สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข องค์กรจัดการความรู้ในระบบสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พร้อมๆ กับการจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีโครงสร้างองค์กรและการบริหารที่เน้นความคล่องตัว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ (Better Knowledge Management for Better Health Systems)
(4)

เปิดเหมือนปกติ

สวรส.จัดเวทีระดมความเห็น ชงข้อเสนอสู่นโยบาย “แก้ปัญหาผลกระทบยกเลิกคลินิกชุมชนอบอุ่น” พร้อมพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ก...
06/11/2020

สวรส.จัดเวทีระดมความเห็น ชงข้อเสนอสู่นโยบาย “แก้ปัญหาผลกระทบยกเลิกคลินิกชุมชนอบอุ่น” พร้อมพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ กทม. ในอนาคต...https://www.hsri.or.th/media/news/detail/12904

อีกหนึ่งผลงานวิจัยของ สวรส. ที่ได้ถูกนำไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม..
05/11/2020

อีกหนึ่งผลงานวิจัยของ สวรส. ที่ได้ถูกนำไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม..

นี่คือภาพความงดงามที่อยากให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศไทย !!
ผู้พิการสูงอายุ ที่นอนติดบ้านติดเตียงทุกราย
ของพื้นที่ ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
มี “อสม.” เข้าไปดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่อาบน้ำ ป้อนข้าว ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
ทำกายภาพบำบัด ดูแลแผลกดทับ
ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพในมิติต่างๆ ฯลฯ
เสมือนกับคนในครอบครัว

ซึ่งนี่คือดอกผลแห่งความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของ
“ห้องเรียนชีวิต อสม.” ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
เป็นผู้จัดการรายกรณี ในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน”

ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
หรือ สวรส. เพื่อต้องการที่จะยกระดับและพัฒนาศักยภาพของ อสม.

ติดตามได้ในคนค้นฅน ตอน ห้องเรียนชีวิต อสม.
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
ช่อง 9 MCOT HD เวลา 13.00 น.

#สวรส.
#สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
#วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโหนด
#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองหัวทะเล
#อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ร่วมติดตาม  อีกหนึ่งผลงาน การนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ของ สวรส.กับ “ห้องเรียนชีวิต อสม.” ในรายการคนค้นคน ทาง ช่อง 9 MCOT HD 8...
04/11/2020

ร่วมติดตาม อีกหนึ่งผลงาน การนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ของ สวรส.
กับ “ห้องเรียนชีวิต อสม.” ในรายการคนค้นคน ทาง ช่อง 9 MCOT HD 8 พ.ย.นี้

04/11/2020
คนค้นฅน

คนค้นฅน

#เรื่องดีต้องแชร์ #คนค้นฅน #อสม.

เรื่องราวของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ซึ่งในช่วงวิกฤตโควิด 19 ชื่อของ “อสม.” นั้นถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก ในฐานะด่านหน้าที่หยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ของประเทศไทย

หนึ่งในพื้นที่ ๆ อสม. ทำงานอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นตัวอย่างของการดูแล
ผู้พิการสูงอายุในชุมชนได้เป็นอย่างดี
คือ พื้นที่ ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เนื่องจาก อสม. ที่นี่ได้ผ่านการยกระดับและพัฒนาศักยภาพ จากหลักสูตรการอบรมที่เข้มข้นที่เปรียบเสมือนห้องเรียนชีวิต ของ อสม. ซึ่งเป็น “โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็นผู้จัดการรายกรณี
ในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน” ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือ สวรส.

หนึ่งในผลผลิตแห่งความสำเร็จของโครงการนี้คือ
สุกัญญา วัฒนารถ หรือ “ตอง” อายุ 32 ปี อสม. ที่มีหัวใจอาสา และรักในการดูแลช่วยเหลือผู้อื่นมากกว่า15 ปี

เธอเป็น อสม. ที่สามารถดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตได้หลากหลายมิติ เพราะเธอได้ผสานองค์ความรู้ทั้งในเรื่องการดูแลผู้พิการสูงอายุ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย นักพัฒนาชุมชน รวมทั้งความเป็นสุดยอดนักประสานที่เชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วน นี่จึงทำให้เธอกลายเป็น “ที่พึ่ง” ของคนในชุมชน

#คนค้นฅน : ห้องเรียนชีวิต อสม.
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.00 น. ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30
.
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพา และรายการต่างๆเพิ่มเติมได้ที่
Official Web : http://tvburabha.com
Website : http://tvbdna.com
Facebook : https://www.facebook.com/tvburabha
Facebook : https://www.facebook.com/kontvburabha
Line tv : https://tv.line.me/konkonkon
Dailymotion : http://www.dailymotion.com/tvburabha
Instagram : https://instagram.com/tvburabha

04/11/2020
New user registration

ผลงานวิชาการของสวรส. ที่มีการดาวน์โหลดสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนตุลาคม 2563
------------------------------------------
อันดับ 1 ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ข้อตกลง 62-061
คู่มือการจัดการตนเองของผู้สูงอายุและครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง
อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5259
------------------------------------------
อันดับ 2 ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
วิจัยระบบสุขภาพ 2562
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5258
------------------------------------------
อันดับ 3 ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ระบบยาของประเทศไทย 2563
คณะกรรมการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย (ฉบับที่ 3)
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5234
------------------------------------------
อันดับ 4 ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ข้อตกลง 61-085
การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2562
วิมล โรมา และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5216
------------------------------------------
อันดับ 5 ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ข้อตกลง 63-051
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมว่าด้วยเส้นทางชีวิตและกิจกรรมร่วมของครัวเรือนไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19
ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5233
------------------------------------------
อันดับ 6 ดาวน์โหลด 31 ครั้ง มี 2 รายการ คือ
1. ข้อตกลง 57-054
การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ.2557
วิชัย เอกพลากร และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4626
2. ข้อตกลง 63-055
การพัฒนาแบบจำลองบูรณาการระบบการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย
บวรศม ลีระพันธ์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5236
------------------------------------------
อันดับ 7 ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ข้อตกลง 60-095
การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2560 (ระยะที่ 1)
วิมล โรมา และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4926
------------------------------------------
อันดับ 8 ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ข้อตกลง 59-058
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว (Long-term care) สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4850
------------------------------------------
อันดับ 9 ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ข้อตกลง T55-11
การศึกษาประสิทธิผลรักษาและความปลอดภัยของยายับยั้งการหลั่งกรดกลุ่ม Proton Pump Inhibitors
ฐิติมา ด้วงเงิน, สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/3784
------------------------------------------
อันดับ 10 ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ข้อตกลง 58-040
การพัฒนาและหาค่าเกณฑ์มาตรฐานเครื่องมือประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย
นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4650
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
(สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สวรส. ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการพ...
02/11/2020

สวรส. ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และสร้างงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาระบบสาธารณสุขในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบวิจัยและการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ โดยมี นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.สวรส. และศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มวล. ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ “การเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน” และมี ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. และศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มวล. ลงนามเป็นพยาน ตลอดจนผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/12876

02/11/2020
New user registration

ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ผ่านคลังข้อมูล สวรส. ประจำเดือนตุลาคม 2563
------------------------------------------
1. ข้อตกลง 62-046
ทีมบูรณาการสุขภาพ การเรียนรู้พัฒนา และการคุ้มครองเด็ก เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ กลุ่มเด็กยากจน และมีความขาดแคลนแบบพหุปัจจัย
อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5260
------------------------------------------
2. ข้อตกลง 62-042
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม และการค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเชิงเมตาบอลอมิคส์ของโรคมะเร็งปอดในคนไทย (ปีที่ 3)
ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5256
------------------------------------------
3. ข้อตกลง 62-061
3.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยใช้ความรอบรู้ด้านสุขภาพในบริบทคลินิกหมอครอบครัว: กรณีศึกษา PCC ในจังหวัดเพชรบุรี
อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5257
3.2 คู่มือการจัดการตนเองของผู้สูงอายุและครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง
อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5259
------------------------------------------
4. ข้อตกลง 62-060
การประเมินผลการดูแลสุขภาพระยะกลางของผู้สูงอายุในประเทศไทยตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
ธัญพร ชื่นกลิ่น และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5263
------------------------------------------
5. ข้อตกลง 62-047
การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อชะลอโรคไตเรื้อรัง กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมแพ
อัมพรพรรณ ธีรานุตร และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5262
------------------------------------------
6. ข้อตกลง 62-058
การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาบทบาทของวิทยาลัยภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกในการสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรสาธารณสุขสำหรับการสนับสนุนทีมหมอครอบครัว
อติญาณ์ ศรเกษตริน และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5261
------------------------------------------
7. ข้อตกลง 61-059
รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในชุมชนสำหรับผู้ป่วยภายหลังกล้ามเนื้อหัวใจตาย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
จุฑาภรณ์ เพิ่มพูล และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5266
------------------------------------------
8. ข้อตกลง 62-020
การประยุกต์ใช้การตรวจวัดระดับยาในเลือดที่ใช้รักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง
อนันต์ ไชยกุลวัฒนา และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5265
------------------------------------------
9. วิจัยระบบสุขภาพ 2562
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5258
------------------------------------------
10. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม–กันยายน 2563
บรรณาธิการ โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5254
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
(สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ผลงานวิชาการของสวรส. ที่มีการดาวน์โหลดสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำปีงบประมาณ 2563------------------------------------------...
30/10/2020

ผลงานวิชาการของสวรส. ที่มีการดาวน์โหลดสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำปีงบประมาณ 2563
------------------------------------------
อันดับ 1 ดาวน์โหลด 1,079 ครั้ง
ระบบยาของประเทศไทย 2563
คณะกรรมการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย (ฉบับที่ 3)
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5234
------------------------------------------
อันดับ 2 ดาวน์โหลด 858 ครั้ง
ข้อตกลง 60-095
การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2560 (ระยะที่ 1)
วิมล โรมา และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4926
------------------------------------------
อันดับ 3 ดาวน์โหลด 595 ครั้ง
ข้อตกลง 57-054
การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ.2557
วิชัย เอกพลากร และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4626
------------------------------------------
อันดับ 4 ดาวน์โหลด 448 ครั้ง
ข้อตกลง 56-028
พฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุไทย
อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ และ นิรนาท วิทยโชคกิติคุณ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4305
------------------------------------------
อันดับ 5 ดาวน์โหลด 384 ครั้ง
ข้อตกลง 61-085
การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2562
วิมล โรมา และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5216
------------------------------------------
อันดับ 6 ดาวน์โหลด 319 ครั้ง
ข้อตกลง 59-058
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว (Long-term care) สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4850
------------------------------------------
อันดับ 7 ดาวน์โหลด 298 ครั้ง
ข้อตกลง 58-040
การพัฒนาและหาค่าเกณฑ์มาตรฐานเครื่องมือประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย
นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4650
------------------------------------------
อันดับ 8 ดาวน์โหลด 238 ครั้ง
ข้อตกลง 63-051
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมว่าด้วยเส้นทางชีวิตและกิจกรรมร่วมของครัวเรือนไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19
ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5233
------------------------------------------
อันดับ 9 ดาวน์โหลด 236 ครั้ง
ข้อตกลง 63-055
การพัฒนาแบบจำลองบูรณาการระบบการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย
บวรศม ลีระพันธ์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5236
------------------------------------------
อันดับ 10 ดาวน์โหลด 224 ครั้ง
ข้อตกลง 59-042
การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน
วรัญญา จิตรบรรทัด และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4808
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
(สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

(21 ต.ค.) ดร.ภญ.นพคุณ ธรรมธัชอารี ผู้จัดการงานวิจัย นำทีมเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายราช...
29/10/2020

(21 ต.ค.) ดร.ภญ.นพคุณ ธรรมธัชอารี ผู้จัดการงานวิจัย นำทีมเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็น “วันพยาบาลแห่งชาติ” โดยมีนายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข

ประชาชน สังคม และประเทศไทย ได้อะไรจาก Genomics Thailandการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนดีขึ้น- ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการป่วย และป...
07/10/2020

ประชาชน สังคม และประเทศไทย ได้อะไรจาก Genomics Thailand
การดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนดีขึ้น
- ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการป่วย และป้องกันการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร
- ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ไม่แม่นยำ
- มีเทคโนโลยีระดับสูงไว้บริการ ใน Medical Hub
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรภายในประเทศ
- เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจ
- เพิ่มตำแหน่งงานทั้งระดับผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงาน

สนใจความรู้จากงานวิจัยในรูปแบบ Infographic คลิก https://www.hsri.or.th/researcher/forpeople/infographic

THAI Model คู่มือดูแลเด็กพิเศษด้วยหัวใจ-ความสุข โปรแกรมที่ออกแบบเพื่อพ่อแม่คนไทย ในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติ...
07/10/2020

THAI Model คู่มือดูแลเด็กพิเศษด้วยหัวใจ-ความสุข โปรแกรมที่ออกแบบเพื่อพ่อแม่คนไทย ในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก เด็กพิเศษ

สนใจความรู้จากงานวิจัยในรูปแบบ Infographic คลิก https://www.hsri.or.th/researcher/forpeople/infographic

หนังสือใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!.เรื่อง คู่มือการจัดการตนเองของผู้สูงอายุและครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคควา...
06/10/2020

หนังสือใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
.
เรื่อง คู่มือการจัดการตนเองของผู้สูงอายุและครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง
นักวิจัย อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ และคณะ
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
.
.คู่มือการจัดการตนเองของผู้สูงอายุและครอบครัวฯ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง รวมถึงเรื่องการบริโภคอาหาร การออกกำลังกายและเพิ่มกิจกรรมทางกาย การใช้ยา การจัดการความเครียด และการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิธีการดูแลรักษาเหล่านี้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง เพื่อให้ผู้สูงอายุและครอบครัวใช้เป็นแนวทางในการดูแลตนเอง อีกทั้งสามารถจัดการกับภาวะเบาหวานและความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ดาวน์โหลด ฟรี https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5259
.
สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

วารสารวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!.ชื่อเรื่อง วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม–กันยายน 2563 .ประกอบ...
06/10/2020

วารสารวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
.
ชื่อเรื่อง วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม–กันยายน 2563
.
ประกอบด้วยบทบรรณาธิการ เรื่อง อัตลักษณ์ของระบบและนโยบายสุขภาพไทย โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย บทปริทัศน์ เรื่อง ประเด็นท้าทายของระบบสุขภาพตามเจตนารมณ์สาธารณสุขมูลฐาน: บทสังเคราะห์ข้อเสนอการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากของประชากรไทย โดย วรารัตน์ ใจชื่น และนิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 7 บทความ ได้แก่ 1. การจัดเครือข่ายบริการสุขภาพเชิงพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากร โดย ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย กมลวรรณ เขียวนิล และคณะ 3. การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพโดยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ. 2559-2561 โดย นิธิเจน กิตติรัชกุล และคณะ 4. การจัดหายาของโรงพยาบาลรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์ และคณะ 5. การศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบทางงบประมาณในการให้บริการเพทซีทีของโรงพยาบาลรัฐ 2 แห่งในประเทศไทย โดย ชนิสา โชติพานิช และคณะ 6. ปัญหาและอุปสรรคของการใช้โปรแกรมรับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินในการคัดแยกและจัดลำดับการจ่ายงาน โดย ภาวิตา เลาหกุล และคณะ และ 7. ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุในสังกัดของกรุงเทพมหานครและสถาบันการศึกษา โดย ขวัญสุดา เชิดชูงาม
.
คลิกดาวน์โหลด ฟรี https://www.hsri.or.th/media/e-journal/e-journal/detail/12840

หนังสือใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!.เรื่อง วิจัยระบบสุขภาพ 2562โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.นโยบายทางการแพทย์และสาธารณสุขที...
02/10/2020

หนังสือใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
.
เรื่อง วิจัยระบบสุขภาพ 2562
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
.
นโยบายทางการแพทย์และสาธารณสุขที่นำไปสู่การปฏิบัติ ต้องวางอยู่บนรากฐานองค์ความรู้และเหตุผลที่มาจากการสำรวจและศึกษาข้อมูลโดยการทำวิจัย ซึ่งการวิจัยจะทำให้รู้ถึงสถานการณ์หรือสาเหตุของปัญหา ข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกในการแก้ปัญหา ตลอดจนผลการวิจัยสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจเพื่อการกำหนดนโยบายที่เหมาะสม หรือติดตามประเมินผลกระทบของนโยบายเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นับเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ในระบบสุขภาพ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บทบาทการบริหารจัดการให้เกิดงานวิจัยในประเด็นสำคัญต่างๆ ตามองค์ประกอบของระบบสุขภาพ (6 building blocks) รวมทั้งการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ เพื่อให้เกิดการขยายผลที่นำไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหาระบบสุขภาพ ทั้งในระดับนโยบาย สังคม และชุมชนต่อไป

ในปี 2562 สวรส. ได้มุ่งมั่นสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ ซึ่ง Pocket Book เล่มนี้ ภายใต้ชื่อ “วิจัยระบบสุขภาพ 2562” เป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในปี 2562 ของ สวรส. ที่ได้สรุปเนื้อหาสำคัญไว้อย่างสั้น กระชับ และไฮไลท์ประเด็นที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น สถานการณ์หรือที่มาปัญหา ผลการวิจัยที่สามารถจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายหรือส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ รวมถึงการนำผลงานวิจัยแต่ละเรื่องไปใช้ประโยชน์
.
ดาวน์โหลด ฟรี https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5258
.
สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

ที่อยู่

อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถนน สาธารณสุข 6
Nonthaburi
11000

รถเมล์ สาย 97,รถไฟฟ้าสถานีกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ : “องค์กรที่ขับเคลื่อนให้เกิดความรู้เพื่อสร้างระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน เพื่อสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาว”

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6628329202

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข:

วิดีโอทั้งหมด

ประวัติศาสตร์และผลงานที่ผ่านมา

ระยะที่ 1 ปี 2535 ถึง 2541

การทำงานระยะแรกเน้นที่การวิจัยสร้างความรู้ใช้เป็นฐานสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพ ในมิติต่างๆ 2541 เกิดสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Program: IHPP)

ระยะที่ 2 ปี 2542 ถึง 2547

สวรส.เน้นหนักสนับสนุนการทำงานวิจัยสร้างความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบสุขภาพ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมปฏิรูประบบสุขภาพในทุกระดับ นำมาสู่การประกาศใช้พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และการจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็นกลไกนโยบายใหม่ในระบบสุขภาพไทย รวมทั้ง นำมาซึ่งสมัชชาสุขภาพ ซึ่งเป็นกลไกที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม 2542 ก่อตั้งสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Quality Improvement and Accreditation) 2543 คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) 2544 เกิด สสส. จากงานวิจัยพัฒนานโยบายส่งเสริมสุขภาพ 2544 ทำการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลในรูปแบบองค์การมหาชน โดยเริ่มนำร่อง1 แห่ง ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 2544 พัฒนาระบบประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) เป็นครั้งแรก 2545 มีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จ่าย 59,000 จบ แต่งเต็มคัน พร้อมล้อแม็ก พร้อมสอบถามได้คับ 0992425246 ที่ปรึกษาการขาย สาขา รัตนาธิเบศร์ #แนะนำคนมาซื้อเอาไปเลย 10,000 บาท หรือมากกว่านั้น .....
🙏ขออนุญาต. Admin นะคะ /ขอบคุณค่ะ 🎉สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ที่สนใจ เรียน ปริญญา โท ต่อนะคะ 🌺มี3. สาขา. การพยาบาลจิตเวชและ สุขภาพจิต. สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่และสูงอายุ สาขาเวชปฏิบัติชุมชน 💐สมัครด่วน เลย ค่ะ เรียน course work ปีเดียว สำหรับ สาขาจิตเวช. เรียน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 💛❤️มาเป็นศิษย์ ธรรมศาสตร์ ค่ะ https://www.facebook.com/1416279118696985/posts/2437526759905544/
Weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุง..สอบเทียบค่าความชื้น..สอบถาม id line:weifo1
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..id line:weifo1
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..id line:weifo1
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 620 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ รับสมัครเข้าร่วมการอบรมเพียงแค่ 80 ท่าน เท่านั้น อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000.00 บาท โดยผู้สมัครสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bdm.si.mahidol.ac.th/Excel2018 หรือ โทร.02-419-7000 ต่อ 92685