7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี

7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี 7 สัปดาห์รอบรู้ สู่สุขภาพดี
ความรู้สุขภาพ เปลี่ยนพฤติกรรม วิถีชีวิตใหม่
(3)

3 สิ่งที่คนออกกำลังกายมักมองข้ามจนเกิดผลเสียต่อสุขภาพ1.พักฟื้นฟูไม่พอ การออกกำลังกายคือการทำให้กล้ามเนื้อเสียหาย ถ้าพักฟ...
27/08/2023

3 สิ่งที่คนออกกำลังกายมักมองข้ามจนเกิดผลเสียต่อสุขภาพ
1.พักฟื้นฟูไม่พอ การออกกำลังกายคือการทำให้กล้ามเนื้อเสียหาย ถ้าพักฟื้นฟูพอ กล้ามเนื้อจะได้ซ่อมและสร้างขึ้นมาใหม่และแข็งแกร่งกว่าเดิม แต่ถ้าพักไม่พอล่ะก็ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำๆ และเรื้อรังได้
2. กินไม่พอ การกินอาหารหลังออกกำลังกายไม่พอ คุณอาจจะลดไขมันได้ แต่คุณอาจจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปด้วย แต่ควรเลือกกินอาหารที่ไขมันต่ำ น้ำตาลต่ำ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และที่สำคัญทั้งก่อนหลัง และขณะออกกำลังกาย ควรดื่มน้ำให้เพียงพอ การขาดน้ำเป็นเวลานาน กล้ามเนื้อส่วนต่างๆจะเริ่มเป็นตะคริว หัวใจเต้นเร็วขึ้น เวียนศีรษะจากความดันโลหิตที่ลดลง หัวใจทำงานหนักมากขึ้น หากยังไม่รีบดื่มน้ำ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ผู้ออกกำลังกายควรดื่มน้ำประมาณ 200 cc ก่อนออกกำลังกาย 1 ชั่วโมง ขณะออกกำลังกายในวันที่ร้อนและเสียเหงื่อมากก็ควรดื่มมากขึ้น โดยแบ่งการดื่มออกเป็นช่วงๆ ห่างกันประมาณ 15-20 นาที
เมื่อออกกำลังกายเสร็จ ควรดื่มน้ำทดแทน เท่ากับน้ำหนักตัวที่หายไปในระหว่างการออกกำลังกาย เนื่องจากน้ำหนักที่หายไปส่วนใหญ่เป็นน้ำหนักของน้ำที่เสียไปกับเหงื่อ การออกกำลังกาย ร่างกายคนเราจะมีอุณภูมิสูงขึ้น ส่งผลให้เหงื่อออกมาก ซึ่งการเสียเหงื่อออกแสดงว่าร่างกายเสียน้ำ บางคนคิดว่ายิ่งเหงื่อมากยิ่งดี ผอมเร็ว แต่หากไม่มีการชดเชยน้ำที่เสียไป อาจทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งภาวะขาดน้ำ (Dehydration) คือการสูญเสียเหงื่ออย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการชดเชยน้ำเข้าสู่ร่างกายไม่ทันเวลา ส่งผลให้ปากแห้ง กระหายนํ้า ปัสสาวะมีสีเข้ม เวียนศีรษะ เป็นตะคริว อาจส่งผลให้ไตวายเฉียบพลัน (Acute Renal failure)
3. นอนไม่พอ (คืนละ 7 ชั่วโมง) คนที่นอนไม่พอจะทำให้ภูมิคุ้มกันตกและหัวใจอ่อนแอลง นักออกกำลังที่นอนไม่พอ แล้วไปออกกำลังอาจจะทำให้ป่วยเป็นไข้ได้ง่าย ขณะออกกำลังกาย หัวใจคุณจะเต้นแรงขึ้น เพื่อสูบฉีดเลือด ในเลือดจะมีออกซิเจน ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ สมอง และส่วนอื่นของร่างกาย คุณจะรู้สึกสดชื่นทันทีที่คุณออกกำลังกาย เพราะเลือดไหลเวียนดีขึ้น แต่ถ้าหัวใจคุณรวนและอ่อนแอจากการนอนหลับพักผ่อนไม่พอแล้วล่ะก็ คุณควรกลับไปนอนให้พอก่อนที่หัวใจคุณจะหยุดเต้นฉับพลันขณะออกกำลังกาย และคุณอาจจะได้ข้ามชาติไปออกกำลังกายก็เป็นได้
ซึ่งการนอนน้อยส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดสั่นพลิ้ว (Atrial Fibrillation) ได้มากกว่าปกติถึง 10% และเกิดภาวะหัวใจอ่อนกำลังมากกว่าปกติถึง 13% ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สูงขึ้น
ุขภาพดีหุ่นดีที่บ้าน

7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี #หนูรู้สุขภาพดีด้วย7สัปดาห์🥰 ครบสัปดาห์ที่ 7 พิชิตเส้นชัย วิถีสุขภาพดี▪ ทบทวนความรู้ อลักิจ...
03/08/2023

7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี #หนูรู้สุขภาพดีด้วย7สัปดาห์

🥰 ครบสัปดาห์ที่ 7 พิชิตเส้นชัย วิถีสุขภาพดี
▪ ทบทวนความรู้ อลักิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1
▪ ประเมินเปรียบเทียบร่างกายก่อนและหลัง
▪ รักษาวิถีสุขภาพดีต่อไป
▪สุขภาพดีแล้ว อย่าหยุด

ข้อมูล 7 สัปดาห์ สุขภาพดี หุ่นดี ที่บ้าน
https://multimedia.anamai.moph.go.th/.../7weeks-fit-at-home/
#กรมอนามัย #7สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี
#ลดพุง #ลดอ้วน #สุขภาพ

7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี #หนูรู้เริ่มหุ่นดีแล้ว🥰 สัปดาห์ที่ 6 ทบทวน มีวินัย สร้างแรงใจ ควบคุม ▪ ทบทวนการบริโภคอาหารเ...
24/07/2023

7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี #หนูรู้เริ่มหุ่นดีแล้ว

🥰 สัปดาห์ที่ 6 ทบทวน มีวินัย สร้างแรงใจ ควบคุม

▪ ทบทวนการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
▪ ออกกำลังกายอย่างน้อย สัปดาห์ละ 5 ครั้ง
▪ ยืดกล้ามเนื้อทุกวัน ก่อนและหลังออกกำลังกายทุกครั้ง
▪ ดูแลรูปร่างด้วยการออกกำลังกาย แบบใช้น้ำหนักร่างกาย
▪ นอนหลับให้เพียงพอ

ข้อมูล 7 สัปดาห์ สุขภาพดี หุ่นดี ที่บ้าน
https://multimedia.anamai.moph.go.th/.../7weeks-fit-at-home/

#กรมอนามัย #7สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี
#ลดพุง #ลดอ้วน #สุขภาพ

7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี #หนูรู้จะลดพุงแล้วนะ☺️ สัปดาห์ที่ 5 นอนหลับเพียงพอ จัดสภาพแวดล้อมดี มีสุขอนามัยที่บ้าน❗ ความ...
21/07/2023

7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี #หนูรู้จะลดพุงแล้วนะ

☺️ สัปดาห์ที่ 5 นอนหลับเพียงพอ จัดสภาพแวดล้อมดี มีสุขอนามัยที่บ้าน❗

ความเครียด : จะเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol) กระตุ้นการทำงานของระบบประสาท และฮอร์โมนอื่นๆ ทำให้เกิด การสะสมของไขมันหน้าท้อง

เกิดภาวะดื้ออินซูลิน : ทำให้ไขมันและกลูโคสในกระแสเลือดมาก จึงเสี่ยงอ้วน

ฝึกหายใจ : ทำให้จิตใจสงบ เกิดความผ่อนคลาย โดยหายใจเข้าและออกลึกๆ ยาวๆ ติดต่อกันประมาณ 4-5 ครั้ง ในแต่ละวันฝึกให้ได้ 40 ครั้ง

นอนให้เพียงพอ เพื่อสุขภาพที่ดี

ข้อมูล 7 สัปดาห์ สุขภาพดี หุ่นดี ที่บ้าน
https://multimedia.anamai.moph.go.th/.../7weeks-fit-at-home/

#กรมอนามัย #7สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี
#ลดพุง #ลดอ้วน #สุขภาพ

7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี #หนูรู้จะลดพุงแล้วนะ☺️ สัปดาห์ที่ 4 กินผัก ผลไม้ เพื่อสุขภาพ และรู้ป้องกันกันออฟฟิตซินโดรมทำ...
12/07/2023

7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี #หนูรู้จะลดพุงแล้วนะ

☺️ สัปดาห์ที่ 4 กินผัก ผลไม้ เพื่อสุขภาพ และรู้ป้องกันกันออฟฟิตซินโดรม

ทำตามให้ครบ 7 สัปดาห์นะ ❗

ข้อมูลเพิ่มเติม สัปดาห์ที่ 4
https://multimedia.anamai.moph.go.th/video-knowledges/7weeks-4/

ข้อมูล 7 สัปดาห์ สุขภาพดี หุ่นดี ที่บ้าน
https://multimedia.anamai.moph.go.th/.../7weeks-fit-at-home/
#กรมอนามัย #7สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี
#ลดพุง #ลดอ้วน #สุขภาพ

7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี #หนูรู้จะลดพุงแล้วนะ☺️ สัปดาห์ที่ 3 เนื้อ นม ไข่ กินแบบไหนได้ประโยชน์▪ เน้นกินเนื้อที่ไม่ติด...
04/07/2023

7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี #หนูรู้จะลดพุงแล้วนะ

☺️ สัปดาห์ที่ 3 เนื้อ นม ไข่ กินแบบไหนได้ประโยชน์

▪ เน้นกินเนื้อที่ไม่ติดมัน
▪ เน้นดื่มนมไขมันต่ำ วันละ 1-2 แก้ว
▪ ดื่มน้ำเปล่า อย่างน้อย วันละ 8 - 10 แก้ว
▪ เลิกเหล้า เลิกบุหรี่
▪ ดูแลเหงือกและฟัน แปรงฟันตามสูตร 2 2 2
แปรงฟันอย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง
ครั้งละ 2 นาที โดยใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ และงดกินอาหารหลังแปรงฟัน

ทำตามให้ครบ 7 สัปดาห์นะ ❗
ข้อมูลเพิ่มเติม สัปดาห์ที่ 3
https://multimedia.anamai.moph.go.th/video-knowledges/7weeks-3-1/
ข้อมูล 7 สัปดาห์ สุขภาพดี หุ่นดี ที่บ้าน
https://multimedia.anamai.moph.go.th/.../7weeks-fit-at-home/
#กรมอนามัย #7สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี
#ลดพุง #ลดอ้วน #สุขภาพ

7 WEEKS ฟิต@โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา
30/06/2023

7 WEEKS ฟิต@โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา

7 WEEKS ฟิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี
28/06/2023

7 WEEKS ฟิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี

7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี #หนูรู้จะลดพุงแล้วนะ☺️ สัปดาห์ที่ 2 แป้ง หวาน มัน เค็ม กินอย่างไรไม่อ้วน แล้วเพิ่มออกกำลังกา...
28/06/2023

7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี #หนูรู้จะลดพุงแล้วนะ

☺️ สัปดาห์ที่ 2 แป้ง หวาน มัน เค็ม กินอย่างไรไม่อ้วน
แล้วเพิ่มออกกำลังกาย
▪ สูตร 2 : 1 : 1
▪ ลดหวาน มัน เค็ม น้ำตาล 6 ช้อนชา
▪ น้ำตาล ไม่เกิน 6 ช้อนชา
▪ น้ำมัน ไม่เกิน 6 ช้อนชา
▪ เกลือ ไม่เกิน 6 ช้อนชา
▪ เพิ่มการออกกำลังกายที่บ้าน เช่น ซอยเท้า เต้นแอโรบิด ให้รู้สึกเหนื่อยเล็กน้อย เหงื่อซึม พูดคุยได้จนจบประโรค

ทำตามให้ครบ 7 สัปดาห์นะ ❗

ข้อมูลเพิ่มเติม สัปดาห์ที่ 2
https://multimedia.anamai.moph.go.th/video-knowledges/7weeks-week-2/

ข้อมูล 7 สัปดาห์ สุขภาพดี หุ่นดี ที่บ้าน
https://multimedia.anamai.moph.go.th/ebooks/7weeks-fit-at-home/
#กรมอนามัย #7สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี
#ลดพุง #ลดอ้วน #สุขภาพ

21/06/2023

🔴 รับชมถ่ายทอดสด 🔴

💙 การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 💙

💡 ร่วมติดตามการบรรยายและเสวนาที่น่าสนใจ ตลอด 3 วัน

🗓 วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2566

#การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 #เมืองพลเมืองอัจฉริยะ

ยุ่งมาก มีเวลาน้อย ก็ฟิตได้นะ💪 ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/ ...
20/06/2023

ยุ่งมาก มีเวลาน้อย ก็ฟิตได้นะ💪

ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/
#กรมอนามัย #สาระสุขภาพ
#ออกกำลังกาย #ยืดเหยียด #ไม่มีเวลา #วัยทำงาน
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี #หนูรู้จะลดพุงแล้วนะ☺️ สัปดาห์ที่ 1 ทำความรู้จักกับร่างกายตัวเองและเริ่มก้าวเดิน▪ เช็คดัชนีม...
20/06/2023

7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี #หนูรู้จะลดพุงแล้วนะ

☺️ สัปดาห์ที่ 1 ทำความรู้จักกับร่างกายตัวเองและเริ่มก้าวเดิน

▪ เช็คดัชนีมวลกาย
▪ วัดรอบเอว
▪ เดินให้ได้วันละ 10,000 ก้าว 🚶‍♀
▪ เตรียมอุปกรณ์นับก้าวให้พร้อม

มาเริ่มกันเล้ยยยย ❗

#กรมอนามัย #7สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี
#ลดพุง #ลดอ้วน #สุขภาพ

พุงล้นหลาม❗ กันเลยจร้าเตรียมลดพุง กันเลยสาวๆ เริ่มต้น 7 สัปดาห์อีกครั้งก็ยังไม่สาย 🕕ติดตามได้ที่นี่ เร็วๆ นี้ ✨ #7สัปดา...
16/06/2023

พุงล้นหลาม❗ กันเลยจร้า
เตรียมลดพุง กันเลยสาวๆ

เริ่มต้น 7 สัปดาห์อีกครั้งก็ยังไม่สาย 🕕
ติดตามได้ที่นี่ เร็วๆ นี้ ✨

#7สัปดาห์ #กรมอนามัย
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

กินผัก - ผลไม้ เพิ่มวิตามินซี เสริมภูมิคุ้มกันต้านหวัด🍍🥦ประโยชน์ของวิตามินซีท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติม...
10/06/2023

กินผัก - ผลไม้ เพิ่มวิตามินซี เสริมภูมิคุ้มกันต้านหวัด🍍🥦
ประโยชน์ของวิตามินซี
ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/
#กรมอนามัย #สาระสุขภาพ #ผัก #ผลไม้ #วิตามินซี #แก้หวัด #หน้าฝน
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

🥤น้ำอัดลม สูตรน้ำตาล 0% ใครว่าไม่อ้วน?ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่👉https://multimedia.anamai.moph....
07/06/2023

🥤น้ำอัดลม สูตรน้ำตาล 0% ใครว่าไม่อ้วน?

ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/
#กรมอนามัย #สาระสุขภาพ #น้ำอัดลม
#น้ำตาลเทียม #อ้วน
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

🥤น้ำอัดลม Vs น้ำอัดลม (น้ำตาล 0%)ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่👉https://multimedia.anamai.moph.go.th...
02/06/2023

🥤น้ำอัดลม Vs น้ำอัดลม (น้ำตาล 0%)

ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/
#กรมอนามัย #สาระสุขภาพ
#น้ำอัดลม #น้ำตาลเทียม #ลดน้ำหนัก
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ลดพุง ลดโรคท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/ #กรมอนามัย  #สาระสุ...
24/05/2023

ลดพุง ลดโรค
ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/
#กรมอนามัย #สาระสุขภาพ #วัยทำงาน #การกิน #อ้วนลงพุง
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

🔸อาหารธาตุเหล็กสูงป้องกันเลือดจาง🔸ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่👉https://multimedia.anamai.moph.go.t...
21/05/2023

🔸อาหารธาตุเหล็กสูงป้องกันเลือดจาง🔸

ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/
#กรมอนามัย #สาระสุขภาพ #ป้องกันเลือดจาง
#เลือดจาง #ผู้หญิง #อาหาร
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

หวานเทียมก็เสี่ยงเบาหวานได้
21/05/2023

หวานเทียมก็เสี่ยงเบาหวานได้

องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้เลี่ยงการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล เพื่อควบคุมน้ำหนัก เพราะไม่มีประโยชน์ใน...

รู้จักกับราชาผลไม้สักหน่อย...ทุเรียน ❓️ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่👉https://multimedia.anamai.moph...
19/05/2023

รู้จักกับราชาผลไม้สักหน่อย...ทุเรียน ❓️

ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/
#กรมอนามัย #สาระสุขภาพ #ทุเรียน #ผลไม้
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

เทคนิคป้องกันตัวเอง จากความร้อน☀️ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่👉https://multimedia.anamai.moph.go.th...
15/05/2023

เทคนิคป้องกันตัวเอง จากความร้อน☀️
ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/
#กรมอนามัย #สาระสุขภาพ
#อากาศร้อน #ฮีทสโตรก #หน้าร้อน
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

☔️พักนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย สนับสนุนการดูแลสุขภาพท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่👉https://multimedia....
05/05/2023

☔️พักนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย สนับสนุนการดูแลสุขภาพ

ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/

#กรมอนามัย #สาระสุขภาพ #อากาศเปลี่ยนแปลง #ป่วย #สุขภาพดี
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

อากาศร้อนแบบนี้🥵 ย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำ ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่👉https://multimedia.anamai....
03/05/2023

อากาศร้อนแบบนี้🥵 ย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำ

ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/
#กรมอนามัย #สาระสุขภาพ #ภาวะขาดน้ำ
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

กินบำรุงร่างกาย เมื่อต้องนั่งนาน ทำงานหนักท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่👉https://multimedia.anamai.m...
02/05/2023

กินบำรุงร่างกาย เมื่อต้องนั่งนาน ทำงานหนัก

ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/
#กรมอนามัย #สาระสุขภาพ #กินอาหาร #บำรุงร่างกาย #นั่งนาน #ทำงานหนัก
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

กรมอนามัย แนะวัยทำงาน เลือกกินอาหารถูกหลักโภชนาการ ออกกำลังกายเป็นประจำ ลดเครียด หรือใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 7 สัป...
01/05/2023

กรมอนามัย แนะวัยทำงาน เลือกกินอาหารถูกหลักโภชนาการ ออกกำลังกายเป็นประจำ ลดเครียด หรือใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 7 สัปดาห์สุขภาพดี หุ่นดี เพื่อลดภาวะอ้วนลงพุง และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เพิ่มเติม https://bit.ly/3Hs3Ey7

#กรมอนามัย #วันแรงงาน #1พฤษภาคม #วัยทำงาน
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

รู้ทัน ป้องกันโควิด-19ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/ #กรมอนามั...
25/04/2023

รู้ทัน ป้องกันโควิด-19
ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/

#กรมอนามัย #สาระสุขภาพ #โควิด
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ในช่วงนี้ โควิด-19 เริ่มกลับมาระบาดมากขึ้น กรมอนามัยแนะนำให้ประชาชน เคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคล DMH สวมแมส ล้างมือ เว้นระย...
23/04/2023

ในช่วงนี้ โควิด-19 เริ่มกลับมาระบาดมากขึ้น กรมอนามัยแนะนำให้ประชาชน เคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคล DMH สวมแมส ล้างมือ เว้นระยะห่าง

⚠️ทั้งนี้ โควิดสายพันธุ์ XBB.1.16 ที่มีอาการตาแดงนั้น พบในประเทศอินเดีย ยังไม่มีรายงานที่พบในไทย อย่างไรก็ตามหากท่านมีอาการตาแดงร่วมกับ ไข้สูง เจ็บคอ ลิ้นไม่รับรสชาติ ควรระมัดระวังตนเองมากขึ้น และตรวจคัดกรองโควิด-19เบื้องต้นด้วย ATK

ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/

#กรมอนามัย #สาระสุขภาพ #โควิด
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

วันนี้ค่าฝุ่นสูง เชียงใหม่ กทม. TOP 5 ของโลก 😷
22/04/2023

วันนี้ค่าฝุ่นสูง เชียงใหม่ กทม. TOP 5 ของโลก 😷

7 สัปดาห์รอบรู้กับโรงพยาบาลนางรองและ อสม. บุรีรัมย์
19/04/2023

7 สัปดาห์รอบรู้กับโรงพยาบาลนางรองและ อสม. บุรีรัมย์

14 เมษายน วันครอบครัว รดน้ำ ขอพร ผู้หลักผู้ใหญ่🥗ชวนกันทำอาหาร ลด หวาน มัน เค็ม เพื่อสุขภาพที่ดีท่านสามารถ ติดตามสาระความ...
14/04/2023

14 เมษายน วันครอบครัว รดน้ำ ขอพร ผู้หลักผู้ใหญ่
🥗ชวนกันทำอาหาร ลด หวาน มัน เค็ม เพื่อสุขภาพที่ดี
ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/
#กรมอนามัย #สาระสุขภาพ #สงกรานต์ #วันหยุดยาว #วันครอบครัว
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

📢ประกาศผลรางวัล กิจกรรมสาสุข อุ่นใจ ชาเลนจ์    "ปฏิบัติการ 7 สัปดาห์ ไทยสุข"🏆ดูรายละเอียด และติดต่อรับรางวัลได้ที่เพจ...
13/04/2023

📢ประกาศผลรางวัล กิจกรรมสาสุข อุ่นใจ ชาเลนจ์
"ปฏิบัติการ 7 สัปดาห์ ไทยสุข"
🏆ดูรายละเอียด และติดต่อรับรางวัลได้ที่เพจ “ThaiSook
ไทยสุข“ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 เมษายน 2566

📢📢ประกาศผลรางวัล📢📢
สาสุข อุ่นใจ ชาเลนจ์ "ปฏิบัติการ 7 สัปดาห์ ไทยสุข"
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 11 เมษายน 2566
#กติกาการรับรางวัล (นับจากค่าเฉลี่ยทั้งทีม)
🎉ออกกำลังเฉลี่ย 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือ เดินเฉลี่ยมากกว่า 8,000 ก้าวต่อวัน
🎉กินผักผลไม้เฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 4 ส่วน
🎉สร้างนิสัยที่ดีเฉลี่ย 280 คะแนน
🏆รางวัล
เสื้อไทยสุข (สำหรับทุกคนในทีมที่ได้รับรางวัล)
ดูรายละเอียดเสื้อได้ที่ https://shorturl.asia/3GanX
🏆ทีมที่ได้รับรางวัล สามารถติดต่อรับรางวัลได้ทางแชทเพจ “ThaiSook ไทยสุข“
‼️ การรับรางวัล ‼️
ทีมที่ได้รับรางวัลรบกวนแคปรูปทีมประกอบไปด้วย ชื่อทีม และสมาชิก ส่งมาทางแชทเพจด้วยนะคะ
*** สามารถติดต่อรับรางวัลจนถึง วันที่ 21 เมษายน 2566 ***
📍หากท่านใดยังไม่ได้กดไลค์ หรือกดติดตามเพจ ฝากกดไลค์และกดติดตามเพจด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมดีๆ ในครั้งต่อไป 😁

#ไทยสุข #ประกาศผลรางวัล #ปฏิบัติการ7สัปดาห์ไทยสุข

💦☀สงกรานต์นี้ เที่ยวใส่ใจ รักตัวเอง รักษ์โลก🌳ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่👉https://multimedia.anama...
13/04/2023

💦☀สงกรานต์นี้ เที่ยวใส่ใจ รักตัวเอง รักษ์โลก🌳

ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/

#กรมอนามัย #สาระสุขภาพ #สงกรานต์ #เที่ยววันหยุด #วันหยุดยาว #วัยรุ่น #รุ่นใหม่
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ช่วงนี้อากาศร้อนจัด ระวังสุขภาพกันด้วย อย่าหักโหม !!ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่👉https://multimedi...
12/04/2023

ช่วงนี้อากาศร้อนจัด ระวังสุขภาพกันด้วย อย่าหักโหม !!

ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/
#กรมอนามัย #สาระสุขภาพ #อากาศร้อน #ฮีทสโตรก #ออกกำลังกาย
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ช่างคิด "อิ๊วโซดา" น้ำเปล่าสู้ๆท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/ ...
10/04/2023

ช่างคิด "อิ๊วโซดา" น้ำเปล่าสู้ๆ

ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/
#กรมอนามัย #สาระสุขภาพ #หน้าร้อน #อิ๊วโซดา
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

08/04/2023

ร้อนแบบนี้ระวังโรค Heat Stroke

 #7สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการดำเนินงานปั้นนักส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพมืออาชีพ รุ่นท...
03/04/2023

#7สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการดำเนินงานปั้นนักส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพมืออาชีพ รุ่นที่ 2 (HL Coach 2) จำนวน 79 คน ยกระดับองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ และชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น 174 แห่ง พร้อมทั้งเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ร้อยละ 90

เพิ่มเติม http://bit.ly/3G7RDxq
#กรมอนามัย #ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

03/04/2023

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีปิดนักส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพมืออาชีพ รุ่นที่ 2 HL Coach 2
🔴 Live สด ทาง Facebook: 7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี
ในวันที่ 3 เมษายน 2566
เวลา 09.00 - 12.00 น.
https://www.facebook.com/7wsevenweeks?mibextid=LQQJ4d

#กรมอนามัย
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

3 เมษายน 2566 พบกันที่นี่‼️HL TALK LIVE #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
02/04/2023

3 เมษายน 2566 พบกันที่นี่‼️HL TALK LIVE
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

เข้าสู่เมษา...อากาศร้อนจนตับแทบแตกแบบนี้ระวัง HEAT STROKE ในเด็ก...ผู้ใหญ่หมั่นดูแลน้องๆ หนูๆ⚠️หากพบผู้ป่วยเป็นโรคลมร้อน...
01/04/2023

เข้าสู่เมษา...อากาศร้อนจนตับแทบแตกแบบนี้
ระวัง HEAT STROKE ในเด็ก...ผู้ใหญ่หมั่นดูแลน้องๆ หนูๆ

⚠️หากพบผู้ป่วยเป็นโรคลมร้อน โทร 1669 และพาผู้ป่วยเข้าที่ร่ม หรือห้องที่มีความเย็น จัดให้นอนราบ ยกเท้าและสะโพกสูง ถอดเสื้อผ้าออก ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตามตัว และนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว

ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/
#หน้าร้อน #ฮีทสโตรก #โรคลมร้อน
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

หน้าร้อนนี้ระวังฮีทสโตรก🌞🥵🌡ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/ #สาร...
26/03/2023

หน้าร้อนนี้ระวังฮีทสโตรก🌞🥵🌡
ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/
#สาระสุขภาพ #หน้าร้อน #ฮีทสโตรก #โรคลมร้อน
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ที่อยู่

Tiwanon
Nonthaburi

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ 7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง 7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ลดนํ้าตาลในเลือด ไขมัน ความดัน
เพิ่มกล้ามเนื้อ "แบบขี้เกียจๆ"
⭕️ขี้นลิฟท์แทนลงบันไดขั้นละ 1 วินาที สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
⭕️ปล่อยตัวลงจากบาร์ ทำสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
⭕️นั่งช้าๆ ครั้งละ 5 นาที วันละ 20 ครั้ง
⭕️ยกนํ้าหนักลงช้าๆ ใช้นํ้าหนักเท่าที่ยกไหว⁉️เกรงใจเพื่อนด้วย

ที่มา : 7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี
หนาวมั้ย...
สายสุขภาพ ลุ้นลูกกลิ้งเรียกซิกแพคกัน
คนรักสุขภาพเที่ยวด้วยกัน ลุ้นด้วยกันกับ 7 WEEKS
เพจ 7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี เชิญชวนร่วมกิจกรรม "ยุคโควิด-19 ฉันต้องรอด"🦠 ร่วมกิจกรรมและติดตามกิจกรรมได้ที่เพจ 7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี กันได้นะคะ
ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมการออกกำลังกายง่ายที่บ้านไปกับเพจ 7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี ติดตามรายละเอียดที่เพจ 7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี ได้เลยนะคะ
ปวดต้นคอ ปวดไหล่ แขนชามือชา สัญญาณเตือนโรคกระดูกคอ

โรคกระดูกคอเป็นอีกหนึ่งโรคฮิตในปัจจุบัน เกิดขึ้นได้ทั้งในผู้สูงอายุและในวัยหนุ่มสาว

อาการของโรคกระดูกคอ
• ปวดต้นคอ ไหล่และสะบัก
• ปวดหรือเวียนศีรษะ
• ปวดหนักท้ายทอย
• ตาพร่ามัว
• แขนชา มือชา

สาเหตุโรคกระดูกคอที่พบบ่อย
• ภาวะกระดูกคอเสื่อม
• อิริยาบถหรือท่าที่ผิดสุขลักษณะ
• คอเคล็ดหรือยอก
• บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเล่นกีฬา

ปวดต้นคอ ไม่ต้องผ่าตัด การแพทย์จีนมีทางออก

📞 สายด่วนสุขภาพเอินเวย์ 02 751 4399
Line : (https://line.me/R/ti/p/%40ead8762s)
📩 M.Me/enweigroup
💻www.enwei.co.th
https://www.youtube.com/watch?v=Vjb7hF3mPHc

#ปวดต้นคอ #กระดูกคอเสื่อม #ปวดคอ #เอินเวย์ #สมุนไพรจีน #แพทย์จีน #หมอจีน #ยาจีน #แขนชา #ปวดสะบัก #ปวดหัวไหล่ #โรคกระดูก #เมื่อยคอ #มือชา #กระดูกคอ #ออฟฟิศชินโดรม #ปวดบ่า #ปวดท้ายทอย #เจ็บหัวไหล่ #รักษาปวดต้นคอหมอนรองกระดูกคอ #เจ็บบ่า #เมื่อยต้นคอ #เจ็บต้นคอ #เมื่อยหัวไหล่ #อาการปวดหัวท้ายทอย #กระดูกคอทับเส้นประสาท #สะบักจม #ปวดสะบัก
7 วันผ่านไป
สู้ สู้ สู้
#}