สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม

สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ของสำนักงานส?
(5)

21/03/2023

📌ประกาศ 📌
รายชื่อทหารกองเกินที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งมีภูมิลำเนาทหารอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาได้ขอสิทธิ์ผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566
✏️ น้องๆ ที่เคยได้รับสิทธิ์ผ่อนผันแล้วในปีก่อน จะไม่มีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อนี้ ไม่ต้องตกใจเพราะได้รับสิทธิ์การผ่อนผันเดิมอยู่ก่อนแล้วครับ
📞สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม
โทร. 034 - 0340022 ( จ. - ศ. 08.30 น. - 16.30 น.)
หรือที่หน่วยสัสดีอำเภอใกล้บ้าน
#ตรวจเลือกทหารนครปฐมปี66

คลิกที่ Link เพื่อตรวจสอบรายชื่อตนเอง

📣 ประชาสัมพันธ์ น้องๆ ทหารกองเกินที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ทุกท่านครับ❓ หากสงสัยว่า...
16/01/2023

📣 ประชาสัมพันธ์ น้องๆ ทหารกองเกินที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ทุกท่านครับ
❓ หากสงสัยว่าตนเองมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ สามารถเข้ารับ "การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือก" ได้ ณ โรงพยาบาลกองทัพบก, กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 26 แห่งทั่วประเทศ (รายชื่อโรงพยาบาลที่รับรองตามภาพ) สะดวกที่ไหนสามารถไปเข้ารับการตรวจได้เลยครับ
⏱ ภายใน 25 ก.พ. 66 !! ในวันและเวลาราชการ
📞 สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม
โทร. 034 - 0340022 ( จ. - ศ. 08.30 น. - 16.30 น.)
หรือที่หน่วยสัสดีอำเภอใกล้บ้าน

❗️หากพ้นห้วงเวลาที่กำหนดจะดำเนินการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกฯ ให้ไม่ได้ แต่ทหารกองเกินสามารถนำผลการตรวจโรคของแพทย์จากโรงพยาบาลทหารหรือโรงพยาบาลของรัฐไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ในวันตรวจเลือกฯ เพื่อประกอบการวินิจฉัยได้ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย

🇹🇭 มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ ธงชาติไทยของเรากันเถอะ 🇹🇭โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย"ธงไตรรงค...
15/11/2022

🇹🇭 มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ ธงชาติไทยของเรากันเถอะ 🇹🇭
โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
"ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์
เป็นธงชาติไทย และเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
และความสำคัญของธงชาติไทย ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องธงชาติไทย เกิดความรัก
ความสามัคคี และได้ตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทย

🪖ทหารออนไลน์🪖รับชายไทย18-20 ปี และ 22-29ปี สมัครเป็นทหารกองประจำการ #งานดีมีอนาคต🇹🇭😁โอกาสมาแล้ว…มาเป็นครอบครัวเดียวกัน📍ส...
29/10/2022

🪖ทหารออนไลน์🪖
รับชายไทย18-20 ปี และ 22-29ปี
สมัครเป็นทหารกองประจำการ
#งานดีมีอนาคต
🇹🇭😁โอกาสมาแล้ว…มาเป็นครอบครัวเดียวกัน
📍สมัครออนไลน์ rcm66.rta.mi.th
📍เดินทางไปสมัครที่หน่วยสัสดีอำเภอใกล้บ้านท่านด้วยตนเอง

ขอบคุณข้อมูล : FB กองทัพบก https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5566265316772468&id=734446766621038

#ทหารออนไลน์
รับชายไทย18-20 ปี และ 22-29ปี
สมัครเป็นทหารกองประจำการ
#งานดีมีอนาคต
🇹🇭😁โอกาสมาแล้ว…มาเป็นครอบครัวเดียวกัน
📍สมัครออนไลน์ rcm66.rta.mi.th
📍เดินทางไปสมัครที่หน่วยทหารใกล้บ้านท่านด้วยตนเอง

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.65สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ณ วัดอรัญญิการาม อ.ดอนตูม จ.นครปฐมโดยจ...
22/07/2022

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.65
สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ณ วัดอรัญญิการาม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
โดยจัดการประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566

“ 120 ปี แห่งความภาคภูมิใจ พร้อมก้าวต่อไป …อย่างเต็มภาคภูมิ “     มณฑลทหารบกที่ 11 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2445 มีนามหน...
02/07/2022

“ 120 ปี แห่งความภาคภูมิใจ พร้อมก้าวต่อไป …อย่างเต็มภาคภูมิ “

มณฑลทหารบกที่ 11 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2445 มีนามหน่วยว่า กรมบัญชาการทหารบก มณฑลกรุงเทพ ขึ้นตรงกับ กรมยุทธนาธิการทหารบก โดยมี พันเอก พระสรชาญพลไกร เป็นผู้บังคับหน่วย ท่านแรก ต่อมาเมื่อ พุทธศักราช 2470 มณฑลกรุงเทพ ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น มณฑลทหารบกที่ 1 พุทธศักราช 2493 กองทัพบกได้แยกหน่วยกำลังรบ และหน่วยส่วนภูมิภาคออกจากกัน ได้จัดตั้งกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2493 จึงได้กำหนดให้เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาหน่วย ของทุกปี

ในการนี้ เมื่อ 1 ก.ค. 65 เวลา 0939 พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง มทภ.1 ได้กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน งานวันสถาปนาหน่วย มทบ.11 ครบรอบปีที่ 120 โดยมี พล.ต.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผบ.มทบ.11 ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ มี อดีต ผบ.มทบ.11 ,ผบ.นขต.ทบ.,ผบ.นขต.ทภ.1 และ หน.ส่วนราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร เดินทางมาร่วมพิธีฯ โดยหน่วยจัดให้มีพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย และอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลของหน่วย ที่ล่วงลับไปแล้ว ,การถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน และการรับประทานอาหาร โดยตลอดการจัดพิธี เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

อีกทั้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ได้จัดอาหารพิเศษ จาก “ ร้านป้าแก้วไก่ย่างหนังกรอบ “ ให้กับกำลังพลทุกชิวิต ของ มทบ.11 ได้รับประทาน เหมือนกับแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมพิธี
ตลอดระยะเวลา 120 ปี มณฑลทหารบกที่ 11 ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศา นุวงศ์ ทุกพระองค์ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การจัดกองทหารเกียรติยศถวาย พระเกียรติ และต้อนรับอาคันตุกะ การจัดจิตอาสาเข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส การจัดกำลังเข้าปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญต่างๆ เเละ การจัดกำลังเข้าปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญต่างๆ

เเละ…นอกเหนือจากงานดังกล่าวแล้ว มณฑลทหารบกที่ 11 ให้ความสำคัญ ในเรื่อง การดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อย และครอบครัว มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มณฑลทหารบกที่ 11 ได้ปฏิบัติภารกิจ ที่ได้รับมอบอย่างเต็มขีดความสามารถ และพร้อมก้าวเข้าสู่ ปีที่ 121 อย่างเต็มภาคภูมิ…

“ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ”

#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ

120 ปี แห่งความภาคภูมิใจ พร้อมก้าวต่อไปอย่างเต็มภาคภูมิ1 กรกฎาคม 2565 - วันสถาปนา #มณฑลทหารบกที่11Pride of the 120th Fo...
30/06/2022

120 ปี แห่งความภาคภูมิใจ พร้อมก้าวต่อไปอย่างเต็มภาคภูมิ
1 กรกฎาคม 2565 - วันสถาปนา #มณฑลทหารบกที่11

Pride of the 120th Foundation Anniversary
Advance with dignity

“ พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาเเผ่นดิน “  ตามนโยบายของ มทภ.1 ได้กรุณากำหนดบรรยายพิเศษ ( ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VTC ...
23/06/2022

“ พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาเเผ่นดิน “

ตามนโยบายของ มทภ.1 ได้กรุณากำหนดบรรยายพิเศษ ( ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VTC ) ในเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) , กฎหมายที่เกี่ยวกับกัญชา พืชกระท่อม การพนันออนไลน์
และความรู้เบื้องต้น การใช้กัญชา และพืชกระท่อม โดยถูกกฎหมาย
ให้กับ กำลังพลในสังกัด นขต.ทภ.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน นั้น

ในการนี้ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65 ห้วงเวลา 0800-1230 พล.ต.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผบ.มทบ.11 ได้นำกำลังพล น.สัญญาบัตร , น.ประทวน , ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ และ ทหารกองประจำการ ทุกนาย ในสังกัด บก.มทบ.11 ,นขต.มทบ.11 ,สง.สด.เขต/อ. /จว. ในพื้นที่ รับผิดชอบ ทั้ง 5 จว. ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ฯ ( ผ่านระบบ ทางไกลผ่านจอภาพ) ณ ที่ตั้งปกติของทุกหน่วย เพื่อสนองตอบตามนโยบายฯ และเป็นภูมิความรู้สำหรับการปฏิบัติตัวของ กำลังพล เและนำไปขยายผลสู่ครอบครัว ต่อไป

# มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ

📌ประกาศ 📌รายชื่อทหารกองเกินที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งมีภูมิลำเนาทหารอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กำลังอยู่ระหว่าง...
13/03/2022

📌ประกาศ 📌
รายชื่อทหารกองเกินที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งมีภูมิลำเนาทหารอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาได้ขอสิทธิ์ผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565

✏️ น้องๆ ที่เคยได้รับสิทธิ์ผ่อนผันแล้วในปีก่อน จะไม่มีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อนี้ เพราะได้รับสิทธิ์การผ่อนผันเดิมอยู่ก่อนแล้วนะครับ ไม่ต้องตกใจ

📞สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม
โทร. 034 - 0340022 ( จ. - ศ. 08.30 น. - 16.30 น.)
หรือที่หน่วยสัสดีอำเภอใกล้บ้าน
#ตรวจเลือกทหารนครปฐมปี65

📣 จังหวัดนครปฐม 📣จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 ในห้วงวันที่ 1 - 9 เมษายน 2565 เนื...
12/03/2022

📣 จังหวัดนครปฐม 📣
จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ประจำปี 2565
ในห้วงวันที่ 1 - 9 เมษายน 2565
เนื่องจากบางอำเภอมีการเปลี่ยนแปลงวันทำการตรวจเลือกฯ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
หากน้อง ๆ ทหารกองเกินตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ตรงกับวันที่กำหนดไว้เดิม ขอให้นำหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ไปแก้ไขที่หน่วยสัสดีอำเภอ
ตามภูมิลำเนาทหารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

📌โดยมีรายละเอียดกำหนดการตรวจเลือกฯ ตามภาพที่ปรากฏนี้

📞สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม โทร. 034-0340022
และหน่วยสัสดีอำเภอใกล้บ้าน

https://youtu.be/TX-bIOIQn1c
04/02/2022

https://youtu.be/TX-bIOIQn1c

🔻สมัครทหารกองประจำการวิธีพิเศษทางออนไลน์ ความสำเร็จก้าวแรก…สู่ระบบทหารอาสาในปี 2565 มีผู้สมัครเป็นทหารถึ....

06/12/2021

🔈 เชิญชวนทหารกองเกินอายุ 18-20 ปี
และ 22-29 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกฯ แล้ว
🗒️ สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565

📞สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม
และหน่วยสัสดีอำเภอใกล้บ้าน
#สมัครทหารกองประจำการแบบออนไลน์

28/11/2021
ขอเชิญชวนชายไทยที่สนใจสมัครเป็นทหารร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพซึ่งนอกจากจะได้ทำงานเพื่อดูแลชาติบ้านเมืองแล้ว ยังได้รับโอก...
26/11/2021

ขอเชิญชวนชายไทยที่สนใจสมัครเป็นทหารร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ
ซึ่งนอกจากจะได้ทำงานเพื่อดูแลชาติบ้านเมืองแล้ว
ยังได้รับโอกาสอันดีในการต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพ

🇹🇭กองทัพบก เปิดรับสมัครทหารกองประจำการ
โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์

✅โดยรับเฉพาะผู้ที่มีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ และผู้ที่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารมาแล้ว แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเท่านั้น

‼️สำหรับผู้ที่มีอายุ 21 ปี จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ในเดือนเมษายน 2565
❌ไม่สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ตามกระบวนการปกติ

สมัครผ่าน เว็บไซต์ https://rcm65.rta.mi.th/

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

รายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมที่
👉กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
👉สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม
👉หน่วยสัสดีอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น🚗
😄 พี่ #สัสดี พร้อมอำนวยความสะดวกน้องๆ ทุกคนครับ 🙏

หาก “ทหาร” คืออาชีพในฝันของใครหลายคน โอกาสนั้นมาถึงแล้ว ‼️🇹🇭 กองทัพบกรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ✅ จำนวน 3,...
05/11/2021

หาก “ทหาร” คืออาชีพในฝันของใครหลายคน โอกาสนั้นมาถึงแล้ว ‼️

🇹🇭 กองทัพบกรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2565
✅ จำนวน 3,080 อัตรา

ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 5 มกราคม 2565

ผ่านระบบออนไลน์ของกองทัพบก
“คลิ๊กเดียวจบ ครบทุกการสอบ” One Stop Service
ตลอด 24 ชม.

👇 กดที่ลิงค์ได้เลยครับ 👇
https://recruitment.rta.mi.th

📞 ติดต่อรับคำปรึกษาในการสมัครได้ที่
👉สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม
👉หน่วยสัสดีอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น🚗
😄 พี่ #สัสดี พร้อมอำนวยความสะดวกน้องๆ ทุกคนครับ 🙏

13/11/2014

ที่อยู่

99 ถนนศูนย์ราชการ สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม
Nakhon Pathom
73000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6634340022

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🔈 เชิญชวนทหารกองเกินอายุ 18-20 ปี
และ 22-29 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกฯ แล้ว
🗒️ สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565

📞สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม
และหน่วยสัสดีอำเภอใกล้บ้าน
#สมัครทหารกองประจำการแบบออนไลน์
ขอเชิญชวนชายไทยที่สนใจสมัครเป็นทหารร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ
ซึ่งนอกจากจะได้ทำงานเพื่อดูแลชาติบ้านเมืองแล้ว
ยังได้รับโอกาสอันดีในการต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพ

🇹🇭กองทัพบก เปิดรับสมัครทหารกองประจำการ
โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์

✅โดยรับเฉพาะผู้ที่มีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ และผู้ที่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารมาแล้ว แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเท่านั้น

‼️สำหรับผู้ที่มีอายุ 21 ปี จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ในเดือนเมษายน 2565
❌ไม่สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ตามกระบวนการปกติ

สมัครผ่าน เว็บไซต์ https://rcm65.rta.mi.th/

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

รายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมที่
👉กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
👉สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม
👉หน่วยสัสดีอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น🚗
😄 พี่ #สัสดี พร้อมอำนวยความสะดวกน้องๆ ทุกคนครับ 🙏
หาก “ทหาร” คืออาชีพในฝันของใครหลายคน โอกาสนั้นมาถึงแล้ว ‼️

🇹🇭 กองทัพบกรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2565
✅ จำนวน 3,080 อัตรา

ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 5 มกราคม 2565

ผ่านระบบออนไลน์ของกองทัพบก
“คลิ๊กเดียวจบ ครบทุกการสอบ” One Stop Service
ตลอด 24 ชม.

👇 กดที่ลิงค์ได้เลยครับ 👇
https://recruitment.rta.mi.th

📞 ติดต่อรับคำปรึกษาในการสมัครได้ที่
👉สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม
👉หน่วยสัสดีอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น🚗
😄 พี่ #สัสดี พร้อมอำนวยความสะดวกน้องๆ ทุกคนครับ 🙏
#}