สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นผู้นำในการบริหารจัดการงานวิจัยด้านสุขภาพของประเทศไทย
(9)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พร้อมๆ กับการจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีโครงสร้างองค์กรและการบริหารที่เน้นความคล่องตัว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ (Better Knowledge Management for Better Health Systems)

📌 วันพุธที่ 23 ส.ค.2566 เวลา 20.30 น. ร่วมติดตามการพูดคุยเรื่องราวงานวิจัยดีๆ ของ สวรส. กับเหล่านักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญช...
23/08/2023

📌 วันพุธที่ 23 ส.ค.2566 เวลา 20.30 น. ร่วมติดตามการพูดคุยเรื่องราวงานวิจัยดีๆ ของ สวรส. กับเหล่านักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศในประเด็นสำคัญๆ
📍 ทาง FM 96.5 รายการเวทีความคิด ช่วง "ลับคมคิด ยกระดับระบบสุขภาพไทยกับ สวรส. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข"
📍 ประเด็น : หลอดดูดน้ำลายสองทาง: 2-way SS-suction อุปกรณ์ควบคุมความชื้นในช่องปาก ตัวช่วยทันตาภิบาลดูแลสุขภาพฟัน ลดการฟุ้งกระจายเชื้อ-เพิ่มประสิทธิภาพการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก

(ข้อมูลจากงานวิจัย: การปรับปรุงประสิทธิผลในการให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันโดยใช้นวัตกรรมอุปกรณ์ควบคุมความชื้นในช่องปาก (เครื่องมือกันลิ้น กันแก้มและลดการปนเปื้อนน้ำลาย: SS-Suction): การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม)
📍 ผู้ให้สัมภาษณ์ : รศ.ดร.ทพญ.สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา เครือข่ายนักวิจัย สวรส.
**พบกัน ทุกพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน ทาง
▶️ https://thinkingradio.mcot.net/live
▶️ https://www.facebook.com/Thinkingradio/?mibextid=ZbWKwL
#สวรส.
#วิจัยระบบสุขภาพ
#นวัตกรรมวิจัย
#หลอดดูดน้ำลายสองทาง
#เคลือบหลุมร่องฟัน
#ทันตาภิบาล

10/08/2023

"Journey to Impact" เส้นทางวิจัยนวัตกรรม สู่เศรษฐกิจและระบบสุขภาพไทยยั่งยืน

📌 วันพุธที่ 9 ส.ค.2566 เวลา 20.30 น. ร่วมติดตามการพูดคุยเรื่องราวงานวิจัยดีๆ ของ สวรส. กับเหล่านักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญชั...
09/08/2023

📌 วันพุธที่ 9 ส.ค.2566 เวลา 20.30 น. ร่วมติดตามการพูดคุยเรื่องราวงานวิจัยดีๆ ของ สวรส. กับเหล่านักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศในประเด็นสำคัญๆ
📍 ทาง FM 96.5 รายการเวทีความคิด ช่วง "ลับคมคิด ยกระดับระบบสุขภาพไทยกับ สวรส. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข"
📍 ประเด็น : “ชุดตรวจหาการกลายพันธุ์ยีน NPM1” สะดวก-แปลผลง่าย ช่วยพยากรณ์โรคและวางแผนรักษาแม่นยำ
(ข้อมูลจากงานวิจัย: การพัฒนาชุดตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนนิวคลีโอฟอสมิน 1 (NPM1)ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน ชนิดมัยอีลอยด์เพื่อการรักษาอย่างแม่นยำ)
📍 ผู้ให้สัมภาษณ์ : ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายนักวิจัย สวรส.
**พบกัน ทุกพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน ทาง
▶️ https://thinkingradio.mcot.net/live
▶️ https://www.facebook.com/Thinkingradio/?mibextid=ZbWKwL
#สวรส.
#วิจัยระบบสุขภาพ
#นวัตกรรมวิจัย
#จีโนมิกส์
#ชุดตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน

สวรส.ยกทัพวิจัยนวัตกรรมพร้อมต่อยอด-ใช้ประโยชน์ สู่การหนุนเศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างไทยยั่งยืน จัดแสดงในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ...
08/08/2023

สวรส.ยกทัพวิจัยนวัตกรรมพร้อมต่อยอด-ใช้ประโยชน์ สู่การหนุนเศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างไทยยั่งยืน จัดแสดงในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14562

‘แผ่นปิดกะโหลกเทียมไทเทเนียม’ ลดเสี่ยงติดเชื้อ-ออกแบบเฉพาะบุคคล เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย สู่สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพ...
08/08/2023

‘แผ่นปิดกะโหลกเทียมไทเทเนียม’ ลดเสี่ยงติดเชื้อ-ออกแบบเฉพาะบุคคล เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย สู่สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพเพื่อคนไทย ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14561

08/08/2023
ชุดตรวจคัดกรองภาวะไตเสื่อมด้วยตนเอง ฝีมือคนไทย ‘ใช้งานง่าย-แม่นยำสูง’ จ่อชงเข้าชุดสิทธิประโยชน์ ‘บัตรทอง’ ...อ่านต่อ htt...
04/08/2023

ชุดตรวจคัดกรองภาวะไตเสื่อมด้วยตนเอง ฝีมือคนไทย ‘ใช้งานง่าย-แม่นยำสูง’ จ่อชงเข้าชุดสิทธิประโยชน์ ‘บัตรทอง’ ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14560

04/08/2023

•LIVE• การประชุม
“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ”
---------------------
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
https://www.facebook.com/hsrithailand

สวรส.โชว์นวัตกรรมวิจัยใช้ประโยชน์ “ชุดตรวจหาการกลายพันธุ์ยีน NPM1” คัดกรองโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ช่วยพยากรณ์โรคและวางแผนร...
26/07/2023

สวรส.โชว์นวัตกรรมวิจัยใช้ประโยชน์ “ชุดตรวจหาการกลายพันธุ์ยีน NPM1” คัดกรองโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ช่วยพยากรณ์โรคและวางแผนรักษาแม่นยำ ในงานแถลงข่าวการจัดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14550

📌 วันพุธที่ 26 ก.ค.2566 เวลา 20.30 น. ร่วมติดตามการพูดคุยเรื่องราวงานวิจัยดีๆ ของ สวรส. กับเหล่านักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญช...
26/07/2023

📌 วันพุธที่ 26 ก.ค.2566 เวลา 20.30 น. ร่วมติดตามการพูดคุยเรื่องราวงานวิจัยดีๆ ของ สวรส. กับเหล่านักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศในประเด็นสำคัญๆ
📍 ทาง FM 96.5 รายการเวทีความคิด ช่วง "ลับคมคิด ยกระดับระบบสุขภาพไทยกับ สวรส. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข"
📍 ประเด็น : “แผ่นปิดกะโหลกศีรษะไทเทเนียม” ลดเสี่ยงติดเชื้อ-ออกแบบเฉพาะบุคคล เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย สู่สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพเพื่อคนไทย

(ข้อมูลจากโครงการแผ่นปิดกะโหลกศีรษะไทเทเนียมเฉพาะบุคคล ผลิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ สำหรับผู้ป่วยกะโหลกศีรษะยุบในการศึกษาวิจัยทางคลินิกแบบหลายสถาบัน)
📍 ผู้ให้สัมภาษณ์ : รศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน เครือข่ายนักวิจัย สวรส.
**พบกัน ทุกพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน ทาง
▶️ https://thinkingradio.mcot.net/live
▶️ https://www.facebook.com/Thinkingradio/?mibextid=ZbWKwL
#สวรส.
#วิจัยระบบสุขภาพ
#นวัตกรรมวิจัย
#แผ่นปิดกะโหลกศีรษะเทียมไทเทเนียม
#กำลังคนด้านสุขภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน นำโดย ผศ.ดร.จรวยพร ศร...
25/07/2023

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน นำโดย ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รักษาการผู้อำนวยการ สวรส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน สวรส. ร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยการถวายพระพร และร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยพิธีฯ จัดขึ้นวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณโถงด้านหน้าห้องประชุมสุปัญญา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

สวรส. จับมือ สกสว. พร้อมหน่วยงาน PMU ร่วมลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ...
24/07/2023

สวรส. จับมือ สกสว. พร้อมหน่วยงาน PMU ร่วมลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กับ IPI: Innovation Partner for Impact ประเทศสิงคโปร์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมประเทศ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กับ Innovation Partner for Impact: IPI ประเทศสิงคโปร์ พร้อมด้วยหน่วยงานบริหารจัดการทุน (PMU) ของประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.), หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.), IPI Acceleration & Commercialization Enterprise (IPACE) ประเทศไทย เพื่อการต่อยอดงานวิจัยสู่การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566″ (TRIUP Fair 2023) ภายใต้แนวคิด Journey to Impact: เส้นทางจากงานวิจัย และนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 1-3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14547

สกสว.และภาคีเครือข่ายขอเชิญผู้ประกอบการ นักลงทุน​ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการใช้...
14/07/2023

สกสว.และภาคีเครือข่ายขอเชิญผู้ประกอบการ นักลงทุน​ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม 2566 TRIUP FAIR 2023 วันที่ 18-19 กรกฏาคม 2566 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

พบกับ
• 300 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมจับคู่เจรจาธุรกิจ
• คำแนะนำเกี่ยวกับทุนสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม​จาก​ 9​ PMU
• สินเชื่อ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับนวัตกรรม
• การยื่นขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจวิเคราะห์ ศูนย์ทดลองทางคลินิก
• การยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการขึ้นบัญชีนวัตกรรม
• รับคำปรึกษาด้านการตลาดและการส่งออก
• กลไกส่งเสริมธุรกิจ Startup
• ตลาดสินค้านวัตกรรมไทย

พบหน่วยงานสนับสนุนภาคธุรกิจ กว่า 60 หน่วยงาน ที่พร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนทุกขั้นตอน -> "ครบจบในงานเดียว"

**ร่วมสมัครคัดเลือกเข้าสู่รายการ​ SharkTank​ Thailand​ และชมการ​ Audition​ ได้ภายในงาน!!! **

ลงทะเบียนร่วมงาน และดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.triupfair.net

#สกสว #สวรส
#กองทุนววน #ระบบววน #งานวิจัยใช้ได้จริง #วิจัยนวัตกรรม #มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม2566 #เคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ต้นแบบถ่ายโอน รพ.สต. สู่ อบจ. ปราจีนฯ ยกจังหวัด กับเสถียรภาพ-สัมพันธภาพ ‘ท้องถิ่น’ อีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ...
13/07/2023

ต้นแบบถ่ายโอน รพ.สต. สู่ อบจ. ปราจีนฯ ยกจังหวัด กับเสถียรภาพ-สัมพันธภาพ ‘ท้องถิ่น’ อีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14540

#สวรส
#วิจัยระบบสุขภาพ
#ถ่ายโอนรพ.สต.
#อบจ.
#กระจายอํานาจ

📌 วันพุธที่ 12 ก.ค.2566 เวลา 20.30 น. ร่วมติดตามการพูดคุยเรื่องราวงานวิจัยดีๆ ของ สวรส. กับเหล่านักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญช...
12/07/2023

📌 วันพุธที่ 12 ก.ค.2566 เวลา 20.30 น. ร่วมติดตามการพูดคุยเรื่องราวงานวิจัยดีๆ ของ สวรส. กับเหล่านักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศในประเด็นสำคัญๆ
📍 ทาง FM 96.5 รายการเวทีความคิด ช่วง "ลับคมคิด ยกระดับระบบสุขภาพไทยกับ สวรส. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข"
📍 ประเด็น : งานวิจัยเสนอ ‘5 รูปแบบจ้างงาน’ รักษาบุคลากรสุขภาพภาครัฐ บรรเทาปัญหา ‘สมองไหล-เสริมกำลังคนขาดแคลน’
(ข้อมูลจากโครงการวิจัย การออกแบบการจ้างงานและสิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการในอนาคตเพื่อสร้างจูงใจของกำลังคนสุขภาพของภาครัฐ)

📍 ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณไชโย หว่านนา เครือข่ายนักวิจัย สวรส.
**พบกัน ทุกพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน ทาง
▶️ https://thinkingradio.mcot.net/live
▶️ https://www.facebook.com/Thinkingradio/?mibextid=ZbWKwL
#สวรส.
#วิจัยระบบสุขภาพ
#การจ้างงานบุคลากรทางการแพทย์ถ
#กำลังคนด้านสุขภาพ

📌 ร่วมต่อยอดความรู้ "ด้านเภสัชจลนศาสตร์" สู่งาน "วิจัยทางคลินิก"พร้อมประยุกต์ใช้หลักการ เพิ่มโอกาสความสำเร็จ และลดต้นทุน...
12/07/2023

📌 ร่วมต่อยอดความรู้ "ด้านเภสัชจลนศาสตร์" สู่งาน "วิจัยทางคลินิก"
พร้อมประยุกต์ใช้หลักการ เพิ่มโอกาสความสำเร็จ และลดต้นทุนงานวิจัย
สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

📍 วันที่ 30 ส.ค. 2566 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กทม. ถ.รางน้ำ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic): Clinical Pharmacology Studies for New Drug Development
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้และเข้าใจเรื่องการวิจัยพัฒนาตัวยาหรือตำรับยาใหม่ ความเข้าใจถึงระบบเภสัชจลนศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาดูแลผู้ป่วย ผู้สนใจในการวิจัยพัฒนารูปแบบของยารวมถึงยาใหม่และผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร กลุ่มอุตสาหกรรม หน่วยงานกำกับดูแลด้านยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และเพื่อสร้างเครือข่าย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตร์ในการวิจัยพัฒนายาได้

📍 ด่วน! ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งเเต่วันนี้ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
*ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกลุ่มเป้าหมายที่ สวรส. กำหนดก่อนเป็นอันดับแรก
(Scan QR Code เพื่อสมัครเข้าร่วมประชุม)

📍 สอบถามเพิ่มเติม : น.ส.ปิยะฉัตร สมทรง, นายฉัตร กรอบทอง โทร. 0 2027 9701 ต่อ 9056, 9058

📌 ครั้งสำคัญกับการเรียนรู้หลักการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม และการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ โ...
11/07/2023

📌 ครั้งสำคัญกับการเรียนรู้หลักการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม และการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ โดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ จากแหล่งทุนและหน่วยงานระดับประเทศ

📍วันที่ 4 ส.ค. 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) จัดการประชุม "การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ"

พบกับ
🖍️ บรรยายพิเศษ คุณภาพงานวิจัยกับการยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาล
🖍️ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ สู่การใช้ประโยชน์
🖍️ หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม

📍ด่วน! ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งเเต่วันนี้ รับจำนวนจำกัดเพียง 300 ท่าน
คลิกดูกำหนดการประชุมที่ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14534

📍Scan QR Code เพื่อสมัครเข้าร่วมประชุม

(การประชุมเเบบ Online : Zoom Meeting / รายละเอียดเพิ่มเติมจะเเจ้งผู้เข้าร่วมประชุมภายหลังการลงทะเบียน)

#สวรส.
#สรพ.
#วิจัยระบบสุขภาพ
#วิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์

📌 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขอเชิญชวนรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "มุมมองและความคาดหวังของประชาชนต่อการถ่า...
10/07/2023

📌 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขอเชิญชวนรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "มุมมองและความคาดหวังของประชาชนต่อการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสู่การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" จัดโดย สวรส. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

📍วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom
📍Zoom meeting ID : 944 4644 1984
Passcode : 178691

#สวรส.
#วิจัยระบบสุขภาพ
#ถ่ายโอนรพ.สต.
#กระจายอำนาจด้านสุขภาพ

สวรส.ตั้งคณะทำงานเชิงรุก Health System Intelligent Unit (HSIU) เคลื่อนภารกิจ ‘ถ่ายโอนฯ รพ.สต.’ ด้วย ‘งานวิจัย’ สู่ประสิท...
07/07/2023

สวรส.ตั้งคณะทำงานเชิงรุก Health System Intelligent Unit (HSIU) เคลื่อนภารกิจ ‘ถ่ายโอนฯ รพ.สต.’ ด้วย ‘งานวิจัย’ สู่ประสิทธิภาพและความยั่งยืนของระบบ ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14526

#สวรส.
#วิจัยระบบสุขภาพ
#ถ่ายโอนรพ.สต.

#กระจายอำนาจด้านสุขภาพ

หนังสือแนะนำก่อนจะมาเป็นการวิจัยที่ถูกทำนองคลองธรรมโดย นพ.วิชัย โชควิวัฒนดาวน์โหลดฉบับเต็ม ฟรี!https://kb.hsri.or.th/dsp...
05/07/2023

หนังสือแนะนำ
ก่อนจะมาเป็นการวิจัยที่ถูกทำนองคลองธรรม
โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม ฟรี!
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5882

----------------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่
http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สกสว. สวรส. วช. ศลช. ร่วมผนึกกำลังเอ็มเทค สวทช. ผลักดันต่อยอดชุดนวัตกรรม สำหรับแยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรับมือโรคติดเชื้อ...
04/07/2023

สกสว. สวรส. วช. ศลช. ร่วมผนึกกำลังเอ็มเทค สวทช. ผลักดันต่อยอดชุดนวัตกรรม สำหรับแยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14514

#สวรส
#วิจัยระบบสุขภาพ
#นวัตกรรมวิจัย
#ชุดแยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดเชื้อ

ดาวน์โหลดฟรีวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2566 (Vol.17 No.2)ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, บรรณาธ...
29/06/2023

ดาวน์โหลดฟรี
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2566 (Vol.17 No.2)
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, บรรณาธิการ
https://www.hsri.or.th/media/e-journal/e-journal/detail/14507

📌 ร่วมติดตามการพูดคุยเรื่องราวงานวิจัยดีๆ ของ สวรส. กับเหล่านักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศในประเด็นสำคัญๆ📍 ทาง F...
28/06/2023

📌 ร่วมติดตามการพูดคุยเรื่องราวงานวิจัยดีๆ ของ สวรส. กับเหล่านักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศในประเด็นสำคัญๆ
📍 ทาง FM 96.5 รายการเวทีความคิด ช่วง "ลับคมคิด ยกระดับระบบสุขภาพไทยกับ สวรส. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข"
📍 ประเด็น : ประมวลสถานการณ์กรณีการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปยัง อบจ. โดยคณะทำงานเชิงรุก HSIU โฟกัสภารกิจ ‘ถ่ายโอนฯ รพ.สต.’ พร้อมใช้ ‘งานวิจัย’ หนุนแก้ปัญหา
(ข้อมูลจากหน่วยประมวลสถานการณ์ระบบสุขภาพ Health System Intelligent Unit (HSIU) : กรณีการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปยัง อบจ. ปีงบประมาณ 2566)
📍 ผู้ให้สัมภาษณ์ : ดร.สมธนึก โชติช่วงฉัตรชัย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) เครือข่ายนักวิจัย สวรส.

**พบกัน ทุกพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน ทาง
▶️ https://thinkingradio.mcot.net/live
▶️ https://www.facebook.com/Thinkingradio/?mibextid=ZbWKwL
#สวรส.
#วิจัยระบบสุขภาพ
#ถ่ายโอนรพ.สต.
#กระจายอำนาจด้านสุขภาพ

แก้ปัญหา ‘ขาดแคลนหมอในชนบท’ กระจายอย่างเดียวไม่พอ วิจัยเสนอ ‘สร้างแรงจูงใจ-ป้องกันลาออก’ ปรับ ‘นโยบายใช้ทุน-บรรจุข้าราชก...
26/06/2023

แก้ปัญหา ‘ขาดแคลนหมอในชนบท’ กระจายอย่างเดียวไม่พอ วิจัยเสนอ ‘สร้างแรงจูงใจ-ป้องกันลาออก’ ปรับ ‘นโยบายใช้ทุน-บรรจุข้าราชการ’ ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14499

#สวรส.
#วิจัยระบบสุขภาพ
#กำลังคนด้านสุขภาพ
#กระจายแพทย์

📌 ว่าด้วยบทสนทนาปลายวาระ พูดคุยกับ ‘นพ.นพพร ชื่นกลิ่น’ ผู้อำนวยการ สวรส. องค์กรที่ Small but Beautiful.....................
23/06/2023

📌 ว่าด้วยบทสนทนาปลายวาระ พูดคุยกับ ‘นพ.นพพร ชื่นกลิ่น’ ผู้อำนวยการ สวรส. องค์กรที่ Small but Beautiful.....................

📍 การยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศ สิ่งสำคัญที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาคือ ‘งานวิจัย’ ที่เป็นผลเชิงรูปธรรม ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ให้กับคนทั้งประเทศได้

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คือหนึ่งองค์กรที่สนับสนุนให้นักวิจัยเครือข่าย ได้ทำงานวิจัยทั้งเป็นเอกสารตีพิมพ์ทางวิชาการ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกิดจากการวิจัย

ท่ามกลางสถานการณ์ภัยสุขภาพคุกคาม โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างรุนแรง สวรส. ในฐานะคลังความรู้ได้ใช้ ‘งานวิจัย’ เป็นอาวุธในการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค เกิดเป็นงานวิจัยที่นำไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย

มากไปกว่านั้น สวรส. ภายใต้การนำของ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สวรส. ซึ่งกำลังจะหมดวาระการบริหารลงในเดือน ก.ค. นี้ พบว่า สวรส. ได้ก้าวขึ้นแท่นสู่การเป็น ‘ความหวังแห่งอนาคต’ ด้วยการบุกเบิก ‘การแพทย์จีโนมิกส์’ หรือที่หลายคนคุ้นชินกันในชื่อเรียก ‘การแพทย์แม่นยำ’ ....

การยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศ สิ่งสำคัญที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาคือ ‘งานวิจัย’ ที่เป็นผลเชิงรูปธรรม ซึ.....

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับคณะทำงาน Health System Intelligent Unit (HSIU) และนักวิจัยเครือข่าย สวรส. จัดประ...
22/06/2023

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับคณะทำงาน Health System Intelligent Unit (HSIU) และนักวิจัยเครือข่าย สวรส. จัดประชุมประมวลสถานการณ์กรณีถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมกันวางทิศทางการทำงานวิชาการและงานวิจัยให้สามารถสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่นำไปสู่การกระจายอำนาจเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานการประชุมฯ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล

#สวรส.

#ถ่ายโอนรพ.สต.
#กระจายอำนาจด้านสุขภาพ

เปิดงานวิจัยสร้างความเป็นธรรม มุ่งสู่บริการ ‘ทันตกรรม’ ที่เท่าเทียม ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/...
22/06/2023

เปิดงานวิจัยสร้างความเป็นธรรม มุ่งสู่บริการ ‘ทันตกรรม’ ที่เท่าเทียม ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14490

#สวรส.
#วิจัยระบบสุขภาพ
#กำลังคนด้านสุขภาพ
#ทันตแพทย์เฉพาะทาง

งานวิจัยเสนอ ‘5 รูปแบบจ้างงาน’ รักษาบุคลากรสุขภาพภาครัฐ บรรเทาปัญหา ‘สมองไหล-เสริมกำลังคนขาดแคลน’ ...อ่านต่อ https://www...
21/06/2023

งานวิจัยเสนอ ‘5 รูปแบบจ้างงาน’ รักษาบุคลากรสุขภาพภาครัฐ บรรเทาปัญหา ‘สมองไหล-เสริมกำลังคนขาดแคลน’ ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14489

#สวรส.
#วิจัยระบบสุขภาพ
#กำลังคนด้านสุขภาพ
#การจ้างงานบุคลากรทางการแพทย์

ถอดบทเรียน ‘การวิจัยกลุ่มเปราะบาง’ พัฒนาศักยภาพ ‘คนทำวิจัย’ แก้ไขปัญหาสังคมอย่างตรงจุด ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th...
19/06/2023

ถอดบทเรียน ‘การวิจัยกลุ่มเปราะบาง’ พัฒนาศักยภาพ ‘คนทำวิจัย’ แก้ไขปัญหาสังคมอย่างตรงจุด ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14484

📌 ร่วมติดตามการพูดคุยเรื่องราวงานวิจัยดีๆ ของ สวรส. กับเหล่านักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศในประเด็นสำคัญๆ📍 ทาง F...
16/06/2023

📌 ร่วมติดตามการพูดคุยเรื่องราวงานวิจัยดีๆ ของ สวรส. กับเหล่านักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศในประเด็นสำคัญๆ
📍 ทาง FM 100.5 รายการสุขภาพดี 4 ทุ่ม
📍 ประเด็น : นวัตกรรมวิจัย ‘ชุดตรวจโรคไต’ แบบพกพา หยุดโรคลุกลาม หยุดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
(ข้อมูลจากโครงการวิจัย การพัฒนาระบบการคัดกรองโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้นในระดับปฐมภูมิ ด้วยชุดตรวจ albuminuria)
📍 ผู้ให้สัมภาษณ์ : ศ.ดร.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายนักวิจัย สวรส.

เชิญรับฟังได้ทาง : ▶️ https://www.facebook.com/mcotfm100.5?mibextid=LQQJ4d
#สวรส.
#วิจัยระบบสุขภาพ
#ชุดตรวจโรคไต

📌 ร่วมติดตามการพูดคุยเรื่องราวงานวิจัยดีๆ ของ สวรส. กับเหล่านักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศในประเด็นสำคัญๆ📍 ทาง F...
14/06/2023

📌 ร่วมติดตามการพูดคุยเรื่องราวงานวิจัยดีๆ ของ สวรส. กับเหล่านักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศในประเด็นสำคัญๆ
📍 ทาง FM 96.5 รายการเวทีความคิด ช่วง "ลับคมคิด ยกระดับระบบสุขภาพไทยกับ สวรส. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข"
📍 ประเด็น : เส้นทางสิทธิประโยชน์สุขภาพของคนไทย จากงานวิจัย “ถอดรหัสพันธุกรรมตรวจหามะเร็ง” ด้วยการแพทย์จีโนมิกส์
(ข้อมูลจากการศึกษานำร่องการวิจัยสำหรับจีโนมิกส์ประเทศไทย: การศึกษาข้อมูลรหัสพันธุกรรมของผู้ป่วยมะเร็งชาวไทย)
📍 ผู้ให้สัมภาษณ์ : ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เครือข่ายนักวิจัย สวรส.​

**พบกัน ทุกพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน ทาง
▶️ https://thinkingradio.mcot.net/live
▶️ https://www.facebook.com/Thinkingradio/?mibextid=ZbWKwL

#สวรส.
#วิจัยระบบสุขภาพ
#จีโนมิกส์ไทยแลนด์

วันที่ 9 มิ.ย. 2566 สวรส. ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอด้วยกลไก พชอ. ในงานประชุมวิชาการ “มห...
09/06/2023

วันที่ 9 มิ.ย. 2566 สวรส. ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอด้วยกลไก พชอ. ในงานประชุมวิชาการ “มหกรรมสุขภาพจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1” ประจำปี 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมเทวราช อ.เมืองน จ.น่าน

ติดตามฟังข้อมูลดีๆ จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ได้ที่ https://fb.watch/l2hhTxP-3l/

นวัตกรรมวิจัย ‘ชุดตรวจโรคไต’ แบบพกพา หยุดโรคลุกลาม หยุดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news...
08/06/2023

นวัตกรรมวิจัย ‘ชุดตรวจโรคไต’ แบบพกพา หยุดโรคลุกลาม หยุดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14462

#สวรส.
#วิจัยระบบสุขภาพ
#นวัตกรรมวิจัย
#ชุดตรวจโรคไต

ทรงพระเจริญ๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
02/06/2023

ทรงพระเจริญ
๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สวรส. และสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ เปิดเวทีวิชาการ “ก้าวถัดไปกับจีโนมิกส์ประเทศไทย” ชูความร่วมมือทางพันธุศาสตร์มนุษย์ พัฒนาร...
02/06/2023

สวรส. และสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ เปิดเวทีวิชาการ “ก้าวถัดไปกับจีโนมิกส์ประเทศไทย” ชูความร่วมมือทางพันธุศาสตร์มนุษย์ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ-อุตสาหกรรมการแพทย์ในอนาคต ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14455
#สวรส.
#วิจัยระบบสุขภาพ
#จีโนมิกส์ไทยแลนด์

สวรส. จัดวงแลกเปลี่ยน-พัฒนากรอบประเมินวิจัย “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ กรณีมลพิษข้ามพรมแดนจากโรงไฟฟ้าหงสา” ห...
02/06/2023

สวรส. จัดวงแลกเปลี่ยน-พัฒนากรอบประเมินวิจัย “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ กรณีมลพิษข้ามพรมแดนจากโรงไฟฟ้าหงสา” หวังหนุนงานวิจัยให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด-พัฒนาไปสู่ระบบเฝ้าระวังที่ยั่งยืนโดยชุมชน ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14454
#สวรส.
#วิจัยระบบสุขภาพ
#ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ

ที่อยู่

อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถนน สาธารณสุข 6
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6620279701

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ถ้าไม่มีการลงมือปฏิรูปให้เป็นรูปธรรม (No Actions) ยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาทำวิจัยเชิงพร่ำพรรณาอย่างนี้ไปกี่ฉบับแล้ว ซึ่งก็เหมือนได้เพียงแค่พูดเสนอไปอย่างเดียวเรื่อยเปื่อย (Talk Only) เท่านั้นแหละ https://bit.ly/3qrshSu
https://www.hsri.or.th/media/news/detail/13516

ถึงเวลาต้องปฏิรูป ในบ้านเราให้เป็น หรือ #ห้องฉุกเฉิน จริงๆ อย่างในนานาอารยประเทศ แทนที่จะเป็น หรือ #ห้องจิปาถะ อย่างจริงจังได้หรือยัง

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ควรเลิกสนับสนุนงานวิจัยเชิงสำรวจเช่นนี้ และหันมาสนับสนุนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในการปฏิรูปแผนกฉุกเฉินอย่างจริงจังได้แล้วนะครับ
"บริษัท Home Automation" ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ไว้วางใจเลือก "UV Care254 Airflow" ให้เป็นเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศสำหรับการฆ่าเชื้อโรคในอากาศเพื่อสร้างคุณภาพและลดความเสี่ยงในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
✅ หากคุณสนใจ "UV Care254 Airflow" หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ “Home Automation” ได้เลย❗️

📥 Inbox : https://m.me/HomeAutomation.co.th
🖥 Website : www.homeautomation.co.th
📲 LineOA : https://lin.ee/qPN72Hv
📱 Tel. 02-050-7536
✉️ E-mail : [email protected]
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ"เวยโฟ"..เจ้าแรกเจ้าเดียวที่ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูดความชื้น...สอบเทียบค่าความชื้นได้..สะดวกในการซ่อมโดยไม่ต้องยกตู้..
สอบถาม idline: weifo1/062-4944693
โทร.02-8124024/092-3624299/062-4944693
จ่าย 59,000 จบ แต่งเต็มคัน พร้อมล้อแม็ก

พร้อมสอบถามได้คับ 0992425246 ที่ปรึกษาการขาย สาขา รัตนาธิเบศร์

#แนะนำคนมาซื้อเอาไปเลย 10,000 บาท หรือมากกว่านั้น .....
🙏ขออนุญาต. Admin นะคะ /ขอบคุณค่ะ
🎉สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ที่สนใจ เรียน ปริญญา โท ต่อนะคะ
🌺มี3. สาขา. การพยาบาลจิตเวชและ สุขภาพจิต.
สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่และสูงอายุ
สาขาเวชปฏิบัติชุมชน
💐สมัครด่วน เลย ค่ะ เรียน course work ปีเดียว สำหรับ สาขาจิตเวช. เรียน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
💛❤️มาเป็นศิษย์ ธรรมศาสตร์ ค่ะ
https://www.facebook.com/1416279118696985/posts/2437526759905544/
Weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุง..สอบเทียบค่าความชื้น..สอบถาม id line:weifo1
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..id line:weifo1
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..id line:weifo1
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น”
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน พ.ศ.2561
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 620 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
รับสมัครเข้าร่วมการอบรมเพียงแค่ 80 ท่าน เท่านั้น
อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000.00 บาท
โดยผู้สมัครสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bdm.si.mahidol.ac.th/Excel2018
หรือ
โทร.02-419-7000 ต่อ 92685
#}