โรงพยาบาลสระบุรี, Saraburi Hospital

โรงพยาบาลสระบุรี, Saraburi Hospital โรงพยาบาลสระบุรีเป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านบริการสุขภาพและศูนย์โรคเฉพาะทางในระดับประเทศ

เปิดเหมือนปกติ

#ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
16/09/2021

#ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

#ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

16/09/2021

#ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 15 - 17 กันยายน 2564 เข็มที่ 1

💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง
มาพร้อมผู้ติดตามดูแล 1 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งคู่ 💟

#มอบน้ำใจให้แก่กัน “ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คณะผู้รับบริจาค✅ รายละเอียดข่าว กดที่ภาพ✅
15/09/2021

#มอบน้ำใจให้แก่กัน “ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”

โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คณะผู้รับบริจาค

✅ รายละเอียดข่าว กดที่ภาพ✅

#ข่าวประชาสัมพันธ์❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 16 กันยายน 2564 เข็มที่ 1 💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไ...
15/09/2021

#ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 16 กันยายน 2564 เข็มที่ 1

💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง
มาพร้อมผู้ติดตามดูแล 1 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งคู่ 💟


⚠️และผู้ที่มีใบนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็ม 2 (แอสตร้าเซนเนก้า)
สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 (รพ.สระบุรี) วันที่ 26 สิงหาคม 2564

และสำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน 2564

#ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 16 กันยายน 2564 เข็มที่ 1

💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง
มาพร้อมผู้ติดตามดูแล 1 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งคู่ 💟


⚠️และผู้ที่มีใบนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็ม 2 (แอสตร้าเซนเนก้า)
สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 (รพ.สระบุรี) วันที่ 26 สิงหาคม 2564

และสำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน 2564

15/09/2021

#ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 15 - 17 กันยายน 2564 เข็มที่ 1

💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง
มาพร้อมผู้ติดตามดูแล 1 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งคู่ 💟

#ข่าวประชาสัมพันธ์❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 15 - 17 กันยายน 2564 เข็มที่ 1 💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี...
14/09/2021

#ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 15 - 17 กันยายน 2564 เข็มที่ 1

💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง
มาพร้อมผู้ติดตามดูแล 1 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งคู่ 💟

#ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 15 - 17 กันยายน 2564 เข็มที่ 1

💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง
มาพร้อมผู้ติดตามดูแล 1 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งคู่ 💟

#ข่าวประชาสัมพันธ์❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 15 กันยายน 2564 เข็มที่ 1 💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไ...
14/09/2021

#ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 15 กันยายน 2564 เข็มที่ 1

💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง
มาพร้อมผู้ติดตามดูแล 1 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งคู่ 💟


⚠️และผู้ที่มีใบนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็ม 2 (แอสตร้าเซนเนก้า)
สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 วันที่ 24สิงหาคม 2564
สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 (รพ.สระบุรี)วันที่ 25 สิงหาคม 2564

และสำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2564

#ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 15 กันยายน 2564 เข็มที่ 1

💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง
มาพร้อมผู้ติดตามดูแล 1 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งคู่ 💟


⚠️และผู้ที่มีใบนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็ม 2 (แอสตร้าเซนเนก้า)
สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 วันที่ 24สิงหาคม 2564
สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 (รพ.สระบุรี)วันที่ 25 สิงหาคม 2564

และสำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2564

#กิจกรรมโรงพยาบาลสระบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับโรงพยาบาลส...
13/09/2021

#กิจกรรมโรงพยาบาลสระบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับโรงพยาบาลสระบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ เป็นผู้อัญเชิญอาหารให้กับโรงพยาบาลสระบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน เมนูพระราชทานในวันนี้ ได้แก่ สปาเก็ตตี้โบโลเนส จำนวน ๔๐๐ ที่ นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน ๔๐๐ หลอด เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙
โดยมี นายแพทย์พลภัทร สุลีสถิระ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลสระบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศิริพานิช โรงพยาบาลสระบุรี

สำหรับโรงพยาบาลสระบุรี ได้เปิดรับผู้ป่วยโควิด ๑๙ Admit ในโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน จนถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวม ๓,๔๓๙ ราย รักษาหายกลับบ้านรวม ๒,๘๔๗ ราย อยู่ระหว่างการรักษา ๕๙๒ ราย ทั้งนี้ โรงพยาบาลสระบุรีได้ประเมินสถานการณ์โควิด ๑๙ และปรับแผนการรับผู้ป่วยให้สอดคล้องกับจำนวนเตียง มีการจัดหน่วยงานรองรับสถานการณ์โควิด ๑๙ โดยจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ๒ แห่ง / Hospitel ๑ แห่ง / หอผู้ป่วยโควิด ๖ หอ / ศูนย์ตรวจค้นหาและคัดแยกโควิดครบวงจรเมืองสระบุรี / ICU MODULAR และ ER MODULAR พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานหมุนเวียนสลับการทำงาน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพ

#ข่าวประชาสัมพันธ์❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 14 กันยายน 2564 เข็มที่ 1 💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไ...
13/09/2021

#ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 14 กันยายน 2564 เข็มที่ 1

💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง
มาพร้อมผู้ติดตามดูแล 1 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งคู่ 💟


⚠️และผู้ที่มีใบนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็ม 2 (แอสตร้าเซนเนก้า)
สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2564
และสำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2564

#ข่าวประชาสัมพันธ์❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 13 กันยายน 2564 เข็มที่ 1 💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไ...
11/09/2021

#ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 13 กันยายน 2564 เข็มที่ 1

💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง
มาพร้อมผู้ติดตามดูแล 1 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งคู่ 💟


⚠️และผู้ที่มีใบนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็ม 2 (แอสตร้าเซนเนก้า)
สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564
และสำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 วันที่ 21 มิถุนายน 2564

#ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 13 กันยายน 2564 เข็มที่ 1

💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง
มาพร้อมผู้ติดตามดูแล 1 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งคู่ 💟


⚠️และผู้ที่มีใบนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็ม 2 (แอสตร้าเซนเนก้า)
สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564
และสำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 วันที่ 21 มิถุนายน 2564

10/09/2021

#ข่าวประชาสัมพันธ์

🔸 วันหยุดราชการปี 2564 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

กำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค และเลื่อนวันหยุดชดเชย 🔸

ด้วยความห่วงใยชาวสระบุรีทุกท่านศูนย์ตรวจค้นหาเชื้อพระฉายฯ ในความรับผิดชอบของ รพ.สระบุรีเปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด แบบ...
10/09/2021

ด้วยความห่วงใยชาวสระบุรีทุกท่าน

ศูนย์ตรวจค้นหาเชื้อพระฉายฯ ในความรับผิดชอบของ รพ.สระบุรี
เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด แบบลงทะเบียนหน้างาน (walk-in) เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์
สำหรับผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ได้แก่ สมาชิกร่วมบ้าน สมาชิกร่วมที่ทำงานในห้องเดียวกัน

โดยจะต้องเดินทางมาถึงศูนย์พระฉายฯ ก่อนเวลา 11.00 น.
**** เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์เท่านั้น

#ข่าวประชาสัมพันธ์ 💜 ร่วมใจสู้ภัย โควิด-19 💜#เราต้องรอด!!!"ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคทรัพย์ หรือบริจาคสิ่งของ”🏦 ธนาคารกรุงไ...
10/09/2021

#ข่าวประชาสัมพันธ์

💜 ร่วมใจสู้ภัย โควิด-19 💜

#เราต้องรอด!!!

"ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคทรัพย์ หรือบริจาคสิ่งของ”

🏦 ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ : 115-1-13182-2
ชื่อบัญชี : เงินบริจาคโรงพยาบาลสระบุรี

✅ ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสระบุรี
E-mail : [email protected]
หรือ LINE ID : Donate.srbr
📞 : 094-9684214
หรือ 036343500 ต่อ 1007 ในวันและเวลาราชการ

✌แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน✌️

🏥โรงพยาบาลสระบุรี💜💜💜 จะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเต็มที่ เพื่อให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#ข่าวประชาสัมพันธ์

💜 ร่วมใจสู้ภัย โควิด-19 💜

#เราต้องรอด!!!

"ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคทรัพย์ หรือบริจาคสิ่งของ”

🏦 ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ : 115-1-13182-2
ชื่อบัญชี : เงินบริจาคโรงพยาบาลสระบุรี

✅ ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสระบุรี
E-mail : [email protected]
หรือ LINE ID : Donate.srbr
📞 : 094-9684214
หรือ 036343500 ต่อ 1007 ในวันและเวลาราชการ

✌แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน✌️

🏥โรงพยาบาลสระบุรี💜💜💜 จะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเต็มที่ เพื่อให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#มอบน้ำใจให้แก่กัน “ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คณะผู้บริจาค✅ รายละเอียดข่าว กดที่ภาพ ✅
08/09/2021

#มอบน้ำใจให้แก่กัน “ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”

โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คณะผู้บริจาค

✅ รายละเอียดข่าว กดที่ภาพ ✅

#ข่าวประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินค...
08/09/2021

#ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

#ข่าวประชาสัมพันธ์❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 9 - 10 กันยายน 2564 เข็มที่ 1 💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีข...
08/09/2021

#ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 9 - 10 กันยายน 2564 เข็มที่ 1

💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง
มาพร้อมผู้ติดตามดูแล 1 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งคู่ 💟

#ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 9 - 10 กันยายน 2564 เข็มที่ 1

💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง
มาพร้อมผู้ติดตามดูแล 1 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งคู่ 💟

#มอบน้ำใจให้แก่กัน “ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คณะผู้บริจาค✅ รายละเอียดข่าว กดที่ภาพ ✅
07/09/2021

#มอบน้ำใจให้แก่กัน “ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”

โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คณะผู้บริจาค

✅ รายละเอียดข่าว กดที่ภาพ ✅

07/09/2021
โควิดไม่เป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยง และยังไม่พบการติดโควิดจากสัตว์เลี้ยงไปสู่คน

#สาระน่ารู้

รู้สู้ได้ - โควิดกับสัตว์
โควิดไม่เป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยง และยังไม่พบการติดโควิดจากสัตว์เลี้ยงไปสู่คน

สัตว์เลี้ยงไม่แพร่เชื้อสู่สัตว์ด้วยกัน และไม่แพร่เชื้อสู่คน
แต่เชื้อจากคนสามารถแพร่สู่สัตว์เลี้ยงได้
ดังนั้น สัตว์เลี้ยงจะได้รับเชื้อและก่อให้เกิดโรคนั้น น้อยมาก เพราะเมื่อสัตว์เลี้ยงติดเชื้อสามารถหายเองได้

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

#ข่าวประชาสัมพันธ์❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 8 กันยายน 2564 เข็มที่ 1 💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป...
07/09/2021

#ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 8 กันยายน 2564 เข็มที่ 1

💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง
มาพร้อมผู้ติดตามดูแล 1 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งคู่ 💟


⚠️และผู้ที่มีใบนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็ม 2 (แอสตร้าเซนเนก้า)
(สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 วันที่ 18 สิงหาคม 2564)

#ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 8 กันยายน 2564 เข็มที่ 1

💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง
มาพร้อมผู้ติดตามดูแล 1 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งคู่ 💟


⚠️และผู้ที่มีใบนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็ม 2 (แอสตร้าเซนเนก้า)
(สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 วันที่ 18 สิงหาคม 2564)

#ข่าวประชาสัมพันธ์❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 7 กันยายน 2564 เข็มที่ 1 💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป...
05/09/2021

#ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 7 กันยายน 2564 เข็มที่ 1

💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง
มาพร้อมผู้ติดตามดูแล 1 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งคู่ 💟


⚠️ผู้ที่มีใบนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็ม 2 (แอสตร้าเซนเนก้า)
(สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม 2564)

⚠️และ ผู้ที่มีใบนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็ม 2 (แอสตร้าเซนเนก้า)
(สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 สถานีกลางบางซื่อ)
❗️❗️❗️ที่ลงทะเบียนกับสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี ไว้เท่านั้น❗️❗️❗️
(ตามรายชื่อดังภาพ)

#ข่าวประชาสัมพันธ์🅰️🅱️🅾️🆎🩸 วิกฤติ!!! 🩸🆎🅾️🅱️🅰️ #โลหิตขาดแคลน โรงพยาบาลสระบุรี #ขาดแคลนโลหิต จากผลกระทบของ COVID-19ขอเชิญช...
05/09/2021

#ข่าวประชาสัมพันธ์

🅰️🅱️🅾️🆎🩸 วิกฤติ!!! 🩸🆎🅾️🅱️🅰️ #โลหิตขาดแคลน

โรงพยาบาลสระบุรี #ขาดแคลนโลหิต จากผลกระทบของ COVID-19

ขอเชิญชาวจังหวัดสระบุรี ที่มีสุขภาพดี #บริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิต เพื่อต่อลมหายใจ ผู้ป่วย

😷สามารถแสกน QR code กรอกแบบสอบถามจากที่บ้านได้เลย😊

🩸สวมแมส
🩸ล้างมือ
🩸เว้นระยะห่าง

ตลอดการบริจาคโลหิต เพื่อความปลอดภัย😍

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
#โรงพยาบาลสระบุรีขาดแคลนโลหิต

✅ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ✅ เปิดทุกวัน❗️❗️❗️

#ข่าวประชาสัมพันธ์

🅰️🅱️🅾️🆎🩸 วิกฤติ!!! 🩸🆎🅾️🅱️🅰️ #โลหิตขาดแคลน

โรงพยาบาลสระบุรี #ขาดแคลนโลหิต จากผลกระทบของ COVID-19

ขอเชิญชาวจังหวัดสระบุรี ที่มีสุขภาพดี #บริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิต เพื่อต่อลมหายใจ ผู้ป่วย

😷สามารถแสกน QR code กรอกแบบสอบถามจากที่บ้านได้เลย😊

🩸สวมแมส
🩸ล้างมือ
🩸เว้นระยะห่าง

ตลอดการบริจาคโลหิต เพื่อความปลอดภัย😍

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
#โรงพยาบาลสระบุรีขาดแคลนโลหิต

✅ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ✅ เปิดทุกวัน❗️❗️❗️

#ข่าวประชาสัมพันธ์⚠️โรงพยาบาลสระบุรี ขอกำหนดการฉีดวัคซีน AstraZeneca⚠️
05/09/2021

#ข่าวประชาสัมพันธ์

⚠️โรงพยาบาลสระบุรี ขอกำหนดการฉีดวัคซีน AstraZeneca⚠️

05/09/2021

#สาระน่ารู้

10 พฤติกรรมเคยชิน เสี่ยงโควิด19

ที่มา : กรมควบคุมโรค

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ

#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#สถานการณ์โควิด19
#กระทรวงสาธารณสุข
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด

#ข่าวประชาสัมพันธ์❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 6 กันยายน 2564 เข็มที่ 1 💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป...
04/09/2021

#ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 6 กันยายน 2564 เข็มที่ 1

💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง
มาพร้อมผู้ติดตามดูแล 1 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งคู่ 💟


⚠️และผู้ที่มีใบนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็ม 2 (แอสตร้าเซนเนก้า)
(สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2564)

#ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 6 กันยายน 2564 เข็มที่ 1

💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง
มาพร้อมผู้ติดตามดูแล 1 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งคู่ 💟


⚠️และผู้ที่มีใบนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็ม 2 (แอสตร้าเซนเนก้า)
(สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2564)

03/09/2021

กรมควบคุมโรค เตือน “กลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง”
ให้รีบฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ขอให้กินยาคุมระดับความดันให้ดี

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
https://is.gd/XjaYFz

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

02/09/2021

How to...ทิ้งหน้ากากอนามัยปลอดภัย ลดโอกาสแพร่เชื้อ

1. ล้างมือให้สะอาด ก่อนถอดหน้ากากอนามัย

2. จับสายรัด 2 ข้าง แล้วถอดออก โดยไม่ใช้มือสัมผัสกับตัวหน้ากาก

3. นำหน้ากากอนามัยใส่ถุงแยกจากขยะทั่วไป แล้วรัดปากถุงให้แน่น ป้องกันการกระจายของเชื้อ

4. ทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

5. ล้างมือให้สะอาด หลังทิ้งหน้ากากอนามัย

ที่มา : สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

#มอบน้ำใจให้แก่กัน “ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คณะผู้บริจาค✅ รายละเอียดข่าว กดที่ภาพ ✅
02/09/2021

#มอบน้ำใจให้แก่กัน “ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”

โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คณะผู้บริจาค

✅ รายละเอียดข่าว กดที่ภาพ ✅

#ข่าวประชาสัมพันธ์❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 1-3 กันยายน 2564 เข็มที่ 1 ❇️💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ...
02/09/2021

#ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 1-3 กันยายน 2564 เข็มที่ 1 ❇️

💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง

มาพร้อมผู้ติดตามดูแล 1 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งคู่ 💟

#ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 1-3 กันยายน 2564 เข็มที่ 1 ❇️

💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง

มาพร้อมผู้ติดตามดูแล 1 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งคู่ 💟

#มอบน้ำใจให้แก่กัน “ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คณะผู้บริจาค✅ รายละเอียดข่าว กดที่ภาพ ✅
01/09/2021

#มอบน้ำใจให้แก่กัน “ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ”

โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คณะผู้บริจาค

✅ รายละเอียดข่าว กดที่ภาพ ✅

#สาระน่ารู้📍สบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อดี?ทำความสะอาดบ้านยุคโควิด ใช้อะไรเหมาะสมกับสถานการณ์ ตรงนี้มีคำตอบ คลิก https://www.fa...
01/09/2021

#สาระน่ารู้

📍สบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อดี?

ทำความสะอาดบ้านยุคโควิด ใช้อะไรเหมาะสมกับสถานการณ์ ตรงนี้มีคำตอบ คลิก https://www.facebook.com/1508839479366405/posts/2866050380311968/

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ

#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด

#สาระน่ารู้Universal Prevention  หรือ การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลเป็นการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคนให...
01/09/2021

#สาระน่ารู้

Universal Prevention หรือ
การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล
เป็นการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคนให้ปลอดภัยจากโควิด 19

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ

#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#กระทรวงสาธารณสุข
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิเ

#ข่าวประชาสัมพันธ์สวัสดีกันยายน มีอะไรน่ารักๆ มามอบให้สำหรับ ผู้บริจาคโลหิต ในเดือนกันยายน ✅ สุขภาพร่างกายแข็งแรง✅ น้ำหน...
01/09/2021

#ข่าวประชาสัมพันธ์

สวัสดีกันยายน มีอะไรน่ารักๆ มามอบให้สำหรับ ผู้บริจาคโลหิต ในเดือนกันยายน
✅ สุขภาพร่างกายแข็งแรง
✅ น้ำหนักมากกว่า 45 kg
✅ นอนพักผ่อน 6-8 ชม.
✅ ไม่มีโรคประจำตัว

โพสต์ภาพบริจาคโลหิต พร้อมติดแฮทแท็ก #RUNBLOODNOW แล้วรับพวงกุญแจน่ารักๆไปเลย 🤍😍❤️💛💖💚🧡💙💜🤍

สวัสดีกันยายน มีอะไรน่ารักๆ มามอบให้สำหรับ ผู้บริจาคโลหิต ในเดือนกันยายน
✅ สุขภาพร่างกายแข็งแรง
✅ น้ำหนักมากกว่า 45 kg
✅ นอนพักผ่อน 6-8 ชม.
✅ ไม่มีโรคประจำตัว

โพสต์ภาพบริจาคโลหิต พร้อมติดแฮทแท็ก #RUNBLOODNOW แล้วรับพวงกุญแจน่ารักๆไปเลย 🤍😍❤️💛💖💚🧡💙💜🤍

#ข่าวประชาสัมพันธ์❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 1-3 กันยายน 2564 เข็มที่ 1 ❇️💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ...
31/08/2021

#ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 1-3 กันยายน 2564 เข็มที่ 1 ❇️

💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง

มาพร้อมผู้ติดตามดูแล 1 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งคู่ 💟

#ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ ประกาศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด วันที่ 1-3 กันยายน 2564 เข็มที่ 1 ❇️

💟 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง

มาพร้อมผู้ติดตามดูแล 1 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งคู่ 💟

ที่อยู่

18 ถ.เทศบาล4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
Mueang Saraburi District
18000

เบอร์โทรศัพท์

036343500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลสระบุรี, Saraburi Hospitalผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลสระบุรี, Saraburi Hospital:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Mueang Saraburi District บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ถามคะตอนนี้มีที่ไหนบ้างให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนคะ
วัตถุ
ขอเบอร์ห้องผ่าคลอดตึก100ปีชั้น4หน่อยคับ
เจ้าหน้าที่คนนี้โกงเงินกู้เงินจากบริษัทกาก้าไม่ยอมจ่ายโรงพยาบาลไม่จ่ายเงินเดือนให้เขาหรอทำไมเขาต้องหลอกลวงเงินคนอื่น มีเจ้าหน้าที่แบบนี้จะให้ประชาชนไว้ใจได้ยังไงทุกคนระวังนะครับเจ้าหน้าที่ที่นี่โกงเงินโรงพยาบาลหนีไม่ดีเลย
ประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะเปิดลงทะเบียนรับวัคซีนเข็มแรก ได้เมื่อไหร่่ครับ
ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ยังไ่ม่ได้ฉีด มีกำหนดเมื่อไรคะ
อยากจะทราบว่าโรงพยาบาลนี้ เขาห้ามทาแป้งเด็กด้วยหรอคะ พอดีพยาบาลบางคนตึกเด็ก1สั่งมา🙏ขอบคุนที่ให้คำตอบ และขอโทษ ถ้าทำผิด เพราะไม่รู้และสงสัยจริงๆค่ะ😵
ประชาชนทั่วไปจะได้ฉีดเมื่อไรคะสระบุรี
สระบุรี ลงทะเบียนฉีดวัคซีน เดือนสิงหาคมที่ห้างสุขอนันต์ กำหนดฉีดวันไหนครับ
อยากฉีดวัคซีนมากๆ..ค่รา เมื่อไรคะ
ขอโทษนะคะทางโรงพยาบาลสระบุรี รับบริจาคขวดน้ำพลาสติกเพื่อทำชุดPPEมั้ยคะ
่อฉีดวัคซีน10มิย64ลงชื่ออนามัย ต.บ้านแก้ง 2เดือนแล้วครับ