ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Nang Rong

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Nang Rongรวมรายชื่อ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและป, เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางร, ตลาดสระหญ้าม้า, งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพนมรุ้ง, กศน.อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีร และ สถานีตำรวจภูธรหนองไทร Nongsai Police Station. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 01/07/21
  กศน.อำเภอนางรอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะได้แก่ ร้านอาร์ตช็อป เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๐ บาท (เก...
  > กศน.อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีร
 • 01/06/21
  กศน.อำเภอนางรอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำอาหารขนม หลักสูตร ๓ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ้านนาย โดยเสนอราคา เป็นเ...
  > กศน.อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีร
 • 01/05/21
  กศน.อำเภอนางรอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อดำเนินการศึกษาอาชีพ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเ...
  > กศน.อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีร
 • 01/05/21
  กศน.อำเภอนางรอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับ...
  > กศน.อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีร
 • 01/05/21
  กศน.อำเภอนางรอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับกา...
  > กศน.อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีร
 • 01/04/21
  กศน.อำเภอนางรอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจวิชาการทำอาหารขนม หลักสูตร ๓ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ้านนาย โดยเสนอราคา เป็นเ...
  > กศน.อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีร
 • 12/31/20
  กราบขอบพระคุณท่านนายกมาโนช ตันเจริญและคณะผู้บริหารทุกท่านที่ใส่ใจผู้อุปโภคบริโภคค่ะมอบเจลและเครื่องวัดอุณหภูมิมาให้ค่ะ #โควิดปลอดภัยถ้าทุกคนใส่ใจช่วยกัน กราบขอบพระคุณยิ่งค่ะ #ลูกค้าหนาแน่นมากวัดแทบทุก...
  > ตลาดสระหญ้าม้า
 • 12/31/20
  ##คามหมายดีๆของขนมเปี๊ยะ ขนมเปี๊ยะ หมายถึง ความเป็นศิริมงคล ความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีเหนียวแน่น เป็นปึกแผ่นอันเดียวกัน ##ดังนั้น ##ขนมเปี๊ยะจึงเป็นขนมที่ใครต้องคิดถึงมาเป็นอันดับแรกๆขอการมอบให้กัน...
  > ตลาดสระหญ้าม้า
 • 12/31/20
  กราบขอบพนะคุณท่านนายกมาโนช ตันเจริญ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรองที่มอบปฎิทินให่กับพ่อค้า-แม่ค้าเนื่องในโกาสปีใหม่ #ขอคุณพระรัตนตรัยประทานพนอันประเสริฐให้แก่ท่านและครอบครัวมีความสุขเป็นขวัญใจชาวประ...
  > ตลาดสระหญ้าม้า
 • 12/31/20
  กราบขอบพระคุณท่านนายกมาโนช ตันเจริญ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรองที่แจกปฎิทินสวัสดีปีใหม่ ให้แก่แม่ค้า-พ่อค้าตลาดสดสรหญ้าม้า #พวกเรากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
  > ตลาดสระหญ้าม้า