เทศบาลตำบลบ่อพลับ

เทศบาลตำบลบ่อพลับ เทศบาลตำบลบ่อพลับ : ทต.บ่อพลับ
(29)

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับสั่งการให้ฝ่ายป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง...
25/08/2023

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
สั่งการให้ฝ่ายป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง เทศบาลตำบลบ่อพลับดำเนินการดังนี้
1. รับเเจ้งเหตุไฟช็อตที่สายไฟ หน้าซอยห่อทอง
2. ตัดหญ้าบ่อพลับ2/6 สุดซอย
3. ตัดหญ้า ริมคลองเจดีย์บูชา หมู่ที่.6 และซ่อมแซมป้ายบอกซอย
4. เปลี่ยนมิเตอร์เสีย หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 9
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ่อพลับ
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลตำบล บ่อพลับ
เทศบาลตำบลบ่อพลับ

🌐https://www.facebook.com/borplubnews?mibextid=LQQJ4d

☎️โทร 034 - 976090 เทศบาลตำบลบ่อพลับ
☎️โทร 034 - 241199 ฝ่ายป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
☎️โทร 034 - 976091 ทะเบียนราษ ,กองสาธารณสุข
Email : borplub.go.th.com
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
E-mail:[email protected]
เว็บไซต์.http://www.borplub.go.th
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ 🙏

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับนายไพสิทธิ์ สุขเจริญพงษ์ รองนายกเทศมนตรีนา...
25/08/2023

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
นายไพสิทธิ์ สุขเจริญพงษ์ รองนายกเทศมนตรี
นายกิตติยะ จรรยาสวย เลขานายกเทศมนตรี
นายธนกร จงภักดี รองประธานสภา
ผู้ใหญ่สมหมาย จรรยาสวย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
ผู้นำชุมชน อสม และเจ้าหน้าที่เทศบาล
ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
หมู่ที่ 1,2,6,7,8
💖 ดูแลด้วยหัวใจ ❤️
#นายกฮั้ว #เทศบาลตำบลบ่อพลับ

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับสั่งการให้กองช่าง กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ่อพ...
24/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
สั่งการให้กองช่าง กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ่อพลับดำเนินการดังนี้
1. ตัดหญ้าต่อเนื่องถนนสายถวิลเนรมิตรถึงแยกนาลาวบ่อพลับ ซอย 2/6
2. เก็บขยะริมทางถนนพื้นที่ หมู่ที่ 5-7
3. ตัดหญ้าและตัดแต่ง บริเวณ ริมคลอง หมู่ที่ 6
4. เปลี่ยนมิเตอร์เสีย หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 9
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ่อพลับ
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลตำบล บ่อพลับ
เทศบาลตำบลบ่อพลับ

🌐https://www.facebook.com/borplubnews?mibextid=LQQJ4d

☎️โทร 034 - 976090 เทศบาลตำบลบ่อพลับ
☎️โทร 034 - 241199 ฝ่ายป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
☎️โทร 034 - 976091 ทะเบียนราษ ,กองสาธารณสุข
Email : borplub.go.th.com
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
E-mail:[email protected]
เว็บไซต์.http://www.borplub.go.th
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ 🙏

วันอังคาร์ที่ 22 สิงหาคม 2566 ✍️ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล...
24/08/2023

วันอังคาร์ที่ 22 สิงหาคม 2566
✍️ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ
โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
เข้าร่วมการประชุมสภา

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับได้สั่งการทีมงานกองช่าง ฝ่ายป้องกันเเละบรรเทาสาธาร...
23/08/2023

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
ได้สั่งการทีมงานกองช่าง ฝ่ายป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการดังนี้
1. ซ่อมท่อหมู่บ้านอยู่เจริญ หมู่ที่ 8
2. ซ่อมท่อหมู่ที่ 7
3. ตัดหญ้าถนนสายถวิลเนรมิตรและแท้งน้ำหน้าศาลเจ้ากวนอู หมู่ที่ 2
4. นำรถดับเพลิงออกล้างดินบนถนน บริเวรหมู่ที่ 7 เนื่องจากถนนลื่น
5. จับงูบ้านประชาชน

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนรา...
23/08/2023

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนเเละชุมชน)ประจำปี 2566
ณ โรงเรียนหลวงพ่อเเช่มวัดตาก้องอนุสรณ์🏫🏫
จัดโดย🩺💊🌡กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ่อพลับ

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับได้สั่งการทีมงานกองช่าง กองสาธารณสุข ดำเนินการด...
22/08/2023

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
ได้สั่งการทีมงานกองช่าง กองสาธารณสุข ดำเนินการดังนี้
1. ซ่อมท่อหมู่ที่6 เเละหมู่ที่ 7
2. ตัดหญ้าต่อเนื่องถนนสายศึกฤทธิ์อนุสรณ์ถึงแยกกสิบุตร หมู่ที่ 2-3 และบ่อพลับ9/7
3.ซ่อม​ไฟฟ้า​หมู่​ที่​2,6
4. ตัดหญ้าและตัดแต่งสวนหย่อมหน้าวัดโพธิ์เศรษฐี หมู่ที่ 6
5. เก็บกวาดขยะริมทางถนนพื้นที่ หมู่ที่8-9

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับได้สั่งการทีมงานกองช่าง ดำเนินการดังนี้1. ติดตั...
21/08/2023

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
ได้สั่งการทีมงานกองช่าง ดำเนินการดังนี้
1. ติดตั้งมิเตอร์น้ำม.8
2. ตัดหญ้าถนนสายศึกฤทธิ์อนุสรณ์เส้นทางหน้าบ้านกํานันแบน หมู่ที่ 2-3 กองสาธารณสุข
3. เก็บกวาดขยะริมทางถนนพื้นที่ หมู่ที่1,2,3

วันที่ 18 สิงหาคม 2566-นายกปิยศักดิ์ จรรยาสวยนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ทต.บ่อพลับข้าราชการแล...
18/08/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566
-นายกปิยศักดิ์ จรรยาสวย
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา ทต.บ่อพลับ
ข้าราชการและพนักงาน
เทศบาลตำบลบ่อพลับ
นำผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ
และผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลบ่อพลับ
เข้าร่วมโครงการอบรม
ให้ความรู้ศึกษาดูงาน
ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากไร้หรือสงเคราะห์
ผู้มีฐานะยากจน ผู้ถูกทอดทิ้ง
ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน
ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
โดยภายในงานมีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสิทธิคนพิการ
การฝึกอาชีพคนพิการ
และการให้ความรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์
และสามารถนำความรู้
ที่ได้มาต่อยอดให้กับคนพิการในชุมชนของเทศบาลตำบลบ่อพลับได้เป็นอย่างดี👍
#ดูแลห่วงใยใส่ใจอย่างแท้จริง❤

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับได้สั่งการทีมงานกองช่าง ฝ่ายป้องกันเเละบรรเทาสา...
18/08/2023

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
ได้สั่งการทีมงานกองช่าง ฝ่ายป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการดังนี้
1. ตัดหญ้าตัดต้นไม้ซอยใกล้บ้านดาบหวัง หมู่ที่ 3
2.ล้างร่องน้ำ ล้างพื้นเทศบาลตำบลบ่อพลับ เเละล้างถนนบริเวณโรงเรียนหลวงพ่อเเช่ม วัดตาก้องอนุสรณ์
3. ซ่อม​ไฟฟ้า​หมู่​ที่​2,3
4. เปลี่ยนลูกลอยแท้งค์น้ำอาจารย์สมชาย หมู่ที่2
5.ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำชำรุดบริเวณซอยบ้าน นายอุดม อัครถิรกวิน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ และ หน้าโรงหมูเจ้โอ๋ หมู่ที่.9

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับได้สั่งการทีมงานกองช่าง ดำเนินการดังนี้1. ซ่อ...
17/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
ได้สั่งการทีมงานกองช่าง ดำเนินการดังนี้
1. ซ่อมท่อถนนตาก้องดอนตูม หมู่ที่ 7 เเละหมู่ที่ 6
2. ตัดหญ้าเส้นทางหน้ากรมการสัตว์ถึงแยกมูด๊อกและบ่อพลับ3/7 ซอยหมอเย้ หมู่ที่ 3
3. ซ่อม​ไฟฟ้า​หมู่​ที่​2,6,9

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ เเละประชาชนทั่วไปสามารถไปรับบริการได้ ตามวัน เวลา เเละสถานที่ดังกล่า...
17/08/2023

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ เเละประชาชนทั่วไปสามารถไปรับบริการได้ ตามวัน เวลา เเละสถานที่ดังกล่าวได้

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับได้สั่งการทีมงานกองช่าง ฝ่ายป้องกันเเละบรรเทาสาธ...
16/08/2023

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
ได้สั่งการทีมงานกองช่าง ฝ่ายป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย กองสาธารณสุข ดำเนินการดังนี้
1. ติดตั้งมิเตอร์น้ำใหม่ หมู่ที่ 3
2. ย้ายประตูน้ำหมู่ที่ 8
3. ล้างพื้นถนนบริเวณหมู่ที่ 6
4. เก็บกิ่งไม้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม.8

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับนายไพสิทธิ์ สุขเจริญพงษ์ รองนายกเทศมนตรีได้ส...
15/08/2023

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
นายไพสิทธิ์ สุขเจริญพงษ์ รองนายกเทศมนตรี
ได้สั่งการทีมงานกองช่าง ฝ่ายป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการดังนี้
1. ติดตั้งมิเตอร์น้ำม.6
2. ตัดต้นไม้ ในโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กบ่อพลับ

12 สิงหาคม 2566วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงมีพระชนมายุครบ 91 พรรษา งาม...
12/08/2023

12 สิงหาคม 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระราชชนนีพันปีหลวง
มีพระชนมายุครบ 91 พรรษา

งามพระเนตร งามพระเกศ งามพระฉวี
งามวจี งามพระทัยหาใดเท่า
ได้เป็นข้ารองบาทคือบุญเรา
ขอน้อมเกล้ากราบแนบแทบพระบาท

#ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน🙏💙

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ข้าราชการและพนักงาน
ในสังกัดเทศบาลตำบลบ่อพลับ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ
และพสกนิกรชาวประชา
ตำบลบ่อพลับทุกหมู่เหล่า
ต่างล้วนสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์
อย่างหาที่สุดมิได้
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป🙏💙

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับได้สั่งการทีมงานกองช่าง ฝ่ายป้องกันเเละบรรเทา...
11/08/2023

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
ได้สั่งการทีมงานกองช่าง ฝ่ายป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการดังนี้
1. ซ่อมท่อหน้าโรงหมูกำนันหลี ม.8
2. ประดับผ้าเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 ส.ค. 2566

เช้าวันนี้วันที่ 11ส.ค. 2566-นายปิยศักดิ์ จรรยาสวยนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับนำคณะผู้บริหารข้าราชการและพนักงานในสังกัดเทศบาล...
11/08/2023

เช้าวันนี้
วันที่ 11ส.ค. 2566
-นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
นำคณะผู้บริหาร
ข้าราชการและพนักงาน
ในสังกัดเทศบาลตำบลบ่อพลับ
พร้อมด้วยผู้นำชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูอาจารย์
ผู้ปกครองและนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบ่อพลับ
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
91 พรรษา 12 ส.ค. 2566
พร้อมทั้งกิจกรรมกราบแม่
มอบวุฒิบัตรให้แก่แม่ดีเด่น
ของแต่ละชั้นปี
และพิธีเปิดโครงการ
โรงเรียนพอเพียง
กิจกรรมหนูน้อย
ปลูกผักสวนครัว
ณ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบ่อพลับ

เช้าวันนี้วันที่ 11ส.ค. 2566-นายปิยศักดิ์ จรรยาสวยนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับนำคณะผู้บริหารข้าราชการและพนักงานในสังกัดเทศบาล...
11/08/2023

เช้าวันนี้
วันที่ 11ส.ค. 2566
-นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
นำคณะผู้บริหาร
ข้าราชการและพนักงาน
ในสังกัดเทศบาลตำบลบ่อพลับ
พร้อมด้วยผู้นำชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูอาจารย์
ผู้ปกครองและนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบ่อพลับ
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง
และร่วมกันถวายภัตราหาร
แด่พระภิกษุสงฆ์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
91 พรรษา 12 ส.ค. 2566
ณ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบ่อพลับ
#น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้🙏

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลบ่อพลับ ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ...
10/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
เทศบาลตำบลบ่อพลับ ได้ดำเนินการจัด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ
เพื่อพิจารณางบประมาณ โดยมีคณะผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมสภา
ในครั้งนี้ด้วย

วันพุธที่  9 สิงหาคม 2566นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับได้สั่งการทีมงานกองช่าง กองการศึกษา ฝ่ายป้องกัน...
09/08/2023

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
ได้สั่งการทีมงานกองช่าง กองการศึกษา ฝ่ายป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการดังนี้
1. ตัดหญ้าถนนเลียบทางรถไฟ ม.1 และซอยครัวสวนน้ำ ม.2-7
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระหลวง จัดกิจกรรมวันแม่ 2566
3. จัดสถานที่เตรียมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2566
4. ฉีดพ่นยา,อีเอ็ม บริเวณครัวสวนน้ำ

📌 #ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนร่วมลงนามปฏิญาณตน ลด ละ เลิก เหล้า ในเทศกาลเข้าพรรษา
09/08/2023

📌 #ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญชวนร่วมลงนามปฏิญาณตน ลด ละ เลิก เหล้า ในเทศกาลเข้าพรรษา

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับได้สั่งการทีมงานกองช่าง ฝ่ายป้องกันเเละบรรเทาสา...
08/08/2023

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
ได้สั่งการทีมงานกองช่าง ฝ่ายป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการดังนี้
1. ซ่อม​ไฟฟ้า​หมู่​ที่​1,2,9
2. ตัดต้นไม้ตัดหญ้าบ่อพลับ 6 ซอย 12
3. ตัดหญ้าและตัดแต่งสวนหย่อมโรงน้ำแข็งหมู่ที่5
4. อำนวยความสะดวกรถแม็คโฮ ตักลอกคูคลองบริเวณ. ม.5

เช้าวันนี้วันที่ 8 สิงหาคม 2566-นายกปิยศักดิ์ จรรยาสวยนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและพนักงานในส...
08/08/2023

เช้าวันนี้
วันที่ 8 สิงหาคม 2566
-นายกปิยศักดิ์ จรรยาสวย
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ข้าราชการและพนักงาน
ในสังกัดเทศบาล
ตำบลบ่อพลับ
ผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่
ตำบลบ่อพลับ
ร่วมกันให้การต้อนรับ
-ท่านยงยุทธ สวนทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด
โครงการอุตสาหกรรม
อาสาบริจาคโลหิต
ครั้งที่ 2
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
91 พรรษา 12 ส.ค. 2566 ณ บริษัทออกานิกส์
เลเจนดารี่ กรุ๊ปฯ ตั้งอยู่ ม.3 ตำบลบ่อพลับ
โดยมีเจ้าของบริษัท พร้อมพนักงานร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม การบริจาคโลหิต
ตามโครงการดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

วันจันทร์ที่  7 สิงหาคม 2566นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับได้สั่งการทีมงานกองช่าง ฝ่ายป้องกันเเละบรรเทาส...
07/08/2023

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
ได้สั่งการทีมงานกองช่าง ฝ่ายป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการดังนี้
1. ตัดหญ้าตัดต้นไม้พื้นที่ ม.2-3
2. อำนวยความสะดวกรถแม็คโฮ ตักลอกคูคลองบริเวณ ม.5

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ ได้รับการประสานจาก ผญ.สมหมาย จรรยาสวย ผู้ใหญ่...
07/08/2023

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
ได้รับการประสานจาก ผญ.สมหมาย จรรยาสวย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8 ตำบลบ่อพลับ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้านหมู่ที่8 น้ำใช้ไม่ได้มีแต่ลมน้ำเป็นสีแดง จึงสั่งการให้งานกองช่างเทศบาลตำบลบ่อพลับเข้าดำเนินการตรวจสอบและให้ทำการแก้ไขเร่งด่วนทางกองช่างได้ตรวจสอบพบว่าท่อสูบขนาด3นิ้วรั่วบริเวณแท้งน้ำหมู่8สามารถจำหน่ายน้ำได้เป็นปกติ
💪🏻วันหยุด...แต่เราไม่หยุดทำงาน👍✌️✌️
🤝รวดเร็ว ฉับไว ใส่ใจความเดือดร้อนของ
👌ประชาชนในพื้นที่👍👍👍

📍ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตในโครงการอุตสาหกรรมอาสาบริจาคโลหิต พ.ศ.2566 🩸🩸🩸📣📣วันอังคารที่ 8 สิงห...
04/08/2023

📍ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตในโครงการอุตสาหกรรมอาสาบริจาคโลหิต พ.ศ.2566 🩸🩸🩸
📣📣วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566
เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี่กรุ๊ป
เลขที่ 78/9 ม.3 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม

 #ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค
04/08/2023

#ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ 4 สิงหาคม 2566ทีมงานผู้บริหาร นำทีมโดย นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบ่อพลับนางสมหมาย จรรยาสวย ผู้ใหญ่บ้า...
04/08/2023

วันที่ 4 สิงหาคม 2566
ทีมงานผู้บริหาร นำทีมโดย
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบ่อพลับ
นางสมหมาย จรรยาสวย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
นายสุรชัย สองรักวิไลพร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ
นายกิตติยะ จรรยาสวย เลขานายกเทศมนตรี
เเละพนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลับ
ร่วมงานวันภาษาไทย ณ โรงเรียนหลวงพ่อเเช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับนายไพสิทธิ์ สุขเจริญพงษ์ รองนายกเทศมนตรีได้ส...
03/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
นายไพสิทธิ์ สุขเจริญพงษ์ รองนายกเทศมนตรี
ได้สั่งการทีมงานกองช่าง กองสาธารณสุข ดำเนินการดังนี้
1. ตัดหญ้าและต้นไม้หมู่บ้านขุมทรัพย์ร่วมกับไฟฟ้า-สาธารณะสุข ม.3
2. ซ่อม​ไฟฟ้า​หมู่​ที่​8

28 กรกฎาคม 2566วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10เหล่าปวงข้าพระพุทธเจ้านายกปิยศักดิ์ จรรยาสวยนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับพร้อมด้...
28/07/2023

28 กรกฎาคม 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที่ 10
เหล่าปวงข้าพระพุทธเจ้า
นายกปิยศักดิ์ จรรยาสวย
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ข้าราชการและพนักงาน
ในสังกัดเทศบาลตำบลบ่อพลับ
ผู้นำชุมชนและประชาชน
ในพื้นที่ตำบลบ่อพลับ
ขอน้อมสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์
อย่างที่สุดมิได้
#ขอพระองค์จงทรงพระยิ่งยืนนาน🙏
#ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ🙏

เช้าวันนี้วันที่ 27 ก.ค. 2566-นายปิยศักดิ์ จรรยาสวยนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและพนักงานในสังก...
27/07/2023

เช้าวันนี้
วันที่ 27 ก.ค. 2566
-นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ข้าราชการและพนักงาน
ในสังกัดเทศบาลตำบลบ่อพลับ
และผู้นำชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ
อสม.ตำบลบ่อพลับ
คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนหลวงพ่อแช่ม
ตาก้องอนุสรณ์
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบ่อพลับ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
บ้านบ่อพลับ
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
เฉลิมพระเกียรติ
ร่วมกันทำความสะอาด
บริเวณถนนสาธารณะ
ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10
เนื่องในวโรกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ
28 กรกฎาคม 2566
เพื่อน้อมสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้
#ด้วยใจแห่งความจงรักภักดี🙏
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป🙏
#ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ🙏

เช้าวันนี้วันที่ 27 ก.ค. 2566-นายปิยศักดิ์ จรรยาสวยนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและพนักงานในสังก...
27/07/2023

เช้าวันนี้
วันที่ 27 ก.ค. 2566
-นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ข้าราชการและพนักงาน
ในสังกัดเทศบาลตำบลบ่อพลับ
และผู้นำชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ
อสม.ตำบลบ่อพลับ
คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนหลวงพ่อแช่ม
ตาก้องอนุสรณ์
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลบ่อพลับ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
บ้านบ่อพลับ
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10
เนื่องในวโรกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ
28 กรกฎาคม 2566
เพื่อน้อมสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้
#ด้วยใจแห่งความจงรักภักดี🙏
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป🙏
#ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ🙏

เช้าวันนี้วันที่ 27 ก.ค. 2566-นายปิยศักดิ์ จรรยาสวยนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและพนักงานในสังก...
27/07/2023

เช้าวันนี้
วันที่ 27 ก.ค. 2566
-นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ข้าราชการและพนักงาน
ในสังกัดเทศบาลตำบลบ่อพลับ
และผู้นำชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ
อสม.ตำบลบ่อพลับ
คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนหลวงพ่อแช่ม
ตาก้องอนุสรณ์
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบ่อพลับ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
บ้านบ่อพลับ
ร่วมพิธีกล่าวคำถวาย
พระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10
เนื่องในวโรกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ
28 กรกฎาคม 2566
เพื่อน้อมสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้
#ด้วยใจแห่งความจงรักภักดี🙏
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป🙏
#ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ🙏

เช้าวันนี้วันที่ 27 ก.ค. 2566-นายปิยศักดิ์ จรรยาสวยนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและพนักงานในสังก...
27/07/2023

เช้าวันนี้
วันที่ 27 ก.ค. 2566
-นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ข้าราชการและพนักงาน
ในสังกัดเทศบาลตำบลบ่อพลับ
และผู้นำชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ
อสม.ตำบลบ่อพลับ
คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนหลวงพ่อแช่ม
ตาก้องอนุสรณ์
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบ่อพลับ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
บ้านบ่อพลับ
ร่วมพิธีตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง
แด่พระภิกษุสงฆ์
ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10
เนื่องในวโรกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ
28 กรกฎาคม 2566
เพื่อน้อมสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้
#ด้วยใจแห่งความจงรักภักดี🙏
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป🙏
#ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ🙏

ข่าวประชาสัมพันธ์-สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อพลับเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรแก่ประชาชนผู้ใช้บริการในช่วงวันหยุดรา...
27/07/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์
-สำนักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ่อพลับ
เปิดให้บริการงาน
ทะเบียนราษฎร
แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ
ในช่วงวันหยุดราชการ
ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 2566
ถึงวันที่ 2 ส.ค. 2566
จึงขอประชาสัมพันธ์
ให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายปิยศักดิ์ จรรยาสวยนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับนายชาญขณา แขวงอินทร์ ปลัดเทศบาลนายธนากร จงภักดี...
26/07/2023

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวยนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
นายชาญขณา แขวงอินทร์ ปลัดเทศบาล
นายธนากร จงภักดี รองประธานสภา
นายชัยรัตน์ มณฑาสุวรรณ สมาชิกเทศบาล
ผู้ใหญ่สมหมาย จรรยาสวย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส หมู่2,6,7,8,9
#นายกฮั้ว #เทศบาลตำบลบ่อพลับ

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับมอบหมายให้พนักงานในสังกัดกองช่าง กองการศึกษ...
26/07/2023

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
มอบหมายให้พนักงานในสังกัด
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
และสำนักปลัด
เข้าดำเนินการประดับผ้าเพื่อตกแต่งบริเวณอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลบ่อพลับและป้ายเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2566
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป🙏
#น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้🙏

เทศบาลตำบลบ่อพลับ จัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ วัดโพธิเศรษฐีวนาราม
26/07/2023

เทศบาลตำบลบ่อพลับ จัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ วัดโพธิเศรษฐีวนาราม

📣📣📣เทศบาลตำบลบ่อพลับนำโดยนายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ นายชาญขณา แขวงอินทร์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยผู้ใหญ่...
26/07/2023

📣📣📣เทศบาลตำบลบ่อพลับนำโดย
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
นายชาญขณา แขวงอินทร์ ปลัดเทศบาล
พร้อมด้วยผู้ใหญ่สมหมาย จรรยาสวย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาฯพร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลับทุกกอง…ร่วม🙏ทำบุญหล่อเทียนพรรษา🕯สืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา🕯ประจำปี 2566 พร้อมทั้ง🕯ถวายเทียนพรรษา ณ วัดตาก้อง วัดโพธิ์เศรษฐีวนาราม 🙏🙏🙏ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม
🙏บุญจะส่งให้เราสุขใจ❤️

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566นายปิยศักดิ์ จรรยาสวยนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับได้สั่งการทีมงานกองช่าง ดำเนินการดังนี้1. ย้ายมิเตอร์...
25/07/2023

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
ได้สั่งการทีมงานกองช่าง ดำเนินการดังนี้
1. ย้ายมิเตอร์น้ำ หมู่ที่ 9
2. เปลี่ยนประตูน้ำ 335/47
3. จัดเตรียมสถานที่เนื่องในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ที่อยู่

100/2 ม. 6 ต. บ่อพลับ
Nakhon Pathom
73000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6634257098

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลบ่อพลับผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลบ่อพลับ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#เทศบาลตำบลบ่อพลับ นำรถออกพ้นน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนจากการก่อสร้างถนนในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลบ่อพลับ และพื้นที่โดยรอบ
อบรมโครงการเพิ่มศักยภาาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกเทศมนตรี (ผู้อำนวยการท้องถิ่น)
#เทศบาลตำบลบ่อพลับ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564
#ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลับ เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
นายกปิยศักดิ์ จรรยาสวย รองอุดม อัครถิรกวิน พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ให้การต้อนรับ ส.ส.พ.ท.สินธพ (เสธแก้ว) แก้วพิจิตร ส.จ.ประกิจ แสงเพลิง และกลุ่มสันติธรรม ได้มาพบปะเยื่ยมเยียนประชาชนตำบลบ่อพลับ
นายกปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ ผู้ใหญ่สมหมาย จรรยาสวย หมู่ 8 และสมาชิกเทศบาลตำบลบ่อพลับ ได้นำถุงยังชีพมามอบให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนหมู่ 1-8 ที่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 และกลุ่มเสี่ยงกักตัวอยู่ที่บ้าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
ขอฝาก​ โฆษณาประชาสัมพันธ์​ เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชัมเพื่อรับฟังความคิดเห็น​ ในวันที่​ 6​ มกราคม​2565 ณ​ ห้องประชุมปฐมสัมมนาคาร​ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา​ อ.เมือง​ จ.นครปฐม​ ครับ
#ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนชาวบ้านตำบลบ่อพลับและใกล้เคียง ขณะนี้มีนักโทษได้แหกคุกจาก
มทบ.11 เดินทางเข้ามาในเขตตำบลบ่อพลับแถบหมู่6 หมู่9 ขอให้พี่น้องประชาชนเก็บกุญแจรถอย่าเสียบคารถไว้ หากพบเจอผู้ต้องสงสัยให้แจ้ง 191 หรือแจ้งกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านโดยด่วน
นายกปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ ผู้ใหญ่สมหมาย จรรยาสวยหมู่8 พร้อม สท.เทศบาลตำบลบ่อพลับ #กลุ่มบ่อพลับก้าวหน้า
และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล ตรวจดูฝาท่อพุพัง ทำการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อย
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายกปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับผู้ใหญ่สมหมาย จรรยาสวยหมู่ 8 นายอุดม อัครถิรกวิน รองนายก
สท.เทศบาลตำบลบ่อพลับได้มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนครอบครัวฐานะยากจนจำนวน 70 คน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ่อพลับ ได้นำขนมจีน น้ำพริกและน้ำยา มาเลี้ยงพนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลับ ในช่วงเวลาพักกลางวัน
คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลับ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
#}