ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เปิดเหมือนปกติ

แหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นจังหวัดยะลา (บ้านสันติ 2) +ปลูกหญ้าแฝก
21/10/2020

แหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นจังหวัดยะลา (บ้านสันติ 2) +ปลูกหญ้าแฝก

16/09/2020
กิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้

วันนี้บุคลากรศูนย์วิจัยฯ ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าพื้นที่ตำบลสันติ 2 เพื่อปลูกพันธุ์ไม้พร้อมติดตามการดำเนินงานกิจกรรมรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ณ บ้านสันติ 2 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

วันนี้ ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และ ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ พร้อมบุคลากรศูน...
09/09/2020

วันนี้ ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และ ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ พร้อมบุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าร่วมกิจกรรม #เดินวิ่งปอดโปร่ง ณ ตำบลลำพะยา เพื่อรณรงค์การลดสูบบุหรี

วันนี้ ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และ ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ พร้อมบุคลากรศูน...
08/09/2020

วันนี้ ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และ ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ พร้อมบุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าร่วมกิจกรรม #เดินวิ่งปอดโปร่ง ณ ตำบลลำพะยา เพื่อรณรงค์การลดสูบบุหรี

ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ เป็นวิทยากรให้โครงการ SMP
08/07/2020
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการห้องเรียนพิเศษ Science and Mathematics Program (SMP)

ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ เป็นวิทยากรให้โครงการ SMP

         วันที่ 5 กรกฏาคม 2563 บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการห้อ....

ขอเชิญผู้สนใจขึ้นทะเบียนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพั...
27/04/2020

ขอเชิญผู้สนใจขึ้นทะเบียนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ (ห้องศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ) ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อ คุณพาตีเมาะ อาแยกาจิ และคุณนัสรี มะแน โทร 31401 และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นเทะเบียนได้ที่ http://srdi.yru.ac.th/bcqy/

#ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านภัยCOVID-19 มีงานวิจัยที่บอกว่าการเตรียมความพร้อมในการสร้างสุขภาพตน...
30/03/2020

#ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านภัยCOVID-19
มีงานวิจัยที่บอกว่าการเตรียมความพร้อมในการสร้างสุขภาพตนเองให้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารที่มีสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน มีศักยภาพในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส จะเป็นเกราะป้องกันตนเอง ลดโอกาสติดเชื้อไวรัส อย่าลืม #ใส่หน้ากากอนามัย #ล้างมือให้สะอาด #ออกกำลังกาย #และเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตร
ด้วยความปราถนาดีจาก ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

20/02/2020
สวนพฤกษศาสตร์ชุมชนบ้านควนโนรี

แหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนบ้านควนโนรี สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์ชุมชนของโรงเรียนบ้านควนโนรี (แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนบ้านควนโนรี) https://www.youtube.com/watch?v=AF6nCMUPwDY&feature=youtu.be

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ : แหล่งเรียนรู้คลังปัญญาชายแดนใต้ จึงขอเชิ...
14/01/2020
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ:แหล่งเรียนรู้คลังปัญญาชายแดนใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ : แหล่งเรียนรู้คลังปัญญาชายแดนใต้ จึงขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถสมัครและร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563 รายละเอียด ดังนี้ http://srdi.yru.ac.th/bcqy/page/992

       ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ : แหล่งเรียน....

18/08/2019
การประกวดนวัตกรรมการจัดการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ผลงานการประกวดนวัตกรรมของศูนย์วิจัยฯ ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานได้ในงานมรย.วิชาการประจำปี 2562 ณ ใต้หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านควนโนรี
06/08/2019
พัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านควนโนรี

พัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านควนโนรี

       เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 งานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาขายแดนใต้ ร่....

ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเยาะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
02/08/2019
จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤษศาสตร์

ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเยาะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

                 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 งานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ และงานพัฒนาพัฒ...

อบรมโครงการพัฒนาบุคคลากรจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
27/06/2019
อบรมโครงการพัฒนาบุคคลากรจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

อบรมโครงการพัฒนาบุคคลากรจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

        บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการทรัพย์สินทา.....

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 19/2562 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
29/05/2019
INSIGHT SRDI ฉบับที่ 19/2562 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 19/2562 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 19/2562 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 - ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเสวนา "การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒน...

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 8/2562 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
06/03/2019
INSIGHT SRDI ฉบับที่ 8/2562 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 8/2562 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 8/2562 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการแสดงระบำกรงนกในงานอาหารจานเด็ด ครั้งที่ 19 ...

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 7/2562 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
27/02/2019
INSIGHT SRDI ฉบับที่ 7/2562 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 7/2562 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 7/2562 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำทีมดิเกฮูลูศรีจันทน์กะพ้อ คว้ารางวัลชมเชย การ.....

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 5/2562 วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
06/02/2019
INSIGHT SRDI ฉบับที่ 5/2562 วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 5/2562 วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 5/2562 วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 1. งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 http://eservice.yru.ac.th/nac2019/ (Click) 2. ศูนย์ศิลปวัฒน.....

ขอเชิญชวนบริจาคของขวัญวันเด็ก 🥳รายละเอียดเพิ่มเติม http://srdi.yru.ac.th/bcqy/page/895
03/01/2019

ขอเชิญชวนบริจาคของขวัญวันเด็ก 🥳
รายละเอียดเพิ่มเติม http://srdi.yru.ac.th/bcqy/page/895

Voice TV
21/12/2018
Voice TV

Voice TV

เคาะแล้ว 'ปลากัด' เป็นสัตว์ประจำชาติ

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 49/2561 วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
19/12/2018
INSIGHT SRDI ฉบับที่ 49/2561 วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 49/2561 วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 49/2561 วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 โฉมหน้าผู้เข้าประกวดฑูตวัฒนธรรม http://srdi.yru.ac.th/culture/page/293 (Click) ปลากัดจากลำพะยาได้ร....

แสดงความยินดีกับชาวบ้านตำบลลำพะยาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2ในการประกวดปลากัดพื้นบ้าน#ผลกระทบจากการจัดกิจกรรมบริการวิช...
17/12/2018
ปลากัดจากลำพะยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

แสดงความยินดีกับชาวบ้านตำบลลำพะยาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2ในการประกวดปลากัดพื้นบ้าน
#ผลกระทบจากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการของศูนย์วิจัยฯ

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ชาวบ้านตำบลลำพะยาในนามตัวแทนจากศูนย์วิจัยความหลากหลายทาขีวภาพฯ ได้ร.....

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 47/2561 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
28/11/2018
INSIGHT SRDI ฉบับที่ 47/2561 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 47/2561 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 47/2561 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมประกวดทูตวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 http://srdi.yru.ac.th/culture/page/274 (Click) บุคลากร....

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
23/11/2018

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

- ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ มอ. เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างวิจัย ปีที่ 2 http://srdi.yru.ac.th/page/461

- รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1" http://srdi.yru.ac.th/research/view/175

- คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ http://srdi.yru.ac.th/page/460

- วช. เชิญร่วมประกวดคลิปวิดีโอ http://srdi.yru.ac.th/page/459

- สกอ. เชิญชวนบุคลากรยื่นข้อเสนอโครงการ TALENT MOBILITY http://srdi.yru.ac.th/page/412

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
23/11/2018

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

- ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ มอ. เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างวิจัย ปีที่ 2 http://srdi.yru.ac.th/page/461

- รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1" http://srdi.yru.ac.th/research/view/175

- คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ http://srdi.yru.ac.th/page/460

- วช. เชิญร่วมประกวดคลิปวิดีโอ http://srdi.yru.ac.th/page/459

- สกอ. เชิญชวนบุคลากรยื่นข้อเสนอโครงการ TALENT MOBILITY http://srdi.yru.ac.th/page/412

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 44/2561 วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561
07/11/2018
INSIGHT SRDI ฉบับที่ 44/2561 วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 44/2561 วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 44/2561 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญบุคลากร มรย. เข้าร่วมอบรม "เทคนิคการนำเสนออย่างไรให้โดนใจ" htt...

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 43/2561 วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561
31/10/2018
INSIGHT SRDI ฉบับที่ 43/2561 วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 43/2561 วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 43/2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม OTOP สัญจร พื้นที่จังหวัดยะลา http://srdi.yru.ac.th/page/386...

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 41/2561 วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561
17/10/2018
INSIGHT SRDI ฉบับที่ 41/2561 วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 41/2561 วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 40/2561 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 • เหลือเวลาอีก 3 วันสำหรับการส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ http://srdi.yru.ac.th/hrd/pag...

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 39/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
03/10/2018
INSIGHT SRDI ฉบับที่ 39/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 39/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 39/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ http://srdi.yru.ac.th/hrd/page/199 (Click) สวพ.ให้การต้อนรับปร.....

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 38/2561 วันพุธที่ 26 กันยายน 2561
27/09/2018
INSIGHT SRDI ฉบับที่ 38/2561 วันพุธที่ 26 กันยายน 2561

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 38/2561 วันพุธที่ 26 กันยายน 2561

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 38/2561 วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 • ขอเชิญบุคลากร มรย. เข้าร่วมอบรม "เทคนิคการทำงานด้วย 7Q " http://srdi.yru.ac.th/hrd/page/19...

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 37/2561 วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
19/09/2018
INSIGHT SRDI ฉบับที่ 37/2561 วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 37/2561 วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 37/2561 วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ขอเชิญบุคลากร มรย. เข้าร่วมอบรม "เทคนิคการทำงานด้วย 7Q " http://srdi.yru.ac.th/hrd/page/196 (Clic...

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 36/2561 วันพุธที่ 12 กันยายน 2561
12/09/2018
INSIGHT SRDI ฉบับที่ 36/2561 วันพุธที่ 12 กันยายน 2561

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 36/2561 วันพุธที่ 12 กันยายน 2561

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 36/2561 วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 • ขอความร่วมมือนักวิจัยที่มีความประสงค์จะ   ขอทุนสนับสนุนการวิจั.....

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 35/2561 วันพุธที่ 5 กันยายน 2561
05/09/2018
INSIGHT SRDI ฉบับที่ 35/2561 วันพุธที่ 5 กันยายน 2561

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 35/2561 วันพุธที่ 5 กันยายน 2561

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 35/2561 วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ขอความร่วมมือนักวิจัยที่มีความประสงค์จะ   ขอทุนสนับสนุนการวิจัยจา....

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2561
12/08/2018
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2561

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2561

วันนี้ (12 สิงหาคม 2561) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จ.ยะลา ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู.....

ที่อยู่

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง
Mueang Yala District
95000

เบอร์โทรศัพท์

0639432158

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Mueang Yala District

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานกาชาดประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561