SURIC Silpakorn University

SURIC Silpakorn University สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สวนส.)

เปิดเหมือนปกติ

17/09/2021

สมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย (THTA)
และ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เรื่องสี "ไทยโทนบำบัด"
เพื่อช่วยบำบัดจิตใจและผ่อนคลาย จากความเครียด ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านการบรรยายเรียนรู้ "ศิลปะบำบัด" หรือ Art Therapy ด้วยสีไทยโทน และนับเป็นครั้งแรกของการบรรยายสด องค์ความรู้สี "ไทยโทน" ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 9.45-12.00 น. ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น zoom และ facebook Live เพจ Thaitone

วิทยากร
- อาจารย์ ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ อุปนายกสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย

ลิ้งค์เข้าร่วมงาน: https://zoom.us/j/95220089822
Meeting ID: 952 2008 9822

17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
Photos from กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม's post
17/09/2021

Photos from กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม's post

15/09/2021
เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564   เวลา 13.00 -15.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ...
15/09/2021

เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 -15.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวเปิดการบรรยายและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “การให้บริการตรวจทานภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติของ Enago ผ่านระบบมหาวิทยาลัยศิลปากร” โดยได้รับเกียรติจาก Nicole Arya (Enago Coordinator) จาก Enago และรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรบรรยายผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจทานภาษาอังกฤษ (Manuscript) ก่อนนําไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ได้อย่างถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ขอรับทุน และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้สามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 115 คน

15/09/2021

ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาและระดมความคิดเห็น *ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย*
-------
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure, NQI) ด้านวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล
-------
⏰15 ก.ย. 64 เวลา 09.00-12.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์)
✏️ลงทะเบียน https://bit.ly/3kWhQ6C
📍เลือกหัวข้อ National Quality Infrastructure (NQI) for Recycled Plastics and Packaging
-------
จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ, ม.เกษตรศาสตร์, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร – SU FOOD INNOVATION HUB (SU FIH)
14/09/2021
ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร – SU FOOD INNOVATION HUB (SU FIH)

ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร – SU FOOD INNOVATION HUB (SU FIH)

What we can offer? Funding for Research Project Pilot Scale Development Branding & Packaging Design Market Research 300% tax deduction For Research Project Product Testing & Analysis Product Development & Formulation Know - how & Technology Training Ingredient Library Our Activity News ประก....

ลิงก์ สำหรับการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของ...
14/09/2021

ลิงก์ สำหรับการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.
2564 เวลา 9.00-12.00 น.

ช่องทางการรับชม

Link Webinar : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dZBb4dFgR-SD6K7_vSxgFA

Website : https://www.tsrievent.com

Facebook : https://www.facebook.com/ThailandScienceResearchandInnovation

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCdjyWYrGVsG1aAaxIbwF6Ng

#TSRI

ลิงก์ สำหรับการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.
2564 เวลา 9.00-12.00 น.

ช่องทางการรับชม

Link Webinar : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dZBb4dFgR-SD6K7_vSxgFA

Website : https://www.tsrievent.com

Facebook : https://www.facebook.com/ThailandScienceResearchandInnovation

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCdjyWYrGVsG1aAaxIbwF6Ng

#TSRI

14/09/2021

สัมมนา หัวข้อ "การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review)เบื้องต้น"
โดย ผศ.ดร. ทรงพันธุ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 20 กันยายน 2021 เวลา 08.30 -12.00
Live ผ่าน Webinar (https://www.figlobal.com/asia-thailand/en/home.html) และ Facebook (Page :@firn.fanpage)

***บรรยายเป็นไทย***

งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนได้ที่
https://bit.ly/3jBLIFS

**ลงทะเบียนเข้างานครั้งเดียว จะสามารถร่วมได้ทุกกิจกรรม เข้าไปเลือกห้องสัมมนาที่ agenda แล้วเลือกวันที่เราต้องการฟังสัมมนา เลือกหัวข้อโดยกดเครื่องหมาย + ท้ายชื่อสัมมนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
E-mail - [email protected]

13/09/2021

🎬 #เสวนาโบราณคดีภาคใต้ตอนบน

สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายและเสวนาทางวิชาการเผยแพร่ความรู้โบราณคดีภาคใต้ตอนบน เรื่อง "คาบสมุทรภาคใต้ตอนบนของไทย ข้อมูลใหม่จากหลักฐานโบราณคดี: The recent archaeological discoveries in the upper southern region of Thailand."

📍วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.
(ผ่าน Facebook Live 📹 สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช)
.
กำหนดการบรรยายและเสวนาออนไลน์
1️⃣ เวลา 09.00 – 09.30 น.
กล่าวเปิดกิจกรรมบรรยายและเสวนาทางวิชาการ
โดย นางเสริมกิจ ชัยมงคล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช
.
2️⃣ เวลา 09.30 – 10.30 น.
การบรรยายพิเศษ
หัวข้อ "ความรู้ต่อการวิเคราะห์วิจัยหลักฐานโบราณคดีไทย: กรณีศึกษางานโบราณคดีภาคใต้"
โดย ดร.อมรา ศรีสุชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี ที่ปรึกษากรมศิลปากร
.
3️⃣ เวลา 10.30 – 12.00 น.
การบรรยายพิเศษ
หัวข้อ "รูปแบบสันนิษฐานของโบราณสถานเขาศรีวิชัย จากการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
.
4️⃣ เวลา 13.00 – 14.00 น.
การบรรยาย
หัวข้อ "ภาพเขียนสีในแหล่งโบราณคดีฝั่งอันดามัน"
โดยนายธวัชชัย ชั้นไพศาลศิลป์ นักโบราณคดีชำนาญการ
.
5️⃣ เวลา 14.00 – 15.00 น.
การเสวนา
หัวข้อ "ข้อมูลใหม่จากการขุดค้นทางโบราณคดีในภาคใต้ตอนบน" วิทยากรโดย
นางสาวนภัคมน ทองเฝือ นักโบราณคดีชำนาญการ
นายจักรพันธ์ เพ็งประไพ นักโบราณคดีปฏิบัติการ
นางสาวจุตินาฏ บวรสาโชติ นักโบราณคดีปฏิบัติการ
ดำเนินรายการโดย นางศิริพร สังข์หิรัญ ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี
และวิทยากรรับเชิญพิเศษ ดร.อมรา ศรีสุชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี ที่ปรึกษากรมศิลปากร
.
6️⃣ เวลา 15.00 – 16.00 น.
การบรรยาย
หัวข้อ "Late prehistoric Peninsular Thailand and Myanmar and the Maritime Silk Road"
โดย Dr.Berenice Bellina นักวิจัยแห่งศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศส
.
7️⃣ เวลา 16.00 น.
ปิดการบรรยายและเสวนาทางวิชาการเผยแพร่ความรู้โบราณคดีภาคใต้ตอนบน

.
#เสวนาภาคใต้ตอนบน #โบราณคดีภาคใต้ตอนบน #รูปแบบสันนิษฐานเขาศรีวิชัย #ภาพเขียนสีอันดามัน #เส้นทางข้ามคาบสมุทรภาคใต้

12/09/2021

ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา
"วิเคราะห์เทรนด์อุตสาหกรรมอาหารในญี่ปุ่น สู่แน้วโน้มความต้องการในอนาคต" ผ่านระบบ Zoom Meeting
ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 14.30น.

ผู้จัดงาน: Tokyo SME Support Center
ผู้สนับสนุน: สถาบันอาหารและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ค่าลงทะเบียน: ไม่มีค่าใช้จ่าย
จำนวนเปิดรับ: 50 ท่านแรก
▼ สนใจเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ด้านล่าง
https://forms.gle/1SyTZa96rg4bTWBM6

Tech2biz
11/09/2021
Tech2biz

Tech2biz

คุณจะเข้าสู่ระบบได้จำเป็นต้อง สมัครสมาชิก ก่อน

11/09/2021

📢📢สสว. และ ม.เกษตร ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการฐานราก และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาปิดตัวโครงการ 🎉พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0🎉 พบกับสุดยอดนักพัฒนาระดับชุมชน และกูรูผู้มีความรู้ เพื่อมาเล่าทิศทางในการทำธุรกิจหลังผ่านยุค Covid-19
.
ท่านพร้อมแล้วหรือยังสำหรับการกลับมาทำธุรกิจอย่างเต็มสปีดใหม่อีกครั้ง 💨💨 ถ้ายังมาเข้าร่วมกับเรา
.
จันทร์ที่ 13 กันยายนนี้ เวลา 13.00 - 15.30 น. อย่าพลาดนะคะ
เข้าร่วมได้ทาง https://forms.gle/pzqGQ3y8JaL3gR2v7 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย‼️ แล้วพบกันนะคะ 🥰🥰

11/09/2021

📣ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ Little Big Communities Talks EP.6 “Life Long Learning เรียนรู้ตลอดชีวิต วิถีการพึ่งพาตนเอง จากฐานชุมชน” ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.
.
ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน กสศ. ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ zoom ในหัวข้อ “Lifelong Learning เรียนรู้ตลอดชีวิต วิถีการพึ่งพาตนเองจากฐานชุมชน” จากตัวแทนของคนทำงานจริงในพื้นที่ทั่วประเทศ ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงาน ที่ผสมผสานทักษะควบคู่ไปกับการ Upskill – Reskill ความรู้ใหม่ ๆ เกิดการพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พบกับตัวแทน 5 หน่วยพัฒนาอาชีพ 5 ประเด็น ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จ อาทิ

•เทศบาลตำบลขลัง..ไม่ ‘ขัง’ การเรียนรู้
โดยนางสาวสุวรรณ ทรัพย์ศิริกาญจนา เทศบาลตำบลบางขลัง จังหวัดสุโขทัย
•วชช.หนองบัวลำภูกับภารกิจส่งต่อความรู้สู่ ‘ฅนหลังกำแพง’
โดยนางสาวพัชรนันท์ วงศ์พนัสสัก วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
•ส้มจุก ‘ปลุกชีวิต’ คนจะนะ โดยนายอะหมัด หลีขาหรี วิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ จังหวัดสงขลา
•‘รู้จักตัวเอง รู้จักตลาด เพื่อการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน’ โดยนายนิกร กล่อมดวงใจ มูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตาก
•‘เพื่อนช่วยเพื่อน’ หนึ่งแนวคิดการพัฒนาคนพิการจังหวัดลำปาง โดยนายเพียงฟ้า สุทธิพรมณีวัฒน์ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ชมรมเพื่อเพื่อนผู้พิการ ตำบลแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง
.
สำหรับงานเสวนาออนไลน์ในช่วงเสวนา “การสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อหนุนเสริมทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน” ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิด อาทิ

•ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการฯ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม กสศ.
•คุณสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
•ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ ผู้จัดการสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
•คุณนิติธร ทองธีรกุล ผู้จัดการฝ่ายเครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
•คุณจำนงค์ จิตรนิรัตน์ กรรมการอาวุโสมูลนิธิชุมชนไท
•ดร.สมคิด แก้วทิพย์ ผู้จัดการโครงการ
.
💻สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานเสวนาออนไลน์ระบบ zoom สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.
.
📲สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก Link : https://bit.ly/3817MDc
หรือ Scan QR code ในโปสเตอร์
.
#กสศ.
#สร้างโอกาส
#สร้างงาน
#สร้างชุมชน
#ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

11/09/2021
*****ยื่นแบบขอรับการส่งเสริมฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2564 (สิ้นสุดภายในเวลา 16.30 น. ของวันสุดท้าย)****
10/09/2021

*****ยื่นแบบขอรับการส่งเสริมฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2564 (สิ้นสุดภายในเวลา 16.30 น. ของวันสุดท้าย)****

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ได้ประกาศกำหนดระยะเวลาการยื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้ยื่นแบบขอรับการส่งเสริมฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2564 (สิ้นสุดภายในเวลา 16.30 น. ของวันสุดท้าย) สามารถดาวน์โหลดผ่านลิ้งค์ ด้านล่างนี้
.
ผู้ขอรับการส่งเสริมสามารถยื่นเอกสาร ผ่าน 2 ช่องทาง
1. จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- ประกาศฯ https://bit.ly/3y7dIoU
- แบบขอรับการส่งเสริมฯ และเอกสารแนบท้ายประกาศ https://drive.google.com/drive/folders/1o-257bg3b4465kU9EbN65_QgsMLAXkMd?usp=sharing

.
.
2. กรอกข้อมูลผ่านทาง Google Form ได้ที่ www.facebook.com/fund.ocac
https://forms.gle/3W7bSq6RGtEroq19A

.
.

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
ติดตาม “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.ocac.go.th
#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
#ศิลปะร่วมสมัย #กองทุนสศร
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

10/09/2021
09/09/2021

📢📢 หน่วย บพท. ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเวที ออนไลน์ ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้….ปัง”

โดยมีหัวข้อบรรยายและวิทยากรดังนี้

💚 “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้ … ปัง” โดย รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 💚

💛 “เขียนบทความเพื่อลงวารสาร ABC ทำอย่างไร และ วารสารระดับนานาชาติที่เหมาะกับ (นักวิจัยเชิงพื้นที่) เรา” โดย รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และ ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล
กองบรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 14-15💛

🗓ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

⏰เวลา 13.00 – 16.30 น.

🌏ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

📌 สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/LrjiQyujwxXJXTQB7

(ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.)

หมายเหตุ หน่วย บพท. จะจัดส่งลิงค์ประชุมซูมให้ตามอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

09/09/2021

🚩คุณจะได้พบกับเสวนาออนไลน์ ผ่านเพจ Facebook : BEDO Thailand ในเรื่องของ BCG Model ในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และเทคโนโลยี รวมไปถึงเกร็ดความรู้สมุนไพรต้านภัยโควิด และการปลูกผักสวนครัวในวิถีคนเมือง ในระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 15.00 น.

โดยการเสวนาในแต่ละวันมีรายละเอียดดังนี้
✨BCG Model แนวคิดขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
✨วันที่ 16 กันยายน เสวนาหัวข้อ BCG Model สร้างรายได้ เพื่อเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน โดย คุณอมรพล หุวะนันทน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Moreloop และเสวนาหัวข้อ สมุนไพรต้านภัยโควิด โดย ดร.อุษา กลิ่นหอม นายกสมาคมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านและสุขภาพวิถีไทย
✨วันที่ 17 กันยายน เสวนาหัวข้อ กระตุ้นการท่องเที่ยวไทยด้วย BCG Model โดย คุณสมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้ง Local Alike
✨วันที่ 18 กันยายน เสวนาหัวข้อ BCG Model เปลี่ยนชีวิต ปรับให้เท่าทันเทคโนโลยี โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และการปลูกผักสวนครัวแบบวิถีคนเมือง โดย คุณแอน พรมศักดิ์ เจ้าของเกษตรสุขกลางกรุง

📍ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับส่วนลดการซื้อผลิตภัณฑ์ เพียงสแกน QR Code หรือ กดลิงค์ https://bit.ly/2WWNgS7 รับสิทธิ์ก่อนใคร📍
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-5222429🚩

09/09/2021

📣เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม Lampang Public Forum ร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ " สบตุ๋ยในมุมมองภูมิหลังสู่ภูมิแห่งอนาคต " กับผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดลำปาง อาทิ

🔖ดร.ขวัญนภา สุขคร หัวหน้าชุดโครงการวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
🔖ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ที่ปรึกษาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
🔖คุณสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครลำปาง
🔖ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
🎯ในวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 14.30 - 16.30 น.
📣 ตืดตามผ่านเฟซบุ๊คไลฟ์ LampangLearningCityhttps://lampang.dusit.ac.th/lampanglearningcity/2021/09/08/lampang-public-forum/

โครงการภายใต้การสนับสนุน #กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ิวิจัยและนวัตกรรม(ววน.)และ #หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.)
#LearningCity
#LampangLearningCity
#LampangStudy
#Lannapost

**ข่าวประชาสัมพันธ์** e-book -สถาปัตยกรรมอาคารแถวในกรุงรัตนโกสินทร์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://o...
08/09/2021
สถาปัตยกรรมอาคารแถวในกรุงรัตนโกสินทร์

**ข่าวประชาสัมพันธ์** e-book -สถาปัตยกรรมอาคารแถวในกรุงรัตนโกสินทร์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://online.pubhtml5.com/sktj/zwze/index.html#p=20

สถาปัตยกรรมอาคารแถวในกรุงรัตนโกสินทร์

#ประชาสัมพันธ์ 📢👇         กิจกรรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา “IP NextWork 2021” อันจะนำไปสู่การปกป้องแบรนด์...
08/09/2021

#ประชาสัมพันธ์ 📢👇

กิจกรรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา “IP NextWork 2021” อันจะนำไปสู่การปกป้องแบรนด์ด้วยการจดทะเบียนตราสินค้าและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งจะได้พบกับกิจกรรมที่จะทำให้ท่านพลิกมุมมองการตั้งชื่อแบรนด์ให้ลูกค้าจดจำ และจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย รวมถึงสร้างเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและเพื่อนต่างกลุ่มธุรกิจ ดังนั้น NIA จึงขอเรียนเชิญท่านสมัครเข้าร่วมกิจกรรม IP NextWork 2021 หัวข้อ “ติดปีกธุรกิจด้วยเครื่องหมายการค้าและการสร้างสรรค์โลโก้” โดยการจัดกิจกรรมประชุมแบบ Virtual Meeting ระบบ ZOOM

รายละเอียดภายในงาน ดังนี้

🎯 พบกับการฝึกอบรม สร้างรายได้ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาตราสินค้าและตั้งชื่ออย่างไรให้จดทะเบียนผ่าน

🎯 เรียนรู้เชิงปฎิบัติการ 5 เทคนิค จุดประกายความคิด ยกระดับธุรกิจด้วยโลโก้

🎯 เปิดโอกาสพูดคุยกับเหล่ากูรู ไขปัญหาและขจัดอุปสรรคการพัฒนาตราสินค้า/โลโก้ของธุรกิจ

-------------------------------------------------------------------------

โดยลงชื่อสมัครได้ที่ https://bit.ly/3pvxVSH ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 สิงหาคม 2564 (จำนวนจำกัด)

✨#สิทธิพิเศษ!! สำหรับผู้ผ่านเข้าร่วมกิจกรรม 50 ท่านแรก จะได้รับ IP NextWork Box เพื่อใช้ร่วมกิจกรรม และหากท่านร่วมกิจกรรมครบตลอดวัน ลุ่นรับของขวัญ "เครื่องทำความชื้น"

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีเมล [email protected] หรือโทร 097-045-4410 (อารียา) / 089-767-7199 (เปรมนภา)


*** หมายเหตุ : - ไม่มีค่าธรรมเนียมในการอบรม
- NIA ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- แจ้งผลการคัดเลือกให้ท่านทราบภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564

08/09/2021

การจัดประชุมสัมมนาวิชาการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ปี พ.ศ. 2564
.........................................................................
🏘 “เมืองเก่า" ใน "โลกใบใหม่” 🏘
การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเ่กาสู่ความยั่งยืน
.........................................................................
วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
.........................................................................
📍 “เมืองเก่าแห่งใหม่: เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา"
📙 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ
นักวิจัยโครงการประกาศของเขตพื้นที่เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา และอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

📙 รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ
หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.
.......................................................
📍 "การจัดการความรู้ว่าด้วยบทบาทและหน้าที่คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ารายเมือง และกลไกประกอบการพิจารณาสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เมืองเก่า"

📙 รองศาสตราจารย์ โรจน์ คุณเอนก
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

📙 อาจารย์ ดร. อิสรชัย บูรณะอรรจน์
นักวิจัยโครงการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.
.......................................................
📍 "เมืองเก่า” กับ “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals)”

📙 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์
หัวหน้าศูนย์วิจัยนโยบายอนาคตเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
.......................................................
📍 "เมืองเก่ากับกระบวนทัศน์ใหม่: ว่าด้วยเมืองสร้างสรรค์ เมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองสีเขียว และเมืองยั่งยืน"

📙 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.
.......................................................
📍 "เมืองเก่ากับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)"
📙 นางสาวพจนา สวนศรี
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I)
📙 นายสมภพ ยี่จอหอ
กลุ่มดอยสเตอร์ (DoiSter) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

....................................................................................
📋 ดาวน์โหลดกำหนดการ: https://drive.google.com/file/d/1ttvffxXwcMuLSBm5jb6OngdCxdsUNHU6/view?usp=sharing
........................................................
Link การลงทะเบียน: https://forms.gle/2aby3HrCqyaAftHY6
.........................................................
.
โครงการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
กลุ่มงานการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.....................................................................
#สผ #เมืองเก่า #OldTown #Rattanakosin #LivableOldTown #HeritageTown #HUL #HistoricUrbanLandscape #CommunityBasedTourism #CBT #SustainableDevelopmentGoals #SDGs #CreativeCity #LearningCity

ที่อยู่

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Nakhon Pathom
73000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ SURIC Silpakorn Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nakhon Pathom บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ #รายละเอียดงาน -ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์ -ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ -พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ -ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ________________________________________ #คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส. -มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ -ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง ++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ ________________________________________ #สวัสดิการ -ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร -อาหารฟรี (บางมื้อ) -คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม ติดต่อ Study Overseas Centre www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff [email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: @study.soc 02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711 22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เรียน Art&Design ที่ UK ค่าเรียนไม่ถึงล้านบาท มีครบทั้งตรี-โท-เอก-summer กับ Arts University Bournemouth เชิญพบเจ้าหน้าที่พร้อมเปิดรับสมัครเรียน วันพฤหัสที่ 4 กรกฎาคม 2562 16.00-18.00 น. #จ่ายค่าเรียนเต็มจำนวนลดให้อีก10% ดูรายละเอียดเต็มๆได้ที่ https://www.studyoverseas.co.th/study-inner/eng/487/eng.html Arts University Bournemouth (AUB) เป็นสถาบันชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่างๆ เช่น การออกแบบ สื่อมีเดีย มัณฑนศิลป์ แฟชั่นดีไซน์ สถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง ฯลฯ ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ summer ตั้งอยู่ใน Bournemouth เมืองชายหาดที่สวยงาม ห่างจากกรุงลอนดอนเพียง 2 ชั่วโมง ถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในปี 2015 ด้านการได้งานทำของนักศึกษาหลังเรียนจบ โดยนิตยสารเทเลกราฟ (Telegraph) มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดมากกว่า 3,000 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงด้านการเรียนที่เน้นรูปแบบของสหวิทยาการ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีในสถาบันของตนเองอีกด้วย #ค่าเรียนปี 2019-2020 (คิดตามเรท 1£ = ประมาณ 39 บาท เมื่อวันที่ 28/6/2019) ป.ตรี เรียน 3 ปี_£16,950 (ประมาณ 661,050 บาท) ป.โท เรียน 1 ปี_£16,950 (ประมาณ 661,050 บาท) ป.เอก เรียน 1 ปี_£19,930 (ประมาณ 777,270 บาท) ติดตามทุกช่องทางการติดต่อของเราได้ที่ www.facebook.com/socstaff (fanpage) www.facebook.com/socstaff1, www.facebook.com/socstaff2 (facebook ID) LINE ID: study.soc, [email protected]: @study.soc 02 2557592, 02 6556479, 02 2559950, 089-6820168, 081-3532864, 081-6449867, 081-6460769 [email protected], [email protected]