สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ สถาบันทันตกรรมแห่งชาติ

เปิดเหมือนปกติ

กรมการแพทย์เตือน ทำฟันปลอมเถื่อน เสี่ยงสูญเสียฟัน และเสี่ยงติดเชื้อในช่องปาก  อ่านต่อที่ https://bit.ly/33BzunQ
13/05/2021

กรมการแพทย์เตือน ทำฟันปลอมเถื่อน เสี่ยงสูญเสียฟัน และเสี่ยงติดเชื้อในช่องปาก อ่านต่อที่ https://bit.ly/33BzunQ

กรมการแพทย์เตือน ทำฟันปลอมเถื่อน เสี่ยงสูญเสียฟัน และเสี่ยงติดเชื้อในช่องปาก

กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรมเตือนภัย ไม่ควรทำฟันปลอมกับช่างทำฟันที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ แม้ราคาถูก สะดวก แต่อาจเป็นอันตราย เสี่ยงเกิดฟันผุ เหงือกอักเสบรุนแรง เกิดแผลเรื้อรัง และติดเชื้อในช่องปาก ควรได้รับคำแนะนำและการรักษาอย่างถูกวิธีจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบว่า มีการให้บริการทำฟันปลอม
จากช่างทำฟันเถื่อน โดยการตระเวนไปยังชุมชนต่างๆ และนำเสนอบริการทำฟันปลอมแก่พระสงฆ์และผู้สูงอายุ ซึ่งฟันปลอม
ที่ทำกับช่างทำฟันเถื่อนนั้น อาจไม่ได้มาตรฐานและไม่เหมาะสมกับสภาพช่องปาก แม้จะราคาถูก สะดวกรวดเร็ว
แต่ฟันปลอมเหล่านี้อาจจะไม่ช่วยในการบดเคี้ยว แต่กลับส่งผลให้เกิดอันตรายในช่องปาก เช่น เกิดการสบฟันที่ผิดปกติ
เกิดการละลายตัวของกระดูกเบ้าฟัน เกิดแผลจากการกัดสบของฟันบริเวณลิ้นหรือกระพุ้งแก้ม หรือเป็นแผลใต้ฐานฟันปลอมอาจลุกลามกลายเป็นแผลเรื้อรัง และเป็นโรคมะเร็งช่องปาก อีกทั้งยังเสี่ยงติดเชื้อในช่องปากได้ นอกจากนี้ ฟันปลอมอาจใส่ไม่พอดี ขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป แน่นหรือหลวมเกินไป ใส่แล้วรู้สึกเจ็บ จากการออกแบบที่ไม่เหมาะสม ทำให้ไม่สามารถใช้เคี้ยวอาหารได้ และสูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นก่อนทำฟันปลอม ควรได้รับคำแนะนำและประเมินก่อนการรักษาโดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากสถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง

ทันตแพทย์หญิงสุมนา โพธิ์ศรีทอง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่า การทำฟันปลอม ทำเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป โดยฟันปลอมชนิดถอดได้ มีทั้งชนิด ฐานอะคริลิกและฐานโลหะ ซึ่งการใส่ฟันปลอมสามารถใส่ทดแทนฟันบางส่วนหรือทดแทนฟันทั้งปาก โดยฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากใช้ทดแทนในกรณีที่ไม่มีฟันเหลืออยู่เลย และฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน ใช้ทดแทนฟันที่หายไปในบางซี่ ซึ่งจะช่วยไม่ให้ฟันซี่ที่เหลือล้มเปลี่ยนตำแหน่งได้ การใส่ฟันปลอมยังช่วยในการบดเคี้ยวอาหาร ทำให้รับประทานอาหารได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความสวยงามและสร้างความมั่นใจมากขึ้น การทำฟันปลอมต้องมีการเตรียมช่องปาก เช่น ทำการอุดฟันซี่ที่ผุ
ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก หรือถอนฟันซี่ที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ รวมถึงวัสดุเครื่องมือที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน
มีการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง และควรได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลช่องปาก การใช้งานและทำความสะอาดฟันปลอม
อย่างถูกวิธีจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
*********************************
#กรมการแพทย์ #สถาบันทันตกรรม #ฟันปลอมเถื่อน #ทำฟันเถื่อน
-ขอขอบคุณ-
13 พฤษภาคม 2564

ทันตแพทย์หญิงสุมนา โพธิ์ศรีทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐา...
13/05/2021

ทันตแพทย์หญิงสุมนา โพธิ์ศรีทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานชุดข้อมูลด้านทันตกรรม (Standard dental data set) ผ่านระบบ Online มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดต้นแบบของการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทันตกรรม และเพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลด้านทันตกรรม ในทุกหน่วยบริการทันตกรรม สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ และทันตแพทย์จากหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียนสถาบันทันตกรรม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรมแนะผู้สูงอายุดูแลสุขภาพช่องปากในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 หากดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง...
12/05/2021

กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรมแนะผู้สูงอายุดูแลสุขภาพช่องปากในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 หากดูแลสุขภาพช่องปากตนเองที่บ้านได้ดี ช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย อ่านต่อที่ https://bit.ly/3y2HSeb

กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรมแนะผู้สูงอายุดูแลสุขภาพช่องปากในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 หากดูแลสุขภาพช่องปากตนเองที่บ้านได้ดี ช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย อ่านต่อที่ https://bit.ly/3y2HSeb

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
03/05/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตร...
03/05/2021

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 (อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน) สถาบันทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 5-31 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dentistry.go.th/job_detail.php?news_id=1087

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 (อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน) สถาบันทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 5-31 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dentistry.go.th/job_detail.php?news_id=1087

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันทันตกรรม จึงขอขยายเวลารับสมัค...
30/04/2021

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันทันตกรรม จึงขอขยายเวลารับสมัครหลักสูตรฯ ดังกล่าวออกไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ดูรายละเอียด https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1D-q0-Ms9mjQhnquYGHmexurxwStPSCFI

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เพิ่มช่องทางการติดต่อ ผ่าน LINE Official Account : @iodforfun-เพียง สแกน QR CODE เพื่อเพิ่มเพ...
30/04/2021

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เพิ่มช่องทางการติดต่อ ผ่าน LINE Official Account : @iodforfun
-เพียง สแกน QR CODE เพื่อเพิ่มเพื่อน-

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เพิ่มช่องทางการติดต่อ ผ่าน LINE Official Account : @iodforfun
-เพียง สแกน QR CODE เพื่อเพิ่มเพื่อน-

29/04/2021

3 แยก 1 ทำ วิธีปฏิบัติตัวอย่างง่าย เมื่อติดโควิด 19 หรือระหว่างรอผลตรวจ

ทรงพระเจริญ
29/04/2021

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

26/04/2021

For Fun Family ตอน “คุณตายิ้มหอม”

📢ประชุมวิชาการสถาบันทันตกรรม ประจำปี 2564 “Upskill for oral health transformation” วันที่ 7 -8 มิถุนายน 2564 นี้กำหนดการ...
16/04/2021

📢ประชุมวิชาการสถาบันทันตกรรม ประจำปี 2564
“Upskill for oral health transformation”

วันที่ 7 -8 มิถุนายน 2564 นี้

กำหนดการ
https://qrgo.page.link/WVxb6
ลงทะเบียน
https://qrgo.page.link/gCwt9

ณ อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม
(สามารถร่วมประชุมผ่านช่องทางOnline)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันทันตกรรม โทร. 0 2547 0332

สถาบันทันตกรรม “ของดกิจกรรมพิเศษ สูงวัย..วันหยุด” การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้สูงอายุ(งดกิจกรรม) วันเสาร์ที่ ...
16/04/2021

สถาบันทันตกรรม “ของดกิจกรรมพิเศษ สูงวัย..วันหยุด”
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้สูงอายุ

(งดกิจกรรม) วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564
(งดกิจกรรม) วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณ..

สถาบันทันตกรรม “ของดกิจกรรมพิเศษ สูงวัย..วันหยุด”
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้สูงอายุ

(งดกิจกรรม) วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564
(งดกิจกรรม) วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณ..

สถาบันทันตกรรม เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว)ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 25 สิงหาคม ...
16/04/2021

สถาบันทันตกรรม เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว)
ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 25 สิงหาคม 2564

ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/1QTohJSWsOVMoJBUYqqLqHluvKk15fMLgEgK_aZ2OV5M/viewform?edit_requested=true

สอบถามเพิ่มเติม....
ทันตแพทย์ยุทธนา คำนิล โทร. 086 397 0363
คุณวินนา มรรคผล , คุณพัณณิตตา คำฟัก โทร. 02 547 0332

ไม่ปกปิดข้อมูลที่จำเป็นและประวัติส่วนตัว เพื่อป้องกัน ควบคุม และรักษา COVID-19
15/04/2021

ไม่ปกปิดข้อมูลที่จำเป็นและประวัติส่วนตัว เพื่อป้องกัน ควบคุม และรักษา COVID-19

ไม่ปกปิดข้อมูลที่จำเป็นและประวัติส่วนตัว เพื่อป้องกัน ควบคุม และรักษา COVID-19

สถาบันทันตกรรม ให้บริการปรึกษาทันตแพทย์ทางไกลผ่านระบบ Teleconference
15/04/2021

สถาบันทันตกรรม ให้บริการปรึกษาทันตแพทย์ทางไกลผ่านระบบ Teleconference

สถาบันทันตกรรม ให้บริการปรึกษาทันตแพทย์ทางไกลผ่านระบบ Teleconference

เรียนผู้รับบริการทุกท่านสถาบันทันตกรรมให้บริการผู้ป่วยในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID -19 🟥 ภาวะฉุกเฉิน (Emergency)🟨 ภาว...
15/04/2021

เรียนผู้รับบริการทุกท่าน

สถาบันทันตกรรมให้บริการผู้ป่วยในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID -19
🟥 ภาวะฉุกเฉิน (Emergency)
🟨 ภาวะเร่งด่วน (Urgency)
🟩 ภาวะไม่เร่งด่วนที่มีนัดรักษาต่อเนื่อง (Elective case)
ตามแนวทางบริการทางทันตกรรมวิถีใหม่ New Normal Dental Service

เรียนผู้รับบริการทุกท่าน

สถาบันทันตกรรมให้บริการผู้ป่วยในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID -19
🟥 ภาวะฉุกเฉิน (Emergency)
🟨 ภาวะเร่งด่วน (Urgency)
🟩 ภาวะไม่เร่งด่วนที่มีนัดรักษาต่อเนื่อง (Elective case)
ตามแนวทางบริการทางทันตกรรมวิถีใหม่ New Normal Dental Service

สถาบันทันตกรรม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปสวัสดิการที่ได้รับ. - ประกันสังคม- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-...
13/04/2021

สถาบันทันตกรรม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สวัสดิการที่ได้รับ.
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สิทธิการลาพักร้อน ลาป่วย ลากิจ
- วันหยุดตามราชการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิการรักษาด้านทันตกรรม

ดูรายละเอียด http://www.dentistry.go.th/job_detail.php?news_id=1080

สถาบันทันตกรรม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สวัสดิการที่ได้รับ.
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สิทธิการลาพักร้อน ลาป่วย ลากิจ
- วันหยุดตามราชการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิการรักษาด้านทันตกรรม

ดูรายละเอียด http://www.dentistry.go.th/job_detail.php?news_id=1080

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)ดูรายละเอียด https://drive.googl...
05/04/2021

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)
ดูรายละเอียด https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1D-q0-Ms9mjQhnquYGHmexurxwStPSCFI

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)
ดูรายละเอียด https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1D-q0-Ms9mjQhnquYGHmexurxwStPSCFI

สถาบันทันตกรรม เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)
05/04/2021

สถาบันทันตกรรม เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านภาวะสมองเสื่อม และประเมินความจำเสื่อม ในคลินิกสูงวั...
03/04/2021

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านภาวะสมองเสื่อม และประเมินความจำเสื่อม ในคลินิกสูงวัย..วันหยุด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ผู้สูงอายุ ปี 2564โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันประสาทวิทยาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและผู้มารับบริการ ณ คลินิกบริการ ชั้น 5 อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้ให้คำปรึกษาด้านโครงสร้างเพื่อปรับ “บริการทันตกรรมแบบ New normal” แ...
02/04/2021

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้ให้คำปรึกษาด้านโครงสร้างเพื่อปรับ “บริการทันตกรรมแบบ New normal” แก่ทันตบุคลากรในโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดพังงา โดยมีทันตแพทย์หญิงสุมนา โพธิ์ศรีทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม พร้อมด้วยทันตแพทย์สถาบันทันตกรรมและผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้คำแนะนำแก่ผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่“โครงการหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ เพื่อประชาชนในพื้นที่พิ...
02/04/2021

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่“โครงการหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ เพื่อประชาชนในพื้นที่พิเศษและพื้นที่หมู่เกาะ”เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่พิเศษและพื้นที่หมู่เกาะได้เข้าถึงบริการด้านการแพทย์ที่ซับซ้อนและการแพทย์เฉพาะทางต่างๆที่สำคัญใกล้บ้าน โดยไม่ต้องรอคิวนาน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน รวมถึงพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการบริการและวิชาการด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

สถาบันทันตกรรม “ขยายเวลารับสมัคร” พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา (ขยายเวลาสมัคร...
02/04/2021

สถาบันทันตกรรม “ขยายเวลารับสมัคร” พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

(ขยายเวลาสมัครถึงวันที่ 23 เมษายน 2564)

สวัสดิการที่ได้รับ.
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สิทธิการลาพักร้อน ลาป่วย ลากิจ
- วันหยุดตามราชการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิการรักษาด้านทันตกรรม

ดูรายละเอียด http://www.dentistry.go.th/job_detail.php?news_id=1079

สถาบันทันตกรรม “ขยายเวลารับสมัคร” พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

(ขยายเวลาสมัครถึงวันที่ 23 เมษายน 2564)

สวัสดิการที่ได้รับ.
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สิทธิการลาพักร้อน ลาป่วย ลากิจ
- วันหยุดตามราชการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิการรักษาด้านทันตกรรม

ดูรายละเอียด http://www.dentistry.go.th/job_detail.php?news_id=1079

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
02/04/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรม จัดการอบรมทันตแพทย์ในเครือข่ายบริการเพื่อบำรุงรักษาฟันเทียมและรากฟันเทียม ภายใต้โครงการดูแ...
30/03/2021

กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรม จัดการอบรมทันตแพทย์ในเครือข่ายบริการเพื่อบำรุงรักษาฟันเทียมและรากฟันเทียม ภายใต้โครงการดูแลสุขภาพช่องปากพร้อมมูลเพื่อผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ให้กับทันตแพทย์ในสถานพยาบาล เขตสุขภาพที่ 12 อ่านต่อที่ https://bit.ly/3m4PcQN

กรมการแพทย์ เพิ่มศักยภาพเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมและรากฟันเทียม

กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรม จัดการอบรมทันตแพทย์ในเครือข่ายบริการเพื่อบำรุงรักษาฟันเทียมและรากฟันเทียม ภายใต้โครงการดูแลสุขภาพช่องปากพร้อมมูลเพื่อผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
ให้กับทันตแพทย์ในสถานพยาบาล เขตสุขภาพที่ 12 เพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการดูแลคงสภาพ
และจัดการกับภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ฟันเทียมและรากฟันเทียมในผู้สูงอายุ

ทันตแพทย์หญิงสุมนา โพธิ์ศรีทอง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กล่าวว่า
ในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อย อีกทั้งการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น การรักษาทางทันตกรรมในผู้สูงอายุจึงควรมีการบูรณาการในส่วนของการดูแลและรักษาสภาวะสุขภาพร่างกาย จิตใจ และโรคในช่องปากทุกแขนงเข้าด้วยกัน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจในการเข้าสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โครงการดูแลสุขภาพช่องปากพร้อมมูลเพื่อผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ ภายใต้แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งสถาบันทันตกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ มีการพัฒนารูปแบบการบริการคลินิกทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ การเพิ่มศักยภาพของทันตบุคลากรทุกระดับเพื่อรองรับการให้บริการทันตกรรมในผู้สูงอายุ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางทันตกรรมแก่สถานบริการสุขภาพเพื่อให้ดูแลทางทันตกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุแบบองค์รวมได้มาตรฐานระดับสากลและยั่งยืน นอกจากนี้ สถาบัน
ทันตกรรมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ ๙ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้นำเทคโนโลยี
ทันตกรรมรากฟันเทียมมาเสริมศักยภาพของฟันเทียมทำให้ผู้ป่วยสามารถบดเคี้ยวอาหารได้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากสถานพยาบาลในเขตสุขภาพต่างๆ ทั้งประเทศในการฝังรากฟันเทียมและทำฟันเทียมให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งการดูแลรักษาผู้ป่วยต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและต้องติดตามผลการรักษาเป็นระยะ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานรากฟันเทียมและฟันเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการใส่รากฟันเทียมและฟันเทียม

นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากที่ดี โดยเทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสูง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาทันตสาธารณสุขของประเทศ และกระจายสู่สถานบริการส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึง และมีการติดตามดูแลผู้ป่วยที่ใส่รากฟันเทียมของโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง และยั่งยืน จึงนับเป็นโครงการที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง โดยในเขตสุขภาพที่ 12 นั้น มีการให้การรักษาดูแลผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่อง และมีการหมุนเวียนของทันตแพทย์ในพื้นที่ ซึ่งจำเป็นต้องมีความเข้าใจถึงระบบรากฟันเทียมดังกล่าวและการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทันตแพทย์จากเขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 47 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2564
ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
*********************************
#กรมการแพทย์ #สถาบันทันตกรรม #ดูแลสุขภาพช่องปากพร้อมมูลเพื่อผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ #คลินิกทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุแบบพฤตพลัง

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จัดการอบรมทันตแพทย์ในเครือข่ายบริการ เพื่อบำรุงรักษาฟันเทียมและรากฟันเทียม ภายใต้โครงการดูแ...
30/03/2021

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จัดการอบรมทันตแพทย์ในเครือข่ายบริการ เพื่อบำรุงรักษาฟันเทียมและรากฟันเทียม ภายใต้โครงการดูแลสุขภาพช่องปากพร้อมมูลเพื่อผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยให้กับทันตแพทย์ในสถานพยาบาล เขตสุขภาพที่ 12 เพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในการดูแลคงสภาพและจัดการกับภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ฟันเทียมและรากฟันเทียมในผู้สูงอายุ โดยมีนายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงสุมนา โพธิ์ศรีทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม วิทยากรและทันตแพทย์จากเขตสุขภาพที่ 12 เข้าร่วมพิธี ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564

บุคลากรสถาบันทันตกรรม ร่วมงานเสวนา Smart Living With COVID-19 “Save ทุกลมหายใจ  พาคนไทยฝ่าวิกฤติโควิด 19” โดยมีนายอนุทิน...
29/03/2021

บุคลากรสถาบันทันตกรรม ร่วมงานเสวนา Smart Living With COVID-19 “Save ทุกลมหายใจ พาคนไทยฝ่าวิกฤติโควิด 19” โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการในผู้สูงอายุ ใน คลินิกสูงวัย..วันหยุด ซึ่ง...
27/03/2021

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ 
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการในผู้สูงอายุ ใน คลินิกสูงวัย..วันหยุด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ผู้สูงอายุ ปี 2564 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันประสาทวิทยาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและผู้มารับบริการ ณ เวชระเบียน ชั้น 2 อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564

26/03/2021

For Fun Family ตอน “กันไว้ฟันไม่ล้ม”

25/03/2021

For Fun Family ตอน “ฟันเทียมก็เยี่ยมได้”

24/03/2021

For Fun Family ตอน “ ยิ้มได้ เคี้ยวอร่อย ด้วยรากฟันเทียม”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการด้...
23/03/2021

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการด้านทันตกรรมโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ” เพื่อพัฒนางานด้านทันตกรรมและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านต่างๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการด้านทันตกรรมกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โดยมีทันตแพทย์หญิงศศิธร ทวีเดช รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพสถาบันทันตกรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทันตกรรมและบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564

ที่อยู่

Soi Bumrajnaradule, Tiwanon Road
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 16:30 - 20:00
จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 16:30 - 20:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 16:30 - 20:00
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 21:00 - 22:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 17:00 - 20:00
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:00
อาทิตย์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621505787

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากขอบคุณไปยังคุณหมอ Opd ห้อง1 เมื่อวานด้วยครับ ที่นัดคุณแม่ผมมาถอนฟันจนเสร็จ
วันนี้ 4 มีนาคม 2563 มาลงทะเบียนเพื่อรับบริการตั้งแต่เวลา 6.00 น.เพราะเห็นว่าใกล้บ้านผมเลยเลือกมาทำที่สถาบันทันตกรรมนี้ เพื่อขอรับบริการถอนฟันเนื่องจากฟันแตก หวังทำให้เสร็จในเวลาราชการหวังให้เสร็จในวันเดียว ก่อนเข้ามีการคัดกรองผู้มารับบริการป้องกันจากCovic-19 ดีมาก เริ่มเรียกคิวตอน7.40 น. พนักงานชั้น2 บริการดีมากถามว่า : "มีประกันสังคมไหมคะ" ผมตอบว่า"ประกันสังคมผมเป็นโรงพยาบาลเกษมราษฏ์ใช้ที่นี่ได้หรอ" พนักงานตอบว่า : "ใช้ได้คะ" ผมเลยตอบพนักงานว่า : "งั้นก็ใช้ประกันสังคมละกันเพราะตั้งแต่ทำงานและส่งประกันสังคมมาหลายปีไม่เคยใช้เลย" เรียกคิวได้เข้าตรวจพบเวลาประมา9.20 น. กับหมอฟันผู้ชายห้องเบอร์2 หมอให้ไปX-ray แล้วกลับมาห้องตรวจ(แต่ไม่ได้ทำการถอนฟันให้) หมอพูดผลักใสให้ไปทำข้างนอกหรือผลักใสไปทำนอกเวลาราชการแทน หรือถ้าจะครอบฟันก็ให้รอคิว1ปีหรือถ้าอยากได้เร็วหมอพูดว่า "ทำข้างนอกจะไวกว่า" อยากถามว่า 1.หรือเพราะผมใช้สิทธิ์ประกันสังคมถึงได้การรับบริการแบบผลักใสกันแบบนี้? 2.หมอผลักใสผู้มารับบริการแบบนี้เหมาะสมแล้วหรอ? #หมอผลักใสผู้มารับบริการให้ไปทำข้างนอกแทน
วันหยุด ลงลิฟท์มาชั้นล่าง จะเดินออก ปรากฏว่าประตูล็อกทุกบาน รปภ.อยู่ข้างนอก ชี้นิ้วไล่ให้ไปออกชั้น2 คือถ้าจะให้ออกชั้น2 ควรติดป้ายบอกนะครับจะได้ไม่ต้องเปลืองพลังงานไฟฟ้าลงลิฟท์มาชั้นล่าง แล้วประตูก็ล็อกทุกบาน จะมีรปภ.เฝ้าทำไมตั้ง2คน ฝากปรับปรุงด้งยนะครับ แค่ติดป้ายในลิฟท์ คงไม่ยากมั้งครับ
1. รอนานมาก >>> เคสใหม่ออกระบบนัดแล้ว ก็ควรนัดเป็นรอบเวลาเช่นเดียวกันครับ 2. แบบประเมินความพึงพอใจ(google form)​ ไม่สามารถใช้งานได้จริงครับ >>> ควรแก้ไขโดยด่วนครับ ถ้าสถาบันทันตกรรมอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้อินบอกซ์มานะครับ https://forms.gle/FYugG3NHqyaAjREm7
นัดคิวครอบฟันใหม่ ได้วันที่8 กันยายน พอคอมเพลนขอเปลี่ยนหมอ และนัดเวลานอกราชการ บอกไม่มีคิวหมอคนอื่นต้องรอเป็นปี ถ้ามีคิวถึงโทรนัดคนไข้ได้ มีแบบนี้ด้วยหรอคะ แล้วคนไข้ต้องทนรับปากหมอที่จะพูดอะไรก็ได้หรอคะ ถึงเปลี่ยนหมอไม่ได้? แบบนี้เรียกว่าอะไรคะ มาทำฟันได้แต่เสียสุขภาพจิต! #ต้องนัดหมอรักษาสุขภาพจิตต่อเลยไหมคะ
weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..สอบเทียบ ค่าความชื้นได้..สอบถาม..id line:weifo1
การจะช่วยประหยัดพลังงานเช่นไฟฟ้าในห้องที่ผู้ป่วยรอบริเวณชั้น 5 นั้น ควรจะมีการติดตั้งม่านบังแดดที่ส่องเข้ามาโดยตรงโดยเฉพาะช่วงเช้า จะมีแสงแดดแผ่ความร้อนเข้ามา ทำให้แอร์ทำงานหนักและผู้มารับบริการร้อนไปด้วย
เปิดประสบการณ์มาครั้งแรกเลยค่ะ ขั้นตอนคือ งง. รอนานมากกกกกก #พอถึงคิวไปหาหมอ หมอกับหมานี่คือ หมานี่หงอไปเลย เพราะหมอดุมาก ลูกชายคืออายุแค่ 6 ขวบ เด็กมันต้องกลัวการถอนฟันมั้ยคะ แล้วยิ่งคุณหมอดุเด็กก็ต้องร้องไห้ป่ะ คุณหมอก็เล่นปิดปากลูกหนูเลยค่ะ คือตลอดชีวิตเด็กคนนี้คงกลัวการถอนฟันไปตลอดชีวิต ก่อนหน้าคือคุณหมอ ก็พยายามบอกให้แม่ไปโยกฟันเอง แต่แม่ไม่อยากโยกเพราะมันจะเน่าก่อน แต่ท่าทางคุณหมอคือโมโหที่แม่ไม่ทำตามเลยลงที่เด็กแบบนี้ หนูคิดว่าสภาวะทางอารมณ์คุณหมอคงผิดปกติ ช่วยให้หน่วยงานต้นสังกัด ช่วยกำกับดูแลด้วยนะคะ #ส่วนตัวดิฉันคงไม่กลับมาที่นี่อีก #ขณะที่นั่งพิมพ์ก็รอเจ้าหน้าที่ ที่จอดรถขวางอยู่มาเลื่อนรถออก แต่ รปภ. บอกว่า พี่ไปรับลูกสาว ซึ่งนี่เวลาราชการ ออกไปนานขนาดนี้ได้ด้วยหรอ คะ
สอบถามค่าบริการ ขูดหินปูนขัดฟัน ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงราคาเท่าไหร่ครับ
Weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง สอบถาม id line:weifo1
Weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง.. สอบถาม id line:weifo1