ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งเสริมความรู้ สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

เปิดเหมือนปกติ

📕ห้องสมุดเปิดบริการตามปกติครับ 📖 ​📗📘📙---------------------------------------------------------------------------Website ...
28/12/2020

📕ห้องสมุดเปิดบริการตามปกติครับ 📖 ​📗📘📙
---------------------------------------------------------------------------
Website : http://library.plandmsc.com/
E-mail : [email protected]
โทร : 02-951-0000 ต่อ 99339
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
25/12/2020

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

#จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 >>https://bit.ly/34LiA78 #DMScPR 📣
เรื่องในฉบับ 📖

✅ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับ A ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
✅ #มูลนิธิรพร. ร่วมกับ #กรมวิทย์ฯ สร้างความเข้มแข็งทางห้องปฏิบัติการ ของ #โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
✅ #สธ.เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “เจาะเลือดใกล้บ้าน” ตั้งเป้าดำเนินการใน รพ.นำร่องทุกเขตสุขภาพ ภายในปี 2564
✅ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี 2564
✅ #รอบรั้วกรมวิทย์ฯ - ภูมิภาค
✅ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังสถานการณ์การใช้ยาเสพติดร่วมกันรูปแบบใหม่
✅ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด
✅ เตือน! ห้ามรับประทาน-ห้ามจับ “หมึกสายวงน้ำเงิน” พิษร้ายอันตรายถึงตาย
✅ ผลการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์และการดื้อยาของเชื้อไข้หวัดใหญ่
✅ ลุ้นรับรางวัล คำถามประจำฉบับ
✅ ระวังแมลง 🦗 กินกระดาษบุกบ้าน

BrandThink
24/12/2020

BrandThink

MOODY: พีระมิดแห่งการเรียนรู้ (Learning Pyramid)
พฤติกรรมแบบไหนที่ช่วยให้เราเรียนรู้ได้ดีที่สุด
.
พีระมิดแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning Pyramid เริ่มต้นศึกษาและพัฒนาโดย National Training Laboratories ตั้งแต่ช่วงปี 1960s เป็นเหมือนแนวคิดที่ทำให้เราเห็นภาพว่า ‘กิจกรรมแบบไหน’ ทำให้เราสามารถเรียนรู้ ซึมซับ และจดจำข้อมูลได้ดีที่สุด
.
ถ้ารู้เรื่อง Learning Style ของแต่ละคน จะช่วยให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้น เพราะนอกจากพีระมิดนี้แล้ว ความถนัดของแต่ละคนก็ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน
.
1. Visual เรียนรู้ผ่านการมอง
2. Auditory เรียนรู้ผ่านการฟัง
3. Read/Write เรียนรู้ผ่านการเขียน-อ่าน
4. Kinesthetic เรียนรู้ผ่านการลองทำ
.
เอาล่ะ เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่า จากแนวคิด Learning Pyramid พฤติกรรมแบบไหนที่จะช่วยให้เราเรียนรู้ได้ดีที่สุด
.
การเรียนในห้อง (Lecture)

STOU e-Library
21/12/2020

STOU e-Library

PubMed เป็นระบบบริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Medline ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดทางการแพทย์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Library of Medicine - NLM)
👉ข้อมูลใน PubMed ประกอบด้วยรายการบรรณานุกรม และบทคัดย่อของบทความจากวารสารทางการแพทย์กว่า 5,000 ชื่อที่ตีพิมพ์ทั่วโลก ประมาณ 80 ประเทศ ตั้งแต่ปี 1950 - ปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม

#STOULibrary #ห้องสมุดมสธ #PubMed

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
16/12/2020

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมีการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ คร้้งที่ 29 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2564 ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงาน โดยกำหนดส่งบทคัดย่อตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 โดยส่งผลงานได้ที่ http://register.dmsc.moph.go.th/64/

และสามารถดูรายละเอียดการกรอกข้อมูลบทคัดย่อได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=jzuwbL2c-_I&feature=youtu.be

07/12/2020

📕ห้องสมุดเปิดบริการตามปกติครับ ^^ 📖 ​📗📘📙

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
05/12/2020

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยมี นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณท้องสนามหลวง

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
04/12/2020

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปีงบประมาณ 2564 เปิดรับส่งบทคัดย่อ 15 ธ.ค.63-15 ม.ค.64

😊ขอเชิญบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใช้บริการฐานข้อมูล Sciencedirect จำนวน 984 วารสาร Download บทความ Fulltext ได้ตั้งแ...
03/12/2020

😊ขอเชิญบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใช้บริการฐานข้อมูล Sciencedirect จำนวน 984 วารสาร Download บทความ Fulltext ได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ถึงปัจจุบัน คลิกใช้บริการที่ www.sciencedirect.com
รายชื่อวารสาร https://drive.google.com/file/d/1c9hQ0BgZtCwn3h9Ng0qoifJaEx2jz8Gn/view?usp=sharing
----------------------------------------------------------------------------
Website : http://www.dmsc.moph.go.th/library/home.php
E-mail : [email protected]
โทร : 029510000 ต่อ 99339
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

📕ห้องสมุดเปิดบริการตามปกติครับ 📖 สำหรับท่านใดจะถ่ายกับต้นคริสมาสต์เชิญได้เลยนะครับ​📗📘📙----------------------------------...
02/12/2020

📕ห้องสมุดเปิดบริการตามปกติครับ 📖 สำหรับท่านใดจะถ่ายกับต้นคริสมาสต์เชิญได้เลยนะครับ​📗📘📙
---------------------------------------------------------------------------
Website : http://library.plandmsc.com/
E-mail : [email protected]
โทร : 02-951-0000 ต่อ 99339
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
01/12/2020

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือน!!! ห้ามรับประทาน-ห้ามจับ หมึกสายวงน้ำเงิน พิษร้ายอันตรายถึงตายhttp://nih.dmsc.moph.go.th/data/data/fact_sheet/7_59.pdf

ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
24/11/2020

ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วิธีลงทะเบียนเข้าใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect คลิ๊ก Register สมัครสมาชิกที่ www.sciencedirect.com เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (Full-text) ของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วยวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 984 วารสาร สามารถ Download บทความได้ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ถึงปัจจุบัน

📕ห้องสมุดเปิดบริการตามปกติครับ 📖 สำหรับท่านใดที่จะสอบถามหนังสือหรือบทความติดต่อด้านล่างได้เลยครับ​📗📘📙-------------------...
23/11/2020

📕ห้องสมุดเปิดบริการตามปกติครับ 📖 สำหรับท่านใดที่จะสอบถามหนังสือหรือบทความติดต่อด้านล่างได้เลยครับ​📗📘📙
---------------------------------------------------------------------------
Website : http://library.plandmsc.com/
E-mail : [email protected]
โทร : 02-951-0000 ต่อ 99339
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

📕เช้าๆมาอ่านหนังสือกันได้นะครับ 📖 ห้องสมุดเปิดบริการตามปกติครับ​📗📘📙-----------------------------------------------------...
17/11/2020

📕เช้าๆมาอ่านหนังสือกันได้นะครับ 📖 ห้องสมุดเปิดบริการตามปกติครับ​📗📘📙
---------------------------------------------------------------------------
Website : http://library.plandmsc.com/
E-mail : [email protected]
โทร : 02-951-0000 ต่อ 99339
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สำหรับผู้รักการอ่านทุกท่าน ที่ไม่ได้ออกไปไหนหรือ Work from Home ทางห้องสมุด​กรมวิทยา​ศาสตร์​การแพทย์​มี Application ที่ช...
14/11/2020

สำหรับผู้รักการอ่านทุกท่าน ที่ไม่ได้ออกไปไหนหรือ Work from Home ทางห้องสมุด​กรมวิทยา​ศาสตร์​การแพทย์​มี Application ที่ชื่อว่า "Belib cloud " บริการอ่าน E-book , E-magazine สามารถเข้าไปดาวน์โหลด​ได้ที่ Appstore, Playstore
สมัครสมาชิก -->>https://forms.gle/qSXae2AuLrMKdyC88
---------------------------------------------------------------------------
Website : http://library.plandmsc.com/
E-mail : [email protected]
โทร : 02-951-0000 ต่อ 99339
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
13/11/2020

ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วิธีลงทะเบียนเข้าใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect คลิ๊ก Register สมัครสมาชิกที่ www.sciencedirect.com เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (Full-text) ของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วยวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 984 วารสาร สามารถ Download บทความได้ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ถึงปัจจุบัน

📕เช้าๆอมาอ่านหนังสือกันได้นะครับ 📖 สำหรับท่านใดที่จะสอบถามหนังสือหรือบทความติดต่อด้านล่างได้เลยครับ​📗📘📙-----------------...
09/11/2020

📕เช้าๆอมาอ่านหนังสือกันได้นะครับ 📖 สำหรับท่านใดที่จะสอบถามหนังสือหรือบทความติดต่อด้านล่างได้เลยครับ​📗📘📙
---------------------------------------------------------------------------
Website : http://library.plandmsc.com/
E-mail : [email protected]
โทร : 02-951-0000 ต่อ 99339
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
03/11/2020

กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการนำเสนอบทบาทหน้าที่ ผลงานสำคัญของกองแผนงานและวิชาการ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 314 กองแผนงานและวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
02/11/2020

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

#จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนตุลาคม 2563 >>https://bit.ly/385nGh4

เรื่องในฉบับ 📖
✅แนะนำอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์
✅กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังอาหารช่วงเทศกาลกินเจ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
✅คนดีต้นแบบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2563
✅ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ยกระดับเป็นหน่วยทดสอบความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามหลักการ OECD GLP สำหรับการทดสอบทางพิษวิทยา
✅รอบรั้วกรมวิทย์ฯ - ภูมิภาค
✅กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คว้ารางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม จากผลงาน Desoxy-D2PM
จากการตรวจพบสู่มาตรการควบคุมทางกฎหมาย
✅กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คิดค้นนวัตกรรมป้องกันกำจัดยุงลาย จากสารกลุ่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
✅วิธีกำจัดเชื้อราในบ้านหลังน้ำท่วม
✅ผลการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์และการดื้อยาของเชื้อไข้หวัดใหญ่
✅ลุ้นรับรางวัล คำถามประจำฉบับ
✅แมลงร้ายหน้าฝน ด้วงก้นกระดก

📕เปิดบริการแล้วครับ​📖 สำหรับท่านใดที่จะสอบถามหนังสือหรือบทความติดต่อด้านล่างได้เลยครับ​📗📘📙------------------------------...
02/11/2020

📕เปิดบริการแล้วครับ​📖 สำหรับท่านใดที่จะสอบถามหนังสือหรือบทความติดต่อด้านล่างได้เลยครับ​📗📘📙
---------------------------------------------------------------------------
Website : http://library.plandmsc.com/
E-mail : [email protected]
โทร : 02-951-0000 ต่อ 99339
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

📕เปิดบริการแล้วครับ​📖 สำหรับท่านใดที่จะสอบถามหนังสือหรือบทความติดต่อด้านล่างได้เลยครับ​📗📘📙------------------------------...
27/10/2020

📕เปิดบริการแล้วครับ​📖 สำหรับท่านใดที่จะสอบถามหนังสือหรือบทความติดต่อด้านล่างได้เลยครับ​📗📘📙
---------------------------------------------------------------------------
Website : http://library.plandmsc.com/
E-mail : [email protected]
โทร : 02-951-0000 ต่อ 99339
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

26/10/2020

ห้องสมุดปิดทำการ 1 วันครับ

25/10/2020

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ห้องสมุดปิดทำการ 1 วันครับ

KU จะอ่านหนังสือ
23/10/2020

KU จะอ่านหนังสือ

เมืองที่มีห้องสมุดเจริญมากที่สุดในโลก
.
ถ้าจะมีใครถามว่าห้องสมุดที่ไหนที่มีการยืมหนังสือ (ซึ่งแสดงออกถึงความมีประสิทธิภาพและการก้าวหน้าของห้องสมุดนั้นๆ) มากที่สุดในโลก? แอดเองก็คงจะตอบว่าส่งๆ ไปว่า "ก็คงจะเป็นฟินแลนด์ละมั้ง" แต่นั่นก็ไม่ใช่คำตอบที่ชัดเจนเลย
.
ดังนั้นแอดจึงได้ลองหาข้อมูลที่พอจะหาได้ (แต่ก็ไม่ใช่ข้อมูลที่จะชัดเจนมากนัก เพราะข้อมูลแบบนี้เก็บยากมาก ต้องได้รับความร่วมกันมาหลายส่วน) และได้ข้อมูลมาดังนี้

-----

เมืองที่มีการยืมหนังสือมากเป็นอันดับต้นๆ คือ
.
1) Tokyo ยืมหนังสือ 111.9 ล้านครั้ง/ปี
2) Shanghai ยืมหนังสือ 86.2 ล้านครั้ง/ปี
3) New York ยืมหนังสือ 56.3 ล้านครั้ง/ปี
4) Hong Kong ยืมหนังสือ 49.8 ล้านครั้ง/ปี
5) Los Angeles ยืมหนังสือ 42 ล้านครั้ง/ปี
6) Singapore ยืมหนังสือ 33 ล้านครั้ง/ปี
7) Moscow ยืมหนังสือ 30.3 ล้านครั้ง/ปี
8) Toronto ยืมหนังสือ 30.2 ล้านครั้ง/ปี
9) Melbourne ยืมหนังสือ 29.1 ล้านครั้ง/ปี
10) Paris ยืมหนังสือ 28.3 ล้านครั้ง/ปี
11) Soeul ยืมหนังสือ 26 ล้านครั้ง/ปี
12) London ยืมหนังสือ 25.8 ล้านครั้ง/ปี

-----

ต้องบอกไว้ก่อนว่าข้อมูลนี้อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่อัพเดทมากที่สุด (ใช้หลักที่ว่า ถ้าเคยทำได้เท่านี้ ปีต่อๆ มาก็น่าจะมีตัวเลขที่ใกล้เคียงของเดิมอยู่บ้าง) แต่อย่า
น้อยเราก็ได้เห็นว่ายังมีอีกหลายเมือง (หลายประเทศ) ที่ผู้คนให้ความสนใจเกี่ยวกับหนังสืออยู่มาก และต่อไปในอนาคตประเทศของเราจะเริ่มให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นและกลายเป็นเมืองหรือประเทศอันดับต้นๆ ที่อยู่ในการจัดอันดับนี้ก็เป็นได้นะ ;)
.
#KUจะอ่านหนังสือ

-----

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.statista.com/chart/18554/book-loans-by-public-libraries-per-year/

กระทรวงสาธารณสุข
21/10/2020

กระทรวงสาธารณสุข

120 ปี #สมเด็จย่า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ #วันพยาบาลแห่งชาติ #วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

📖หนังสือแนะนำเข้าใหม่ของห้องสมุดวันนี้ครับ📙----------------------------------------------------------------------🌿ตำรามา...
21/10/2020

📖หนังสือแนะนำเข้าใหม่ของห้องสมุดวันนี้ครับ📙
----------------------------------------------------------------------
🌿ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย🍀เป็นตำรายาที่รวบรวมข้อกำหนดและข้อมูลอื่นๆ ในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานยาสมุนไพรแต่ละชนิดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ปัจจุบันเป็น THP 2020 ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดมาตรฐานของยาสมุนไพรจำนวน 99 มอโนกราฟ (monograph) และภาคผนวกที่เกี่ยวข้องพร้อมภาพต้นไม้ ภาพตัดขวาง TLC โครมาโตแกรมโดยตำรายานี้เป็นฉบับรวมเล่มโดยรวมมอโนกราฟที่มีใน THP 2019 จำนวน 90 มอโนกราฟและเพิ่มเติมมอโนกราฟใหม่จำนวน 9 มอโนกราฟได้แก่ ไม้เท้ายายม่อม ยาชงมะตูม ยาชงปัญจขันธ์ หญ้าปักกิ่ง ยาแคปซูลปัญจขันธ์ มะรุม หญ้าดอกขาว ทิ้งถ่อน แสมสาร รวม 99 มอโนกราฟ

☘️Thai Herbal Pharmacopoeia is the Pharmacopoeia providing quality standards for herbal drugs and herbal drug preparations marketed in Thailand. Currently, Thai Herbal Pharmacopoeia 2020 (THP 2020) comprises 932 pages which can be divided into 90 monographs on herbal drugs and herbal drug preparations, and relevant appendices. The monographs consist of 90 monographs previously published in THP 2019 and 9 new monographs: MARUM (Moringa oleifera Lam.) YA CHONG MATUM (Bael Fruit Tea) PANCHA KHAN CAPSULES (Five-Leaf Ginseng Capsules) YA CHONG PANCHA KHAN (Five-Leaf Ginseng Tea) SAMAE SAN (Senna garrettiana (Craib) H. S. Irwin & Barneby) YA DOK KHAO (Cyanthillium cinereum (L.) H. Rob.)

🌿☘️🍀สำนักยาและวัตถุเสพติดได้จัดทำ ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia 2020) ฉบับออนไลน์ในรูปของ e-book เผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ ให้ผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจใช้งานได้ฟรี เมื่อสมัครเป็นสมาชิก (กดที่นี่เพื่อ register) ที่หน้าเว็บตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (https://bdn.go.th/thp/home) หรือกดที่ link ต่อไปนี้
----------------------------------------------------------------------------
Website : http://library.plandmsc.com/
E-mail : [email protected]
โทร : 02-951-0000 ต่อ 99339
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

📕เปิดบริการแล้วครับ​📖 สำหรับท่านใดที่จะสอบถามหนังสืิอหรือบทความติดต่อด้านล่างได้เลยครับ​📗📘📙-----------------------------...
19/10/2020

📕เปิดบริการแล้วครับ​📖 สำหรับท่านใดที่จะสอบถามหนังสืิอหรือบทความติดต่อด้านล่างได้เลยครับ​📗📘📙
----------------------------------------------------------------------------
Website : http://library.plandmsc.com/
E-mail : [email protected]
โทร : 02-951-0000 ต่อ 99339
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
16/10/2020

กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

📣✨ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเสื้อผ้าสภาพดี กระเป๋า รองเท้า ตุ๊กตา หนังสือ และสิ่งของที่ยังคงสภาพดี เพื่อส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์ มูลนิธิ และชุมชนที่ขาดแคลน โดยจุดรับบริจาคอยู่บริเวณด้านหน้ากองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
13/10/2020

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง

กระทรวงสาธารณสุข
13/10/2020

กระทรวงสาธารณสุข

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ #ในหลวงรัชกาลที่๙ #คิดถึงพ่อ #13ตุลาคม #สถิตในดวงใจนิรันดร์

เปิดบริการแล้วครับ----------------------------------------------------------------------------Website : http://www.dmsc....
12/10/2020

เปิดบริการแล้วครับ
----------------------------------------------------------------------------
Website : http://www.dmsc.moph.go.th/library/home.php
E-mail : [email protected]
โทร : 02-951-0000 ต่อ 99339
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ที่อยู่

ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
Nonthaburi
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629510000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด