลยกรรม
พร้อมคณะเป็นตัวแทนโรงพยาบาลสระบุรี รับมอบ
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสระบุรี

#ข่าวประชาสัมพันธ์⚠️จากการเผยแพร่ข้อมูลผู้ติดเชื้อโรค โควิด-19 ทางสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีข...
08/12/2020

#ข่าวประชาสัมพันธ์

⚠️จากการเผยแพร่ข้อมูลผู้ติดเชื้อโรค โควิด-19 ทางสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบว่าเป็นข้อมูลผู้ติดเชื้อของจังหวัดสิงห์บุรีในส่วนของจังหวัดสระบุรียังไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่❌ ❌❌

โรงพยาบาลสระบุรี, Saraburi Hospital
08/12/2020

โรงพยาบาลสระบุรี, Saraburi Hospital

#ข่าวประชาสัมพันธ์

⚠️แจ้งวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ⚠️

#ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต“ กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) “ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
08/12/2020

#ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

“ กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) “
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

#มอบน้ำใจให้แก่กัน”ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ชมรมสายธรรมกรุงเทพฯ - สระบุรีชมรมสายธรรมกรุงเทพฯ ...
08/12/2020

#มอบน้ำใจให้แก่กัน”ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”

โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ชมรมสายธรรมกรุงเทพฯ - สระบุรี

ชมรมสายธรรมกรุงเทพฯ - สระบุรี
บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 5 ห่อ
และสำหรับเด็ก จำนวน 7 ห่อ มอบให้แก่หน่วยงานสังคมสงเคราะห์
โดยมี คุณเนียรนิภา บุญอ้วน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสระบุรี
พร้อมคณะเป็นตัวแทนโรงพยาบาลสระบุรี รับมอบ วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
ณ ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลสระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรี, Saraburi Hospital
07/12/2020

โรงพยาบาลสระบุรี, Saraburi Hospital

#ข่าวประชาสัมพันธ์ ตารางการออกตรวจ คลินิกพิเศษเฉพาะทางห้องตรวจอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวช กุมารเวชกรรมทั่วไป/ภูมิแพ้ จักษุ และเวชปฏิบัติตรวจโรคทั่วไป/ฝังเข็ม

❇️เดือน ธันวาคม 2563❇️

⚠️หากต้องการสอบถามเรื่องคิวรับใหม่⚠️

✅ ก่อนมารับบริการ ✅
กรุณาโทร 036-343500 ต่อ 8230 ในเวลา 16.30-20.00 น.

#ข่าวประชาสัมพันธ์⚠️สื่อสารความเสี่ยง จังหวัดสระบุรี ขอความร่วมมือประชาชนที่ไปงาน Farm fest @สิงห์ปาร์ค อ.เมือง จ.เชียงร...
07/12/2020

#ข่าวประชาสัมพันธ์
⚠️สื่อสารความเสี่ยง จังหวัดสระบุรี ขอความร่วมมือประชาชนที่ไปงาน Farm fest @สิงห์ปาร์ค อ.เมือง จ.เชียงราย⚠️

#มอบน้ำใจให้แก่กัน”ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณน้ำฝน แก้วปัญญา และครอบครัวคุณน้ำฝน แก้วปัญญา ...
04/12/2020

#มอบน้ำใจให้แก่กัน”ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”

โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณน้ำฝน แก้วปัญญา และครอบครัว

คุณน้ำฝน แก้วปัญญา และครอบครัว
บริจาคนมถั่วเหลือง จำนวน 2 ลัง
กระดาษชำระ จำนวน 2 แพ็ค และแผ่นรองกันเปื้อน จำนวน 4 ห่อ
โดยมี คุณชนิกา วงษ์ภักดี หัวหน้าศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสระบุรี
รับมอบ วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
ณ ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสระบุรี

#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข❇️ ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการตรวจคัดกรอง หาเชื้อไว...
04/12/2020

#ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

❇️ ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการตรวจคัดกรอง หาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี-ซี ❇️

⚠️ รับจำนวนจำกัด 200 คนเท่านั้น ⚠️

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ ลานหน้าห้อง X-Ray (เก่า)

#ข่าวประชาสัมพันธ์⚠️ของดบริการเจาะเลือดล่วงหน้า⚠️วันที่ 5 ธันวาคม 2563และวันที่ 2-3 มกราคม 2564สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุ...
04/12/2020

#ข่าวประชาสัมพันธ์

⚠️ของดบริการเจาะเลือดล่วงหน้า⚠️
วันที่ 5 ธันวาคม 2563
และวันที่ 2-3 มกราคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร 036-343500 ต่อ 1140 , 1141

#สาระน่ารู้9 วิธีหนี COVID - 19 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ติดตามสถานการณ์ระดับประเทศได้ที่ 🌍 https://covid19.moph.go.th/#/portalหรือ...
04/12/2020

#สาระน่ารู้

9 วิธีหนี COVID - 19

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ติดตามสถานการณ์ระดับประเทศได้ที่ 🌍
https://covid19.moph.go.th/#/portal
หรือ
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php
และได้ที่ Line Official : รู้ทันกันโรค
โทร. 1422

#ข่าวประชาสัมพันธ์⚠️ของดบริการตรวจผู้ป่วย⚠️คลินิกพิเศษเฉพาะทาง (SMC)🔸วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563🔸โรงพยาบาลสระบุรีขออภัยผู...
04/12/2020

#ข่าวประชาสัมพันธ์

⚠️ของดบริการตรวจผู้ป่วย⚠️

คลินิกพิเศษเฉพาะทาง (SMC)

🔸วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563🔸

โรงพยาบาลสระบุรีขออภัยผู้รับบริการมา ณ โอกาสนี้

#ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อระบบบริการของโรงพยาบาลสระบุรี 📲🔸เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบบริการให้สอดคล้อ...
04/12/2020

#ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อระบบบริการของโรงพยาบาลสระบุรี 📲

🔸เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มารับบริการให้ดียิ่งขึ้น🔸

#ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อระบบบริการของโรงพยาบาลสระบุรี 📲

🔸เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มารับบริการให้ดียิ่งขึ้น🔸

#มอบน้ำใจให้แก่กัน”ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณสืบ รอดประเสริฐ และครอบครัวคุณสืบ รอดประเสริฐ ...
03/12/2020

#มอบน้ำใจให้แก่กัน”ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”

โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณสืบ รอดประเสริฐ และครอบครัว

คุณสืบ รอดประเสริฐ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และครอบครัว
บริจาคทรัพย์เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลสระบุรี จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
โดยมี นายวิเชียร ระดมสุทธิศาล รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี
รับมอบ วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563
ณ สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสระบุรี

#ข่าวประชาสัมพันธ์“ส่งท้ายปี ของดี...มีคุณค่า” ขอเชิญชวนผู้มีสนใจ ร่วมบริจาค เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า มือสอง... 👚👖👗👞👠👜นำ...
03/12/2020

#ข่าวประชาสัมพันธ์

“ส่งท้ายปี ของดี...มีคุณค่า”

ขอเชิญชวนผู้มีสนใจ ร่วมบริจาค เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า มือสอง... 👚👖👗👞👠👜
นำมาจำหน่าย แบ่งปัน เพื่อเข้ากองทุนผู้ป่วยอนาถาโรงพยาบาลสระบุรี

❇️ รับบริจาคทุกวัน ณ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลสระบุรี ห้องเบอร์ 13 ❇️

✅ พร้อมจำหน่ายวันพุธที่ 9,16,24,30 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30-09.00 น.

ณ มุมส่งเสริมการเรียนรู้ ตู้แบ่งปัน โรงพยาบาลสระบุรี ✅

#ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่อ...
03/12/2020

#ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

#กิจกรรมโรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลสระบุรีเปิดกิจกรรม “ส่งท้ายปี ของดี...มีคุณค่า”นายวิเชียร ระดมสุทธิศาล รองผู้อำนวยการด้...
03/12/2020

#กิจกรรมโรงพยาบาลสระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรีเปิดกิจกรรม “ส่งท้ายปี ของดี...มีคุณค่า”

นายวิเชียร ระดมสุทธิศาล รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี
เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ส่งท้ายปี ของดี...มีคุณค่า” รับบริจาคเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
มือสอง... โดยมี นพ.ประพงษ์ วงศ์ระวีกุล อดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี
และชมรมโรงพยาบาลสระบุรีอาวุโส นำสิ่งของมาบริจาคให้กับกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือกองทุนผู้ป่วยอนาถาโรงพยาบาลสระบุรี
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ มุมส่งเสริมการเรียนรู้ ตู้แบ่งปัน โรงพยาบาลสระบุรี

#กิจกรรมโรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลสระบุรีร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย TPI...
02/12/2020

#กิจกรรมโรงพยาบาลสระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรีร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย TPI

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงในระยะ 5 กิโลเมตร ได้แก่ อ.แก่งคอย อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยจัดทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร โรงพยาบาลสระบุรี
ให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจเลือดดูความเสี่ยงจากโลหะหนัก เอ็กซเรย์ปอด ตรวจสมรรถภาพปอด และตรวจการได้ยิน วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563
ณ บ้านไทย ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

#มอบน้ำใจให้แก่กัน”ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณบรรเจิด รวยระรื่น และครอบครัวคุณบรรเจิด รวยระร...
02/12/2020

#มอบน้ำใจให้แก่กัน”ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”

โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณบรรเจิด รวยระรื่น และครอบครัว

คุณบรรเจิด รวยระรื่น และครอบครัว
บริจาคเครื่องดูดเสมหะ ZEINEA รุ่น AC 15 จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
และเครื่องควบคุมการให้ยาใต้ชั้นผิวหนังโดยผ่านกระบอกฉีดยาขนาดเล็ก (Syring Driver) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โดยมี คุณกรองกาญจน์ ตันติวัชรานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เป็นตัวแทนโรงพยาบาลสระบุรี รับมอบ วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563
ณ ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลสระบุรี

#บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์คือที่สุดของการให้โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณผู้บริจาคอวัยวะ"บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์คือที่ส...
02/12/2020

#บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์คือที่สุดของการให้

โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณผู้บริจาคอวัยวะ

"บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์คือที่สุดของการให้"
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ทีมผ่าตัดโรงพยาบาลสระบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลตำรวจ
เข้าร่วมผ่าตัดผู้ป่วยชาย อวัยวะที่ได้รับได้แก่ ไต 2 ข้าง
และจัดเก็บผิวหนัง โดยทีมจัดเก็บเนื้อเยื่อจากสภากาชาดไทย
อ.พิศมัย โพธิพรรค และ อ.ฑิฆัมพร ชาวขมิ้น รองหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสระบุรี
เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลสระบุรี และศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย และขอบคุณครอบครัวผู้บริจาค
ขอกุศลแห่งบุญในครั้งนี้ อำนวยผลดลบันดาลส่งดวงวิญญาณท่านสู่ภพที่ดีด้วยเทอญ

#ข่าวประชาสัมพันธ์⚠️แจ้งวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ⚠️
02/12/2020

#ข่าวประชาสัมพันธ์

⚠️แจ้งวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ⚠️

#ข่าวประชาสัมพันธ์

⚠️แจ้งวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ⚠️

#กิจกรรมโรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลสระบุรีสนับสนุนวันธารน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563นายวิเชียร ระดมสุทธิศาล รอ...
02/12/2020

#กิจกรรมโรงพยาบาลสระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรีสนับสนุนวันธารน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563

นายวิเชียร ระดมสุทธิศาล รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี
พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมสนับสนุนเงินบริจาควันธารน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563 จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะร่วมรับมอบ
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

#ข่าวประชาสัมพันธ์ ตารางการออกตรวจ คลินิกพิเศษเฉพาะทางห้องตรวจอายุรกรรม  ศัลยกรรม สูติ-นรีเวช กุมารเวชกรรมทั่วไป/ภูมิแพ้...
01/12/2020

#ข่าวประชาสัมพันธ์ ตารางการออกตรวจ คลินิกพิเศษเฉพาะทางห้องตรวจอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวช กุมารเวชกรรมทั่วไป/ภูมิแพ้ จักษุ และเวชปฏิบัติตรวจโรคทั่วไป/ฝังเข็ม

❇️เดือน ธันวาคม 2563❇️

⚠️หากต้องการสอบถามเรื่องคิวรับใหม่⚠️

✅ ก่อนมารับบริการ ✅
กรุณาโทร 036-343500 ต่อ 8230 ในเวลา 16.30-20.00 น.

#มอบน้ำใจให้แก่กัน”ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด และบริษัทป...
30/11/2020

#มอบน้ำใจให้แก่กัน”ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”

โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
"กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประทานบัตรเหมืองหิน"

คุณนันทพงษ์ จันทร์ตระกูล ผู้บริหารเอสซีจี (SCG) เป็นผู้แทนส่งมอบ
“ นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ห้องพักผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อความดันลบ (Compact AIIR Solution) ” จำนวน 1 ห้อง มูลค่า 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ให้กับโรงพยาบาลสระบุรี เพื่อให้สามารถรับมือกับผู้ป่วยติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อและดูแลสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย
โดยมี นพ.อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี พร้อมคณะรับมอบ
และคุณสงวน เครือแปง ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนเหมืองหินปูนเขาวง กล่าวให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศิริพานิช โรงพยาบาลสระบุรี

#มอบน้ำใจให้แก่กัน”ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณศุภร จักรไพศาลคุณศุภร จักรไพศาลบริจาคทรัพย์เพื...
27/11/2020

#มอบน้ำใจให้แก่กัน”ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”

โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณศุภร จักรไพศาล

คุณศุภร จักรไพศาล
บริจาคทรัพย์เพื่อซื้อเครื่องตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา
มูลค่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
มอบให้กับงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสระบุรี
โดยมี คุณวิไลวรรณ แสงธรรม รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
พร้อมคณะรับมอบ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ณ ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 1

#กิจกรรมโรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลสระบุรีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลแกลงนพ.ธำรงค์ศักดิ์ คงมั่น รองผู้อำนวยการด้านการ...
27/11/2020

#กิจกรรมโรงพยาบาลสระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลแกลง

นพ.ธำรงค์ศักดิ์ คงมั่น รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลสระบุรี
กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลแกลง ที่มาอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดำเนินงาน “Intermediate Care” เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ของอำเภอแกลง ในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง นำเสนอโดย นพ.ศุภศิลป์ จำปานาค หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมพล.อ.อ.เกษตร-คุณหญิงวันทนา โรจนนิล โรงพยาบาลสระบุรี

#กิจกรรมโรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลสระบุรีจัดงานวันแพทย์นพ.อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน“วั...
27/11/2020

#กิจกรรมโรงพยาบาลสระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรีจัดงานวันแพทย์

นพ.อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน
“วันแพทย์” กล่าวรายงานโดย นพ.ธำรงค์ศักดิ์ คงมั่น รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ตามที่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้วันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันแพทย์เพื่อเชิดชูคุณงามความดีให้เกิดความภาคภูมิใจในมวลหมู่แพทย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ
เสียสละทั้งส่วนตัวและครอบครัว เพื่อรักษาการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนตลอดมา
ภายในงานมีนิทรรศการนวัตกรรมทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสระบุรี
เช่น ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ BioPlasma ศัลยกรรมหลอดเลือด
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานกิจกรรมโรงพยาบาลสระบุรี

#มอบน้ำใจให้แก่กัน”ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณยายปรียา นาคสุข และสำนักงาน AIA หนองแคคุณยายปร...
27/11/2020

#มอบน้ำใจให้แก่กัน”ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”

โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณยายปรียา นาคสุข และสำนักงาน AIA หนองแค

คุณยายปรียา นาคสุข และสำนักงาน AIA หนองแค
บริจาคพัดลมตั้งพื้น จำนวน 4 ตัว
มอบให้กับห้องตรวจศัลยกรรมโรงพยาบาลสระบุรี
โดยมี นพ.ภูริบันน์ เกียรติวิวัฒนกูล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
พร้อมคณะรับมอบ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องตรวจศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2

#กิจกรรมโรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมการรณรงค์ “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2563”โรงพ...
27/11/2020

#กิจกรรมโรงพยาบาลสระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมการรณรงค์ “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2563”

โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมการรณรงค์ “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2563” นำโดยเภสัชกรบรรยายให้ความรู้สร้างความตระหนักเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นในโรคหวัดหรือท้องเสียเฉียบพลัน การดูแลตนเองอย่างไรโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเกิดความตระหนัก และเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา รณรงค์ระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องตรวจโรงพยาบาลสระบุรี

#มอบน้ำใจให้แก่กัน”ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ครอบครัวกิตติโสภากุลครอบครัวกิตติโสภากุลบริจาคเจล...
27/11/2020

#มอบน้ำใจให้แก่กัน”ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”

โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ครอบครัวกิตติโสภากุล

ครอบครัวกิตติโสภากุล
บริจาคเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 200 ML จำนวน 100 ขวด
โดยมี คุณกรองกาญจน์ ตันติวัชรานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เป็นตัวแทนโรงพยาบาลสระบุรี รับมอบ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ณ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1

#มอบน้ำใจให้แก่กัน”ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณแม่ทองอยู่ สุริวงษ์ และลูกๆหลานๆ คุณแม่ทองอยู่...
27/11/2020

#มอบน้ำใจให้แก่กัน”ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”

โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณแม่ทองอยู่ สุริวงษ์ และลูกๆหลานๆ

คุณแม่ทองอยู่ สุริวงษ์ และลูกๆหลานๆ
บริจาคทรัพย์เพื่อพัฒนาโรงพยาบาล
จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
โดยมี คุณชนิกา วงษ์ภักดี หัวหน้าศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสระบุรี
รับมอบ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ณ ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสระบุรี

#กิจกรรมโรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563แพท...
26/11/2020

#กิจกรรมโรงพยาบาลสระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก
สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563

แพทย์หญิงสิริประภา พจนะแก้ว ประธานคณะกรรมการศูนย์พึ่งได้ ฯ โรงพยาบาลสระบุรีเปิดกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563 กล่าวรายงานโดย นางสาวพรพิไล อาลัยสุข นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กิจกรรมในงาน ชมนิทรรศการให้ความรู้ วันยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด ...สร้างพลังของสังคมด้วยความกล้า “5 กล้า พันความรุนแรง” 1) กล้า...ยอมรับความแตกต่าง 2) กล้า...ไม่นิ่งเฉย 3) กล้า...ถอยคนละก้าว 4) กล้า...คิด กล้า ทำ อย่างถูกต้อง 5) กล้า...สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
และเดินแจกแผ่นพับ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
ภายในโรงพยาบาลสระบุรี เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานกิจกรรม โรงพยาบาลสระบุรี

#กิจกรรมโรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลสระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2563WORLD TOILET DAY 2020นพ.อนันต์  กมลเนตร ...
26/11/2020

#กิจกรรมโรงพยาบาลสระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2563
WORLD TOILET DAY 2020

นพ.อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี
นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2563 “ส้วมสาธารณะวิถีใหม่เพื่อทุกคน : The New Normal Public Toilet For All”
เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของส้วมและส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยและใช้ส้วมที่ถูกต้องสามารถป้องกันตนเองจากการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเชื้อโรคจากส้วมสาธารณะได้ ซึ่งได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองให้สะอาดได้มาตรฐาน HAS โดยคณะผู้บริหารเยี่ยมให้กำลังใจการทำกิจกรรมของทุกหน่วยงาน นอกจากนั้นได้มีการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ โดยออกหนังสือเวียนทุกหน่วยงาน / ออกเสียงตามสาย / line กลุ่ม / FB และจัดทำโปสเตอร์พฤติกรรมของผู้ใช้ส้วมที่ถูกต้องและติดหน้าห้องส้วมทุกแห่ง
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ที่อยู่

18 ถ.เทศบาล4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
Mueang Saraburi District
18000

เบอร์โทรศัพท์

036343500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลสระบุรี, Saraburi Hospitalผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลสระบุรี, Saraburi Hospital:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Mueang Saraburi District บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จะไปตรวจท้องต่อที่โรงบาล เปิดวันไหนค่ะ
ติดต่อยากจัง
โทรติดต่อยากไปป่ะ
แผนกอายุรกรรมควรแจกบัตรคิวเหมือนเมื่อก่อนนะคะ กว่า จนท.จะมา 7 โมงเช้า คนไข้ต้องมายืนเข้าแถวรอกันก่อน 6 โมงอีกค่ะ แล้วก็ไปไหนกันไม่ได้เลย 😞
ผมสมองแตกเข้าโรงพยาบาลสระบุรีไม่ได้ใครจับตัวให้หน่อย
ประกันสังคมมะเร็ง2แสนล้านล้านบาทที่สำนักงานประกันสังคมสะพานเเดง
ผมสมองแตกผมเข้าโรงบาลไม่ได้
มะเร็งลำคอคือโรคคอพอก
ใครไปปิดประกันสังคมเอาเงินไป4แสนล้านล้านประกันกันสังคมบัตร30บาท
เคยเข้า รพ. มาไม่เคยเห็น รพ. ไหนห่วยเท่า รพ.นี้แล้วจริงพวก พยาบาลก็เหมือนมานั่งกินเงินเดือนไปวันๆ ถามไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลย แย่มากๆ 😒
ตั้งแต่ใช้บริการโรงพยาบาลรัฐมา ที่นี้นานสุดๆรอนานมากครับ ไม่รุ้ให้รออะไร ถ้างานเปนระบบเหมือนโรงพยาบาลอื่นคงไม่ต้องรอนานขนาด มาใช้บริการ3ครั้ง ได้ใช้จิง1ครั้ง นอกนั้นรอไม่ไหวจิงๆ รอนานสุดแบบไม่ได้ตรวจคือ4ชม. แล้วอย่ามาพุดนะครับว่า ทำไมไม่ไปใช้บริการเอกชน อันนี้ไม่ใช้วิธีแก้ไขแต่เปนการโยนภาระให้ประชาชน อยากให้บอร์ดบริหารลงมาดูบ้างครับ แผนกไหนว่างก้เล่นกันเหมือนมาเล่นไม่ได้มาทำงาน ส่วนให้รอก้รอไปโดยที่ไม่สนใจว่าเค้าจะเปนอาการหนักแค่ไหน เครียคนไข้ไม่ได้เพราะมั่วแต่ทำอะไรที่ไม่เปนระบบ ลองส่งตัวเเทนไปดูโรงพยาบาลอื่นบางก้ดีนะครับ จะได้พัฒนาในการบริการ☺️🙏🙏
ถ้าจุดนี้มีบัตรคิวคงจะดีนะคะอย่างน้อยคนไข้ไม่ต้องยืนรอตั้งแต่ตีหัาครึ่งเพื่อรอรับบัตรตอนเจ็ดโมงเช้า ฝากผู้บริหารช่วยเหลือคนไข้ด้วยค่ะ