คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม Faculty of Science, Nakhon Phanom University

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ รายงานตัว ในวันที่ 2 พฤศจิกาย...
30/10/2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ รายงานตัว ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม : http://sci.npu.ac.th/news.php?id=94

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบแข...
26/10/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบแข่งขัน คัดเลือกสรร ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 1 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม : http://sci.npu.ac.th/news.php?id=93

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนระด...
15/10/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับโรงเรียนรามราชพิทยาคม ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 ตุลาคม 256...
12/10/2020

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามเพิ่มเติม : 042-503-776
http://sci.npu.ac.th/news.php?id=92

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทลัยนครพนม ได้เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถ...
22/09/2020

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทลัยนครพนม ได้เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1.รางวัลSpecial Award จากสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกแห่งประเทศไทย
2.รางวัลชมเชยอันดับที่1 ด้านพลังงานระดับอุดมศึกษา
3.รางวัลเหรียญเงิน ด้านการเกษตร ระดับอุดมศึกษา
4.รางวัลเหรียญเงิน ด้านพลังงาน ระดับอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 17 กันยนยน 2563 ณ โรงเรีย...
22/09/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 17 กันยนยน 2563 ณ โรงเรียนนาถ่อนพัฒน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัวพร้อมปฏิบัต...
22/09/2020
Faculty of Science Nakhon Phanom University คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน และทำสัญญาจ้างที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น.
http://sci.npu.ac.th/news.php?id=91

สอบถามโทร. 042-503-776

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, Faculty of Science Nakhon Phanom University, Science Faculty of Nakhon Phanom University

17/09/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา เพื่อเข้ารับการทดสอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยนครพนม
http://sci.npu.ac.th/news.php?id=90

สอบถามโทร. 042-503-776

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง แม่บ้าน และยามรักษาการณ์ ต...
02/09/2020

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง แม่บ้าน และยามรักษาการณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามเพิ่มเติม : 042-503-776 , 089-881-3789
http://sci.npu.ac.th/news.php?id=89

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกกรรมการเคลื่อนที่และกิจกรรมต่อวงจรไฟฟ้า ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและคร...
23/08/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกกรรมการเคลื่อนที่และกิจกรรมต่อวงจรไฟฟ้า ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและครูแกนนำ ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในกลุ่มจังหวัดอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

NPUFamily
18/08/2020

NPUFamily

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 4

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าทีและนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม รวมทั้งคณะส่วนงานราชการต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5 ประจําปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้เทิดทูนพระเกียรติคุณของส...
13/08/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้เทิดทูนพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่าน และปลูกต้นไม้ บริเวณรอบคณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติ ในอังคาร วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมการอบรมและประชุมเสวนา ภายโต้โครงการโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและครูแกนนำ ด...
13/08/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมการอบรมและประชุมเสวนา ภายโต้โครงการโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและครูแกนนำ ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในกลุ่มจังหวัดอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ ห้องไอฮอลล์ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดนครพนม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้มอบทุนการศึกษาให้แก้นักศึ...
06/08/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้มอบทุนการศึกษาให้แก้นักศึกษา และมอบรางวัลให้แก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

📣คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเสวนาภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและครูแกนนำด้า...
05/08/2020

📣คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเสวนา
ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและครูแกนนำด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษาในกลุ่มจังหวัดอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ในวันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมไอโฮเทลนครพนม

ลิ้งดาวโหลดเอกสาร : https://drive.google.com/drive/folders/1FKG694kOmGtSHZO9rr5RQrNFp7Lvse4O?usp=sharing

ติดต่อสอบถามโทร : 091-065-9192 (คุณเพชร)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการจัดกิจกรรมถั่วงอกกู้วิกฤตพิชิตความจนภายใต้โครงการบริการวิชาการ : โครงการพัฒนาโ...
03/08/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ดำเนินการจัดกิจกรรมถั่วงอกกู้วิกฤตพิชิตความจน
ภายใต้โครงการบริการวิชาการ : โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
และครูแกนนำด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในกลุ่มจังหวัดอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา

📌 รับเพิ่มจำนวน 60 คน (ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563)ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/NDujcNGxYtxdo63m7ต...
31/07/2020

📌 รับเพิ่มจำนวน 60 คน (ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563)

ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/NDujcNGxYtxdo63m7
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KTGgQ36kvNxgtOyswZwBC8CqmZF4KatY3BDE_4sp440/edit?usp=sharing
ติดต่อสอบถามโทร : 091-065-9192 (คุณเพชร)

📣คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสวนา "STEM Education"
ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและครูแกนนำด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษาในกลุ่มจังหวัดอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ได้เชิญวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยวิทยากร ดร.กวิน เชื่อมกลาง และ ดร.เบ็ญวรรรณ หาญพิพัฒน์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ STEM Education
👉 ในวันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ โรงเแรมไอโอเทลนครพนม
📌 รับจำนวนจำกัด 120 คน (ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563)

หนังสือเชิญเข้าร่วมฯ : https://drive.google.com/drive/folders/1FKG694kOmGtSHZO9rr5RQrNFp7Lvse4O?usp=sharing
ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/NDujcNGxYtxdo63m7
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KTGgQ36kvNxgtOyswZwBC8CqmZF4KatY3BDE_4sp440/edit?usp=sharing
ติดต่อสอบถามโทร : 091-065-9192 (คุณเพชร)

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเสวนา "STEM Education"ใันวันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมไอโฮเทลนครพนมตาม...
31/07/2020
แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเสวนา STEM Education วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเสวนา "STEM Education"
ใันวันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมไอโฮเทลนครพนม
ตามลิ้งด้านล่างนี้
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KTGgQ36kvNxgtOyswZwBC8CqmZF4KatY3BDE_4sp440/edit?usp=sharing

ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/NDujcNGxYtxdo63m7
ติดต่อสอบถามโทร : 091-065-9192 (คุณเพชร)

ใส่ข้อความของคุณที่นี่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 256...
30/07/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงงานเพื่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยตลอดมา และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่าน ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการจัดกิจกรรมพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้โครงการบริการวิชาการ : โครงการพัฒนาโรงเร...
26/07/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ดำเนินการจัดกิจกรรมพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์
ภายใต้โครงการบริการวิชาการ : โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
และครูแกนนำด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในกลุ่มจังหวัดอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการจัดกิจกรรมภูมิใจ ภูมิสมุนไพรไทยภายใต้โครงการบริการวิชาการ : โครงการพัฒนาโรงเรี...
26/07/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ดำเนินการจัดกิจกรรมภูมิใจ ภูมิสมุนไพรไทย
ภายใต้โครงการบริการวิชาการ : โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
และครูแกนนำด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในกลุ่มจังหวัดอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนดงหลวงวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการจัดกิจกรรมหน้ากากผ้ากันน้ำ "ทอรักษ์" ภายใต้โครงการบริการวิชาการ : โครงการพัฒนา...
26/07/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ดำเนินการจัดกิจกรรมหน้ากากผ้ากันน้ำ "ทอรักษ์"
ภายใต้โครงการบริการวิชาการ : โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
และครูแกนนำด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในกลุ่มจังหวัดอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการจัดกิจกรรมแก้วเก็บความร้อนภายใต้โครงการบริการวิชาการ : โครงการพัฒนาโรงเรียนต้น...
23/07/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ดำเนินการจัดกิจกรรมแก้วเก็บความร้อน
ภายใต้โครงการบริการวิชาการ : โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
และครูแกนนำด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในกลุ่มจังหวัดอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563
ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

Biology NPU
22/07/2020

Biology NPU

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง (อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น) นางสาวใยฟ้า หาญมนตรี (ครูชำนาญการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ) นางอัจชราวดี กสิบุตร (ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม) นายปริญญา ธรเสนา (ผู้ใช้บัณฑิต) รวมไปถึง อ.ดร.น้องนุช สารภี (อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) และ ผศ.ดร.รัตนา ขามฤทธิ์ (จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) ที่เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรทางออนไลน์ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

📣คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสวนา "STEM Education"ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและครูแกน...
22/07/2020

📣คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสวนา "STEM Education"
ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและครูแกนนำด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษาในกลุ่มจังหวัดอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ได้เชิญวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยวิทยากร ดร.กวิน เชื่อมกลาง และ ดร.เบ็ญวรรรณ หาญพิพัฒน์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ STEM Education
👉 ในวันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ โรงเแรมไอโอเทลนครพนม
📌 รับจำนวนจำกัด 120 คน (ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563)

หนังสือเชิญเข้าร่วมฯ : https://drive.google.com/drive/folders/1FKG694kOmGtSHZO9rr5RQrNFp7Lvse4O?usp=sharing
ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/NDujcNGxYtxdo63m7
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KTGgQ36kvNxgtOyswZwBC8CqmZF4KatY3BDE_4sp440/edit?usp=sharing
ติดต่อสอบถามโทร : 091-065-9192 (คุณเพชร)

Photos from คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม's post
20/07/2020

Photos from คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม's post

Photos from คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม's post
19/07/2020

Photos from คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม's post

Photos from คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม's post
16/07/2020

Photos from คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม's post

Photos from คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม's post
16/07/2020

Photos from คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม's post

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมนักทำกิมจิ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและครู...
14/07/2020

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมนักทำกิมจิ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและครูแกนนำด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในกลุ่มจังหวัดอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม

20/06/2020
ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ - กรมอุตุนิยมวิทยา

ประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยา ของกรมอุตุนิยมวิทยา รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานะครับ (ตำแหน่ง นักอุตุนิยมวิทยา จะรับวุฒิ วท.บ. ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ ธรณี ภูมิศาสตร์ )
https://tmd.job.thai.com/
https://file.job.thai.com/prakad/tmd202006/tmd202006_1.pdf

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ...
15/05/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล Best Oral Presentation award จากการนำเสนอโครงการวิจัยในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System (MMS) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล Best Oral Presentation award จากการนำเสนอโครงการวิจัยในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System (MMS) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมี อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ ในครั้งนี้ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ เป็นหนึ่งในเจ็ดนักวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 โดยโครงการวิจัย เรื่อง การสำรวจเชิงแอบอินิชิโอของการออกแบบโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์เพื่อเหมาะสมต่อการถอดรหัสลำดับดีเอ็นเอด้วยรูนาโน (Ab initio exploration of MoS2-based designs suitable for DNA sequencing with nanopore) หากดำเนินการศึกษาวิจัยจนสำเร็จตามกระบวนการแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง Biosensor ที่นำไปใช้ในการช่วยถอดลำดับรหัสดีเอ็นเอ สามารถทราบผลถอดรหัสได้รวดเร็วกว่าอุปกรณ์แบบดั้งเดิม ราคาประหยัด และสามารถพกพาออกพื้นที่ภาคสนามได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ต้อนรับคณะทำงานโครงการ Multi Mentoring System (MMS) ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ของ ม.นครพนม

ข่าว/ภาพ : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

Nakhon Phanom University Thailand
12/05/2020

Nakhon Phanom University Thailand

มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผบกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโครงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

จำนวน 70 อัตรา
อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท

*หมายเหตุ การทำสัญญาจ้าง จะดำเนินการลงนามในสัญญาต่อเมื่อมหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 25 พฤษภาคม 2563
สมัครงาน ===> https://forms.gle/g8dCJBM3pLnd1KCn9
รายละเอียดโครงการ ===> https://www.npu.ac.th/view_news_pr.php?news_id=1589259509

โดยมีรายละเอียดขอบเขตโครงการที่เกี่ยวเนื่อง ดังนี้
- การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชน
- การพัฒนาระบบ Smart Farming ในชุมชน
- การพัฒนาเกษตรปลอดภัย ในชุมชน
- การจัดการขยะชุมชน
- การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- การบริหารจัดการนาชุมชน
- การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นต้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ประสานงาน นางสาวผกายพัชร์ เจริญพันธ์
โทร.084 346 1945
E-mail : [email protected]

28/03/2020
Thai PBS - ม.นครพนม ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ 80% สู้โควิด-19

ม.นครพนม ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ 80% สู้โควิด-19

ม.นครพนม ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ 80% สู้โควิด-19 อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกันผลิตส.....

25/03/2020
วิธีทดสอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ #COVID19 #โควิด19 #แอลกอฮอล์

วิดีโอให้ความรู้เรื่องแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค พร้อมทั้งวิธีทดสอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อจริง (ที่ทำจากเอทิลแอลกอฮอล์หรือไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์) และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อปลอม (ที่ทำจากเมทิลแอลกอฮอล์) ทั้งแบบน้ำและแบบเจลโดยใช้สารทดสอบที่สามารถหาได้ในครัวเรือน ทำง่าย ใครๆ ก็ทำได้

วิธีทดสอบ
1. นำด่างทับทิม 1 เกล็ดเล็ก ละลายในน้ำส้มสายชู 1-3 มิลลิลิตร จะได้สารละลายสีบานเย็น
2. เติมสารละลายด่างทับทิม 1 มิลลิลิตร ลงในแอลกอฮอล์ที่ต้องการทดสอบประมาณ 3 มิลลิลิตร
3. คนให้สารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน จับเวลาแล้วสังเกตการเปลี่ยนสีของแอลกอฮอล์
- เมทิลแอลกอฮอล์สีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล (สีสนิม) ในช่วง 20 นาที
- เอทิลแอลกอฮอล์จะเปลี่ยนเป็นสีสนิมที่ชัดเจนภายใน 15 นาที (สำหรับแอลกอฮอล์น้ำ) และ 20 นาที (สำหรับแอลกอฮอล์เจล)
- ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์จะเปลี่ยนเป็นสีสนิมที่ชัดเจนภายใน 5 นาที

วิดีโอให้ความรู้เรื่องแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค พร้อมทั้งวิธีทดสอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อจริง (ที่ทำจากเอทิลแอลกอ...

ที่อยู่

214 หมู่ 12 ต.หนองญาติ อ.เมือง
Nakhon Phanom
48000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

042-503-776

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Phanom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ.สกลนคร สมัครแข่งขันจรวดขวดน้ำ 1.นายดารัณ ณ หนองคาย 2.บัณฑิต เที่ยงจันทึก 3.ภูธเนศ กิ้วลาดแยง ครูผู้ควบคุม ส.อ.อทัย ม่งกั้นกลาง
ลงกิจกรรมโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ให้ด้วยครับ
วิทยาศาสตร์ ฉันจะเป็นไอตายยย(?)
..สมัครงานสำหรับนักศึกษาที่จบสาขาชีววิทยาค่ะ https://www.facebook.com/mfubotanicalgarden/photos/a.396862947047220.96808.396827680384080/1559652040768299/?type=3
สมัครงานสำหรับนักศึกษาที่จบสาขาเคมีค่ะ https://www.facebook.com/Dekenvii/photos/a.1668843633388848.1073741828.1668835360056342/1891323021140907/?type=3