Institute of Geriatric Medicine, DMS, MOPH, Thailand.

Institute of Geriatric Medicine, DMS, MOPH, Thailand. Policies Advocacy/ Developing/ Training / Promoting on Elderly Health Service suitable for Thailand and coorperation with ASEAN countries and other region.

เปิดเหมือนปกติ

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ห่วงใยผู้สูงอายุ แนะหลัก 5 อ. ห่างไกลโควิด 19
16/03/2021

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ห่วงใยผู้สูงอายุ แนะหลัก 5 อ. ห่างไกลโควิด 19

การประชุมชี้เเจงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุจากชุมชนสู่สถานบริการอย่างเชื่อมโยงไร้รอยต่อ       ในวันที่ 1 กุมภาพั...
01/02/2021
การประชุมชี้แจงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุจากชุมชนสู่สถานบริการอย่างเชื่อมโยงไร้รอ

การประชุมชี้เเจงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุจากชุมชนสู่สถานบริการอย่างเชื่อมโยงไร้รอยต่อ
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กรมการเเพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

📣ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงวันและขยายเวลาการรับสมัครการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น การจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมอง...
06/01/2021
รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น การจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อ

📣ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงวันและขยายเวลาการรับสมัครการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น การจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรสำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม (Dementia Care Manager; DT CM) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

♦️รายละเอียดดังนี้
http://agingthai.dms.go.th/agingthai/personnel/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9/

หน้าแรก » รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น การจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร....

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น การจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรสำหรับผู้จัดการ...
14/12/2020

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น การจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรสำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม (Dementia Care Manager; DT CM)
วันที่ 27 – 29 มกราคม 2564 (3วัน)
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดดังนี้ (ปิดรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2564 รับจำนวน 120 คน)
http://agingthai.dms.go.th/agingthai/personnel/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9/

16/10/2020
ระบบ Aging Health Data

ปัจจุบัน หน่วยบริการในกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 58 จังหวัด ใช้ระบบ Aging Health Data โดยใช้งานเต็มพื้นที่จำนวน 45 จังหวัด และ อีก 13 จังหวัด ที่สถานบริการนำร่องเป็นบางพื้นที่
ทั้งนี้ หากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ Email: [email protected]

16/10/2020
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์

เสวนานวัตกรรมสุขภาพรองรับสังคมสูงวัย ในงาน INTERCARE ASIA 2020

กรมการแพทย์แนะเตรียมความพร้อมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมกรมการแพทย์ แนะการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมควรดูแลด้วยความเข้าใจ อดทน แ...
01/10/2020

กรมการแพทย์แนะเตรียมความพร้อมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

กรมการแพทย์ แนะการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมควรดูแลด้วยความเข้าใจ อดทน และใจเย็น ผู้ดูแลต้องหมั่นดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด เพื่อพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยให้มีสุขภาพดีและมีความสุข
นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมต้องประสบกับปัญหาความจำ หลงลืม ไม่สามารถจำสิ่งใหม่ๆได้ มีปัญหาทางด้านอารมณ์ หงุดหงิดง่าย สิ้นหวัง ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทำพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสม เช่น ตะโกน ก้าวร้าว มีอาการทางจิต หวาดระแวง หูแว่ว ภาพหลอน ตลอดจนไม่สามารถสื่อภาษาให้ผู้อื่นเข้าใจ และไม่เข้าใจการสื่อสารของผู้อื่นเช่นกัน ดังนั้นผู้ดูแลผู้ป่วยจึงต้องทำความเข้าใจกับภาวะของโรคสมองเสื่อม เพื่อจะได้ให้การดูแลและเข้าใจอาการของผู้ป่วยมากขึ้น
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาวะโรคสมองเสื่อมที่ผู้ป่วยต้องประสบอยู่ การดูแลมักจะตกเป็นภาระของสมาชิกครอบครัวคนใดคนหนึ่ง อาจทำให้ผู้ดูแลมีความรู้สึกฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย พูดจาและมีพฤติกรรมที่รุนแรงกับผู้ป่วย ดังนั้นก่อนที่จะดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี จะต้องดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีก่อน เช่น ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสุขภาพประจำปี ป้องกันตนเองจากการบาดเจ็บจากการดูแลผู้ป่วย เช่น ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะอาการปวดหลัง ปวดไหล่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนย้ายหรือยกตัวผู้ป่วยไม่ถูกวิธีและเกินกำลังของตน นอกจากนี้ ควรทำจิตใจให้แจ่มใส นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสุข คลายความเครียด และที่สำคัญควรเตรียมแผนสำรองในกรณีที่ตนเองมีภารกิจส่วนตัวที่จำเป็นหรือเจ็บป่วย อย่างไรก็ตามทุกคนในครอบครัวต้องมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ไม่ทิ้งภาระทั้งหมดให้แก่ผู้ดูแลหลักเพียงคนเดียว และควรจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม เพื่อการดูแลผู้ป่วยให้มีสุขภาพดีและมีความสุข

**********************************
#กรมการแพทย์ #สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ #เตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
-ขอขอบคุณ-
1 ตุลาคม 2563

ดูเเลคนที่คุณรักด้วยความเข้าใจ#วันผู้สูงอายุสากล1 ตุลาคม ของทุกปีhttps://youtu.be/0pULSAvreZ0
01/10/2020
Super SAFE

ดูเเลคนที่คุณรักด้วยความเข้าใจ
#วันผู้สูงอายุสากล
1 ตุลาคม ของทุกปี
https://youtu.be/0pULSAvreZ0

สำหรับผู้สูงอายุล้ม 1 ครั้ง อาจเป็นสัญญาณของการมีโรคหรือภาวะผิดปกติที่อาจอันตรายถึงชีวิต หากไม่ได้รับกา....

1 ตุลาคม วันผู้สูงอายุสากล"องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันผู้สูงอายุสากล" หรือ "Interna...
01/10/2020
โจรขโมยความจำ

1 ตุลาคม วันผู้สูงอายุสากล
"องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันผู้สูงอายุสากล" หรือ "International Day of Older Persons" โดยกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) จากการประชุมขององค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533)"

https://youtu.be/hkSax9wy8bA

สุขภาพสมองของคุณเป็นอย่างไร ?? แค่..หลงลืมธรรมดาหรือสมองเสื่อม ติดตามข้อมูลข่าวสารและความรู้เพิ่มเติมได้.....

ถึงผู้เกษียณทุกท่านนะคะ       ❤️❤️
30/09/2020

ถึงผู้เกษียณทุกท่านนะคะ
❤️❤️

Photos from Institute of Geriatric Medicine, DMS, MOPH, Thailand.'s post
30/09/2020

Photos from Institute of Geriatric Medicine, DMS, MOPH, Thailand.'s post

03/09/2020
Institute of Geriatric Medicine, DMS, MOPH, Thailand.

Institute of Geriatric Medicine, DMS, MOPH, Thailand.

ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

03/09/2020
ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

29/06/2020
กรมการแพทย์

ดูแลด้วย❤️ หายด้วยเทคโนโลยี
#กรมการแพทย์

เพลง ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี version ภาษาไทย โดยกองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์

กรมการแพทย์
11/06/2020

กรมการแพทย์

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการโรคโควิด 19 และการดูแลผู้ป่วยกับผู้เชี่ยวชาญจาก SingHealth ประเทศสิงคโปร์ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการโรคโควิด 19 และการดูแลผู้ป่วยรวมทั้งแนวทางการใช้ยา Remdesivir โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร ที่ปรึกษากรมการแพทย์ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ นายแพทย์ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ ผู้อำนวยการสํานักสารสนเทศการแพทย์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

24/05/2020
“The new normal medical service” การแพทย์วิถีใหม่

The new normal medical service หรือ การแพทย์วิถีใหม่ สร้างสังคมแห่งการมีสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนคนไทยทุกคน
#กรมการแพทย์ #new normal

The new normal medical service หรือ การแพทย์วิถีใหม่ โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ....

โรคความดันโลหิตสูงที่ผู้สูงอายุมักเข้าใจผิด💉💊🏥👵👴
18/05/2020

โรคความดันโลหิตสูงที่ผู้สูงอายุมักเข้าใจผิด💉💊🏥👵👴

กรมการแพทย์ชี้ประเด็นโรคความดันโลหิตสูงที่ผู้สูงอายุมักเข้าใจผิด

กรมการแพทย์ ชี้ประเด็นโรคความดันโลหิตสูงที่ผู้สูงอายุมักเข้าใจผิด เช่น เมื่อไม่มีอาการผิดปกติแสดงว่าควบคุมโรคได้ดี หรือ ไม่ควรรับประทานยาต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื่องจากจะทำให้ตับและไตเสื่อม เหล่านี้เป็นความเชื่อที่ผิด

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ ร้อยละ 95 จะตรวจไม่พบสาเหตุ แต่อาจมีปัจจัยเสี่ยงคือ ความอ้วน ภาวะไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ดื่มสุรา รับประทานอาหารเค็ม ไม่ออกกำลังกาย หรือบุคคลในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 5 มีสาเหตุจากโรคอื่นๆ เช่น โรคไต โรคต่อมไร้ท่อ โรคระบบประสาท การได้รับสารเคมีหรือยาบางชนิด ซึ่งโรคความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (ค่าตัวบน) มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว(ค่าตัวล่าง) มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการผิดปกติแต่ก็ก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้ในระยะยาวเช่นไตเสื่อม โรคหัวใจ และ โรคหลอดเลือดสมอง อาการเบื้องต้นที่พบบ่อย เช่น อาการปวดมึนศีรษะ มักปวดตื้อบริเวณท้ายทอยช่วงเช้าหลังตื่นนอน ถ้าความดันโลหิตสูงรุนแรงอาจมีอาการ ปวดศีรษะรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน ตามัว เหนื่อยง่าย และอาจมีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วย

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ ได้แก่ 1. รักษาด้วยการไม่ใช้ยา โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร งดอาหารรสเค็ม รับประทานผัก ผลไม้ ดื่มน้ำให้พอเพียงและบริโภคอาหารที่มีไขมันต่ำ ออกกำลังกายเป็นประจำ ควบคุมน้ำหนัก งดสูบบุหรี่และงดดื่มแอลกอฮอล์ ฝึกสมาธิ ไม่เครียด ทำจิตใจให้ผ่องใส นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ แต่หากความดันโลหิตยังคงสูงอยู่ถึงจะใช้วิธีการรักษาด้วยยา 2. รักษาด้วยการใช้ยา ผู้ป่วยไม่ควรหยุดยาหรือปรับยาด้วยตนเอง และยาลดความดันโลหิตจัดเป็นกลุ่มยาที่มีความปลอดภัยสูงสามารถใช้ต่อเนื่องได้เป็นเวลานานหรือตลอดชีวิต ผู้ป่วยจึงไม่ควรกลัวการรับประทานยาต่อเนื่อง ในทางกลับกันผู้ป่วยหลายรายเข้าใจผิดว่าการกินยาต่อเนื่องจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นทำให้ตับหรือไตเสื่อมจึงหยุดยาเองเมื่อไม่มีอาการผิดปกติ โดยไม่รู้ตัวว่ามีความดันโลหิตสูงหลังหยุดยาเนื่องจากไม่มีอาการผิดปกติ จนกระทั่งเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต หัวใจวาย ไตวาย ผู้ป่วยจึงไม่ควรหยุดยาเอง ยกเว้นเมื่อรับประทานยาแล้วมีความดันโลหิตต่ำ อาการมึนงง หน้ามืด โดยเฉพาะเวลาลุกขึ้นนั่งหรือยืน ควรหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที
**********************************
#กรมการแพทย์ #สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ #โรคความดันโลหิตสูง #ผู้สูงอายุ
ขอขอบคุณ
18 พฤษภาคม 2563

กรมการแพทย์
12/05/2020

กรมการแพทย์

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation:PUI) พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์" ผ่านระบบถ่ายทอด Facebook Live โดยมี รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และนายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

กรมการแพทย์
30/04/2020

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์แนะวิธีออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุช่วงกักตัวอยู่บ้าน

กรมการแพทย์ โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ แนะวิธีออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุช่วงกักตัวอยู่บ้าน โดยออกกำลังกายง่ายๆ ทำงานอดิเรกทำ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะนี้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องกักตัวอยู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อจึงไม่สามารถไปออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมนอกบ้านได้ การออกกำลังกายภายในบ้านง่ายๆ เช่น การเดิน การยืนทรงตัว เล่นโยคะ การเต้นรำ อย่างต่อเนื่องประมาณ 30 นาที จะทำให้ผู้สูงอายุคลายเครียดหรือลดการเกิดภาวะซึมเศร้าได้

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สูงอายุควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆ เช่น การนั่งหรือนอนดูทีวี เล่น social media เป็นเวลานานๆ เป็นต้น โดยการทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. กิจวัตรประจำวันต่างๆ เช่น งานบ้าน กวาดถูบ้าน รดน้ำต้นไม้ กวาดใบไม้ 2. กิจกรรมสันทนาการหรืองานอดิเรก เช่น การร้องเพลง เต้นรำ วาดภาพ ถ่ายรูป ปลูกต้นไม้ 3. การออกกำลังกายง่ายๆ เช่น การเดินย้ำเท้าอยู่กับที่ เดินแกว่งแขนไปมา เล่นโยคะ การเต้นรำ 4. ใช้ social media ติดต่อกับเพื่อนหรือญาติ พี่ น้อง โดยไม่ต้องอยู่ใกล้ชิดกัน ส่วนผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคข้อเข่าเสื่อม ควรได้รับคำแนะนำหรืออยู่ในการดูแลของแพทย์ การออกกำลังกายควรเริ่มด้วยการยืดเหยียดเพื่อให้ร่างกายเตรียมพร้อมและปรับตัว การออกกำลังต้องไม่หนักเกินไป โดยอาจสังเกตอาการที่บ่งบอกว่าออกกำลังกายหนักเกินไป เช่น เวียนศีรษะ ใจสั่น จุกเสียดแน่นหน้าอก ก่อนหยุดควรมีการเคลื่อนไหวเบาๆหลังการออกกำลังกาย ควรออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 30 นาทีเป็นประจำทุกวันจะส่งผลดีต่อร่างกายหลายระบบ เช่น หัวใจ หลอดเลือด ฝึกการทรงตัวเพิ่มความแข็งของกล้ามเนื้อทำให้ลดความเสี่ยงการหกล้ม ลดการสูญเสียมวลกระดูก ทำให้กระดูกแข็งแรงลดโอกาสกระดูกหัก กระตุ้นการทำงานของลำไส้ลดอาการท้องอืดท้องผูก และยังทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข
ในช่วงกักตัวอยู่บ้านอีกด้วย

**********************************

#กรมการแพทย์ #สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ #กักตัวอยู่บ้าน
#ไวรัสโคโรนา2019 #COVID19 #ผู้สูงอายุ
-ขอขอบคุณ- 30 เมษายน 2563

กรมการแพทย์
26/03/2020

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์อบรมด้วยระบบ Facebook Live หัวข้อการเตรียมความพร้อมด้านการรักษา COVID-19 หากเกิดการระบาดในวงกว้าง ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 -17.00 น.

กรมการแพทย์
23/03/2020

กรมการแพทย์

แพทย์แนะประชาชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่กลับภูมิลำเนา กักตัว ป้องกัน COVID-19 แพร่สู่ผู้สูงอายุ

อธิบดีกรมการแพทย์ ชี้ประชาชนกลุ่มประชาชนในกทม.และปริมณฑลที่เดินทางกลับภูมิลำเนาต้องกักตัวและสังเกตตัวเอง 14 วัน เนื่องจากเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถติดต่อจากผู้ติดเชื้อที่ยังไม่แสดงอาการไปยังกลุ่มผู้สูงอายุ
ในครอบครัว ทำให้มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไป

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชนเป็นวงกว้าง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเชื้อดังกล่าวติดต่อได้ทางละอองฝอยของสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ละอองจากการไอจามในระยะ 1-1.5 เมตร หรือการพูดคุยใกล้ชิด การสัมผัสสารคัดหลั่งที่อยู่ตามสิ่งของต่าง ๆ
แล้วไปโดนเยื่อบุต่าง ๆเช่น ตา จมูก ปาก ประกอบกับการแพร่เชื้อสามารถติดต่อจากผู้ที่ติดเชื้อที่ยังไม่แสดงอาการได้
โดยหากมีการติดเชื้อในผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรงรวมถึงผู้สูงอายุ จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไป และจากการเดินทางกลับของประชาชนที่ทำงานในกรุงเทพฯและปริมณฑล สู่ภูมิลำเนาพร้อมกันจำนวนมาก ทำให้เกิดความแออัดระหว่างรอเดินทางและระหว่างเดินทาง โดยพบว่าผู้เดินทางจำนวนมากไม่ได้มีการป้องกันการติดเชื้ออย่างเหมาะสม อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้เดินทางและนำไปแพร่กระจายในพื้นที่ปลายทาง และ สู่ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ทางกรมการแพทย์จึงได้จัดทำข้อแนะนำในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า
สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ขอให้ทุกคนแยกตัวออกจากผู้อื่น เพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน โดยระหว่างนั้นให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. เมื่อกลับถึงบ้านควรอาบน้ำสระผมทำความสะอาดร่างกาย เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที
2. ไม่เข้าใกล้หรือสัมผัสกับผู้สูงอายุหรือเด็กอย่างเด็ดขาด โดยรักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
3. แยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น หากแยกห้องไม่ได้ควรแยกบริเวณที่นอนให้ห่างจากคนอื่นมากที่สุด และควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ควรนอนร่วมกันในห้องปิดที่ใช้เครื่องปรับอากาศ
4. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน ควรรับประทานในห้องของตนเอง หรือหากรับประทานอาหารด้วยกันควรแยกรับประทานของตนเองไม่รับประทานอาหารร่วมสำรับเดียวกันหรือใช้ช้อนกลางร่วมกัน และ รักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 2 เมตร
5. สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่จะออกมาจากห้องที่พักอาศัย
6. ล้างมือด้วยสบู่หรือทำความสะอาดมือด้วย Alcohol gel ทุกครั้งที่จำเป็นจะต้องสัมผัสกับผู้อื่นหรือหยิบจับของที่จะต้องใช้ร่วมกับผู้อื่น
7. หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ร่วมกัน
และหากพบความปกติของร่างกาย เช่น รู้สึกมีไข้ตัวร้อน ร่วมกับมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก ให้รีบพบแพทย์ โดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าไปด้วย
-ขอขอบคุณ-
23 มีนาคม 2563

10/03/2020
ประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์

ผู้บริหารกรมการแพทย์ร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563
"โปร่งใส ไร้ทุจริต จิตพอเพียง"
#กรมการแพทย์ #สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

คลินิกกัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญผู้ป่วยมะเร็งระยะที่3 และ 4 ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจและบริการฟรี...
04/03/2020

คลินิกกัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ขอเชิญผู้ป่วยมะเร็งระยะที่3 และ 4 ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจและบริการ
ฟรี!! รับเฉพาะผู้ป่วยที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น

กรมการแพทย์
03/02/2020

กรมการแพทย์

สุดยอดแพทย์ไทย
02/02/2020
ด่วน! รพ.ราชวิถี ค้นพบที่แรก สูตรยารักษาผู้ป่วย 'ไวรัสโคโรน่า' ที่อาการรุนแรง

สุดยอดแพทย์ไทย

แพทย์ไทยเจ๋งคิดค้น”สูตรยาราชวิถี” รักษาผู้ป่วยติดไวรัสโคโรน่าอาการรุนแรง ดีขึ้นใน 12 ชั่วโมง ผลตรวจเชื้อ.....

NSTDA - สวทช.
30/01/2020

NSTDA - สวทช.

สวทช. จับมือ มธ. และกรมการแพทย์
เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ โชว์นวัตกรรมผู้สูงอายุ

(30 มกราคม 63) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมการแพทย์ โดย สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ศาสตราจารย์
ดร. นายแพทย์อดิศว์ ทัศณรงค์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ เป็นผู้ร่วมลงนาม เพื่อสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้ และเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on Innovation for Aging Society” ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 เพื่อต่อยอดการวิจัย นวัตกรรม และสร้างเครือข่าย รวมถึงให้ความรู้ นำเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ

ฉลองงานเเรกของปีงบประมาณ 2563 🎉🎉🎉
16/11/2019
'ไทย-สิงคโปร์'จับมือปั้นผู้ดูแลผู้สูงวัย

ฉลองงานเเรกของปีงบประมาณ 2563 🎉🎉🎉

'สาธิต' เปิดอบรมเข้มแพทย์ พยาบาล เรียนรู้ระบบการดูแลผู้สูงอายุไร้รอยต่อสำหรับเขตเมือง เป็นความร่วมมือไทย...

ที่อยู่

สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625906211

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Institute of Geriatric Medicine, DMS, MOPH, Thailand.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Institute of Geriatric Medicine, DMS, MOPH, Thailand.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น การจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรสำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม (Dementia Care Manager; DT CM) วันที่ 27 – 29 มกราคม 2564 (3วัน) สถานที่ ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร (ปิดรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2564 รับจำนวน 120 คน) รายละเอียดเพิ่มเติม กดลิงค์ >>>