Clicky

HPVC กองแผนงานและวิชาการยินดีต้อนรับ กองแผนงานและวิชาการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

เปิดเหมือนปกติ

27/01/2021
Photos from Thai IPCS's post
25/01/2021

Photos from Thai IPCS's post

19/01/2021

กายก็เหนื่อย
ใจก็ล้า
ข้อความนำจาก thailand FACT today
ขอบคุณมากครับ ที่ทำให้คนไทยทุกคนได้รับทราบการทำงานของน้องๆกระทรวงสาธารณสุขและคนด่านหน้าทั้งหมด

ถึงสีหน้าจะเรียบเฉย แต่มือนั้นสั่น คืออาการของหมอนคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ที่ทำงานหนักแบบไม่ได้พัก

และวันนี้ยังต้องบึ่งมาที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อตอบสารพัดคำถามเรื่องวัคซีน ที่บางคนวิพากษ์วิจารณ์

เสมือนที่ทำมาทั้งหมดนั้นหาดีมิได้เลย

หมอนคร พยายามอธิบาย ตอบคำถามทุกข้อสงสัยอย่างใจเย็น

"เราไม่ได้เป็นคนกำหนดว่าต้องเป็นบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ แต่บริษัทนี้ มีความพร้อมที่สุด สอดรับกับการทำสัญญาที่แอสตราฯ จะให้เราเป็นฐานการผลิต

ซึ่งแอสตราฯ เป็นคนเลือกเอง ว่าจะใช้ที่นี่ เพราะโรงงานของสยามไบโอไซเอนซ์ มีความทันสมัย และดีกว่าขององค์การเภสัชฯ ด้วยซ้ำ

อย่างไรก็ตามรัฐต้องให้งบปรับปรุงอีก 500 ล้านบาท และ SCG 100 ล้าน เพื่อให้มีความสามารถเต็มที่ในการผลิตวัคซีนโควิด-19"

หมอนคร พยายามตอบข้อสงสัยของบางคนบอกที่ว่า บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ ได้งาน เพราะล็อกสเป็ก

"ข้อเสนอที่เราตกลงกับทางผู้ผลิตวัคซีนได้คือชัยชนะ เพราะเราต้องแข่งกับอีกหลายประเทศ เพื่อให้ได้เป็นฐานการผลิตในภูมิภาค ทำให้เรามีความคล่องตัวในการจัดการวัคซีน และยังพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต"

จากนั้น หมอนคร กล่าวเพิ่มเติมถึงการที่บางคนมาตั้งคำถามเรื่องผลกำไร ที่ บ.สยามไบโอไซเอนซ์จะได้รับ

"ที่ผ่านมา บริษัทนี้ตั้งขึ้นมาตามพระราชปณิทานของในหลวง ร.9 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามแนวพระราชดำริ ขาดทุน คือกำไร

บ.ขาดทุนตัวเงิน เพื่อแลกกับสุขภาพประชาชนที่ดีขึ้น

บ.จึงไม่คิดหาผลกำไรมาแต่ต้น

ที่ผ่านมาเป็นส่วนสำคัญในการผลิตชุดตรวจโควิด-19 ล่าสุด ยุติการผลิตในหลายสายงาน ก็เพื่อผลิตวัคซีน

การซื้อวัคซีน เราซื้อผ่าน บ.แอสตราเซนนิกา ในราคากลาง บ.สยามไอโอไซเอนซ์ ไม่มีสิทธิ์มากำหนดราคา

การให้ทุนจากรัฐ 500 ล้านบาทข้างต้น ไม่ใช่การให้เปล่า แต่ทาง บ.จะต้องส่งคืนงบ ในรูปแบบของวัคซีน"

หมอนครตอบครบทุกคำถาม

สีหน้าแววตาเรียบเฉย

แต่กายนั้นเหนื่อย ใจนั้นล้า

19/01/2021

กายก็เหนื่อย
ใจก็ล้า
ข้อความนำจาก thailand FACT today
ขอบคุณมากครับ ที่ทำให้คนไทยทุกคนได้รับทราบการทำงานของน้องๆกระทรวงสาธารณสุขและคนด่านหน้าทั้งหมด

ถึงสีหน้าจะเรียบเฉย แต่มือนั้นสั่น คืออาการของหมอนคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ที่ทำงานหนักแบบไม่ได้พัก

และวันนี้ยังต้องบึ่งมาที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อตอบสารพัดคำถามเรื่องวัคซีน ที่บางคนวิพากษ์วิจารณ์

เสมือนที่ทำมาทั้งหมดนั้นหาดีมิได้เลย

หมอนคร พยายามอธิบาย ตอบคำถามทุกข้อสงสัยอย่างใจเย็น

"เราไม่ได้เป็นคนกำหนดว่าต้องเป็นบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ แต่บริษัทนี้ มีความพร้อมที่สุด สอดรับกับการทำสัญญาที่แอสตราฯ จะให้เราเป็นฐานการผลิต

ซึ่งแอสตราฯ เป็นคนเลือกเอง ว่าจะใช้ที่นี่ เพราะโรงงานของสยามไบโอไซเอนซ์ มีความทันสมัย และดีกว่าขององค์การเภสัชฯ ด้วยซ้ำ

อย่างไรก็ตามรัฐต้องให้งบปรับปรุงอีก 500 ล้านบาท และ SCG 100 ล้าน เพื่อให้มีความสามารถเต็มที่ในการผลิตวัคซีนโควิด-19"

หมอนคร พยายามตอบข้อสงสัยของบางคนบอกที่ว่า บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ ได้งาน เพราะล็อกสเป็ก

"ข้อเสนอที่เราตกลงกับทางผู้ผลิตวัคซีนได้คือชัยชนะ เพราะเราต้องแข่งกับอีกหลายประเทศ เพื่อให้ได้เป็นฐานการผลิตในภูมิภาค ทำให้เรามีความคล่องตัวในการจัดการวัคซีน และยังพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต"

จากนั้น หมอนคร กล่าวเพิ่มเติมถึงการที่บางคนมาตั้งคำถามเรื่องผลกำไร ที่ บ.สยามไบโอไซเอนซ์จะได้รับ

"ที่ผ่านมา บริษัทนี้ตั้งขึ้นมาตามพระราชปณิทานของในหลวง ร.9 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามแนวพระราชดำริ ขาดทุน คือกำไร

บ.ขาดทุนตัวเงิน เพื่อแลกกับสุขภาพประชาชนที่ดีขึ้น

บ.จึงไม่คิดหาผลกำไรมาแต่ต้น

ที่ผ่านมาเป็นส่วนสำคัญในการผลิตชุดตรวจโควิด-19 ล่าสุด ยุติการผลิตในหลายสายงาน ก็เพื่อผลิตวัคซีน

การซื้อวัคซีน เราซื้อผ่าน บ.แอสตราเซนนิกา ในราคากลาง บ.สยามไอโอไซเอนซ์ ไม่มีสิทธิ์มากำหนดราคา

การให้ทุนจากรัฐ 500 ล้านบาทข้างต้น ไม่ใช่การให้เปล่า แต่ทาง บ.จะต้องส่งคืนงบ ในรูปแบบของวัคซีน"

หมอนครตอบครบทุกคำถาม

สีหน้าแววตาเรียบเฉย

แต่กายนั้นเหนื่อย ใจนั้นล้า

Photos from Thai IPCS's post
07/01/2021

Photos from Thai IPCS's post

Photos from Thai IPCS's post
17/11/2020

Photos from Thai IPCS's post

30/09/2020

September 29th, Last but not least...on the way developing Chemical Act in Thailand. IPCS arranged a small meeting among vibrant people, sharing information and positive discussion on implementing Chemical Act in some countries you

Thai IPCS
02/09/2020

Thai IPCS

Don't be a stranger! Keep going on the right tract#liveliness

Thai IPCS
28/08/2020

Thai IPCS

Dare to do with respect&joyful! Moving on chemical act development.

Thai IPCS
14/08/2020

Thai IPCS

August 13, 2020, Full of fruitful advice, when the meeting has someone like you! Dr.Suwit, Chairman,the 2nd meeting of the Policy and Planning Coordination Subcommittee, he has always encouraged us to face new challenge tasks! At present, we have our own channel at IPCS FDA youtube, follow us click like and share... 555 thank you in advance.

Thai IPCS
31/07/2020

Thai IPCS

FFF...Friday for fun 5555!!!
Find out what's new?

Thai IPCS
17/07/2020

Thai IPCS

Friday afternoon...What's a nice day! Having these guys in the meeting, they turn tough task to be easy. Subordinate legislation development under new chemical act B.E.... Keep Walking!

Thai IPCS
16/07/2020

Thai IPCS

From one place to another place...1st mission completed then another mission! In the morning, discussed on chemical management research program with สอวน., in the afternoon moved to the Pharmaceutical Science Faculty, CU, discussed in depth of impact assessment pjt. Come with us, never know what 'bored'means!^!5555

Thai IPCS
25/06/2020

Thai IPCS

No meeting room, No place...it's not the excuse for us. Just eager to move on another FS Project, we arrange our workplace to be a cozy meeting room. Three Gens: Baby boomer, Gen X, and Gen Y from 3 organizations: Mahidol Univ., IT inc., IPCS. Thank you team.

Thai IPCS
22/06/2020

Thai IPCS

On June 19th, the meeting on Chemical Management Research Package was chaired by Dr Poolarp, Deputy Secretary-General of ThaiFDA, all participants contributed their ideas to the meeting exceedingly expectations! So grateful🤟

Thai IPCS
12/07/2019

Thai IPCS

on the process of (draft) chemical act B.E....where are we now? Look at these pictures, we continue sharing, gaining, participating, gathering, opening for all opinions to shape the draft better and better! Join us...we need you!

04/07/2019
Thai IPCS

Thai IPCS

Back to the year 2016 Thailand by IPCS organised the 1st National Conference on Chemical Management which had 800 participants/experts in the event. So it's time for happening again!...we plan to have the 2nd national conference next year,2020. This is the 1st announcement...who're going to join or support us please prepare!

18/06/2019
Thai IPCS

Thai IPCS

we change and share information about chemical showing on the IPCS's mini board.

Thai IPCS
10/06/2019

Thai IPCS

Last week, on Friday...it was the busy day !
In the morning, some representatives in chemical industry from Texas came to IPCS, having a small meeting sharing opinions on the sound chemical management and the new(draft) chemical act...in Thailand. Good and constructive!
The same day in the afternoon, we conducted the working gr. meeting for indicators development under the National Strategic Plan on Chemical Management B.E.2562-2580. Even we tired of working hard all day, but when think of commitment and engagement...we'll never ever give up!

Pesticide-Free Schools
06/06/2019
Pesticide-Free Schools

Pesticide-Free Schools

This short documentary highlights the successful efforts to establish pesticide-free buffer zones around schools in Asia. In Vietnam, children were taught ea...

Thai IPCS
28/05/2019

Thai IPCS

No doubt, after learning and sharing perspective on strategies for chemicals management among international colleagues in Sweden, they said "Yes" Keep going IPCS Thailand.

14/05/2019
Thai IPCS

Thai IPCS

When we work, these phrases are suddenly pop-up; polluter pay, environmental monitoring!

Thai IPCS
01/05/2019

Thai IPCS

เมื่อโลกหมุน เราอยู่กับที่ไม่ได้ # ช่วยกันเดินหน้าไป

Thai IPCS
26/04/2019

Thai IPCS

วันที่ 26 เมษายน 2562 ประชุมรับฟังความเห็น(ร่าง)พ.ร.บ.สารเคมี พ.ศ. ...ขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันจนเต็มห้องประชุมชั้น 6 และสำคัญอย่างยิ่ง policymaker น.พ.พูลลาภ รองเลขาธิการ อย. ให้เกียรติเปิดประชุมและอยู่รับฟังตอนท้ายที่ peak ด้วย ท่าน ศ.ดร.ภักดี ประธานพัฒนากฏหมายสารเคมีนี้ บรรยาย หลักการ ที่มา...และทีม อ.ที่จัดทำเนื้อหา มาครบ...รับฟัง...รับฟัง....พบกันใหม่ค่ะ

ที่อยู่

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ HPVCผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง HPVC:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Hello, the HPVC website seems to have an error - could you confirm when we may be able to get back into it please? Please confirm whether we need to complete a form for access. Thanks
โรงพยาบาลชุมชนในเครือของรัฐต้องการสนับสนุนsticker + บัตรแพ้ยา
และเฝ้าอาการไม่พึงประสงค์ควรทำอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
รพช. จะมีแนวทางการส่งตรวจอย่างไร อยากทราบขั้นตอน สถานที่ส่งตรวจ ค่าตรวจ
นำเข้าข้อมูล HPVC รูปแบบ excel ออฟไลน์ ไม่ได้ครับ เวปเป็นอะไรหรือป่าวครับ ช่วงต้นๆ เดือนก็ทำได้ปกติ และถ้ามี error ติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อปรึกษาได้ไหมครับ
ขอสนับสนุน สติ๊กเกอร์ แพ้ยา ได้ไหมคับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi (แสดงผลทั้งหมด)

ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นคร ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเร การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแ ปลวกแดง 21140 RTP Cyber Village สภ.อากาศอำนวย โรงเรียนโรตารี่ กรุงเทพ  Rotary Krun สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ สภ.เมืองพิจิตร จว.พิจิตร กองพันต่อสู้อากาศยานที่๑๒ ก