Clicky

อบต.ปึกเตียน จ.เพชรบุรี

อบต.ปึกเตียน จ.เพชรบุรี Facebook อบต.ปึกเตียน จ.เพชรบุรี

เปิดเหมือนปกติ

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายก องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียนมอบหมายเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาท่อประปาแตกบริเวณหมู่ที่2 บ้านเ...
25/05/2022

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายก องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียนมอบหมายเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาท่อประปาแตกบริเวณหมู่ที่2 บ้านเมืองใหม่พัฒนา ซอย 1 ถึง ซอยที่ 2 🎉🎉

วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้มอบหมายช่างไฟฟ้าซ่อมไฟรายทางสาธารณะ จ...
24/05/2022

วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้มอบหมายช่างไฟฟ้าซ่อมไฟรายทางสาธารณะ จำนวน 3จุดบริเวณหมู่ที่ 2 และติดไฟรายทางสาธารณะเพิ่ม 2จุด บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองหมู เพื่อให้กลับมาใช้ งานได้ตามปกติและเพื่อเพิ่มแสงสว่าง บริเวณทางสาธารณะดังกล่าว🎉🎉

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื...
23/05/2022

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ของอบต.ปึกเตียน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) เคสติดเชื้อรายใหม่ 3 รายและกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 3 บ้านปึกเตียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
📍ทั้งนี้ อบต.ปึกเตียน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน
✅ สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
✅ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
✅ หมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน
✅ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ถึง 2 เมตร
✅ ไม่ไปในสถานที่แออัด
🤗ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้มอบหมายช่างไฟฟ้าซ่อมไฟรายทางสาธารณะ จ...
23/05/2022

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้มอบหมายช่างไฟฟ้าซ่อมไฟรายทางสาธารณะ จำนวน 1 จุด และติดไฟรายทางสาธารณะเพิ่ม 4 จุด บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองหมู เพื่อให้กลับมาใช้ งานได้ตามปกติและเพื่อเพิ่มแสงสว่าง บริเวณทางสาธารณะดังกล่าว🎉🎉

องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 50 ซีซี  ถวายราชสดุดี สมเด็...
23/05/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ขอเป็นส่วนหนึ่ง
ในการประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 50 ซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอเชิญข้าราชการบุคลากรเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคี  ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิต ได้ตั้งแต่เดือน
เมษายน - ธันวาคม 2565 ได้ที่ โรงพยาบาลที่รับบริจาคโลหิตใกล้บ้าน📍

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้...
20/05/2022

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ของอบต.ปึกเตียน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) เคสติดเชื้อรายใหม่ 4 รายและกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 1 บ้านหนองทราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
📍ทั้งนี้ อบต.ปึกเตียน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน
✅ สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
✅ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
✅ หมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน
✅ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ถึง 2 เมตร
✅ ไม่ไปในสถานที่แออัด
🤗ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

ประมวลภาพกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียนวันต้นไม้ ประจำปี ของชาติพ.ศ. 2565โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหาดม้าน้ำแ...
20/05/2022

ประมวลภาพกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียนวันต้นไม้ ประจำปี ของชาติพ.ศ. 2565โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหาดม้าน้ำและสรุปผลการจัดกิจกรรมพร้อมภาพถ่าย  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ภายใต้ชื่อรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น🪴🪴🪴

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่และคนงานปรับภูมิทัศบ...
20/05/2022

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่และคนงานปรับภูมิทัศบริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านปึกเตียน 🎉🎉🎉

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ณ. ห้องประชุมองค์การบริห...
20/05/2022

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน โดยมีนายสมชาย สุขศรี เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยหัวหน้าท้องถิ่นจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้🎉🎉

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่และคนงานปรับภูมิทัศบริ...
18/05/2022

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่และคนงานปรับภูมิทัศบริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านปึกเตียน 🎉🎉🎉

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื...
17/05/2022

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ของอบต.ปึกเตียน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) เคสติดเชื้อรายใหม่ 2 รายและกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 2 บ้านเมืองใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านปึกเตียน และหมู่ที่ 4 บ้านหนองหมู เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
📍ทั้งนี้ อบต.ปึกเตียน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน
✅ สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
✅ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
✅ หมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน
✅ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ถึง 2 เมตร
✅ ไม่ไปในสถานที่แออัด
🤗ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้มอบหมายช่างไฟฟ้าติดตั้งไฟรายทางสาธารณ...
17/05/2022

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้มอบหมายช่างไฟฟ้าติดตั้งไฟรายทางสาธารณะบริเวณหมู่ที่ 2 บ้านเมืองใหม่พัฒนา จำนวน 1 จุด เพื่อเพิ่มเเสงสว่าง และซ่อมไฟรายทางสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ 2 บ้านเมืองใหม่พัฒนา จำนวน 2 จุด บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านปึกเตียน จำนวน 1 จุด บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านหนองหมู จำนวน 1 จุด เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ🎉🎉

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหารอบต.ปึกเตียนขอต้อนรับ นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์ หัวหน้าท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ได้...
17/05/2022

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหารอบต.ปึกเตียนขอต้อนรับ นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์ หัวหน้าท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ได้มาตรวจเยี่ยม การบริหารจัดการ การปฎิบัติงาน การดำเนินการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ของ อบต.ปึกเตียน การบริหารงานบุคคลของ อปท ได้มีการพูดคุยพบปะชี้แนะวิธีการดำเนินการดังกล่าว ทางคณะผู้บริหาร ขอขอบพระคุณ นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์ หัวหน้าท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ที่มาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้.

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน เปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร...
12/05/2022

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน เปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความโปร่งใส่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน พร้อมด้วย นายมนูน ปิ่นทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน นายณรงค์ ศรีอินทร์ เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดอบต.ฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมโครงการฯดังกล่าว

ขอเชิญประชาชนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโย...
11/05/2022

ขอเชิญประชาชนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุงการให้บริการทางออนไลน์ได้ที่ QR Code แบบสำรวจ 👇🏻 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 💝🙏🏼

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้...
09/05/2022

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ของอบต.ปึกเตียน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) เคสติดเชื้อรายใหม่ 2 รายและกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 3 บ้านปึกเตียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
📍ทั้งนี้ อบต.ปึกเตียน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน
✅ สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
✅ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
✅ หมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน
✅ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ถึง 2 เมตร
✅ ไม่ไปในสถานที่แออัด
🤗ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่และคนงานช่วยกันตั...
09/05/2022

วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่และคนงานช่วยกันตัดต้นไม้ที่หักล้ม เนื่องจากเกิดลมพายุเมื่อคืน หมู่ที่ 2 บ้านเมืองใหม่พัฒนา บริเวณ หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองใหม่พัฒนา

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ...
06/05/2022

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ของอบต.ปึกเตียน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) เคสติดเชื้อรายใหม่ 3 รายและกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ หมูที่ 1 บ้านหนองทราย และหมู่ที่ 3 บ้านปึกเตียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
📍ทั้งนี้ อบต.ปึกเตียน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน
✅ สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
✅ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
✅ หมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน
✅ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ถึง 2 เมตร
✅ ไม่ไปในสถานที่แออัด
🤗ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช...
05/05/2022

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ของอบต.ปึกเตียน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) เคสติดเชื้อรายใหม่ 4 รายและกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 3 บ้านปึกเตียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
📍ทั้งนี้ อบต.ปึกเตียน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน
✅ สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
✅ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
✅ หมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน
✅ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ถึง 2 เมตร
✅ ไม่ไปในสถานที่แออัด
🤗ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้...
02/05/2022

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ของอบต.ปึกเตียน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) เคสติดเชื้อรายใหม่ 2 รายและกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 3 บ้านปึกเตียน และหมู่ที่ 4 บ้านหนองหมู เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
📍ทั้งนี้ อบต.ปึกเตียน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน
✅ สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
✅ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
✅ หมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน
✅ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ถึง 2 เมตร
✅ ไม่ไปในสถานที่แออัด
🤗ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

หน้ากากอนามัย" นับเป็นขยะติดเชื้อ จะต้องทิ้งอย่างถูกวิธี มาดูกันว่า จะทิ้งอย่างไร ให้ปลอดภัย ลดโอกาสเเพร่เชื้อ.ดาวน์โหลด...
02/05/2022

หน้ากากอนามัย" นับเป็นขยะติดเชื้อ จะต้องทิ้งอย่างถูกวิธี มาดูกันว่า จะทิ้งอย่างไร ให้ปลอดภัย ลดโอกาสเเพร่เชื้อ
.
ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกได้ที่...http://ssss.network/uixq2
.
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด
.
สามารถติดตามวารสารสร้างสุขฉบับออนไลน์ ข่าวสารด้านสุขภาพ และร่วมสนุกตอบคำถามพร้อมของรางวัลได้ที่ Line Official Account “สสส.สร้างสุข” คลิก >> https://lin.ee/gtFSTfG
.
ที่มา👉#สสส #thaihealth #สุขภาวะ #สุขภาพ #สาระสุขภาพ #สร้างสุข #ขยะติดเชื้อ

📢 ประกาศถึงผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ขอขยายเวลาให้ชำระภาษีฯ ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นี้นะคะ 😊😊#ติ...
02/05/2022

📢 ประกาศถึงผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ขอขยายเวลาให้ชำระภาษีฯ ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นี้นะคะ 😊😊
#ติดต่อสอบถามได้ที่ ⬇️
☎ 064-7842697
Line ID : puktien หรือ สแกน QR ด้านล่างนะคะ

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ...
29/04/2022

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ของอบต.ปึกเตียน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) เคสติดเชื้อรายใหม่ 3 รายและกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 1 บ้านหนองทราย และหมู่ที่ 2 บ้านเมืองใหม่พัฒนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
📍ทั้งนี้ อบต.ปึกเตียน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน
✅ สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
✅ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
✅ หมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน
✅ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ถึง 2 เมตร
✅ ไม่ไปในสถานที่แออัด
🤗ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช...
28/04/2022

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ของอบต.ปึกเตียน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) เคสติดเชื้อรายใหม่ 5 รายและกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 1 บ้านหนองทราย หมู่ที่ 2 บ้านเมืองใหม่พัฒนา และหมู่ที่ 4 บ้านหนองหมู เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
📍ทั้งนี้ อบต.ปึกเตียน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน
✅ สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
✅ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
✅ หมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน
✅ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ถึง 2 เมตร
✅ ไม่ไปในสถานที่แออัด
🤗ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้มอบหมายให้รอง เลขา สมาชิก อบต. และคนงานช่...
27/04/2022

วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้มอบหมายให้รอง เลขา สมาชิก อบต. และคนงานช่วยกันปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่3 บริเวณ สี่แยกปึกเตียน . 🎉🎉🎉

วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้มอบหมายช่างไฟฟ้าซ่อมไฟรายทางสาธารณะบริเวณ...
27/04/2022

วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้มอบหมายช่างไฟฟ้าซ่อมไฟรายทางสาธารณะบริเวณหมู่ที่ 2 บ้านเมืองใหม่พัฒนา จำนวน 1 จุด เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ🎉🎉🎉

วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้มอบหมายช่างไฟฟ้าซ่อมไฟรายทางสาธารณะบริ...
26/04/2022

วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้มอบหมายช่างไฟฟ้าซ่อมไฟรายทางสาธารณะบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านหนองทรายจำนวน 2 จุด เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ🎉🎉🎉

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้...
26/04/2022

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ของอบต.ปึกเตียน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) เคสติดเชื้อรายใหม่ 5 รายและกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 4 บ้านหนองหมู เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
📍ทั้งนี้ อบต.ปึกเตียน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน
✅ สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
✅ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
✅ หมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน
✅ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ถึง 2 เมตร
✅ ไม่ไปในสถานที่แออัด
🤗ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา13.30 น.     นายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอท่ายาง เข้าตรวจเยี่ยมคนพิการ บริเวณพื้นที่หมู...
25/04/2022

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา13.30 น.
นายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอท่ายาง เข้าตรวจเยี่ยมคนพิการ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านเมืองใหม่พัฒนา และหมู่ที่ 4 บ้านหนองหมู เพื่อมอบถุงยังชีพและเครื่องนุ่งห่มให้กับคนพิการ โดยมี นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปึกเตียน ให้การต้อนรับ

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้...
25/04/2022

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ของอบต.ปึกเตียน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) เคสติดเชื้อรายใหม่ 6 รายและกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 1 บ้านหนองทราย หมู่ที่ 2 บ้านเมืองใหม่พัฒนา และหมู่ที่ 3 บ้านปึกเตียน และหมู่ที่ 4 บ้านหนองหมู เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
📍ทั้งนี้ อบต.ปึกเตียน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน
✅ สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
✅ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
✅ หมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน
✅ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ถึง 2 เมตร
✅ ไม่ไปในสถานที่แออัด
🤗ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ...
22/04/2022

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ของอบต.ปึกเตียน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) เคสติดเชื้อรายใหม่ 6 รายและกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 1 บ้านหนองทราย หมู่ที่ 2 บ้านเมืองใหม่พัฒนา และหมู่ที่ 3 บ้านปึกเตียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
📍ทั้งนี้ อบต.ปึกเตียน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน
✅ สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
✅ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
✅ หมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน
✅ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ถึง 2 เมตร
✅ ไม่ไปในสถานที่แออัด
🤗ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

ที่อยู่

ม.3 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง
Nong Chok
76130

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6632473566

เว็บไซต์

http://www.puktien.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อบต.ปึกเตียน จ.เพชรบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nong Chok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันศุกร์ 27มกราคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้มอบหมายช่างไฟฟ้า ซ่อมไฟบริเวณ บ้านหนองหมู หมู่4จำนวน2จุดและติดเพิ่มเพื่อเพิ่มแสงสว่างหมู่2บ้านเมืองใหม่พัฒนา3จุด โดยมี นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน และสมาชิก ลงพื้นที่ด้วยในครั้งนี้
วันศุกร์ 27 มกราคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้มอบหมายช่างไฟฟ้า ซ่อมไฟบริเวณ บ้านหมู่1 จำนวน2จุดและติดเพิ่มเพื่อเพิ่มแสงสว่างหมู่1 บ้านหนองทราย1จุดและหมู่2บ้านเมืองใหม่พัฒนา3จุด โดยมี นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน และสมาชิก ลงพื้นที่ด้วยในครั้งนี้
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายก อบต.ปึกเตียน มอบหมายให้สำนักปลัดดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัด อบต.ปึกเตียน กำนันตำบลปึกเตียน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลปึกเตียน พนักงานอบต.ปึกเตียนและประชาชนหมู่ที่ 3 บ้านปึกเตียนเข้าร่วมประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายก อบต.ปึกเตียน มอบหมายให้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทางถนนเส้นหมู่ที่ 4 บ้านหนองหมู โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลปึกเตียน และพนักงานอบต.ปึกเตียนร่วมดำเนินการ
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายก อบต.ปึกเตียน มอบหมายให้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ หมู่ที่ 4 บ้านหนองหมู โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลปึกเตียน ครู นักเรียน และพนักงานอบต.ปึกเตียนร่วมดำเนินการ
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายก อบต.ปึกเตียน มอบหมายให้สำนักปลัดดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ณ ศาลากลางหมู่บ้านเมืองใหม่พัฒนา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัด อบต.ปึกเตียน กำนันตำบลปึกเตียน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลปึกเตียน พนักงานอบต.ปึกเตียนและประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านเมืองใหม่พัฒนาเข้าร่วมประชุม
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายก อบต.ปึกเตียน มอบหมายให้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทางถนนเส้นหมู่ที่ 1 บ้านหนองทราย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลปึกเตียน พนักงานอบต.ปึกเตียนร่วมดำเนินการ
วันศุกร์ 25มกราคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้มอบหมายช่างไฟฟ้า ซ่อมไฟบริเวณ บ้านหมู่1 จำนวน2จุดและติดเพิ่มเพื่อเพิ่มแสงสว่างหมู่1 บ้านหนองทราย2จุดและหมู่2บ้านเมืองใหม่พัฒนา1จุด โดยมี นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน และสมาชิก ลงพื้นที่ด้วยในครั้งนี้
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายก อบต.ปึกเตียน มอบหมายให้สำนักปลัดดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองทราย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัด อบต.ปึกเตียน และกำนันตำบลปึกเตียน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลปึกเตียน พนักงานอบต.ปึกเตียนและประชาชนหมู่ที่ 1 บ้านหนองทราย เข้าร่วมประชุม
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายก อบต.ปึกเตียน มอบหมายให้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทางถนนเส้นหมู่ที่ 4 บ้านหนองหมู โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลปึกเตียน พนักงานอบต.ปึกเตียนร่วมดำเนินการ
วันศุกร์ 21 มกราคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้มอบหมายช่างไฟฟ้า ซ่อมไฟบริเวณ บ้านหมู่1 จำนวน2จุดและติดเพิ่มเพื่อเพิ่มแสงสว่างหมู่1 บ้านหนองทราย 4จุด โดยมี นายสมชาย สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน และสมาชิก ลงพื้นที่ด้วยในครั้งนี้
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายสมชาย สุขศรี นายก อบต.ปึกเตียน มอบหมายให้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทางถนนเส้นคันกั้นน้ำเค็มตลอด 4 กิโลเมตร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลปึกเตียน พนักงานอบต.ปึกเตียนร่วมดำเนินการ