คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง - BBT Student council

คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง - BBT Student council เพจนี้เป็นเพจที่ดูแลโดยคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง💛💜 https://instagram.com/bbt.studentcouncil?igshid=1q1w7uwg9oby

📣ข่าวประชาสัมพันธ์✨💜💛 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี  จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานส...
12/08/2023

📣ข่าวประชาสัมพันธ์✨💜💛
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดยมีตัวแทนครูที่ปรึกษาและสภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 18 โรงเรียน โดยผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีดังนี้

ประธานสภานักเรียนระดับเขตพื้้นที่การศึกษา
🔸นาย อิศรา -
(ประธานสภานักเรียนจากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม)

รองประธานสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ คนที่ 1
🔸นางสาว ภาณิชา ศรีวรรณ
(ประธานสภานักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี)

รองประธานสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ คนที่ 2
🔸นาย เศรษฐโชติ เรืองธนาเศรษฐ์
(ประธานสภานักเรียนจากโรงเรียนบางบัวทอง)

รองประธานสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ คนที่ 3
🔸นางสาว ศุภางค์กุล บุญไชย
(ประธานสภานักเรียนจากโรงเรียนปากเกร็ด)

📣ข่าวประชาสัมพันธ์✨💜💛สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ต...
12/08/2023

📣ข่าวประชาสัมพันธ์✨💜💛
สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ตามรอยพ่อ อยู่พอเพียง" ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 ณ "บ้านคลองโคนรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม" โดยมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล และกิจกรรมที่ปลูกฝังความพอเพียง พออยู่ และพอประมาณ มีโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองเข้าร่วมดังนี้✨
"โรงเรียนบางบัวทอง โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โรงเรียนนันทนวรวิทย์ วิทยาลัยดุสิตพาณิชยการ นนทบุรี โรงเรียนนนประสิทธิ์ และ โรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี"

Congratulations 👏
10/08/2023

Congratulations 👏

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด ขอเเสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 จากผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

ฝากกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือน 🛎
เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากเราได้ที่ Instagram และ Fanpage #สภานักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด

✨ขับเคลื่อนทักษะความสามารถศักยภาพด้วยนโยบาย 3 power1. Soft Power พลังอ่อนการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากสิ่งเล็กๆ โดยอาศัยศัก...
08/08/2023

✨ขับเคลื่อนทักษะความสามารถศักยภาพด้วยนโยบาย 3 power
1. Soft Power พลังอ่อน
การสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากสิ่งเล็กๆ โดยอาศัยศักยภาพของนักเรียนในเขตพื้นที่ฯ เพื่อสร้างค่านิยมที่ทันสมัย สร้างวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับได้ รวมถึงสร้างนโยบายย่อยที่ทั่วถึงทุกปัญหา
2. Self Power พลังในตนเอง
การที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆได้ ต้องอาศัยความร่วมมือและพลังในตนเองของนักเรียนทุกคน การทำนโยบายที่นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมไม่มากก็น้อย
เช่น ร่วมกันปลูกต้นไม้คนละต้น เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน หรือ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น
3. Skill Power พลังความสามารถ
เป็นนโยบายที่สนับสนุนทักษะและความสามารถต่างๆของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น ร้อง เล่น เต้น หรือการแสดงอื่นๆ เพื่อยกระดับความมั่นใจและความสามารถของนักเรียนทั้ง 18 โรงเรียน

ฝากเป็นกำลังใจให้กับสภานักเรียนทุกคนด้วยนะครับ
✨💜💛

เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม MISS GALAXY มาสมัครกันเยอะๆน้า~~
08/08/2023

เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม MISS GALAXY มาสมัครกันเยอะๆน้า~~

21/07/2023

มาแล้ว...กิจกรรมดี๊ดี......สุดติ่งกระดิ่งแมวรีบสมัครกันเข้ามาเลยยยย

📣วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานจัง...
03/07/2023

📣วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสำหรับครูที่ปรึกษาและผู้นำสภานักเรียน โดยมีเหล่าผู้นำสภานักเรียนในจังหวัดนนทบุรีทั้ง 18 โรงเรียนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งการจัดโครงการฯในครั้งนี้เป็นการต่อยอดพัฒนาศักยภาพครูและผู้นำสภานักเรียน ที่ประสงค์จะให้การฝึกอบรมดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ มีคุณภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสครูและผู้นำสภานักเรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบและความว่องไวในการวิเคราะห์ในหัวข้อต่างๆและเสริมสร้างสภาวะผู้นำ❗️✨

📣ประชาสัมพันธ์📣~ วันนี้ทางสภาของเรามีแบบทดสอบจิตวิทยา "ความเมตตากรุณาต่อตนเอง" มาเชิญชวนให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้มาลองทำไปด...
02/07/2023

📣ประชาสัมพันธ์📣~ วันนี้ทางสภาของเรามีแบบทดสอบจิตวิทยา "ความเมตตากรุณาต่อตนเอง" มาเชิญชวนให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้มาลองทำไปด้วยกัน~

จากเหตุการณ์เรือดำน้ำไททัน (Titan) ระเบิด บริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศแคนาดา ทำให้มีผู้เสียชีวิตในเรือลำ...
24/06/2023

จากเหตุการณ์เรือดำน้ำไททัน (Titan) ระเบิด บริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศแคนาดา ทำให้มีผู้เสียชีวิตในเรือลำดังกล่าวทั้งหมด 5 ราย
ทางคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้🤍🕯

From the Titan submarine explosion off the Southeastern coast of Canada, causing all 5 deaths in the aforementioned submarine.
Bangbuathong School Student Council My deepest condolences to the family of the deceased from this event.

จากเหตุการณ์ถังดับเพลิงแบบคาร์บอนไดออกไซด์ระเบิด ขณะมีการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานค...
24/06/2023

จากเหตุการณ์ถังดับเพลิงแบบคาร์บอนไดออกไซด์ระเบิด ขณะมีการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทำให้มีนักเรียนเสียชีวิต 1 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก
ทางคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้🤍🕯

📣✨ประชาสัมพันธ์ วงโยธวาทิตโรงเรียนบางบัวทอง เปิดรับออดิชั่นนักร้องขายหญิง ใครสนใจ รีบสมัครเลยย~~
13/06/2023

📣✨ประชาสัมพันธ์ วงโยธวาทิตโรงเรียนบางบัวทอง เปิดรับออดิชั่นนักร้องขายหญิง ใครสนใจ รีบสมัครเลยย~~

BBT YOUR SAFE NEWS🌟📣จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566📜💜💛(รายละเอียด...
04/06/2023

BBT YOUR SAFE NEWS🌟📣
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566📜💜💛
(รายละเอียดแต่ละข่าวอยู่ที่ใต้ภาพข่าวนะครับ)

BBT YOUR SAFE NEWS🌟📣จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2566📜💜💛(รา...
04/06/2023

BBT YOUR SAFE NEWS🌟📣
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2566📜💜💛

(รายละเอียดแต่ละข่าวอยู่ที่ใต้ภาพข่าวนะครับ)

✨วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 งาน TO BE NUMBER ONE ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นำโดย นาย นาวี ทรัพย์ห่วง ผู้อำนวยการโรงเ...
29/05/2023

✨วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 งาน TO BE NUMBER ONE ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นำโดย นาย นาวี ทรัพย์ห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน นำนักเรียนตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม "รณรงค์สุขบัญญัติ บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ไม่สูบ ไม่เสี่ยง" ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

📣✨วงโยธวาทิตโรงเรียนบางบัวทอง รับสมัครนักเรียนชั้นม.1-ม.4 ใครสนใจรีบเลยจ้าา~!!
23/05/2023

📣✨วงโยธวาทิตโรงเรียนบางบัวทอง รับสมัครนักเรียนชั้นม.1-ม.4 ใครสนใจรีบเลยจ้าา~!!

📣วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง ดำเนินการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "เลือกตั้งต้องรู้" สาร...
13/05/2023

📣วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง ดำเนินการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "เลือกตั้งต้องรู้" สาระความรู้ที่ควรรู้ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้มีขึ้น เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนให้ประชาชนได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566🗳🏢

ณ ห้องประชุมกษีรานุสรณ์ โรงเรียนบางบัวทอง🌟
#เลือกตั้ง66
#ประชาธิปไตย
#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ
#6สัปดาห์ประชาธิปไตย

📢📣โรงเรียนบางบัวทอง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่...
09/05/2023

📢📣โรงเรียนบางบัวทอง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.🗳💚
#เลือกตั้ง66
#ประชาธิปไตย

📢📣เปิดเทอมแรกวันที่ 15 พฤษภาคมนี้นะทุกคนน✨
06/05/2023

📢📣เปิดเทอมแรกวันที่ 15 พฤษภาคมนี้นะทุกคนน✨

📣คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิทุกคนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวัน...
06/05/2023

📣คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิทุกคนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น.

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า สามารถไปใช้สิทธิได้ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น.

ในการนี้คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวม่วงเหลืองทุกคน ช่วยกันรณรงค์เป็นกระบอกเสียงในการเชิญชวนให้ทุกคนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง "เพราะเสียงของทุกคนมีความหมาย เพื่ออนาคตของประเทศไทย"🗳🏢

‐---------------------------------------------------------------------------------------------
สื่อชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง
#เลือกตั้ง66
#ประชาธิปไตย
#เลือกตั้งล่วงหน้า

📣วันนี้ทางคณะกรรมการสภานักเรียนขอนำเสนอ "เลือกตั้งต้องรู้❔" สาระความรู้ที่ควรรู้ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส....
03/05/2023

📣วันนี้ทางคณะกรรมการสภานักเรียนขอนำเสนอ "เลือกตั้งต้องรู้❔" สาระความรู้ที่ควรรู้ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มาให้ทุกคนได้อ่านศึกษาความรู้กัน✨

สำหรับวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวม่วงเหลืองทุกคน ช่วยกันรณรงค์เป็นกระบอกเสียงในการเชิญชวนให้ทุกคนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง "เพราะเสียงของทุกคนมีความหมาย เพื่ออนาคตของประเทศไทย"🗳🏢

ขอขอบคุณข้อมูลจากคู่มือ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ทุกคนสามารถเข้าไปสแกน QR Code เพื่ออ่านศึกษาเพิ่มเติมได้ เราได้ใส่ไว้ที่รูปสุดท้าย อย่าลืมเลื่อนอ่านกันนะครับ💚
‐---------------------------------------------------------------------------------------------
สื่อชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง
#เลือกตั้ง66
#ประชาธิปไตย

BACK TO SCHOOL🎒🏫📢ระเบียบทรงผมนักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง ปีการศึกษา 2566💜💛✨น้องๆ ม.1 และ ม.4 ที่กำลังจะเข้าศึกษาที่โรงเรีย...
27/04/2023

BACK TO SCHOOL🎒🏫
📢ระเบียบทรงผมนักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง ปีการศึกษา 2566💜💛
✨น้องๆ ม.1 และ ม.4 ที่กำลังจะเข้าศึกษาที่โรงเรียนบางบัวทอง และผู้ปกครองทุกท่าน สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของทางโรงเรียนบางบัวทองได้นะครับ

📣เช็กสิทธิเลือกตั้ง 2566📃🗳❗สำหรับประชาชนทั่วไปและเยาวชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสม...
18/04/2023

📣เช็กสิทธิเลือกตั้ง 2566📃🗳
❗สำหรับประชาชนทั่วไปและเยาวชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสถานที่เลือกตั้ง ก่อนถึงวันเลือกตั้งได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน เป็นต้นไป
🔷️ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
🖇 https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/
#เลือกตั้ง66

💥💥 เปิด 3 ขั้นตอนใช้ “ESS Help Me” บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมรูปแบบใหม่ช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง...
11/04/2023

💥💥 เปิด 3 ขั้นตอนใช้ “ESS Help Me” บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมรูปแบบใหม่ช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแม่นยำ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่ 4 หน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา ได้พัฒนาระบบการแจ้งเหตุทางสังคมรูปแบบใหม่ ESS Help Me (Emergency Social Services) ล่าสุดระบบดังกล่าวได้เริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ “Ess Help Me ปักหมุด หยุดเหตุฉุกเฉินทางสังคม” ได้รับการพัฒนาให้ใช้งานได้บนแอปพลิเคชัน Line เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนที่ปัจจุบันมีการใช้บริการแอปพลิเคชันนี้อยู่มาก โดยระบบจะช่วยทั้งในด้านรวดเร็วในการแจ้งเหตุ มีการแชร์พิกัดจุดเกิดเหตุ ให้เจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างแม่นยำ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การใช้งานระบบนั้นเริ่มต้นด้วยการเพิ่มเพื่อนระบบในแอปพลิเคชัน Line โดยการค้นหาในช่องค้นหาเพื่อนด้วยคำว่า หลังจากนั้นก็สามารถดำเนินการแจ้งเหตุได้ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ คือ 1)กดปุ่มแจ้งเหตุด่วน เมื่อกดแล้วระบบจะขึ้นตัวเลือกปัญหาที่ท่านพบโดยให้เลือก 1 ปัญหาจาก 5 ปัญหา ได้แก่ ข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือทำร้าย, กักขังหน่วงเหนี่ยว, เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ, ผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย และ มั่วสุมจนก่อให้เกิดเหตุร้าย

2)แจ้งตำแหน่งเกิดเหตุ เมื่อเลือกปัญหาที่พบแล้วระบบจะขึ้นปุ่ม “แชร์พิกัดตำแหน่ง” ให้กดและเลือกตำแหน่งที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่มายังจุดเกิดเหตุได้อย่างแม่นยำ และ 3) กรอกเบอร์ติดต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า เมื่อประชาชนผู้แจ้งเหตุดำเนินการครบทั้ง 3 ขั้นตอนระบบจะดำเนินการส่งข้อมูลการแจ้งเหตุไปยังสถานีตำรวจที่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุด พร้อมกับแจ้งข้อความมายังผู้แจ้งเหตุ และเมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบแล้วระบบจะแจ้งเตือนสถานะการรับทราบมายังผู้แจ้งเหตุอีกครั้งเพื่อให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงทีมสหวิชาชีพจะถึงจุดเกิดเหตุในเวลาเท่าใด
.
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเพิ่มเพื่อนระบบ Ess Help Me ติดตัวไว้ แม้ยังไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุ เพื่อว่าเมื่อเกิดเหตุจะได้สามารถใช้งานระบบได้ทันที และแนะนำว่าให้ปักหมดข้อความในแอปพลิเคชัน Line ไว้บนสุดเพื่อการค้นหาที่รวดเร็วเมื่อประสบเหตุ โดยผู้ใช้ระบบ iOS ให้เลื่อนแชทไปทางขวาจะพบเครื่องหมายปักหมุดขึ้นมาที่ด้านซ้ายของข้อความ ส่วนระบบ Android ให้กดค้างที่แชทจะมีคำสั่งปักหมุดเด้งขึ้นมา เมื่อกดแล้วจะมีสัญลักษณ์ปักหมุดสีฟ้าอยู่
.
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า หน่วยงานผู้พัฒนาและดูแลระบบได้เน้นย้ำและเตือนว่า ขอให้ประชาชนที่ใช้ระบบแจ้งเหตุตามความเป็นจริง อย่าเข้าใช้ระบบเพื่อก่อกวนเจ้าหน้าที่เพื่อความสนุกสนานหรือคึกคะนอง เพราะนอกจากจะกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จนส่งผลต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงแล้ว การแจ้งเหตุอันเป็นเท็จโดยเจตนา จะถูกตั้งข้อหา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 384 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับได้

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

📢📍เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลืกตั้ง และนอกราชอาณาจักร🗳ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 9 เม...
05/04/2023

📢📍เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลืกตั้ง และนอกราชอาณาจักร🗳
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566
🔶️เข้าคูหาเลือกตั้งล่วงหน้า วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566
-------------------------------------------------------
❗สำหรับวันเลือกตั้งทั่วไป วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566
🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและเยาวชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับ/ค่ะ
🗳รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหากากบาท
แบบแบ่งเขตฯ เลือกคนที่รัก💖
แบบบัญชีรายชื่อ เลือกพรรคที่ชอบ👍🏻
📣อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับ/ค่ะ

"ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส"

📣 เยาวชนกำลังมองหากิจกรรมจิตอาสาช่วงปิดเทอม ฟังทางนี้!! ใส่พอร์ตก็ได้ เก็บชั่วโมงจิตอาสาก็ดี!!เชิญชวนเยาวชนในพื้นที่บางบ...
05/04/2023

📣 เยาวชนกำลังมองหากิจกรรมจิตอาสาช่วงปิดเทอม ฟังทางนี้!! ใส่พอร์ตก็ได้ เก็บชั่วโมงจิตอาสาก็ดี!!

เชิญชวนเยาวชนในพื้นที่บางบัวทอง 11110 หรือสะดวกเดินทางที่มีความสนใจในการทำจิตอาสา one-day เข้าร่วมค่ายเยาวชนพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน! 🔆🔥

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนกว่าที่นั่งจะเต็ม
‼️รับจำนวนจำกัด‼️

กรอกฟอร์มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
คลิก: https://forms.gle/TGmFwc95ES2BUNBWA
หมายเหตุ : ค่าสมัคร 150 บาท รวมค่าอาหารและค่าเดินทาง
📆พบกันวันที่ 8 เมษายน 2566 นี้ ที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า นนทบุรี

“Be solution Not pollution 💪🏻”

We need you!✨

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
Line:
Facebook: YSDA-Young Thai for Sustainable Development Association
Email: [email protected]

📣กฎเหล็ก 8 ข้อในการทำงานของคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง ประจำปีการศึกษา 2566 💜💛✨
04/04/2023

📣กฎเหล็ก 8 ข้อในการทำงานของคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง ประจำปีการศึกษา 2566 💜💛✨

🔥📢📣อากาศมันร้อน! มาทำความรู้จักกับโรคลมแดดกันดีกว่า
02/04/2023

🔥📢📣
อากาศมันร้อน! มาทำความรู้จักกับโรคลมแดดกันดีกว่า

📢📣ข่าวประชาสัมพันธ์💜💛 กิจกรรม "เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจชุมชน มุ่งพัฒนาตน คนพัฒนาชาติ"วันที่ 23 มีนาคม 2566 สำนักการศึกษา เทศ...
30/03/2023

📢📣ข่าวประชาสัมพันธ์💜💛
กิจกรรม "เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจชุมชน มุ่งพัฒนาตน คนพัฒนาชาติ"

วันที่ 23 มีนาคม 2566 สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดการฝึกอบรมโครงการสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง
กิจกรรม"เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจชุมชน มุ่งพัฒนาตน คนพัฒนาชาติ" ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียนจากสถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดโครงการฯในครั้งนี้เป็นการต่อยอดการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามนโยบายของนายกฯกาญจนา
ที่ประสงค์จะให้การฝึกอบรมดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ มีคุณภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่อย่างเท่าเทียม

📣🙏🏻✨คาถาเดาข้อสอบ A-LEVEL ผ่านฉลุย4 คาถาแนะนำสำหรับพี่ๆ ม.6 ทุกคนน ขอให้โชคดีกับการสอบ A-LEVEL และอายุ วัณโณ สุขัง พลัง ...
17/03/2023

📣🙏🏻✨คาถาเดาข้อสอบ A-LEVEL ผ่านฉลุย
4 คาถาแนะนำสำหรับพี่ๆ ม.6 ทุกคนน ขอให้โชคดีกับการสอบ A-LEVEL และอายุ วัณโณ สุขัง พลัง กันทุกคนนะครับบ

📢 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566🔸นายเศรษฐโชติ เรื่องธนาเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน🔸นายชลกานต์ กลิ่นจันทร์ ที่ปรึกษ...
17/03/2023

📢 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566

🔸นายเศรษฐโชติ เรื่องธนาเศรษฐ์
ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
🔸นายชลกานต์ กลิ่นจันทร์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน

เข้าร่วมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (การพัฒนาผู้นำเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น หลักสูตร | D-sign)

จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญของสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ สิทธิมนุษยชน รวมถึงพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนสู่การเป็น
“ผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น”

ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี🌟

📢 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจัดกิจกรร...
17/03/2023

📢 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
จัดกิจกรรม ”พี่อำลาน้อง”
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนบางบัวทอง
โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย

🔸การมอบพวงมาลัยแด่คณะผู้บริหารและหัวหน้าระดับชั้น

🔸การเดินอำลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

🔸และกิจกรรมบูมสถาบัน “จากใจน้องถึงพี่" ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบางบัวทอง

📢 วันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2556งานแนะแนว โรงเรียนบางบัวทอง จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรง...
17/03/2023

📢 วันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2556
งานแนะแนว โรงเรียนบางบัวทอง จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอบางบัวทองและอำเภอใกล้เคียง โดยมีตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง ได้แก่
🟣นายเศรษฐโชติ เรืองธนาเศรษฐ์
ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
🟣นายชลกานต์ กลิ่นจันทร์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน

เป็นจิตอาสานักเรียนจัดกิจกรรมสันทนาการและให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของโรงเรียน และหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป🌷

📢📣มาแล้วววค้าบบ✨💜💛✨📌กับนโยบายที่ทุกคนรอคอยสำหรับใครที่เหงาๆอยู่บ้านช่วงปิดเทอม อยากหาเพื่อนคุยหรือหาทำอะไรแก้เบื่อก็สามา...
14/03/2023

📢📣มาแล้วววค้าบบ✨💜💛✨

📌กับนโยบายที่ทุกคนรอคอยสำหรับใครที่เหงาๆอยู่บ้านช่วงปิดเทอม อยากหาเพื่อนคุยหรือหาทำอะไรแก้เบื่อก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ใน Discord ของโรงเรียนบางบัวทอง ซึ่งกำกับดูแลโดยคณะกรรมการสภานักเรียนเองเลยย เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจสามารถสแกนที่รูปข้างล่างนี้ได้เลยย ไปกันนน

**กรุณาอ่านสิ่งที่ควรรู้ก่อนเข้าเซิฟเวอร์ด้วยนะจ๊ะ**

🧕🏻💖วันสตรีสากล (International Women's Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเชื้อ...
08/03/2023

🧕🏻💖วันสตรีสากล (International Women's Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี
ซึ่งเป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพใด จะร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับมา และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคมอีกด้วย 👩🏻👩🏽👩🏿

💬ความเป็นมาของ "วันสตรีสากล"❓
เกิดจากการเรียกร้องประท้วงให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้าง และเรียกร้องสิทธิของกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้า รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา แต่สุดท้ายกลับมีผู้หญิงถึง 119 คน ต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ เนื่องจากในขณะที่พวกเธอออกมารวมตัวกันเพื่อประท้วงเรียกร้องสิทธิ ก็มีคนลอบวางเพลิงเผาโรงงานที่พวกเธอนั่งชุมนุมกันอยู่ โดยเหตุการณ์สะเทือนใจดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1857 (พ.ศ. 2400)
จากนั้นในปี ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) กรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าอีกแห่งหนึ่ง ณ เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา ทนไม่ไหวต่อการเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ ทารุณ ของนายจ้างที่ใช้งานพวกเธอเยี่ยงทาส พวกเธอต้องทำงานหนักถึงวันละ 16-17 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ไม่มีประกันการใช้แรงงานใดๆ แถมยังได้รับค่าแรงเพียงน้อยนิด จนทำให้สาวโรงงานหลายคนเกิดการเจ็บป่วยล้มตายในระยะเวลาอันรวดเร็ว และหากตั้งครรภ์ก็ถูกไล่ออก และเหตุการณ์คล้ายกันนี้ก็เกิดขึ้นทั่วไปในกลุ่มกรรมกรโรงงาน ทั้งในอเมริกาและยุโรป นกระทั่งในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) ความพยายามของกรรมกรสตรีกลุ่มนี้ก็ประสบผลสำเร็จ เมื่อมีตัวแทนสตรีจาก 17 ประเทศ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยม ครั้งที่ 2 ณ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยในที่ประชุมได้ประกาศรับรองข้อเรียกร้องของบรรดากรรมกรสตรี ในระบบ 3/8 คือ
• ให้ลดเวลาทำงานเหลือวันละ 8 ชั่วโมง
• ให้เวลาศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง 8 ชั่วโมง
• ให้เวลาพักผ่อนเพื่อคุณภาพชีวิตอีก 8 ชั่วโมง
พร้อมกันนี้ยังได้ปรับค่าแรงของแรงงานหญิงให้เท่าเทียมกับแรงงานชาย และยังมีการคุ้มครองสวัสดิการสตรีและแรงงานเด็กอีกด้วย รวมถึงได้รับรองข้อเสนอของ "คลาร่า เซทคิน" ด้วยการกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันสตรีสากล" จากความพยายามของ คลาร่า ในการเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคให้กับสตรี ทำให้เธอได้รับการขนานนามจากกลุ่มองค์กรสตรีนานาชาติว่าเป็น "มารดาแห่งการเคลื่อนไหวสตรีสากล" 💪🏻👩🏻🧡

ขอบคุณแหล่งอ้างอิง : กรุงเทพธุรกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/1056583

📣💡วันนี้ทางคณะกรรมการสภานักเรียนมีกิจกรรมดีๆ มาฝากพี่ๆน้องๆ ม.4 และ ม.5 ทุกคนที่กำลังใฝ่หากิจกรรมไว้เก็บใส่พอร์ตกันนะคร้...
08/03/2023

📣💡วันนี้ทางคณะกรรมการสภานักเรียนมีกิจกรรมดีๆ มาฝากพี่ๆน้องๆ ม.4 และ ม.5 ทุกคนที่กำลังใฝ่หากิจกรรมไว้เก็บใส่พอร์ตกันนะคร้าบบบ

🖐🏻น้องๆเคยประสบปัญหาเหล่านี้มั้ย
อยากพัฒนาตัวเองแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง อยากทำจิตอาสาแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน🤔❓

🚙 มาร่วมหาคำตอบได้ที่นี่กับค่าย
Youth camp for next step ปีที่ 17

ค่ายที่จะทำให้น้องๆได้รู้จักตัวเองมากขึ้นผ่านการลงมือทำจริง ได้ทำจิตอาสา ที่มากกว่าแค่จิตอาสา และการทำ workshop ที่จะได้รับความรู้ที่ยากจะลืมกลับไป 👀🌐

🤲🏻 เปิดรับสมัครน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-5
ในปีการศึกษา 2565 แล้ววันนี้
ถึง 12 มีนาคมนี้เท่านั้นน

📍จัดวันที่ 14-18 มิถุนายน 2566
สถานที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

สมัครเล้ยย🏃🏻
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc59wb3ezYnYjNcjbVXGbVr5esW1skApZ9J3FDdEdSpOiYyA/viewform?pli=1

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
IG : https://instagram.com/youthfornextstep?igshid=YmMyMTA2M2Y=
เบอร์โทร : 0620150409 (พี่เฟื่อง)

ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นได้ โดยปราศจากการเริ่มต้น แล้วมาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปด้วยกันน้า🫶🏻

YOUTH for Next Step

📢📣💜💛มาแล้วว สำหรับนโยบายแรกของพวกเราคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบางบัวทองประจำปีการศึกษา 2566 กับนโยบาย " For Your Thin...
02/03/2023

📢📣💜💛มาแล้วว สำหรับนโยบายแรกของพวกเราคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบางบัวทองประจำปีการศึกษา 2566 กับนโยบาย " For Your Think " เป็นนโยบายที่จะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคน ได้มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอไอเดียต่างๆ โดยสแกนผ่านคิวอาร์โค้ดด้านล่างที่รูปนี้ได้เลยย

***ทุกข้อความจะถูกส่งมาที่คณะกรรมการสภานักเรียนโดยตรง ไม่มีหน่วยงานหรือบุคคลอื่นทั้งในและนอกโรงเรียนรับรู้อย่างแน่นอน***

🚨ด้วยสถานการณ์ปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social media ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนทั้งด้านสุขภาพและจิตใจ🖥️วัน...
28/02/2023

🚨ด้วยสถานการณ์ปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social media ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนทั้งด้านสุขภาพและจิตใจ🖥️
วันนี้ทางคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง จึงมีสาระความรู้เกี่ยวกับปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์และวิธีการรับมือและป้องกันปัญหาดังกล่าว ภายใต้หัวข้อ “รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ความเข้มแข็งที่สร้างได้ จากครูสู่นักเรียน” กันนะครับ✨

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กเยาวชน (สสดย.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢💜💛กิจกรรมวันอำลา "พี่อำลาน้อง"💐🎉วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอ...
28/02/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢💜💛
กิจกรรมวันอำลา "พี่อำลาน้อง"💐🎉
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมพี่อำลาน้อง แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนบางบัวทอง โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การมอบพวงมาลัยแด่คณะผู้บริหารและหัวหน้าระดับชั้น การเดินอำลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกิจกรรมบูมสถาบัน "จากใจน้องถึงพี่" ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบางบัวทอง

ที่อยู่

โรงเรียนบางบัวทอง
Nonthaburi
11110

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง - BBT Student councilผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง - BBT Student council:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


บริการสังคม อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด