Mahidol University Archives and Museums

Mahidol University Archives and Museums หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล จากประวัติอันยาวนานของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ที่พระองค์ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงพยาบาล ณ บริเวณเขตวังหลัง เมื่อปี พ.ศ.2429 ก่อกำเนิดเป็นโรงศิริราชพยาบาล (พ.ศ.2431) พัฒนาเป็นโรงเรียนแพทยากร (พ.ศ. 2436) โรงเรียนราชแพทยาลัย (พ.ศ.2443) จนยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (พ.ศ.2485) กระทั่ง ในปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหิดล” เป็นชื่อ มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น

เกียรติประวัติอันเป็นความทรงจำที่เปี่ยมคุณค่าเช่นนี้ ถือเป็นเกียรติภูมิ ที่สมควรแก่การสั่งสม รวบรวม จัดเก็บ และจัดแสดง หลักฐานอันเป็นวัตถุสิ่งของ เครี่องใช้จากการปฏิบัติงาน เอกสารและบันทึกในรูปแบบต่างๆ ที่แสดงถึงประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยมหิดลและสาธารณชนจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถอ้างอิงได้ในทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติการศึกษาหลากหลายสาขาของประเทศ ตลอดจนเป็นการปลูกฝัง สืบทอด และศึกษาเรียนรู้ร่วมกันและสร้างสรรค์จิตวิญญาณและสะท้อนตัวตนทางอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติและเป็นปัญญาของแผ่นดิน

เปิดเหมือนปกติ

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงินเนื่องในวันมหิดล 2564เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช บริจาค...
07/09/2021

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงินเนื่องในวันมหิดล 2564
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช

บริจาคได้ที่ศิริราชมูลนิธิ หรือบริจาคผ่านทางออนไลน์ได้ที่
- เว็บไซต์: https://si-eservice.mahidol.ac.th/donation/SirirajFoundation.aspx?id=Dx11111&tt=D&fbclid=IwAR1BKPpUjXvDVC32PIbFtF74G-BFcJidp2HUCpNmQIoynSPi-qKsfZQ2SbI

- บริจาคออนไลน์ได้ที่ ชื่อบัญชีศิริราชมูลนิธิ
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-07223-3

บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2564
———————————————

สอบถาม โทร.
0 2419 7658 - 60
0 2419 7688
0 2414 1414

#mahidolday #วันมหิดล #24กันยายน

"...อดทนเวลาที่ฝนพรำ อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่าง..."ท่วงทำนองและเนื้อเพลง "ฤดูที่แตกต่าง" เพลงที่เป็นแรงบัน...
31/08/2021

"...อดทนเวลาที่ฝนพรำ
อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่าง..."

ท่วงทำนองและเนื้อเพลง "ฤดูที่แตกต่าง" เพลงที่เป็นแรงบันดาลใจของภาพยนตร์เรื่อง "Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย" ภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวชีวิต และความสัมพันธ์ของวัยรุ่นตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ศึกษาอยู่ ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเปรียบเทียบกับฤดูกาลที่เปลี่ยนไป

Seasons Change ฉายครั้งแรกเมื่อ 31 สิงหาคม 2549 แม้ว่าจะถูกฉายมาแล้วกว่า 15 ปี แต่ความสนุก อบอุ่น น่ารัก ตลอดจนแง่คิดของภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะติดอยู่ในความทรงจำของใครหลาย ๆ คน โดยเฉพาะแง่คิดที่ว่า ชีวิตของเรามันเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอ มีสดใส ผิดหวัง หัวเราะ ร้องไห้ เกิดขึ้นได้ และมันก็จะผ่านเวียนไปเสมอเหมือนอากาศที่เปลี่ยนแปลง

credit: ภาพจาก GDH

#AnniverStory
#เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
#15ปีSeasonsChange
#ทีมมหิดล

"...อดทนเวลาที่ฝนพรำ
อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่าง..."

ท่วงทำนองและเนื้อเพลง "ฤดูที่แตกต่าง" เพลงที่เป็นแรงบันดาลใจของภาพยนตร์เรื่อง "Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย" ภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวชีวิต และความสัมพันธ์ของวัยรุ่นตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ศึกษาอยู่ ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเปรียบเทียบกับฤดูกาลที่เปลี่ยนไป

Seasons Change ฉายครั้งแรกเมื่อ 31 สิงหาคม 2549 แม้ว่าจะถูกฉายมาแล้วกว่า 15 ปี แต่ความสนุก อบอุ่น น่ารัก ตลอดจนแง่คิดของภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะติดอยู่ในความทรงจำของใครหลาย ๆ คน โดยเฉพาะแง่คิดที่ว่า ชีวิตของเรามันเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอ มีสดใส ผิดหวัง หัวเราะ ร้องไห้ เกิดขึ้นได้ และมันก็จะผ่านเวียนไปเสมอเหมือนอากาศที่เปลี่ยนแปลง

credit: ภาพจาก GDH

#AnniverStory
#เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
#15ปีSeasonsChange
#ทีมมหิดล

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชมนิทรรศการ มหิดล – วันแม่ ประจำปี 2564 รูปแบบออน...
24/08/2021
mahidol.ac.th

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญชมนิทรรศการ มหิดล – วันแม่ ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ที่

https://mahidol.ac.th/th/mahidol-mother-day/info-mother-day/#1629267054084-c99a948c-5687

https://mahidol.ac.th/documents/mother-day64/li.jpg

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกับนางสาวธิรดา นิลพนาพรรณ MU Guide Volunt...
19/08/2021

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวธิรดา นิลพนาพรรณ MU Guide Volunteer นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในโอกาสผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง (Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS) ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2564 ตามความต้องการของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และสามารถไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้ในสถาบันการศึกษาทั่วโลก

12 สิงหาคม 2564เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระองค์ทรงพร...
12/08/2021

12 สิงหาคม 2564

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

12 สิงหาคม 2564

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาเครือข...
03/08/2021

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Cisco WebEx Meetings โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้ร่วมสัมมนาฯ และเปิดโครงการ

สำหรับงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มาบรรยายในหัวข้อ “การจัดการเอกสารจดหมายเหตุเป็นไฟล์ดิจิทัล” โดย นางสาวณัฏฐา กล้าหาญ นักจดหมายเหตุชำนาญการ กลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
และหัวข้อ “ความเป็นมาและทิศทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ศิริราช” โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงตุ้มทิพย์ แสงรุจิ หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

02/08/2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังแพร่ระบาดมากขึ้น และกระจายไปในวงกว้าง

เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว จะประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดทราบต่อไป

Photos from Mahidol University's post
02/08/2021

Photos from Mahidol University's post

ครั้งแรกในไทย "ม.มหิดล" ผ่านรับรองมาตรฐานพัฒนาบทเรียนออนไลน์นานาชาติ ISO/IEC 40180:2017มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านรับรองมาตรฐา...
31/07/2021
ครั้งแรกในไทย "ม.มหิดล" ผ่านรับรองมาตรฐาน พัฒนาบทเรียนออนไลน์นานาชาติ ISO/IEC 40180:2017

ครั้งแรกในไทย "ม.มหิดล" ผ่านรับรองมาตรฐาน
พัฒนาบทเรียนออนไลน์นานาชาติ ISO/IEC 40180:2017

มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านรับรองมาตรฐานพัฒนาบทเรียนออนไลน์นานาชาติ ISO/IEC 40180:2017 จากประเทศเยอรมนี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ที่ปรึกษากองบริหารการศึกษา และผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนกว่า 430,000 ราย ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถขยายผลต่อยอดสู่การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ของประชาชนสำหรับพัฒนาตนเองอย่างยั่ง

จากเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ ข้อที่ 4 ซึ่งว่าด้วยเรื่องคุณภาพการศึกษา(Quality Education) คงปฏิเ....

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม ...
28/07/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2564
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ท่านสามารถชมนิทรรศการออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ที่ https://museum.li.mahidol.ac.th/th/royalcoronation2019/

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2564
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ท่านสามารถชมนิทรรศการออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ที่ https://museum.li.mahidol.ac.th/th/royalcoronation2019/

แรม 1 ค่ำ เดือน 8 วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์ทำพิธีอธิษฐานพรรษา ตั้งใจกำหนดแน่นอนว่าจะพำนักอยู่ประจำที่ใ...
25/07/2021

แรม 1 ค่ำ เดือน 8 วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์ทำพิธีอธิษฐานพรรษา ตั้งใจกำหนดแน่นอนว่าจะพำนักอยู่ประจำที่ใดที่หนึ่ง ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน เพื่อป้องกันการเหยียบย่ำพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน ขณะที่พระสงฆ์ออกเดินทางเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชน ซึ่งถือเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันแรกของการจำพรรษา

นอกจากนี้สำนักนายกรัฐมนตรี ยังประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” อีกด้วย เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชนงดดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา อันจะเป็นพื้นฐานในการที่จะเลิกดื่มเหล้าตลอดไป

ที่มา : หนังสือวันสําคัญของชาวพุทธไทย - มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 หน้าที่ 13 ตอนพิเศษ 142 ง ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2551

แรม 1 ค่ำ เดือน 8 วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์ทำพิธีอธิษฐานพรรษา ตั้งใจกำหนดแน่นอนว่าจะพำนักอยู่ประจำที่ใดที่หนึ่ง ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน เพื่อป้องกันการเหยียบย่ำพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน ขณะที่พระสงฆ์ออกเดินทางเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชน ซึ่งถือเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันแรกของการจำพรรษา

นอกจากนี้สำนักนายกรัฐมนตรี ยังประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” อีกด้วย เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชนงดดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา อันจะเป็นพื้นฐานในการที่จะเลิกดื่มเหล้าตลอดไป

ที่มา : หนังสือวันสําคัญของชาวพุทธไทย - มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 หน้าที่ 13 ตอนพิเศษ 142 ง ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2551

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชา“อาสาฬหบูชา” ย่อมาจาก “อาสาฬหปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาพระใน วันเพ็ญ เดือน 8” ซึ่งเ...
24/07/2021

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชา
“อาสาฬหบูชา” ย่อมาจาก “อาสาฬหปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาพระใน วันเพ็ญ เดือน 8” ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ที่ได้ตรัสรู้เป็นครั้งแรก แก่กลุ่มปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ในชมพูทวีปสมัยโบราณ ทำให้ท่านโกณฑญญะ รู้แจ้งธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน เกิดอริยสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา นับเป็นแก้วดวงที่สามของไตรรัตน์ คือ "สังฆรัตนะ" จึงถือวันอาสาฬหบูชาว่าเป็น "วันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์"

ที่มา : หนังสือวันสําคัญของชาวพุทธไทย - มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชา
“อาสาฬหบูชา” ย่อมาจาก “อาสาฬหปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาพระใน วันเพ็ญ เดือน 8” ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ที่ได้ตรัสรู้เป็นครั้งแรก แก่กลุ่มปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ในชมพูทวีปสมัยโบราณ ทำให้ท่านโกณฑญญะ รู้แจ้งธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน เกิดอริยสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา นับเป็นแก้วดวงที่สามของไตรรัตน์ คือ "สังฆรัตนะ" จึงถือวันอาสาฬหบูชาว่าเป็น "วันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์"

ที่มา : หนังสือวันสําคัญของชาวพุทธไทย - มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

18 กรกฎาคม 2564วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรฝ่ายจดห...
18/07/2021

18 กรกฎาคม 2564
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

----------
ท่านสามารถศึกษาเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าใน
นิทรรศการ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ผ่านทางออนไลน์ได้ที่
https://museum.li.mahidol.ac.th/th/120th-Princess-Mother/

18 กรกฎาคม 2564
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

----------
ท่านสามารถศึกษาเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าใน
นิทรรศการ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ผ่านทางออนไลน์ได้ที่
https://museum.li.mahidol.ac.th/th/120th-Princess-Mother/

Photos from Mahidol University's post
16/07/2021

Photos from Mahidol University's post

"I do not want you to be only a doctor,but I also want you to be a man.” "ฉันไม่ต้องการให้พวกเธอมีความรู้แต่ทางแพทย์อย่า...
14/07/2021
Archive and Museum Division,/ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

"I do not want you to be only a doctor,
but I also want you to be a man.”

"ฉันไม่ต้องการให้พวกเธอมีความรู้แต่ทางแพทย์อย่างเดียว
ฉันต้องการให้พวกเธอเป็นคนด้วย"

พระราโชวาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชทานนิสิตเตรียมแพทย์ปริญญา รุ่นที่ 1 จากคำบอกเล่าของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนวย เสมรสุต

----------
ท่านสามารถอ่านนิทรรศการ "สมเด็จพระบรมราชชนกกับการอุดมศึกษาไทย"
ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://museum.li.mahidol.ac.th/prince-mahidol-2555/

ภาพจากโครงการประกวดภาพถ่าย “รัก ณ มหิดล” ถ่ายโดย นายสุทธิชัย กิจปานนท์
ดูภาพฉบับเต็มได้ที่ https://archive.li.mahidol.ac.th/handle/0280026809/2675

Archive and Museum Division,/ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

13 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้...
13/07/2021

13 กรกฎาคม 2564
วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

13 กรกฎาคม 2564
วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรองรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินhttps://mahid...
10/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรองรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

https://mahidol.ac.th/temp/2021/07/Announcement-10-07-64-TH.pdf

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมฟังเสวนาพิเศษMahidol Science Café ถอดบทเรียน "ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว" สรุปเหตุระเบิดโรงงานผลิตโฟม ...
05/07/2021

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมฟังเสวนาพิเศษ
Mahidol Science Café ถอดบทเรียน "ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว"

สรุปเหตุระเบิดโรงงานผลิตโฟม ซอยกิ่งแก้ว 21 และบทเรียนจากเหตุการณ์นี้จากมุมมองคนในแวดวงสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการสาธารณสุข
.
5 ก.ค. 64 (วันนี้) เวลา 19.00 - 21.00 น.
ทาง Facebook Live
https://www.facebook.com/MahidolSC
https://www.facebook.com/mahidol

💥☕️ เสวนาพิเศษ Mahidol Science Café
ถอดบทเรียน "ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว" 🔥🔥
.
สรุปเหตุระเบิดโรงงานผลิตโฟม ซอยกิ่งแก้ว 21 และบทเรียนจากเหตุการณ์นี้จากมุมมองคนในแวดวงสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการสาธารณสุข
.
🔴 5 ก.ค. 64 (วันนี้) เวลา 19.00 - 21.00 น.
ทาง Facebook Live
https://www.facebook.com/MahidolSC
https://www.facebook.com/mahidol
.
ร่วมถอดบทเรียนโดย
🔹รศ. ดร.กิติกร จามรดุสิต
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล
🔹รศ. นพ.สัมมน โฉมฉาย
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ศูนย์พิษวิทยาศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
🔹รศ. ดร.สราวุธ เทพานนท์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
🔹รศ. ดร.พลังพล คงเสรี
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยรา...
04/07/2021

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ขอจงทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ขอจงทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

Photos from Mahidol University's post
27/06/2021

Photos from Mahidol University's post

21 มิถุนายน วันครีษมายัน (summer solstice)
21/06/2021

21 มิถุนายน วันครีษมายัน (summer solstice)

ช่วงนี้เป็นช่วงที่นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ทำให้หลาย ๆ คน ต่า...
18/06/2021

ช่วงนี้เป็นช่วงที่นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ทำให้หลาย ๆ คน ต่างตระเตรียมความพร้อม ทั้งเครื่องแต่งกาย และเครื่องหมายอัตลักษณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เนกไท โบว์ไท หัวเข็มขัด หรือเข็มกลัดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

แต่รู้หรือไม่ กว่ามหาวิทยาลัยมหิดลจะใช้เครื่องแบบอย่างเช่นในปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนเครื่องแบบไปแล้วหลายรูปแบบ ตามยุคสมัยของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่สมัยราชแพทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จนถึงมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน ซึ่งแต่ละยุคก็ได้แฝงเรื่องราวที่น่าสนใจไว้มากมาย

สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่มเติมได้ที่ นิทรรศการ "ใส่ สวม ผูก กลัด " เครื่องหมายอัตลักษณ์นักศึกษามหิดล https://museum.li.mahidol.ac.th/th/mahidol-student-uniform/

ช่วงนี้เป็นช่วงที่นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ทำให้หลาย ๆ คน ต่างตระเตรียมความพร้อม ทั้งเครื่องแต่งกาย และเครื่องหมายอัตลักษณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เนกไท โบว์ไท หัวเข็มขัด หรือเข็มกลัดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

แต่รู้หรือไม่ กว่ามหาวิทยาลัยมหิดลจะใช้เครื่องแบบอย่างเช่นในปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนเครื่องแบบไปแล้วหลายรูปแบบ ตามยุคสมัยของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่สมัยราชแพทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จนถึงมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน ซึ่งแต่ละยุคก็ได้แฝงเรื่องราวที่น่าสนใจไว้มากมาย

สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่มเติมได้ที่ นิทรรศการ "ใส่ สวม ผูก กลัด " เครื่องหมายอัตลักษณ์นักศึกษามหิดล https://museum.li.mahidol.ac.th/th/mahidol-student-uniform/

18/06/2021

ประชาสัมพันธ์จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การเปิดใช้งานสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางม้าลายถนนผสานเทศไทย ระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และวิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 2 โดยเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ

ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาร่างต้นแบบอาคารเพียง 3 วันอาคารเรียนรวม หรือ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบา...
15/06/2021

ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาร่างต้นแบบอาคารเพียง 3 วัน

อาคารเรียนรวม หรือ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายในการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 โดยศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีในขณะนั้น ได้มอบหมายให้อาจารย์อมร ศรีวงศ์ เป็นผู้ออกแบบ ตึกกลม โดยอาจารย์อมร ใช้เวลาออกแบบร่างต้นแบบตึกกลมเพียง 3 วัน และได้เคยกล่าวไว้ว่า “อาจารย์สตางค์เดินมาบอกผมว่าจะมีประชุม ครม. อาทิตย์หน้า ให้ไปเขียน Master Plan มาให้เสร็จ มันกระชั้นมาก...” นอกจากตึกกลมนี้แล้ว อาจารย์อมร ศรีวงศ์ ยังได้ออกแบบอาคารที่โดดเด่นในสถานศึกษาอีกหลายแห่ง เช่น “ตึกฟักทอง” ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารคณะสังคมศาสตร์ (หอดูดาว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

การก่อสร้างตึกกลมได้รับงบประมาณจากรัฐบาลไทยร่วมกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างไปประมาณ 4,000,000 บาท โดยแบ่งกันออกค่าใช้จ่ายฝ่ายละครึ่ง เพื่อใช้ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์

ตึกกลมมีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ คือ เป็นทรงกลมเมื่อมองจากด้านบน และเมื่อมองจากด้านข้างจะมีลักษณะคล้ายกับจานบิน โดยแนวคิดการออกแบบเพื่อต้องการให้ทุก ๆ ตำแหน่งของห้องบรรยายได้ยินและมองเห็นเท่าเทียมกันทุกจุด เป็นอาคารบรรยายรวมมีความจุขนาด 1,500 ที่นั่ง มีห้องบรรยายขนาดใหญ่ ความจุ 500 ที่นั่ง 1 ห้อง และห้องบรรยายย่อย ความจุ 250 ที่นั่งอีก 4 ห้อง นอกจากนั้นพื้นที่ด้านล่างของอาคารเป็นพื้นที่โถงโล่งและลานกว้างรอบตึกสำหรับทำกิจกรรม นอกจากใช้สำหรับการเรียนการสอนแล้วยังใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ เป็นศูนย์รวมของกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมทางวิชาการ เช่น งานไหว้ครูประจำปี งานปาฐกถาพิเศษ งานประชุมวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2553 ตึกกลมได้รับการคัดเลือกจาก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553 ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ

ท่านสามารถอ่านนิทรรศการเกี่ยวข้องกับอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่มเติมได้ที่ https://museum.li.mahidol.ac.th/10buildings-mahidol/

ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาร่างต้นแบบอาคารเพียง 3 วัน

อาคารเรียนรวม หรือ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายในการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 โดยศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีในขณะนั้น ได้มอบหมายให้อาจารย์อมร ศรีวงศ์ เป็นผู้ออกแบบ ตึกกลม โดยอาจารย์อมร ใช้เวลาออกแบบร่างต้นแบบตึกกลมเพียง 3 วัน และได้เคยกล่าวไว้ว่า “อาจารย์สตางค์เดินมาบอกผมว่าจะมีประชุม ครม. อาทิตย์หน้า ให้ไปเขียน Master Plan มาให้เสร็จ มันกระชั้นมาก...” นอกจากตึกกลมนี้แล้ว อาจารย์อมร ศรีวงศ์ ยังได้ออกแบบอาคารที่โดดเด่นในสถานศึกษาอีกหลายแห่ง เช่น “ตึกฟักทอง” ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารคณะสังคมศาสตร์ (หอดูดาว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

การก่อสร้างตึกกลมได้รับงบประมาณจากรัฐบาลไทยร่วมกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างไปประมาณ 4,000,000 บาท โดยแบ่งกันออกค่าใช้จ่ายฝ่ายละครึ่ง เพื่อใช้ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์

ตึกกลมมีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ คือ เป็นทรงกลมเมื่อมองจากด้านบน และเมื่อมองจากด้านข้างจะมีลักษณะคล้ายกับจานบิน โดยแนวคิดการออกแบบเพื่อต้องการให้ทุก ๆ ตำแหน่งของห้องบรรยายได้ยินและมองเห็นเท่าเทียมกันทุกจุด เป็นอาคารบรรยายรวมมีความจุขนาด 1,500 ที่นั่ง มีห้องบรรยายขนาดใหญ่ ความจุ 500 ที่นั่ง 1 ห้อง และห้องบรรยายย่อย ความจุ 250 ที่นั่งอีก 4 ห้อง นอกจากนั้นพื้นที่ด้านล่างของอาคารเป็นพื้นที่โถงโล่งและลานกว้างรอบตึกสำหรับทำกิจกรรม นอกจากใช้สำหรับการเรียนการสอนแล้วยังใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ เป็นศูนย์รวมของกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมทางวิชาการ เช่น งานไหว้ครูประจำปี งานปาฐกถาพิเศษ งานประชุมวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2553 ตึกกลมได้รับการคัดเลือกจาก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553 ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ

ท่านสามารถอ่านนิทรรศการเกี่ยวข้องกับอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่มเติมได้ที่ https://museum.li.mahidol.ac.th/10buildings-mahidol/

ที่อยู่

Phuttamonthon 4 Road
Nakhon Pathom
73170

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

0-2849-4541-2

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

Twitter : @muarms
Instagram: Mahidol_Museum

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Mahidol University Archives and Museumsผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Mahidol University Archives and Museums:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nakhon Pathom บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#สุดยอด
#สุดยอด
อยากเรียนต่อ Top U? ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “How to Get into Top Universities?” ในระดับปริญญาโทและตรี เช่น Harvard, MIT, Columbia, Kellogg, Cambridge ณ ห้อง 202 ชั้น 2 ตึกมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 2561 เวลา 12.30 – 15.30 น. ลงทะเบียน www.MBAThinkTank.com/registration
มาชมกันได้น้าาาา
MU ARMS GIRL 2017 ถ่ายภาพคุณเพชรดาชิงรางวัล #muarmsgirl
เรียนเชิญผู้ที่จะสมัครเรียนต่อต่างประเทศ ร่วมงานสัมมนา “เทคนิคการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก” ในระดับปริญญาตรี โท และเอก เช่น Harvard, Stanford, Wharton, MIT, Kellogg, Cambridge และ Imperial ณ ห้องสตูดิโอ R6 ชั้น 4 โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ (บีทีเอสชิดลม ทางออกที่ 2) ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 – 15.30 น. ลงทะเบียน Online ได้ที่ www.MBAThinkTank.com/event อ่านข่าวเทคนิคสมัครเข้า Top University ได้ที่ http://m.posttoday.com/biz/news/495220
เรียนเชิญผู้ที่จะสมัครเรียนต่อต่างประเทศ ร่วมงานสัมมนา “เทคนิคการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก” ในระดับปริญญาตรี โท และเอก เช่น Harvard, Stanford, Wharton, MIT, Kellogg, Cambridge และ Imperial ณ ห้องสตูดิโอ R6 ชั้น 4 โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ (บีทีเอสชิดลม ทางออกที่ 2) ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 – 15.30 น. ลงทะเบียน Online ได้ที่ www.MBAThinkTank.com/event อ่านข่าวเทคนิคสมัครเข้า Top University ได้ที่ http://m.posttoday.com/biz/news/495220