พิสิษฐ์ เนียมสุ่ม สจ.ลูกหมู

พิสิษฐ์ เนียมสุ่ม สจ.ลูกหมู พิสิษฐ์ เนียมสุ่ม สจ.ลูกหมู คณะก้าวหน้านครสวรรค์ คณะก้าวหน้า

เปิดเหมือนปกติ

20/05/2021

[ ถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรี จะไม่ตัดสินใจอุ้มการบินไทยแบบที่คุณประยุทธ์ทำ ]

ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เจ้าหนี้ของ “การบินไทย” ได้ผ่านแผนฟื้นฟูกิจการตามที่ผู้ทำแผนได้เสนอเรียบร้อยแล้ว
.
ผมอยากบันทึกไว้ในที่นี้อีกครั้งว่าผมไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของคุณประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี
.
แผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้ จะทำให้การบินไทยกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจอีกครั้ง และหากเกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต ภาษีประชาชนจะต้องถูกนำไปอุ้มการบินไทยอีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
.
ผมเชื่อว่า การที่รัฐบาลตัดสินใจให้แผนฟื้นฟูนี้ผ่าน ทั้ง ๆ ที่ไม่สมเหตุสมผลทางธุรกิจ ไม่มีการปรับโครงสร้างงบการเงินอย่างมีนัยสำคัญแบบที่สากลเขาทำกัน เป็นเพราะคุณประยุทธ์ รู้สึกไม่มั่นคงกับสถานะทางการเมืองของตนเอง จึงไม่อยากเผชิญหน้าใครเพื่อผลักดันแนวทางที่ควรจะเป็น คุณประยุทธ์กลัวเสียพันธมิตรและเสียคะแนนนิยมทางการเมืองของตน ในช่วงที่ประชาชนโกรธเคืองรัฐบาลมากอยู่แล้ว
.
ไม่มีที่ไหนเขาทำกัน ที่บริษัทขนาดใหญ่จะผ่านกระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยยังคงมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินถึงประมาณ 1.2 แสนล้านบาท
.
เหตุผลสำคัญที่เจ้าหนี้และผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุนแผนฟื้นฟูนี้ คือความเชื่อที่ว่าหาก “การบินไทย” เกิดปัญหาอีกในอนาคต รัฐบาลจะเข้ามาอุ้มการบินไทยต่อไปเรื่อย ๆ
.
ความคิดเช่นนี้จะไม่ทำให้เกิดการพัฒนา หรือนวัตกรรมขึ้นในการบินไทย การบินไทยจะยังเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโต ไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองในการแข่งขันระดับโลก รอคอยการช่วยเหลือจากรัฐตลอดเวลา
.
แผนฟื้นฟูฉบับนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า การบินไทยที่ปรับโครงสร้างการบริหาร รีดไขมันออก ในสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้ว จะสามารถทำกำไรก่อนภาษี ได้เฉลี่ยปีละ 1.8 หมื่นล้านบาท ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2566-2578 ติดกันเป็นเวลา 13 ปี ซึ่งจะทำให้บริษัทล้างยอดขาดทุนสะสมได้หมด
.
แต่ภาวะวิกฤตอาจเกิดขึ้นได้เสมอ และเพียงมีวิกฤตใดก็ตามอีกสักครั้งในช่วง 13 ปีนี้ การบินไทย อาจต้องเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการอีกรอบ และรอบหน้า อาจต้องใช้เงินภาษีประชาชนอุ้มการบินไทยมากกว่านี้
.
และอย่าลืมว่า การคาดการณ์ว่าการบินไทยจะกำไรติดต่อกัน 13 ปี ปีละเกือบ 2 หมื่นล้าน ทันทีที่พ้นวิกฤตโควิด ก็ออกจะมองโลกในแง่ดีเกินจริงไปมาก เพราะ ในช่วงปีพ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งยังไม่มีโควิด การบินไทยยังขาดทุนไปแล้ว 4.1 หมื่นล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละ 8,200 ล้านบาท
.
การแก้ปัญหาที่แก้เพื่อซื้อเวลา หลีกเลี่ยงการจัดการที่เจ็บปวดแต่จำเป็นเช่นนี้ กลุ่มที่ได้รับประโยชน์กลุ่มสำคัญคือกลุ่มทุนธนาคารที่ใกล้ชิดกับคณะรัฐประหาร และเคยร่วมอยู่ในโครงการทุนประชารัฐ
.
และคนที่เสียประโยชน์มากที่สุดคือ ประชาชนผู้เสียภาษีทั่วไป ที่ต้องนำเงินที่หายากอยู่แล้วในปัจจุบันไปค้ำประกันเงินกู้ให้กับการบินไทย และเสี่ยงที่จะต้องใช้เงินอนาคต อุ้มการบินไทยต่อไปอีกเป็นสิบปี
.
ที่สำคัญกว่านั้น การดึงการบินไทยกลับเป็นรัฐวิสาหกิจอาจส่งผลกระทบกับเสรีภาพการเดินทางของประชาชน
.
การเปิดน่านฟ้าเสรีในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ทำให้ค่าตั๋วเครื่องบินถูกลง ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเดินทางมากขึ้น นอกจาก รถทัวร์, รถไฟ และรถส่วนตัว ทำให้ประชาชนหลายล้านคนสามารถได้ขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรก ลดเวลาการเดินทาง ประชาชนสามารถเดินทางค้าขายติดต่อธุรกิจได้อย่างว่องไวมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น มีทางเลือกมากขึ้น และค่าใช้จ่ายน้อยลง
.
การผลักดันให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจการบิน การเปิดน่านฟ้าเสรีจึงสำคัญกว่าการปกป้องการบินไทย
.
สถานการณ์เดินมาไกลมากแล้ว ความเห็นของผมในวันนี้คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ แต่หากผมเป็นนายกรัฐมนตรี ผมจะอธิบายให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจว่าการยอมรับการเจ็บปวดในระยะสั้น แก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมา เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และของประชาชนในระยะยาว ย่อมดีกว่าการเลี่ยงเผชิญหน้ากับปัญหาเช่นนี้

26/03/2021

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน
.
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ จะมีการเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นกระบวนการสำคัญอย่างหนึ่งในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เพราะนั่นคือการที่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลจะได้เลือกผู้นำของตนเองมาบริหารกิจการของท้องถิ่น
.
การกระจายอำนาจนั้นสอดคล้องอย่างยิ่งกับนโยบายสำคัญตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่มาจนถึงก้าวไกลในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นการลดละเลิกการรวมศูนย์อำนาจเอาไว้ตรงกลาง จัดสรรอำนาจคืนสู่ท้องถิ่นเพื่อผลักดันแต่ละท้องที่ให้เดินหน้าเต็มศักยภาพของตนเอง
.
อันที่จริงแนวคิดเรื่องกระจายอำนาจนั้นมาจาก Decentralization ซึ่งแปลว่า"ยุติการรวมศูนย์อำนาจ" หรือ "หยุดรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง" เพราะอำนาจแต่เดิมนั้นเป็นของประชาชนทุกคนซึ่งอยู่ตามชุมชนหรือเมืองต่างๆ การรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ตรงกลางอย่างกระจุก จะทำให้อำนาจในการแก้ปัญหาไม่กระจายไปสู่ผู้คนตามชุมชนต่างๆ นั้นล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ และไม่ตรงจุด
.
ถ้าท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
หลายเรื่องที่เลวร้ายก็อาจจะลดลงหรือไม่เกืดขึ้นในสังคมไทยเราได้เหมือนกันนะครับ เช่น กรณีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต่างๆ ได้ให้ท้องถิ่นจัดการตัดเอง ก็อาจจะไม่เกิดระบบตั๋ว ระบบเส้นสายที่ผู้มีอำนาจควบคุมอยู่ที่ส่วนกลาง เพราะไม่ต้องรวมอำนาจในการทำโผอยู่ที่ตรงกลาง การโยกย้ายก็จะสะท้อนประสิทธิภาพในแต่ละท้องที่ได้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของพื้นที่นั้น ๆ มากขึ้น
.
ว่ามาเช่นนี้แล้ว ผมเองก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันครับ ที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาล และก็จะไปเลือกตั้งด้วย ใครที่อยู่ในเขตเทศบาลเดียวกันก็ไปใช้สิทธิของท่านและพบเจอกันได้นะครับ ส่วนในพื้นที่อื่นๆ ก็ขอเชิญชวนพี่น้อง ได้ตรวจสอบชื่อของตนเองที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
.
หรือใครที่มีภารกิจสำคัญไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ ก็สามารถไปลงชื่อได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
.
อย่างไรก็ดี ผมยังยืนยันว่าถ้าไปได้ควรไปครับ ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง เริ่มต้นที่บ้านเรา
#28มีนาไปเลือกตั้ง

21/03/2021

ถ้าเลือกเพราะเงิน 300 บาท ที่เขาแจก นั่นหมายความว่า ใน 1 วาระของเขา ซึ่งก็คือ 4 ปี หรือ 1,460 วัน ประชาชนจะได้รับเงิน คือ 300 (บาท) หารด้วย 1,460 (วัน) เท่ากับ 0.20 สตางค์ ตกอยู่ที่ไม่ถึงวันละถึง 1 สลึงเลยด้วยซ้ำ
.
หรือต่อให้ได้ 1,500 บาท เฉลี่ยต่อวันในหนึ่งวาระคำนวนแล้วจะตกอยู่ คือ 1,500 (บาท) หาร 1,460 (วัน) เท่ากับ 1.03 บาท
.
อย่างนี้คุ้มเหรอที่จะขายอนาคตของตัวเอง ขายอนาคตของลูกหลานให้กับเงินจำนวนนี้ ในการเลือกตั้งครั้งนี้
.
#คณะก้าวหน้า #เต็มที่เพื่อบ้านเทศบาลก้าวหน้า
__
จัดทำโดย คณะก้าวหน้า โดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ช้ัน 5 ถนนเพชรบุรตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ผลิตเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2564 จำนวน 1 ชิ้น

พวกเราเตรียมตัวให้พร้อมครับ
18/03/2021

พวกเราเตรียมตัวให้พร้อมครับ

[ ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยต้องไม่ยอมแพ้ : ก้าวต่อไปของรัฐธรรมนูญ ]
.
การคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของสมาชิกรัฐสภาเมื่อคืน แสดงให้เห็นแล้วว่าชนชั้นนำ, กองทัพ, รัฐบาล, พรรคการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน, ศาลรัฐธรรมนูญ, และสมาชิกวุฒิสภา ไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
.
พวกเขาต้องการยึดอำนาจไว้กับพวกพ้อง โดยไม่สนใจอนาคตของประเทศ กระบวนการที่ผ่านมาคือการซื้อเวลา แสดงละครหลอกประชาชน
.
ผมเสียใจเป็นอย่างที่รัฐสภาที่ควรเป็นที่หาทางออกให้กับสังคม กลับเป็นผู้ปิดประตูหาทางออกเสียเอง
.
แต่เราจะยอมแพ้ไม่ได้ เราจะปล่อยให้ลูกหลานเราอยู่ในสังคมแบบนี้ตลอดไปไม่ได้
.
เรา - ประชาชนผู้รักประชาธิปไตย - แม้ไม่มีเครื่องมือในการต่อสู้เรียกร้องมากมาย แต่เราหยุดและยอมแพ้ไม่ได้
.
กระบวนการเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่ระยะใหม่แล้ว
.
เมื่อแก้ทั้งฉบับทำไม่ได้ เราจะรณรงค์เพื่อให้เกิดการแก้ไขรายมาตรา ปลดเสาค้ำยันอำนาจของกลุ่มอภิสิทธิ์ชนด้วยการยกเลิก ส.ว., คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, ปฏิรูปศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงแก้ไขที่มาของกรรมการองค์กรอิสระ
.
เราจะรณรงค์อย่างแข็งขันทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมรายชื่อจากประชาชน แก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา เพื่อปรับดุลอำนาจในสังคมไทยเสียใหม่
เชิญชวนประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุด มาร่วมกันสู้ตามระบบทุกวิถีทาง ให้สุดทุกทาง เพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นว่าต้องการประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตย ไม่ใช่ประเทศไทยใต้ระบอบ คสช.
.
พบกันในการรณรงค์ล่ารายชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราทั่วประเทศ เร็วๆ นี้

12/03/2021
Photos from คณะก้าวหน้า จังหวัดนครสวรรค์'s post
26/02/2021

Photos from คณะก้าวหน้า จังหวัดนครสวรรค์'s post

นายเพ็ญชัย บุตรศรีคุ้ย
18/01/2021

นายเพ็ญชัย บุตรศรีคุ้ย

ความผิดฐานหลอกลวงซื้อขายสินค้าออนไลน์ หลอกลวงทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
จริงๆมีหลักฐานง่ายๆคือบัญชีรับโอน ปรากฎชื่อชัดเจน
ปัญหาส่วนใหญ่ที่ทางทนายความได้รับฟังกันทั้งวันคือ
-เมื่อไปแจ้งความตำรวจบอกทำอะไรไม่ได้ต้องรอส่งหมาย กว่าจะส่ง เงินโอนออกไปเรียบร้อย
-เมื่อผู้เสียหายดำเนินการรีบวิ่งไปส่งให้เอง ธนาคารบอกอายัดบัญชีไม่ได้
คดีที่ไม่ยาก แต่ไม่มีใครรับเป็นเจ้าภาพ ปล่อยผู้เสียหายวิ่งไปวิ่งมา รู้สึกโง่จากการโดนหลอก ต้องมาเสียความรู้สึกกับระบบยุติธรรมของบ้านเมือง ซ้ำเติมความผิดพลาดของตัวเอง
วอน หน่วยงานท้องถิ่น ช่วยคุยกับภาครัฐและธนาคาร ช่วยกันหาทางออกเบื้องต้น หาจุดบริการหน่วยงานเดียวรับเรื่องและช่วยเหลือเบื้องต้น อายัดบัญชีให้ทันท่วงที ให้ผู้เสียหายรู้ว่าเงินยังพอมีทางได้คืน
บริการง่ายๆ ทำได้ทันที ได้ใจประชาชน
มีอะไรที่ทีมงานของเราพอช่วยได้ ยินดีเลยนะครับ

สวัสดีปีใหม่ 2564
31/12/2020

สวัสดีปีใหม่ 2564

[ จบปีแห่งมรสุมและปีแห่งเสียงเรียกร้องของยุคสมัย ก้าวสู่ปีใหม่แห่งความหวัง ]
.
ประชาชนชาวไทยที่รักยิ่ง
.
ปี 2563 นับเป็นปีแห่งมรสุม ของเราชาวไทยและเพื่อนมนุษย์ทั่วโลก ที่ได้เผชิญกับภัยพิบัติร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา คือวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ที่ไม่เพียงคร่าชีวิตคนทั่วโลกไปแล้วนับล้านคน แต่ยังสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อเศรษฐกิจ ผู้คนนับล้านต้องตกงาน ธุรกิจเล็กใหญ่ต้องปิดตัวลงจำนวนมาก รวมทั้งยังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราไปอย่างไม่อาจหวนคืนได้ กลายเป็นสังคมที่ต้องรักษาระยะห่างต่อกัน
.
แต่วิกฤตจะต้องแปรเปลี่ยนเป็นโอกาส
.
ท่ามกลางวิกฤตครั้งนี้ เรากลับได้เห็นความสามัคคี และความเกื้อกูลกันของพี่น้องประชาชนชาวไทย ทั้งการแบ่งปันข้าวปลาอาหารให้ผู้ที่เดือดร้อน การส่งเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน การร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกลุ่มคนที่ตกหล่นจากมาตรการเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐ เช่น คนไร้บ้าน แรงงานข้ามชาติ คนที่ตกงาน ฯลฯ
.
ผมและคณะก้าวหน้า ได้ร่วมเป็นส่วนเล็กๆ ในการลงมือทำ เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจและอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางสาธารณสุขของประเทศไทยสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิดได้อย่างไม่รู้สึกโดดเดี่ยว โดยการร่วมกับบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพ ผลิตห้องตรวจโรคติดเชื้อหรือ Modular ARI Clinic และเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือ Patient Transportation Chamber ให้แก่ 14 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย
.
ภายใต้วิกฤตเช่นนี้ เป็นโอกาสที่เปิดให้เราได้เห็นถึงศักยภาพ ความกล้าหาญ สปิริตของเพื่อนมนุษย์ และผมภูมิใจที่พวกเรา ทั้งบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน ได้ร่วมมือกัน รับมือกับวิกฤตครั้งนี้ได้ดีไม่แพ้ชาติใดในโลก
.
จากความสิ้นหวังสู่ความหวัง จากวิกฤตแปรเปลี่ยนเป็นพลัง ด้วย ความกล้าหาญของประชาชน
.
ความไม่พอใจต่อความอยุติธรรมในสังคม รวมกับความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาลที่สั่งสมมานานหลายปี ระเบิดออกมาในรูปของการชุมนุมประท้วงและการแสดงออกหลากหลายรูปแบบ ความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนคนหนุ่มสาว ไม่อาจถูกหยุดยั้งด้วยอำนาจรัฐที่ไร้ความชอบธรรม เพื่อรักษาอำนาจ โดยอ้างมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 มาปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนได้
.
เสียงของประชาชนคนไทยที่กล้าหาญเหล่านี้ กลายเป็นเสียงเรียกร้องแห่งยุคสมัยที่ต้องการอนาคตที่เท่าเทียม เป็นธรรม โดยที่ผู้ชุมนุมคณะราษฎรได้เปิดเพดานเสรีภาพแห่งการแสดงออกทางการเมืองอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย ด้วยข้อเรียกร้องที่เรียบง่ายแต่แหลมคมอย่างยิ่ง
.
การมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่
รัฐธรรมนูญฉบับฉันทามติใหม่
และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์
.
ปี 2563 คือปีแห่งการพิสูจน์สปิริตของประชาชน
.
คนไทยร่วมกันพิสูจน์มาแล้วในปีนี้
ว่าโควิดไม่ได้ทำให้เราห่างกัน แต่กลับใกล้ชิดช่วยเหลือกัน ร่วมกันฝ่ามรสุมเศรษฐกิจและร่วมต่อสู้ทางการเมืองไปด้วยกัน
.
การใช้อำนาจรัฐกดดัน คุกคาม ปิดปากด้วยการดำเนินคดีความ ไม่อาจยุติเสียงเรียกร้องแห่งยุคสมัยได้ แต่ยิ่งกลับทำให้การเคลื่อนไหวยิ่งขยายวงและทรงพลังมากขึ้น
.
ปี 2564 คือปีแห่งการต่อเติมไฟแห่งความหวัง
.
ความหวังที่รัฐจะเร่งจัดหาวัคซีนแจกจ่ายให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พาประเทศผ่านพ้นวิกฤตโควิด และเยียวยาเศรษฐกิจให้พ้นจากสภาพโคม่า
.
ความหวังที่การเคลื่อนไหวของราษฎรซึ่งเกิดขึ้นมาแล้ว จะผลิบานงอกงาม ทนทานต่อการเหยียบย่ำของผู้มีอำนาจ ข้อเรียกร้องทุกข้อของราษฎรจะต้องไม่หายไปกับสายลม แต่ถูกพิจารณาอย่างจริงจังและจริงใจ โดยเฉพาะในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา
.
ภารกิจของผมและคณะก้าวหน้าในปี 2564 คือการเป็นหนึ่งในพลังที่ช่วยต่อเติมไฟแห่งความหวัง ขยายเสียงเรียกร้องแห่งยุคสมัยให้ดังไปถึงหูของผู้มีอำนาจให้ได้ เพื่อสานต่ออุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่ สร้างประเทศไทยที่คนไทยเท่าเทียมกัน นำพาประเทศไทยให้เท่าทันโลก
.
แน่นอนว่าการต่อสู้ในปี 2564 ทั้งในสมรภูมิโควิด และสมรภูมิทางการเมือง จะเข้มข้นยิ่งกว่าในปี 2563 ผมขอให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านที่ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อคนไทยทั้งประเทศ ผมขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันฟันผ่าปัญหาในปีที่ผ่านมาแม้จะเป็นปีที่ยากลำบากของพวกเรา ผมขอชื่นชมในความกล้าหาญของแกนนำและผู้ชุมนุมราษฎรทุกคน
.
ผมเชื่อเหลือเกินว่าประชาชนจะชนะในที่สุด
.
และเมื่อชัยชนะมาถึง เราจะภูมิใจที่ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของเรา อนาคตที่คนไทยเท่ากัน และประเทศไทยเท่าทันโลก
.
สวัสดีปีใหม่ครับ
.
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914331?anf=
27/12/2020
เปิดฉายาสภา63 'ปลวกจมปลัก-ปรสิต' ชวน หลีกภัย 'ครูใหญ่ไม้เรียวหัก' เพื่อไทย ได้ทั้งดาวเด่นและ

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914331?anf=

เปิดฉายาสภาประจำปี 2563 'สภาผู้แทนราษฎร' กลายเป็น 'ปลวกจมปลัก' ทำงานมุ่งแต่ผลประโยชน์ไม่สนเดินไปข้างหน้า ด้าน ...

21/12/2020
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement

#ศรัทธายังคงมั่น
#คณะก้าวหน้า
#คณะก้าวหน้านครสวรรค์

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า แถลงผลการเลือกตั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ. 2563

ในนามคณะก้าวหน้านครสวรรค์ขอขอบคุณทุกคะแนนบริสุทธิ์ที่ทุกคนมอบให้ เราไม่ได้พ่ายแพ้เพราะเรารู้ว่าทุกคะแนนเราได้มันมาจากคว...
21/12/2020

ในนามคณะก้าวหน้านครสวรรค์ขอขอบคุณทุกคะแนนบริสุทธิ์ที่ทุกคนมอบให้ เราไม่ได้พ่ายแพ้เพราะเรารู้ว่าทุกคะแนนเราได้มันมาจากความรักความศรัทธาที่มีต่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและคณะก้าวหน้า การเลือกตั้งครั้งนี้แค่ให้บทเรียนบางอย่างกับพวกเราถ้าทุกคนไม่ท้อผมก็จะไม่ถอย อีก 4 ปีกับการเลือกตั้งครั้งหน้าเก็บแรงเอาไว้ก่อน ทุกคนพร้อมจะสู้ไปกับพวกเราใช่ไหมครับ✌️✌️

21/12/2020

อย่าเปลี่ยนใจ อย่าหมดไฟ อย่าหยุดฝัน

พิสิษฐ์ เนียมสุ่ม สจ.ลูกหมู
21/12/2020

พิสิษฐ์ เนียมสุ่ม สจ.ลูกหมู

19/12/2020

ขอปิดการโพสต์ณ เวลานี้
จนกว่าจะพบกันใหม่ครับหลังจากนี้การแชร์ข้อความใดๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่เกี่ยวข้องใดๆกับ
นายพิสิษฐ์เนียมสุ่มตามกฎหมายเลือกตั้งครับ

พิสิษฐ์ เนียมสุ่ม สจ.ลูกหมู
19/12/2020

พิสิษฐ์ เนียมสุ่ม สจ.ลูกหมู

พิสิษฐ์ เนียมสุ่ม สจ.ลูกหมู's cover photo
19/12/2020

พิสิษฐ์ เนียมสุ่ม สจ.ลูกหมู's cover photo

19/12/2020

จะปิดการติดต่อสื่อสารในเพจชั่วคราว ตามกฎหมายการเลือกตั้ง บอกต่อให้เลือกคณะก้าวหน้าถล่มทลายทุกเขตทั้งเมืองขอบคุณที่ติดตามและเจอกันใหม่หลังเลือกตั้งครับขอบคุณครับ🙏🙏

19/12/2020
Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

พรุ่งนี้เจอกันที่หน้าหีบเลือกตั้ง เขียนอนาคตให้ลูกหลานที่รุ่นเรา ขอบคุณครับ

[ จดหมายขอบคุณที่เดินร่วมทางกัน ]
.
ถึงผู้สมัครนายก อบจ., ผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ. คณะก้าวหน้าทั้ง 1,001 คน, ผู้ช่วยหาเสียง ตลอดจนทีมงานทั้งส่วนกลางและทีมจังหวัดทุกคน
.
การรณรงค์ของพวกเราเดินมาถึงวันสุดท้ายแล้ว สำหรับเรา มันเป็นการเดินทางที่น่าประทับใจมาก
.
พวกเราได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเขย่าท้องถิ่น สร้างความตื่นตัวทางการเมือง สร้างตัวเลือกให้กับประชาชน ซึ่งล้วนแต่เสริมสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งในระยะยาว
.
ขอบคุณทุกคนที่เดินร่วมทางกัน เราสนุกกับการได้ทำนโยบาย ได้ “เดิน 3 จริง” ร่วมกับทุกท่าน, เราสนุกกับการเดินหาเสียง เดินตลาด ขึ้นรถแห่ร่วมกับทุกคน
.
เป็นประสบการณ์ที่พวกเราประทับใจและจะจำมันไว้อีกนาน
.
เราได้รับทั้งช่วงเวลาที่ดี ที่ประชาชนส่งรอบยิ้ม ฝากความหวังและกำลังใจให้พวกเรา ขอให้สิ่งนี้ย้ำเตือนเราเสมอว่าเราอาสามาทำเพื่อประชาชน ไม่ใช่ทำเพื่อตัวเอง หากเราเข้าไปมีอำนาจ อย่าทรยศประชาชน
.
เราผ่านช่วงเวลาที่กดดัน และพิสูจน์ความใจสู้ของพวกเรา จากการระรานก่อกวนของผู้ไม่สนับสนุนเรา ขอบคุณทุกคนที่เดินร่วมกัน ให้กำลังใจกัน และไม่ทิ้งกันในเวลาเช่นนั้น
.
เรารณรงค์ภายใต้กฎกติกาที่เสียเปรียบ, อำนาจรัฐที่อยู่ฝ่ายตรงข้าม และวันเลือกตั้งที่ไม่เป็นคุณกับเรา แต่ทุกคนยังทำเต็มที่ เปี่ยมไปด้วยความหวังถึงสังคมที่ดีกว่าเดิม
.
ประสบการณ์เช่นนี้จะหล่อหลอมเราให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งขึ้นต่อไป
.
หากมีสิ่งใดที่ขัดแย้งกัน พวกเราขอโทษ เราไม่มีเรื่องส่วนตัวกับใครเลย ทุกการตัดสินใจ ตั้งอยู่บนความปรารถนาดีต่อการรณรงค์ทั้งสิ้น
.
ไม่ว่าผลในวันที่ 20 ธันวาคมนี้จะเป็นเช่นไร เราจะภูมิใจว่าเราได้ทำอย่างเต็มที่ ดีที่สุดที่เราจะทำได้
.
ร่องรอยของการเดินทางของพวกเราจะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของการเลือกตั้งท้องถิ่น
.
เราหวังว่าประชาชนจะเห็นถึงความตั้งใจและความหวังดีของพวกเรา
.
ไม่ว่าผลการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ก้าวเดินต่อไปด้วยกัน
.
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
ในนามของพวกเรา แกนนำ และกองอำนวยการเลือกตั้ง คณะก้าวหน้า
.
#เปลี่ยนประเทศไทยเร่ิมได้ที่บ้านเรา
#20ธันวาไปเลือกตั้ง
.
ผลิตโดย คณะก้าวหน้า โดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ช้ัน 5 ถนนเพชรบุรตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ผลิตเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 จำนวน 1 ชิ้น

18/12/2020

รับทีมอาสาสมัครสอดส่องการลงคะแนนและนับคะแนนเลือกตั้ง

THE STANDARD WEALTH
15/12/2020

THE STANDARD WEALTH

Update: ครม. รับทราบหนี้สาธารณะสิ้นปีงบ 2563 แตะ 49.3%
.
มติ ครม. ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2563 หนี้สาธารณะพุ่ง 7.8 ล้านล้านบาท กู้เงินจริง-จัดเก็บรายได้ต่ำเป้า
.
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน มีมติเห็นชอบวาระเศรษฐกิจสำคัญ ดังนี้
.
หนี้สาธารณะ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 พุ่ง 7.8 ล้านล้านบาท
เห็นชอบรายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะและรายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ และความเสี่ยงทางการคลัง สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2563 มีจำนวน 7,848,155.88 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 49.34 ของจีดีพี เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้า เนื่องจากหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ
.
ทั้งนี้ เพื่อนำไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสร้างขีดความสามารถของประเทศผ่านโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
.
สำหรับสถานนะหนี้เงินกู้คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยงานรัฐ ประกอบด้วย สถานะหนี้เงินกู้คงค้างของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2563 มีหนี้เงินกู้คงค้าง 1 บริษัท (จากทั้งหมด 2 บริษัท) ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 94,733.34 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.03)
.
สถานะหนี้เงินกู้คงค้างของรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินที่กระทรวงการคลังไม่ได้ค้ำประกัน ได้แก่
1. รัฐวิสาหกิจทำธุรกิจให้กู้ยืม
2. รัฐวิสาหกิจทำธุรกิจบริหารสินทรัพย์
3. รัฐวิสาหกิจทำธุรกิจประกันสินเชื่อ
มีหน้าเงินกู้คงค้างรวมทั้งสิ้น 538,077.72 ล้านบาท
.
สถานะหนี้เงินกู้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 มีหนี้สินเงินกู้คงค้างจำนวน 38,069.47 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้เงินกู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาล, เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร
.
สถานะหนี้เงินกู้คงค้างของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 มีจำนวน 5,263,049 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินเพื่อดำเนินนโยบายการเงินของ ธปท.
.
การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการคลังที่เกิดขึ้นจากหนี้สาธารณะ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 มีหนี้สาธารณะจำนวน 7,848,155.88 ล้านบาท จำแนกตามภาระงบประมาณ ดังนี้
1. หนี้เป็นภาระต่องบประมาณโดยตรง 6,267,230.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 79.86 ของหนี้สาธารณะทั้งหมด
.
ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พ.ศ. 2563 วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท และหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจภาคการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) ที่รัฐบาลรับภาระเป็นสำคัญ
.
2. หนี้ที่ไม่เป็นภาระต่องบประมาณโดยตรง คือ หนี้ที่หน่วยงานเป็นผู้รับภาระการชำระหนี้ หรือมีแหล่งรายได้อื่นที่ไม่ใช่งบประมาณมาชำระหนี้ จำนวน 1,580,925.84 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 20.14 ของหนี้สาธารณะทั้งหมด เช่น หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และหนี้รัฐวิสาหกิจและหนี้หน่วยงายของรัฐที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน ทั้งนี้ อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ
.
เก็บรายได้ต่ำเป้า 4 แสนล้านบาท กู้เกินจริง 7 แสนล้านบาท
.
นอกจากนี้ ยังเห็นชอบรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับประเภทรายได้แผ่นดิน มีการประมาณการจัดเก็บรายได้ทั้งสิ้น 2.731 ล้านล้านบาท ซึ่งจัดเก็บรายรับจริงเข้าเงินคงคลัง 2.307 ล้านบาท อย่างไรก็ดี รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้จากรัฐพาณิชย์และรายได้อื่นสูงกว่าประมาณการ
.
ทั้งนี้ รายรับที่มาจากรายได้แผ่นดินต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ 0.424 ล้านบาท สำหรับรายรับประเภทเงินกู้ที่ได้ประมาณการไว้ที่ 0.469 ล้านล้านบาท แต่มีการกู้เกินจริง 0.701 ล้านบาท
.
รายจ่าย มีการประมาณการประเภทรายจ่ายงบประมาณไว้ 3.103 ล้านบาท แต่มีการเบิกจ่ายจริงและกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 3.044 ล้านล้านบาท
.
ดุลของงบประมาณประจำปี เมื่อเปรียบเทียบรายได้แผ่นดินที่นำส่งคลังกับยอดรวมรายจ่ายประจำปี พบว่า รายได้แผ่นดินต่ำกว่ารายจ่ายตามงบประมาณ 0.637 ล้านล้านบาท (ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ 0.365 ล้านล้านบาท)
.
ดุลการรับ-การจ่ายเงิน เมื่อเปรียบเทียบประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้นกับรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยอดรวมของรายจ่ายทั้งสิ้น คือ 3.366 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ 0.097 ล้านล้านบาท
.
อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://thestandard.co/wealth/
#TheStandardWealth

ที่อยู่

Nakhon Sawan
ุ60000

เบอร์โทรศัพท์

+66897089631

ผลิตภัณฑ์

คณะก้าวหน้านครสวรรค์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พิสิษฐ์ เนียมสุ่ม สจ.ลูกหมูผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง พิสิษฐ์ เนียมสุ่ม สจ.ลูกหมู:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nakhon Sawan บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอ50บาทไว้ซื้อไข่มาม่าไว้ประทังชีวิตได้มั้ยค่ะ0134053349ไทยพานืช ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยเหลือ