สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เปิดเหมือนปกติ

วิธีดูผลสอบหน้าเว็บไซต์ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
11/11/2020

วิธีดูผลสอบหน้าเว็บไซต์ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

06/11/2020
06/11/2020
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2560
https://www.stou.ac.th/gradstou/index.html

1. ซ้อมย่อย ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. พร้อมกันทั้ง 10 ศูนย์ ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 2. ซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร.....

บริการข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก) https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Ma...
06/11/2020
ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University

บริการข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
(สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก)

https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

04/11/2020
www.stou.ac.th

รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ ภาคพิเศษ/2562 และ ภาค 1/2563 (สอบวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2563)

https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/2563-1/Web%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A54-11-63.pdf

20/10/2020
เนื่องจากกล่องข้อความ facebook สำนักบัณฑิตศึกษาไม่สามารถเปิดอ่านข้อความได้ อยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขทั้งนี้ นักศึกษาสา...
24/09/2020

เนื่องจากกล่องข้อความ facebook สำนักบัณฑิตศึกษา
ไม่สามารถเปิดอ่านข้อความได้ อยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไข
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถติดต่อหน่วยงานต่างๆ ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ประจำปี 2563
22/09/2020

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ประจำปี 2563

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16/09/2020
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข้อมูลการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก) https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

08/09/2020
ถามไพฑูรย์

นักศึกษาปริญญาตรี กรุณาติดต่อเพจสำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. (ไพฑูรย์)
https://web.facebook.com/askpaitoon/?_rdc=1&_rdr

หรือโทร 02 504 77 88

(เพจสำนักบัณฑิตศึกษา เฉพาะนักศึกษา ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก)
ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

แบ่งปัน ถาม ตอบ ให้คำปรึกษาทางด้านงานทะเบียน

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก) ที่สมัครใช้งานระบบ STOU Student Web Service แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้อ...
08/09/2020
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก) ที่สมัครใช้งานระบบ STOU Student Web Service แล้ว
ให้ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โดยเฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มือถือ
หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษาเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ขอบคุณค่ะ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก) โปรดสมัครใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล/ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียน/ตรวจสอบผลการเรียน นักศึกษาสามารถสมัครใช้งานและดูข้อมูลทางหน้าเว็บไซต์ด้วยตนเอง ทาง https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp (เปิดเข้าใช้งานผ่าน google chrome)

หมายเหตุ : สำหรับข้อมูลการลงทะเบียนเรียนจะอัพเดตหน้าเว็บไซต์หลังจากที่นักศึกษาลงทะเบียน 5 วันทำการ

31/08/2020
ถามไพฑูรย์

นักศึกษาปริญญาตรี กรุณาติดต่อเพจสำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. (ไพฑูรย์)
https://web.facebook.com/askpaitoon/?_rdc=1&_rdr

หรือโทร 02 504 77 88

(เพจสำนักบัณฑิตศึกษา เฉพาะนักศึกษา ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก)
ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

แบ่งปัน ถาม ตอบ ให้คำปรึกษาทางด้านงานทะเบียน

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
27/08/2020
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก) โปรดสมัครใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล/ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียน/ตรวจสอบผลการเรียน นักศึกษาสามารถสมัครใช้งานและดูข้อมูลทางหน้าเว็บไซต์ด้วยตนเอง ทาง https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp (เปิดเข้าใช้งานผ่าน google chrome)

หมายเหตุ : สำหรับข้อมูลการลงทะเบียนเรียนจะอัพเดตหน้าเว็บไซต์หลังจากที่นักศึกษาลงทะเบียน 5 วันทำการ

27/08/2020
ช่องทางการติดต่อศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 ศูนย์ และเว็บไซต์สาขาวิชาทั้ง 12 สาขาวิชา   https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy...
25/08/2020

ช่องทางการติดต่อศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 ศูนย์ และเว็บไซต์สาขาวิชาทั้ง 12 สาขาวิชา https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

ช่องทางการดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนและคำร้องต่างๆ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก) ตัวอย่างเช่น  ...
24/08/2020

ช่องทางการดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนและคำร้องต่างๆ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก)
ตัวอย่างเช่น คำร้องทั่วไป ใช้แบบฟอร์ม มสธ.บ11,
คำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา/รับรองการลงทะเบียนเรียน ใช้แบบฟอร์ม มสธ.บ29

https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 โปรดอ่านคู่มือการใช้งานระบบปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และทำตามขั้นตอนให้ครบ เพื่อดูต...
22/08/2020

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 โปรดอ่านคู่มือการใช้งานระบบปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และทำตามขั้นตอนให้ครบ เพื่อดูตารางกำหนดการปฐมนิเทศแยกย่อยของแต่ละสาขาวิชา

การลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่าย STOUnet/Internet ในรูปแบบอีเมลแอดเดรสใหม่ ดูรายละเอียดในลิ้งก์  https://account.st...
22/08/2020

การลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่าย STOUnet/Internet ในรูปแบบอีเมลแอดเดรสใหม่ ดูรายละเอียดในลิ้งก์ https://account.stou.ac.th/webforms/

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
21/08/2020
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563
สำนักบัณฑิตศึกษา ขอเชิญท่านเข้าสู่ระบบปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ขอให้นักศึกษา ศึกษาคู่มือการการใช้งานโดยละเอียด หากพบปัญหาการใช้งาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา โทร 0 2504 7566 และ 0 2504 7567 ในวันและเวลาราชการ

https://gradstou.stou.ac.th/page/default.aspx

ผู้สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ตรวจสอบผลการคัดเลือกหน้าเว็บไซต์ได้ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 https://...
20/08/2020

ผู้สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563
ตรวจสอบผลการคัดเลือกหน้าเว็บไซต์ได้ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563
https://regis.stou.ac.th/STOU/app/SOENQYW06_2

ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

19/08/2020
ถามไพฑูรย์

นักศึกษาปริญญาตรี กรุณาติดต่อ
https://web.facebook.com/askpaitoon/?_rdc=1&_rdr

หรือโทร 02 504 77 88

เพจสำนักบัณฑิตศึกษา เฉพาะนักศึกษา ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก เท่านั้นนะคะ
ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

แบ่งปัน ถาม ตอบ ให้คำปรึกษาทางด้านงานทะเบียน

กำหนดการถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ทั้...
19/08/2020

กำหนดการถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ โดยกรอกรหัสนักศึกษา และเลขประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ: หลังจากนักศึกษาดูวิดีโอที่โชว์ขึ้นมาตอนแรกจบแล้ว ให้คลิกปิดวิดีโอ และคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ กรอกรหัสนักศึกษา เลขประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดนะคะ

https://gradstou.stou.ac.th/page/default.aspx?fbclid=IwAR3VSMOvRxN7ucXByW-qk-noJ9VyGOEXi5Vc-YltAiY9czaLwYFXrHNVamE

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำนักบัณฑิตศึกษา ขอเชิญท่านเข้าสู่ระบบป...
18/08/2020
ระบบปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563
สำนักบัณฑิตศึกษา ขอเชิญท่านเข้าสู่ระบบปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ขอให้นักศึกษา ศึกษาคู่มือการการใช้งานโดยละเอียด หากพบปัญหาการใช้งาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา โทร 0 2504 7566 และ 0 2504 7567 ในวันและเวลาราชการ

https://gradstou.stou.ac.th/page/default.aspx

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 10 เปิดรับสมัครส่งบทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ - 4 กันย...
17/08/2020

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 10 เปิดรับสมัครส่งบทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ - 4 กันยายน 2563 (นำเสนอแบบออนไลน์) สนใจสมัครได้ที่ https://grad-research.stou.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา โทร. 0 2504 7569

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14/08/2020

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

11/08/2020
ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครระดับปริญญาโท ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563

แขนงวิชา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาภาษาไทย
แขนงวิชา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
แขนงวิชา หลักสูตรและการสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
แขนงวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
แขนงวิชา การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แขนงวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm

เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ

07/08/2020
ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คู่มือสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก)

https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/M13-1.htm

[email protected] Truehits.net เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต.....

07/08/2020
www.stou.ac.th

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/2563-1/calendaPhd2563.pdf

07/08/2020
www.stou.ac.th

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/2563-1/calenda2563.pdf

นักศึกษาใหม่ ภาค 1/2563 ระดับปริญญาโท ที่ทราบผลผ่านการคัดเลือกแล้วแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ให้รีบลงทะเบียนเรียนด่วน!! ...
06/08/2020

นักศึกษาใหม่ ภาค 1/2563 ระดับปริญญาโท ที่ทราบผลผ่านการคัดเลือกแล้วแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ให้รีบลงทะเบียนเรียนด่วน!! ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563

แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/2563-1/reg_fornew2563.pdf

06/08/2020
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข้อมูลการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก)  https://www.stou.ac.th/th...
06/08/2020
ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข้อมูลการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก) https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

06/08/2020
ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyPhD1.htm

เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ

06/08/2020
404 - File or directory not found.

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Non Buri
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Non Buri บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ป.บัณฑิต 63 ปฐมนิเทศวันไหนคะ
สวัสดีครับ ผม กัณณวัชรน์ มณีรัชตินาคสกุล 2603001120 มีคำถามว่า ผมต้องการจะลงรักษาสถานภาพนักศึกษา ต้องทำอย่างไรบ้างครับ ลงวันสุดท้ายได้วันไหนครับผม ขอบพระคุณครับ
ตราลูกธนู3ลูกหรือลูกM16ท3
ท3 / 450cc
ลูกธนู3ลูกหรือลูกM16ท3
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
รบกวนเรียนสอบถามคะ ตอนนี้หลักสูตร ป.บัณฑิตของทางมหาวิทยาลัยที่คุรุสภารับรอง เปิดรับสมัครหรือยังคะ
จบการศึกษาปี2560/1ไม่ทราบว่ารัปริญาเมือไร่คะ
ท้อได้แต่ห้ามถอย😎love love
ถ้าต้องการเรียนจบไว โดยสามารถลมสัมฤทธิบัตรได้ควบคู่เยอะๆ เเละสามารถจบมาเป็นครูได้ ควรเลือกลงเรียนเอกด้านไหนดีคะ ถ้าเป็นเอกปฐมวัย มีพี่ๆท่านใดจบไวโดยลงสัมฤทธิบัตรควบคู่เเล้วจบภายใน3ปีบ้างคะ ขอคำแนะนำด้วยค่า
สอบมาหลายปีแล้วตัวเดียวนิ มีอบรมไหมคะ
หนังสือสมัครเรียนและลงทะเบียนเรียน ปี 2562 จะออกมาเมื่อไหร่ครับ