เรือลอยอังคาร Heaven Gate

เรือลอยอังคาร Heaven Gate บริการเรือลอยอังคาร

ถึงเวลาต้องลาไกลอาลัยเศร้ายังคงเฝ้าห่วงหาเจ้าไม่แปรผันขออำนาจผลบุญหนุนทุกวันให้เจ้านั้นจงสุขทุกภพเทอญ'อยู่เเละจากไปอย่าง...
03/12/2022

ถึงเวลาต้องลาไกลอาลัยเศร้า
ยังคงเฝ้าห่วงหาเจ้าไม่แปรผัน
ขออำนาจผลบุญหนุนทุกวัน
ให้เจ้านั้นจงสุขทุกภพเทอญ
'อยู่เเละจากไปอย่างคนในครอบครัว''
''สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ล่องเรือลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมชมบรรยากาศ 2 ฝั่งน้ำเจ้าพระยา''
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- มั่นใจในความปลอดภัย เรือลำใหญ่ ความยาว 7.5 เมตร
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12+2
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
⛵️ ลอยอังคารวัดเเดงธรรมชาติ 999 บาท
⛵️ ลอยอังคารสะพานเจษฎาบดินทร์ 999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดเฉลิมพระเกียรติ 1199 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดบางจาก(เกาะเกร็ด) 1799 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดกู้(วัดพระนางเรือล่ม) 1999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดเขียน 1999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดอรุณ 3999 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีทโบ๊ต
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร #ลอยอังคารปากเกร็ด #ลอยอังคารเกาะเกร็ด #ลอยอังคารแม่น้ำเจ้าพระยา #ลอยอังคารกรุงเทพ #ลอยอังคารวัด

ช่วงเวลาแห่งความเศร้า มักยืนยาวกว่าเวลาแห่งความสุขเสมอ''อยู่เเละจากไปอย่างคนในครอบครัว'' #งานศพสัตว์ #งานศพสุนัข #งานศ...
14/11/2022

ช่วงเวลาแห่งความเศร้า
มักยืนยาวกว่าเวลาแห่งความสุขเสมอ
''อยู่เเละจากไปอย่างคนในครอบครัว''

#งานศพสัตว์ #งานศพสุนัข #งานศพแมว #เผาสัตว์ #เผาสุนัข #เผาแมว #เผาหมา #สุนัขตาย #หมาตาย #แมวตาย #สัตว์เลี้ยงตาย #วัดเผาหมา #วัดเผาแมว #วัดเผาสัตว์ #วัดเผาสุนัข #วัดที่เผาสัตว์ #วัดที่เผาสุนัข #วัดที่เผาแมว #วัดที่เผาหมา #รับเผาสัตว์ #รับเผาสุนัข #รับเผาแมว #รับเผาหมา #วัดกระทุ่มเสือปลา #วัดน้อยนอก #วัดจันทรสุข #วัดรับเผาสัตว์ #วัดรับเผาสุนัข #วัดรับเผาแมว #วัดรับเผาหมา

นภดล ดารดาษ ด้วยเมฆะนวลวรรณะ ศิตางค์ กระจ่างใสวลาหก ปกคลุม จับกลุ่มไกลแต่หัวใจ เปลี่ยวเปล่า เพราะเขาลา''สัมผัสประสบการณ์...
01/08/2022

นภดล ดารดาษ ด้วยเมฆะ
นวลวรรณะ ศิตางค์ กระจ่างใส
วลาหก ปกคลุม จับกลุ่มไกล
แต่หัวใจ เปลี่ยวเปล่า เพราะเขาลา
''สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ล่องเรือลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมชมบรรยากาศ 2 ฝั่งน้ำเจ้าพระยา''
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- มั่นใจในความปลอดภัย เรือลำใหญ่ ความยาว 7.5 เมตร
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12+2
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
⛵️ ลอยอังคารวัดเเดงธรรมชาติ 999 บาท
⛵️ ลอยอังคารสะพานเจษฎาบดินทร์ 999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดเฉลิมพระเกียรติ 1199 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดบางจาก(เกาะเกร็ด) 1799 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดกู้(วัดพระนางเรือล่ม) 1999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดเขียน 1999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดอรุณ 3999 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีทโบ๊ต
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร #ลอยอังคารปากเกร็ด #ลอยอังคารเกาะเกร็ด #ลอยอังคารแม่น้ำเจ้าพระยา #ลอยอังคารกรุงเทพ #ลอยอังคารวัด

เห็นหนทาง ยาวไกล ใกล้ขอบฟ้าดวงใจข้า พาพัดลิ่ว ลืมถวิลสู่จุดหมาย ที่สายลม อ่อนโรยรินจุดจบสิ้น ฝั่งฝัน อันเลือนลาง ''สัมผ...
21/07/2022

เห็นหนทาง ยาวไกล ใกล้ขอบฟ้า
ดวงใจข้า พาพัดลิ่ว ลืมถวิล
สู่จุดหมาย ที่สายลม อ่อนโรยริน
จุดจบสิ้น ฝั่งฝัน อันเลือนลาง
''สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ล่องเรือลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมชมบรรยากาศ 2 ฝั่งน้ำเจ้าพระยา''
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- มั่นใจในความปลอดภัย เรือลำใหญ่ ความยาว 7.5 เมตร
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12+2
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
⛵️ ลอยอังคารวัดเเดงธรรมชาติ 999 บาท
⛵️ ลอยอังคารสะพานเจษฎาบดินทร์ 999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดเฉลิมพระเกียรติ 1199 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดบางจาก(เกาะเกร็ด) 1799 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดกู้(วัดพระนางเรือล่ม) 1999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดเขียน 1999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดอรุณ 3999 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีทโบ๊ต
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร #ลอยอังคารปากเกร็ด #ลอยอังคารเกาะเกร็ด #ลอยอังคารแม่น้ำเจ้าพระยา #ลอยอังคารกรุงเทพ #ลอยอังคารวัด

ใครกำหนดสิทธิ์หลังก่อน ขอย้อนถามใครจำนามแห่งตัวตน ก่อนพ้นห่วงใครกันเล่าเฝ้าถามจิต จนเจ็บทรวงใครเคียงควงครั้งวันเก่า เฝ้า...
11/07/2022

ใครกำหนดสิทธิ์หลังก่อน ขอย้อนถาม
ใครจำนามแห่งตัวตน ก่อนพ้นห่วง
ใครกันเล่าเฝ้าถามจิต จนเจ็บทรวง
ใครเคียงควงครั้งวันเก่า เฝ้าถามใจ
''สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ล่องเรือลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมชมบรรยากาศ 2 ฝั่งน้ำเจ้าพระยา''
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- มั่นใจในความปลอดภัย เรือลำใหญ่ ความยาว 7.5 เมตร
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12+2
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
⛵️ ลอยอังคารวัดเเดงธรรมชาติ 999 บาท
⛵️ ลอยอังคารสะพานเจษฎาบดินทร์ 999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดเฉลิมพระเกียรติ 1199 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดบางจาก(เกาะเกร็ด) 1799 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดกู้(วัดพระนางเรือล่ม) 1999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดเขียน 1999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดอรุณ 3999 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีทโบ๊ต
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร #ลอยอังคารปากเกร็ด #ลอยอังคารเกาะเกร็ด #ลอยอังคารแม่น้ำเจ้าพระยา #ลอยอังคารกรุงเทพ #ลอยอังคารวัด

ลอยละลิวลิ่วแล้ว  ฝืนใจ ไปลาจากแต่นำดวงใจ  ไป่ซ้ำจำเจ็บบ่มภายใน  ใจคน ทนลาเจ็บยิ่งแผลลึกล้ำ  ล่ำลัก จำลา''สัมผัสป...
04/07/2022

ลอยละลิวลิ่วแล้ว ฝืนใจ ไปลา
จากแต่นำดวงใจ ไป่ซ้ำ
จำเจ็บบ่มภายใน ใจคน ทนลา
เจ็บยิ่งแผลลึกล้ำ ล่ำลัก จำลา
''สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ล่องเรือลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมชมบรรยากาศ 2 ฝั่งน้ำเจ้าพระยา''
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- มั่นใจในความปลอดภัย เรือลำใหญ่ ความยาว 7.5 เมตร
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12+2
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
⛵️ ลอยอังคารวัดเเดงธรรมชาติ 999 บาท
⛵️ ลอยอังคารสะพานเจษฎาบดินทร์ 999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดเฉลิมพระเกียรติ 1199 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดบางจาก(เกาะเกร็ด) 1799 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดกู้(วัดพระนางเรือล่ม) 1999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดเขียน 1999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดอรุณ 3999 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีทโบ๊ต
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร #ลอยอังคารปากเกร็ด #ลอยอังคารเกาะเกร็ด #ลอยอังคารแม่น้ำเจ้าพระยา #ลอยอังคารกรุงเทพ #ลอยอังคารวัด

ได้แต่ปลื้ม ไม่เคยลืม ที่เชยชิดได้แต่คิด คะนึง ถึงความหลังได้แต่หวน ย้ำจิต ติดพะวังได้แต่หวัง ว่าสักวัน จะพบเจอ''สัมผัสป...
28/06/2022

ได้แต่ปลื้ม ไม่เคยลืม ที่เชยชิด
ได้แต่คิด คะนึง ถึงความหลัง
ได้แต่หวน ย้ำจิต ติดพะวัง
ได้แต่หวัง ว่าสักวัน จะพบเจอ
''สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ล่องเรือลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมชมบรรยากาศ 2 ฝั่งน้ำเจ้าพระยา''
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- มั่นใจในความปลอดภัย เรือลำใหญ่ ความยาว 7.5 เมตร
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12+2
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
⛵️ ลอยอังคารวัดเเดงธรรมชาติ 999 บาท
⛵️ ลอยอังคารสะพานเจษฎาบดินทร์ 999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดเฉลิมพระเกียรติ 1199 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดบางจาก(เกาะเกร็ด) 1799 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดกู้(วัดพระนางเรือล่ม) 1999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดเขียน 1999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดอรุณ 3999 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีทโบ๊ต
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร #ลอยอังคารปากเกร็ด #ลอยอังคารเกาะเกร็ด #ลอยอังคารแม่น้ำเจ้าพระยา #ลอยอังคารกรุงเทพ #ลอยอังคารวัด

วันคืนเก่า สำเนาจิต ใกล้ชิดอุ่นวันคืนคุ้น เคยชื่น ระรื่นเสริมวันคืนพบ เคยคบใจ ให้เขาเติมวันคืนนี้ มีเพียงเรา เพราะเขาลา'...
22/06/2022

วันคืนเก่า สำเนาจิต ใกล้ชิดอุ่น
วันคืนคุ้น เคยชื่น ระรื่นเสริม
วันคืนพบ เคยคบใจ ให้เขาเติม
วันคืนนี้ มีเพียงเรา เพราะเขาลา
''สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ล่องเรือลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมชมบรรยากาศ 2 ฝั่งน้ำเจ้าพระยา''
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- มั่นใจในความปลอดภัย เรือลำใหญ่ ความยาว 7.5 เมตร
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12+2
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
⛵️ ลอยอังคารวัดเเดงธรรมชาติ 999 บาท
⛵️ ลอยอังคารสะพานเจษฎาบดินทร์ 999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดเฉลิมพระเกียรติ 1199 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดบางจาก(เกาะเกร็ด) 1799 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดกู้(วัดพระนางเรือล่ม) 1999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดเขียน 1999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดอรุณ 3999 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีทโบ๊ต
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร #ลอยอังคารปากเกร็ด #ลอยอังคารเกาะเกร็ด #ลอยอังคารแม่น้ำเจ้าพระยา #ลอยอังคารกรุงเทพ #ลอยอังคารวัด

''สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ล่องเรือลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมชมบรรยากาศ 2 ฝั่งน้ำเจ้าพระยา''''เรือลอยอังคาร Heaven Gate'...
16/06/2022

''สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ล่องเรือลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมชมบรรยากาศ 2 ฝั่งน้ำเจ้าพระยา''
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- มั่นใจในความปลอดภัย เรือลำใหญ่ ความยาว 7.5 เมตร
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12+2
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
⛵️ ลอยอังคารวัดเเดงธรรมชาติ 999 บาท
⛵️ ลอยอังคารสะพานเจษฎาบดินทร์ 999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดเฉลิมพระเกียรติ 1199 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดบางจาก(เกาะเกร็ด) 1799 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดกู้(วัดพระนางเรือล่ม) 1999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดเขียน 1999 บาท
⛵️ ลอยอังคารวัดอรุณ 3999 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีทโบ๊ต
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร #ลอยอังคารปากเกร็ด #ลอยอังคารเกาะเกร็ด #ลอยอังคารแม่น้ำเจ้าพระยา #ลอยอังคารกรุงเทพ #ลอยอังคารวัด

รำลึกหลังครั้งเก่าเป็นเงาแฝงร่องรอยแรงลับล่วงในห้วงหนเหมือนเเจวเรือลำน้อยลอยเวียนวนค่ำคืนหม่นค้นถามถึงความเดิม ''สัมผัสป...
30/05/2022

รำลึกหลังครั้งเก่าเป็นเงาแฝง
ร่องรอยแรงลับล่วงในห้วงหน
เหมือนเเจวเรือลำน้อยลอยเวียนวน
ค่ำคืนหม่นค้นถามถึงความเดิม
''สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ล่องเรือลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมชมบรรยากาศ 2 ฝั่งน้ำเจ้าพระยา''
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- มั่นใจในความปลอดภัย เรือลำใหญ่ ขนาด25ฟุต
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12 ท่าน
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
- ค่าเรือ 799 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีทโบ๊ต
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร #ลอยอังคารปากเกร็ด #ลอยอังคารเกาะเกร็ด #ลอยอังคารแม่น้ำเจ้าพระยา #ลอยอังคารกรุงเทพ #ลอยอังคารวัด

เมื่อดวงจิตวาบหวามเมื่อผ่านพลั้งยังคอยหวังเชยชื่นระรื่นหาจิตหวั่นไหวหวาดหลบมิพบพา ตื่นนิทรามาพร่ำเพ้อละเมอครวญ''สัมผัสปร...
25/05/2022

เมื่อดวงจิตวาบหวามเมื่อผ่านพลั้ง
ยังคอยหวังเชยชื่นระรื่นหา
จิตหวั่นไหวหวาดหลบมิพบพา
ตื่นนิทรามาพร่ำเพ้อละเมอครวญ
''สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ล่องเรือลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมชมบรรยากาศ 2 ฝั่งน้ำเจ้าพระยา''
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- มั่นใจในความปลอดภัย เรือลำใหญ่ ขนาด25ฟุต
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12 ท่าน
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
- ค่าเรือ 799 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีทโบ๊ต
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร #ลอยอังคารปากเกร็ด #ลอยอังคารเกาะเกร็ด #ลอยอังคารแม่น้ำเจ้าพระยา #ลอยอังคารกรุงเทพ #ลอยอังคารวัด

นภดล ดารดาษ ด้วยมฆะนวลวรรณะ ศิตางค์ กระจ่างใสวลาหก ปกคลุม จับกลุ่มไกลแต่หัวใจ เปลี่ยวเปล่า เพราะเจ้าลา''สัมผัสประสบการณ์...
21/05/2022

นภดล ดารดาษ ด้วยมฆะ
นวลวรรณะ ศิตางค์ กระจ่างใส
วลาหก ปกคลุม จับกลุ่มไกล
แต่หัวใจ เปลี่ยวเปล่า เพราะเจ้าลา
''สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ล่องเรือลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมชมบรรยากาศ 2 ฝั่งน้ำเจ้าพระยา''
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12 ท่าน
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
- ค่าเรือ 799 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีทโบ๊ต
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร #ลอยอังคารปากเกร็ด #ลอยอังคารเกาะเกร็ด #ลอยอังคารแม่น้ำเจ้าพระยา #ลอยอังคารกรุงเทพ #ลอยอังคารวัด

ดวงใจสิ้นดิ้นรนพ้นถิ่นจงโผผินบินข้ามห้ามหวงผ่านพ้นเขาแมกไม้กรายล่วงสู่แดนสรวงจงด้นไปให้ไกลดิน''สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ล่อง...
17/05/2022

ดวงใจสิ้นดิ้นรนพ้นถิ่น
จงโผผินบินข้ามห้ามหวง
ผ่านพ้นเขาแมกไม้กรายล่วง
สู่แดนสรวงจงด้นไปให้ไกลดิน
''สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ล่องเรือลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมชมบรรยากาศ 2 ฝั่งน้ำเจ้าพระยา''
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- มั่นใจในความปลอดภัย เรือลำใหญ่ ขนาด25ฟุต
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12 ท่าน
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
- ค่าเรือ 799 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีทโบ๊ต
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร #ลอยอังคารปากเกร็ด #ลอยอังคารเกาะเกร็ด #ลอยอังคารแม่น้ำเจ้าพระยา #ลอยอังคารกรุงเทพ #ลอยอังคารวัด

ขอ...กุศลผลบุญที่ได้สร้างเป็นพลังให้ตัวท่านจงสุขขีได้กำเนิดสรวงชั้นฟ้าสุขาวดี อันเป็นที่สุขสันต์นิรันดร์กาล''สัมผัสประสบ...
11/05/2022

ขอ...กุศลผลบุญที่ได้สร้าง
เป็นพลังให้ตัวท่านจงสุขขี
ได้กำเนิดสรวงชั้นฟ้าสุขาวดี
อันเป็นที่สุขสันต์นิรันดร์กาล
''สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ล่องเรือลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมชมบรรยากาศ 2 ฝั่งน้ำเจ้าพระยา''
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- มั่นใจในความปลอดภัย เรือลำใหญ่ ขนาด25ฟุต
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12 ท่าน
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
- ค่าเรือ 799 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีทโบ๊ต
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร #ลอยอังคารปากเกร็ด #ลอยอังคารเกาะเกร็ด #ลอยอังคารแม่น้ำเจ้าพระยา #ลอยอังคารกรุงเทพ #ลอยอังคารวัด

ฟ้าดิน ดูขนาน ไม่บรรจบมุ่งไป ไม่พบ ไม่จบสิ้นภาพลวง ผิวเผิน เกินถวิลฟ้าห่าง ไกลดิน สิ้นกัน'สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ล่องเรือล...
07/05/2022

ฟ้าดิน ดูขนาน ไม่บรรจบ
มุ่งไป ไม่พบ ไม่จบสิ้น
ภาพลวง ผิวเผิน เกินถวิล
ฟ้าห่าง ไกลดิน สิ้นกัน
'สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ล่องเรือลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมชมบรรยากาศ 2 ฝั่งน้ำเจ้าพระยา''
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12 ท่าน
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
- ค่าเรือ 799 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีทโบ๊ต
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร #ลอยอังคารปากเกร็ด #ลอยอังคารเกาะเกร็ด #ลอยอังคารแม่น้ำเจ้าพระยา #ลอยอังคารกรุงเทพ #ลอยอังคารวัด

บูรพาจารย์ ท่านท้าวมหาพรหม เป็นบรมในโลกาท่านว่าไว้ ในโลกนี้สรรพชีวีมีมากมาย ล้วนเป็นไปตามประกาศิตแห่งพรหม ถึงคราวพบต้องพ...
02/05/2022

บูรพาจารย์ ท่านท้าวมหาพรหม
เป็นบรมในโลกาท่านว่าไว้
ในโลกนี้สรรพชีวีมีมากมาย
ล้วนเป็นไปตามประกาศิตแห่งพรหม
ถึงคราวพบต้องพบประสบพักตร์
ถึงคราวพลัดก็ต้องพรากจากหนีหาย
จะจากเป็นหรือว่าจะจากตาย
ก็มิวายต้องจากแท้เป็นเเน่นอน
''สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ล่องเรือลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมชมบรรยากาศ 2 ฝั่งน้ำเจ้าพระยา''
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12 ท่าน
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
- ค่าเรือ 799 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีทโบ๊ต
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร #ลอยอังคารปากเกร็ด #ลอยอังคารเกาะเกร็ด #ลอยอังคารแม่น้ำเจ้าพระยา #ลอยอังคารกรุงเทพ #ลอยอังคารวัด

ลอยลิบลิวลิ่วแล้ว ลาไกลจากแต่นำดวงใจ ไป่ช้ำจำเจ็บบ่มภายใน ใจคนเจ็บยิ่งแผลลึกล้ำ ล่ำรัก จำลา''สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ล่...
27/04/2022

ลอยลิบลิวลิ่วแล้ว ลาไกล
จากแต่นำดวงใจ ไป่ช้ำ
จำเจ็บบ่มภายใน ใจคน
เจ็บยิ่งแผลลึกล้ำ ล่ำรัก จำลา
''สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ล่องเรือลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมชมบรรยากาศ 2 ฝั่งน้ำเจ้าพระยา''
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12 ท่าน
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
- ค่าเรือ 799 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีทโบ๊ต
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร

หากชาติหน้า ชาติใหม่ ได้พานพบขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลานได้เลี้ยงดู อยู่ด้วยกัน นานแสนนานขอภัยพาล อย่ามาพราก เราจากกัน"สั...
22/04/2022

หากชาติหน้า ชาติใหม่ ได้พานพบ
ขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลาน
ได้เลี้ยงดู อยู่ด้วยกัน นานแสนนาน
ขอภัยพาล อย่ามาพราก เราจากกัน

"สัมผัสประกบการณ์ใหม่
พร้อมชมทิวทัศน์สองฝั่งเจ้าพระยา"
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12 ท่าน
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
- ค่าเรือ 799 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารปากเกร็ด #ลอยอังคารเกาะเกร็ด #เรือลอยอังคารนนทบุรี #เรือลอยอังคารกรุงเทพ #ลอยอังคารแม่น้ำเจ้าพระยา #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร

บุญเคยก่อ ไว้มากมาย สุดไขขานดลบันดาน  ให้ไปสู่  ทิพย์วิมาน สบสุขสันต์ นานนับ ชั่วกัปกาลคงไม่นาน เราคงได้ พบเจอกัน"...
15/04/2022

บุญเคยก่อ ไว้มากมาย สุดไขขาน
ดลบันดาน ให้ไปสู่ ทิพย์วิมาน
สบสุขสันต์ นานนับ ชั่วกัปกาล
คงไม่นาน เราคงได้ พบเจอกัน
"สัมผัสประกบการณ์ใหม่
พร้อมชมทิวทัศน์สองฝั่งเจ้าพระยา"
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12 ท่าน
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
- ค่าเรือ 799 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารปากเกร็ด #ลอยอังคารเกาะเกร็ด #เรือลอยอังคารนนทบุรี #เรือลอยอังคารกรุงเทพ #ลอยอังคารแม่น้ำเจ้าพระยา #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร

ขอกุศลผลบุญที่ได้สร้างเป็นพลังให้ตัวเจ้าจงสุขขีได้กำเนิดสรวงชั้นฟ้าสุขาวดี อันเป็นที่สุขสันต์นิรันดร์กาล"สัมผัสประกบการณ...
10/04/2022

ขอกุศลผลบุญที่ได้สร้าง
เป็นพลังให้ตัวเจ้าจงสุขขี
ได้กำเนิดสรวงชั้นฟ้าสุขาวดี
อันเป็นที่สุขสันต์นิรันดร์กาล
"สัมผัสประกบการณ์ใหม่
พร้อมชิมทิวทัศน์สองฝั่งเจ้าพระยา"
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12 ท่าน
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
- ค่าเรือ 799 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารปากเกร็ด #ลอยอังคารเกาะเกร็ด #เรือลอยอังคารนนทบุรี #เรือลอยอังคารกรุงเทพ #ลอยอังคารแม่น้ำเจ้าพระยา #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร

สตฺตานํ หิ วีวิตํ กาโล จ เทหนิกฺเขปนํ คติสัตว์ทั้งหลายอันเกิดมาในโลกนี้ย่อมมีสภาวะกำหนดมิได้นั้น ๕ ประการ  ชีวิตนั้นก...
03/04/2022

สตฺตานํ หิ วีวิตํ กาโล จ เทหนิกฺเขปนํ
คติสัตว์ทั้งหลายอันเกิดมาในโลกนี้ย่อมมีสภาวะกำหนดมิได้นั้น ๕ ประการ
ชีวิตนั้นก็หากำหนดมิได้ประการ ๑
การป่วยไข้นั้นก็หากำหนดมิได้ประ ๑
เพลาอันมรณะนั้นก็หากำหนดมิได้ประการ ๑
ที่อันจะทิ้งไว้ซึ่งกเฬวระนี้ก็หากำหนดมิได้ประการ ๑ ซึ่งจะไปภพเบื้องหน้านั้นก็หากำหนดมิได้ประการ ๑

"สัมผัสประกบการณ์ใหม่
พร้อมชิมทิวทัศน์สองฝั่งเจ้าพระยา"
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12 ท่าน
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
- ค่าเรือ 799 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร

จงอยู่สุข สุคติ วิมานแก้ว จำรัสแล้ว สุดสิ้น วัฎสงสารขอตัวเจ้า เปี่ยมกุศล พ้นบ่วงมารสิ้นภัยพาน สู่ภพหน้า ชาติใหม่เทอญจงอย...
28/03/2022

จงอยู่สุข สุคติ วิมานแก้ว
จำรัสแล้ว สุดสิ้น วัฎสงสาร
ขอตัวเจ้า เปี่ยมกุศล พ้นบ่วงมาร
สิ้นภัยพาน สู่ภพหน้า ชาติใหม่เทอญ
จงอยู่สุข สุคติ วิมานแก้ว
จำรัสแล้ว สุดสิ้น วัฎสงสาร
ขอตัวเจ้า เปี่ยมกุศล พ้นบ่วงมาร
สิ้นภัยพาน สู่ภพหน้า ชาติใหม่เทอญ
''อยู่เเละจากไปอย่างคนในครอบครัว''

#งานศพสัตว์ #งานศพสุนัข #งานศพแมว #เผาสัตว์ #เผาสุนัข #เผาแมว #เผาหมา #สุนัขตาย #หมาตาย #แมวตาย #สัตว์เลี้ยงตาย #วัดเผาหมา #วัดเผาแมว #วัดเผาสัตว์ #วัดเผาสุนัข #วัดที่เผาสัตว์ #วัดที่เผาสุนัข #วัดที่เผาแมว #วัดที่เผาหมา #รับเผาสัตว์ #รับเผาสุนัข #รับเผาแมว #รับเผาหมา #วัดกระทุ่มเสือปลา #วัดน้อยนอก #วัดจันทรสุข #วัดรับเผาสัตว์ #วัดรับเผาสุนัข #วัดรับเผาแมว #วัดรับเผาหมา

พ่อและเเม่ อยู่ข้างหลัง ขอตั้งจิตน้อมอุทิศ กุศลไป ให้ไพศาลส่งถึงเจ้า ผู้จากไป ให้สำราญจงเบิกบาน เปี่ยมสุข ทุกวันคืน"สัมผ...
23/03/2022

พ่อและเเม่ อยู่ข้างหลัง ขอตั้งจิต
น้อมอุทิศ กุศลไป ให้ไพศาล
ส่งถึงเจ้า ผู้จากไป ให้สำราญ
จงเบิกบาน เปี่ยมสุข ทุกวันคืน
"สัมผัสประกบการณ์ใหม่
พร้อมชิมทิวทัศน์สองฝั่งเจ้าพระยา"
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12 ท่าน
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
- ค่าเรือ 799 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร

จำต้องจาก กันไกล ในวันนี้ดวงฤดี จงมีสุข ดั่งใจหมายดวงวิญาณ สู่สวรรค์ อันอำไพสุขสดใส บนสวรรค์ นิรันดร์กาล"สัมผัสประ...
17/03/2022

จำต้องจาก กันไกล ในวันนี้
ดวงฤดี จงมีสุข ดั่งใจหมาย
ดวงวิญาณ สู่สวรรค์ อันอำไพ
สุขสดใส บนสวรรค์ นิรันดร์กาล
"สัมผัสประกบการณ์ใหม่
พร้อมชิมทิวทัศน์สองฝั่งเจ้าพระยา"
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12 ท่าน
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
- ค่าเรือ 799 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร

ลูกและหลาน มาส่งท่าน ในวันนี้ต่างล้วนมี ใจมั่นรัก ไม่หวั่นไหวถึงอยู่ห่าง แห่งหน ตำบลใดด้วยอาลัย จึงมาส่ง ให้ไปดี"สัมผัสป...
10/03/2022

ลูกและหลาน มาส่งท่าน ในวันนี้
ต่างล้วนมี ใจมั่นรัก ไม่หวั่นไหว
ถึงอยู่ห่าง แห่งหน ตำบลใด
ด้วยอาลัย จึงมาส่ง ให้ไปดี
"สัมผัสประกบการณ์ใหม่
พร้อมชิมทิวทัศน์สองฝั่งเจ้าพระยา"
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12 ท่าน
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
- ค่าเรือ 799 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร

เวลาสั้นดั่งน้ําค้างที่พร่างพรมสั้นดั่งลมพัดพรูวาบวู่ไหวสั้นดั่งสายฟ้าแลบแปลบปลาบไปสั้นดั่งไฟวอมวับแล้วดับลง"สัมผัสประกบ...
06/03/2022

เวลาสั้นดั่งน้ําค้างที่พร่างพรม
สั้นดั่งลมพัดพรูวาบวู่ไหว
สั้นดั่งสายฟ้าแลบแปลบปลาบไป
สั้นดั่งไฟวอมวับแล้วดับลง
"สัมผัสประกบการณ์ใหม่
พร้อมชิมทิวทัศน์สองฝั่งเจ้าพระยา"
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12 ท่าน
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
- ค่าเรือ 799 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร

ดินจะกลบ ลบกาย วายสังขาร ถึงไฟผลาญ ชีพให้ มลายสูญแต่ความดี ที่ทำ จะค้ำคูณ คนเทิดทูน แทนซาก เมื่อจากไป"สัมผัสประกบการณ์ให...
28/02/2022

ดินจะกลบ ลบกาย วายสังขาร
ถึงไฟผลาญ ชีพให้ มลายสูญ
แต่ความดี ที่ทำ จะค้ำคูณ
คนเทิดทูน แทนซาก เมื่อจากไป
"สัมผัสประกบการณ์ใหม่
พร้อมชิมทิวทัศน์สองฝั่งเจ้าพระยา"
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12 ท่าน
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
- ค่าเรือ 799 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร

ถ้าตกทุกข์ ขอให้พ้น จากห้วงทุกข์   ถ้าได้สุข ให้ปรีเปรม เกษมสันต์ถ้าสุขแล้ว สุขยิ่งขึ้น ทุกคืนวัน        ตราบน...
23/02/2022

ถ้าตกทุกข์ ขอให้พ้น จากห้วงทุกข์
ถ้าได้สุข ให้ปรีเปรม เกษมสันต์
ถ้าสุขแล้ว สุขยิ่งขึ้น ทุกคืนวัน
ตราบนิรันดร์ ในภูมิใหม่ ภพใหม่เทอญ
"สัมผัสประกบการณ์ใหม่
พร้อมชิมทิวทัศน์สองฝั่งเจ้าพระยา"
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12 ท่าน
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
- ค่าเรือ 799 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร

ผู้ยังอยู่ ข้างหลัง ขอตั้งจิต        น้อมอุทิศ กุศลไป ให้ไพศาลถึงดวงจิต ผู้ดับขันธ์ เมื่อวันวาน       จงพบ...
17/02/2022

ผู้ยังอยู่ ข้างหลัง ขอตั้งจิต
น้อมอุทิศ กุศลไป ให้ไพศาล
ถึงดวงจิต ผู้ดับขันธ์ เมื่อวันวาน
จงพบพาน แต่ความสุข ทุกคืนวัน
"สัมผัสประกบการณ์ใหม่
พร้อมชมทิวทัศน์สองฝั่งเจ้าพระยา"
''เรือลอยอังคาร Heaven Gate''
''หรูหรา มีระดับ แต่ราคามิตรภาพ''
- เรือขึ้นทะเบียนถูกต้อง และมีประกันภัยตามกฏกรมเจ้าท่า
- พนักงานขับเรือมีใบนายท้ายเรือ เเละใบช่างเครื่อง ครบถ้วนตามกฏกรมเจ้าท่า
- เสื้อชูชีพใหม่ มาตราฐานกรมเจ้าท่า มีครบตามจำนวนลูกเรือ
- จำนวนผู้โดยสารตามทะเบียนเรือ 12 ท่าน
- ลงเรือที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า
- ค่าเรือ 799 บาท
- สอบถามเพิ่มเติม/จองคิว 0895148286
#รับลอยอังคารโดยเรือสปีดโบ๊ท
#เรือลอยอังคาร #ลอยอังคาร #ลอยอังคารสัตว์เลี้ยง #ท่าเรือลอยอังคาร #พิธีลอยอังคาร

ที่อยู่

นนทบุรี
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66895148286

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เรือลอยอังคาร Heaven Gateผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เรือลอยอังคาร Heaven Gate:

แชร์


บริการสาธารณะหรือบริการภาครัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด