ศูนย์การเรียนรู้ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครปฐม

ศูนย์การเรียนรู้ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครปฐม 034-272652-4

ทำไมต้องห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการบางอย่าง ⁉️ #มาตรา๑๒๖  #มาตรา๑๒๗
16/08/2023

ทำไมต้องห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการบางอย่าง ⁉️

#มาตรา๑๒๖ #มาตรา๑๒๗

11/08/2023
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ได้มีการเข้าร่วมเป็นวิทยากรในความ...
07/08/2023

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ได้มีการเข้าร่วมเป็นวิทยากรในความรู้ โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต รูปแบบการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เพิ่มการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้มอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ได้มีการเข้าร่วมเป็นวิทยากรในโคร...
07/08/2023

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ได้มีการเข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรภาครัฐของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) รวมถึงลดโอกาสทุจริตในระดับปฏิบัติงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมยูนิแลนด์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าเรียนรู้ เยี่ยมชมและใช้งานพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual An...
27/07/2023

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าเรียนรู้ เยี่ยมชมและใช้งานพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) ได้ที่ https://acm.nacc.go.th/ มาเรียนรู้และเยี่ยมชมกันเยอะๆนะคะ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ได้มีการเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการ...
20/07/2023

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ได้มีการเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก ๆ โรงเรียนวัดวัดท่าตำหนัก ในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลนครชัยศรี (กิจกรรมโตไปไม่โกง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนวัดท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่สังเกตการณ์กระบวนการสอบ...
19/07/2023

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่สังเกตการณ์กระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ระงับ และยับยั้ง การทุจริต ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม นำโดย นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป....
22/06/2023

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม นำโดย นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม และกลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ติดตามการใช้งบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 โครงการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ได้มีการเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็ก ๆ โรงเรียนวัดพะเนียง...
13/06/2023

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ได้มีการเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็ก ๆ โรงเรียนวัดพะเนียงแตก ในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลมาบแค (กิจกรรมโตไปไม่โกง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ เทศบาลตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีควรเป็นอย่างไร⁉️
13/06/2023

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีควรเป็นอย่างไร⁉️

คิดได้ คิดเป็น คิดดีคิดแบบไหน ... ไม่ทุจริต
25/05/2023

คิดได้ คิดเป็น คิดดี
คิดแบบไหน ... ไม่ทุจริต

10/05/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼
เมื่อวันจันทร์เราได้ทราบกันถึงช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนทุจริตกันไปแล้วนะครับ วันนี้แอดมินขอเสนอเรื่องของ "วิธีการเขียนคำกล่าวหา การแจ้งเบาะแส การร้องเรียนการกระทำความผิด" ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับ

"วิธีการเขียนคำกล่าวหา การแจ้งเบาะแส การร้องเรียนการกระทำความผิด" ต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1.หากเป็นการกระทำผิดต่อหน้าที่
กระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม จะต้องระบุว่า...
-การกระทำความผิดเกิดขึ้นเมื่อใด
-มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระทำความผิดอย่างไร
-มีพยานบุคคลรู้เห็นเหตุการณ์หรือไม่
(ถ้าไม่สามารถนำมาได้ ให้ระบุว่า ใครเป็นผู้เก็บรักษา และในเรื่องนี้ได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานใด หรือยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อใด และผลเป็นประการใด)

2.หากเป็นการกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ จะต้องระบุว่า...
-ฐานะเดิมของผู้ถูกร้อง และภรรยาหรือสามี รวมทั้ง บิดา มารดา ของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างไร
-ผู้ถูกร้องและภรรยาหรือสามี มีอาชีพอื่นๆหรือไม่ (ถ้ามีอาชีพอื่นแล้วมีรายได้มากน้อยเพียงใด)
- มีทรัพย์สินที่จะแสดงให้เห็นว่าร่ำรวยผิดปกติ มีอะไรบ้าง

โปรดติดตามตอนต่อไป.....
อย่าลืมกดไลค์เพจ สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆ

คิดฐานสิบ กับ คิดฐานสอง ต่างกันอย่างไร⁉️
18/04/2023

คิดฐานสิบ กับ คิดฐานสอง ต่างกันอย่างไร⁉️

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำ...
31/03/2023

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม) โดยมีการลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 และ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 1
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำ...
31/03/2023

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม) โดยมีการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ และ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างหอถัง คสล.พร้อมเจาะบ่อบาดาล
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำ...
31/03/2023

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม) โดยมีการลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่และปรับปรุงอาคารหลังเดิม/โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ และ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างหอถังประปาบาดาล คสล. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล และโครงการบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำ...
31/03/2023

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม) โดยมีการลงพื้นที่ติดตามโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.ตั้งแต่ซอยตาลเสี้ยน ถึง บ้านเด่นตะโบย หมู่ที่ 1 (แถบฝั่งบ้านผู้ใหญ่สุรินทร์ กรพิพัฒน์) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด และ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณตรงข้ามหลังหมูบ้านปรีชา (สะพานข้ามคลอง ค.ส.ล.ถึงบ้านเลขที่ 5/5 หมู่ 1)
ของเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม หมู่ที่ 5 ตั้งแต่บริเวณแยกหนองกัญชา ถึงบริเวณที่ดินนายชาญชัย
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี และ เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำ...
31/03/2023

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม) โดยมีการลงพื้นที่ติดตามโครงการค่าอาหารเสริม(นม) และ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด
หมู่ที่ 5 ตั้งแต่บริเวณแยกหนองกัญชา ถึงบริเวณที่ดินนายชาญชัย
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

30/03/2023
ผลประโยชน์ส่วนตน❌ผลประโยชน์ส่วนรวม✅
21/03/2023

ผลประโยชน์ส่วนตน❌
ผลประโยชน์ส่วนรวม✅

เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼️เรื่อง : “มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ : กรณีปัญหาการบ...
07/03/2023

เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼️
เรื่อง : “มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ : กรณีปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้”
กลับมาพบกันอีกครั้งกับ “เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต” วันนี้เรามาต่อเนื่องกันเลยกับเรื่องราวของมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องของ “มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ : กรณีปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้” ซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาเราได้นำเสนอกันถึงที่มาของมาตรการฯ กันไปแล้ว วันนี้เรามาทราบกันถึงข้อเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับมาตรการนี้ว่ามีอย่างไรบ้างรายละเอียดจะเป็นเช่นไรติดตามได้เลยครับ

ข้อเสนอแนะที่สำคัญ
1. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ควรบูรณาการหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดทำระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน ประกอบด้วย ข้อมูลการถือครองที่ดินและทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐในภาพรวมทั้งประเทศ ทั้งกรณีที่มีเอกสารสิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิ และข้อมูลการยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐทุกประเภท รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนด้วย
2. สนับสนุนและเร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสัมฤทธิผล สามารถบูรณาการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจนและไม่ทับซ้อนกัน และให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กำหนดแผนการดำเนินงาน และกรอบระยะเวลาการดำเนินการที่แล้วเสร็จ
3. เห็นควรให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาที่ดินของรัฐทุกประเภท ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐอย่างมีส่วนร่วม
4.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้มีความชัดเจน เพื่อลดปัญหาการใช้ดุลยพินิจของหน้าที่รัฐในการพิจารณา เช่น กรณีการกำหนดคำนิยามคำว่า “ไม่เป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพป่าไม่สมบูรณ์” ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขต พ.ศ. 2558 ให้มีความชัดเจน

อ่านรายละเอียดมาตรการและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏตาม QR code

เรื่องราวของมาตรการในการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ในครั้งต่อไปแอดมินจะนำเสนอเรื่องราวได โปรดรอติดตาม!!!

เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼️เรื่อง : “มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ : กรณีปัญหาการบ...
03/03/2023

เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼️
เรื่อง : “มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ : กรณีปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้”
กลับมาพบกันอีกครั้งกับ “เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต” สัปดาห์นี้เช่นเคยครับแอดมินมีเรื่องราวของมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องของ “มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ : กรณีปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้” มานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับทราบ รายละเอียดจะเป็นเช่นไรติดตามกันได้เลยครับ

ที่มาของ “มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ : กรณีปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้”

จากข้อมูลสถิติในปี พ.ศ.2561 ประเทศไทยมีพื้นที่ที่ยังมีสภาพป่าไม้อยู่ทั้งสิ้น 102,212,434.37 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.68 ของพื้นที่ประเทศ ในขณะที่ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) นโยบายป่าไม้แห่งชาติ (เมื่อปี พ.ศ.2562) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) กำหนดเป้าหมายให้มีพื้นที่ป่าไม้ในประเทศ ทั้งป่าอนุรักษ์และป่าเพื่อเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดปัญหาและความเสี่ยงต่อการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ กรณีปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ ได้แก่ ปัญหานโยบายเพือการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในเขตที่ดินป่าไม้ ปัญหาการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ ปัญหาด้านการป้องกันและปราบปรามการบุรุกที่ดินป่าไม้ ปัญหาด้านการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดินป่าไม้และปัญหาการขาดความโปร่งใสในการตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น

ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ที่ดินป่าไม้และที่ดินของรัฐถูกบุกรุกและใช้ประโยชน์โดยมิชอบมากขึ้น เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งเป็นความเสี่ยงต่อการเปิดช่องและเอื้อประโยชน์ให้นายทุนใช้ช่องว่างในการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยอาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐให้การสนับสนุน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีเจตนาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบร่วมกันทุจริต

สำหรับตอนต่อไปเราจะมารับทราบกันว่าขอเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับ “มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ : กรณีปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้” มีอย่างไรบ้าง ห้ามพลาด!!!

เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼️เรื่อง : “มาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ”กลับมาพบกันอ...
02/03/2023

เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼️
เรื่อง : “มาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ”
กลับมาพบกันอีกครั้งกับ “เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต” วันนี้เรามาต่อเนื่องกันเลยกับเรื่องราวของมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องของ “มาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ” ซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาเราได้นำเสนอกันถึงที่มาของมาตรการฯ กันไปแล้ว ซึ่ง ป.ป.ช. ได้มีการเสนอแนะมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ ด้วยการยกเลิกแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) รายละเอียดจะเป็นเช่นไรติดตามได้เลยครับ

ที่มาของ “ป.ป.ช. เสนอรัฐบาลยกเลิก ส.ค.1”
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลยกเลิกแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) โดยกำหนดให้ผู้ที่มีหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ที่อยู่ในครอบครอง มายื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อกรมที่ดินภายในระยะเวลาที่กำหนด การใช้นโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลในการออกเอกสารสิทธิ การลงโทษผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งให้ใช้มาตรการทางภาษีและมาตรการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเคร่งครัดกับผู้ถือครองที่ดินจำนนวนมาก

อ่านรายละเอียดมาตรการและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏตาม QR code

เรื่องราวของมาตรการในการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติยังไม่หมดเพียงเท่านั้น ในวันพรุ่งนี้แอดมินจะนำเสนอเรื่องราวอะไร โปรดรอติดตาม!!!

เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼️เรื่อง : “มาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ”กลับมาพบกันอ...
01/03/2023

เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼️
เรื่อง : “มาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ”
กลับมาพบกันอีกครั้งกับ “เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต”
วันนี้แอดมินมีเรื่องราวของมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องของ “มาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ” มานำเสนอให้กับท่านได้รับทราบ รายละเอียดจะเป็นเช่นไรติดตามกันได้เลยครับ
ที่มาของ “มาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ”

ปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่ดิน เป็นประเด็นใหญ่ที่ถูกหน่วยงานรัฐเข้าไปตรวจสอบ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดใหญ่ๆ หรือที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจต่างๆ ที่พบว่า มีเอกชน นักธุรกิจ หรือนักการเมืองบางกลุ่มร่วมกับข้าราชการ แสวงหาผลประโยชน์ในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยมิชอบ โดยมีเรื่องกล่าวหากรณีดังกล่าวที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไต่สวนแล้วหลายคดี โดยเฉพาะกรณีการนำแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ไปออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เกาะ ภูเขา ชายทะเล หรือที่สงวนหวงห้าม รวมทั้งปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ ในกระบวนการต่างๆ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้อง

สำหรับตอนต่อไปเราจะมารับทราบกันว่า ป.ป.ช. ได้มีการ “เสนอแนะมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ” อย่างไรบ้าง ห้ามพลาด!!!

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนผู้มาติดต่อ ผู้มารับบริการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA 2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่...
22/02/2023

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนผู้มาติดต่อ ผู้มารับบริการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA 2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566

📢📢สาระสำคัญการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.
16/02/2023

📢📢สาระสำคัญการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม) กิจกรรม...
06/02/2023

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม) กิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ซึ่งเป็นการดำเนินการระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในวัน วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีรายระเอียดดังนี้
-การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ (แผนงานงบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566
- การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ (แผนงานงบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566
- โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินริมคลองทวีวัฒนาหมู่ที่ 5 (แผนงานเคหะชุมชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- โครงการอบรมและศึกษาดูงานของชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม) กิจกรรม...
06/02/2023

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม) กิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ซึ่งเป็นการดำเนินการระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ติดตามกรณีถนนเสียหายไม่ได้รับการซ่อมแซม สายบ้านหนองบอน

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม) กิจกรรม...
06/02/2023

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม) กิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ซึ่งเป็นการดำเนินการระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ติดตาม โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดไทยาวาส (ขุนแก้ว3) หมู่ที่ 3 และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพุทธมณฑลสาย 8 (ฝั่งเหนือ) หมู่ 1 จำนวน 3 ช่วง

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม) กิจกรรม...
06/02/2023

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม) กิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ซึ่งเป็นการดำเนินการระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (งบประมาณ พ.ศ. 2566) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านจากปากทางหมู่ที่ 1 ผ่านศาลาหมู่บ้านเชื่อมต่อตำบลสระกระเทียม (ช่วงศาลาหมู่บ้านเชื่อมต่อสระกระเทียม) (พ.ศ. 2565)

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม) กิจกรรม...
06/02/2023

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม) กิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ซึ่งเป็นการดำเนินการระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 พัฒนาชุมชน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ติดตามโครงการกองทุนหมู่บ้าน

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม) กิจกรรม...
06/02/2023

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม) กิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ซึ่งเป็นการดำเนินการระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ติดตามโครงการประปาผิวดิน

01/02/2023

สำนักงาน ป.ป.ช. สนธิกำลังกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก. ปปป.) และสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าจับกุมผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ย่านบางชัน กรุงเทพฯ ขณะเรียกรับเงินจากคู่สัญญาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

พร้อมหลักฐานเป็นเงินสดจำนวน 329,000 บาท เบื้องต้นในชั้นจับกุม ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ โดยพนักงานสอบสวน บก. ปปป. จะได้สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งสำนวนให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

#เรื่องเล่าเช้านี้ #ข่าวช่อง3 #ข่าวอาชญากรรม

รู้หรือไม่ กองทุน ป.ป.ช. คืออะไร⁉️วันนี้เรามีคำตอบ ⬇️⬇️
23/01/2023

รู้หรือไม่ กองทุน ป.ป.ช. คืออะไร⁉️

วันนี้เรามีคำตอบ ⬇️⬇️

ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้อย่างไร⁉️ #คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
03/01/2023

ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้อย่างไร⁉️

#คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำคัฐอย่างไร ⁉️✨การรับรู้ข่าวสารข้อมูลข่าวสารของประชาชนจะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ภาครัฐทำงานด้วยค...
28/12/2022

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำคัฐอย่างไร ⁉️

✨การรับรู้ข่าวสารข้อมูลข่าวสารของประชาชนจะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ภาครัฐทำงานด้วยความโปร่งใส ลดการทุจริตได้

ใครยังไม่มีรีบเลยยยย เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเด็ดๆ และของรางวัลมากมาย>>>>ดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store
28/12/2022

ใครยังไม่มีรีบเลยยยย เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเด็ดๆ และของรางวัลมากมาย
>>>>ดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมแผนงานปฏิบัติการ STRONG - จิตพอเพียงต...
26/12/2022

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมแผนงานปฏิบัติการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อจัดตั้งชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตระดับอำเภอ/เขต ซึ่งเป็นการดำเนินการระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ดำเนินการขยายเครือข่ายในพื้นที่เพื่อจัดตั้งชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตระดับอำเภอ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวิสาหกิจชุมชนผสมทรัพย์เซรามิค ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมแผนงานปฏิบัติการ STRONG - จิตพอเพียงต...
26/12/2022

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมแผนงานปฏิบัติการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อจัดตั้งชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตระดับอำเภอ/เขต ซึ่งเป็นการดำเนินการระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ดำเนินการขยายเครือข่ายในพื้นที่เพื่อจัดตั้งชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตระดับอำเภอ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมแผนงานปฏิบัติการ STRONG - จิตพอเพียงต...
26/12/2022

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมแผนงานปฏิบัติการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อจัดตั้งชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตระดับอำเภอ/เขต ซึ่งเป็นการดำเนินการระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ดำเนินการขยายเครือข่ายในพื้นที่เพื่อจัดตั้งชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตระดับอำเภอ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดทุ่งสีหลง ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ที่อยู่

Nakhon Pathom
73000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์การเรียนรู้ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครปฐมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

  • สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๗

    สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๗

    อาคารสำนักงาน ป. ป. ช. 112 หมู่ที่ 6 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด