Smevucaworld65 โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World (ภาคบริการ) ปี 2565
พื้นที่ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

เช้าวันนี้วันที่ 29 กันยายน 2565 ในรายการวันใหม่วาไรตี้ ในช่วงประเด็นสังคม ได้นำเสนอแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการ  เก...
29/09/2022

เช้าวันนี้วันที่ 29 กันยายน 2565 ในรายการวันใหม่วาไรตี้ ในช่วงประเด็นสังคม ได้นำเสนอแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการ เกาะช้าง จ.ตราด โดยมีผู้บริหารของกิจการได้ให้มุมมองแนวคิดในการปรับปรับ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดการและขนาดย่อม ได้ให้ข้อมูลเชิงนโยบาย การสนับสนุนต่างๆ ของ สสว. พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้ประกอบการ SME ผ่านทางรายการฯ
ขอขอบพระคุณผู้บริหารที่ได้ให้ข้อมูลพร้อมกับร่วมคิดร่วมทำตามแนวทางการพัฒนา New Service Business Model ใหม่ๆ และขาดไม่ได้คือ ที่ได้ตีแผ่และนำเสนอได้อย่างครบถ้วน อันจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการไทยได้ต่อไป
โครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร
Cr. #วันใหม่วาไรตี้ #ช่วงประเด็นสังคม

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไปทั่วโลก ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบไปเต็ม ๆ คือ ธุรกิจทางด....

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ในงานแถลงข่าวโครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World (ภาคบริการ) ปี 2565
01/09/2022

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ในงานแถลงข่าว
โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World (ภาคบริการ) ปี 2565

https://youtu.be/M2Ro6anLhGsCr.Amazon
31/08/2022

https://youtu.be/M2Ro6anLhGs
Cr.Amazon

"ธุรกิจอาหาร" จะปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ยุคโควิดอย่างไร? สรุป "คัมภีร์ธุรกิจอาหารยุคโควิด" ที่ช่วยให...

SME-GP Day 19-21 สิงหาคมนี้ เชิญผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐและประชาชนทั่วไป ร่วมงาน “SME - GP Day” รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อ...
18/08/2022

SME-GP Day 19-21 สิงหาคมนี้
เชิญผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐและประชาชนทั่วไป ร่วมงาน “SME - GP Day” รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” เปิดโอกาสใหม่ในการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ง่ายดายยิ่งขึ้น โดยภายในงานรวบรวมสินค้าและบริการมากมายกว่า 100 บูธ และพบกิจกรรมอีกมากมาย พร้อมกับโชว์เคสในอุตสาหกรรมมุ่งเป้า ประกอบด้วย การแพทย์ การบิน และดิจิทัล เป็นต้น

19 – 21 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

#สสว #รัฐพร้อมซื้อSMEพร้อมขาย

เบื้องหลังการถ่ายทำโดยทีมทางช่อง  ในการสัมภาษณ์ รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนา...
18/08/2022

เบื้องหลังการถ่ายทำโดยทีมทางช่อง ในการสัมภาษณ์ รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อนำเสนอการดำเนินของโครงการ ับตัวรับมือVUCA_worldภาคบริการ ซึ่งจะออกอากาศในรายการ #วันใหม่วาไรตี้
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ดำเนินงานโดย
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศผลผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบ New Service Business Model ในกิจกรรมการประกวด SME VUCA World Award 20...
17/08/2022

ประกาศผลผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบ New Service Business Model ในกิจกรรมการประกวด SME VUCA World Award 2022 ภายใต้
โครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ระดับ Gold หจก.ปริญญาฟู๊ดไซเอนซ์
ระดับ Silver เดอะ เลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท
ระดับ Bronze บ้านเขาหลัก บีช รีสอร์ท
ตัดสินโดยคณะกรรมการจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 3 กิจการ และทุกกิจการที่ได้นำเสนอรูปแบบ และ Concept ที่พัฒนาสู่ New Service Business Model ได้อย่างเป็นรูปธรรม จะเป็นส่วนที่นำไปดำเนินการต่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ยิ่งๆ ขึ้นไปได้อย่างแน่นอน
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว

ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังดำเนินกิจกรรมประกวด SME VUCA World Award วันนี้จะทราบว่าสถานประกอบการใดจะเป็นต้นแบบภายใต้โครงการ ับตัวรับมือVUCAwo...
17/08/2022

กำลังดำเนินกิจกรรมประกวด SME VUCA World Award
วันนี้จะทราบว่าสถานประกอบการใดจะเป็นต้นแบบภายใต้
โครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารจาก สสว. มาร่วมสังเกตการณ์
และที่สำคัญยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานต่างๆ มาเป็นคณะกรรมการ ท่านแรก คุณสันติพงษ์ วงค์พะเนตร ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ท่านที่ 2 คุณบุญส่ง คุ้มบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และท่านที่ 3 ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาทำการพิจารณาการนำเสนอ พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาได้ต่อไป
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว

ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ประกอบการ The Motif Eco Hotel จ.จันทบุรี ซึ่งเข้าร่วมโครงการ ับตัวรับมือVUCA_worldภาคบริการ ออกอากาศในรายการ #วันให...
11/08/2022

ผู้ประกอบการ The Motif Eco Hotel จ.จันทบุรี ซึ่งเข้าร่วมโครงการ ับตัวรับมือVUCA_worldภาคบริการ
ออกอากาศในรายการ #วันใหม่วาไรตี้ ไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม เป็นการนำเสนอและถ่ายทอดแนวคิดของกิจการ และวันนี้พร้อมแล้วที่จะต้อนรับและบริการนักท่องเที่ยวบน concept อย่างแท้จริง และ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ดำเนินงานโดย
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจุบันโลกของเราให้ความสนใจเรื่องของการลดโลกร้อน ด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให....

เบื้องหลังการถ่ายทำโดยทีมทางช่อง  ที่ จ.ตราด ในชุมชน แหล่งท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ #ชีวาปุรี ภายใต้โครงการ ับตัวรับ...
11/08/2022

เบื้องหลังการถ่ายทำโดยทีมทางช่อง ที่ จ.ตราด ในชุมชน แหล่งท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ #ชีวาปุรี ภายใต้โครงการ ับตัวรับมือVUCA_worldภาคบริการ เพื่อออกอากาศในรายการ #วันใหม่วาไรตี้
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ดำเนินงานโดย
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร

สนามบินสุวรรณภูมิคึกคักมาก ผู้คนเดินทาง นักท่องเที่ยวกลับมา นี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ประเทศไทยจะกลับมามีเศรษฐกิจที่ดีอ...
21/07/2022

สนามบินสุวรรณภูมิคึกคักมาก ผู้คนเดินทาง นักท่องเที่ยวกลับมา นี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ประเทศไทยจะกลับมามีเศรษฐกิจที่ดีอีกครั้ง ทัวร์ เอเจนท์ รถรับส่ง กระเป๋าเดินทาง เครื่องบิน ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ที่พบเห็นในวันนี้
ขอให้วันคืนดีๆ กลับมาดังเดิมและเพิ่มเติมคือน้ำใจของคนไทยที่พร้อมจะต้อนรับทุกคนจากทั่วทุกมุมโลกให้เราได้กลับมายิ้มได้ตามแบบ #สยามเมืองยิ้ม
เข้มแข็ง ฟันฝ่า ด้วยหัวของคนไทยที่พร้อมจะไปด้วยกัน
ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกคนครับ
ิการ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว

#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร

วานนี้ในกิจกรรมอบรมการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อให้กับผู้ประก...
21/07/2022

วานนี้ในกิจกรรมอบรมการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ
เริ่มกิจกรรม มี ดร.ธีวินท์ นฤนาท ผู้จัดการโครงการกล่าวรายงาน
โดยได้รับเกียรติจากสถาบันการเงิน
นายวสุธร อรุณศิวกุล
ผู้บริหารทีม ฝ่ายสินเชื่อสถาบันและผู้ประกอบการ (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส)
นายสิทธิกร ภาคาแพทย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ (ธนาคารออมสิน)
มาเป็นวิทยากรพร้อมทั้งตอบข้อซักถามในวิธีการ เทคนิค และการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
โครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร
Cr. ภาพจากการดำเนินกิจกรรมฯ

วานนี้ นายวชิระ แก้วกอ รอง ผอ.สสว. นายมานิต จตุจริยพงศ์ ผอ.ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs และคณะจาก สสว. ลงพื้นที่ ณ สถานประกอบ...
21/07/2022

วานนี้ นายวชิระ แก้วกอ รอง ผอ.สสว. นายมานิต จตุจริยพงศ์ ผอ.ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs และคณะจาก สสว. ลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการ #บันดารี่ริชชี่ โรงแรมเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเข้าเยี่ยมชมกิจการ และเข้าสังเกตการณ์การให้คำปรึกษาของ อาจารย์จีรวุฒิ จีรวรางกูร ที่ปรึกษาภายใต้โครงการฯ
โครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร
Cr. ภาพจากสถานประกอบการ

วานนี้ที่  อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมีคณะจาก สสว. และผู้จัดการโครงการ เข้าสังเกตการณ์การให้คำปรึกษาของ อ.พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์ว...
29/06/2022

วานนี้ที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมีคณะจาก สสว. และผู้จัดการโครงการ เข้าสังเกตการณ์การให้คำปรึกษาของ อ.พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล และ อ.รัตนาโสวรรณปรีชา ที่ปรึกษาภายใต้โครงการฯ ขอบพระคุณผู้บริหารที่ได้ให้ข้อมูลพร้อมกับร่วมคิดร่วมทำตามแนวทางการพัฒนา New Service Business Model
โครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร
Cr. ภาพจากสถานประกอบการ

วันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่  เกาะช้าง จ.ตราด โดยมีคณะจาก สสว. และผู้จัดการโครงการ เข้าสังเกตการณ์การให้คำปรึกษาของ ...
29/06/2022

วันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ เกาะช้าง จ.ตราด โดยมีคณะจาก สสว. และผู้จัดการโครงการ เข้าสังเกตการณ์การให้คำปรึกษาของ อ.พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล ที่ปรึกษาภายใต้โครงการฯ ขอบพระคุณผู้บริหารที่ได้ให้ข้อมูลพร้อมกับร่วมคิดร่วมทำตามแนวทางการพัฒนา New Service Business Model
โครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร
Cr. ภาพจากสถานประกอบการ

วานนี้ที่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เป็นภาพบรรยากาศการถ่ายทำรายการวันใหม่วาไรตี้ โดยทีมจากสถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS มาดำเ...
23/06/2022

วานนี้ที่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เป็นภาพบรรยากาศการถ่ายทำรายการวันใหม่วาไรตี้ โดยทีมจากสถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS มาดำเนินการถ่ายทำให้ ซึ่งถือเป็นการติดตามการดำเนินงานของโครงการ เพื่อจะนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจผ่านโครงการ มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ 3 กิจการ ไม่ว่าจะเป็น #บ้านแก้วสมุนไพร #อัมพวาน่านอน และ #ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท รวมทั้ง อาจารย์ ผศ.ดร.ชวนชื่น และ อาจารย์ ดร.ทิพวรรณ ได้ให้ข้อมูลแนวคิดของโครงการและการร่วมกันพัฒนา New Service Business Model ในการนี้ขอกราบขอบพระคุณทีม Thai PBS ที่มาถ่ายทำเพื่อถ่ายทอดร่วมกับการช่วยนำเสนอประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ SME และชุมชน ในมุมมองใหม่ๆ โดยสามารถติดตามรับชมได้ในวันที่ 14 กรกฎาคมนี้
โครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันนี้ที่  อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารโรงแรมมาต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อรับทราบถึงทิศทางใน...
04/06/2022

วันนี้ที่ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารโรงแรมมาต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อรับทราบถึงทิศทางในการก้าวต่อของธุรกิจที่เน้นเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคม และในครั้งนี้ถือเป็นการเข้าสังเกตการณ์และรับฟังแนวทางในการปรับและเสริมธุรกิจใหม่ของผู้ประกอบการผู้เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับคำปรึกษาเชิงลึกจาก
อาจารย์พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล
และอาจารย์รัตยา โสวรรณปรีชา
โครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร

วานนี้ ณ #โรงแรมบ้านเขาหลักบีชรีสอร์ท อ.ตะกั่วป่า จ.พังงาผู้ประกอบการผู้เข้าร่วมโครงการ ได้นำเสนอข้อมูลของกิจการ และแผน...
04/06/2022

วานนี้ ณ #โรงแรมบ้านเขาหลักบีชรีสอร์ท อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ผู้ประกอบการผู้เข้าร่วมโครงการ ได้นำเสนอข้อมูลของกิจการ และแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการให้กับ
ผช.ผอ.สสว. ท่านวิชระ แก้วกอ
คณะหัวหน้าส่วนงานจาก สสว.
ผอ. สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร ดร.ศรายุทธ แสนมี
ผจก.โครงการ ดร.ธีวินท์ นฤนาท
ผจก.OSS จ.สุราษฎร์ธานี
พี่เลี้ยงธุรกิจ คุณราชันย์ ชาติสุทธิ
และคณะ ได้รับฟังถึงแนวคิดที่จะพัฒนาไปสู่ New Service Business Model
นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมกิจการและเป็นสังเกตการณ์การให้คำปรึกษาเชิงลึก
โดยอาจารย์พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล
โครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 2 -3 ที่ผ่านมา ณ #แพพันวารีย์ เดอะกรีนเนอรี่ บริษัท มังกรหยก กรุ๊ป เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ผู้ประกอบการผู...
04/06/2022

วันที่ 2 -3 ที่ผ่านมา ณ #แพพันวารีย์ เดอะกรีนเนอรี่
บริษัท มังกรหยก กรุ๊ป เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
ผู้ประกอบการผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ให้การต้อนรับ
ผช.ผอ.สสว. ท่านวิชระ แก้วกอ
คณะหัวหน้าส่วนงานจาก สสว.
ผอ. สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร ดร.ศรายุทธ แสนมี
ผจก.โครงการ ดร.ธีวินท์ นฤนาท
ผจก.OSS จ.สุราษฎร์ธานี
พี่เลี้ยงธุรกิจ คุณราชันย์ ชาติสุทธิ
และคณะ เป็นอย่างดี
โดยในครั้งนี้เป็นเข้าพบปะเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการ กิจการ และเป็นสังเกตการณ์การให้คำปรึกษาเชิงลึก
โดย ดร.ปวิตพล ไพบูลย์
โครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร

วานนี้ที่ #ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท  อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรีเป็นการสังเกตการณ์การดำเนินงานด้วยผู้จัดการโครงการ และเจ้าหน้า...
25/05/2022

วานนี้ที่ #ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
เป็นการสังเกตการณ์การดำเนินงานด้วยผู้จัดการโครงการ และเจ้าหน้าที่จาก สสว. โดยการให้คำปรึกษาเชิงลึกเป็นความรับผิดชอบของ
อาจารย์ ผศ.ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา อาจารย์ ผศ.ดร.อัมรินทร์ เทวตา และอาจารย์ ดร.ทิพวรรณ กำศิริมงคล
โครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร

วานนี้ที่ บริษัท อัมพวา อพาร์เทล จำกัด ณ โรงแรม #อัมพวาน่านอน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากกรรม...
25/05/2022

วานนี้ที่ บริษัท อัมพวา อพาร์เทล จำกัด ณ โรงแรม #อัมพวาน่านอน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน โดยการให้คำปรึกษาเชิงลึกเป็นความรับผิดชอบของ
อาจารย์ ดร.ทิพวรรณ กำศิริมงคล
อาจารย์ ผศ.ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา และ
อาจารย์ ผศ.ดร.อัมรินทร์ เทวตา
และในครั้งนี้มี ผู้จัดการโครงการ และเจ้าหน้าที่จาก สสว. ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานด้วย
โครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร

 เกาะช้าง จ.ตราด เป็นที่พักริมหาดทรายขาวละเอียด ณ เกาะช้าง แนบชิดกับธรรมชาติ ให้บรรยากาศผ่อนคลายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก...
18/05/2022

เกาะช้าง จ.ตราด เป็นที่พักริมหาดทรายขาวละเอียด ณ เกาะช้าง แนบชิดกับธรรมชาติ ให้บรรยากาศผ่อนคลายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน รองรับการพักผ่อนแบบส่วนตัว หรือจะแบบครอบครัว และแบบหมู่คณะ ได้ทุกรูปแบบ ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chivapuriresort.com/
ที่พักที่พรั่งพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร
Cr. ภาพจากสถานประกอบการ

 จ.จันทบุรี เป็นที่พักกลางเมืองจันทน์โรงแรมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมของบ้านแถวในชุมชนริมน้ำจันทบูร โดยนำเอาลักษ...
18/05/2022

จ.จันทบุรี เป็นที่พักกลางเมืองจันทน์
โรงแรมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมของบ้านแถวในชุมชนริมน้ำจันทบูร โดยนำเอาลักษณะของอาคารที่มีการไล่ระดับสูงต่ำลดหลั่นมาใช้ออกแบบ ภาพลักษณ์ของโรงแรมจึวมีเอกลักษณ์ ไม่มืดทึบและอึดอัด แผนผังภายในมีการออกแบบโดยแยกก้อนอาคารให้เหลื่อมสลับกัน เพื่อนำพื้นที่สีเขียวเข้าไปสอดแทรกสร้างบรรยากาศอันผ่อนคลายและสดชื่นให้กับมวลอาคาร องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ได้ผสมผสานระหว่างอิทธิพลตะวันตก จีน และไทยพื้นถิ่นของชุมชนจันทบูร ยังถูกนำมาใช้เติมแต่งอาคารด้วยการนำมาคลี่คลายและลดทอนรายละเอียดแบบดั้งเดิม ให้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น โรงแรมแห่งนี้จึงมีบรรยากาศที่เชื่อมโยงระหว่างอดีตสู่ปัจจุบัน และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไปโดยบริยาย

ผลงานในเวที ASA AWARDS 2022
รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2565
โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาที่ 1 - เหรียญเงิน
ประเภท ความยั่งยืน ชุมชน สิ่งแวดล้อม สังคม

สาขาที่ 2 - ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก
ประเภท โรงแรมและการพักผ่อน
Cr: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมภ์ และ IAMEVERYTHING.co Eco Architect
#โรงแรมที่หายใจร่วมกับธรรมชาติ

#โรงแรมที่หายใจร่วมกับธรรมชาติสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/themotifsecohotel/
ที่พักให้บรรยากาศแบบผ่อนคลายสไตล์สโลว์ไลฟ์ เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร
Cr. ภาพจากสถานประกอบการ

18/05/2022

ภาพบรรยากาศการให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการ #เดอะซีคลับชีวาปุรี จ.ตราด เป็นการเข้าให้คำปรึกษาโดย อ.พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล ในโครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร

18/05/2022

ภาพการให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการ The Motifs Eco จ.จันทบุรี เป็นการเข้าให้คำปรึกษาโดย อ.พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล ในโครงการ
ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร

 #ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท จ.ราชบุรี เป็นที่พักท่ามกลางธรรมชาติ และวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ ที่นี่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มีบริการ...
10/05/2022

#ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท จ.ราชบุรี เป็นที่พักท่ามกลางธรรมชาติ และวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ ที่นี่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มีบริการที่พัก อาหาร จัดเลี้ยง พร้อมรองรับงานสัมมนา งานแต่ง หรือจะพักผ่อนพร้อมกับทำ activity ต่างๆ ตามโปรแกรมของที่นี่ สามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.maikaew.com/Maikaew/
ที่พักให้บรรยากาศแบบผ่อนคลายสไตล์สโลว์ไลฟ์ เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร
Cr. ภาพจากสถานประกอบการ

ภาพบรรยากาศการเข้าให้คำปรึกษาและบรรยากาศของ #ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท จ.ราชบุรี เป็นการเข้าให้คำปรึกษาโดย ผศ.ดร.ชวนชื่น อัค...
10/05/2022

ภาพบรรยากาศการเข้าให้คำปรึกษาและบรรยากาศของ #ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท จ.ราชบุรี เป็นการเข้าให้คำปรึกษาโดย ผศ.ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา ในโครงการ
ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร
Cr. ภาพจากสถานประกอบการ

เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท  เป็นที่พักริมแม่น้ำแคว แม่น้ำสายหลักของจังหวัดกาญจบุรี ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ...
10/05/2022

เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท เป็นที่พักริมแม่น้ำแคว แม่น้ำสายหลักของจังหวัดกาญจบุรี ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน รองรับการพักผ่อนแบบส่วนตัว หรือจะแบบครอบครัว และแบบหมู่คณะ ได้ทุกรูปแบบ ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thelegacyresort.com/
ที่พักที่พรั่งพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร
Cr. ภาพจากสถานประกอบการ

บริษัท ธารธาราสปา จำกัด TarnTara Spa Co.,Ltd.Tarntara Spa เป็นสปาที่มีบรรยากาศสวยงามร่มรื่นเย็นสบายขนาบด้วยขุมเหมืองที่เ...
10/05/2022

บริษัท ธารธาราสปา จำกัด TarnTara Spa Co.,Ltd.
Tarntara Spa เป็นสปาที่มีบรรยากาศสวยงามร่มรื่นเย็นสบายขนาบด้วยขุมเหมืองที่เป็นเหมือนทะเลสาบขนาดใหญ่ทั้งสองด้าน หาง่าย ด้านหลังของวัดฉลอง มีแพ็คเกจที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนั่นคือ โนราห์เธิราปีส์ ที่ใช้ผู้นวดทั้ง 2 คนเรียกว่าโฟร์แฮนด์มาสสาด #ธารธาราสปา เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร
Cr. ภาพจากสถานประกอบการ

ภาพบรรยากาศการเข้าให้คำปรึกษา #เดอะเลกาซีริเวอร์แควรีสอร์ท เป็นการเข้าให้คำปรึกษาโดย ดร.คาล จามรมาน ในโครงการ ับตัวรับม...
10/05/2022

ภาพบรรยากาศการเข้าให้คำปรึกษา #เดอะเลกาซีริเวอร์แควรีสอร์ท เป็นการเข้าให้คำปรึกษาโดย ดร.คาล จามรมาน ในโครงการ
ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่พักริมหาดเขาหลัก ชมหาดทรายสีดำ unseen ของที่นี่ ผ่อนคลายในบรรยากาศริมทะเล ที่ #โรงแรมบ้านเขาหลักบีชรีสอร์ท จ.พังงา ห...
10/05/2022

ที่พักริมหาดเขาหลัก ชมหาดทรายสีดำ unseen ของที่นี่ ผ่อนคลายในบรรยากาศริมทะเล ที่ #โรงแรมบ้านเขาหลักบีชรีสอร์ท จ.พังงา หนึ่งในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ดำเนินงานโดย
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร
Cr.ภาพจากสถานประกอบการ

วันนี้ที่ #โรงแรมบ้านเขาหลักบีชรีสอร์ท เป็นการเข้าให้คำปรึกษาโดย อ.พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุลพร้อมกับครั้งนี้มีผู้จัดการโค...
08/05/2022

วันนี้ที่ #โรงแรมบ้านเขาหลักบีชรีสอร์ท เป็นการเข้าให้คำปรึกษาโดย อ.พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล
พร้อมกับครั้งนี้มีผู้จัดการโครงการ เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร

วานนี้ที่ #ธารธาราสปา เป็นการเข้าให้คำปรึกษาโดย อ.พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล และ อ.ราชันย์ ชาติสุทธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จ...
03/05/2022

วานนี้ที่ #ธารธาราสปา เป็นการเข้าให้คำปรึกษาโดย อ.พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล และ อ.ราชันย์ ชาติสุทธิ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สสว. ผู้จัดการ OSS จ.ภูเก็ต และผู้จัดการโครงการ ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงาน
โครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร

วานนี้ที่ บริษัท เจทีเอส (ภูเก็ต) จำกัด เป็นการเข้าให้คำปรึกษาโดย อ.พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล อ.ราชันย์ ชาติสุทธิ และ อ.รั...
02/05/2022

วานนี้ที่ บริษัท เจทีเอส (ภูเก็ต) จำกัด เป็นการเข้าให้คำปรึกษาโดย อ.พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล อ.ราชันย์ ชาติสุทธิ และ อ.รัตยา โสวรรณปรีชา
พร้อมด้วยผู้จัดการโครงการ และเจ้าหน้าที่จาก สสว. ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงาน
โครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่พักท่ามกลางธรรมชาติ ท้องน้ำสีเขียวมรกต ขุนเขาสวยงามแปลกตา @เขื่อนเชี่ยวหลาน มีโอกาสต้องมาพักผ่อนที่นี่ #แพพันวารีย์ ...
27/04/2022

ที่พักท่ามกลางธรรมชาติ ท้องน้ำสีเขียวมรกต ขุนเขาสวยงามแปลกตา @เขื่อนเชี่ยวหลาน มีโอกาสต้องมาพักผ่อนที่นี่ #แพพันวารีย์ (บ.มังกรหยกกรุ๊ป) จ.สุราษฎร์ธานี หนึ่งในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ดำเนินงานโดย
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร
Cr.ภาพจากสถานประกอบการ

เช้านี้ที่ #แพพันวารีย์ (บ.มังกรหยกกรุ๊ป) เขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานีเป็นการเข้าให้คำปรึกษา โดย ดร.ปวิตพล ไพบูลย์ ใ...
27/04/2022

เช้านี้ที่ #แพพันวารีย์ (บ.มังกรหยกกรุ๊ป) เขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี
เป็นการเข้าให้คำปรึกษา โดย ดร.ปวิตพล ไพบูลย์ ในโครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่นี่มีหลักสูตรมาตรฐานและผ่านการรับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เป็นศูนย์ทดสอบฯ #โรงเรียนวิชาชีพเพื่อสุขภาพสปาและความง...
26/04/2022

ที่นี่มีหลักสูตรมาตรฐานและผ่านการรับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เป็นศูนย์ทดสอบฯ
#โรงเรียนวิชาชีพเพื่อสุขภาพสปาและความงามเนเจอรัลโซล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หนึ่งในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ดำเนินงานโดย
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร
Cr.ภาพจาก facebook ของสถานประกอบการ

26/04/2022

วันนี้ที่ จ.สงขลา ภาพการลงพื้นที่ให้คำปรึกษา โดย ผศ.ดวงฤดี อุทัยหอม ณ #โรงเรียนวิชาชีพเพื่อสุขภาพสปาและความงามเนเจอรัลโซล
ับตัวรับมือVUCAWorldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ดำเนินงานโดย
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรดีๆ ในการนวด ที่ บริษัท บ้านตาล ไฮ-เลเวล เวลเนส จำกัด จ.ชุมพร ผ่านการรับรองหลักสูตรโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน...
26/04/2022

หลักสูตรดีๆ ในการนวด ที่ บริษัท บ้านตาล ไฮ-เลเวล เวลเนส จำกัด จ.ชุมพร ผ่านการรับรองหลักสูตรโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหนึ่งในสถานประกอบการภาคบริการที่เข้าร่วมโครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร
Cr. โรงเรียนสอนนวดบ้านตาลไฮ-เลเวล เวลเนส

บ่ายนี้ที่ บริษัท บ้านตาล ไฮ-เลเวล เวลเนส จำกัด จ.ชุมพรเป็นการเข้าให้คำปรึกษา โดย ดร.ปวิตพล ไพบูลย์ ในโครงการ ับตัวรับม...
26/04/2022

บ่ายนี้ที่ บริษัท บ้านตาล ไฮ-เลเวล เวลเนส จำกัด จ.ชุมพร
เป็นการเข้าให้คำปรึกษา โดย ดร.ปวิตพล ไพบูลย์ ในโครงการ ับตัวรับมือVUCAworldภาคบริการ
ภายใต้การกำกับของ
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สสว
ภายใต้การดำเนินงานของ
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่อยู่

6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
Nakhon Pathom
73000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30
เสาร์ 08:30 - 17:30
อาทิตย์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+66941324641

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Smevucaworld65ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Smevucaworld65:

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด