กองการศึกษา ฯ อบต.โนนตาล

กองการศึกษา ฯ อบต.โนนตาล ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองการศึกษา ฯ อบต.โนนตาล, หน่วยงานราชการ, องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล, Nakhon Phanom.

เปิดเหมือนปกติ

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนตาล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ประจำปี2563 วันที่ 18 กั...
18/09/2020

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนตาล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ประจำปี2563 วันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ไร่กาแฟขี้ชะมดและวัดพระธาตุโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ประกาศปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล  ตั้งแต่วันที่ 10-30 เมษายน 2563 จำนวน 15 ...
09/04/2020

ประกาศปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ตั้งแต่วันที่ 10-30 เมษายน 2563 จำนวน 15 วันทำการ และจะเปิดทำการเรียนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

งานนมัสการพระธาตุโนนตาล ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-1 มี.ค 2563
29/02/2020

งานนมัสการพระธาตุโนนตาล ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-1 มี.ค 2563

29/02/2020
รร.บ้านตาล

รำบูชาพระธาตุโนนตาล จากโรงเรียนบ้านตาล
#งานนมัสการพระธาตุโนนตาล2563

29/02/2020
รร.บ้านนาผักปอด

รำบูชาพระธาตุโนนตาล จากโรงเรียนบ้านนาผักปอด
#งานนมัสการพระธาตุโนนตาล2563

29/02/2020
รร.บ้านน้อยทวย

รำบูชาพระธาตุโนนตาล จากโรงเรียนบ้านน้อยทวย
#งานนมัสการพระธาตุโนนตาล2563

29/02/2020

รำบูชาพระธาตุโนนตาล จากโรงเรียนบ้านโพน
#งานนมัสการพระธาตุโนนตาล2563

29/02/2020
รร.บ้านธาตุ

รำบูชาพระธาตุโนนตาล จากโรงเรียนบ้านธาตุ
#งานนมัสการพระธาตุโนนตาล2563

งานนมัสการพระธาตุสิมมา บ้านตาล ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2563
17/02/2020

งานนมัสการพระธาตุสิมมา บ้านตาล ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2563

17/02/2020
รำออนซอนนครพนม

รำบูชาพระธาตุสิมมา จากโรงเรียนบ้านนาผักปอด
#รำออนซอนนครพนม
อำนวยการสร้างโดย ผอ.วิชัย ราโช

17/02/2020
รำท่าอุเทนเมืองงาน

รำบูชาพระธาตุสิมมา จากโรงเรียนบ้านโพน
#รำท่าอุเทนเมืองงาน
อำนวยการสร้างโดย ผอ. บรรจง ภูกิ่งหิน

17/02/2020
รำสาวโนนตาลหารัก

รำบูชาพระธาตุสิมมา จากโรงเรียนบ้านตาล
#รำสาวโนนตาลหารัก
อำนวยการสร้างโดย ผอ.วสันต์ บุญวัง

17/02/2020
รำโส้ทั้งบั้ง

รำบูชาพระธาตุสิมมา จากโรงเรียนบ้านน้อยทวย
#โส้ทั้งบั้ง
อำนวยการสร้างโดย ผอ. มลิวัลย์ ตูมสี

17/02/2020
ฟ้อนศรีโคตรบูรณ์

รำบูชาพระธาตุสิมมา ของโรงเรียนบ้านธาตุ
#ฟ้อนศรีโคตรบูรณ์
อำนวยการสร้างโดย ผอ.มานิตย์ พลหาราช

#ประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล  จะดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “โนนตาลเกมส์”  ครั้งที่  22  ป...
11/12/2019

#ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล จะดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “โนนตาลเกมส์” ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาล หมู่ 2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ ประจำปี 2562 ณ อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ขอ...
13/09/2019

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ ประจำปี 2562 ณ อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนตาล วันที่ 13 กันยายน 2562

#พิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนตำบลโนนตาลประจำปี2562
10/04/2019

#พิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนตำบลโนนตาลประจำปี2562

05/04/2019
พีธีมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ที่สำเร็จการศึกษาชั้นเตรียมอนุบาล...
05/04/2019

พีธีมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ที่สำเร็จการศึกษาชั้นเตรียมอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนตำบลโนนตาล ประจำปี 2562 ณ วัดคามวาสี บ้านโพน
01/04/2019

พิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนตำบลโนนตาล ประจำปี 2562 ณ วัดคามวาสี บ้านโพน

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนตำบลโนนตาล ประจำปี 2562 ณ วัดคามวาสี บ้านโพน หมู่ 8 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพ...
28/03/2019

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนตำบลโนนตาล ประจำปี 2562 ณ วัดคามวาสี บ้านโพน หมู่ 8 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
#รับสมัครจนถึงวันที่31มีนาคม2562
อายุระหว่าง 9-15 ปี
สามรถสมัครได้ที่
1. กองการศึกษา อบต.โนนตาล
2. โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ในเขตตำบลโนนตาล
3. วัดคามวาสี บ้านโพน

สอบถามโทร 042-050-212

งานนมัสการพระธาตุโนนตาล  ประจำปี 2562
05/03/2019

งานนมัสการพระธาตุโนนตาล ประจำปี 2562

งานนมัสการพระธาตุสิมมา ประจำปี 2562
05/03/2019

งานนมัสการพระธาตุสิมมา ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ร่วมกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลโนนตาล ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานนมัสการพร...
14/01/2019

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ร่วมกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลโนนตาล ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานนมัสการพระธาตุโนนตาล ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนตาล โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายก/กู้ชีพบัวเพชร/...
10/01/2019

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนตาล โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายก/กู้ชีพบัวเพชร/พนักงานตำบลโนนตาล ได้มอบขนมให้กับเด็กๆๆทั้ง5 ศูนย์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนขนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนตาล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562#ขอบคุณทุกคนคะ
10/01/2019

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนขนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนตาล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562
#ขอบคุณทุกคนคะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนตาลร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 😍😍😍
22/11/2018

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนตาลร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 😍😍😍

ชุมชนชาวบ้านโพน ตำบลโนนตาล ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญออกพรรษา บูชาเรือไฟบก (ประทีปตูปกา)ประจำปี 2561 ณ วัดคามวาสี บ้านโพน ห...
24/10/2018

ชุมชนชาวบ้านโพน ตำบลโนนตาล ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญออกพรรษา บูชาเรือไฟบก (ประทีปตูปกา)ประจำปี 2561 ณ วัดคามวาสี บ้านโพน หมู่ 7

สภาเด็กและเยาวชนตำบลโนนตาลร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด  พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน  ระดับ อำเภอท่...
23/09/2018

สภาเด็กและเยาวชนตำบลโนนตาลร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ระดับ อำเภอท่าอุเทน วันที่ 23 กันยายน 2561 ณ หอประชุมยงใจยุทธอำเภอท่าอุเทน

โครงการสร้างคน สร้างอาชีพ สร้างมูลค่า เปลี่ยนดินให้เป็นทอง โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลโนนตาล ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 256...
13/09/2018

โครงการสร้างคน สร้างอาชีพ สร้างมูลค่า เปลี่ยนดินให้เป็นทอง โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลโนนตาล ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนตาลวันที่ 12 เดือน กันยายน 2561ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
12/09/2018

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนตาล
วันที่ 12 เดือน กันยายน 2561
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

ร่วมออกบูธ...โครงการอำเภอยิ้มและศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ปกป้องสถาบัน ณ วัดจอมแจ้งบ้านคำฮาก หมู่ 10
29/08/2018

ร่วมออกบูธ...โครงการอำเภอยิ้มและศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ปกป้องสถาบัน ณ วัดจอมแจ้งบ้านคำฮาก หมู่ 10

การประเมินคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่น ขององค์กรครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561  นางภารุจีร์ อวิโรธน์ ตำแหน่งครู คศ.1 ...
17/08/2018

การประเมินคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่น ขององค์กรครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561 นางภารุจีร์ อวิโรธน์ ตำแหน่งครู คศ.1 สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผักปอด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
10/08/2018

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและนวัตกรรม ณ สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
09/08/2018

ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและนวัตกรรม ณ สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ที่อยู่

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
Nakhon Phanom
48120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

042050212

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการศึกษา ฯ อบต.โนนตาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Phanom

แสดงผลทั้งหมด