Mathematics Summer Course at Silpakorn University

Mathematics Summer Course at Silpakorn University เพจให้ข้อมูลของโครงการค่ายคณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อนเฉลิมฉลอง 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2515 พร้อมกับการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์มุ่งมั่นในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และคณิตศาสตร์ประยุกต์มาเป็นเวลาถึง 45 ปี เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์จึงจัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อนเฉลิมฉลอง 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ขึ้น
(1)

เปิดเหมือนปกติ

04/12/2017

เรียนอะไรบ้างใน SEAMS School on Partial differential equations for image processing: theory and numerics ?

เนื้อหาที่เรียนมีทั้งหมด 5 หัวข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ดังนี้

1. Scientific python by Marília Pires, University of Évora, Portugal ️🇵🇹
This practice presents the main features of a free software to solve mathematical equations derived from concrete problems. This course is done on computer.
- Presentation of python
- Basics (number, characters, function)
- Graphics
- Linear and nonlinear systems.

2. Finite difference methods for PDE by Noppadol Chumchob, Silpakorn University, Thailand 🇹🇭️
- Brief overview of ordinary and partial differential equations
- Elliptic PDE
1D, 2D elliptic problems, Convergence theory
- Parabolic PDE
1D heat equation, Stability, Convergence theory for time-dependent problems
- Image processing-image restoration.

3. Exact solutions of smoothing PDE, by Nabil Bedjaoui, University of Picardie, France 🇨🇵️
- Separation of variables, Fourier series
- Fourier transform
- Convolution, Green’s function
- Image restoration, Filtering.

4. Hyperbolic PDE by Joaquim Correia, University of Évora, Portugal 🇵🇹️
- Dynamics of image processing & parabolic-hyperbolic models
- Image denoising and restoration & viscosity solutions, shock capturing
- Linear and nonlinear models (transport, waves and optics, dissipation and dispersion)
- Characteristics, entropies, viscosity-dispersive solution(s)
- Curves and signals & metrics, dynamic geometry and scales.

5. Computer implementation, Youcef Mammeri, University of Picardie, France 🇨🇵️
This lecture is dedicated to the implementation of methods presented in the other lectures. This course is done on computer.
- 1D Finite differences implementation
- Fast Fourier Transform
- 2D implementation, Kronecker product
- Examples of simple image processing
- Scipy routines for image manipulation.

27/11/2017
Mathematics Summer Course at Silpakorn University

Mathematics Summer Course at Silpakorn University

อยากเขียนถึงกิจกรรม SEAMS School ที่กำลังจะจัดขึ้นที่ศิลปากร 3-12 มกราคม 2561 เรื่อง PDE for IP เป็นกิจกรรมระดับนานาชาติที่เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจสมัครกันเข้ามาหาประสบการณ์ที่อาจหาได้ยาก SEAMS School จะจัดขึ้นทุกปีในแต่ละปีจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป

- เป็นกิจกรรมระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากจาก ลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย อินเดีย กัมพูชา เมียนมาร์ ...
- ใช้ภาษาอังกฤษตลอดโครงการ
- ผู้บรรยายมีทั้งอาจารย์ชาวไทย ฝรั่งเศษและโปรตุเกส
- ในภาคปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีสอนภาษา Python
- มีใบประกาศนียบัตรมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
- มีอาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดโครงการ
- นักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยอื่น มีห้องพักที่ราชพฤกษ์ พาวิลเลี่ยนให้เป็นเตียงคู่ 1 ห้องอยู่ 2 คน จำนวนจำกัด รับเพียง 12 คนเท่านั้น ส่งใบสมัครก่อนรับพิจารณาก่อน
- มีรถรับส่งจากที่พักไปยังมหาวิทยาลัยตลอดโครงการ
- วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 มีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เช่น เยี่ยมชมโครงการชัยพัฒนาฯ ตลาดน้ำดอนหวาย ร่วมกิจกรรมกับอาจารย์คณะจิตรกรรม ไหว้องค์พระปฐมเจดีย์ เดินถนนคนเดินนครปฐม
- นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นโปรดกรอกใบสมัครพร้อมแนบ cv และ motivation letter โดยดาว์นโหลดได้จาก https://sites.google.com/site/seamsthailand2018/
รวมทั้งให้ขอ recommendation letter จากอาาจารย์ในสถาบัน
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศิลปากรติดต่อลงชื่อที่อาจารย์ ดร. ธรรมธาดา หรือ อาจารย์ ดร. นัยน์รัตน์
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรลงชื่อที่ ผศ.ดร. พรทรัพย์ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
- สอบถามเพิ่มเติม inbox ได้เลยค่ะ

เชิญชวนนักศึกษาที่เคยไป SEAMS School มาแล้วมาแลกเปลี่ยมความเห็นกันค่ะ เพื่อนำไปจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

27/11/2017

อยากเขียนถึงกิจกรรม SEAMS School ที่กำลังจะจัดขึ้นที่ศิลปากร 3-12 มกราคม 2561 เรื่อง PDE for IP เป็นกิจกรรมระดับนานาชาติที่เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจสมัครกันเข้ามาหาประสบการณ์ที่อาจหาได้ยาก SEAMS School จะจัดขึ้นทุกปีในแต่ละปีจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป

- เป็นกิจกรรมระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากจาก ลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย อินเดีย กัมพูชา เมียนมาร์ ...
- ใช้ภาษาอังกฤษตลอดโครงการ
- ผู้บรรยายมีทั้งอาจารย์ชาวไทย ฝรั่งเศษและโปรตุเกส
- ในภาคปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีสอนภาษา Python
- มีใบประกาศนียบัตรมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
- มีอาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดโครงการ
- นักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยอื่น มีห้องพักที่ราชพฤกษ์ พาวิลเลี่ยนให้เป็นเตียงคู่ 1 ห้องอยู่ 2 คน จำนวนจำกัด รับเพียง 12 คนเท่านั้น ส่งใบสมัครก่อนรับพิจารณาก่อน
- มีรถรับส่งจากที่พักไปยังมหาวิทยาลัยตลอดโครงการ
- วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 มีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เช่น เยี่ยมชมโครงการชัยพัฒนาฯ ตลาดน้ำดอนหวาย ร่วมกิจกรรมกับอาจารย์คณะจิตรกรรม ไหว้องค์พระปฐมเจดีย์ เดินถนนคนเดินนครปฐม
- นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นโปรดกรอกใบสมัครพร้อมแนบ cv และ motivation letter โดยดาว์นโหลดได้จาก https://sites.google.com/site/seamsthailand2018/
รวมทั้งให้ขอ recommendation letter จากอาาจารย์ในสถาบัน
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศิลปากรติดต่อลงชื่อที่อาจารย์ ดร. ธรรมธาดา หรือ อาจารย์ ดร. นัยน์รัตน์
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรลงชื่อที่ ผศ.ดร. พรทรัพย์ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
- สอบถามเพิ่มเติม inbox ได้เลยค่ะ

เชิญชวนนักศึกษาที่เคยไป SEAMS School มาแล้วมาแลกเปลี่ยมความเห็นกันค่ะ เพื่อนำไปจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Mathematics Summer Course at Silpakorn University
24/11/2017

Mathematics Summer Course at Silpakorn University

ขอเชิญสมัครร่วม SEAMS School ในวันที่ 3-12 มค. 61 หัวข้อ Partial Differential Equations for Image Processing รายละเอียดตามลิงค์ https://sites.google.com/site/seamsthailand2018/home

ขอเชิญสมัครร่วม SEAMS School ในวันที่ 3-12 มค. 61 หัวข้อ Partial Differential Equations for Image Processing รายละเอียดต...
24/11/2017

ขอเชิญสมัครร่วม SEAMS School ในวันที่ 3-12 มค. 61 หัวข้อ Partial Differential Equations for Image Processing รายละเอียดตามลิงค์ https://sites.google.com/site/seamsthailand2018/home

ภาพบางช่วงจากค่ายที่ผ่านมา
04/07/2017

ภาพบางช่วงจากค่ายที่ผ่านมา

กินข้าว ถ่ายรูปรวม ปิดค่ายทฤษฎีจำนวนปีนี้ ไว้เจอกันใหม่ ครั้งหน้าเชิญ Professor M. Ram Murty มาสอนด้วยครับ
01/07/2017

กินข้าว ถ่ายรูปรวม ปิดค่ายทฤษฎีจำนวนปีนี้ ไว้เจอกันใหม่ ครั้งหน้าเชิญ Professor M. Ram Murty มาสอนด้วยครับ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนความรู้ทางคณิตศาสตร์ทางด้านทฤษฎีจำนวนและทักษะการวิจัย  ระหว่าง 12-30 มิถุ...
26/04/2017

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนความรู้ทางคณิตศาสตร์ทางด้านทฤษฎีจำนวนและทักษะการวิจัย ระหว่าง 12-30 มิถุนายน 2560

แชร์รูปหน้าหนาวที่ Penn State University
10/02/2017

แชร์รูปหน้าหนาวที่ Penn State University

This image of University House claimed first prize in the #PennState Today Winter Photo Contest. You can see the five finalists online—including two photos from Penn State Behrend—and share your favorite images by using #PSUwinter.

FINALISTS: goo.gl/FUuL9V

Photo: Sarah Kidder

09/08/2016

นักศึกษาที่ประสงค์จะเบิกค่าเดินทางขากลับ ส่งเอกสารภายวันสุดท้ายวันที่ 11 สิงหาคม 59 นับวันประทับตราของไปรษณีย์ หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ขอเบิกค่าเดินทางขอกลับ

คนนิยมท่องเที่ยวในแคนาดาช่วงฤดูร้อน (summer) เพราะอากาศไม่หนาวเกินไป และได้เห็นแม่น้ำสีเขียวแบบ Turquoise (ชื่ออัญมนีชนิ...
08/08/2016

คนนิยมท่องเที่ยวในแคนาดาช่วงฤดูร้อน (summer) เพราะอากาศไม่หนาวเกินไป และได้เห็นแม่น้ำสีเขียวแบบ Turquoise (ชื่ออัญมนีชนิดหนึ่ง)... ส่วนสีประจำ ม. ศิลปากร ก็ใช้สีเขียวเหมือนกันครับ เรียกกันว่า สีเขียว Veridian (สีของน้ำทะเลลึก)

เที่ยวทะเล ให้นึกถึง ม. ศิลปากร
นึกถึงศิลปะ ก็นึกถึง ม. ศิลปากร
และนึกถึงคณิตศาสตร์ ก็นึกถึง ม. ศิลปากร เช่นกันนะครับ :D
Mathematics is an art .

04/08/2016

นักศึกษาที่ประสงค์จะเบิกค่าเดินทางขากลับ ส่งเอกสารด่วนจ้า

ขอปรบมือรัวๆ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน หวังว่าเราคงมีโอกาสพบกันอีกน่ะค่ะ
03/08/2016

ขอปรบมือรัวๆ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน หวังว่าเราคงมีโอกาสพบกันอีกน่ะค่ะ

ขอขอบคุณวิทยากรและเจ้าหน้าที่ในพระราชวังสนามจันทร์ที่ให้ข้อมูลและให้ความสะดวกแก่คณะเยี่ยมชม ประทับใจมากๆ ขอขอบคุณค่ะ
01/08/2016

ขอขอบคุณวิทยากรและเจ้าหน้าที่ในพระราชวังสนามจันทร์ที่ให้ข้อมูลและให้ความสะดวกแก่คณะเยี่ยมชม ประทับใจมากๆ ขอขอบคุณค่ะ

Mathematics Summer Course at Silpakorn University
01/08/2016

Mathematics Summer Course at Silpakorn University

พิธีปิดอย่างเป็นทางการ ... แล้วจะทะยอยลงรูปให้ชมค่ะ

พิธีปิดอย่างเป็นทางการ ... แล้วจะทะยอยลงรูปให้ชมค่ะ
01/08/2016

พิธีปิดอย่างเป็นทางการ ... แล้วจะทะยอยลงรูปให้ชมค่ะ

คิดจะพัก คิดถึง Numbers คิดถึง Numbers คิดถึง ศิลปากร นะครับ 😃 (โฆษณาสุด ๆ)
01/08/2016

คิดจะพัก คิดถึง Numbers
คิดถึง Numbers คิดถึง ศิลปากร นะครับ 😃 (โฆษณาสุด ๆ)

31/07/2016

กำหนดการวันที่ 1 สค 59
08.00น. เก็บสัมภาระและรับประทานอาหาเช้า
09.00น พร้อมกันหน้าพะราชวังสนามจันทร์
09.00-11.00น เยี่มชมพระราชวังสนามจันทร์
11.30น พิธีปิด มอบเกียรติบัตร ห้อง 1239ว.1

31/07/2016
Mathematics Summer Course at Silpakorn University

Handout สำหรับ Coding Theory ทั้งหมด ตามนี้นะครับ
สำหรับผู้ที่สนใจให้ดาวโหลดเก็บไว้นะครับ อีก 7 วัน link จะโดนลบนะครับ

Slide Coding Theory ย้อนหลังครับ สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ครับ

ห้อง Coding Theory บ่ายนี้ มาสร้าง QR-Codes เป็นรูปหน้าตัวองกัน
31/07/2016

ห้อง Coding Theory บ่ายนี้ มาสร้าง QR-Codes เป็นรูปหน้าตัวองกัน

1.  โปรดตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาในค่ายที่ได้รับคืนเงินมัดจำ   https://goo.gl/MYPhEA2.  หากท่านประสงค์กลับก่อนกำหนด และยังไ...
30/07/2016
Payment_Return.pdf

1. โปรดตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาในค่ายที่ได้รับคืนเงินมัดจำ
https://goo.gl/MYPhEA
2. หากท่านประสงค์กลับก่อนกำหนด และยังไม่ได้นำส่งหลักฐาน ให้แสดงเอกสารหลักฐานในวันรับเงินมัดจำคืน
3. สำหรับกรณีปกติ โครงการมีกำหนดคืนเงินมัดจำในวันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 59 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

เมนูวันนี้ แซ่บหลาย
28/07/2016

เมนูวันนี้ แซ่บหลาย

รายชื่อผู้เยี่ยมชมพระราชวังสนามจันทร์  (โปรดแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษ  สวมเสื้อมีแขน  กางเกงขายาว  สุภาพสตรี  สวมเสื้อมีแข...
27/07/2016

รายชื่อผู้เยี่ยมชมพระราชวังสนามจันทร์ (โปรดแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีแขน กางเกงขายาว สุภาพสตรี สวมเสื้อมีแขน กางเกงขายาว กระโปรงคลุมเข่า)
1 Bounlaiy CHALERNSOUK
2 Bounmy KHAMINSOU
3 Bounthan KHAMPHASAY
4 Champavieng XAYAVONG
5 Chankham WU
6 CHANON TANTIWATTANAPAIBUL
7 Chayanit Janngarm
8 Faosan Panglaemasen
9 Jittraporn Tangthanacharoenkit
10 Kaithaphone SENLA
11 Ketaran Pongpok
12 Khamsagnouy XAYGNALATH
13 Khanthong INTHAVONGTHONG
14 najjaree samchiangphut
15 Nattakan Yahatta
16 nattaya chamkhlib
17 Nawarut Ampangtai
18 Pakhapoom Sarapat
19 Phisiphong Sonprathet
20 Saran Intapiu
21 Sataban Srisuriyatada
22 suttida junwaowam
23 Tanyasiri pum-utaiwirat
24 Thanawin Mahasornsanti
25 Thongsouk SAYBOUNHEAUNG
26 Thummarat Paklao
27 Trairat Jantaramas
28 Yia YUAPAOVANG
29 กันต์ฤทัย จีนแก้ว
30 คีตรานุช ภูมิประกาย
31 พิมผกามาศ นามปัญญา
32 มณฑิชา น้อยบ้านลาด

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เผื่อนักเรียนอยากซื้อหนังสือเป็นที่ระลึกก่อนกลับบ้านสัปดาห์หน้านะครับ ผลงานตำรา Introduction to Ma...
27/07/2016

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เผื่อนักเรียนอยากซื้อหนังสือเป็นที่ระลึกก่อนกลับบ้านสัปดาห์หน้านะครับ

ผลงานตำรา Introduction to Mathematical Analysis
โดย ผศ.ดร. ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม
อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์ส่งต้นฉบับหนังสือให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินประมาณ 3-6 เดือน ตอนนี้ผ่านการประเมินแล้ว มีผลการประเมินตามรูปครับ และตอนนี้ผู้เขียนก็ได้ปรับปรุงหนังสือตามคอมเมนท์ของกรรมการเรียบร้อยแล้ว ตีพิมพ์ออกมาแล้ว และได้รับอนุมัติจากคณะวิทยาศาสตร์ให้เผยแพร่ได้แล้ววันนี้ครับ

ตัวอย่างหนังสือดูได้ที่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 5 ตึกวิทยาศาสตร์ ถ้าซื้อที่ภาควิชา ขายเล่มละ 200 บาท ถ้าซื้อที่ศูนย์หนังสือจุฬา ขายตามราคาปกคือ 250 บาท ครับ

ปล. รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการคณะหาให้และไม่เปิดเผยชื่อนะครับ ในรูปเป็นตัวถ่ายเอกสาร ตัวจริงคณะเก็บไว้ครับ

กิตติกรรมประกาศ(ฉบับสั้น)
ขอบคุณ กรรมการคณะที่ช่วยหาผู้ประเมินให้เป็นอย่างดี และขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่านที่ช่วยตรวจต้นฉบับและให้คำแนะนำครับ ขอบคุณครับ

บรรยากาศภาคบ่ายวันที่ 27 กค 58
27/07/2016

บรรยากาศภาคบ่ายวันที่ 27 กค 58

เมนูวันนี้...อร่อย
27/07/2016

เมนูวันนี้...อร่อย

วิวที่ Lake Louise อยู่ห่างจาก University of Calgary ประมาณ 2 ชั่วโมง University Of Calgary พึ่งจัดงานประชุมวิชาการด้าน ...
25/07/2016

วิวที่ Lake Louise อยู่ห่างจาก University of Calgary ประมาณ 2 ชั่วโมง

University Of Calgary พึ่งจัดงานประชุมวิชาการด้าน Number Theory ฉลองครบรอบ 50 ปีก่อตั้งมหาวิทยาลัย และฉลองวันเกิดครบรอบ 100 ปี Richard Guy ไปเมื่อ 20-24 มิถุนายน ( ส่วนตอนนี้ ม. ศิลปากร จัด summer school ฉลอง 45 ปี นะครับ)

Number Theory นำไปสู่สิ่งที่สวยงาม ถ่ายรูปวิวขณะนั่งรถเมล์ไป University Of Calgary ซึ่งจัดงานประชุมวิชาการด้าน Number Th...
25/07/2016

Number Theory นำไปสู่สิ่งที่สวยงาม ถ่ายรูปวิวขณะนั่งรถเมล์ไป University Of Calgary ซึ่งจัดงานประชุมวิชาการด้าน Number Theory ฉลองครบรอบ 50 ปีก่อตั้งมหาวิทยาลัย และฉลองวันเกิดครบรอบ 100 ปี Richard Guy (ถ่ายจากในรถจึงมีรูปสะท้อนจากกระจก)

24/07/2016

Slide Coding Theory ย้อนหลังครับ สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ครับ

24/07/2016

ขอปรับเปลี่ยนตารางเรียนวิชา Number Theory เพื่อความเหมาะสม และตามความสนใจของนักเรียนดังนี้

21 July (beamer) introduction to analytic, combinatorial, and elementary number theory
22 July sum of unit fractions
23 July educational trip
24 July (beamer) easy questions in analytic number theory
25 July summation formulas
26 July average order and extremal order of arithmetic functions
27 July (beamer) some research problems in analytic number theory
28 July continued fractions
29 ... to be updated later

ที่อยู่

อาคารวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร
Nakhon Pathom
73000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 18:00
อังคาร 09:00 - 18:00
พุธ 09:00 - 18:00
พฤหัสบดี 09:00 - 18:00
ศุกร์ 09:00 - 18:00
เสาร์ 09:00 - 18:00
อาทิตย์ 09:00 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

0845633225

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Mathematics Summer Course at Silpakorn Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Mathematics Summer Course at Silpakorn University:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด