สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับป.โท/ป.เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต

21/08/2023

*รับสมัครผู้เข้าอบรมเพิ่มเติม*
การอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ https://forms.gle/Bk6HFgwoMePL1ncR7

เว็บไซต์การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
19/08/2023

เว็บไซต์การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รูปแบบออนไลน์

19/08/2023

🚩ถ่ายทอดสด🎥🎥 Facebook Live🚩 กิจกรรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566
เวลา 8.30 - 12.00 น.

สำนักบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศ...
18/08/2023

สำนักบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 - 12.00 น.
โดยรับชมผ่าน Facebook Live สำนักบัณฑิตศึกษา

และขอให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของสาขาวิชา ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams โดยทุกท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/News/Seminar/2551/seminar_orien.asp

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ รอบวันที่ 14 – 17 กันยายน 2566คุณสมบัติผู้สมัคร1. น...
10/08/2023

ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 14 – 17 กันยายน 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 หรือ
นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หรือ
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
3. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการอบรมได้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ขาด / ลา / หรือมาสาย

โดยจะเปิดรับสมัครใน วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด
ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/Bk6HFgwoMePL1ncR7

หมายเหตุ:
1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ผ่านระบบ Microsoft Teams ดังนี้1.สำหรับนัก...
05/08/2023

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ผ่านระบบ Microsoft Teams ดังนี้
1.สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท เวลา 09.00-12.00 น.
2.สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เวลา 13.00-15.00น.

สำนักบัณฑิตศึกษา ขอแจ้งยกเลิกการอบรมการใช้งานระบบ iThesis ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566
04/08/2023

สำนักบัณฑิตศึกษา ขอแจ้งยกเลิกการอบรมการใช้งานระบบ iThesis ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ดังนี้1.สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท เวล...
03/08/2023

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ดังนี้
1.สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท เวลา 09.00-12.00 น.
2.สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เวลา 13.00-15.00น.

*ด่วน! รับจำนวนจำกัด*การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ รอบวันที่ 3-6 สิงหาคม 2566คุณสมบัติผู้สมัคร...
19/07/2023

*ด่วน! รับจำนวนจำกัด*

การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 3-6 สิงหาคม 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หรือ
นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หรือ
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
3. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการอบรมได้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ขาด / ลา / หรือมาสาย

โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด

ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/Bk6HFgwoMePL1ncR7

หมายเหตุ:
1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

18/07/2023

**เปิดรับสมัครแล้ววันนี้**
การอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
https://citly.me/xitmw

แจ้งกำหนดการสอบไล่แบบออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2565 (ปริญญาเอก ปริญญาโท โครงการสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต)กรณีพ...
07/07/2023

แจ้งกำหนดการสอบไล่แบบออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2565
(ปริญญาเอก ปริญญาโท โครงการสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต)
กรณีพบปัญหาในวันทดสอบเสมือนจริงและวันสอบจริง ให้ติดต่อ Call Center 02-504-7191 ถึง 7195

การจัดสอบออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา
https://onlineexam.stou.ac.th/grad/

ศึกษาแนวปฏิบัติและตรวจสอบรายชื่อห้องสอบได้ที่
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/exam1.pdf

โหลดกระดาษคำตอบ www.stou.ac.th/link/GCZKvm

แบบฟอร์มขอทำบัตรเข้าสอบออนไลน์ (ชั่วคราว) ระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา) https://reg.stou.ac.th/forms/gradyellowcard.aspx

นโยบายการสอบออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา https://www.youtube.com/watch?v=_fEMaTqhZjg

แนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ https://www.youtube.com/watch?v=l_EvABU4Atg

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566  ถึง 31 กรกฎาคม 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่
04/07/2023

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่

27/06/2023

ตรวจสอบประกาศผลการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2566 ได้ที่ https://dssj.stou.ac.th/stou_form/login

10/06/2023
สำคัญ!!  บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มาซ้อมย่อย ณ มสธ. นนทบุรี วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566  อย่าลืม 4 อย่างนี้นะคะ
10/06/2023

สำคัญ!!

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มาซ้อมย่อย ณ มสธ. นนทบุรี วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566
อย่าลืม 4 อย่างนี้นะคะ

กำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มสธ. ปีการศึกษา 2563-2564 ดูรายละเอียดได้ที่ : https://sites.google.com/g.stou.ac.th/stou-congrate/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A2?authuser=0

#ปริญญาบัตรมสธ #มสธ #ขอแสดงความยินดี

รวมคำถามที่ถามบ่อยสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป.เอก) ที่ไม่สามารถเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้
08/06/2023

รวมคำถามที่ถามบ่อยสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป.เอก) ที่ไม่สามารถเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ รอบวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2566คุณสมบัติผู้สมัคร1. ...
02/06/2023

ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หรือ
นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หรือ
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
3. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการอบรมได้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ขาด / ลา / หรือมาสาย
โดยจะเปิดรับสมัครใน วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด (รับจำนวนจำกัด!!)
ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/VsAJt4CHgEBZx9MF7
หมายเหตุ:
1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

การเข้าซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564   และระบบตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์บัตรประจำตัว โ...
29/05/2023

การเข้าซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564 และระบบตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์บัตรประจำตัว โปรดอ่านรายละเอียดทางหน้าเว็บไซต์ https://sites.google.com/g.stou.ac.th/stou-congrate/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A2

หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ ณ วัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานเพื่อการรายงานตัวในวันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

25/05/2023
25/05/2023

การตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 และการพิมพ์บัตรประจำตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ⚡️ จะเปิดระบบวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ⚡️โปรดรอตรวจสอบได้ที่นี่ 👇👇
🌏🌏

หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ในการฝึกซ้อมย่อย การฝึกซ้อมใหญ่และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ ณ วัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานเพื่อการรายงานตัวในวันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ รอบวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2566คุณสมบัติผู้สมัคร1. น...
02/05/2023

ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หรือ
นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หรือ
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
3. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการอบรมได้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ขาด / ลา / หรือมาสาย

โดยจะเปิดรับสมัครใน วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด

ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/VsAJt4CHgEBZx9MF7

หมายเหตุ:
1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ รอบวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2566คุณสมบัติผู้สมัคร1. น...
07/03/2023

ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หรือ
นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หรือ
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
3. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการอบรมได้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ขาด / ลา / หรือมาสาย

โดยจะเปิดรับสมัครใน วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด

ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/VsAJt4CHgEBZx9MF7

หมายเหตุ:
1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร
3. การอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลประจำปี 2566 รับ...
01/03/2023

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ขอเชิญส่งวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลประจำปี 2566 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31มีนาคม2566

มสธ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที...
23/02/2023

มสธ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://ogs.stou.ac.th/apply-graduate/

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ รอบวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566คุณสมบัติผู้สมัคร1....
07/02/2023

ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หรือ
นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หรือ
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
3. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการอบรมได้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ขาด / ลา / หรือมาสาย
โดยจะเปิดรับสมัครในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด
ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/FdshKsfbSegUJ4Rs7
หมายเหตุ:
1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ รอบวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566คุณสมบัติผู้สมัคร1....
30/01/2023

ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หรือ
นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หรือ
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
3. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการอบรมได้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ขาด / ลา / หรือมาสาย

โดยจะเปิดรับสมัครในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด
ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/FdshKsfbSegUJ4Rs7

หมายเหตุ:
1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

เว็บไซต์ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
05/01/2023

เว็บไซต์ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน/ลาพัก สำหรับนักศึกษา ป.โท/ป.บัณฑิต ภาค 2/2565 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 (สำหรับนศ...
05/01/2023

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน/ลาพัก สำหรับนักศึกษา ป.โท/ป.บัณฑิต ภาค 2/2565 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 (สำหรับนศ.ที่ไม่ต้องรอผลสอบของภาค 1/2565)

นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาค 2/2565 สามารถดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ป.โท/ป.บัณฑิต ได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

ตรวจสอบชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนได้ที่
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/2565-1/listReg2565.pdf

ตารางค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียน ระดับ ป.โท
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/filedoc/avoid.pdf

วิธีการลงทะเบียนเรียนผ่าน APP ธนาคารต่างๆ ได้ที่
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/ktbnex&SCB-EASY&KMA.pdf

หลังชำระเงิน 15 วัน ให้นศ.ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเรียนได้ที่
https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp

หากไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนให้รีบติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา
หมายเลข 02-504-7561 ถึง 7564 ในวันและเวลาราชการ

วิธีการลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ผ่าน Application ธนาคาร
05/01/2023

วิธีการลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ผ่าน Application ธนาคาร

ประชาสัมพันธ์ ด่วน! รับเพิ่มจำนวนจำกัดการเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ รอบวันที่ 15-18 ธันวาคม 25...
29/11/2022

ประชาสัมพันธ์
ด่วน! รับเพิ่มจำนวนจำกัด
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หรือ
นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หรือ
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
3. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการอบรมได้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ขาด / ลา / หรือมาสาย
โดยจะเปิดรับสมัครในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด
ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/WZA6wGAsbJRjxrKJ7
หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ รอบวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565คุณสมบัติผู้สมัคร1. นั...
23/11/2022

ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 หรือ
นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หรือ
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
3. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการอบรมได้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ขาด / ลา / หรือมาสาย
โดยจะเปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด
ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/WZA6wGAsbJRjxrKJ7
หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ รอบวันที่ 1-4 ธันวาคม 2565คุณสมบัติผู้สมัคร1. นักศ...
15/11/2022

ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 1-4 ธันวาคม 2565
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 หรือ
นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หรือ
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
3. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการอบรมได้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ขาด / ลา / หรือมาสาย
โดยจะเปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด
ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/LCi7XVEcS8xyayWr9
หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 12 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รูปแบบออนไลน...
10/11/2022

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 12 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รูปแบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ รอบวันที่ 13-16 ตุลาคม 2565คุณสมบัติผู้สมัคร1. นัก...
12/09/2022

ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 13-16 ตุลาคม 2565
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 หรือ
นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หรือ
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
3. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการอบรมได้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ขาด / ลา / หรือมาสาย
โดยจะเปิดรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด
ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/VsAJt4CHgEBZx9MF7
หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ประจำปี 2565 มสธ.
06/09/2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ประจำปี 2565 มสธ.

สำนักบัณฑิตศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 ทุกท่าน เพื่อให้นักศึกษาทุกท่านมีความรู้ ...
24/08/2022

สำนักบัณฑิตศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 ทุกท่าน

เพื่อให้นักศึกษาทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนทางไกลและบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

สำนักบัณฑิตศึกษา ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บันฑิตศึกษา โทร 0 2504 7566-7

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี
Non Buri
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

แนวปฏิบัติและการเตรียมตัวก่อนสอบ สำหรับการสอบซ่อมระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาค 1/2564 และการสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท แผน ข ภาค 2/2564 >> คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >>https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A8.%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%202-2564.pdf
ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 หรือ นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายในปีการศึกษา 2564 หรือ
2. นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
โดยจะเปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เริ่มเวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด
ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/h7iWEQjQnyPiG3du6
หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร
ข้อบังคับ/กฎระเบียบ/ประกาศ เกี่ยวกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/post.htm
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
ประชาสัมพันธ์ "ขอเชิญส่งวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล ประจำปี 2565" เปิดรับตั้งแต่บัดนี้- 31มี.ค.2565
ด่วน!!
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดรับสมัคร
การอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2565

โดยจะเปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หรือ นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หรือ
2. นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/RLsttWzuUro4vkWA8
หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
ด่วน!! ประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดรับสมัคร
การอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2565

โดยจะเปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 – 16.00 น.
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หรือ นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หรือ
2. นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)

ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/RLsttWzuUro4vkWA8
หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2565
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หรือ นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หรือ
2. นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
โดยจะเปิดรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 – 16.00 น.
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด

ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/RLsttWzuUro4vkWA8
หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร
ประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563 หรือนักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 หรือ
2. นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)

โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 9.30 – 16.00 น.
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด

ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/9K63eGVEvrx1pdzX7

หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อสอบไล่ภาค 1/2564 ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สัมฤทธิบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต ปริญญาเอก ตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา โทร 02504 7560-4 โดยด่วน ตรวจสอบได้ที่ https://bit.ly/3oW3yGl
#}