สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ สถาบันทันตกรรมแห่งชาติ

เปิดเหมือนปกติ

บุคลากรสถาบันทันตกรรมร่วมกิจกรรมรณรงค์ 5ส และประหยัดพลังภายในองค์กร เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรร่วมกันรักษาความสะอาด พร้อมจัด...
17/11/2020

บุคลากรสถาบันทันตกรรมร่วมกิจกรรมรณรงค์ 5ส และประหยัดพลังภายในองค์กร เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรร่วมกันรักษาความสะอาด พร้อมจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย และการใช้พลังอย่างประหยัด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

บุคลากรสถาบันทันตกรรมร่วมกิจกรรมสวดมนต์เจริญสมาธิ ประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม พร้อมนำ...
13/11/2020

บุคลากรสถาบันทันตกรรมร่วมกิจกรรมสวดมนต์เจริญสมาธิ ประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม พร้อมนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน ณ ห้องสวดมนต์ ชั้น 8 อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

11/11/2020

For Fun Family ตอน “คุณตา ยิ้มหอม”

02/11/2020

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่ 2-6 พฤศจิกายน 2563) และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่ 2-13 พฤศจิกายน 2563)
สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ** สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ 0 2547 0333 ต่อ 33364-65

สวัสดิการที่ได้รับ มีดังนี้
- ประกันสังคม
- สิทธิการลาพักร้อน ลาป่วย ลากิจ
- วันหยุดตามราชการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิการรักษาด้านทันตกรรม

ดูรายละเอียด http://www.dentistry.go.th/job_detail.php?news_id=1060 และ http://www.dentistry.go.th/job_detail.php?news_id=1061

ทันตแพทย์หญิงสุมนา โพธิ์ศรีทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันทันตกรรมและผู...
30/10/2020

ทันตแพทย์หญิงสุมนา โพธิ์ศรีทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันทันตกรรมและผู้รับบริการ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในโครงการทำบุญตักบาตรวันเกิดร่วมเดือนเดียวกัน ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถาบันฝึกอบรม กรมการแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันทันตกรร...
29/10/2020

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถาบันฝึกอบรม กรมการแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันทันตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีทันตแพทย์หญิงสุมนา โพธิ์ศรีทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร และอาจารย์ทันตแพทย์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 707 อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียนสถาบันทันตกรรม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม ”วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพ...
21/10/2020

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม ”วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีเมตตาต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยมีทันตแพทย์หญิงสุมนา โพธิ์ศรีทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยให้บริการทางทันตกรรม และให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 225 ราย แบ่งเป็นขูดหินน้ำลาย 109 ราย อุดฟัน 57 ราย ถอนฟัน 43 ราย รับคำปรึกษา 16 ราย ณ สถาบันทันตกรรม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

กรมการแพทย์โดยสถาบันทันตกรรม ให้บริการทำฟันฟรีแก่ประชาชน 250 ราย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เนื่องในวันทันตสาธารณสุข...
20/10/2020

กรมการแพทย์โดยสถาบันทันตกรรม ให้บริการทำฟันฟรีแก่ประชาชน 250 ราย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ พร้อมแนะผู้สูงอายุสุขภาพช่องปากดี ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจและคุณภาพชีวิต อ่านต่อที่ https://bit.ly/3jfqF8w

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเ...
15/10/2020
:: INSTITUTE OF DENTISTRY :: ประชาสัมพันธ์

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563
(สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ 0 2547 0333 ต่อ 33364-65

สวัสดิการที่ได้รับ มีดังนี้
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สิทธิการลาพักร้อน ลาป่วย ลากิจ
- วันหยุดตามราชการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิการรักษาด้านทันตกรรม

ดูรายละเอียด http://www.dentistry.go.th/job_detail.php?news_id=1055

21 ตุลาคม 2563 “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” สถาบันทันตกรรมบริการ อุดฟัน-ขูดหินปูน-ถอนฟัน  ฟรี 250 ราย
14/10/2020

21 ตุลาคม 2563 “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ”
สถาบันทันตกรรมบริการ อุดฟัน-ขูดหินปูน-ถอนฟัน
ฟรี 250 ราย

09/10/2020
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-9 ตุลาคม 2563...
05/10/2020
:: INSTITUTE OF DENTISTRY :: ประชาสัมพันธ์

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 (สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ 0 2547 0333 ต่อ 33364-65

สวัสดิการที่ได้รับ มีดังนี้
- ประกันสังคม
- สิทธิการลาพักร้อน ลาป่วย ลากิจ
- วันหยุดตามราชการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิการรักษาด้านทันตกรรม

ดูรายละเอียด http://www.dentistry.go.th/job_detail.php?news_id=1053

01/10/2020
01/10/2020
โจรขโมยความจำ

โจรขโมยความจำ...

สุขภาพสมองของคุณเป็นอย่างไร ??
แค่..หลงลืมธรรมดาหรือสมองเสื่อม
ติดตามข้อมูลข่าวสารและความรู้เพิ่มเติมได้ที่ http://agingthai.dms.moph.go.th

https://youtu.be/hkSax9wy8bA

สุขภาพสมองของคุณเป็นอย่างไร ?? แค่..หลงลืมธรรมดาหรือสมองเสื่อม ติดตามข้อมูลข่าวสารและความรู้เพิ่มเติมได้.....

! มาแล้ว !สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครเข้าอบรม ”หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป รุ่นที่ 22 ปีกา...
30/09/2020

! มาแล้ว !
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครเข้าอบรม ”หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป รุ่นที่ 22 ปีการศึกษา 2564”
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โทร. 0 2547 0333 ต่อ 33332,33334

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  รับสมัครตั้งแต่วันที่...
28/09/2020
:: INSTITUTE OF DENTISTRY :: ประชาสัมพันธ์

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2563
(สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ 0 2547 0333 ต่อ 33364-65

สวัสดิการที่ได้รับ มีดังนี้
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สิทธิการลาพักร้อน ลาป่วย ลากิจ
- วันหยุดตามราชการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิการรักษาด้านทันตกรรม

ดูรายละเอียด http://www.dentistry.go.th/job_detail.php?news_id=1051

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 4 เดือน ทัน...
25/09/2020

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 4 เดือน ทันตสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว)
โดยมีทันตแพทย์อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรมกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันทันตกรรมร่วมพิธี
ณ ห้องประชุมสุขุมาลย์ ชลารักษ์ ชั้น 6 สถาบันทันตกรรม
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

23/09/2020
22/09/2020

ไม่ทนไม่โกง #zerotolerance

กรมการแพทย์  โดยสถาบันทันตกรรม เผยผู้ที่เป็นโรคเหงือกอักเสบ โรคปริทันต์อักเสบ เป็นหนึ่งในโรคช่องปากที่ไม่ควรมองข้าม แนะพ...
16/09/2020

กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรม เผยผู้ที่เป็นโรคเหงือกอักเสบ โรคปริทันต์อักเสบ เป็นหนึ่งในโรคช่องปากที่ไม่ควรมองข้าม แนะพบทันตแพทย์เพื่อทำการรักษา หากปล่อยไว้อาจต้องถอนฟันในที่สุด อ่านต่อที่ https://bit.ly/3mptCGs

ทันตแพทย์อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงวีรนันท์ วิชาไทย เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐ ป...
16/09/2020

ทันตแพทย์อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงวีรนันท์ วิชาไทย เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2563 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น ด้วยผลงาน Dental Platform ต้นแบบเพื่อให้บริการทางทันตกรรมคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 16 กันยายน 2563

15/09/2020

For Fun Family ตอน “คุณหมอซ่อมได้”

เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน
14/09/2020

เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน

14/09/2020

For Fun Family ตอน “รากฟัน รักษาทัน ฟันไม่หลอ”

สถาบันทันตกรรม จัดอบรมความรู้ทางด้านวิจัยและเทคโนโลยี ระยะที่ 2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิจัยและประเมินเทคโนโลยีต่อบุคลาก...
09/09/2020

สถาบันทันตกรรม จัดอบรมความรู้ทางด้านวิจัยและเทคโนโลยี ระยะที่ 2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิจัยและประเมินเทคโนโลยีต่อบุคลากรสถาบันทันตกรรม และสร้างโอกาสในการพบปะและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การสร้างสัมพันธ์อันดี เพื่อพัฒนาคน พัฒนางานภายใต้การมีส่วนร่วมของทันตบุคลากร โดยมีทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันทันตกรรมร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสุขุมาลย์ ชลารักษ์ สถาบันทันตกรรม ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2563

https://m.facebook.com/101464297954419/posts/330374958396684/
04/09/2020

https://m.facebook.com/101464297954419/posts/330374958396684/

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ สาเหตุของการปวดฟัน ฟันผุเกิดจากแมงกินฟัน
.
ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความสาเหตุของการปวดฟัน ฟันผุเกิดจากแมงกินฟัน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
.
กรณีคำแนะนำรักษาอาการปวดฟัน ฟันผุ แมงกินฟัน ด้วยการรมควันเอาแมงออก ทางสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ได้ชี้แจงว่า อาการฟันผุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไม่ใช่แมงกินฟันอย่างที่เข้าใจโดยเฉพาะเด็กที่ชอบกินของหวานหรือน้ำตาลและไม่แปรงฟันให้สะอาด จึงทำให้เชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนแผ่นคราบฟันเกิดกระบวนการย่อยสลายเศษอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลให้กลายเป็นกรดแลคติก ที่มีฤทธิ์ในการสลายแร่ธาตุ ซึ่งเป็นโครงสร้างของฟันจนทำให้ฟันผุกร่อนไปทีละน้อยจากชั้นเคลือบฟันภายนอกเข้าไปในเนื้อฟัน จนทะลุถึงชั้นโพรงประสาทฟัน ซึ่งจะทำให้เกิดอาการปวดฟัน หรือฟันอักเสบเป็นหนอง เป็นกระบวนการเริ่มต้นของโรคฟันผุ
.
ส่วนการรักษาสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องและปลอดภัย ควรหมั่นพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเป็นประจำทุก 6-12 เดือน เพื่อจะได้ตรวจพบฟันผุตั้งแต่ในระยะแรก ๆ ที่ยังไม่มีอาการและสามารถรักษาให้หายก่อนที่โรคจะลุกลามมากขึ้น รวมไปถึงการตรวจช่องปาก ขูดหินปูน และทำความสะอาดฟัน ซึ่งจะช่วยลดการเกิดโรคฟันผุ ช่วยป้องกันและยับยั้งปัญหาในช่องปากและโรคฟันอื่นๆ นอกจากนี้ควรแปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งในตอนเช้าและก่อนนอน หรือถ้าเป็นไปได้ควรแปรงทุกครั้งหลังรับประทานอาหารซึ่งรวมถึงหลังอาหารมื้อเที่ยง
.
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.dentistry.go.th/ หรือโทร. 02-150-5787
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : อาการฟันผุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไม่ใช่แมงกินฟันอย่างที่เข้าใจ ส่วนการรักษาสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องและปลอดภัย ควรหมั่นพบทันตแพทย์เพื่อตรวจ
สุขภาพช่องปากและฟันเป็นประจำทุก 6-12 เดือน
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
.
📌 ช่องทางการติดตาม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
.
#ข่าวปลอม #อย่าแชร์ต่อ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ฟันผุ #ปวดฟัน #แมงกินฟัน #รักษาฟันผุ

02/09/2020
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็น ประธานพิธีทำบุญและเปิดอาคารศูนย์กลางด้านวิชาก...
28/08/2020

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็น ประธานพิธีทำบุญและเปิดอาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และ กรมการแพทย์ ร่วมพิธี ณ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563

สธ.เปิดอาคารศูนย์กลางวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน https://bit.ly/3jmEEKq
28/08/2020

สธ.เปิดอาคารศูนย์กลางวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน https://bit.ly/3jmEEKq

27/08/2020
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-28 สิงห...
24/08/2020
:: INSTITUTE OF DENTISTRY :: ประชาสัมพันธ์

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 (สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ 0 2547 0333 ต่อ 33364-65

สวัสดิการที่ได้รับ มีดังนี้
- ประกันสังคม
- สิทธิการลาพักร้อน ลาป่วย ลากิจ
- วันหยุดตามราชการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิการรักษาด้านทันตกรรม

ดูรายละเอียด http://www.dentistry.go.th/job_detail.php?news_id=1045

ขออภัยในความไม่สะดวก
20/08/2020

ขออภัยในความไม่สะดวก

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 นี้..
17/08/2020

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 นี้..

ชีวิตวิถีใหม่กับการแพทย์วิถีใหม่  ประโยชน์ที่ยั่งยืนเพื่อประชาชน ... New Normal of medical Services #กรมการแพทย์ ดูต่อที...
14/08/2020

ชีวิตวิถีใหม่กับการแพทย์วิถีใหม่ ประโยชน์ที่ยั่งยืนเพื่อประชาชน ... New Normal of medical Services #กรมการแพทย์ ดูต่อที่ https://bit.ly/340Uvtw

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
11/08/2020

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ที่อยู่

Soi Bumrajnaradule, Tiwanon Road
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 16:30 - 20:00
จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 16:30 - 20:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 16:30 - 20:00
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 21:00 - 22:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 17:00 - 20:00
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:00
อาทิตย์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621505787

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้ 4 มีนาคม 2563 มาลงทะเบียนเพื่อรับบริการตั้งแต่เวลา 6.00 น.เพราะเห็นว่าใกล้บ้านผมเลยเลือกมาทำที่สถาบันทันตกรรมนี้ เพื่อขอรับบริการถอนฟันเนื่องจากฟันแตก หวังทำให้เสร็จในเวลาราชการหวังให้เสร็จในวันเดียว ก่อนเข้ามีการคัดกรองผู้มารับบริการป้องกันจากCovic-19 ดีมาก เริ่มเรียกคิวตอน7.40 น. พนักงานชั้น2 บริการดีมากถามว่า : "มีประกันสังคมไหมคะ" ผมตอบว่า"ประกันสังคมผมเป็นโรงพยาบาลเกษมราษฏ์ใช้ที่นี่ได้หรอ" พนักงานตอบว่า : "ใช้ได้คะ" ผมเลยตอบพนักงานว่า : "งั้นก็ใช้ประกันสังคมละกันเพราะตั้งแต่ทำงานและส่งประกันสังคมมาหลายปีไม่เคยใช้เลย" เรียกคิวได้เข้าตรวจพบเวลาประมา9.20 น. กับหมอฟันผู้ชายห้องเบอร์2 หมอให้ไปX-ray แล้วกลับมาห้องตรวจ(แต่ไม่ได้ทำการถอนฟันให้) หมอพูดผลักใสให้ไปทำข้างนอกหรือผลักใสไปทำนอกเวลาราชการแทน หรือถ้าจะครอบฟันก็ให้รอคิว1ปีหรือถ้าอยากได้เร็วหมอพูดว่า "ทำข้างนอกจะไวกว่า" อยากถามว่า 1.หรือเพราะผมใช้สิทธิ์ประกันสังคมถึงได้การรับบริการแบบผลักใสกันแบบนี้? 2.หมอผลักใสผู้มารับบริการแบบนี้เหมาะสมแล้วหรอ? #หมอผลักใสผู้มารับบริการให้ไปทำข้างนอกแทน
วันหยุด ลงลิฟท์มาชั้นล่าง จะเดินออก ปรากฏว่าประตูล็อกทุกบาน รปภ.อยู่ข้างนอก ชี้นิ้วไล่ให้ไปออกชั้น2 คือถ้าจะให้ออกชั้น2 ควรติดป้ายบอกนะครับจะได้ไม่ต้องเปลืองพลังงานไฟฟ้าลงลิฟท์มาชั้นล่าง แล้วประตูก็ล็อกทุกบาน จะมีรปภ.เฝ้าทำไมตั้ง2คน ฝากปรับปรุงด้งยนะครับ แค่ติดป้ายในลิฟท์ คงไม่ยากมั้งครับ
1. รอนานมาก >>> เคสใหม่ออกระบบนัดแล้ว ก็ควรนัดเป็นรอบเวลาเช่นเดียวกันครับ 2. แบบประเมินความพึงพอใจ(google form)​ ไม่สามารถใช้งานได้จริงครับ >>> ควรแก้ไขโดยด่วนครับ ถ้าสถาบันทันตกรรมอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้อินบอกซ์มานะครับ https://forms.gle/FYugG3NHqyaAjREm7
นัดคิวครอบฟันใหม่ ได้วันที่8 กันยายน พอคอมเพลนขอเปลี่ยนหมอ และนัดเวลานอกราชการ บอกไม่มีคิวหมอคนอื่นต้องรอเป็นปี ถ้ามีคิวถึงโทรนัดคนไข้ได้ มีแบบนี้ด้วยหรอคะ แล้วคนไข้ต้องทนรับปากหมอที่จะพูดอะไรก็ได้หรอคะ ถึงเปลี่ยนหมอไม่ได้? แบบนี้เรียกว่าอะไรคะ มาทำฟันได้แต่เสียสุขภาพจิต! #ต้องนัดหมอรักษาสุขภาพจิตต่อเลยไหมคะ
weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..สอบเทียบ ค่าความชื้นได้..สอบถาม..id line:weifo1
การจะช่วยประหยัดพลังงานเช่นไฟฟ้าในห้องที่ผู้ป่วยรอบริเวณชั้น 5 นั้น ควรจะมีการติดตั้งม่านบังแดดที่ส่องเข้ามาโดยตรงโดยเฉพาะช่วงเช้า จะมีแสงแดดแผ่ความร้อนเข้ามา ทำให้แอร์ทำงานหนักและผู้มารับบริการร้อนไปด้วย
เปิดประสบการณ์มาครั้งแรกเลยค่ะ ขั้นตอนคือ งง. รอนานมากกกกกก #พอถึงคิวไปหาหมอ หมอกับหมานี่คือ หมานี่หงอไปเลย เพราะหมอดุมาก ลูกชายคืออายุแค่ 6 ขวบ เด็กมันต้องกลัวการถอนฟันมั้ยคะ แล้วยิ่งคุณหมอดุเด็กก็ต้องร้องไห้ป่ะ คุณหมอก็เล่นปิดปากลูกหนูเลยค่ะ คือตลอดชีวิตเด็กคนนี้คงกลัวการถอนฟันไปตลอดชีวิต ก่อนหน้าคือคุณหมอ ก็พยายามบอกให้แม่ไปโยกฟันเอง แต่แม่ไม่อยากโยกเพราะมันจะเน่าก่อน แต่ท่าทางคุณหมอคือโมโหที่แม่ไม่ทำตามเลยลงที่เด็กแบบนี้ หนูคิดว่าสภาวะทางอารมณ์คุณหมอคงผิดปกติ ช่วยให้หน่วยงานต้นสังกัด ช่วยกำกับดูแลด้วยนะคะ #ส่วนตัวดิฉันคงไม่กลับมาที่นี่อีก #ขณะที่นั่งพิมพ์ก็รอเจ้าหน้าที่ ที่จอดรถขวางอยู่มาเลื่อนรถออก แต่ รปภ. บอกว่า พี่ไปรับลูกสาว ซึ่งนี่เวลาราชการ ออกไปนานขนาดนี้ได้ด้วยหรอ คะ
สอบถามค่าบริการ ขูดหินปูนขัดฟัน ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงราคาเท่าไหร่ครับ
Weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง สอบถาม id line:weifo1
Weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง.. สอบถาม id line:weifo1
จะไปรับบริการการแพทย์ ตรวจรักษาได้ที่ไหนดีคะ บ้านอยู่ บางพลัดค่ะ