สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี "เงินของแผ่นดิน คือเงินของประชาชนทั้งชาติ"
(1)

แจ้งข้อมูลการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการหรือร้องเรียนได้ที่ http://www.oag.go.th/th/node/add/complaints

เปิดเหมือนปกติ

ในวันนี้ (20 กรกฎาคม 2563) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์...
20/07/2020
ข่าวลงนามความร่วมมือพัฒนาต้นแบบ .pdf

ในวันนี้ (20 กรกฎาคม 2563) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ (Artificial Intelligence for Audit) ระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC ณ ห้องประชุมคำนึง ชาญเลขา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิ >>ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม >>> https://bit.ly/3eKHQfS

26/06/2020
“ดร.พิสิฐ” เสนอตัวปรับแก้กฎหมายเพื่อเอื้อให้ สตง. เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบัญชี

“ดร.พิสิฐ” เสนอตัวปรับแก้กฎหมายเพื่อเอื้อให้ สตง. เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบัญชี
แนะ สตง. ใช้กลไกตรวจสอบภายใน และระบบแจ้งเบาะแส ช่วยรับรองงบการเงินได้อีกทาง

(25 มิ.ย.2563) ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายในวาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ว่า

ในเรื่องการเทียบสัดส่วนระหว่างการรั่วไหลของเงินงบประมาณลดลงถึง 6,273 ล้านบาท เทียบกับเงินงบประมาณที่ สตง. ได้รับ 2,436 ล้านบาท ต้องถือว่าเป็นสัดส่วนที่คุ้มค่ามาก ดังนั้นจึงอยากให้สำนักงบประมาณดูแลให้ สตง. ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น จะได้ช่วยลดการรั่วไหลของเงินงบประมาณได้อีก

ในปีที่ผ่านมา มีรายงานว่า สตง. สามารถตรวจสอบงานได้ถึง 17,000 เรื่อง เพิ่มขึ้นถึง 45% จากปีก่อนหน้านั้น ดร.พิสิฐ มองว่าเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นปริมาณงานของ สตง. ที่มีมากขึ้น จึงได้เป็นห่วงต่อจำนวนบุคลากรของ สตง. ซึ่ง สตง. ควรเพิ่มบุคลากร หรือจัดงานตรวจสอบบางอย่างไปให้ผู้ตรวจสอบเอกชนได้

ดร.พิสิฐ ระบุว่า เพิ่งได้รับทราบว่า สตง. มีบทบาทในการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) นอกเหนือจาก การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) กับ การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit) อย่างไรก็ตาม งานด้าน Performance Audit ยังถือว่าน้อยมาก ดังนั้นจึงอยากฝากว่า ในการ Audit หากจะให้เกิดประโยชน์จริงๆ ต้องดูเรื่องของ Performance ที่ได้ใส่ Input แล้วมี Output เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพหรือไม่ ที่ผ่านมายอมรับว่ายังไม่ค่อยเห็น สตง. ตรวจสอบ Performance Audit แต่หากมีภารกิจในส่วนนี้ก็อยากให้ขยายวงให้กว้างขึ้นอีก

ต่อกรณีที่ สตง. ประสบปัญหาเรื่องการตรวจบัญชีของหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นของส่วนราชการ หรือระบบเงินทุนหมุนเวียน หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีระบบบัญชีคนละระบบ ทำให้ไม่สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะติดข้อกำหนดด้านกฎหมายในการจะไปบังคับ หรือกำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดระบบบัญชีได้ตามที่เหมาะสม ดร.พิสิฐ ระบุว่า หากมีกรณีข้อจำกัดด้านกฎหมาย ตนก็ขออาสาแก้กฎหมายให้ หากมีกฎหมายใดที่ระบุว่ามีมาตรฐานบัญชีต่างไปจากที่ สตง. อยากเห็น ก็จะขอเป็นผู้นำเสนอต่อสภาให้ เพียงให้แจ้งข้อกฎหมายมาได้

“เมื่อวานนี้มีการรับทราบงบของโครงการหนึ่ง เพราะ สตง. ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ ซึ่งปกติเวลาที่ สตง. ตรวจ ก็จะให้ความเห็นว่ารับรองงบอย่างมีเงื่อนไข หรือไม่มีเงื่อนไข พร้อมให้ข้อสังเกต แต่หน่วยงานนี้ทำให้สภาอึดอัดใจต่อการแสดงงบ ว่าเป็นงบที่มีรายละเอียดน้อย และมีการปิดกั้นไม่ให้มีการแสดงข้อมูล โดยผู้ชี้แจงได้ชี้แจงว่าข้อมูลนั้นได้มาโดยมีพันธะว่าไม่สามารถเปิดเผยได้ ทำให้รู้สึกตะขิดตะขวงใจว่า หาก สตง. ไม่สามารถตรวจสอบได้ เราก็เชื่อถือสิ่งเหล่านี้ได้ โดยเฉพาะในงบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะต้องการให้เกิดการกระจายอำนาจ แต่หากมีการกระจายอำนาจ กระจายงบไปแล้ว แต่ระบบการดูแลตรวจสอบงบประมาณไม่สามารถทำให้ถูกต้อง ชัดเจนได้ การกระจายอำนาจนั้นก็ไม่มีประโยชน์”

ทั้งนี้ ดร.พิสิฐ ได้แสดงความชื่นชมที่ สตง. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีตามเวลาที่กำหนด และเป็นรายงานที่น่าอ่าน ตอนท้ายของรายงานมีเคสต่างๆ ให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับแนวทางการปฏิบัติให้หน่วยงานต่างๆ ได้ พร้อมกับเสนอแนะให้ สตง. ได้ใช้กลไกของการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มากขึ้น และให้มีการใช้การแจ้งเบาะแส (Whistle Blower) เพื่อให้สามารถดูได้ว่างบไหนสมควรแก่การรับรองหรือไม่

ชมคลิป https://youtu.be/j47WnNhfThI
#DemocratPartyTH #พรรคประชาธิปัตย์

“ดร.พิสิฐ” เสนอตัวปรับแก้กฎหมายเพื่อเอื้อให้ สตง. เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบัญชี แนะ สตง. ใช้กลไกตรวจสอบภายใน .....

ซื้อจ้างเจอปัญหาค่า K เพียบ! สตง.โชว์รายงานประจำปี 62 ป้องกันเงินแผ่นดินรั่วไหล 6.2 พันล.https://www.isranews.org/articl...
19/06/2020
ซื้อจ้างเจอปัญหาค่า K เพียบ! สตง.โชว์รายงานประจำปี 62 ป้องกันเงินแผ่นดินรั่วไหล 6.2 พันล.

ซื้อจ้างเจอปัญหาค่า K เพียบ! สตง.โชว์รายงานประจำปี 62 ป้องกันเงินแผ่นดินรั่วไหล 6.2 พันล.

https://www.isranews.org/article/isranews/89697-repoer03-24.html

"...ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจเงินแผ่นดิน จากทุกลักษณ.....

สตง. เผยผลการตรวจสอบสืบสวนกรณีการใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบล...
11/06/2020
สตง. เผยผลการตรวจสอบสืบสวนกรณีการใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปั

สตง. เผยผลการตรวจสอบสืบสวนกรณีการใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
https://www.thailandplus.tv/archives/166735

สตง. เผยผลการตรวจสอบสืบสวนกรณีการใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ขององค.....

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ...
03/06/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการและลูกจ้าง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อพัสดุ และก...
19/05/2020

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ กรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

ขอให้ทบทวนและกำหนดมาตรการป้องปราม กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินงบประมาณของทางราชการจัดซื้อสิ่งของแจกให้ราษฎรโดยใส่...
28/04/2020

ขอให้ทบทวนและกำหนดมาตรการป้องปราม กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินงบประมาณของทางราชการจัดซื้อสิ่งของแจกให้ราษฎรโดยใส่ชื่อของตนลงบนสิ่งของ

กรมบัญชีกลางซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโค...
24/04/2020

กรมบัญชีกลางซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙

24/04/2020
24/04/2020
ัความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
15/04/2020

ัความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
15/04/2020

ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ซักซ้อมการใช้จ่ายเงิางบประมาณ กรณีโควิด-19
09/04/2020

ซักซ้อมการใช้จ่ายเงิางบประมาณ กรณีโควิด-19

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสโรคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงขอให้ประชาชนงดออกจากบ้านระหว่างเวลา 23...
31/03/2020

ประกาศจังหวัดนนทบุรี
เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสโรคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จึงขอให้ประชาชนงดออกจากบ้านระหว่างเวลา 23.00-05.00 น.

เรียน  เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐกรมบัญชีกลางกำหนดแนวทาง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อป้องกัน ควบคุม...
31/03/2020

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทาง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 433.2/ว120 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/f004042c-11a1-4c4f-bd0b-ed59794b20a7/%E0%B8%A7120.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-f004042c-11a1-4c4f-bd0b-ed59794b20a7-n4M0AvA

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทาง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 433.2/ว120 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/f004042c-11a1-4c4f-bd0b-ed59794b20a7/%E0%B8%A7120.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-f004042c-11a1-4c4f-bd0b-ed59794b20a7-n4M0AvA

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี
30/03/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี

🔴ผลตรวจโรคไวรัสโควิด 19 อย่างเป็นทางการของบุคคลภายในบ้านผู้เสียชีวิต อำเภอเมืองนนทบุรีวันนี้ 29/3/63  เวลา 18.50 น. ณ หม...
30/03/2020

🔴ผลตรวจโรคไวรัสโควิด 19 อย่างเป็นทางการของบุคคลภายในบ้านผู้เสียชีวิต อำเภอเมืองนนทบุรี

วันนี้ 29/3/63 เวลา 18.50 น. ณ หมู่บ้านซื่อตรง หมู่ที่ 4 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภายหลังจากทราบผลตรวจโรคไวรัสโควิด 19 อย่างเป็นทางการของบุคคลภายในบ้านผู้เสียชีวิต รายนายชัยรัตช์ ฯ อายุ 68 ปี นายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอเมืองนนทบุรี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ กำนันตำบลไทรม้า และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลไทรม้า ฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตในกรณีดังกล่าว และได้ตรวจสอบพูดคุยกับภรรยา และ บุตรชายของผู้เสียชีวิต ซึ่งสรุปผลในภาพรวมที่สืบเนื่องจากการเสียชีวิตในกรณีนายชัยรัตช์ฯได้ ดังนี้

1) ในวันนี้ผลตรวจโรคโควิด 19 จากโรงพยาบาลเปาโล ของบุคคลในครอบครัวนายชัยรัตน์ ฯ ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกัน จำนวน 4 คน และทั้ง 4 คนได้ไปตรวจโรคโควิด 19 แล้วเมื่อวันที่ 27/3/63 และผลตรวจออกอย่างเป็นทางการและได้แสดงผลตรวจให้นายอำเภอเมืองนนทบุรีได้รับทราบแล้วในวันนี้ ซึ่งปรากฎว่าทั้ง 4 คนไม่ปรากฎผลการติดโรคไวรัสโควิด 19 แต่อย่างใด

2) ขณะนี้บุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านดังกล่าวทั้ง 4 คนรับทราบและเข้าใจกระบวนการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดีแล้ว ได้ทำการกักตนเองเป็นเวลา 14 วันแล้ว โดยแยกกันกักตนเอง โดยภรรยาและบุตรชาย กักตนในบ้านหลังนี้ ส่วนญาติอีก 2 คน ได้แยกกักตนเองในพื้นที่อื่นเพื่อความสะดวกในการกักตนเอง

3) จากการสอบถามบุตรชายของผู้เสียชีวิตได้รับคำยืนยันว่านายชัยรัตช์ฯ มีอาการป่วยหนักมาตั้งแต่วันที่ 15/3/63 แล้ว โดยมีอาการอ่อนแรงไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ จึงไม่ได้ออกจากบ้านดังกล่าวได้เลยนอกจากการออกไปรักษาตัวในวันที่ 17/3/63 เพียงครั้งเดียวโดยรถพยาบาล 1669 ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และเดินทางกลับโดยรถแท็กซี่ ซึ่งเมื่อนับเวลา จากวันที่ 17 จนถึงวันนี้ เป็นระยะเวลา 12 วันแล้ว และจากวันที่ 17 จนถึงวันที่ 26 ไม่ได้เดินทางออกจากบ้านอีกเลยจนไปโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายในวันที่ 26/3/63 ก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

4) บุตรชายของนายชัยรัตช์ฯ แจ้งว่าขณะป่วยนายชัยรัตน์ฯ แทบจะไม่มีสัญญาณอาการบ่งชี้ใดๆของโรคโควิด 19 โดยกล่าวคือมีเพียงอาการอ่อนแรงและบ้านหมุนเท่านั้น ไม่มีอาการไอ หรือมีเสมหะ หรือเจ็บคอ หรือมีสารคัดหลั่งที่น่าจะนำไปสู่การแพร่เชื้อแต่อย่างใด

5) นายอำเภอเมืองนนทบุรีได้แนะนำกระบวนการการกักตนเอง และมอบหน้ากากพลาสติก พร้อมด้วยหน้ากากผ้าซึ่งสนับสนุนโดยเหล่ากาชาดจังหวัดให้กับครอบครัวนายชัยรัตช์ฯ เพื่อใช้ในระหว่างกักตนเอง 14 วัน

5) ได้มีการลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบ้านนายชัยรัตช์และพิ้นที่ใกล้เคียงแล้วจำนวน 2 ครั้ง

6) ครอบครัวของนายชัยรัตช์ ฯ ผู้เสียชีวิตรับทราบและเข้าใจกระบวนการใขการป้องกันโรคระบาดเป็นอย่างดี ยินดีกักตนเอง 14 วันโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น

#นนทบุรี #ศูนย์ข้อมูลCOVID19นนทบุรี

🔴ผลตรวจโรคไวรัสโควิด 19 อย่างเป็นทางการของบุคคลภายในบ้านผู้เสียชีวิต อำเภอเมืองนนทบุรี

วันนี้ 29/3/63 เวลา 18.50 น. ณ หมู่บ้านซื่อตรง หมู่ที่ 4 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภายหลังจากทราบผลตรวจโรคไวรัสโควิด 19 อย่างเป็นทางการของบุคคลภายในบ้านผู้เสียชีวิต รายนายชัยรัตช์ ฯ อายุ 68 ปี นายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอเมืองนนทบุรี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ กำนันตำบลไทรม้า และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลไทรม้า ฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตในกรณีดังกล่าว และได้ตรวจสอบพูดคุยกับภรรยา และ บุตรชายของผู้เสียชีวิต ซึ่งสรุปผลในภาพรวมที่สืบเนื่องจากการเสียชีวิตในกรณีนายชัยรัตช์ฯได้ ดังนี้

1) ในวันนี้ผลตรวจโรคโควิด 19 จากโรงพยาบาลเปาโล ของบุคคลในครอบครัวนายชัยรัตน์ ฯ ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกัน จำนวน 4 คน และทั้ง 4 คนได้ไปตรวจโรคโควิด 19 แล้วเมื่อวันที่ 27/3/63 และผลตรวจออกอย่างเป็นทางการและได้แสดงผลตรวจให้นายอำเภอเมืองนนทบุรีได้รับทราบแล้วในวันนี้ ซึ่งปรากฎว่าทั้ง 4 คนไม่ปรากฎผลการติดโรคไวรัสโควิด 19 แต่อย่างใด

2) ขณะนี้บุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านดังกล่าวทั้ง 4 คนรับทราบและเข้าใจกระบวนการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดีแล้ว ได้ทำการกักตนเองเป็นเวลา 14 วันแล้ว โดยแยกกันกักตนเอง โดยภรรยาและบุตรชาย กักตนในบ้านหลังนี้ ส่วนญาติอีก 2 คน ได้แยกกักตนเองในพื้นที่อื่นเพื่อความสะดวกในการกักตนเอง

3) จากการสอบถามบุตรชายของผู้เสียชีวิตได้รับคำยืนยันว่านายชัยรัตช์ฯ มีอาการป่วยหนักมาตั้งแต่วันที่ 15/3/63 แล้ว โดยมีอาการอ่อนแรงไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ จึงไม่ได้ออกจากบ้านดังกล่าวได้เลยนอกจากการออกไปรักษาตัวในวันที่ 17/3/63 เพียงครั้งเดียวโดยรถพยาบาล 1669 ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และเดินทางกลับโดยรถแท็กซี่ ซึ่งเมื่อนับเวลา จากวันที่ 17 จนถึงวันนี้ เป็นระยะเวลา 12 วันแล้ว และจากวันที่ 17 จนถึงวันที่ 26 ไม่ได้เดินทางออกจากบ้านอีกเลยจนไปโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายในวันที่ 26/3/63 ก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

4) บุตรชายของนายชัยรัตช์ฯ แจ้งว่าขณะป่วยนายชัยรัตน์ฯ แทบจะไม่มีสัญญาณอาการบ่งชี้ใดๆของโรคโควิด 19 โดยกล่าวคือมีเพียงอาการอ่อนแรงและบ้านหมุนเท่านั้น ไม่มีอาการไอ หรือมีเสมหะ หรือเจ็บคอ หรือมีสารคัดหลั่งที่น่าจะนำไปสู่การแพร่เชื้อแต่อย่างใด

5) นายอำเภอเมืองนนทบุรีได้แนะนำกระบวนการการกักตนเอง และมอบหน้ากากพลาสติก พร้อมด้วยหน้ากากผ้าซึ่งสนับสนุนโดยเหล่ากาชาดจังหวัดให้กับครอบครัวนายชัยรัตช์ฯ เพื่อใช้ในระหว่างกักตนเอง 14 วัน

5) ได้มีการลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบ้านนายชัยรัตช์และพิ้นที่ใกล้เคียงแล้วจำนวน 2 ครั้ง

6) ครอบครัวของนายชัยรัตช์ ฯ ผู้เสียชีวิตรับทราบและเข้าใจกระบวนการใขการป้องกันโรคระบาดเป็นอย่างดี ยินดีกักตนเอง 14 วันโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น

#นนทบุรี #ศูนย์ข้อมูลCOVID19นนทบุรี

28/03/2020
แนวทางป้องการโควิด-19 สำหรับ รพสต และ อสม

📌แนวทางการควบคุมและป้องกัน การระบาดของ COVID-19 และการประยุกต์ใช้ชุดด PPE​ เบื้องต้น และคำแนะนำสำหรับการแยกเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (quarantine)​ สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และอสม.

การปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้บริการผู้ป่วยและประชาชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน และ อสม.ประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง

https://m.youtube.com/watch?v=Q19TtB0aS8w

แนวทางป้องการโควิด สำหรับ รพสต และ อสม

มาตรการเยียวยา 5,000 บ. #ฝ่าโควิทเยียวยาวิกฤติประชาชน #คลังตอบ #เราไม่ทิ้งกัน #เยียวยา5000 #โฆษกคลัง
28/03/2020

มาตรการเยียวยา 5,000 บ.
#ฝ่าโควิทเยียวยาวิกฤติประชาชน #คลังตอบ #เราไม่ทิ้งกัน #เยียวยา5000 #โฆษกคลัง

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (...
27/03/2020

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรานา 2019 หรือโรคโควิด 19 ((Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สามารถดาวน์โหลดรูปแบบ pdf ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/3e6a6370-8e82-4ab3-8856-fb5bde014624/%E0%B8%A7115.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3e6a6370-8e82-4ab3-8856-fb5bde014624-n4r4Y7p

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (...
27/03/2020

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรานา 2019 หรือโรคโควิด 19 ((Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สามารถดาวน์โหลดรูปแบบ pdf ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/3e6a6370-8e82-4ab3-8856-fb5bde014624/%E0%B8%A7115.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3e6a6370-8e82-4ab3-8856-fb5bde014624-n4r4Y7p

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรานา 2019 หรือโรคโควิด 19 ((Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สามารถดาวน์โหลดรูปแบบ pdf ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/3e6a6370-8e82-4ab3-8856-fb5bde014624/%E0%B8%A7115.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3e6a6370-8e82-4ab3-8856-fb5bde014624-n4r4Y7p

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี ได้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในสำนักงาน เพื่อความปลอดภัยของข้าราชการ พนักงาน และผู้มาติดต...
27/03/2020

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี ได้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในสำนักงาน เพื่อความปลอดภัยของข้าราชการ พนักงาน และผู้มาติดต่อราชการ

26/03/2020
MRT Bangkok Metro

MRT สถานีศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ระงับการให้บริการเนื่องจากพบว่าพนักงานติด Covid-19 โดยจะระงับการให้บริการเพื่อทำความสะอาดสถานีตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

วันที่ 26 มีนาคม 2563 รถไฟฟ้า MRTสายสีม่วง
ขอแจ้งประกาศปิดสถานี ศูนย์ราชการนนทบุรี เนื่องจากพบพนักงานประจำสถานี มีผลตรวจพบเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 1 ราย จึงจำเป็นต้องปิดการให้บริการที่สถานีดังกล่าวทันที เพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อทั่วทั้งสถานีตามมาตรการป้องกันโรคที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

จากกรณีดังกล่าว MRT ได้ให้พนักงานคนดังกล่าวหยุดงานตั้งแต่มีอาการ และส่งตรวจหาเชื้อโดยทันที ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 63 ทั้งนี้การให้บริการเดินรถสถานีอื่นยังคงให้บริการตามปกติ โดยสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี จะระงับการรับ/ส่งผู้โดยสาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง เมื่อมั่นใจว่าพื้นที่ได้รับการฆ่าเชื้อโรคและมีความปลอดภัยต่อพนักงานและผู้ใช้บริการ ขออภัยในความไม่สะดวก

ข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่1)
25/03/2020

ข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่1)

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5)
24/03/2020

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง สำหรับภาคเอกชน
23/03/2020

ประกาศจังหวัดนนทบุรี
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง สำหรับภาคเอกชน

ประกาศจังหวัดนนทบุรี การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง สำหรับภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
23/03/2020

ประกาศจังหวัดนนทบุรี
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง สำหรับภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3)
21/03/2020

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี
สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3)

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ย...
20/03/2020

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
20/03/2020

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

หลักเกณฑ์การจัดหาหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามความจำเป็นหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0767 ลว.5 กพ
04/03/2020

หลักเกณฑ์การจัดหาหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามความจำเป็น
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0767 ลว.5 กพ

ที่อยู่

อาคารสวัสดิการข้าราชการ อบจ.นนทบุรี ชั้น 6 ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 580 2318

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด