บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี

บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาเด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบลูกจ้างชั่วคราว.......... #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #พก #พลังคนพิการ #คนพิการ
28/08/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบลูกจ้างชั่วคราว..........
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ

5ส———————— #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #พก #พลังคนพิการ #คนพิการ
28/08/2023

5ส
————————
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที...
28/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 5/2566 ร่วมกับกรมพก.

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 (เวลา 09.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการหารือ โดยมีนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุม ผ่านการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting จาก ห้องประชุม 60 ปี ชั้น 3
กรมประชาสงเคราะห์
————————
*ขอขอบพระคุณภาพจาก สื่อสารองค์กร พก.
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี สอบ​วัดความรู้​ N-NET​ วันอาทิตย์​ที่​ 27 สิงหาคม​ 2566​ ...
27/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี สอบ​วัดความรู้​ N-NET​

วันอาทิตย์​ที่​ 27 สิงหาคม​ 2566​ นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ นำผู้รับบริการที่ศึกษา กศน.​ ในระดับประถม​ และม.ต้น​ จำนวน​ 7 ราย​ เข้าสอบ​วัดความรู้​ N-NET​ ณ​ ศูนย์สอบ​ มูลนิธิส่งเสริมคนพิการ..............................
#พลังคนพิการ
#คนพิการ #พก
#พม24ชม #ช่วย24ชั่วโมง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมอบรม และรับมอบป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย โ...
25/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมอบรม และรับมอบป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2566 โดยเทศบาลนครปากเกร็ด

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2566 (เวลา 09.00-13.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม งานพยาบาล เข้าร่วมอบรมและรับมอบ ณ ห้องประชุม ขั้น 3 โรงเรียนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี..............................
#พลังคนพิการ
#คนพิการ #พก
#พม24ชม #ช่วย24ชั่วโมง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล ภายใต้โครงการส่งเ...
25/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Facebook Live

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อหารือ..............................
#พลังคนพิการ
#คนพิการ #พก
#พม24ชม #ช่วย24ชั่วโมง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วม #อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางสมอง ระดับชาติ...
25/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วม #อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางสมอง ระดับชาติ (Level 2 ) วันที่ 5 ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 - 25 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งจัดโดย #สมาคมกีฬาคนพิการทางสมอง แห่งประเทศไทย วันสุดท้ายของการอบรม มีการอบรมในเรื่อง แนวทางการพัฒนานักกีฬาคนพิการระยะยาว โปรแกรมทดสอบความสามารถทางสมอง การตรวจระดับความพิการ 2 ทดสอบหลังการฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตร พิธีปิด ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร................................
***ขอบพระคุณภาพจาก #สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย

#พลังคนพิการ #คนพิการ #พก
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ พลตรีไชยา ศรีนวล ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และแผ...
24/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ พลตรีไชยา ศรีนวล ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และแผนกรมยุทธการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงิน

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารสูทกรรม
----------------------

#พลังคนพิการ #คนพิการ #พก
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นำผู้รับบริการจำนวน 2 ราย เข้าร่วมกิจกรรมว่ายน้ำ เพื่อเพิ่ม...
24/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นำผู้รับบริการจำนวน 2 ราย เข้าร่วมกิจกรรมว่ายน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางร่างกาย ให้ร่างกายแข็งแรง ฝึกระบบการหายใจ และพัฒนาทักษะต่างๆ รวมถึงการรู้จักการเข้าสังคม โดยโค้ชจาก #สมาคมกีฬาว่ายน้ำคนพิการไทย

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 (เวลา 14.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ พาผู้รับบริการ เข้าร่วมกิจกรรมว่ายน้ำ โดยทำการยืดกล้ามเนื้อก่อนเข้าสู่การฝึกซ้อมว่ายน้ำ ณ สระว่ายน้ำ อาคารฟื้นฟูและพัฒนา สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
-----------------------

#พลังคนพิการ #คนพิการ #พก
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญห...
24/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 9 / 2566

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 (เวลา 13.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อหารือเพื่อการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายพงษภัทร แสงพิทูร หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธาน ผ่านระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting จากห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี..............................
#พลังคนพิการ
#คนพิการ #พก
#พม24ชม #ช่วย24ชั่วโมง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วม #อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางสมอง ระดับชาติ...
24/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วม #อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางสมอง ระดับชาติ (Level 2 ) วันที่ 4 ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 - 25 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งจัดโดย #สมาคมกีฬาคนพิการทางสมอง แห่งประเทศไทย ในวันนี้อบรมในเรื่อง Weight training 3,4 และการว่ายท่าเดี่ยวผสม และผลัดผสม การฝึกปฏิบัติ การออกตัว การกลับตัว การเข้าเส้นชัย เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ และผู้ฝึกสอนที่สนใจในกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางสมอง ณ สำนักวิทยาศาสตร์ และสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ กรมพลศึกษา
--------------------------
***ขอบพระคุณภาพจาก #สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย

#พลังคนพิการ #คนพิการ #พก
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประ...
24/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน เข้ามาพ่นหมอกควันกำจัดยุงครั้งที่ 3 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลาย ควบคุม และป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานพยาบาล ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่เข้ามาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามอาคาร สถานที่ต่างๆ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี
----------------------

#พลังคนพิการ #คนพิการ #พก
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นำผู้รับบริการ ฝึกซ้อมกีฬาปิงปอง และกรีฑาวันพฤหัสบดีที่ 24 ...
24/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นำผู้รับบริการ ฝึกซ้อมกีฬาปิงปอง และกรีฑา

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 (เวลา 17.00 น. ) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ นำผู้รับบริการ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อม ณ สนามเปตอง ...........................................
#ปักหมุดหยุดเหตุ
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “ sounds of change, Move for breath, All is...
23/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “ sounds of change, Move for breath, All is possible เสียงของการเปลี่ยนแปลงต่อลมหายใจผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง” ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม..................................................
#พลังคนพิการ
#คนพิการ #พก
#พม24ชม #ช่วย24ชั่วโมง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมคัดแยกขยะให้กับผู้รับบริการ โดยสอนทักษะการแยกแยะข...
23/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมคัดแยกขยะให้กับผู้รับบริการ โดยสอนทักษะการแยกแยะขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติก, ขวดแก้ว, กระป๋อง, กล่องกระดาษ, กระดาษ ก่อนจะนำขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ไปกำจัดต่อไป เป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้ขยะ ก่อนทิ้ง และฝึกวินัยให้ตัวเอง

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ พาผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรม ............................
#พลังคนพิการ
#คนพิการ #พก
#พม24ชม #ช่วย24ชั่วโมง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วม #อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางสมอง ระดับชาติ...
23/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วม #อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางสมอง ระดับชาติ (Level 2 ) วันที่ 3 ระหว่าง วันจันทร์ที่ 21 - 25 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งจัดโดย #สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำและผู้ฝึกสอนที่สนใจในกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางสมอง สำหรับวันนี้อบรมในเรื่องการบาดเจ็บทางการกีฬา (ร่างกายส่วนบน,ร่างกายส่วนล่าง) การฝึกท่าว่ายน้ำผีเสื้อ และกบ การตรวจระดับความพิการ (CLASSIFICATION 1) การฝึกปฏิบัติ ท่าว่ายผีเสื้อและกบ ณ สำนักวิทยาศาสตร์ และสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ กรมพลศึกษา
----------------
***ขอบพระคุณภาพจาก #สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย

#พลังคนพิการ #คนพิการ #พก
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นำผู้รับบริการ ฝึกซ้อมกีฬาปิงปอง และกรีฑาวันอังคารที่ 22 ส...
23/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นำผู้รับบริการ ฝึกซ้อมกีฬาปิงปอง และกรีฑา

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 (เวลา 17.00 น. ) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ นำผู้รับบริการ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อม ณ สนามเปตอง ...........................................
#ปักหมุดหยุดเหตุ
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

22/08/2023
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วม #อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางสมอง ระดับชาติ...
22/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วม #อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางสมอง ระดับชาติ (Level 2) วันที่ 2 ระหว่าง วันจันทร์ที่ 21 - 25 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งจัดโดย #สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำและผููู้ฝึกสอนที่สนใจในกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางสมอง ณ สำนักวิทยาศาสตร์ และสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ กรมพลศึกษา
---------------
***ขอบพระคุณภาพจาก #สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย

#พลังคนพิการ #คนพิการ #พก
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วม #อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางสมอง ระดับชาติ...
21/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วม #อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางสมอง ระดับชาติ (Level 2) วันที่ 1 ระหว่าง วันจันทร์ที่ 21 - 25 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งจัดโดย #สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ และผู้ฝึกสอนที่สนใจในกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางสมอง โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ พิมงา เลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากวิทยากร นางณัฏฐวี แสงอรุณ ผู้อำนวยการกลุ่มเวชศาสตร์การกีฬา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา บรรยายเรื่อง เด็กสมองพิการ(Cerebral Palsy) กับการรักษาทางกายภาพบำบัดทางการกีฬา งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และงานพยาบาล ด้านการดูแลรักษา ฟื้นฟูการบาดเจ็บจากกีฬา รวมทั้งการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน Basic Life Suport-BLS แก่นักกีฬา ณ สำนักวิทยาศาสตร์ และสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ กรมพลศึกษา
--------------------------

#พลังคนพิการ #คนพิการ #พก
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นำผู้รับบริการจำนวน 2 ราย เข้าร่วมกิจกรรมว่ายน้ำ เพื่อเพิ่ม...
21/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นำผู้รับบริการจำนวน 2 ราย เข้าร่วมกิจกรรมว่ายน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางร่างกาย ให้ร่างกายแข็งแรง ฝึกระบบการหายใจ และพัฒนาทักษะต่างๆ รวมถึงการรู้จักการเข้าสังคม โดยโค้ชจาก #สมาคมกีฬาว่ายน้ำคนพิการไทย

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 (เวลา 14.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ พาผู้รับบริการ เข้าร่วมกิจกรรมว่ายน้ำ โดยทำการยืดกล้ามเนื้อก่อนเข้าสู่การฝึกซ้อมว่ายน้ำ ณ สระว่ายน้ำ อาคารฟื้นฟูและพัฒนา สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
-----------------------

#พลังคนพิการ #คนพิการ #พก
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม กีฬา “Sport For ALL 2023” งานกีฬาพาฝันเพื่...
19/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม กีฬา “Sport For ALL 2023” งานกีฬาพาฝันเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 8 ณ อาคารกีฬาจันทนยิ่งยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการพาผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรม .................

#ปักหมุดหยุดเหตุ #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

🙏แทนคำขอบพระคุณ👩‍❤️‍👨🙏บ้านราชาวดีหญิงพ่อมาล้างสระว่ายน้ำให้ผู้รับบริการ สะอาดวิ้งๆๆๆ ณ สระว่ายน้ำ อาคารฟื้นฟูและพัฒนา ส...
18/08/2023

🙏แทนคำขอบพระคุณ👩‍❤️‍👨🙏บ้านราชาวดีหญิง
พ่อมาล้างสระว่ายน้ำให้ผู้รับบริการ สะอาดวิ้งๆๆๆ ณ สระว่ายน้ำ อาคารฟื้นฟูและพัฒนา สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
---------------------------------------------------------------------
#พลังคนพิการ #คนพิการ #พก #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมอบรมเครือข่ายเพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทั...
18/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมอบรมเครือข่ายเพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้านงานประชาสัมพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด และการสร้างเครือข่ายงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกิจกรรมได้แก่ การบรรยายเรื่อง การนำเสนอข่าวและความรู้เกี่ยวกับสื่อในยุคดิจิทัล กิจกรรมแบ่งกลุ่ม “เสริมสร้างทีมงานนักประชาสัมพันธ์” และบรรยาย เรื่องทิศทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ พก. ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 (เวลา 08.30 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม งานสังคมสง
เคราะห์ เข้าร่วมอบรม โดยในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นพิธีเปิด ณ ห้องประชุม 60 ปีชั้น 3 บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขานุการกรม โดยมีนางสาวสิชากาณจ์ ศิไพบุณณากาณจ์ เลขานุการกรม กล่าวรายงาน ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 22 แห่ง) วิทยากร และผู้สังเกตการณ์ รวมจำนวน 65 คน ........................................................................
**ขอขอบพระคุณภาพจาก สื่อสารองค์กรพก.

#ปักหมุดหยุดเหตุ #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ร่วมทำกิจกรรม 5 ส  "Big Cleaning Day"  แปลงเกษตร และอาคา...
18/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ร่วมทำกิจกรรม 5 ส "Big Cleaning Day" แปลงเกษตร และอาคารสูทกรรมปรับภูมิทัศน์แปลงเกษตร และอาคารสูทกรรม ล้างปัดกวาดเช็ดถู ถางหญ้า และ กำจัดวัชพืช เพื่อความสะอาดถูกสุุขลักษณ์ ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด น่าอยู่ ทั้งนี้ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพิ่มความรักความสามัคคีในองค์กร นอกจากนี้ยังได้ขยับร่างกาย เพื่อออกกำลังกาย

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 (เวลา 09.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน...............
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ #คนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ลงเยี่ยมบ้านผู้รับบริการ ครั้งที่ 2 เพื่อประเมินความพร้อมก่...
18/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ลงเยี่ยมบ้านผู้รับบริการ ครั้งที่ 2 เพื่อประเมินความพร้อมก่อนกลับคืนสู่ครอบครัว

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายทีมสหวิชาชีพ ลงพื้นที่ ........................................................................

#ปักหมุดหยุดเหตุ #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นำผู้รับบริการ ฝึกซ้อมกีฬาปิงปอง และกรีฑาวันพฤหัสบดีที่ 17 ...
18/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นำผู้รับบริการ ฝึกซ้อมกีฬาปิงปอง และกรีฑา

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 (เวลา 17.00 น. ) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ นำผู้รับบริการ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อม ณ สนามเปตอง ...........................................
#ปักหมุดหยุดเหตุ
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นำผู้รับบริการฝึกซ้อมทักษะกีฬาแบตมินตัน ในโครงการ "สร้างคน...
18/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นำผู้รับบริการฝึกซ้อมทักษะกีฬาแบตมินตัน ในโครงการ "สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง" ภายใต้แนวคิด"ดี เก่งกล้า ด้วยดนตรี กีฬาและศิลปะ" โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงกลาโหม

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 (เวลา 10.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคมงานส่งเสริมพัฒนาการ นำผู้รับบริการจำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อม ฝึกทักษะเบสิคการเคลื่อนที่และการก้าวขาที่ถูกต้อง การเสริฟ์ลูก สำหรับการเล่นแบตมินตัน เพื่อซึ่งช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงและอวัยวะทุกส่วนได้พัฒนาอยู่เสมอโดยเฉพาะข้อมือ แขน ขา และสายตา ณ อาคารโรงยิม #สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี...........................................
#ปักหมุดหยุดเหตุ
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นำผู้รับบริการจำนวน 2 ราย เข้าร่วมกิจกรรมว่ายน้ำ เพื่อเพิ่ม...
18/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นำผู้รับบริการจำนวน 2 ราย เข้าร่วมกิจกรรมว่ายน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางร่างกาย ให้ร่างกายแข็งแรง ฝึกระบบการหายใจ และพัฒนาทักษะต่างๆ รวมถึงการรู้จักการเข้าสังคม โดยโค้ชจาก #สมาคมกีฬาว่ายน้ำคนพิการไทย

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 (เวลา 14.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ พาผู้รับบริการ เข้าร่วมกิจกรรมว่ายน้ำ โดยทำการยืดกล้ามเนื้อก่อนเข้าสู่การฝึกซ้อมว่ายน้ำ ณ สระว่ายน้ำ อาคารฟื้นฟูและพัฒนา สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
---------------------------------------------------------------------

#พลังคนพิการ #คนพิการ #พก
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “พม.สร้างสุขเพื่อแม่” ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำ...
18/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “พม.สร้างสุขเพื่อแม่” ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแม่ผู้ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ​ 12​ สิงหาคม​ 2566 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ จังหวัดนนทบุรี​ (One​ Home​)​ เพื่อแสดงถึงความห่วงใยและให้ผู้ประสบปัญหารู้ว่ายังมีเราอยู่เคียงข้าง และส่งเสริมการแสดงความรักภายในครอบครัว อีกทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้งานระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Ess Help Me) ณ​ วัดบางบัวทอง​ ตำบลท่าอิฐ​ อำเภอปากเกร็ด​ จังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัด (One Home) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และภาคีเครือข่าย จิตอาสา อื่นๆ ในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค บริการด้านกายภาพบำบัด แนะนำการจัดท่าทางที่ถูกต้อง ........................................................................

#ปักหมุดหยุดเหตุ
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้บริบทการปฏิบัต...
18/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้บริบทการปฏิบัติงานด้านสังคม การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยการนำเทคนิคการใช้ดิจิทัล และ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ ผ่านระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมรับฟัง โดยมีนางเตือนใจ คงสมบัติ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และ รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศีรอรรถ วิทยากรบรรยาย หัวข้อ "เทคนิคกระบวนการและ แนวทางการคิดอย่างริเริ่มสร้างสรรค์ในยุค AI" ........................................................................

#ปักหมุดหยุดเหตุ #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการ Reading Hero กับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด...
16/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการ Reading Hero กับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ในโครงการหนังสือคือดวงตา ปัญญาคือความสุข โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันไทยปัญญ์สุข มาแบ่งปันประสบการณ์หนังสือ ผ่านระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting จาก #มูลนิธิหนังสือเพิ่อเด็ก

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 (เวลา 18.30 น นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานโครงการ เข้าร่วมประชุมหารือ โดยมี คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป ประธานกรรมการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เป็นประธานในการประชุม ........................................................................
#พลังคนพิการ #คนพิการ
#พก #พม24ชม #ช่วย24ชั่วโมง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่ค...
16/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ครั้งที่ 8/2565 ร่วมกับกรมพก.

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ( เวลา 13.30 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ โดยมี นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นความประสงค์ขอรับอุปการะคนพิการเกี่ยวกับการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และทบทวนแนวทางการดำเนินงานโครงการการ จัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting จากห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ พก. DEP WARROOM บ้านราชวิถี กรุงเทพ ฯ
————————
***ขอขอบพระคุณภาพจากสื่อสารองค์กรพก.
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นำผู้รับบริการ ฝึกซ้อมกีฬาเปตอง ปิงปอง และกรีฑาวันพุธที่ 16...
16/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นำผู้รับบริการ ฝึกซ้อมกีฬาเปตอง ปิงปอง และกรีฑา

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 (เวลา 17.00 น. ) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ นำผู้รับบริการ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อม ณ สนามเปตอง ...........................................
#ปักหมุดหยุดเหตุ
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับนางจตุพร แสงหิรัญ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้าม...
16/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับนางจตุพร แสงหิรัญ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ มอบขนม ขนมเค้ก และนมให้ผู้รับบริการ

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ...........................................
#ปักหมุดหยุดเหตุ
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พาผู้รับบริการ เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์​เพื่อการเรียนรู้​...
16/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พาผู้รับบริการ เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์​เพื่อการเรียนรู้​ ณ​ ศูนย์​วิทยาศาสตร์​เพื่อการศึกษา​ (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)​ เขตคลองเตย​ กรุงเทพ จัดโดย​ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากเกร็ด​ จ.นนทบุรี

วันพุธที่​ 16 สิงหาคม​ 2566 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ พาผู้รับบริการ​ จำนวน​ 3 ราย​ เข้าร่วมกิจกรรม...........................................
#ปักหมุดหยุดเหตุ
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง)...
15/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 เพื่อรับฟังรายงานสรุปการดำเนินงานตามภารกิจของสถานฯ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญ รวมทั้งนโยบาย โครงการตามข้อสั่งการ จากจังหวัด และกรมพก. ทั้งนี้ผู้ปกครองได้เน้นย้ำถึงมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และได้กล่าวถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้น ทั้งปัญหาและแนวทางในการทำงานพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ชั้น 2 กองอำนวยการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ...........................................
#ปักหมุดหยุดเหตุ
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบ...
12/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม...........................................
#ปักหมุดหยุดเหตุ
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ประชุมทีมสหวิชาชีพ ครั้งที่ 6/2566 โดยมีการประชุมปรึกษาหาร...
11/08/2023

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ประชุมทีมสหวิชาชีพ ครั้งที่ 6/2566 โดยมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อประเมินปัญหา สถานการณ์ วิเคราะห์ถึงสาเหตุ และปัญหาร่วมกัน ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ...........................................
#ปักหมุดหยุดเหตุ
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

ที่อยู่

78/15 หมู่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1
Nonthaburi
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625834246

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด
#}