โรงเรียนหนองฉางวิทยา

โรงเรียนหนองฉางวิทยา โรงเรียนหนองฉางวิทยา โรงเรียนหนองฉางวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 42
(19)

เปิดเหมือนปกติ

การปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
08/12/2020

การปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

01/12/2020
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่วยอาหารในโรงอาหารโรงเรียนหนองฉางวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
13/11/2020

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่วยอาหารในโรงอาหารโรงเรียนหนองฉางวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ...
12/11/2020

แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
03/11/2020

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนหนองฉางวิทยา's cover photo
29/10/2020

โรงเรียนหนองฉางวิทยา's cover photo

ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยาเรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV...
11/08/2020

ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา
เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ

สพฐ.ออกหนังสือห้ามรร.ทุกแห่งจัดการเรียนการสอนให้เด็กเข้าเรียนในรร.เต็มระบบ ย้ำต้องฟังค
03/08/2020
สพฐ.ออกหนังสือห้ามรร.ทุกแห่งจัดการเรียนการสอนให้เด็กเข้าเรียนในรร.เต็มระบบ ย้ำต้องฟังค

สพฐ.ออกหนังสือห้ามรร.ทุกแห่งจัดการเรียนการสอนให้เด็กเข้าเรียนในรร.เต็มระบบ ย้ำต้องฟังค

สพฐ ออกหนังสือห้ามรร ทุกแห่งจัดการเรียนการสอนให้เด็กเข้าเรียนในรร เต็มระบบ ย้ำต้องฟังคำสั่งศบค 1ส ค 63 สพฐ แ...

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยเนื่องในวันสุนทรภู่​และวันภาษาไทยแห่งชาติ
26/07/2020

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยเนื่องในวันสุนทรภู่​และวันภาษาไทยแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP ของนักเรียน
30/06/2020

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP ของนักเรียน

รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนหนองฉางวิทยา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน...
25/06/2020

รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนหนองฉางวิทยา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันเปิดภาคเรียน

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระหว่างปี ปีการศึกษา 2563
25/06/2020

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระหว่างปี ปีการศึกษา 2563

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 และการแต่งกาย เครื่องแบบนักเรียน (ทรงผมนักเรียนรอผลการประชุมผ...
16/06/2020
ม.4_63_เลขประจำตัว.pdf

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 และการแต่งกาย เครื่องแบบนักเรียน (ทรงผมนักเรียนรอผลการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอื่น ๆ)
เลขประจำตัว ม.1 https://drive.google.com/file/d/1nN7NfnvTbB85D1KEry1m3ZLGadHVR54N/view?usp=sharing
เลขประจำตัว ม.4 https://drive.google.com/file/d/16zStD8-ze6lqURErXUg-BaU70_JsbYGi/view?usp=sharing
เครื่องแบบนักเรียน https://drive.google.com/file/d/1gtJIK-rlq8cYzxTJxK4ilb2Bie5kaucN/view?usp=sharing

ประกาศ!!!     นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ต้องมารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด โดยรับและเขียนใบมอบตัวได้ที่โรงเรีย...
10/06/2020

ประกาศ!!!
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ต้องมารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด โดยรับและเขียนใบมอบตัวได้ที่โรงเรียนหนองฉางวิทยา(ตามแนวปฏฺิบัติการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ที่แจ้งไว้) พร้อมเตรียมค่าบำรุงการศึกษา ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
ม.1 https://drive.google.com/file/d/1aaOjRi0a0rDdSwQUido7Yn00SNaY7Anm/view?usp=sharing
ม.4 https://drive.google.com/file/d/1mwaGaB42AzLfzytTFrL3kLdzYrpLPlAA/view?usp=sharing

แนวปฏิบัติการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 25...
10/06/2020

แนวปฏิบัติการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
https://drive.google.com/file/d/1aRyn8rXVbYD0--dnT3FRYVvusxIB_qb7/view?usp=sharing

โรงเรียนหนองฉางวิทยา's cover photo
09/06/2020

โรงเรียนหนองฉางวิทยา's cover photo

แนวปฏิบัติการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 25...
09/06/2020

แนวปฏิบัติการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
https://drive.google.com/file/d/1aRyn8rXVbYD0--dnT3FRYVvusxIB_qb7/view?usp=sharing

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 25631. การคัดแผนการเรียน ม.4 https://drive.google.com/file/d/1DdAsULUB...
09/06/2020
ประกาศผลการสอบ ม.4 ตามแผนการเรียน_63.pdf

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
1. การคัดแผนการเรียน ม.4 https://drive.google.com/file/d/1DdAsULUBCrnXmjNGG42r9v1Sqsi89gpB/view?usp=sharing
2. ประเภทนักเรียนทั่วไป https://drive.google.com/file/d/1f9XehHZtdbyl7D1T-ZvFq5MHnNGJ6048/view?usp=sharing
3. แยกตามแผนการเรียน https://drive.google.com/file/d/1zuh6mzJHObGo2GSKGr0KKjKFp0RvUYAC/view?usp=sharing

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1  ปีการศึกษา 25631. การคัดแผนการเรียน ม.1 https://drive.google.com/file/d/1Vl1cylO...
09/06/2020
ประกาศผลการสอบ-ม.1-ตามแผนการเรียน_63.pdf

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
1. การคัดแผนการเรียน ม.1 https://drive.google.com/file/d/1Vl1cylOwajd5GDEqR_rA-eiif9VPiO7B/view?usp=sharing
2. ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ https://drive.google.com/file/d/12CaiOK2fKeReqB9Xc2Q71ZBdtCrOwIPC/view?usp=sharing
3. ประเภทนักเรียนทั่วไป https://drive.google.com/file/d/1WXO_zbEprj2kJE9A3_cOVWScS-P6A5L-/view?usp=sharing
4. แยกตามแผนการเรียน https://drive.google.com/file/d/1gPJBaYSpEskVp9zAw9M8_B21BZdb6I0l/view?usp=sharing

07/06/2020

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนทั่วไป โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคฯ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

Photos from โรงเรียนหนองฉางวิทยา's post
07/06/2020

Photos from โรงเรียนหนองฉางวิทยา's post

🗓วันที่ 6 มิถุนายน 2563 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และประเภทนักเรียนท...
06/06/2020

🗓วันที่ 6 มิถุนายน 2563 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และประเภทนักเรียนทั่วไป ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษม. 1 https://drive.goog...
04/06/2020
ประกาศผลการสอบ-ม.1-ความสามารถพิเศษ_63.pdf

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ม. 1 https://drive.google.com/file/d/1Cc6MZ_0m4Oy1rUi3NCcB8GHWqqwPR-_W/view?usp=sharing
ม. 4 https://drive.google.com/file/d/1qUhWl1B2QZx5v0PSMwsoD_azcaAg7E1G/view?usp=sharing

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  🗓3 มิ.ย. 2563
03/06/2020

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 🗓3 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ https://drive.google.com/file/d/1mD59...
03/06/2020
ผังห้องสอบสอบเข้า.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ https://drive.google.com/file/d/1mD59u7WbvD-_9qX9Cs9ml-ILtIlatwBT/view?usp=sharing
ม.1 ทั่วไป https://drive.google.com/file/d/1lzAJhXls6oYdosLJN0p3AyTuJIjX_H4G/view?usp=sharing
ม.4 ทั่วไป https://drive.google.com/file/d/1ThODBTvwgMcfBhgVw_uDLraSWNJutSat/view?usp=sharing
ผังห้องสอบ
https://drive.google.com/file/d/1RtXtv0jM3K7cES7fRTztIiRtk5AHgRln/view?usp=sharing

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  🗓2 มิ.ย. 2563
02/06/2020

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 🗓2 มิ.ย. 2563

ศธ.360 องศา
02/06/2020

ศธ.360 องศา

รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยในระยะแรกนี้ ให้ทยอยผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการศึกษา การอบรม การประชุม หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบ หรือการคัดเลือก โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

https://moe360.blog/2020/06/02/ประกาศ-ศธ-เรื่อง-การเปิด/

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชั้น ม.1 และ ม.4  ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ม.1 htt...
01/06/2020

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ม.1 https://drive.google.com/open?id=1q198zZmCDSeyzGmaAPvVdQY4nhqFKoui
ม.4 https://drive.google.com/open?id=1FxL7ohN6NF4nvoRhVvjFD6peM63WcaCK
ติดต่อสอบถาม โทร. 056-531-150

ที่อยู่

เลขที่ 51 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง
Nong Chang
61110

เบอร์โทรศัพท์

0-5653-1146

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนหนองฉางวิทยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนหนองฉางวิทยา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nong Chang บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

17-21 สิงหาคม 2563 กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด📚พบกับกิจกรรมมากมาย👀👀อย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะ😊
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การศึกษานะคะ .......... วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา International College, Suan Sunandha Rajabhat University เปิดรับรอบรับตรง 62 (ไม่ใช้ GAT-PAT) ในระดับปริญญาตรี ประจำปี2562 ในหลักสูตรนานาชาติ เปิดรับแล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป . สามารถเข้ามาสอบสัมภาษณ์ พร้อมรู้ผลสอบหลังการสอบทันที ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 9.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือโทรสอบถาม 082-5601365 ---------- ในหลักสูตรนานาชาติในสาขาดังต่อไปนี้ - B.A. (Airline Business) / ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน) - B.A. (Tourism Management) / ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว) - B.A. (Hotel and Hospitality Management) ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม) Hotel management Major (เอกการโรงแรม) Restaurant Business Major (เอกธุรกิจภัตตาคาร) - B.B.A. (International Business) / บธ.บ (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) - B.B.A. (Digital Entrepreneurship Management) / บธ.บ. (ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิตอล) . ดูรายละเอียด เกี่ยวกับการเรียนได้ที่ลิ้งค์นี้ค่ะ https://bit.ly/2xGc4AP . สมัครสอบได้ด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์ รู้ผลทันทีหลังสอบที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม) ส่วนงานรับสมัครและประชาสัมพันธ์ 111/5 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร.082-5601365 , 034-964946 กด 101 (ติดต่อในเวลาราชการ) www.ssru.ssruic.ac.th , Facebook:Information-Ssruic ..... ขอบคุณค่ะ
ฝากสวัสดี อ.สมชาย โค้ช บาส ด้วยนะครับ คิดถึงเสมอ อยู่ๆเพจนี้ก็เด้งขึ้นมาหน้าเฟส จบมา 23 ปีได้แล้ว 555+
ขอเชิญร่วมประกวดธิดาชาวสวนและธิดารีไซเคิล งานมะม่วงหลากชนิด มะยงชิดอร่อย และของดีอำเภอลานสัก 29-31มี.ค.62😀😀😀
ยอดเยี่ยมค่ะ
ผมจะติดต่อจองโต๊ะได้ที่ไหนครับงานนี้
ขออนุญาติใช้ facebook ของโรงเรียนหนองฉางวิทยา ติอต่อคุณครูธนภรณ์ สุขวัฒน์ สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) โรงเรียนหนองฉางวิทยา เนื่องจากคุณครูไม่ได้ให้เบอร์ติดต่อกลับ ทางคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับการเข้าร่วมหลักสูตรอบรมนวัตกรรมการเรียนรู่สู่ครูมืออาชีพ คุณครูกรุณาติดต่อกลับทางคณะศึกษาศาสตร์ 055-962420 ขอบพระคุณค่ะ
ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ม.6, ม.3 และ ป.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ม.6, ม.3 และ ป.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์รับสมัคร TCAS รอบ 5 #รับตรงอิสระ19_21กค61นี้ #หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต #มหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ สำหรับน้องๆที่ยังรอที่เรียนอยู่และสนใจเรียนทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีต้อนรับน้องๆที่มุ่งมั่นตั้งใจทุกคนครับ สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ที่ link นี้ ได้เลยครับ www.na.mahidol.ac.th/academic/index.php/en/news/89 ขอบคุณครับ
กรุณาอ่านข้อความที่ส่งไปใน message ด้วยนะค่ะ ด่วนค่ะ
ม.6มอบตัววันไหนครับ
ทาง รร ไม่มีภาพ การแต่งกายที่ถูกระเบียบ และ ชุดนักเรียนที่ถูกต้องของ นร ชั้น ม. ต้น และ ม. ปลาย เลยหรอคะ