สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5, หน่วยงานราชการ, มาลัยแมน, Nakhon Pathom.

วันนี้ (1 กันยายน 2566) นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการทำงานด้านการจัดการปัญ...
01/09/2023

วันนี้ (1 กันยายน 2566) นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการทำงานด้านการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และลุ่มน้ำท่าจีน ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีนายธราเทพ กุลพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 และนายโกสิทธิ์ นิลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ และคลองเจดีย์บูชา ในโอกาสนี้ นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ได้ให้กำลังใจและเน้นย้ำการทำงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนด้วยความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง สามารถให้ข้อมูลผู้บริหารเพื่อสื่อสารและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที หัวใจสำคัญในการทำงานคือ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด เพื่อให้การทำงานตามอำนาจหน้าที่เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1 กันยายน 2566 นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานการประชุมสรุปการดำเนินงานและหารือแนวทางในการบริหารจ...
01/09/2023

1 กันยายน 2566 นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานการประชุมสรุปการดำเนินงานและหารือแนวทางในการบริหารจัดการโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม โดยนายธราเทพ กุลพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วย นายอำเภอเมืองนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม และคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบประปาบาดาลฯ ซึ่งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 อยู่ระหว่างการสำรวจแนวท่อกระจายน้ำ เพื่อระบายตะกอนที่สะสมในแนวท่อและคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 ดำเนินการเก็บและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปา เพื่อประเมินคุณภาพน้ำเบื้องต้นก่อนจ่ายน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัยมีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนต่อไป

01/09/2023
01/09/2023

กรมควบคุมมลพิษแจ้งเตือนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
ที่อาจได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2566

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง QR Code
ตาม infographic

#แจ้งเตือน #สถานที่กำจัดขยะ #ขยะมูลฝอย
#สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย #ฝนตกหนัก
#กรมควบคุมมลพิษ

01/09/2023
01/09/2023

"รำลึก 33 ปี สืบ นาคะเสถียร"

วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยิ่ง เพราะวันที่ 1 กันยายนของทุกปีเป็น “วันสืบ นาคะเสถียร” เพื่อรำลึกถึงการจากไปของนักอนุรักษ์ที่สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ "สืบ นาคะเสถียร" อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ทุ่มเททั้งชีวิตในการอนุรักษ์สัตว์ป่า และผืนป่าโดยพยายามปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้เห็นถึงความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่า ซึ่งปี 2566 ถือเป็นปีที่ 33 ในการรำลึกถึง "สืบ นาคะเสถียร"

โดยในปีนี้ มีการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 เพื่อรำลึกถึงสืบ นาคะเสถียร ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

#วันสืบนาคะเสถียร #สืบนาคะเสถียร #กรมอุทยานแห่งชาติ #ห้วยขาแข้ง

31/08/2023

🔎สังเกตอย่างง่ายว่าใช่พื้นที่ลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายหรือไม่🔍

👉สามารถสังเกตความผิดปกติของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้ง่ายๆ จากลักษณะทางกายภาพเบื้องต้น ดังนี้

🔴แหล่งน้ำมีความผิดปกติ
🔴ร่องรอยบรรจุภัณฑ์เคมี
🔴ร่องรอยไหม้ของสารเคมีหกหล่น
🔴การลักลอบขุดดิน
🔴มีรถบรรทุกที่ผิดสังเกต

#ลับลอบทิ้งสารเคมี #ทิ้งสารเคมี #อุบัติภัยสารเคมี #สารเคมี #กรมควบคุมมลพิษ

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 โดยส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้คำแน...
30/08/2023

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 โดยส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการดูแล บำรุงรักษาและควบคุมคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน แก่ระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย เทศบาลตำบลหนองแซง จังหวัดชัยนาท และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้คุณภาพน้ำเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 ต่อไป

วันนี้ (30 สิงหาคม 2566) สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแ...
30/08/2023

วันนี้ (30 สิงหาคม 2566) สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการทบทวนข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดนครปฐม ในปีฐาน (พ.ศ. 2562) ในระดับ Basic ที่ 5.1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และในระดับ Basic+ ที่ 5.7 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด ในปี 2573 เท่ากับ 7.5 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบผลการทบทวนมาตรการ และศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด รวม 25 มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการระยะสั้น 21 มาตรการ และมาตรการระยะกลาง 4 มาตรการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดที่ร้อยละ 20 โดยประธานการประชุมขอให้หน่วยงานสนับสนุนข้อมูลแก่ที่ปรึกษาสำหรับจัดทำรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยง (Risk Profile) และแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ที่ปรึกษาดำเนินการเพิ่มรายชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบในรายมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และนำเสนอในการประชุมคณะทำงานครั้งถัดไปในเดือนกันยายน 2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 โดยส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บตัว...
29/08/2023

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 โดยส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากระบบประปาหมู่บ้านครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลังการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบประปาหมู่บ้านให้แก่ผู้ดูแลระบบประปา โดยได้เก็บตัวอย่างน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลมโนรมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน จังหวัดชัยนาท และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งสิ้น 6 ตัวอย่าง ส่งทดสอบยังห้องปฏิบัติการ​สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินคุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 ต่อไป

วันนี้ (29 สิงหาคม 2566) นายธราเทพ กุลพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้าน...
29/08/2023

วันนี้ (29 สิงหาคม 2566) นายธราเทพ กุลพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมณิชากร โรงแรม 111 รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โดยมีนายอดิศักดิ์ จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีฐาน (พ.ศ.2562) ของจังหวัดชัยนาท ในระดับ Basic ที่ 0.66 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และในระดับ Basic+ ที่ 1.5 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด ในปี 2573 เท่ากับ 2.2 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างรายงานสถานการณ์ความเสี่ยง (Risk Profile) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดชัยนาท ที่ครอบคลุม 6 สาขา ได้แก่ การจัดการน้ำ การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การท่องเที่ยว การสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ที่ปรึกษาดำเนินการเพิ่มมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกระยะสั้นด้านพลังงาน การจัดการขยะมูลฝอย ภาคป่าไม้ และการเกษตร รวมถึงประเด็นการสร้างรายได้ชุมชน ด้วยโมเดล BCG เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดที่ร้อยละ 20 ซึ่งที่ปรึกษาจะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณามาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกและวิเคราะห์ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกในช่วงเดือนตุลาคม 2566 ต่อไป

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 โดยส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศ และเสียง และส่วนตรวจและบัง...
29/08/2023

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 โดยส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศ และเสียง และส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมาย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือมาตรการควบคุมแหล่งกำเนิด ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โดยนายพันศักดิ์ ถิรมงคล ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานการประชุม ซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ดำเนินโครงการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 “Project for Sustainable Management of Particulate Matters (PM2.5 ) Prevention and Reduction Measures” มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2565-2568) โดยมีพื้นที่เป้าหมายได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ซึ่งหัวข้อการประชุมประกอบด้วย กรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่น การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศผลการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินมาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5 การควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ ภาคอุตสาหกรรม การจราจร การเผาในที่โล่งของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา PM2.5 ในพื้นที่ต่อไป

🗓️วันที่ 28 สิงหาคม 2566 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 โดยส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงา...
28/08/2023

🗓️วันที่ 28 สิงหาคม 2566 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 โดยส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากระบบประปาหมู่บ้านครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลังการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบประปาหมู่บ้านให้แก่ผู้ดูแลระบบประปา โดยได้เก็บตัวอย่างน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
1. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง
👨🏻‍🔬ส่งทดสอบยังห้องปฏิบัติการ​สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 จำนวน 12 ตัวอย่าง เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินคุณภาพน้ำตามเกณ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 ต่อไป

28/08/2023
28/08/2023
🗒️21 – 25 สิงหาคม 2566 👩🏼‍🔬ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5  ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำภายใต้...
25/08/2023

🗒️21 – 25 สิงหาคม 2566 👩🏼‍🔬ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 21 ตัวอย่าง และการติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีโรงหล่อพระ จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 ตัวอย่าง ในพารามิเตอร์ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) Chemical Oxygen Demand (COD) ของแข็งแขวนลอย (TSS) ความกระด้าง (Hardness) โลหะหนัก (Heavy Metals)

วันที่ 25 สิงหาคม 2566สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนอุตสาหกร...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) พื้นที่ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2566 และคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมรับทราบประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง
กำหนดพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 2 พ.ศ.2565 กำหนดให้พื้นที่ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัดเห็นชอบ เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 2 พื้นที่ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี ที่ประชุมรับทราบคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม ที่ 1/2565 ลงวันที่ 12 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) พื้นที่ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างแผนปฏิบัติการ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 พื้นที่ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมแผนงานโครงการของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลขุนแก้วและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครปฐม พิจารณาต่อไป

🗓️วันที่ 25 สิงหาคม 2566       🌳 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศ และเสียง ร่วมกับหน่...
25/08/2023

🗓️วันที่ 25 สิงหาคม 2566

🌳 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศ และเสียง ร่วมกับหน่วยงาน ได้แก่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ เทศบาลเมืองไร่ขิง บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และประชาชนในชุมชน จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางซื่อ ภายใต้โครงการฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองบางซื่อ เพื่ออนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน ณ ชุมชนคลองบางซื่อ ซอยไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ลงในกระถางไฟเบอร์แบบแขวนริมคลองบางซื่อ

🗓️ วันที่ 25 สิงหาคม 2566        สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศ และเสียง เข้าร่วมกา...
25/08/2023

🗓️ วันที่ 25 สิงหาคม 2566
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศ และเสียง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามข้อมูลและการประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาการจัดการน้ำเสียชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การลดก๊ซเรือนกระจกจาการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนมาใช้ประโยชน์ ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส โดยมีนายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกสาขาการจัดการของเสียชุมชนด้านน้ำเสียชุมชน และกำหนดมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนมาใช้ประโยชน์

🗓วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายธราเทพ กุลพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมก...
24/08/2023

🗓วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายธราเทพ กุลพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนิติธร ปรีชาภักดีสกุล ปลัดอำเภอด่านช้าง เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมการประชุมจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ บริษัท ไทย อะโกร จำกัด(มหาชน) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด คณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลด่านช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการระดมความคิดเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมงให้ได้รับการแก้ไขปรับปรุงและมีการดำเนินการอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการต่อไปในอนาคต

22 สิงหาคม 2566 นายธราเทพ กุลพานิช ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับกลุ่มประสา...
24/08/2023

22 สิงหาคม 2566 นายธราเทพ กุลพานิช ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำท่าจีน สํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 ในฐานะคณะทํางานและเลขานุการร่วมของคณะทํางานด้านการจัดการและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ตามคําสั่งของคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน ประชุมหารือ ณ ห้องประชุมสํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 โดยหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน เพื่อเตรียมการจัดประชุมคณะทํางานด้านการจัดการและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

23 ส.ค. 2566 นายธราเทพ กุลพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรร...
23/08/2023

23 ส.ค. 2566 นายธราเทพ กุลพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ศาลากลาง จังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายเสนีย์ นาคา สมาชิก ทสม. ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ในโอกาสได้รับรางวัล ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566 และที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย กิจกรรมฝึกอบรมการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) แก้ปัญหาภัยแล้ง การป้องกันไฟป่าด้วยวิธีชิงเก็บใบไม้ จัดทำแนวกันไฟ และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ และตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่าย ทสม. จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีมติให้ปรับปรุงตามที่คณะกรรมการอำนวยการเสนอ

22 สิงหาคม 2566 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองบางซื่อ อ.สามพราน จ.นครปฐม จำน...
23/08/2023

22 สิงหาคม 2566 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองบางซื่อ อ.สามพราน จ.นครปฐม จำนวน 3 จุดบริเวณต้น กลาง ปากคลอง โดยตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำภาคสนาม และเก็บตัวอย่างส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 ในพารามิเตอร์ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N)

21-22 สิงหาคม 2566 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองสาขาของแม่น้ำท่าจีน ภายใต้โ...
23/08/2023

21-22 สิงหาคม 2566 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองสาขาของแม่น้ำท่าจีน ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 9 คลอง ได้แก่ คลองภาษีเจริญ คลองสี่วาพาสวัสดิ์ คลองครุ คลองแนวลิขิต คลองแนวลิขิต1 คลองมะเดื่อ คลองกระทุ่มแบน คลองแสนสุข และคลองวัดนางสาว โดยตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำภาคสนาม และเก็บตัวอย่างส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 ในพารามิเตอร์ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) ความกระด้าง (Hardness) และโลหะหนัก (Heavy Metals)

📕เอกสารเผยแพร่ เรื่อง รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ แม่น้ำท่าจีน คลองสาขา และแม่น้ำคาบเกี่ยว ประจำปี พ.ศ. 2565สามารถดู...
17/08/2023

📕เอกสารเผยแพร่ เรื่อง รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ แม่น้ำท่าจีน คลองสาขา และแม่น้ำคาบเกี่ยว ประจำปี พ.ศ. 2565

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.at/sAKU1

📙เอกสารเผยแพร่ เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ประจำปีง...
17/08/2023

📙เอกสารเผยแพร่ เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.at/nJPX9

15/08/2023

🌧️💧🌧️ “แอดติโนมัยสีท” ผู้สร้างกลิ่นหอมดินหลังฝนตก 🌧️💦🌧️

รู้หรือไม่เวลาที่ฝนตกใหม่ ๆ เราจะได้กลิ่นหอมดิน อ่อน ๆ โชยขึ้นมาให้รู้สึกสดชื่น สดใส ที่เรียกว่า เพทริเคอร์ (Petrichor) ซึ่งมาจากแบคทีเรียที่ชื่อว่า สเตรปโตมัยสีท (𝘚𝘵𝘳𝘦𝘱𝘵𝘰𝘮𝘺𝘤𝘦𝘴 spp.) เป็นแบคทีเรียในกลุ่มแอคติโนมัยสีทที่ผลิตสาร”จีโอสมิน (Geosmin)” เมื่อฝนตกกระทบดินจะทำให้สปอร์ซึ่งเป็นโครงสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของแบคทีเรียแพร่กระจายไปตามแหล่งต่าง ๆ และกลิ่นจีโอสมินนี้จะไปกระตุ้นให้สัตว์ขาปล้องออกมากินซากแบคทีเรียเพื่อช่วยในการย่อยสลายต่อไป

15/08/2023
08/08/2023

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. 2565 เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน

สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อ...
07/08/2023

สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

#ทรงพระเจริญ
#ลงนามถวายพระพร

❤️หยุดยาวนี้ อุ่นใจเรื่องเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 วางกำลังเจ้าหน้าที่ในการประสาน...
27/07/2023

❤️หยุดยาวนี้ อุ่นใจเรื่องเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 วางกำลังเจ้าหน้าที่ในการประสานและสนับสนุนการดำเนินการกรณีเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงหยุดยาวระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566 นะคะ

26/07/2023

🚩วันที่ 26 ก.ค.ของทุกปี องค์การยูเนสโก้ ได้กำหนดให้เป็น “วันป่าชายเลนโลก”

💫ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนต่อระบบนิเวศ และส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการป่าชายเลนเพื่อความยั่งยืนสืบไป

26/07/2023

สทนช.ชวนทำความรู้จัก "ผังน้ำ" เครื่องมือบริหารจัดการน้ำยุคใหม่

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอเชิญชวนประชาชนที่เป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่อยู่...
26/07/2023

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอเชิญชวนประชาชนที่เป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน ร่วมตรวจสอบรายละเอียดของผังน้ำ และรายการประกอบผังน้ำ

ในกรณีที่มีข้อสอบถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็น สามารถส่งข้อมูลมายังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นหนังสือ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการแสดงความคิดเห็น

✅ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 - 18 สิงหาคม 2566

ดูรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ 🔻 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ngJzoLeBav08gwdObeVS2eNgY1y-KBas

📕เอกสารเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ดาวน์โหลดได้ที่ https://shorturl.asia/yb9Ba
25/07/2023

📕เอกสารเผยแพร่

รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลดได้ที่ https://shorturl.asia/yb9Ba

📌วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน🏭นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อ...
18/07/2023

📌วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน

🏭นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 มอบหมายเจ้าหน้าที่
ส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม และการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

📍วันที่ 14 กรกฎาคม 2566      🏢 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิด...
14/07/2023

📍วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

🏢 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพน้ำ ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งดำเนินการร่วมกับอำเภอกระทุ่มแบน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองกระทุ่มแบน และคลองสาขา โดยมีนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากแหล่งกำเนิดมลพิษและเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน
🗒️วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ และบังคับใช้กฎหมาย การจัดการน้ำเสีย ตลอดจนสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดมลพิษในการจัดการปัญหาด้านมลพิษทางน้ำ เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำหรือกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ ตลอดจนสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดมลพิษ ในการจัดการปัญหาด้านมลพิษทางน้ำ ควบคุมป้องกัน ลดการปล่อยน้ำเสียและการเกิดน้ำเสียที่ต้นทาง
💬โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของแหล่งกำเนิดมลพิษ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 เสนอแนะแนวทางนโยบายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และที่ประชุมร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองกระทุ่มแบน และคลองสาขา

ที่อยู่

มาลัยแมน
Nakhon Pathom
73000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

034-262339-40

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด
#}