กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ และ ใช้ สมุนไพร
(19)

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ ร่วมพิธีวางดวงศิลาฤกษ์ “พระยาอภยไทย” ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทน...
10/04/2024

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ ร่วมพิธีวางดวงศิลาฤกษ์ “พระยาอภยไทย” ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีวางดวงศิลาฤกษ์ “พระยาอภยไทย” โดยมี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

นพ.ทวีศิลป์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายแพ...
10/04/2024

นพ.ทวีศิลป์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย จากผู้อาวุโส อดีตผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

นพ.ทวีศิลป์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2567 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธ...
10/04/2024

นพ.ทวีศิลป์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2567 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2567 โดยมี คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข อาทิ ผลการประเมินนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว การดำเนินงาน HINT และแผนการเตรียมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดน และพื้นที่เฉพาะ จ.ระนอง ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

#กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก #กระทรวงสาธารณสุข #30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว #ศูนย์เรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดน

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชม Wellness Golden Immortal Hot spring และ OHP Hot spring ณ จังหวัดเชียงรายวันที่ 10 ...
10/04/2024

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชม Wellness Golden Immortal Hot spring และ OHP Hot spring ณ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ที่ จ.เชียงราย นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยดร.นันทศักดิ์ โซติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นายแพทย์กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก และบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่เยี่ยมชม Wellness Golden Immortal Hot spring และ OHP Hot spring อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมหารือและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พ.ต.ต. ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย และสำนักงานสาธารณสุข อ.แม่สรวย ให้การต้อนรับ

#กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก #การแพทย์แผนไทย #การแพทย์ทางเลือก #เวลเนสอัตลักษณ์ไทย #หมอพื้นบ้าน #สมุนไพร

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ฯ นำคณะผู้บริหาร เข้ากราบนมัสการ พร้อมรับมอบมวลสารประจำภาคเหนือ จากพระครูสิริธรรมนิวิฐ (ทองเย...
10/04/2024

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ฯ นำคณะผู้บริหาร เข้ากราบนมัสการ พร้อมรับมอบมวลสารประจำภาคเหนือ จากพระครูสิริธรรมนิวิฐ (ทองเย็น ธมฺมวโร) เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง จ.เชียงราย

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ดร.นันทศักดิ์ โซติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นายแพทย์กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก และบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้ากราบนมัสการ พร้อมรับมอบมวลสารประจำภาคเหนือ จากพระครูสิริธรรมนิวิฐ (ทองเย็น ธมฺมวโร) เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.เชียงราย สำหรับสร้างพระพุทธรูปนิโรคาพาธศาสดา (พระพุทธรูปประจำกรม)

#กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก #การแพทย์แผนไทย #การแพทย์ทางเลือก #เวลเนสอัตลักษณ์ไทย #หมอพื้นบ้าน #สมุนไพร

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมเครือข่ายผู้รับซื้อ...
10/04/2024

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมเครือข่ายผู้รับซื้อวัตถุดิบสมุนไพร ร่วมกับ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายโฆสิต สุวินิจจิต คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมเครือข่ายผู้รับซื้อวัตถุดิบสมุนไพร โดยมี ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ นางอัจฉรา เชียงทอง รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมการบูร อาคาร 3 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

#กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก #สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #กรมส่งเสริมการเกษตร #กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ #ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร

10/04/2024

DTAM NEWS พิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย 2567 และงานแสดงมุทิตาคุณูปการของปูชนียบุคคลด้านการแพทย์แผนไทยฯ

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 07.29 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 และงานรำลึก แสดงมุทิตาคุณูปการของปูชนียบุคคลด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมี คณะผู้บริหารกรม ฯ อดีตผู้บริหารกรม ฯ บุคลากร หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทย มูลนิธิ สมาคม ชมรม และ องค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ และครูผู้มีคุณูปการต่อการแพทย์แผนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน การไหว้ครูเป็นกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่ศิษย์แผนไทยจะแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ตน ณ ปะรำพิธีบริเวณลานจอดรถหน้าอาคาร 3 และห้องประชุมบัวหลวง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี

เวลา 09.15 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีมอบโล่ห์ และใบประกาศนียบัตร พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับข้าราชการพลเรือน และบุคลากรดีเด่น ประเภทข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ราย ประเภทคนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2567จำนวน 2 ราย และประเภทคนดีศรีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 3 ราย

เวลา 09.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงาน “สืบสาน เสวนา คุณูปการ” เพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์ ปูชนียบุคคล อาจารย์ แพทย์หญิง เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ อดีตรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแทพย์ทางเลือก และอาจารย์ นายแพทย์ ชวลิต สันติกิจรุ่งเรือง อดีตผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ ไทย - จีน โดยมี นายแพทย์วุฒิกิจ ธนภูมิ ประธานมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8 และอดีตรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ นายแพทย์ธวัช บูรณถาวรสม อดีตผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน ผศ.ดร.ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย อดีตบุคลากรกรมฯ ร่วมการเสวนา ดำเนินรายการโดย ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ซึ่งมีคณะผู้บริหารกรม และบุคลากร พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทย มูลนิธิ สมาคม ชมรม และ องค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมงาน

เวลา 11.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรปูชนียบุคคล ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรกรม เข้าร่วมการจัดงานเนื่องในวันสงกรานต์ 2567 ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี

#กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก #กระทรวงสาธารณสุข #สมุนไพร #การแพทย์แผนไทย #การแพทย์ทางเลือก

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ จัดพิธีสรงน้ำพระพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรปูชนียบุคคล ผู้เกษียณอายุราชการ เนื่องในวันสงกรานต์ 2567เ...
09/04/2024

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ จัดพิธีสรงน้ำพระพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรปูชนียบุคคล ผู้เกษียณอายุราชการ เนื่องในวันสงกรานต์ 2567

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรปูชนียบุคคล ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรกรม เข้าร่วมการจัดงานเนื่องในวันสงกรานต์ 2567 ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ จัดงานพิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 และงานรำลึก แสดงมุทิตาคุณูปการของปูชนียบุคคลด้านกา...
09/04/2024

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ จัดงานพิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 และงานรำลึก แสดงมุทิตาคุณูปการของปูชนียบุคคลด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 07.29 น.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 และงานรำลึก แสดงมุทิตาคุณูปการของปูชนียบุคคลด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมี คณะผู้บริหารกรม ฯ อดีตผู้บริหารกรม ฯ บุคลากร หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทย มูลนิธิ สมาคม ชมรม และ องค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ และครูผู้มีคุณูปการต่อการแพทย์แผนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน การไหว้ครูเป็นกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่ศิษย์แผนไทยจะแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ตน ณ ปะรำพิธีบริเวณลานจอดรถหน้าอาคาร 3 และห้องประชุมบัวหลวง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี

 #กินสมุนไพรใจฟู  #ชะมวง สมุนไพรพื้นเมืองในภาคตะวันออก รสเปรี้ยว ช่วยขับเสมหะ บรรเทาอาการไอ ทำให้ชุ่มคอ #กรมการแพทย์แผนไ...
09/04/2024

#กินสมุนไพรใจฟู

#ชะมวง สมุนไพรพื้นเมืองในภาคตะวันออก รสเปรี้ยว ช่วยขับเสมหะ บรรเทาอาการไอ ทำให้ชุ่มคอ

#กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก #กระทรวงสาธารณสุข #สมุนไพร #การแพทย์แผนไทย #การแพทย์ทางเลือก #คัลแลน #พี่จอง

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสุขภาพจิต ครบรอบ 32 ปีวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.30 ...
09/04/2024

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสุขภาพจิต ครบรอบ 32 ปี

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นางเอ็นดู วิเรปะนะ เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหาร และบุคลากรกรม ฯ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสุขภาพจิต ครบรอบ 32 ปี พร้อมร่วมกิจกรรมในพิธีรดน้ำขอพร จากอดีตผู้บริหารกรมสุขภาพจิต เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ โดยมี นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ กรมสุขภาพจิต จ.นนทบุรี

นพ.ทวีศิลป์ เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายแ...
09/04/2024

นพ.ทวีศิลป์ เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ที่ปรึกษากรม ฯ นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี ฯ ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ในที่ประชุมมีการชี้แจงโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประจำสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 และพิจารณาโครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบส่งข้อมูล PHR จาก HIS เข้าระบบ MOPH-PSR ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ และโครงการจ้างพัฒนาระบบการจัดทำบัตรและการสื่อสารข้อมูลของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ 2542 ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี

นพ.ทวีศิลป์ ร่วมหารือเกี่ยวกับรายละเอียดการออกแบบสถานที่สำนักงาน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมถึงแปลนอาคารโรงพยาบาลการ...
09/04/2024

นพ.ทวีศิลป์ ร่วมหารือเกี่ยวกับรายละเอียดการออกแบบสถานที่สำนักงาน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมถึงแปลนอาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ อาจารย์คธาทิพย์ เอี่ยมกมลา รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหาร และบุคลากรกรมที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับอาจารย์คธาทิพย์ เอี่ยมกมลา รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เกี่ยวกับรายละเอียดการออกแบบสถานที่สำนักงาน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมถึงแปลนอาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่จะสร้างในเขตพื้นที่หนองจอก ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี

นพ.ทวีศิลป์ เปิดการประชุม Morning Brief เพื่อหารือแนวทางการทำงานและขับเคลื่อนภารกิจสำคัญกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเ...
09/04/2024

นพ.ทวีศิลป์ เปิดการประชุม Morning Brief เพื่อหารือแนวทางการทำงานและขับเคลื่อนภารกิจสำคัญกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมี คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและติดตามผลการขับคลื่อนภารกิจต่าง ๆ อาทิ การเตรียมความพร้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 10-11 เมายน 2567 เรื่องยาอดยาบ้า ทั้งนี้ให้สำรวจยาตัวอื่นเพื่อใช้เป็นทางเลือกเพิ่มเติมในการนำมาบำบัดผู้ป่วย ให้จัดทำ infographic สาระสำคัญของเห็ดขี้ควาย เตรียมข้อมูลเรื่องนวดสำหรับการให้ข่าวเพื่อสื่อสารให้สังคมเข้าใจ เตรียมการต้อนรับการเข้ามาศึกษาดูงานที่กรม ฯ ของแพทย์แผนจีน จากกางซู ประเทศจีน เร่งรัดการแต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการสมุนไพรแห่งชาติ ติดตามรายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่มาของ 324 รายการ การนัดเพื่อหารือรายละเอียดการออกแบบสถานที่สำนักงาน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมถึงแปลนอาคารที่จะสร้าง ณ เขตหนองจอก รวมทั้งการเตรียมการพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม โดยมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี

#กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก #ชุมชนล้อมรักษ์ #ตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ #นวดไทย #คณะกรรมการสมุนไพรแห่งชาติ #หน่วยบริการการแพทย์แผนไทย

>>> มารู้จักยาแผนไทยกันเถอะ
09/04/2024

>>> มารู้จักยาแผนไทยกันเถอะ

สธ.ห่วงอากาศร้อนจัด เตือนช่วงสงกรานต์จัดขบวนแห่-กิจกรรมกลางแจ้ง ป้องกันตนเองจาก "ฮีทสโตรก"https://pr.moph.go.th/?url=pr/...
09/04/2024

สธ.ห่วงอากาศร้อนจัด เตือนช่วงสงกรานต์จัดขบวนแห่-กิจกรรมกลางแจ้ง ป้องกันตนเองจาก "ฮีทสโตรก"
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/211985

 #แกงไตปลา รสชาติไม่แย่ สรรพคุณยอดเยี่ยม
09/04/2024

#แกงไตปลา รสชาติไม่แย่ สรรพคุณยอดเยี่ยม

09/04/2024

🌱 รายการ Seed Channel 🌱
รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567
เวลา 11.00 - 11.15 น.

เรื่อง เคล็ดลับ...กดจุดคลายง่วง
และวิธีบรรเทาอาการยอดฮิต
ช่วงเดินทางไกลสงกรานต์ ด้วยศาสตร์แผนจีน

พบกับ แพทย์จีนวรชัย คงแสงไชย
แพทย์แผนจีน กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

📣 ออกอากาศสดทุกวันอังคาร
เวลา 11.00 - 11.15 น.
ทาง เฟสบุค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


#รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

🌱 รายการ Seed Channel 🌱รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญาวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567เวลา 11.00 - 11.15 น. เรื่...
08/04/2024

🌱 รายการ Seed Channel 🌱
รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567
เวลา 11.00 - 11.15 น.

เรื่อง เคล็ดลับ...กดจุดคลายง่วง
และวิธีบรรเทาอาการยอดฮิต
ช่วงเดินทางไกลสงกรานต์ ด้วยศาสตร์แผนจีน

พบกับ แพทย์จีนวรชัย คงแสงไชย
แพทย์แผนจีน กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

📣 ออกอากาศสดทุกวันอังคาร
เวลา 11.00 - 11.15 น.
ทาง เฟสบุค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
https://www.facebook.com/dtam.moph

💻 ดูย้อนหลังได้ที่
https://www.facebook.com/watch/175702865780858/144552237558715

#รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ ร่วมงานเปิด“โครงการพาหมอไปหาประชาชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล ...
07/04/2024

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ ร่วมงานเปิด“โครงการพาหมอไปหาประชาชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 09.45 น. ณ โรงเรียนเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพาหมอไปหาประชาชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี คณะที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ภาคีเครือข่าย และ อสม.เข้าร่วมงาน
กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนในจังหวัดบึงกาฬอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2567 ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นมา มีประชาชนได้รับบริการไปแล้วกว่า 23,966 คน โดยที่อำเภอเซกา จัดบริการรวม 14 คลินิก หนึ่งในนั้นเป็นคลินิกตรวจโรคทั่วไปด้วยนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ช่วยเสริมความเข้าใจการยกระดับปรับระบบ 30 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน โดยมีผู้เข้ารับบริการรวม 3,000 คน
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 8 ได้ร่วมออกหน่วยให้บริการการแพทย์แผนไทย และจัดนิทรรศการให้ความรู้และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร อีกด้วย

#กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก #กระทรวงสาธารณสุข #พาหมอไปหาประชาชน #ชุมชนล้อมรักษ์ #ออกหน่วยบริการการแพทย์แผนไทย #30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

 #กินสมุนไพรใจฟู  #ข่า รสเผ็ดร้อน สมุนไพรผักสวนครัว ที่มักถูกนำมาใช้ทำอาหารไทย บรรเทาอาการท้องอืดเฟ้อ ขับลม และการใช้ภาย...
06/04/2024

#กินสมุนไพรใจฟู

#ข่า รสเผ็ดร้อน สมุนไพรผักสวนครัว ที่มักถูกนำมาใช้ทำอาหารไทย บรรเทาอาการท้องอืดเฟ้อ ขับลม และการใช้ภายนอก ใช้รักษาโรคกลากเกลื้อน

#กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก #กระทรวงสาธารณสุข #สมุนไพร #การแพทย์แผนไทย #การแพทย์ทางเลือก #คัลแลน #พี่จอง

 #แกงไตปลา รสชาติไม่แย่ สรรพคุณยอดเยี่ยมเครื่องแกงหลักเป็นสมุนไพรรสร้อน ช่วยทำให้เลือดลมไหลเวียนดี ช่วยขับลม แก้ท้องอืด ...
06/04/2024

#แกงไตปลา รสชาติไม่แย่ สรรพคุณยอดเยี่ยม

เครื่องแกงหลักเป็นสมุนไพรรสร้อน ช่วยทำให้เลือดลมไหลเวียนดี ช่วยขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยทำให้เจริญอาหาร 

#กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก #กระทรวงสาธารณสุข #สมุนไพร #การแพทย์แผนไทย #การแพทย์ทางเลือก

ดูวิดีโอของ กรมการแพทย์แผนไทยฯ (DTAM)

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ ลงพื้นที่ขยายผลการดำเนินงานการใช้กดจุดสะท้อนเท้าในการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (IMC) ผู้สูบบ...
05/04/2024

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ ลงพื้นที่ขยายผลการดำเนินงานการใช้กดจุดสะท้อนเท้าในการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (IMC) ผู้สูบบุหรี่ และผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน (CBTx) ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

ในระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2567 นายแพทย์กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก มอบให้นางสีไพร พลอยทรัพย์ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก แพทย์หญิงวิรัลพัชร เสียงประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือกและคณะ พร้อมด้วยอาจารย์ธนัท ดลอัมพรพิศุทธิ์ ประธานชมรมนวัตกรรมการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่ขยายผลการดำเนินงานการใช้กดจุดสะท้อนเท้าในการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (IMC) ผู้สูบบุหรี่ และผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน (CBTx) โดยมีนายแพทย์วิชาญ คิดเห็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การสนับสนุนในการนำไปใช้ดูแลประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี นำโดย ภญ.สุภาวดี ธรรมโกศล หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมทีมบุคลากรแพทย์แผนไทยจาก รพศ./รพท./รพช. และรพ.สต. จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสุขฤทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

#กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก #กองการแพทย์ทางเลือก #กดจุดสะท้อนเท้า #บัดบัดผู้ป่วยยาเสพติด #ชุมชนล้อมรักษ์ #โรคหลอดเลือดสมอง

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ฯ เปิดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเพื่อทบทวนการดำเนินงานโครงการ  ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมการแพ...
05/04/2024

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ฯ เปิดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเพื่อทบทวนการดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 2)

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเพื่อทบทวนการดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 2) ซึ่งมอบหมายนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี ควบคุมติดตามการดำเนินงาน มีนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี คระผู้บริหารกรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการจากทั้ง 4 SMART ได้แก่ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 SMART จำนวน Academic 8 โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 SMART Service จำนวน 4 โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 SMART Wisdom จำนวน 7 โครงการ และภายใต้แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 SMART DTAM จำนวน 3 โครงการ ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ฯ เปิดการประชุม Morning Brief เพื่อหารือแนวทางการทำงานและขับเคลื่อนภารกิจสำคัญกรมการแพทย์แผนไทยแ...
05/04/2024

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ฯ เปิดการประชุม Morning Brief เพื่อหารือแนวทางการทำงานและขับเคลื่อนภารกิจสำคัญกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันที่ 5 เมษายน 2567 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมี คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือและติดตามผลการขับคลื่อนภารกิจต่าง ๆ อาทิ การหล่อพระพุทธรูปประจำกรม การประชุมจัดหาคอมพิวเตอร์กรม ฯ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี

#กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก #พระพุทธรูปนิโรคาพาธศาสดา #นวดไทย #สมุนไพร #การแพทย์แผนไทย #การแพทย์ทางเลือก

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอ...
05/04/2024

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยมี นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมดอนเมือง โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
การจัดอบรมดังกล่าว เพื่อให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ให้ผ่านการอบรมการนำนวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย อาสาสมัคร จำนวน 76 จังหวัด ๆละ 3 คน รวม 152 คน และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) จำนวน 36 แห่งๆ ละ 2 คน วิทยากร และเจ้าหน้าที่จากสถาบันการแพทย์แผนไทย รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 300 คน

#กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก #สถาบันการแพทย์แผนไทย #อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น #ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ #นวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุ #คุณภาพชีวิตที่ดี

ทรงพระเจริญ
04/04/2024

ทรงพระเจริญ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ฯ เปิดงาน “สืบสาน เสวนา คุณูปการ” เพื่อรำลึกถึงอาจารย์ แพทย์หญิง เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ อดีตรองอธิบ...
04/04/2024

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ฯ เปิดงาน “สืบสาน เสวนา คุณูปการ” เพื่อรำลึกถึงอาจารย์ แพทย์หญิง เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ อดีตรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแทพย์ทางเลือก และอาจารย์ นายแพทย์ ชวลิต สันติกิจรุ่งเรือง อดีตผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ ไทย - จีน

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงาน “สืบสาน เสวนา คุณูปการ” เพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์ ปูชนียบุคคล อาจารย์ แพทย์หญิง เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ อดีตรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแทพย์ทางเลือก และอาจารย์ นายแพทย์ ชวลิต สันติกิจรุ่งเรือง อดีตผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ ไทย - จีน โดยมี นายแพทย์วุฒิกิจ ธนภูมิ ประธานมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8 และอดีตรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ นายแพทย์ธวัช บูรณถาวรสม อดีตผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน ผศ.ดร.ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย อดีตบุคลากรกรมฯ ร่วมการเสวนา ดำเนินรายการโดย ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ซึ่งมีคณะผู้บริหารกรม และบุคลากร พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทย มูลนิธิ สมาคม ชมรม และ องค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคาร 3 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี

นพ.ทวีศิลป์ มอบโล่ห์ และใบประกาศนียบัตร พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับข้าราชการพลเรือน และบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ....
04/04/2024

นพ.ทวีศิลป์ มอบโล่ห์ และใบประกาศนียบัตร พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับข้าราชการพลเรือน และบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.15 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีมอบโล่ห์ และใบประกาศนียบัตร พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับข้าราชการพลเรือน และบุคลากรดีเด่น ประเภทข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ราย ประเภทคนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2567จำนวน 2 ราย และประเภทคนดีศรีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ เข้าร่วมให้ข้อมูลเชิงนโยบาย และเตรียมข้อมูลให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารรัฐสภาวันที่ ...
04/04/2024

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ เข้าร่วมให้ข้อมูลเชิงนโยบาย และเตรียมข้อมูลให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารรัฐสภา

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูลเชิงนโยบาย และเตรียมข้อมูลให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 32 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ กรณีมีการอภิปรายถึงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรนมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 152 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 309 และ CA 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

ที่อยู่

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625917007

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

  • SSO Channel

    SSO Channel

    M 4 Luang Wichian Phaetthayakhom, Bangkok

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด