Clicky

FDA Thai_Drug ยินดีต้อนรับ ทุกท่านค่ะ

สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. โทร 1556
รู้ทุกคำตอบ เรื่องผลิตภัณฑ์คุณภาพ ครั้งละ 3 บาท ทั่วประเทศ
รับฟังข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เปิดเหมือนปกติ

Timeline photos
13/10/2014

Timeline photos

อย. ถกร่วมผู้แทนวิชาชีพเภสัชกรรมต่อประเด็นร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่
*************************

อย.เผย วันนี้ (13 ตุลาคม 2557) ร่วมหารือกับผู้แทนวิชาชีพเภสัชกรรมในประเด็นความคิดเห็นต่าง ๆ ต่อร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ กำหนดหลักการเพื่อแก้ปัญหาให้กฎหมายมีความสมบูรณ์ หวังสร้างความเข้าใจทุกฝ่าย ย้ำ อย. ยังยืนหยัดให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยา

วันนี้ (13 ต.ค. 57) ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 2 ตึก อย. ภก.รศ. (พิเศษ) กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม และภก.วินิต อัศวกิจวิรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข เปิดเผยหลังจากหารือกับผู้แทนวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งประเด็นการประชุมในวันนี้มีข้อตกลงว่าควรมีการสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน หากประเด็นไหนไม่เหมาะสมควรปรับให้เหมาะสม และให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยขอให้พิจารณา 8 ประเด็นหลักก่อน นอกจากนี้ มีการเสนอให้พิจารณาบนหลักการ 2 หลักการ ได้แก่ การคุ้มครองผู้บริโภค (ยามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย การพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย) และการเข้าถึงยาของประชาชน ซึ่งทั้ง 2 หลักการต้องเป็นไปตามหลักสากล

ภก.วินิต อัศวกิจวิรี กล่าวย้ำว่า อย. ยังคงยืนยันเจตนารมณ์ในการให้ประชาชนได้รับยาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย การร่วมกันปรับแก้ไขยึดหลักว่าสิ่งที่ปรับแล้วให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการคุ้มครองผู้บริโภค

*************************

http://bit.ly/1z3gvPK

เผยโฉม ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย เสี่ยงอันตราย อย่าซื้อ... อย่าใช้อย. จัดเต็มตามคำเรียกร้อง หลังจากช่วงที่ผ่านมา อย. ตลุย...
31/07/2014

เผยโฉม ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย เสี่ยงอันตราย อย่าซื้อ... อย่าใช้

อย. จัดเต็มตามคำเรียกร้อง หลังจากช่วงที่ผ่านมา อย. ตลุยจับสินค้าผิดกฎหมายหลายรายการ และได้ทำเสนอรูปของผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายหลายชนิด มีเสียงเรียกร้องว่า ทำไมเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เท่านั้น น่าจะลงทุนเผยแพร่ผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ด้วย ประชาชนจะได้รับทราบในวงกว้าง

อย. ขอเรียนให้ทราบว่า ท่านสามารถติดตามข้อมูลรายชื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 88 ผลิตภัณฑ์ ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง อ้างลดความอ้วน อ้างเสริมสมรรถภาพทางเพศ อ้างทำให้ผิวขาวเนียนอ้างทำให้หน้าอกโต ผลิตภัณฑ์ยาอวดอ้างรักษาสารพัดโรค และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอม ลงหน้าคู่กลาง ชัดเจนสะใจได้ตามหนังสือพิมพ์ ดังต่อไปนี้

1. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสที่ 31 ก.ค. 2557
2. หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557
3. หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557

ขอเชิญติดตามชม เผื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมต่อไป

ไฟล์ภาพแบบชัดๆ สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการซื้อหนังสือพิมพ์
http://www.oryor.com/images/media/newspaper2.jpg
http://www.oryor.com/images/media/newspaper2.pdf

รับสมัครเภสัชกร สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด่วน!!!!!!!!!!!!! จำนวน 1 ตำแหน่ง สามารถเริ่มงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส...
18/07/2013
Sign In

รับสมัครเภสัชกร สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ด่วน!!!!!!!!!!!!! จำนวน 1 ตำแหน่ง สามารถเริ่มงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556รับสมัครเภสัชกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา
2. ตรวจสอบเอกสารคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยา
3. บันทึกข้อมูลการแก้ไขในระบบฐานข้อมูล อย.
4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต ( ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบฯ)
2. ความรู้ความสามารถ : หากมีความรู้ด้าน QC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน อดกลั้น มุ่งมั่น และ ความประพฤติดี
4. สุขภาพแข็งแรง

ผู้สนใจติดต่อ กลุ่มยาเคมี สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทรศัพท์ 02- 590-7057, 02-590-7194
ส่งประวัติ ใบผลการศึกษา และรูปถ่าย มาที่ [email protected] พร้อมนัดสัมภาษณ์


หมายเหตุ ตำแหน่งงานนี้เป็นลูกจ้างเหมาตามสัญญา ไม่ใช่ตำแหน่งข้าราชการ

Outlook.com is free modern email service from Microsoft. Get a clean clutter�free inbox, easily connect with Office Web Apps and SkyDrive and use it with your Hotmail account.

11/07/2013

รับสมัครเภสัชศาสตร์บัณฑิต ลูกจ้างเหมาโครงการ
1. ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาตามหลักเกณฑ์GMP (GMP Inspector)
2. ผู้ปฏิบัติงานบริหารจัดการระบบคุณภาพ (Quality System)
คุณสมบัติ
* จบเภสัชศาสตร์บัณฑิต หรือ วิทยาศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรีขึ้นไป, ไม่จำกัดอายุ เพศ
* มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet
* มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
* สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา

รับสมัคร 18 ตำแหน่ง ภายในวันที่ 19 ก.ค.2556 เท่านั้น ท่านจะได้รับ
* การฝึกอบรมเป็น auditor ตามมาตรฐานสากล ASEAN listed inspection service, PIC/s
* ค่าตอบแทนเริ่มต้น 20,000 บาท/เดือน และ มีโอกาสบรรจุเป็นข้าราชการ ในลำดับแรกๆ

เอกสารที่ใช้ยื่นสมัครทางอีเมล์
* จ.ม.บรรยายประวัติการศึกษา ประสบการณ์ขณะศึกษาและ/หรือการทำงาน ความมุ่งหมาย ความตั้งใจ สิ่งที่ท่านจะทำในการที่เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับระบบคุณภาพของอุตสาหกรรมยา ประเทศไทย ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษA4

ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ E-mail: [email protected], [email protected]
สอบถามได้ที่ กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 4 ชั้น2 หัอง 216 กระทรวงสาธารณสุข 02-590-7315, 089-8116874, 080-4414685

Timeline photos
20/11/2012

Timeline photos

อย. ห่วงคนไทยใช้ยาพาราเซตามอลพร่ำเพรื่อ บังคับแสดงข้อความคำเตือนบนฉลากพร้อมแนะวิธีใช้ยาอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยา
อย. ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยาพาราเซตามอลของผู้บริโภค บังคับการแสดงข้อความคำเตือน
บนฉลากยาอย่างเคร่งครัด ป้องกันการเกิดพิษต่อตับและใช้ยาเกินขนาด พร้อมแนะวิธีการใช้ยาพาราเซตามอล
อย่างปลอดภัย
http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/ข่าวยาพาราเซตามอล_20_พ.ย._55_.pdf

Timeline photos
22/10/2012

Timeline photos

อย. สั่งเรียกคืนสเปรย์กันแดดยี่ห้อดังแล้ว หลังมีข่าวอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ผิวหนังได้ ขอผู้บริโภคอย่าตื่นตระหนก เตือนหากใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวขออย่าใกล้ประกายไฟ จากกรณีข่าวทางสื่อมวลชน พบผู้ใช้สเปรย์กันแดดยี่ห้อ บานานาโบ๊ท ในสหรัฐและแคนาดาได้รับอันตรายเกิดติดไฟที่ผิวหนังและบริษัทผู้ผลิตเรียกเก็บคืนจากท้องตลาด ในส่วนของไทย อย.มิได้นิ่งนอนใจ เร่งตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สเปรย์ยี่ห้อดังกล่าวอย่างเร่งด่วนแล้ว พบว่ามีการนำเข้ามาในประเทศไทย เพียง 1 รายการ ขณะนี้ให้บริษัทเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดแล้ว ขอผู้บริโภคอย่าหวั่นวิตกพร้อมแนะหากใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าว ขอให้อ่านฉลากและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด หากใช้ต้องให้ผลิตภัณฑ์แห้งสนิท ไม่ควรใช้ขณะอยู่ใกล้ประกายไฟ
http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/เตือนสเปร์ยกันแดดยี่ห้อดัง.pdf

Timeline photos
10/10/2012

Timeline photos

http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/แก้_กินเจ.pdf
อย. แนะ ล้างผักผลไม้ให้สะอาดลดสารพิษตกค้าง ช่วงเทศกาลกินเจ

Timeline photos
05/10/2012

Timeline photos

http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/ข่าวนำเข้าปลาแซลมอนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลา.pdf
อย. ยัน ไทยไม่มีการนำเข้าแซลมอนรมควันที่มีข่าวปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาขอให้ผู้บริโภควางใจอย. ยืนยัน ไทยไม่มีการนำเข้าแซลมอนรมควัน ที่ผลิตโดยบริษัทฟอปเปน ประเทศเนเธอร์แลนด์ พร้อมสั่งการด่านอาหารและยาทั่วประเทศตรวจเข้มการนำเข้าแซลมอนรมควันจากต่างประเทศ ย้ำ หากพบการปนเปื้อน
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Timeline photos
05/10/2012

Timeline photos

เผยฟิลเลอร์ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. มีเพียง ไฮยาลูรอนิก แอซิด เท่านั้น และต้องใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อย.เผยสารฟิลเลอร์ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. อย่างถูกต้องมีเพียงชนิดเดียวคือสารไฮยาลูรอนิก แอซิด จำนวน 30 ทะเบียน จาก 6 บริษัท เป็นยาที่นำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น การนำไปใช้เพื่อเสริมความงามจะต้องฉีดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากสถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตถูกต้อง การลักลอบฉีดโดยหมอเถื่อน อาจได้รับสารฟิลเลอร์ปลอมหรือไม่ได้มาตรฐาน ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. ผิดทั้งกฎหมายและอันตรายถึงชีวิต
http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/ฟิลเลอร์.pdf

Timeline photos
03/10/2012

Timeline photos

เปิดศักราชปีงบประมาณ 2556 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข (ว่าที่) เลขาธิการฯ อย. คนใหม่
ประเดิมงานปราบปรามครั้งแรก จับล็อตใหญ่แหล่งผลิตและขายส่ง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา เครื่องสำอางเถื่อน
ยึดของกลางมูลค่ากว่า 2.7 ล้านบาท เตือนผู้บริโภคระวังอย่าตกเป็นเหยื่อ
ประเดิมศักราชใหม่ ปีงบประมาณ 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา บุรณศิริ) ได้มอบนโยบายให้ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข (ว่าที่) เลขาธิการฯ อย. ท่านใหม่ ดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดอย่างจริงจังต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย เริ่มงานแรกเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 55 อย. ลุยร่วมกับตำรวจ บก.ปคบ. บุกจับแหล่งผลิตและขายส่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ผิดกฎหมายรายใหญ่ ย่านรามอินทรา เปิดขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทางเว็บไซต์และส่งของให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ด้วย ตรวจพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ อย.เคยออกข่าวเตือนห้ามซื้อ ห้ามใช้ ห้ามจำหน่าย อวดสรรพคุณลดความอ้วน ประเภทแอลคานิทีน ไม่มีฉลากภาษาไทยและเลขสารบบอาหาร. พร้อมกับพบยาลดความอ้วนที่มีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนซึ่ง อย. ยกเลิกทะเบียนตำรับยาแล้ว ตลอดจนพบเครื่องสำอางไม่มีฉลากภาษาไทย มูลค่าของกลางกว่า 2.7 ล้านบาท เบื้องต้นแจ้งข้อหามีโทษทั้งจำและปรับ เตือนผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยเฉพาะลดความอ้วนผ่านทางเว็บไซต์ เพราะอาจได้รับผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย และอาจเสี่ยงได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อนโดยไม่รู้ตัว
http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/1565308012_จับผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย.pdf

Timeline photos
03/10/2012

Timeline photos

เปิดศักราชปีงบประมาณ 2556 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข (ว่าที่) เลขาธิการฯ อย. คนใหม่
ประเดิมงานปราบปรามครั้งแรก จับล็อตใหญ่แหล่งผลิตและขายส่ง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา เครื่องสำอางเถื่อน
ยึดของกลางมูลค่ากว่า 2.7 ล้านบาท เตือนผู้บริโภคระวังอย่าตกเป็นเหยื่อ
ประเดิมศักราชใหม่ ปีงบประมาณ 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา บุรณศิริ) ได้มอบนโยบายให้ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข (ว่าที่) เลขาธิการฯ อย. ท่านใหม่ ดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดอย่างจริงจังต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย เริ่มงานแรกเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 55 อย. ลุยร่วมกับตำรวจ บก.ปคบ. บุกจับแหล่งผลิตและขายส่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ผิดกฎหมายรายใหญ่ ย่านรามอินทรา เปิดขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทางเว็บไซต์และส่งของให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ด้วย ตรวจพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ อย.เคยออกข่าวเตือนห้ามซื้อ ห้ามใช้ ห้ามจำหน่าย อวดสรรพคุณลดความอ้วน ประเภทแอลคานิทีน ไม่มีฉลากภาษาไทยและเลขสารบบอาหาร. พร้อมกับพบยาลดความอ้วนที่มีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนซึ่ง อย. ยกเลิกทะเบียนตำรับยาแล้ว ตลอดจนพบเครื่องสำอางไม่มีฉลากภาษาไทย มูลค่าของกลางกว่า 2.7 ล้านบาท เบื้องต้นแจ้งข้อหามีโทษทั้งจำและปรับ เตือนผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยเฉพาะลดความอ้วนผ่านทางเว็บไซต์ เพราะอาจได้รับผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย และอาจเสี่ยงได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อนโดยไม่รู้ตัว
http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/1565308012_จับผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย.pdf

Timeline photos
26/09/2012

Timeline photos

อย. ลงนาม MOU กับองค์การเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมทหาร ให้เป็นผู้ผลิตซูโดอีเฟดรีนสูตรเดี่ยว ป้องกันปัญหารั่วไหล
อย.ร่วมกับองค์การเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมทหาร จัดพิธีลงนาม“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากับผู้ผลิตที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้ผลิตวัตถุตำรับที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม” โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการรั่วไหลออกนอกระบบ
http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/1030846646_ข่าวข้อตกลงซูโด.pdf

Timeline photos
20/09/2012

Timeline photos

อย. เตือนหญิงสาว อย่าหลงเชื่อการฉีดคอลลาเจนเพื่อเสริมความงามนอกจากได้รับยาฉีดที่ผิดกฎหมาย อาจเกิดการแพ้ที่รุนแรง
อันตรายถึงชีวิตได้จากข่าวพริตตี้สาวฉีดคอลลาเจนเสริมสะโพกแล้วช็อกหมดสติ อย. รุดเตือนภัยหญิงสาวที่รัก
สวยรักงาม ระวังการฉีดสารคอลลาเจน อาจได้รับอันตรายหากฉีดเข้าไปในเส้นเลือดหรือเส้นประสาททำให้เส้นเลือดอุดตัน ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอได้ นอกจากนี้ สารดังกล่าว อย. ไม่ได้รับขึ้นทะเบียนตำรับยาแต่อย่างใด พร้อมทั้งเตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณารับฉีดสารโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอนนอกสถานที่ หากจำเป็นต้องฉีด ควรไปรับบริการยังสถานพยาบาล เพราะหากเกิดการแพ้ ทางสถานพยาบาลจะมีเครื่องมือและยาที่สามารถช่วยชีวิตได้ทัน รวมทั้ง ควรสอบถามก่อนว่ายาที่ฉีดได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. หรือไม่ และควรได้รับการฉีดจากแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ด้านกายวิภาค เซลล์วิทยา โครงสร้างใต้ผิวหนัง เพื่อป้องกันตนเองจากการได้รับยาฉีดเกินขนาด และฉีดตรงจุด
ตามหลักการแพทย์
http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/ข่าวเตือนอันตรายสารคอลลาเจน.pdf

Timeline photos
20/09/2012

Timeline photos

อย. เตือนหญิงสาว อย่าหลงเชื่อการฉีดคอลลาเจนเพื่อเสริมความงามนอกจากได้รับยาฉีดที่ผิดกฎหมาย อาจเกิดการแพ้ที่รุนแรง
อันตรายถึงชีวิตได้จากข่าวพริตตี้สาวฉีดคอลลาเจนเสริมสะโพกแล้วช็อกหมดสติ อย. รุดเตือนภัยหญิงสาวที่รัก
สวยรักงาม ระวังการฉีดสารคอลลาเจน อาจได้รับอันตรายหากฉีดเข้าไปในเส้นเลือดหรือเส้นประสาททำให้เส้นเลือดอุดตัน ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอได้ นอกจากนี้ สารดังกล่าว อย. ไม่ได้รับขึ้นทะเบียนตำรับยาแต่อย่างใด พร้อมทั้งเตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณารับฉีดสารโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอนนอกสถานที่ หากจำเป็นต้องฉีด ควรไปรับบริการยังสถานพยาบาล เพราะหากเกิดการแพ้ ทางสถานพยาบาลจะมีเครื่องมือและยาที่สามารถช่วยชีวิตได้ทัน รวมทั้ง ควรสอบถามก่อนว่ายาที่ฉีดได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. หรือไม่ และควรได้รับการฉีดจากแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ด้านกายวิภาค เซลล์วิทยา โครงสร้างใต้ผิวหนัง เพื่อป้องกันตนเองจากการได้รับยาฉีดเกินขนาด และฉีดตรงจุด
ตามหลักการแพทย์
http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/ข่าวเตือนอันตรายสารคอลลาเจน.pdf

Timeline photos
18/09/2012

Timeline photos

http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/ปรับราคายาเริ่มตุลาคม55.pdf
อย.แจ้งข่าวดี ปรับลดราคายาสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
และยาสมาธิสั้นลดฮวบกว่า 22% เริ่ม 1 ต.ค.55 นี้
อย.ปรับลดราคาวัตถุเสพติดที่ใช้ทางการแพทย์ 10 รายการ อาทิ ยาเฟนตานิล ชนิดแผ่นแปะสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง มอร์ฟีน ซัลเฟต ยาแก้ปวดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง และยาเมทิลเฟนิเดต ที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้น ลดราคาจากเดิมอีก 4.55 - 22.22 % เริ่มตุลาคม 2555 นี้ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยจ่ายค่ายาในราคาที่ ถูกลง

Timeline photos
30/08/2012

Timeline photos

เผย กฎระเบียบของ อย. มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพเครื่องสำอางไทย
ย้ำ! ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
อย.ชี้แจง กรณีสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยวิตกว่ากฎระเบียบของอย. จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ไม่เป็นความจริง เพราะ อย. มุ่งเน้นพัฒนาให้เครื่องสำอางไทยมีคุณภาพดี มีความปลอดภัย สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/24.ชี้แจงกรณี_GMP_เครื่องสำอาง_new_.pdf

Timeline photos
29/08/2012

Timeline photos

อย. ห่วงใยผู้บริโภค เตือนอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ครีมนวด “ลองกานอยด์” ที่เผยแพร่อวดสรรพคุณในทางยาตามสื่อต่าง ๆ ว่าสามารถรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม นิ้วล็อก รูมาตอยด์ แก้ปวดตามข้อได้ ตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์จดแจ้งเป็นเครื่องสำอาง ใช้นวดผิวกายเท่านั้น เผย อย. ได้ตรวจจับยึดของกลางและดำเนินดคีไปแล้ว แต่ยังพบมีการโฆษณาในลักษณะเป็นยาอีก ซึ่งหากดื้อแพ่งยังโฆษณาอวดสรรพคุณอีก นอกจากอาจถูกปรับสูงสุดถึง 1 แสนบาทต่อครั้งแล้ว ยังจะถูกเพิกถอนทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่อไป ย้ำเตือนมายังผู้พิมพ์ผู้โฆษณาสื่อต่าง ๆ ให้ยุติการโฆษณาอวดสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พร้อมแจ้งถึงนักวิจัย /สถาบันวิจัย ขอให้ช่วยตรวจสอบกรณีมีการนำผลิตภัณฑ์ไปขยายผลโฆษณาเกินจริง เพื่อมิให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงความจริง และเสียเงินทองจำนวนมาก หวังเพียงหายจากโรคข้อเสื่อม
http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/เตือนอย่าหลงเชื่อลองกานอยด์__ส่ง_29_ส.ค._.pdf

Timeline photos
21/08/2012

Timeline photos

อย.เผย กรณีพบสิ่งปนเปื้อนในพาสต้า อย.เผย มีมาตรการตรวจสอบพาสต้าอย่างเข้มงวด สุ่มตรวจเข้มทั้งการผลิตและนำเข้า หากตรวจพบมีการปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค จะถือเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ และเข้าข่ายเป็นอาหารผิดมาตรฐาน มีโทษสถานหนักทั้งจำและปรับ
http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/พาสต้า.pdf

Timeline photos
16/08/2012

Timeline photos

อย. เผย ไทยยังคุมเข้มการใช้สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อหมู ลุยตรวจสอบต่อเนื่อง จากข่าวที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ “Codex” มีมติเห็นชอบอนุญาตให้ใช้ “สารเร่งเนื้อแดง” ในสัตว์เลี้ยง อย. ขอแจงว่าขณะนี้ตามกฎหมายประเทศไทยยังกำหนดมิให้มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อหมูเด็ดขาด พร้อมเผยผลตรวจวิเคราะห์หาสารซาลบูทามอลในเนื้อหมู ช่วงรอบปี 2552-2554 ในเขต กทม. เฉลี่ยพบการปนเปื้อนร้อยละ 15.29 โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและในส่วนของจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มหมูตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างใกล้ชิด ปกป้องคนไทยให้บริโภคอาหารปลอดภัย เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูไม่ควรใช้สารนี้ในอาหารเลี้ยงหมูเด็ดขาด เพราะผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/ข่าวสารเร่งเนื้อแดง__ส่ง_16_สค_55_.pdf

กาแฟฉลากภาษาต่างประเทศไม่มีเลขอย.
15/08/2012

กาแฟฉลากภาษาต่างประเทศไม่มีเลขอย.

อย. เผยผลตรวจจับกาแฟเถื่อน ฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ
อ้างลดน้ำหนัก เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ ทั้งหมด 19 ยี่ห้อดังต่อไปนี้ ^__^

Timeline photos
15/08/2012

Timeline photos

ชุดนิทรรศการ รู้จักกิน รู้จักใช้ ปลอดภัย ปลอดโรค ชุดร้องเรียน แจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยจากการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน อาทิ
1.พบเห็นสถานที่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย
2.พบเห็นการโฆษณาโอ้อวด หลอกลวงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3.พบเห็นการไม่แสดงฉลาก หรือฉลากไม่ครบถ้วน
4.พบเห็นการผลิตนำเข้าหรือขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต
5.พบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอม
6.ได้รับอันตราย ทั้งๆที่ได้ปฏิบัติตามวิธีใช้บนฉลากแล้ว
สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วนอย.1556,โทรศัพท์ 025907354-5
E-mail [email protected],ร้องเรียนได้ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี และที่สำนักสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ^__^

Timeline photos
14/08/2012

Timeline photos

รวมพล อย.น้อย พลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
รวมพล อย.น้อย ทั่วประเทศมาเปิดมุมมองใหม่รู้ทันผลิตภัณฑ์สุขภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการตั้งศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.น้อย ของแต่ละภาค รวมถึงกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกแกนนำ อย.น้อย ทั่วประเทศ
http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/ข่าวอยน้อยรองศรีนวลเป็นประธาน.pdf

Timeline photos
10/08/2012

Timeline photos

อย. เผยผลตรวจจับกาแฟเถื่อน ฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ
อ้างลดน้ำหนัก เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ จากข่าวพบกาแฟปนเปื้อนไซบูทรามีนขายเกลื่อนตามตลาดนัด อย. เผย ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติการเชิงรุกในการตรวจสอบกาแฟที่มีปัญหาลักลอบผสมสารไซบูทรามีนตามแหล่งจำหน่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกาแฟที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ ขายในรูปแบบกาแฟสำเร็จรูปบรรจุในกระป๋องโลหะ ฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ อวดอ้างสรรพคุณลดน้ำหนัก เผยผลการตรวจในปีที่ผ่านมา พบกาแฟผสมไซบูทรามีน จำนวน 19 ยี่ห้อ ซึ่งได้ขยายผลทลายแหล่งผลิต/จำหน่าย ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง เตือนผู้บริโภค อย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณกาแฟว่าสามารถลดความอ้วน และอย่าเห็นว่าเป็นกาแฟจากต่างประเทศ บริโภคแล้วดูดี นอกจากเสียเงินโดยไม่จำเป็นแล้ว อาจได้รับผลข้างเคียงโดยไม่รู้ตัว ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีฉลากภาษาไทยครบถ้วน ส่วนกรณีนมทารกจากญี่ปุ่นที่มีปัญหาและทางการฮ่องกงสั่งเก็บออกจากท้องตลาดนั้น ประเทศไทยไม่มีการนำเข้าแต่อย่างใด
http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/ข่าวพบกาแฟเถื่อน_อ้างลดอ้วน.pdf

ที่อยู่

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ FDA Thai_Drugผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง FDA Thai_Drug:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอรายงานตรวจสอบสินค้า ด้านล่างค่ะ เป็นมาส์กลอกเท้า ไม่มีอย. ใช้แล้วแพ้ ผื่น คัน แสบ ร้อน มากเลยค่ะ

https://www.facebook.com/Dr.SmoothOfficial/
ขอแจ้งรายงานตรวจสอบสินค้า ตัวนี้ค่ะ ไม่มีอ.ย. ใช้แล้ว แพ้ คัน ผื่น แสบ มากเลยค่ะ

https://www.facebook.com/Dr.SmoothOfficial/
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi (แสดงผลทั้งหมด)

เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นคร ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเร ปลวกแดง 21140 RTP Cyber Village สภ.อากาศอำนวย โรงเรียนโรตารี่ กรุงเทพ  Rotary Krun สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ สภ.เมืองพิจิตร จว.พิจิตร กองพันต่อสู้อากาศยานที่๑๒ ก คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสิ เที่ยวจัง หรอยจริง