สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ องค์กรนำด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

04/01/2024
04/01/2024

วันนี้ (4 ม.ค. 67) เวลา 14.10 น.
--
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญรับชมการให้สัมภาษณ์ (Phone In) ของ
--
นายสุกฤษฎิ์ เทียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
--
ในประเด็น “การทุจริตอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนสาธิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ”
ทางรายการ “เรื่องใหญ่รายวัน”
ดำเนินรายการโดย คุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่องวัน หมายเลข 31

03/01/2024

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต ‼️
วันนี้พบกับเรื่องราวของกรณีศึกษาการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการได้รับสัญญาจ้างทางธุรกิจ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้เลยครับ

" เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการได้รับสัญญาจ้างทางธุรกิจ "

นาง ก. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงานระดับนานาชาติ 4 โครงการและโครงการจัดจ้างที่เกี่ยวข้องอีกจำนวน 21 รายการ ในจำนวนนี้ มีบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของสองสามีภริยาชาวต่างชาติคู่หนึ่ง ได้รับการจัดจ้างจำนวน 16 รายการ โดยนาง ก. ได้เรียกรับสินบนจากสองสามีภริยา เพื่อแลกกับการได้รับสัญญาจ้างและสัญญาจ้างช่วงที่มีผลตอบแทนสูงเพื่อประโยชน์ของธุรกิจของบุคคลทั้งสอง ภายหลังจากที่สองสามีภริยาได้รับเงินจากการทำสัญญาว่าจ้างแล้ว จะจ่ายเงินให้กับ นาง ก. เป็นแคชเชียร์เช็คหรือการโอนเงินระหว่างประเทศ ไปยังบัญชีในนามของ นางสาว ข. บุตรสาวหรือเพื่อนของนาง ก. ในธนาคารที่อยู่ต่างประเทศ บางครั้งได้จ่ายเป็นเงินสดให้นาง ก. โดยตรง ซึ่งภายหลังจากที่นาง ก. ได้พ้นจากตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดไปแล้ว ยังได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ ก็ได้ให้การช่วยเหลือสองสามีภริยาอย่างต่อเนื่องในการได้รับและคงไว้ซึ่งธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ รวมทั้งได้รับเงินคงค้างที่ถึงกำหนดจ่าย ทั้งนี้ปรากฏพยานหลักฐานว่า มีการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากของนางสาว ข. จำนวนหลายครั้งตั้งแต่ปี 2545 – 2549

จากพฤติการณ์ที่นางสาว ข. ร่วมรู้เห็นในการกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ของนาง ก. และยังมีพฤติการณ์เปิดบัญชีเงินฝากเพื่อให้มีการส่งเงินสินบนผ่านบัญชีเพื่อประโยชน์ของนาง ก. โดยทุจริต จึงฟังได้ว่านางสาว ข. บุตรสาวนาง ก. มีพฤติการณ์รู้เห็นเป็นใจในการที่นาง ก. กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ข้างต้นด้วย

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
การกระทำของนาง ก. มีมูลเป็นความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 6 และมาตรา 11 และกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 และการกระทำของ นางสาว ข. มีมูลเป็นความผิดทางอาญา ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดดังกล่าว

วันนี้ (๑ มกราคม ๒๕๖๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวาย...
01/01/2024

วันนี้ (๑ มกราคม ๒๕๖๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ อาคารหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
--
เวลา ๐๙.๔๕ น. นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วย พลตำรวจตรี อรุณ อมรวิริยะกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พันตำรวจตรี ชัชนพ ผดุงกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายพิเศษ นาคะพันธุ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. นายวัฒนชัย ส้มมี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายมงคล วุฒินิมิต ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายเกียรติศักดิ์ พุฒพันธุ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ๙ นางวริดา ตันบุญเอก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต นายอภิชาต ปุณยธัญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง นายพิพัฒน์ พึ่งพาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร นายมงคล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางฐิติพร สุวรรณกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ และรับพระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

สวัสดีปีใหม่ 2567 สำนักงาน ป.ป.ช.--Happy New Year 2024Office of The National Anti - Corruption Commission (ONACC)
31/12/2023

สวัสดีปีใหม่ 2567
สำนักงาน ป.ป.ช.
--
Happy New Year 2024
Office of The National Anti - Corruption Commission (ONACC)

31/12/2023

Happy New Year 2024
--
Office of The National Anti - Corruption Commission (ONACC)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน บัตรอวยพรปีใหม่ ( ส.ค.ส. ) ประจำปี พุทธศักราช 256...
31/12/2023

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน บัตรอวยพรปีใหม่ ( ส.ค.ส. ) ประจำปี พุทธศักราช 2567 แก่ปวงชนชาวไทย ในวันที่ 31 ธ.ค. 2566
--
โดยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง
ด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และตราพระนามาภิไธย ส.ท.
--
เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้านซ้ายมีข้อความว่า “พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗” พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย
ส่วนด้านขวาเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ ที่ทรงฉายกับ ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’
ใต้พระบรมฉายาลักษณ์ระบุพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และพระนามาภิไธย “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”

ป.ป.ช. จัดทัพกำหนดนโยบายขับเคลื่อน “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ในพื้นที่ กทม.--อ่านเพิ่มเติมได้ที่https://www.nacc.go.th/c...
29/12/2023

ป.ป.ช. จัดทัพกำหนดนโยบายขับเคลื่อน “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ในพื้นที่ กทม.
--
อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20231228165921?

28/12/2023
ผู้ตรวจราชการฯ ตรวจราชการผ่านระบบประชุมทางไกล ป.ป.ช. อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร และสปภ. 6 รอบที่ 1--อ่านเพิ่มเติมได้ท...
28/12/2023

ผู้ตรวจราชการฯ ตรวจราชการผ่านระบบประชุมทางไกล ป.ป.ช. อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร และสปภ. 6 รอบที่ 1
--
อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20231228143306?

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง รวมจำนวนทั้งสิ้น 27 ราย--รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https...
28/12/2023

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง รวมจำนวนทั้งสิ้น 27 ราย
--
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20231227170931?

ป.ป.ช. หารือ กรมอุทยานฯ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริต ประเด็นการยุติจำหน่ายบัตรแบบ E-Ticket--อ่านเพิ่มเติมได้ที...
27/12/2023

ป.ป.ช. หารือ กรมอุทยานฯ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริต ประเด็นการยุติจำหน่ายบัตรแบบ E-Ticket
--
อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20231227103924?

ป.ป.ช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างกลไกป้องกันการจัดกันแห่งผลประโยชน์ ...
27/12/2023

ป.ป.ช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างกลไกป้องกันการจัดกันแห่งผลประโยชน์ สำหรับกรุงเทพมหานคร
--
อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20231225165857?

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า--ผุู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงาน ป.ป.ช. ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จา...
26/12/2023

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า
--
ผุู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงาน ป.ป.ช. ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมบูรณาการการดำเนินการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมสำหรับสถานีตำรวจน...
25/12/2023

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมบูรณาการการดำเนินการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมสำหรับสถานีตำรวจนครบาล
--
อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20231225165125?

ป.ป.ช. จัดค่าย STRONG CAMP เยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” มุ่งสร้าง STRONG IDOL เผยแพร่หลักคิด ขยายผลกิจกรรมต้าน...
25/12/2023

ป.ป.ช. จัดค่าย STRONG CAMP เยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” มุ่งสร้าง STRONG IDOL เผยแพร่หลักคิด ขยายผลกิจกรรมต้านทุจริตในสถานศึกษา
--
อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20231225135500?

22/12/2023
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับเข็มกิตติคุณประจำปี 2566 จำนวน 30 ราย และเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอรายชื่อบุคคลที่...
22/12/2023

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับเข็มกิตติคุณประจำปี 2566 จำนวน 30 ราย และเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับเข็มกิตติคุณของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ. 2567
--
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20231222141803?

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญกรณีเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการ จำนวน 3 เรื่อง --เรื่องที่ 1 กร...
22/12/2023

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญกรณีเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการ จำนวน 3 เรื่อง
--
เรื่องที่ 1 กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายคณะไต่สวนเบื้องต้นเพื่อดำเนินการไต่สวน
กรณีกล่าวหา นายยุทธพิชัย กล้าหาญ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ใช้รถยนต์ส่วนกลางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย ภายหลังจากเดินทางไปราชการในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) กิจกรรมซ่อม สร้าง ล้างใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7 – 14 ตุลาคม 2562
--
เรื่องที่ 2 กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายคณะไต่สวนเบื้องต้นเพื่อดำเนินการไต่สวน กรณีกล่าวหา นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย นำรถยนต์ส่วนกลาง ของเทศบาลนครเชียงรายไปใช้ส่วนตัวนอกเวลาราชการ และเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนเป็นเหตุให้รถยนต์ส่วนกลาง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย
--
เรื่องที่ 3 กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายคณะไต่สวนเบื้องต้นเพื่อดำเนินการไต่สวน กรณีกล่าวหา นายทวีป ผูกโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี นำรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กค 6997 สิงห์บุรี ซึ่งเป็นรถยนต์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
--
*** การชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด ***
--
อ่านรายละเอียดได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/2018083118464105/20231222091918?

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ได้รับพ...
20/12/2023

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ และ ประจำปี ๒๕๖๖

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20231220213543?

ป.ป.ช. เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ”หวังปลูกฝังให้เยาวชนมีกระบวนการความคิดแ...
19/12/2023

ป.ป.ช. เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ”
หวังปลูกฝังให้เยาวชนมีกระบวนการความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริต คอร์รัปชัน
--
คุณสมบัติ: น้องๆ มัธยมศึกษาจากสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม STRONG CAMP เยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงาน ป.ป.ช.
--
น้องๆ ที่สนใจ สามารถส่งประกวดได้ที่: [email protected] ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2567
--
ประกาศผลการประกวด ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th
--
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20231214131932?

ป.ป.ช. ระดมนักวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พัฒนาเครื่องมือประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชน...
18/12/2023

ป.ป.ช. ระดมนักวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พัฒนาเครื่องมือประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ตามตัวชี้วัดที่ 1.1 และ 1.2 ประจำปี พ.ศ. 2567
--
อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20231218164930?

ผลคำพิพากษาของศาลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 25...
18/12/2023

ผลคำพิพากษาของศาลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
--
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20200109175551125/20231218141854?

16/12/2023
ป.ป.ช. สนธิกำลัง บก.ปปป. และ ป.ป.ท. วางแผนกุมตัวนายกเทศมนตรีตำบลชนบท เหตุเรียกรับเงิน 3 แสน แลกเช็คค่าจ้าง อึ้ง! มีหมายจ...
15/12/2023

ป.ป.ช. สนธิกำลัง บก.ปปป. และ ป.ป.ท. วางแผนกุมตัวนายกเทศมนตรีตำบลชนบท
เหตุเรียกรับเงิน 3 แสน แลกเช็คค่าจ้าง อึ้ง! มีหมายจับเรียกรับฯ ค้างเก่าอีกหมาย
--
อ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.nacc.go.th/categorydetail/2018083118464105/20231215154016?

15/12/2023

📌คู่มือการประเมิน ITA 2567 ฉบับไฟล์ Word ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้!!📌

📥 ระบบ ITAS เปิดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA 2567 และผู้ที่สนใจดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการประเมิน ITA 2567 ในรูปแบบไฟล์ word ได้แล้ววันนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าแรกของระบบ ITAS หรือกดที่รูปหน้าปกคู่มือฉบับไฟล์ word ข้างบนข้อความนี้ เพื่อดาวน์โหลดทันที
https://itas.nacc.go.th/home/listalldocument

#โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ

ที่อยู่

361 ถนนนนทบุรี
Nonthaburi

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625284800

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด