สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน / Social Security Office - Ministry of Labour

08/12/2023

📢 นายจ้างโปรดทราบ❗️จัดการข้อมูลประกันสังคม ทั้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน การแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน หรือชำระเงินสมทบออนไลน์ ก็ทำได้แค่สมัคร e-Service 📲ตามขั้นตอนดังนี้👇
1) เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th
2) เลือกเมนู ‘สถานประกอบการ’ ต่อด้วย ‘ขอธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต’
3) กรอกข้อมูลและเลือกสิทธิในการเข้าทำธุรกรรม
4) รอรับสปส.1-05 ทางอีเมล จัดพิมพ์เอกสารเซ็นรับรอง
5) จัดส่งให้สำนักงานประกันสังคม
6) รอรับ user และ password ทางอีเมล 🎉
📩 สมัครแล้วทำธุรกรรมออนไลน์ได้สะดวกทันใจ
👩🏻‍💻งานทะเบียนผู้ประกันตน
- ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส.1-03)
- แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)
- แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตน (สปส. 6-10)
💴งานสมทบ
- ส่งเงินสมทบแบบแยกยื่น (ตามแบบ สปส.1-10 กรณียื่นชำระเงินสมทบเพียงสถานประกอบการเดียว)
- ส่งเงินสมทบแบบยื่นรวมสาขา (ตามแบบ สปส.1-10/1 กรณีที่สถานประกอบการต้องการยื่นชำระเงินสมทบหลายสาขาพร้อมกันในคราวเดียว)
- ส่งเงินสมทบโดยใช้ข้อมูลจากรายการที่เคยส่งผ่านระบบ E-service
🔎ตรวจสอบข้อมูล
- ตรวจสอบสถานะการทำธุรกรรม
- เปลี่ยนแปลงสิทธิในการทำธุรกรรม
- ดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ สมัครก่อนสะดวกกว่า ห้ามช้าเด็ดขาด!

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

รมว. พิพัฒน์ นำทีมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ จ.สุราษฏร์ธานี     เมื่อวันที่ 7 ธั...
07/12/2023

รมว. พิพัฒน์ นำทีมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ จ.สุราษฏร์ธานี

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพในจังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน 2 ราย โดยมีครอบครัวผู้ประกันตนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เผยว่า วันนี้ตนได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคม เดินทางมาที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ โดยได้นำความห่วงใย รวมถึงกำลังใจมามอบให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม และถือเป็นโอกาสดีที่ได้เข้ามาพูดคุย แนะนำสิทธิประโยชน์ อีกทั้งอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานอีกด้วย ในการนี้ ยังได้นำของใช้เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็น มามอบให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน 2 ราย โดยผู้ประกันตนรายแรกคือ นายไพศิษฐ์ สินพูลเกิด อายุ 57 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 อาศัยอยู่กับภรรยาและบุตร ในตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุพพลภาพจากโรคเส้นเลือดในสมองแตก เป็นเหตุให้แขนและขาข้างขวาอ่อนแรง พูดได้ไม่ชัดเจน ไม่สามารถเดินได้ สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 70 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต และผู้ประกันตนรายที่ 2 คือ นายเฉลิมชัย รุ่งเรือง อายุ 52 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 อาศัยอยู่กับภรรยาและบุตร ในตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุพพลภาพจากโรคไขสันหลังอักเสบ เป็นเหตุให้ขาทั้ง 2 ข้างอ่อนแรง เดินได้โดยใช้ไม้เท้าช่วยพยุง ช่วยเหลือตนเองได้บางส่วน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 50 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ไม่ว่าผู้ประกันตนจะอยู่ที่ใดก็ตาม สำนักงานประกันสังคมพร้อมให้ความช่วยเหลือ ดูแลอย่างทั่วถึงเพื่อให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ
..................................................
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร.1506

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านบริการประกันสังคมที่ทันสมัย บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตน     ...
07/12/2023

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านบริการประกันสังคมที่ทันสมัย บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานการจัดงานประชุมวิชาการประกันสังคม ภูมิภาค (ภาคใต้) ภายใต้หัวข้อ “SSO Innovative and Data Driven 33 ปี ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อการบริการที่ทันสมัย” พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานเข้าสู่กระทรวงเศรษฐกิจ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้ประกันตน (ภาคใต้) ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมวังใต้ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในวันนี้ ผมมีความยินดียิ่งที่ได้มาเป็นประธานการจัดประชุมวิชาการประกันสังคม ภูมิภาค (ภาคใต้) ภายใต้หัวข้อ “SSO Innovative and Data Driven 33 ปี ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อการบริการที่ทันสมัย” ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้พัฒนาต่อยอดจากการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2566 ที่อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ที่ได้ผลตอบรับที่ดีมาก จากการที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนางานประกันสังคมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ด้านการใช้ข้อมูลตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคใหม่ ตลอดจนมีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมว่า ควรจัดประชุมเพิ่มเติมและกระจายไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้น จึงได้มีการขยายผลการจัดประชุมวิชาการประกันสังคมไปยังภูมิภาคทั่วประเทศ จึงเป็นที่มาในการกำหนดจัดงานประชุมวิชาการประกันสังคม ภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้

รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า การจัดประชุมวิชาการประกันสังคม ภูมิภาค ครั้งนี้ สำหรับ 14 จังหวัดภาคใต้ คือ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล มีพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ผลิตผลทางการเกษตร แหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจ ทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้หลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มในการพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับประเทศแล้ว ยังส่งผลให้เศรษฐกิจภาคใต้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยว ตลาดแรงงาน โดยภาคใต้มีสถานประกอบการในระบบประกันสังคมทั้งหมด 55,642 แห่ง มีผู้ประกันตนมาตรา 33, 39, 40 จำนวนทั้งสิ้น 2,734,299 คน ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมได้จัดเก็บข้อมูลแรงงาน เพื่อบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลในองค์กร และนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัล ทำให้สามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลเชิงลึก นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางต่างๆ นวัตกรรมใหม่ๆ (Innovative) นำไปแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้ประกันตน เพื่อขยายผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลไปยังสำนักงานประกันสังคมส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th เช่น การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนผ่านระบบบริการ e-service การยื่นขอเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Self Service การจ่ายสิทธิประโยชน์ ผ่านบริการพร้อมเพย์ การยื่นแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานผ่านระบบ e-compensate และการชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์ cenpay Power Buy บุญเติม ให้สามารถทำธุรกรรมได้ด้วยตนเอง ทุกที่ทุกเวลาทุกช่องทาง รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น เพื่อเป้าหมายสำคัญของนโยบายกระทรวงแรงงาน “ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันสังคมเด่น เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” พร้อมก้าวสู่องค์กรแห่งความเชื่อมั่นด้านการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
--------------------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราช...
07/12/2023

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอกราบถวายพระพร ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

รมว.พิพัฒน์ สั่งการ เลขาธิการ สปส. ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ – เสียชีวิต เหตุรถทัวร์ตกไหล่ทาง ที่จังหวัดประจวบฯ ให้ได้รับสิทธิ...
06/12/2023

รมว.พิพัฒน์ สั่งการ เลขาธิการ สปส. ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ – เสียชีวิต เหตุรถทัวร์ตกไหล่ทาง ที่จังหวัดประจวบฯ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์โดยเร็ว

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 00.35 น. ได้เกิดเหตุการณ์รถโดยสารปรับอากาศ (รถทัวร์) กรุงเทพฯ – นาทวี เสียหลักตกไหล่ทางชนต้นไม้ที่บริเวณถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 35 ราย และมีผู้เสียชีวิต 14 ราย นั้น นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้ที่เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์รถโดยสารปรับอากาศเสียหลักตกไหล่ทางชนต้นไม้ บริเวณถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ ใกล้ทางเข้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกร ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก พร้อมรีบสั่งการให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผู้โดยสารที่เป็นผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์โดยเร็ว

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางสาวอังสุมาลี ยอดยิ่งวิทยา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลว่า รถทัวร์คันดังกล่าว มีผู้โดยสารทั้งหมด 49 ราย ได้รับบาดเจ็บ 35 ราย โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัย และมูลนิธินำส่งโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ประกันตน จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นางสาวTHIDAR MON (พม่า) เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
2. นายสมศักดิ์ มากเอียด เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
3. นางสาวนพวรรณ จันทเลิศ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
4. นางสาวมนทิรา ทองคำ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
5. นายกิตติศักดิ์ ดำหนูอินทร์ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
ผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลทับสะแก จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายHLA WIN (พม่า) เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
2. นายหมัดอาสัน หมัดแสะ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
3. นายอนุชา บุญมาเลิศ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

จากการตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้ง 14 ราย เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 , 39 และ 40 จำนวน 9 ราย ทายาทมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน มีรายชื่อดังนี้
1. นางสาวยุวดี สุรรณอินทร เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับสิทธิประโยชน์ค่าทำศพ 50,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีตาย 90,000 บาท และเงินบำเหน็จชราภาพ 99,810.78 บาท
2. นายมัณฑนธาดา สุจริตธุรการ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับสิทธิประโยชน์ค่าทำศพ 50,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีตาย 30,000 บาท และเงินบำเหน็จชราภาพ 54,306.77 บาท
3. นางสาวอัญชลี แฝงจันดา เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับสิทธิประโยชน์ค่าทำศพ 50,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีตาย 65,400 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพ 89,993.96 บาท
4. นางสาวมณฑิรา ดีมา เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้รับสิทธิประโยชน์ค่าทำศพ 50,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีตาย 9,600 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพ 34,553.35 บาท
5. นายสุทธิรักษ์ ศิริมนตรี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับสิทธิจากกองทุนเงินทดแทน ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานขณะขับรถให้บริษัท ศรีสยามเดินรถ จำกัด มีค่าทำศพ 50,000 บาท ค่าทดแทนรายเดือนระยะเวลา 10 ปี เงินบำเหน็จชราภาพ 41,683.26 บาท
6. นายสมบูรณ์ เหล็มเนียม เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับสิทธิประโยชน์ค่าทำศพ 25,000 บาท และเงินชราภาพ 1,050 บาท
7. พระอัฏฐ์ชานัช กะนะหาวงศ์ เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้ว ได้รับสิทธิประโยชน์เงินชราภาพ 19,110 บาท
8. นางสาวละมัย คงใหม่ เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้ว ได้รับสิทธิประโยชน์ เงินชราภาพ 4,113.30 บาท
9. นายเฉลิมวุฒิ จันทร์คำ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับสิทธิประโยชน์ค่าทำศพ 50,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีตาย 24,720 บาท และเงินบำเหน็จชราภาพ 71,264.75 บาท
สำหรับผู้ประกันตนที่เสียชีวิต ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการประสานติดตามทายาทผู้มีสิทธิให้มาติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทน เพื่อจะได้วินิจฉัยสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนต่อไป ทั้งนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้นางสาวอังสุมาลี ยอดยิ่งวิทยา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และที่โรงพยาบาลทับสะแก จำนวน 8 ราย เพื่อให้ความช่วยเหลือ พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์กรณีประสบอุบัติเหตุหรือ เจ็บป่วยฉุกเฉิน รวมถึงได้ประสานโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสถานพยาบาลเพื่อให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนสำหรับสถานพยาบาลที่เป็น "รถทันต...
05/12/2023

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสถานพยาบาล
เพื่อให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
สำหรับสถานพยาบาลที่เป็น "รถทันตกรรม"
สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ สำนักสิทธิประโยชน์
สำนักงานประกันสังคม หรือกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ผ่านระบบ >> https://edenth.sso.go.th
ภายในวันที่ 4-8 ธันวาคม 2566
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม...
05/12/2023

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เยี่ยมผู้ทุพพลภาพ “ในโครงการ สปส.มอบสุข”
04/12/2023

สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เยี่ยมผู้ทุพพลภาพ “ในโครงการ สปส.มอบสุข”

สำนักงานประกันสังคม เดินหน้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมพูดคุยเพื่อเสริมสร้างกำลังใจและติดตามคุณภาพชีวิต....

04/12/2023

รมว.แรงงาน พิพัฒน์ ชวนแรงงานเข้าระบบ ช่วยดึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

04/12/2023

รมว.พิพัฒน์ แจงความคืบหน้าการดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคม

02/12/2023

🎇🎊 กระทรวงแรงงาน ขอเชิญชวนเที่ยวงานกาชาด ภายใต้แนวคิด "รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้" 🎊🎇
พร้อมกิจกรรมและของรางวัลมากมาย ที่บูธกระทรวงแรงงาน
ในวันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2566
เวลา 11.00 - 22.00 ณ สวนลุมพินี

โดย ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติมอบรางวัลและร่วมงาน ในวันที่ 9 ธ.ค. 2566

รมว.พิพัฒน์ ห่วงใย ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ สร้างขวัญกำลังใจผู้ทุพพลภาพถึงบ้านพัก      เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายพ...
01/12/2023

รมว.พิพัฒน์ ห่วงใย ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ สร้างขวัญกำลังใจผู้ทุพพลภาพถึงบ้านพัก

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาการพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพในจังหวัดบุรีรัมย์ถึงบ้านพัก จำนวน 2 ราย โดยมีครอบครัวผู้ประกันตนให้การต้อนรับ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยในโอกาสเดินทางพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่า ตนมีความห่วงใยผู้ประกันตนที่ประสบเหตุอันตรายหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ จึงได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ในการนี้ ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ที่จำเป็น มามอบให้กับผู้ประกันตนซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 ราย

ผู้ประกันตนรายแรกคือ นายเสกสรร มานรัมย์ อายุ 42 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 อาศัยอยู่กับภรรยา ในตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตขณะทำงาน เป็นเหตุให้แขนและขาข้างขวาถูกตัด ต้องใช้รถเข็นในการเดินทาง ช่วยเหลือตนเองได้บางส่วน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 50 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2555 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,966.66 บาท และรายที่ 2 คือ นายกุม โกรัมย์ อายุ 68 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 อาศัยอยู่กับบุตรชายในตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทุพพลภาพจากอาการเส้นเลือดในสมองแตก เป็นเหตุให้สูญเสียการทำงานของร่างกายฝั่งขวา ต้องใช้ไม้เท้าในการเดิน การได้ยินไม่ชัดเจน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 50 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2545 ได้รับเงินทดแทนขาดรายได้เดือนละ 3,303 บาท

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวเสริมว่า สำนักงานประกันสังคมพร้อมให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนตั้งแต่แรกเกิดไปตลอดชีวิต อีกทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ไม่ว่าจะเกิดจากความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมที่มั่นคงให้แก่ผู้ประกันตน
..................................................
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร.1506

รมว."พิพัฒน์" ชูสิทธิประโยชน์มาตรา 40 สร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่แรงงานนอกระบบ จ.บุรีรัมย์      เมื่อวันที่ 1 ธันวา...
01/12/2023

รมว."พิพัฒน์" ชูสิทธิประโยชน์มาตรา 40 สร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่แรงงานนอกระบบ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายจําเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ โดยมี เครือข่ายประกันสังคม และผู้ประกันตนในพื้นที่ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยถึงความรู้สึกในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่า ตนมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยประกันสังคมมาตรา 40 ถือเป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ผู้ประกันตนสามารถเลือกการคุ้มครองที่เหมาะสมกับตนเองได้ โดยเริ่มต้นจากทางเลือกที่ 1 ชำระเงินสมทบเดือนละ 70 บาท ทางเลือกที่ 2 ชำระเงินสมทบเดือนละ 100 บาท และทางเลือกที่ 3 ชำระเงินสมทบเดือนละ 300 บาท โดยจะได้รับการคุ้มครองสูงสุดถึง 5 กรณี ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ทำให้แรงงานนอกระบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงแรงงาน “สร้างรากฐานเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพด้วยการคุ้มครองแรงงาน” ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั้งสิ้น 66,739 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ทำนาข้าว ปลูกอ้อย กลุ่มอาชีพหัตถกรรม รวมถึงกลุ่มอาชีพค้าขาย และกลุ่มอาชีพอิสระรับจ้างทั่วไป ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จนทำให้ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆ ของภาคอีสาน ทั้งนี้ โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม ยังมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระเข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจมากขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประกันสังคม ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานประกันสังคมกับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และชุมชนอย่างทั่วถึง อีกทั้ง ภายในงานยังมีกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระมากมาย อาทิ การรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มภาคีเครือข่าย การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน การให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รวมถึงยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่เครือข่ายที่สนับสนุนงานประกันสังคมดีเด่น อีกด้วย

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม ที่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันนี้ เป็นรุ่นที่ 5 แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากพี่น้องประชนในพื้นที่เป็นอย่างดีในทุกรุ่น ทุกจังหวัด แสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคม และการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจได้ว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม พร้อมให้การดูแลผู้ประกอบอาชีพอิสระทุกกลุ่ม และจะดำเนินงานโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ
...................................................
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

มาแล้ว❗️ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งประกันสังคม เช็กได้เลยตอนนี้ผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ⭐️ เลือก 7 เบอร์ที่...
01/12/2023

มาแล้ว❗️
รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งประกันสังคม
เช็กได้เลยตอนนี้ผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th
⭐️ เลือก 7 เบอร์ที่ชอบ เขียน 7 เบอร์ที่ใช่ 🤩
แล้วไปเลือกตั้งพร้อมกัน
🚩 วันที่ 24 ธ.ค. 66
⏰ เวลา 08.00 - 16.00 น.
📍 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ
💥 ข้อควรรู้
✔️ นายจ้าง เลือกเฉพาะตัวแทนฝ่ายนายจ้าง
✔️ ผู้ประกันตน เลือกเฉพาะตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตน
✅ ข้อปฏิบัติวันเลือกตั้ง
- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ ณ ที่เลือกตั้ง (คูหา)
- ยื่นหลักฐานแสดงตัวตน ได้แก่ บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
- กรณีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ต้องเปิดผ่านแอปฯ Thai ID หรือ IDL หรือแอปฯ อื่นของรัฐ และให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ
- รับบัตรเลือกตั้ง
- ลงคะแนน
- หย่อนบัตรลงหีบด้วยตัวเอง
✅ วิธีการลงคะแนนที่ถูกต้อง
- ฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตน มีสิทธิเลือกตัวแทนจากฝ่ายของตัวเอง จำนวน 7 คน โดยไม่สามารถเลือกข้ามฝ่ายกันได้
- เขียนเลขอารบิกในช่องเขียนหมายเลขเท่านั้น และสามารถเขียนได้ไม่เกิน 7 หมายเลข
✅ คำแนะนำ
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำเป็นต้องจำหมายเลขของผู้สมัครตัวแทนฝ่ายของตัวเอง เพราะห้ามนำเอกสารเข้าไปในที่เลือกตั้ง
- ห้ามกากบาทเด็ดขาด มิเช่นนั้นจะกลายเป็นบัตรเสียทันที
หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดในการจัดการเลือกตั้งเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้ง โทร.02-956-2222 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศครั้งสุดท้าย❗️จากสำนักงานประกันสังคม 🚨สติกเกอร์เซตใหม่ ออมสุข & อุ่นใจ ห่วงใยคุณ 💕น่ารัก สดใส แทนได้ทุกความรู้สึก ...
29/11/2023

ประกาศครั้งสุดท้าย❗️
จากสำนักงานประกันสังคม 🚨
สติกเกอร์เซตใหม่ ออมสุข & อุ่นใจ ห่วงใยคุณ 💕
น่ารัก สดใส แทนได้ทุกความรู้สึก ใช้ได้ทุกวันไม่มีเบื่อ
🔥 ใครยังไม่มี รีบโหลดกันเลย
โหลดฟรีถึง 3 ธันวาคม 2566 นี้เท่านั้นนะ ‼️
โหลดด่วน คลิก 👉 https://lin.ee/VQGJj6qj

29/11/2023

📣📣 สำนักงานประกันสังคม
ขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566
เวลา 08.00 - 16.00 น 📣📣

27/11/2023

รมว.แรงงานลงพื้นที่กระบี่ ชูสิทธิประโยชน์มาตรา 40

27/11/2023

กระทรวงแรงงาน ผลักดันมาตรา 40 เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็นสมาชิก เพื่อสร้างหลักประกันชีวิตยั่งยืน

27/11/2023

เริ่มวันนี้ เช็กรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผ่าน www.sso.go.th

ระวังไว้ก่อน ❗️ คืนวันลอยกระทงนี้มีอุบัติเหตุที่มักจะเกิดบ่อยและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ⚠️ มีอะไรบ้างและแนวทางป้องกันเป็น...
27/11/2023

ระวังไว้ก่อน ❗️
คืนวันลอยกระทงนี้มีอุบัติเหตุที่มักจะเกิดบ่อย
และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ⚠️
มีอะไรบ้างและแนวทางป้องกันเป็นอย่างไร
มาดูกันเลย 👇
อุบัติเหตุที่มักจะเกิดในคืนลอยกระทง ⚠️
⚠️ อุบัติเหตุทางรถ
⚠️ อุบัติเหตุจากดอกไม้ไฟ
⚠️ การจมน้ำ
⚠️ คนแออัดจนหกล้ม
แนวทางการป้องกัน ✅
✅ ขับรถโดยความไม่ประมาท
✅ ห้ามจุดพลุ ดอกไม้ไฟใกล้คน
✅ หลีกเลี่ยงการยืนริมน้ำที่มีคนแออัด
✅ มีสติและมองหาทางเข้า-ออกไว้ตลอด
สำคัญที่สุด 📌
ผู้ประกันตนมาตรา33-39 พกบัตรประชาชนไว้
หากเกิดอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษา
ได้ทุกสถานพยาบาลเพียงแจ้งใช้สิทธิประกันสังคม 🏥
การใช้สิทธิในสถานพยาบาล 🏥
🏥 หากเข้ารับสิทธิในสถานพยาบาลที่กำหนด ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้
🏥 หากเข้ารับสิทธิในสถานพยาบาลที่ไม่ได้กำหนด จะต้องสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อน โดยสามารถเบิกได้ดังนี้ 👇
📌 สถานพยาบาลของรัฐ
⭐️ ผู้ป่วยนอก เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น
⭐️ ผู้ป่วยใน เบิกค่ารักษาได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) ค่าห้องและค่าอาหารเบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท
📌 สถานพยาบาลของเอกชน
⭐️ ผู้ป่วยนอก เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 1,000 บาท
⭐️ ผู้ป่วยใน เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการแพทย์กำหนด ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) ค่าห้องและค่าอาหารเบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท
⚠️ หากกรณี เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP)
คลิกอ่านรายละเอียดเลย https://lin.ee/Mfdo8ig
เที่ยวให้สนุกอย่างระมัดระวังและอย่าลืมพกบัตรประชาชนติดตัวไว้ 💙
📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

"พิพัฒน์" รมว. แรงงาน แจงความคืบหน้าการดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคม     เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566...
24/11/2023

"พิพัฒน์" รมว. แรงงาน แจงความคืบหน้าการดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคม

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าว “ความคืบหน้าการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม” โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคม ประกาศให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยเปิดระบบให้นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม จนกระทั่งปิดระบบลงทะเบียนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 24.00 น. มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ฝ่ายผู้ประกันตน จำนวน 945,609 ราย ฝ่ายนายจ้าง จำนวน 4,209 ราย รวมจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 949,818 ราย และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยให้นายจ้าง ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ สามารถตรวจสอบรายชื่อทางหน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th และที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ที่ได้ลงทะเบียนไว้

ซึ่งขณะนี้ยอดนายจ้าง ผู้ประกันตน ที่มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตน จำนวน 854,061 ราย ฝ่ายนายจ้าง จำนวน 3,116 ราย รวมจำนวนผู้ลงทะเบียนสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 857,177 ราย อย่างไรก็ตาม หากนายจ้าง ผู้ประกันตนไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถยื่นขอแจ้งเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ทุกวันในเวลาราชการ

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตน จำนวน 247 คน ฝ่ายนายจ้าง 69 คน พร้อมหมายเลขผู้สมัครและสถานที่เลือกตั้ง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th และที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ทั่วประเทศ สำหรับผู้สมัครที่ไม่พบรายชื่อสามารถขอเพิ่มชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2566 พร้อมประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพิ่มเติมในวันที่ 18 ธันวาคม 2566

“นายพิพัฒน์ รมว.แรงงาน กล่าวเชิญชวนนายจ้าง ผู้ประกันตน ที่มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมติดตามรายชื่อผู้สมัคร 7 เบอร์ที่ชอบ 7 เบอร์ที่ใช่ แล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เข้าคูหาเลือกตัวแทน เพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของนายจ้างและผู้ประกันตนให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต” นายจ้าง ผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียด และคำแนะนำในการจัดการเลือกตั้งเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) โทร. 02-956-2222 ในเวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ.............................................
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

😷ป่วยต้องไปเช็ก อย่าตกใจ!เช็กสิทธิด่วน ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39ป่วยเป็นมะเร็งประกันสังคมพร้อมดูแล ✨ผู้ประกันตนมาตรา33 ...
23/11/2023

😷ป่วยต้องไปเช็ก อย่าตกใจ!
เช็กสิทธิด่วน ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39
ป่วยเป็นมะเร็งประกันสังคมพร้อมดูแล ✨
ผู้ประกันตนมาตรา33 และมาตรา39 ป่วยเป็นมะเร็งไม่ว่าชนิดใด ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาที่ รพ.ตามสิทธิจนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย❗️
📢 สำนักงานประกันสังคม ให้การคุ้มครองด้านการรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39
ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดใด ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาที่ รพ.ตามสิทธิได้เลย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนสิ้นสุดการรักษา
กรณีที่เกินศัพยภาพสถานพยาบาลตามสิทธิจะส่งตัวไปรักษาที่สถานพยาบาลระดับสูงหรือสถานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อไป
📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

รมว."พิพัฒน์" ลงพื้นที่ จ.กระบี่ เน้นสวัสดิการแรงงานอิสระ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     เมื่อวันที...
22/11/2023

รมว."พิพัฒน์" ลงพื้นที่ จ.กระบี่ เน้นสวัสดิการแรงงานอิสระ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมายัง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 4 โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เครือข่ายประกันสังคม และผู้ประกันตนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตนมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในวันนี้ ได้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว โดยจังหวัดกระบี่ถือเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีธรรมชาติทางทะเลที่สวยงาม อุดมสมบูรณ์ สามารถดึงดูดชาวต่างชาติ และสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คือ “แรงงาน” หากภาครัฐสามารถให้การคุ้มครองที่ดีและเหมาะสม ก็สามารถทำให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเชื่อมั่นที่พร้อมพัฒนาคุณภาพงานรวมถึงบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ โดยปัจจุบันจังหวัดกระบี่มีจำนวนประชากรที่มีงานทำทั้งสิ้น 250,729 คน ในจำนวนนี้มีผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั้งสิ้น 41,819 คน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีนายจ้าง อาทิ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าขาย กลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป และกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็น การปลูกสวนปาล์ม การปลูกยางพารา เป็นต้น โดยจุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เครือข่าย ผู้นำชุมชน เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมโครงการ ให้สามารถรับรู้และเผยแพร่สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ที่ได้รับความคุ้มครอง กรณีเงินทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร รวมทั้ง นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากระบบประกันสังคมมาตรา 40 เพิ่มมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล และภายในงานยังได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นกำลังใจ และแทนคำขอบคุณจากกระทรวงแรงงาน ให้แก่เครือข่ายที่สนับสนุนงานประกันสังคมดีเด่นอีกด้วย

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม ขึ้นจำนวน 4 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 จัดที่จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 3 จัดที่จังหวัดสงขลา และรุ่นที่ 4 จัดขึ้นในวันนี้ ที่จังหวัดกระบี่ โดยได้รับความสนใจจาก ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เครือข่ายประกันสังคม อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้ง 4 รุ่น จำนวน 1,600 คน ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น การให้บริการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 การอภิปรายร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันสังคม การให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รวมถึงการจัดนิทรรศการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน การออกร้านจำหน่ายสินค้าของและกิจกรรมต่างๆ ของภาคีเครือข่ายอีกด้วย
...................................................
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

รมว. พิพัฒน์ ลุยต่อเนื่อง ลงพื้นที่มอบสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนทุพพลภาพ จ.กระบี่     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 น...
22/11/2023

รมว. พิพัฒน์ ลุยต่อเนื่อง ลงพื้นที่มอบสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนทุพพลภาพ จ.กระบี่

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพในจังหวัดกระบี่ โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ ร่วมคณะในครั้งนี้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ถือเป็นโครงที่ดีของสำนักงานประกันสังคม ที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ โดยในวันนี้ ผมได้มีโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจเยี่ยม พูดคุยกับผู้ประกันตน อีกทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม เพื่อดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ในการนี้ ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ที่จำเป็น มามอบให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ จำนวน 3 ราย โดยรายแรกคือ นายทรงพล หมั่นค้า อายุ 49 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพจากแผลติดเชื้อที่นิ้วเท้าทั้งสองข้างจากภาวะโรคเบาหวาน แพทย์ให้การรักษาโดยการตัดขาทั้งสองข้าง สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 54 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 5,000 บาท ตลอดชีวิต

หลังจากนั้น นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพรายที่ 2 คือ นายทองดี สุขศรี อายุ 79 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ทุพพลภาพจากอาการเส้นเลือดในสมองแตก เป็นเหตุให้สูญเสียการทำงานของร่างกาย แขนและขาข้างขวาไม่สามารถใช้การได้ ความจำเสื่อม สื่อสารไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 90 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต และรายที่ 3 คือ นายไสว นวลจันทร์ อายุ 57 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุล้มในสวนยาง เป็นเหตุให้กระดูกสันหลังส่วนคอเคลื่อน บาดเจ็บที่ไขสันหลัง เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 97 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ได้รับเงินทดแทนขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวเสริมว่า การลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ของ ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในวันนี้ ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม และเป็นการแสดงให้เห็นว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม พร้อมให้การดูแลผู้ประกันตนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในมาตราใดก็ตาม และขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจได้ว่า สำนักงานประกันสังคม จะดำเนินงานโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ
..................................................
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร.1506

ที่อยู่

สำนักงานประกันสังคม 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi
11000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Officeผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

 • SSO Channel

  SSO Channel

  M 4 Luang Wichian Phaetthayakhom, Bangkok

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด