สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นผู้นำในการบริหารจัดการงานวิจัยด้านสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พร้อมๆ กับการจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีโครงสร้างองค์กรและการบริหารที่เน้นความคล่องตัว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ (Better Knowledge Management for Better Health Systems)

เปิดเหมือนปกติ

สวรส. หนุนวิจัย “ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิด-19” พิสูจน์ประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจการใช้ สู่ความปลอดภัยผู้ป่วย ...อ่านต...
17/12/2021

สวรส. หนุนวิจัย “ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิด-19” พิสูจน์ประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจการใช้ สู่ความปลอดภัยผู้ป่วย ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/13513

#วิจัย #สวรส. #ฟ้าทะลายโจร #โควิด19

สวรส.คว้าโล่องค์กรคุณธรรม-โปร่งใส ระดับ AA : นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับโล่เชิดชูเ...
09/12/2021

สวรส.คว้าโล่องค์กรคุณธรรม-โปร่งใส ระดับ AA :

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับโล่เชิดชูเกียรติ องค์กรคุณธรรม-โปร่งใส-ไร้คอร์รัปชัน จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดย สวรส. มีผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ 95.64 คะแนน อยู่ในระดับดีเยี่ยม AA (95-100 คะแนน) ซึ่งเป็น 1 ใน 2 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้คะเเนนในระดับดังกล่าว ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา

#ITA #สวรส. #ปปช. #ต่อต้านคอร์รัปชัน

วิจัยแนะนำ...การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการยอมรับการทำหนังสือแสดงเจตนาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ในผู้สูงอายุไทยโดยใช้ชุมชนเป...
02/12/2021

วิจัยแนะนำ...
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการยอมรับการทำหนังสือแสดงเจตนาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ในผู้สูงอายุไทยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน / จอนผะจง เพ็งจาด, ปานจันทร์ ฐาปนกุลศักดิ์ และ สุชาดา ทวีสิทธิ์
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม ฟรี
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5429
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่
http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

วิจัยแนะนำ...
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการยอมรับการทำหนังสือแสดงเจตนาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ในผู้สูงอายุไทยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน / จอนผะจง เพ็งจาด, ปานจันทร์ ฐาปนกุลศักดิ์ และ สุชาดา ทวีสิทธิ์
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม ฟรี
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5429
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่
http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.สวรส. นำทีมเจ้าหน้าที่ สวรส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธ...
01/12/2021

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.สวรส. นำทีมเจ้าหน้าที่ สวรส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา

โดยในปี 2564 นี้ เป็นปีที่กระทรวงสาธารณสุขครบรอบ 103 ปี และพร้อมก้าวสู่อนาคตที่ยังคงมุ่งมั่นจะพัฒนาระบบสาธารณสุข เพื่อส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกคน

ความแตกต่างทางพันธุกรรม: สู่การแพทย์จีโนมิกส์ ถอดรหัสพันธุกรรมรักษาตรงเหตุ ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/...
01/12/2021

ความแตกต่างทางพันธุกรรม: สู่การแพทย์จีโนมิกส์ ถอดรหัสพันธุกรรมรักษาตรงเหตุ ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/13504

#จีโนมิกส์ประเทศไทย #ถอดรหัสพันธุกรรม #ยีน

ความแตกต่างทางพันธุกรรม: สู่การแพทย์จีโนมิกส์ ถอดรหัสพันธุกรรมรักษาตรงเหตุ ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/13504

#จีโนมิกส์ประเทศไทย #ถอดรหัสพันธุกรรม #ยีน

Top 10 ดาวน์โหลดงานวิจัย สวรส.สถิติการดาวน์โหลดผลงานวิชาการของสวรส. ผ่านคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) ...
01/12/2021
New user registration

Top 10 ดาวน์โหลดงานวิจัย สวรส.
สถิติการดาวน์โหลดผลงานวิชาการของสวรส. ผ่านคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) ที่มีการดาวน์โหลดสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
------------------------------------------
อันดับ 1 ดาวน์โหลด 317 ครั้ง
การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562-2563
วิชัย เอกพลากร, หทัยชนก พรรคเจริญ และ วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5425
------------------------------------------
อันดับ 2 ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19): องค์ความรู้ด้านงานวิจัยไวรัสวิทยา การศึกษาข้อมูลด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการพัฒนาวัคซีน
ไตรวิทย์ รัตนโรจนพงศ์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5350
------------------------------------------
อันดับ 3 ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
การถอดบทเรียนรูปแบบการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5427
------------------------------------------
อันดับ 4 ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
คู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชน ของ อสม.
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5428
------------------------------------------
อันดับ 5 ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
การตอบสนองและเตรียมการของระบบบริการสุขภาพไทยต่อวิกฤติการระบาดของ COVID-19: การดำเนินการของโรงพยาบาล และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายในขอบเขตของระบบสุขภาพ (รายงานฉบับสมบูรณ์)
จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5391
------------------------------------------
อันดับ 6 ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขและชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
จันทิมา นวะมะวัฒน์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5330
------------------------------------------
อันดับ 7 ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ระบบยาของประเทศไทย 2563
คณะกรรมการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย 2563
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5234
------------------------------------------
อันดับ 8 ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
การศึกษาสถานการณ์และความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
พินิจ ฟ้าอำนวยผล
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5383
------------------------------------------
อันดับ 9 ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2562
วิมล โรมา และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5216
------------------------------------------
อันดับ 10 ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
การประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าของวัคซีนโควิดที่พึงประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาและคัดเลือกวัคซีนสำหรับใช้ในประเทศไทย
พัทธรา ลีฬหวรงค์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5358
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ผลงานใหม่ สวรส.ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ผ่านคลังข้อมูล สวรส. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564--------------------------------------...
01/12/2021
New user registration

ผลงานใหม่ สวรส.
ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ผ่านคลังข้อมูล สวรส. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
------------------------------------------
1. การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ของการดำเนินงาน ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.): กรณีศึกษา พชอ. 4 แห่ง
นุชนาฏ หวนนากลาง และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5434
------------------------------------------
2. ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งในเนื้องอกสมองชนิดแอสโตไซโตมา
ธาราณ์ ตันธนาธิป, สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา และ คเณศ กาญจนประดิษฐ์
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5430
------------------------------------------
3. การศึกษาการปนเปื้อนและการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทโรงพยาบาลและฟาร์มสุกร
วิไล เจียมไชยศรี, ชาติ เจียมไชยศรี และ พิษณุ ตุลยกุล
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5431
------------------------------------------
4. การทบทวนกรอบความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเพื่อการจัดการด้านสุขภาพสำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวและประชากรข้ามชาติ
ภมรรัตน์ อัศวเสนา
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5432
------------------------------------------
5. การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องโรค การปฏิบัติตัวและการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชน กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้สูงอายุ และผู้พิการทางการเห็น
ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5436
------------------------------------------
6. การออกแบบระบบบริการสุขภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้สถานการณ์ Covid-19 : กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
มูหาหมัดอาลี กระโด, รอซาลี สีเดะ และ วรรณี ปาทาน
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5433
------------------------------------------
7. ผลจากการแบ่งกลุ่มย่อยระดับโมเลกุลในมะเร็งกระเพาะปัสสาวะที่รุกเข้าชั้นกล้ามเนื้อ โดยการจัดกลุ่มระดับการแสดงออกของยีนต่อการทำนายการรอดชีพ และการตอบสนองต่อการรักษา
ธนัญญ์ เพชรานนท์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5435
------------------------------------------
8. การศึกษาสถานการณ์และรูปแบบระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย
จิราลักษณ์ นนทารักษ์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5437
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่
http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

GACD 7th call for applications is now OPEN!This new call focuses on taking a #lifecourse approach to reducing and preven...
30/11/2021

GACD 7th call for applications is now OPEN!
This new call focuses on taking a #lifecourse approach to reducing and preventing #NCD risk factors in LMICs and/or disadvantaged populations.
More information 👉 www.gacd.org/funding/current-call-for-applications/common-risk-factors”

GACD 7th call for applications is now OPEN!
This new call focuses on taking a #lifecourse approach to reducing and preventing #NCD risk factors in LMICs and/or disadvantaged populations.
More information 👉 www.gacd.org/funding/current-call-for-applications/common-risk-factors”

“จีโนมิกส์” การแพทย์แห่งอนาคต สู่ความแม่นยำของการวินิจฉัย ป้องกัน รักษา สร้างสุขภาพดีให้คนไทย ตั้งแต่เกิดจนตาย...อ่านต่อ...
29/11/2021

“จีโนมิกส์” การแพทย์แห่งอนาคต สู่ความแม่นยำของการวินิจฉัย ป้องกัน รักษา สร้างสุขภาพดีให้คนไทย ตั้งแต่เกิดจนตาย...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/13496

“จีโนมิกส์” การแพทย์แห่งอนาคต สู่ความแม่นยำของการวินิจฉัย ป้องกัน รักษา สร้างสุขภาพดีให้คนไทย ตั้งแต่เกิดจนตาย...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/13496

สวรส.รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง ท่านที่สนใจสารมารถ ดูรายละเอียดงงานได้จาก ... ฝาก กดแชร์ให้กับเพื่อน ๆ ที่สนใจได้เลย 👍❤❤htt...
27/11/2021
สมัครงาน | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สวรส.รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง ท่านที่สนใจสารมารถ ดูรายละเอียดงงานได้จาก ... ฝาก กดแชร์ให้กับเพื่อน ๆ ที่สนใจได้เลย 👍❤❤
https://www.hsri.or.th/researcher/notice/job 👍👍

หน้า สมัครงาน - ผู้นำระบบวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายที่นำไปสู่สุขภาพของประชาชาติ

มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 64: สวรส.โชว์นวัตกรรมวิจัย เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสุขภาพ ปลอดภัย-ได้มาตรฐาน ลดการนำเข้าจากต่างประเ...
22/11/2021

มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 64: สวรส.โชว์นวัตกรรมวิจัย เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสุขภาพ ปลอดภัย-ได้มาตรฐาน ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/13478

สวรส.-EEC จับมือเอกชน ตั้งศูนย์ถอดดีเอ็นเอคนไทยต่อยอดการแพทย์แห่งอนาคต รักษาแม่นยำ-ตรงจุด เข้าถึงได้ทุกคน“สาธิต” รมช.สธ....
12/11/2021

สวรส.-EEC จับมือเอกชน ตั้งศูนย์ถอดดีเอ็นเอคนไทย
ต่อยอดการแพทย์แห่งอนาคต รักษาแม่นยำ-ตรงจุด เข้าถึงได้ทุกคน

“สาธิต” รมช.สธ. เป็นสักขีพยานความร่วมมือ สวรส.-EEC- กิจการร่วมค้าไทยโอมิกส์ ตั้งศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ ถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย 5 หมื่นราย ตั้งต้นเป็นข้อมูลสำคัญวางรากฐานการรักษาผู้ป่วย 5 กลุ่มโรคแห่งอนาคต เผยการแพทย์จีโนมิกส์ทำให้รักษาแม่นยำ ตรงจุด ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/13468

สถานการณ์โควิด-19 กับประชากรข้ามชาติในประเทศไทย ที่ยังคงอยู่ - ในวันเปิดประเทศ ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/n...
12/11/2021

สถานการณ์โควิด-19 กับประชากรข้ามชาติในประเทศไทย ที่ยังคงอยู่ - ในวันเปิดประเทศ ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/13467

สถานการณ์โควิด-19 กับประชากรข้ามชาติในประเทศไทย ที่ยังคงอยู่ - ในวันเปิดประเทศ ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/13467

11/11/2021
05/11/2021
"การเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และการระงับข้อพิพาททางการแพทย์ในญี่ปุ่น

Live : สัมนา วิชาการ

หัวข้อ "การเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และการระงับข้อพิพาททางการแพทย์ในญี่ปุ่น"

(ไม่ต้องกังวลนะคะ มีล่ามแปลภาษาให้ค่ะ)

https://fb.watch/94iv4r5k3Y/

5 พ.ย.2564 เวลา 9.00-12.00 น. สวรส.จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง "การเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และการระงับข้อพิพาททางก...
04/11/2021

5 พ.ย.2564 เวลา 9.00-12.00 น. สวรส.จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง "การเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และการระงับข้อพิพาททางการแพทย์ในญี่ปุ่น" ท่านใดสนใจสามารถติดตามฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะคะ

google meet : https://meet.google.com/kkh-fjrq-toz sin
ID : kkh-fjrq-toz

5 พ.ย.2564 เวลา 9.00-12.00 น. สวรส.จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง "การเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และการระงับข้อพิพาททางการแพทย์ในญี่ปุ่น" ท่านใดสนใจสามารถติดตามฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะคะ

google meet : https://meet.google.com/kkh-fjrq-toz sin
ID : kkh-fjrq-toz

Top 10 ดาวน์โหลดงานวิจัย สวรส.สถิติการดาวน์โหลดผลงานวิชาการของสวรส. ผ่านคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) ...
01/11/2021
New user registration

Top 10 ดาวน์โหลดงานวิจัย สวรส.
สถิติการดาวน์โหลดผลงานวิชาการของสวรส. ผ่านคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) ที่มีการดาวน์โหลดสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนตุลาคม 2564
------------------------------------------
อันดับ 1 ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19): องค์ความรู้ด้านงานวิจัยไวรัสวิทยา การศึกษาข้อมูลด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการพัฒนาวัคซีน
ไตรวิทย์ รัตนโรจนพงศ์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5350
------------------------------------------
อันดับ 2 ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
การตอบสนองและเตรียมการของระบบบริการสุขภาพไทยต่อวิกฤติการระบาดของ COVID-19: การดำเนินการของโรงพยาบาล และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายในขอบเขตของระบบสุขภาพ
จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5391
------------------------------------------
อันดับ 3 ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขและชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
จันทิมา นวะมะวัฒน์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5330
------------------------------------------
อันดับ 4 ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
การวิจัยเพื่อพัฒนาการนำเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลของรัฐ
สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5408
------------------------------------------
อันดับ 5 ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562-2563
วิชัย เอกพลากร และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5425
------------------------------------------
อันดับ 6 ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ระบบยาของประเทศไทย 2563
คณะกรรมการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย 2563
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5234
------------------------------------------
อันดับ 7 ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
การศึกษาสถานการณ์และความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
พินิจ ฟ้าอำนวยผล
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5383
------------------------------------------
อันดับ 8 ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
การพัฒนาแบบจำลองบูรณาการระบบการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย
บวรศม ลีระพันธ์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5236
------------------------------------------
อันดับ 9 ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
การประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าของวัคซีนโควิดที่พึงประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาและคัดเลือกวัคซีนสำหรับใช้ในประเทศไทย
พัทธรา ลีฬหวรงค์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5358
------------------------------------------
อันดับ 10 ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
การพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย
วลัยพร พัชรนฤมล และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5275
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ผลงานใหม่ สวรส.ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ผ่านคลังข้อมูล สวรส. ประจำเดือนตุลาคม 2564-----------------------------------------...
01/11/2021
New user registration

ผลงานใหม่ สวรส.
ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ผ่านคลังข้อมูล สวรส. ประจำเดือนตุลาคม 2564
------------------------------------------
1. วิจัยระบบสุขภาพ 2563
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5419
------------------------------------------
2. รายงานประจำปี 2563 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพไทย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5420
------------------------------------------
3. การศึกษาประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เมคตินเปรียบเทียบกับยาไฮด้อกซี่คลอโรควินร่วมกับดารุนาเวียร์/ริโตนาเวียร์ในการลดระยะเวลาการตรวจพบเชื้อ SAR-CoV2 จากสารคัดหลั่งทางเดินหายใจของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ไม่แสดงอาการ
ยุพิน ศุพุทธมงคล และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5421
------------------------------------------
4. จีโนไทป์ของยีนเอชแอลเอคลาสหนึ่งและสองโดยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับเบสแบบโมเลกุลเดี่ยวในผู้ป่วยไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต
ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5422
------------------------------------------
5. ผลลัพธ์การดำเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรในคลินิกหมอครอบครัว: กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 6
สายชล ชำปฏิ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5423
------------------------------------------
6. ระบบและแพลตฟอร์มเพื่อการทดสอบทางการแพทย์ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (POCT) ที่ทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน
พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5424
------------------------------------------
7. การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562-2563
วิชัย เอกพลากร และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5425
------------------------------------------
8. การถอดบทเรียนรูปแบบการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5427
------------------------------------------
9. คู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชน ของ อสม.
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5428
------------------------------------------
10. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการยอมรับการทำหนังสือแสดงเจตนาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ในผู้สูงอายุไทยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
จอนผะจง เพ็งจาด, ปานจันทร์ ฐาปนกุลศักดิ์ และ สุชาดา ทวีสิทธิ์
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5429
------------------------------------------
11. Genomics Thailand ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2564
หน่วยงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5426
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่
http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Genomics Thailand ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2564ความแตกต่างทางพันธุกรรม: สู่การแพทย์จีโนมิกส์ ถอดรหัสพันธุกรรมรักษาตรงเหต...
25/10/2021

Genomics Thailand ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2564
ความแตกต่างทางพันธุกรรม: สู่การแพทย์จีโนมิกส์ ถอดรหัสพันธุกรรมรักษาตรงเหตุ / หน่วยงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ดาวโหลดทั้งฉบับ ฟรี
https://www.hsri.or.th/media/printed-matter/detail/13447
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่
http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Genomics Thailand ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2564
ความแตกต่างทางพันธุกรรม: สู่การแพทย์จีโนมิกส์ ถอดรหัสพันธุกรรมรักษาตรงเหตุ / หน่วยงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ดาวโหลดทั้งฉบับ ฟรี
https://www.hsri.or.th/media/printed-matter/detail/13447
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่
http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่อยู่

อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถนน สาธารณสุข 6
Nonthaburi
11000

รถเมล์ สาย 97,รถไฟฟ้าสถานีกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ : “องค์กรที่ขับเคลื่อนให้เกิดความรู้เพื่อสร้างระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน เพื่อสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาว”

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6620279701

เว็บไซต์

https://www.hsri.or.th

ผลิตภัณฑ์

งานวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้งานได้ ดาวน์โหลดได้ที่ https://kb.hsri.or.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข:

วิดีโอทั้งหมด

ประวัติศาสตร์และผลงานที่ผ่านมา

ระยะที่ 1 ปี 2535 ถึง 2541

การทำงานระยะแรกเน้นที่การวิจัยสร้างความรู้ใช้เป็นฐานสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพ ในมิติต่างๆ 2541 เกิดสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Program: IHPP)

ระยะที่ 2 ปี 2542 ถึง 2547

สวรส.เน้นหนักสนับสนุนการทำงานวิจัยสร้างความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบสุขภาพ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมปฏิรูประบบสุขภาพในทุกระดับ นำมาสู่การประกาศใช้พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และการจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็นกลไกนโยบายใหม่ในระบบสุขภาพไทย รวมทั้ง นำมาซึ่งสมัชชาสุขภาพ ซึ่งเป็นกลไกที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม 2542 ก่อตั้งสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Quality Improvement and Accreditation) 2543 คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) 2544 เกิด สสส. จากงานวิจัยพัฒนานโยบายส่งเสริมสุขภาพ 2544 ทำการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลในรูปแบบองค์การมหาชน โดยเริ่มนำร่อง1 แห่ง ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 2544 พัฒนาระบบประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) เป็นครั้งแรก 2545 มีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

"บริษัท Home Automation" ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ไว้วางใจเลือก "UV Care254 Airflow" ให้เป็นเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศสำหรับการฆ่าเชื้อโรคในอากาศเพื่อสร้างคุณภาพและลดความเสี่ยงในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ . ✅ หากคุณสนใจ "UV Care254 Airflow" หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ “Home Automation” ได้เลย❗️ 📥 Inbox : https://m.me/HomeAutomation.co.th 🖥 Website : www.homeautomation.co.th 📲 LineOA : https://lin.ee/qPN72Hv 📱 Tel. 02-050-7536 ✉️ E-mail : [email protected]
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ"เวยโฟ"..เจ้าแรกเจ้าเดียวที่ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูดความชื้น...สอบเทียบค่าความชื้นได้..สะดวกในการซ่อมโดยไม่ต้องยกตู้.. สอบถาม idline: weifo1/062-4944693 โทร.02-8124024/092-3624299/062-4944693
จ่าย 59,000 จบ แต่งเต็มคัน พร้อมล้อแม็ก พร้อมสอบถามได้คับ 0992425246 ที่ปรึกษาการขาย สาขา รัตนาธิเบศร์ #แนะนำคนมาซื้อเอาไปเลย 10,000 บาท หรือมากกว่านั้น .....
🙏ขออนุญาต. Admin นะคะ /ขอบคุณค่ะ 🎉สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ที่สนใจ เรียน ปริญญา โท ต่อนะคะ 🌺มี3. สาขา. การพยาบาลจิตเวชและ สุขภาพจิต. สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่และสูงอายุ สาขาเวชปฏิบัติชุมชน 💐สมัครด่วน เลย ค่ะ เรียน course work ปีเดียว สำหรับ สาขาจิตเวช. เรียน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 💛❤️มาเป็นศิษย์ ธรรมศาสตร์ ค่ะ https://www.facebook.com/1416279118696985/posts/2437526759905544/
Weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุง..สอบเทียบค่าความชื้น..สอบถาม id line:weifo1
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..id line:weifo1
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..id line:weifo1
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 620 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ รับสมัครเข้าร่วมการอบรมเพียงแค่ 80 ท่าน เท่านั้น อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000.00 บาท โดยผู้สมัครสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bdm.si.mahidol.ac.th/Excel2018 หรือ โทร.02-419-7000 ต่อ 92685