Clicky

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นหน่วยทาง?

เปิดเหมือนปกติ

๒๐ มีนาคม วันเสด็จพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระปรโมรุราชามหาจักรีบรมนารถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ ๑) ทรง เสด็จพระรา...
20/03/2022

๒๐ มีนาคม วันเสด็จพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรโมรุราชามหาจักรีบรมนารถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ ๑) ทรง เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุธ เดือน 4 แรม 5 ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก เวลา 3 ยาม ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2279 (นับแบบปัจจุบัน พ.ศ. 2280)

ในปี พ.ศ.2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงปราบปรามจลาจลในบ้านเมืองจนราบคาบ ข้าราชการทั้งหลาย จึงพร้อมใจกันอัญเชิญขึ้นปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ ต่อมาโปรดให้สร้างราชธานีใหม่ขึ้น ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา คือ กรุงเทพมหานคร

โดยพระราชกรณียกิจส่วนใหญ่ในรัชกาลได้แก่การสงครามเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติหลายครั้ง ครั้งสำคัญที่สุด คือ สงครามเก้าทัพ ในปี พ.ศ. 2327 การปกครองประเทศทรงจัดแบ่งตามแบบกรุงศรีอยุธยา และโปรดให้ ชำระกฎหมายบทต่างๆ ให้ถูกต้องและจารลงสมุดไว้เป็นหลักฐาน 3 ฉบับ
ทางด้านศาสนา โปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎก พ.ศ. 2331 และจารฉบับทองประดิษฐานไว้ในหอพระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นอกจากนี้ยังทรงสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามและพระพุทธรูปต่างๆ เป็นอันมาก
ทางด้านวรรณคดีและศิลปกรรม ทรงฟื้นฟูวรรณคดีไทยซึ่งเสื่อมโทรมตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาแตกให้ กลับคืนดีอีกวาระหนื่ง ทรงส่งเสริมและอุปถัมภ์กวีในราชสำนัก บทพระราชนิพนธ์ที่สำคัญ เช่น บทละคร เรื่องรามเกียรติ์ เป็นต้น งานทางด้านศิลปกรรมนั้นเป็นผลเนื่องมาจากการที่ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์และสร้าง พระอารามเป็นจำนวนมาก เป็นการเปิดโอกาสให้ช่างฝีมือด้านต่างๆ มีงานทำและได้ผลิตงานฝีมือชิ้นเอกไว้

#20มีนาคม #ราชวงจักรี #รัชกาลที่1

19/03/2022
กองทัพบก ส่งทหารช่วยซ่อมบ้าน-ดูแลประชาชนรับมือพายุฤดูร้อนหลายจังหวัดภาคอีสานตามที่ได้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงจากพายุ...
19/03/2022

กองทัพบก ส่งทหารช่วยซ่อมบ้าน-ดูแลประชาชนรับมือพายุฤดูร้อนหลายจังหวัดภาคอีสาน

ตามที่ได้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงจากพายุฤดูร้อน ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง ผู้บัญชาการทหารบก มีความห่วงในต่อสภาพอากาศดังกล่าว กำชับให้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ได้แจ้งเตือนและเตรียมเข้าช่วยประชาชนรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีกระรอกในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ โดยให้บรรเทาความเดือดร้อนทันที ทั้งการขนย้ายสิ่งของ ซากปรักหักพัง การซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย การรักษาพยาบาล การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค หรือการจัดหาที่อยู่อาศัยขั้นต้น โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนดูแลประชาชนให้กลับมาสู่ปกติโดยเร็ว ทั้งนี้ ตั้งแต่ 6 มีนาคม 65 วาตภัยที่เกิดขึ้นทำให้พื้นที่ใน 13 จังหวัดของภาคอีสาน ได้รับผลกระทบและทหารชุดช่างจากกองทัพภาคที่ 2 ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนและซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายไปแล้ว 102 หลัง ใน 28 อำเภอ

ล่าสุดเมื่อวานนี้ 18 มีนาคม 65 ได้เกิดวาตภัย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายใน 5 จังหวัด รวม 10 อำเภอ ประมาณ 120หลังคาเรือน กองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยภัยกองทัพภาคที่ 2 ได้ส่งทหารชุดช่วยเหลือประชาชน กำลังพลจิตอาสาและทหารชุดช่างเข้าสำรวจความเสียหายทันที พร้อมช่วยทำความสะอาด รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและทำการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายเบื้องต้น ส่วนบ้านเรือนที่เสียหายมากจะได้ร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชนจิตอาสา วางแผนเข้าซ่อมแซมในช่วงต่อไปโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและส่วนราชการได้ร่วมกันดูแลช่วยเหลือมีดังนี้

จ.กาฬสินธุ์ ที่บ้านโคกเจริญ ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี บ้านเรือนเสียหาย 9 หลัง กองพันทหารม้าที่14กรมทหารม้าที่7 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เข้าซ่อมหลังคาบ้านแล้ว 4 หลัง
จ.อำนาจเจริญ ที่บ้านป่าก่อน้อย หมู่ 4 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน บ้านเรือนเสียหาย 2 หลัง ทหารชุดช่าง กรมทหารราบที่ 6 เข้าซ่อมแซมหลังคาบ้านดังกล่าวเรียบร้อย
จ.นครราชสีมา ได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ โดยที่ ต.เทพาลัย อ.คง บ้านเรือนเสียหาย 5 หลัง ,อ.หนองบุญมาก หมู่ 3,9 ต.หนองไม้ไผ่ บ้านเรือนเสียหาย 11 หลัง , อ.โนนสูง : ต.ใหม่ และ ต.ลำมูล บ้านเรือนเสียหาย 39 หลัง , อ.โนนไทย : หมู่ 3, 4, 6, 10,12 ต.บัลลังก์ บ้านเรือนเสียหาย 40 หลัง ซึ่งในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ทหารชุดช่างจาก กรมทหารช่างที่ 2 และกองพลทหารราบที่3 ร่วมกันเข้าสำรวจและซ่อมแซมบ้านเรือนเรียบร้อยแล้ว 12 หลัง ที่เหลือกำลังดำเนินการ
จ.ชัยภูมิ ที่ อ.เนินสง่า : บ.กะฮาดน้อย ม.1 ,บ.หนองกะเทือง ม.7 ,บ.หนองไข่น้ำ ม.9 ต.กะฮาดน้อย บ้านเรือนเสียหาย 12 หลัง วัด 1 แห่ง ยุ้งข้าว 1 หลัง โรงเลี้ยงวัว 1 แห่ง ส่วนที่ อ.บ้านเขว้า ฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมถนน 225 บ.โนนแดง ซึ่งกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมกับส่วนราชการเข้าสำรวจความเสียหาย
จ.สุรินทร์ ที่ตลาดสด อ.สังขะ ทางกรมทหารราบที่ 23 เข้าตรวจสอบและช่วยร้านค้าที่ได้รับความเสียหาย เก็บของ ทำความสะอาด
จ.บุรีรัมย์ ที่หมู่4,5 ต.หนองเยือง และ ม.5 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บ้านเรือนเสียหาย 29 หลัง มณฑลทหารบกที่ 26 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่สำรวจความเสียหายในเบื้องต้นเพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือต่อไป

ทั้งนี้สถานการณ์วาตภัย และพายุฤดูร้อน ยังคงต้องเฝ้าติดตามและหน่วยทหารของกองทัพบก พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยทันที เป็นไปตามเจตนารมย์ของกองทัพบกที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และแสดงให้เห็นถึง ห่วงใยของภาครัฐที่มีต่อประชาชน

สำหรับผู้ประสบภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องการความช่วยเหลือ แจ้งได้ที่ กองทัพภาคที่ 2 โทร 044 245 946,
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก โทร 02 2977648

#กองทัพบก
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

19/03/2022

#ตรวจเลือกทหาร65

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 วันที่ 1 – 20 เมษายน 2565 ผู้ที่ต้องมาเข้ารับการตรวจเลือก ได้แก่
1. ชายไทยที่เกิด พ.ศ.2544 อายุ 21 ปี
2. ชายไทยที่เกิด พ.ศ.2536 – 2543 อายุ 22 – 29 ปี…ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือผู้ที่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี
หลักฐานที่จะนำไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ได้แก่
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2.ใบสำคัญ (แบบ สด.9)
3. หมายเรียกฯ (แบบ สด.35)
4. วุฒิการศึกษา สำหรับผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
5. ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
ขอให้ทหารกองเกิน ไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้ในหมายเรียกฯ (แบบ สด.35)
�และ ขอเชิญชวนทหารกองเกิน ที่สนใจร้องขอ (สมัคร) เข้ารับราชการทหารกองประจำการ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :�- สำนักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร
- สำนักงานสัสดีจังหวัด
- หน่วยสัสดีเขต หน่วยสัสดีอำเภอ
�หรือ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 02 – 223 - 3259
http://sassadee.rta.mi.th
#นรด
#หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

https://fb.watch/bP-Sx2TQyo/

19/03/2022

"ผบ.บชร.2 ปิดการฝึกอบรมโครงการมัคคุเทศก์น้อย บชร.2 รุ่นที่ 1”

พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม "โครงการมัคคุเทศก์น้อย บชร.2 รุ่นที่ 1" ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
Cr. ขอขอบคุณภาพข่าว ททบ.5 HD1
#เที่ยวด้วยกัน
#พี่หาญพาเที่ยว
#มัคคุเทศก์น้อย
#กองบัญชาการช่วยรบที่2

"ให้ด้วยใจ❤️ให้ได้เสมอ🩸"💞🩸เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 65 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดย กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 กองบัญชาการช่วยร...
18/03/2022

"ให้ด้วยใจ❤️ให้ได้เสมอ🩸"

💞🩸เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 65 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดย กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ” ของ ทบ. เพื่อสำรองโลหิตสำหรับผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บริจาคได้ 9 นาย ได้ปริมาณโลหิต 4,050 ซีซี ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 สภากาชาดไทย ต.หนองบัวศาลา จ.นครราชสีมา
#กองทัพภาคที่2 #กองบัญชาการช่วยรบที่2

“บชร.2 ตรวจความพร้อมชุดกองหนุนตามพันธกิจ ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย”🇹🇭💂🏻‍♂️เมื่อวันที่ 18 มี.ค.65 ...
18/03/2022

“บชร.2 ตรวจความพร้อมชุดกองหนุนตามพันธกิจ ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย”

🇹🇭💂🏻‍♂️เมื่อวันที่ 18 มี.ค.65 พ.อ. วิทยา สระแกทอง รอง ผบ.บชร.2(2) เป็นประธานตรวจความพร้อมของ “ชุดกองหนุนตามพันธกิจ” ของหน่วยขึ้นตรง บชร.2 ให้มีความพร้อมในการรับภารกิจตามที่กองทัพภาคที่ 2 และกองทัพบก มอบหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งด้านกำลังพล ด้านยุทโธปกรณ์และยานพาหนะ เพื่อให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ และตามภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ต่อไป ณ ลานพื้นแข็งแหล่งรวมรถ พัน.สร.22 บชร.2
#กองทัพภาคที่2 #กองบัญชาการช่วยรบที่2

”มัคคุเทศก์น้อย บชร.2 เด็กรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาก...
16/03/2022

”มัคคุเทศก์น้อย บชร.2 เด็กรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย บชร.2 รุ่นที่ 1 โดยในพิธีได้กล่าวมอบโอวาท พร้อมได้มอบใบประกาศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยโครงการดังกล่าวทำให้เด็กรุ่นใหม่มีความรู้เพิ่มเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านเกษตร และเป็นการสร้างเมล็ดพันธุ์เกษตรรุ่นใหม่ เพื่อ สืบสาน ต่อยอด ตามแนวทางแห่ง “ศาสตร์พระราชา” ประกอบกับให้เยาวชนสามารถเป็น มัคคุเทศน์น้อย ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 อาทิเช่น ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ , อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่ 2 (SR-Park) และพื้นที่ภายในหน่วย บชร.2
#เที่ยวด้วยกัน
#พี่หาญพาเที่ยว
#มัคคุเทศก์น้อย
#กองบัญชาการช่วยรบที่2

16/03/2022

📌 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีบางเพจลงข้อความเกี่ยวกับการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 9 ที่ จ.ลพบุรี ซึ่งมีความข้อความไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ตรวจสอบข้อมูลกับกองทัพบก และได้เผยแพร่ข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ ว่าเป็น "ข่าวบิดเบือน"‼️

✅ ข้อเท็จจริง👇🏻

กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ขอชี้แจงว่า การก่อสร้างใช้ทุนทรัพย์จากการบริจาค โดยที่ผ่านมากองทัพบกได้ประกอบพิธีอัญชิญ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขึ้นประดิษฐานบนแท่นฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จ. ลพบุรี เมื่อ 6 มี.ค. 65 โดยแท่นประดิษฐานและปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 9 ใช้ทุนทรัพย์ที่ได้จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำมาก่อสร้าง ณ สถานที่อันสง่างามสมพระเกียรติ ให้ประชาชนได้มาสักการะ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ดำเนินการโดยได้รับทุนทรัพย์จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา

❌ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกองทัพบก

อ่านเพิ่มเติมที่ bit.ly/362npwJ
AFNC Thailand

"ให้ด้วยใจ❤️ให้ได้เสมอ🩸"💞🩸เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 65 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดย กองบังคับการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2  และ ศู...
16/03/2022

"ให้ด้วยใจ❤️ให้ได้เสมอ🩸"

💞🩸เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 65 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดย กองบังคับการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 และ ศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ” ของ ทบ. เพื่อสำรองโลหิตสำหรับผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนี้ ผบ.บชร.2 และกำลังพล บก.บชร.2 ยอด 2 นาย ยอดโลหิต 900 ซีซี ณ ศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย Terminal21 โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา และ ศคบ.บชร.2 บริจาคได้ 5 นาย ได้ปริมาณโลหิต 2,000 ซีซี ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 สภากาชาดไทย ต.หนองบัวศาลา จ.นครราชสีมา รวมยอดกำลังพลทั้งสิ้น 7 นาย รวมยอดโลหิต จำนวน 2,900 ซีซี
#กองทัพภาคที่2 #กองบัญชาการช่วยรบที่2

📌มัคคุเทศก์น้อย รุ่นใหม่ พาทัวร์ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ📍เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 พ...
15/03/2022

📌มัคคุเทศก์น้อย รุ่นใหม่ พาทัวร์ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

📍เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 พันเอก วิทยา สะแกทอง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2(2) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย บชร.2 รุ่นที่ 1 เพื่อปลูกฝัง เสริมสร้างทักษะความรู้ด้านเกษตร และเป็นการสร้างเมล็ดพันธุ์เกษตรรุ่นใหม่ เพื่อ สืบสาน ต่อยอด ตามแนวทางแห่ง “ศาสตร์พระราชา” ประกอบกับให้เยาวชนสามารถเป็น มัคคุเทศน์น้อย ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ โดยจัดการอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

#เที่ยวด้วยกัน
#พี่หาญพาเที่ยว
#มัคคุเทศก์น้อย
#กองบัญชาการช่วยรบที่2

Photos from กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2's post
15/03/2022

Photos from กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2's post

15/03/2022

โครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"
🇹🇭 กองทัพบก โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่ ที่ขาดแคลนน้ำ
#ร่วมใจช่วยภัยแล้ง #ราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง #กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน #ทหารพระราชาดูแลประชา #กองทัพภาคที่2 #กองบัญชาการช่วยรบที่2

15/03/2022

แม้จะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม 3 หรือเข็ม 4 แล้วก็ตาม
แต่ยังควรสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือ
เพราะวัคซีนช่วยลดโอกาสป่วย และติดเชื้อรุนแรง

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

Photos from Army Spoke Team's post
14/03/2022

Photos from Army Spoke Team's post

14/03/2022

วัคซีนโควิดลดการเสียชีวิตในผู้สูงอายุได้ 41 เท่า

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

📢 ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3📢...
14/03/2022

📢 ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ หนู เข้าเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3
📢 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดวันรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2565

14/03/2022

"ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง"

กองทัพบก โดย กองพันซ่อมบำรุงที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 นำกำลังพลจิตอาสา แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนตาม "โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง" จำนวน 6,000 ลิตร ในพื้นที่ ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Cr.ขอบคุณภาพข่าวจาก ททบ.5
#ร่วมใจช่วยภัยแล้ง
#ราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง
#ทหารพระราชาดูแลประชา

#สุขภาพที่ดีหาซื้อไม่ได้🏃🏻‍“สม.ทบ.สาขา บชร.2 ร่วมกิจกรรมโครงการเดินเพื่อสุขภาพแม่บ้านครั้งที่ 4”🏃🏻‍♀️👩🏻 เมื่อวันที่ 12 ม...
12/03/2022

#สุขภาพที่ดีหาซื้อไม่ได้🏃🏻‍
“สม.ทบ.สาขา บชร.2 ร่วมกิจกรรมโครงการเดินเพื่อสุขภาพแม่บ้านครั้งที่ 4”
🏃🏻‍♀️👩🏻 เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 65 คุณ ก่องกัญจน์ พุทธาศรี ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา บชร.2 และคณะแม่บ้าน นขต.บชร.2 ร่วมกิจกรรมโครงการเดินเพื่อสุขภาพแม่บ้าน ครั้งที่ 4 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ค่ายสุรนารี โดยมี คุณ สุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.2 เป็นประธานในกิจกรรม โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของสมาชิกแม่บ้าน ทภ.2 ประกอบกับในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

#สมาคมแม่บ้านทหารบก
#กองบัญชาการช่วยรบที่2

มทภ.2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับฟังการบรรยายสรุป กองบัญชาการช่วยรบที่ 2            วันที่ 11 มี.ค.65 ที่กองบัญชาการช่...
11/03/2022

มทภ.2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับฟังการบรรยายสรุป กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
วันที่ 11 มี.ค.65 ที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา พล.ท. สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป ภารกิจ ผลงานที่สำคัญของหน่วย โดยมี พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุม พ.ต.เจริญ จ้อยทรัพย์
จากนั้น มทภ.2 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ พัน.นขต.บชร.2 ได้แก่ การสาธิตระบบสารสนเทศระบบส่งกำลังบำรุง (Logsmis) ในความรับผิดชอบ ศคบ.บชร.2 และ ตรวจเยี่ยมคลังยุทธภัณฑ์หลัก ในความรับผิดชอบ พัน.สบร.22 บชร.2
#หน่วยส่งกำลังบำรุงชั้นนำของกองทัพบก
#กองบัญชาการช่วยรบที่2

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2565 ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อบรรเทาปัญหาภ...
10/03/2022

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2565 ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งแก่ประชาชน

📌🇹🇭เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 ร่วมพิธีโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2565” และพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ โดยมี พล.ท. สวราชย์ แสงผล มทภ.2 เป็นประธานพิธี
🇹🇭💂กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับภาคีเครือข่าย 4 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) , กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกันช่วยเหลือวิกฤตภัยแล้งให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่หน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้
#ร่วมใจช่วยภัยแล้ง
#ราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง
#ทหารพระราชาดูแลประชา
#กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน

🩸💉"บริจาคโลหิตสุขใจ...ที่ได้ให้ สุขใจ...ที่ได้รับ"💞🩸เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดย กองพันทหารขนส่งที่...
09/03/2022

🩸💉"บริจาคโลหิตสุขใจ...ที่ได้ให้ สุขใจ...ที่ได้รับ"

💞🩸เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดย กองพันทหารขนส่งที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดกำลังพลบริจาคโลหิตตามโครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ” ของ ทบ. เพื่อสำรองโลหิตสำหรับผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บริจาคได้ 6 นาย ได้ปริมาณโลหิต 2,700 ซีซี ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 สภากาชาดไทย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
#ทหารพระราชาดูแลประชา
#ทหารมีไว้ทำไม
#กองทัพภาคที่2
#กองบัญชาการช่วยรบที่2

“ทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ”วันที่ 8 มีนาคม 2565 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดย ชุดบรรเทาส...
09/03/2022

“ทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ”

วันที่ 8 มีนาคม 2565 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดย ชุดบรรเทาสาธารณภัย กองพันซ่อมบำรุงที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในวันที่ 7 มี.ค.65 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ ต.ห้วยยายจิ๋ว, ต.วะตะแบก และ ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดยหน่วยทหารได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ประสบวาตภัยในเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน และประสานหน่วยงานราชการในพื้นที่ ให้เข้าช่วยเหลือประชาชนต่อไป
#ทหารพระราชาดูแลประชา
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#กองบัญชาการช่วยรบที่2
#กองทัพภาคที่2

ที่อยู่

ค่ายสุรนารี
Nakhon Ratchasima
30000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6644353545

เว็บไซต์

http://www.2ascom.com/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองบัญชาการช่วยรบที่ 2:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Ratchasima

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัย และช่วยเป็นแรงใจพี่ๆทหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน #น้ำท่วมชัยภูมิ
#ให้เลือด=ให้ชีวิต #ทหารจิตอาสา บริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชน 🩸💉เมื่อวันที่ 19 พ.ค.64 บชร.2 โดย พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 นำกำลังพลจิตอาสา จำนนวน 10 นายร่วมบริจาคโลหิต “โครงการ "บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ" ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในห้วงการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้โลหิตจำนวน 2,250 ซีซี🛡🩸 #กองทัพบกช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส
เมื่อ 1 พ.ย. 62 กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 นำโดย พ.อ.อนันต์ฐโรจน์ กระแสร์ ผู้บังคับกองพัน เราพร้อมแล้ว..ที่จะรับน้องๆทหารใหม่เข้าสู่รั้วและครอบครัววิทยาลัยลูกผู้ชาย..