รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก จังหวัดนนทบุรี

รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก จังหวัดนนทบุรี ขับขี่ปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก จังหวัดนนทบุรี รายการ “ขับขี่ปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก จังหวัดนนทบุรี” เพื่อรณรงค์ป้องการอุบัติเหตุทางถนนและส่งเสริมให้ความรู้การใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยแก่ประชาชน โดยชมรมสื่อสร้างสรรค์ไทยพร้อมด้วยเครือข่ายสมาคมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดนนทบุรี
(1)

เปิดเหมือนปกติ

๏เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ ๔ ปี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรขอน...
13/10/2020

๏เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ ๔ ปี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม อย่างหาที่สุดมิได้๛
🙏

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค
08/10/2020

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

7 วิธีขับขี่ปลอดภัย ช่วงฝนตกและน้ำท่วมขัง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

.................................
#สปคม.

04/10/2020
สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ฟังนะจะได้เข้าใจตรงกัน!!!

#ฟังกันชัดๆ ผบ.ตร. สั่ง Set Zero จุดตรวจ จุดสกัด ด่านตรวจเมา

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบนโยบายการบริหารงาน สั่งยกเลิกการตั้งด่านทั่วประเทศ #ชั่วคราว ให้ทบทวน หลักเกณฑ์ ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัด ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย สามารถป้องกัน ระงับยับยั้งอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน

รวมถึงการวางเป้าติดตั้งกล้องวงจรปิด 5,000 ตัว ทั่วกรุงเทพมหานคร ให้เสร็จสิ้นภายใน 4 เดือน เพื่อสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

#ยกเลิกด่าน #ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ #มอบนโยบายการบริหารงาน

Thairath - ไทยรัฐออนไลน์
03/10/2020

Thairath - ไทยรัฐออนไลน์

คิดเห็นอย่างไร? ผบ.ตร. #ยกเลิกการตั้งด่าน ทั่วประเทศ ทุกประเภท ทั้งจุดตรวจความมั่นคง จุดตรวจป้องกันอาชญากรรม รวมถึงจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง⁣

#ยกเลิกด่านตรวจ

ปรับชื่อเรียก‘ดีเซล’จาก‘บี 7’สู่‘บี 10’ - วันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป ปั๊มปตท. ผู้นำตลาf
13/09/2020
ปรับชื่อเรียก‘ดีเซล’จาก‘บี 7’สู่‘บี 10’ - วันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป ปั๊มปตท. ผู้นำตลาf

ปรับชื่อเรียก‘ดีเซล’จาก‘บี 7’สู่‘บี 10’ - วันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป ปั๊มปตท. ผู้นำตลาf

ปรับชื่อเรียก‘ดีเซล’จาก‘บี 7’สู่‘บี 10’ - วันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป ปั๊มปตท. ผู้นำตลาดจะจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี 10 ใ...

02/09/2020
เจ๋งดีนะ

เจ๋งดีนะ

ทักษะการขับขี่ที่น่าทึ่ง

ข่าวนนทบุรี
09/08/2020

ข่าวนนทบุรี

#ข่าวนนทบุรี ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก ฉบับที่ 119 วันที่ 9 สิงหาคม 2563

กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน!!! ไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพและไม่เรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถนะใหม่หรือทดสอบขับรถใหม่ตามข้อมูลที่มีการแชร์กันในขณะนี้อย่างแน่นอน แต่จะศึกษาถึงแนวทางการคัดกรองผู้ที่ขาดสมรรถนะหรือมีสภาวะโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงหรือมีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่อย่างปลอดภัย
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกยืนยันว่าจะไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพและไม่เรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่หรือทดสอบขับรถใหม่ตามข้อมูลที่มีการแชร์กันในขณะนี้อย่างแน่นอน แต่จะมีการศึกษาว่าจะทำอย่างไรที่คัดกรองผู้ที่ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพหรือมีสภาวะโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่อย่างปลอดภัย เช่น โรคทางสมอง โรคปัญหาการมองเห็นที่รักษาไม่หาย เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน โดยการศึกษาดังกล่าวต้องหารือร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสภา และต้องพิจารณาข้อกฎหมายประกอบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ ดังนั้น ที่มีการแชร์ข้อมูลว่าจะมีการยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพที่ออกให้แล้วหรือการให้เข้ามาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่หรือทดสอบขับใหม่จึงไม่เป็นความจริง การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถยังคงเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามปกติ
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกยังได้มีการนำสถิติการเกิดอุบัติเหตุและผลการศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถ โดยแบ่งเป็น 7 มิติ ประกอบด้วย
1.การกำหนดสภาวะโรค
2.การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
3.การอบรมและทดสอบความรู้ของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ภาคทฤษฎี) โดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ให้สอดคล้องกับการขอรับใบอนุญาต พร้อมทั้งจัดทำระบบอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์แบบ e-Learning
4.การอบรมการขับรถและทดสอบความสามารถในการขับรถของผู้ขอรับใบอนุญาตภาคปฏิบัติ
5.การบริหารจัดการ
6.การปรับปรุงรูปแบบใบอนุญาตขับรถ โดยจะปรับปรุงให้สอดคล้องกับอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1968 และ
7.การควบคุมพฤติกรรมการขับรถด้วยมาตรการตัดแต้ม (การติดตามประเมินผล) เพื่อพัฒนามาตรฐานใบอนุญาตขับรถของประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกมิติ ยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศ
----------------------------------
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805-6
Fax. 0-2271-8805

==============================

แฟน ๆ เพจ #Newsnon
ลึกทุกประเด็น เน้นทุกข่าว เข้าถึงทุกคน
................................................
อย่าลืมกด See First ติดดาว ⭐️ เพจด้วยนะ
จะได้ไม่พลาดข่าวสาร แจ้งเหตุเตือนภัยในจังหวัดนนทบุรี 🙏

25/06/2020
EasyYukhon

😎แจ็ค นักรบด่านเถื่อน!!!

ถ้าพี่จะลองกับผมก็ได้
ผมเป็นสื่อมวลชน
"แจ็ค"เดือดคาด่านสกัด
ขู่แจ้งจับตำรวจ
อธิบายกฎระเบียบ
ไม่หวั่นเกรงจริงๆ

เผย 10 จังหวัดที่มี “รถยนต์” จำนวนมากที่สุดในประเทศ
25/06/2020
เผย 10 จังหวัดที่มี “รถยนต์” จำนวนมากที่สุดในประเทศ

เผย 10 จังหวัดที่มี “รถยนต์” จำนวนมากที่สุดในประเทศ

ในปัจจุบันนี้ เชื่อว่าหลายคนคงปฎิเสธไม่ได้เลยว่า "รถ หรือ ยวดยานพาหนะ" เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในการดำรงชีว.....

7 สัญญาณไฟบนหน้าปัดรถ ที่ไม่ควรมองข้าม
21/06/2020
7 สัญญาณไฟบนหน้าปัดรถ ที่ไม่ควรมองข้าม

7 สัญญาณไฟบนหน้าปัดรถ ที่ไม่ควรมองข้าม

หลายคนมักจะมองข้าม สัญญาณต่างๆที่คอยแจ้งเตือนบนหน้าปัดรถ ซึ่งมันสิ่งสำคัญที่คนใช้รถควรรู้ไว้

😎ตรวจเช็คกันบ้างก็ดีนะ!!!!
18/06/2020
เสี่ยงอันตราย 13 สิ่งที่ควรตรวจเช็คก่อนสตาร์ทรถ อย่าปล่อยจนสายเกินไป – Beautiestyles

😎ตรวจเช็คกันบ้างก็ดีนะ!!!!

Happinessเสี่ยงอันตราย 13 สิ่งที่ควรตรวจเช็คก่อนสตาร์ทรถ อย่าปล่อยจนสายเกินไป June 14, 2020 - by admin - Leave a Comment เสี่ยงอันตราย 13 สิ่....

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
19/05/2020

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! จุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมากโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถตามหลังรถขนาดใหญ่ หรืออยู่ในพื้นที่ที่เป็นจุดบอดของรถขนาดใหญ่

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ได้รับความนิยมใช้ในการเดินทางสูง เนื่องจากสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะในเขตชุมชน หรือเส้นทางการจราจรติดขัด ซึ่งอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ เช่น การประเมินสถานการณ์ ความผิดพลาดในการตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ฉุกเฉิน ความผิดพลาดในการควบคุมรถ ความไม่ตั้งใจในการขับรถ หรือเกิดจากการฝ่าฝืน หรือกระทำผิดกฎจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยอุบัติเหตุที่เกิดระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ ที่เกิดจากการมองเห็นของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่จุดบอด ทั้งนี้พื้นที่อันตรายของรถขนาดใหญ่ ได้แก่ บริเวณด้านขวา และด้านหน้าของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น เนื่องจากความสูงของตัวรถ ด้านหลังของรถบรรทุกที่กระจกมองหลังของคนขับรถบรรทุกไม่สามารถเห็นด้านหลังของรถได้ และด้านซ้ายของรถบรรทุก ที่มีทัศนวิสัยแคบ โดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงเข้าไปอยู่ใกล้พื้นที่บอดของรถบรรทุกในทุกกรณี

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรให้ผู้ขับรถและผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย กรมการขนส่งทางบก พร้อมกระตุ้นและส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนด้วยการนำร่องเป็นองค์กรแห่งความปลอดภัย กำหนดให้เขตพื้นที่ภายในสำนักงานของกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% ซึ่งจะเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่บุคลากรภายในหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ เข้ามาติดต่อราชการ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อร่วมเสริมสร้างจิตสำนึก ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมจัดสถานที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยเข้ามาติดต่อราชการภายในบริเวณเขตพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100% ไว้โดยเฉพาะ พร้อมเชิญชวนให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนนแล้วยังช่วยลดความสูญเสียชีวิตได้ด้วย ทั้งนี้เพื่อลดระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บและช่วยป้องกันการสูญเสียชีวิต ขอแนะนำประชาชนควรเลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมเชิญชวนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ซ้อนท้ายเกินหนึ่งคน เพราะรถจะเสียการทรงตัว โดยเฉพาะการ ขับผ่านบริเวณทางแยก หรือออกจากซอย และตรวจสอบสัญญาณไฟท้ายรถจักรยานยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นเส้นทางและป้องกันอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้อีกทางหนึ่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด
-------------------------------------
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

แอร์รถไม่เย็น มีแต่ลม 8 วิธีแอร์เย็นฉ่ำหนำใจ ไม่เหม็นอับ เเบบได้ผล
06/05/2020
แอร์รถไม่เย็น มีแต่ลม 8 วิธีแอร์เย็นฉ่ำหนำใจ ไม่เหม็นอับ เเบบได้ผล

แอร์รถไม่เย็น มีแต่ลม 8 วิธีแอร์เย็นฉ่ำหนำใจ ไม่เหม็นอับ เเบบได้ผล

สำหรับผู้ที่ใช้รถในการเดินทาง หรือว่าใช้รถในชีวิตประจำวัน วันที่อากาศร้อนๆ เวลาที่เข้ามาในรถก็ต้องการท...

เปิดมาตรการ กรมขนส่งฯ คุมเข้ม รถสาธารณะ - แท็กซี่ กรณีโดยสารข้ามจังหวัด ช่วง โควิด 19
05/05/2020
เปิดมาตรการ กรมขนส่งฯ คุมเข้ม รถสาธารณะ - แท็กซี่ กรณีโดยสารข้ามจังหวัด ช่วง โควิด 19

เปิดมาตรการ กรมขนส่งฯ คุมเข้ม รถสาธารณะ - แท็กซี่ กรณีโดยสารข้ามจังหวัด ช่วง โควิด 19

ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากาก - กรอกแบบคำถามสุขภาพ

เริ่มแล้ววันนี้!! ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อขึ้นไป วิ่งเข้าพื้นที่นนทบุร
25/04/2020
เริ่มแล้ววันนี้!! ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อขึ้นไป วิ่งเข้าพื้นที่นนทบุร

เริ่มแล้ววันนี้!! ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อขึ้นไป วิ่งเข้าพื้นที่นนทบุร

เริ่มแล้ววันนี้!! ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 …

ชมวิธีถ้ามี คนจอดรถ หน้าบ้านเรา
20/04/2020
ชมวิธีถ้ามี คนจอดรถ หน้าบ้านเรา

ชมวิธีถ้ามี คนจอดรถ หน้าบ้านเรา

Captionpost ข่าวดารา บันเทิง กระแส Sadly, the world is not always fun and bright. Sometimes hard decisions have to be made, even if they break your heart. A few days ago, this 12-year-old boy had to make one just like that.

🇹🇭🇹🇭 มหาดไทย ทำระบบการค้นหาข้อมูลประกาศ/ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อของทุกจังหวัด 🔵 ง่ายๆ เพียงกด “แผนที่จังหวัด” ที่ต้องก...
10/04/2020
ประกาศ / คำสั่งจังหวัด – ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

🇹🇭🇹🇭 มหาดไทย ทำระบบการค้นหาข้อมูลประกาศ/ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อของทุกจังหวัด

🔵 ง่ายๆ เพียงกด “แผนที่จังหวัด” ที่ต้องการทราบข้อมูล

👉👉 ตามลิงค์นี้ url : http://www.moicovid.com/ประกาศ-คำสั่งจังหวัด/
.

#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #โควิด19 #covid19

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดูไว้ จะได้สะดวกกันทุกคน
07/04/2020
วิธีการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

ดูไว้ จะได้สะดวกกันทุกคน

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่ต้องการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีก็ว่าได้ โดยทางเลือกนี้ก็คือการต่อภาษี.....

บขส. หยุดเดินรถทุกเส้นทาง 100% หลังรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว เริ่ม 3 เม.ย.63 แนะผู้โดยสารขอคืนตั๋ว -
04/04/2020
บขส. หยุดเดินรถทุกเส้นทาง 100% หลังรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว เริ่ม 3 เม.ย.63 แนะผู้โดยสารขอคืนตั๋ว -

บขส. หยุดเดินรถทุกเส้นทาง 100% หลังรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว เริ่ม 3 เม.ย.63 แนะผู้โดยสารขอคืนตั๋ว -

      ตามที่รัฐบาลได้ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เม.ย. 2563 ห้า.....

02/04/2020
Photos from รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก จังหวัดนนทบุรี's post
02/04/2020

Photos from รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก จังหวัดนนทบุรี's post

31/03/2020
29/03/2020
ขยายเวลาต่ออายุใบขับขี่ จนกว่าจะยกเลิก พรก. ฉุกเฉิน
29/03/2020
ขยายเวลาต่ออายุใบขับขี่ จนกว่าจะยกเลิก พรก. ฉุกเฉิน

ขยายเวลาต่ออายุใบขับขี่ จนกว่าจะยกเลิก พรก. ฉุกเฉิน

กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาต่ออายุใบขับขี่ หมดอายุ ใช้ต่อได้จนกว่าจะมีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน-ขนส่งงดท.....

25/03/2020
COVID 19 เราต้องเด็ดขาด!!!!
23/03/2020

COVID 19 เราต้องเด็ดขาด!!!!

Angela Merkel ประกาศ 9 กฏเหล็กมาตรการสู้ Covid19

ถึงแม้ว่ามาตรการของเยอรมนีจะเข้มข้นอยู่แล้ว จนทำให้วิถีชีวิตของคนเยอรมันเปลี่ยนไปไม่น้อยในปัจจุบัน แต่เพื่อเป็นการต่อสู้กับไวรัส ในวันนี้ 22.03.2020 เวลา 17:30 (เวลาเยอรมัน) ได้ประกาศมาตรการสู้ักับโคโรนาไวรัสโดยมีมาตรการทั้งหมด 9 ข้อดังต่อไปนี้

มาตรการที่ 1 : ลดการสัมผัสและใกล้ชิด บุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ครอบครัวตัวเองให้มากที่สุด

มาตรการที่ 2 :ให้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลที่อย่างน้อย 1.5 เมตร แนะนำที่ 2 เมตร

มาตรการที่ 3: พบปะในที่สาธารณะได้ไม่เกิน 2 คนยกเว้น คนที่เป็นครอบครัวเดียวและต้องอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน

มาตรการที่ 4: ยังคงให้สามารถออก ไปทำงาน ไปหาหมอ ​ ไปสอบ ไปร้านขายยา หรือเดินออกกำลังกายเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์​ได้

มาตรการที่ 5: งดการจัดงานปาร์ตี้ทั่วประเทศ ไม่ว่าที่ไหน​ ไม่ว่าจะเป็นภายในบ้าน ซึ่งตำรวจและหน่วยงานดูแลความเรียบร้อย จะออกตรวจตราคนที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มข้น

มาตรการที่ 6: ร้านอาหารทั้งหมดยังคงปิดตามเดิม โดยให้ยังคงเหลือแค่บริการส่งอาหารและมารับเองที่ร้านค้า

มาตรการที่ 7: ธุรกิจการบริการทั้งหมดที่มีการสัมผัสร่างกายจะต้องปิด ไม่ว่าจะเป็นร้านตัดผม, แต่งหน้า, ร้านสัก และที่สำคัญคือ "ร้านนวด" แต่ให้ยกเว้นการรักษา​(เช่น การทำกายภาพบำบัด)​

มาตรการที่ 8: ให้รักษาความสะอาด สุขอนามัย ทั้งที่บ้านและในที่ทำงานอย่างเต็มที่​ โดยเฉพาะการให้บริการทางสาธารณะ​ (อย่างรถประจำทาง​ รถไฟ)​

มาตรการที่ 9: มาตรการดังกล่าวมีผลอย่างน้อยสองอาทิตย์

โดยมาตรการข้างต้นมีผลบังคับใช้ทั้งประเทศเยอรมนี

**ทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำแนะนำ​ แต่เป็นคำสั่ง​ หากใครฝ่าฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุด**

*** สำหรับพรุ่งนี้จะเป็นการแถลงการณ์สำหรับกฏหมายและนโยบายช่วยเหลือด้านการเงินและกิจการต่อไป***

ดังนั้นพ่อบ้านขอให้ทุกคนกด See first เพจเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารที่สำคัญด้วยครับ

"ทนอีกนิดนะครับ เดี๋ยวเราก็จะชนะมันแล้ว"

****บทลงโทษ​ ณ​ ปัจจุบันคือปรับสูงสุด​ 25,000 Euro(เกือบหนึ่งล้านบาท)​ และโทษจำคุกสูงสุด​ 2 ปี*****

#พ่อบ้านเยอรมัน
#เยอรมัน #เยอรมนี #Germany #German #Covid19 #Coronavirus

ที่มา Taggeschau Livesteam:
https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/livestream3/index.html

ขั้นตอนลงทะเบียน ขอรับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าผ่านแอพ แค่กรอก รอรับเ
19/03/2020
ขั้นตอนลงทะเบียน ขอรับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าผ่านแอพ แค่กรอก รอรับเ

ขั้นตอนลงทะเบียน ขอรับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าผ่านแอพ แค่กรอก รอรับเ

ขั้นตอนลงทะเบียน ขอรับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าผ่านแอพ แค่กรอก รอรับเงินที่บ้านได้เลยขั้นตอนลงทะเบียน ขอร.....

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี
18/03/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี

"เรือด่วนเจ้าพระยาติดแอร์" วิ่งนนทบุรี-สาทรเชื่อมรถไฟฟ้า 30 นาที 30 บาท ตลอดสายเริ่มพ.ค.นี้
17/03/2020
"เรือด่วนเจ้าพระยาติดแอร์" วิ่งนนทบุรี-สาทรเชื่อมรถไฟฟ้า 30 นาที 30 บาท ตลอดสายเริ่มพ.ค.นี้

"เรือด่วนเจ้าพระยาติดแอร์" วิ่งนนทบุรี-สาทรเชื่อมรถไฟฟ้า 30 นาที 30 บาท ตลอดสายเริ่มพ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช …

Thai PBS News
16/03/2020

Thai PBS News

สรุป! ผลประชุม COVID-19

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ COVID-19 ได้มีมติเสนอ ครม.พิจารณาประเด็นต่างๆ ในวันพรุ่งนี้ (17 มี.ค. 63) ดังต่อไปนี้

-เลื่อนหยุดสงกรานต์ 13-15 เม.ย. 63

-ปิดมหาวิทยาลัย โรงเรียน (รวมอินเตอร์) โรงเรียนกวดวิชา

-ปิดสนามมวย สนามชนไก่ สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ (ที่มีคนชุมนุมเกิน 50 คน)

#ThaiPBSnews #COVID19 #ไวรัสโคโรานาสายพันธุ์ใหม่2019

ประกาศตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค รวม "กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต." ด้วย
14/03/2020
ประกาศตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค รวม "กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต." ด้วย

ประกาศตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค รวม "กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต." ด้วย

ประกาศตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค รวม "กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต." ด้วย

10/03/2020
ข่าวสารชลบุรี-ระยอง

ข่าวสารชลบุรี-ระยอง

ฟังกันให้ขัดๆ จากปากคุณหมอ
เสียเวลาฟังกันซักนิด เกี่ยวกับไวรัส โควิด19

ที่อยู่

ชมรมสื่อสร้างสรรค์ไทย 19/30 หมู่ที่ 4 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง
Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

0931375791

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก จังหวัดนนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก จังหวัดนนทบุรี:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด