กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เจ็บป่วยคราใด ใช้ยาไทย ก่อนไปพบแพทย์
(16)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ปราโมท...
24/09/2020

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่บนแท่นฐานเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข
22/09/2020

กระทรวงสาธารณสุข

พรุ่งนี้ ! 23 กันยายน 2563 มาร่วมเป็นสักขีพยาน ในการประกาศ 9 นโยบาย สู่วิถีใหม่แห่งอนาคตสาธารณสุขไทย 09.00 น. พร้อมกันที่นี่

กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
22/09/2020

กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

📣ตอบครบ จบทุกข้อสงสัยในโพสต์เดียว
ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

📌4 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบเพื่อขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร
1. ไปที่ http://openid.dtam.moph.go.th/SSOLogin.aspx
2. กรอกข้อมูลแบบคำขอรับสิทธิ์ส่งเสริม
3. รอการยืนยันขอขึ้นทะเบียน
4. ระบบจะแจ้งผลการขึ้นทะเบียนผ่านอีเมลที่ท่านแจ้งไว้

✨สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับหลังผ่านการขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร
1. ได้รับการสนับสนุนการศึกษาวิจัย
2. สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ
3. ฟรี ! รับคำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากผู้เชี่ยวชาญ
4. ฟรี ! คูปอง ส่วนลดค่าตรวจวิเคราะห์
5. ฟรี ! สัมมนาอบรมพัฒนาศักยภาพ
6. ฟรี ! หนังสือวิชาการ คู่มือ เอกสารแนะนำ

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชูศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร ยกระดับผู้ประกอบการสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ให้เป็นที่ยอมรับท...
21/09/2020

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชูศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร ยกระดับผู้ประกอบการสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร เพื่อพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เสริมโอกาสทางการค้า ภายใต้ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.ณ ศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร อาคาร 3 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร (Herbal Business Consultation Center:HBCC)

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 และตามประกาศคณะกรรมการ นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งเสริมผู้ประกอบการ พ.ศ. 2563 ข้อ 10 กำหนดให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจมีภารกิจจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรับแจ้ง และรับรองการเป็นผู้ประกอบการผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยเป็นหน่วยกลาง ดำเนินการให้การส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร จัดทำทะเบียนข้อมูลผู้ผลิตสมุนไพร และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ตลอดจนดำเนินการให้คำปรึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านคุณภาพการผลิตในการจัดการ และการตลาด ความร่วมมือกันของผู้ประกอบการ กับภาคธุรกิจ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร การอบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบกิจการด้านสมุนไพรและการส่งเสริม หรือความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ

ทางด้าน ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กล่าวว่า ทางศูนย์ได้ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน อย่างเช่น ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการอย่างน้อย 20 ครั้ง/ปี โดยเน้น ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากสมุนไพร และด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร จัดอบรมยกระดับผู้ประกอบการแบบเข้มข้นและออนไลน์อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี ซึ่งที่ผ่านมา มีการอบรมเจาะลึกรูปแบบสมุนไพรไทยสู่ตลาดจีน อบรม “โอกาสทางการค้าในบาห์เรนและอาหรับ ขุมทรัพย์ใหม่สมุนไพรไทย” และอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสมุนไพรด้านการตลาดยุคดิจิทัล (ออนไลน์) การส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการตลาด ได้แก่ประชาสัมพันธ์รูปแบบ Online ภายในประเทศและต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์รูปแบบ Offline เช่น การจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า ออกบูธจำหน่ายสินค้า และ คัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 200 ล้านบาท เปิดศูนย์ให้ข้อมูลผู้ประกอบการสมุนไพร (One stop service) อย่างเช่น แคตตาล็อกงานวิจัย แคตตาล็อกวัตถุดิบ แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยคุณภาพ รายชื่อโรงงานที่รับ OEM และ พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ซึ่งตั้งเป้าผู้ประกอบการได้รับสิทธิส่งเสริมการประกอบการอย่างน้อย 500 ราย ซึ่ง นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการสมุนไพรของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยพัฒนาสมุนไพรไทยที่ตรงกับความต้องการของตลาด ต่อไป

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ผู้...
18/09/2020

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรกรม มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในงานครบรอบ 46 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรค ประจำปี 2563 โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้รับมอบ ณ กรมควบคุมโรค กระทวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

งานฉลอง "นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" และ งาน "สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ".29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 25...
18/09/2020

งานฉลอง "นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม"
และ งาน "สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ"
.
29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2563
ณ วัดพระเชตุพน

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก's cover photo
18/09/2020

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก's cover photo

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการน...
17/09/2020

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กลุ่มงานสื่อสารองค์กร กองวิชาการและแผนงาน นำออกกำลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตนแบบประยุกต์ (ไทสู่สุข) ระหว่างการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 17 กันยายน 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบรางวัลทุนหมุนเว...
17/09/2020

วันที่ 17 กันยายน 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 มอบกำลังใจให้แก่ทุนหมุนเวียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ที่สะท้อนความสำคัญของทุนหมุนเวียนในฐานะเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้รับรางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น สำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการบริหารพัฒนา และปรับปรุงองค์กรที่ครอบคลุมตามกรอบการประเมินด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน คือ กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยมี นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้ารับรางวัล พร้อมด้วย นางพรทิพย์ เติมวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และคณะ ร่วมในงานดังกล่าว ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

ขอขอบคุณภาพและข้อมูล โดย
- สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล
- สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ศาสต...
15/09/2020

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นายชัยรัตน์ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย” (Excellence Center for Thai Herbal Product Innovation: ECTHPIn) ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างบุคลากร ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรไทย การนำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรม ร่วมกับ การยกระดับการตลาดด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีนวัตกรรมด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ พร้อมร่วมพิธีเปิดป้าย“ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย” (Excellence Center for Thai Herbal Product Innovation: ECTHPIn) ณ ห้องประชุมกรมหลวงวงศาธิราชสนิท ชั้น 5 อาคารสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเ...
15/09/2020

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ประจำปี 2562 ระดับดี โดยมี นางอิศยาภรณ์ ใจดี ที่ปรึกษากรมฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินแผนงานด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แผนแม่...
10/09/2020

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินแผนงานด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2564) โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมการประชุมร่วมกับบุคคลากรหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน และผู้ประกอบการสมุนไพรไทย เพื่อระดมความคิด และข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำแผนงานด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติ ระยะที่ 2 ตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น. นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมเสวนาการอภิ...
10/09/2020

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น. นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมเสวนาการอภิปราย ในหัวข้อเรื่อง “ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ด้วยวิถีชีวิตใหม่ สู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน” โดยมี ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเสวนา ซึ่งมี นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์บอลรูม 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
10/09/2020

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เข้าร่วมในงานว...
09/09/2020

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมในงานวิชาการ Dinner talk โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิชาการ Dinner talk และมอบของที่ระลึกเชิดชูเกียรติในฐานะผู้กระทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงสาธารณสุข ให้กับ
- นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
จากนั้น ผู้กระทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าว Ted Talk : “ประสบการณ์ คุณค่า และการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน” โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว มีผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

09/09/2020
สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย

สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย

การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อต่อยอด

ในหัวข้อ “ประสบการณ์การทำการศึกษาวิจัยจากงานประจำเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลกาบเชิง”
โดยพญ.วรวรรณ กอปรกิจงาม และ ภก.ธนินทร อุดมสินานนท์
และ
หัวข้อ “งานวิจัยโรงพยาบาลวังน้ำเย็น” โดย ภก.พินิต ชินสร้อย

วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมกินรี 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง
แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุม: https://bit.ly/35eeOo4

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เปิดการประชุมวิชาการ...
08/09/2020

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจำปี 2563 “ฝ่าวิกฤต COVID -19 ด้วยวิถีชีวิตใหม่ สู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน” พร้อมมอบเหรียญเชิดชูเกียรติขุนประเมินวิมลเวชช์ ประจำปี 2562 และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ปี 2562 โดยมี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรกระทรวง เข้าร่วมการประชุม
ในส่วนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับของความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ได้ชม ซึ่งมีการจัดแสดงตำรับยาทางการแพทย์แผนไทยที่มีกัญชา เป็นส่วนประกอบ คือ ตำรับน้ำมันสนั่นไตรภพ น้ำมันกัญชาตำรับหมอเดชา และน้ำมันกัญชาตำรับ เมตตาโอสถและการุณโอสถ จัดแสดง Service plan ด้านการแพทย์แผนไทยในยุค new normal และจัดแสดงข้อมูลวิชาการ การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular accident) งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563 ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

08/09/2020
สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย

สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย

การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อต่อยอด

ในหัวข้อ “ประเด็นการวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”
โดยผศ.ดร.กิจฐเชต ไกรวาส
และ
“การต่อยอดและการใช้ประโยชน์ จากงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” โดยดร.อาภาภรณ์ สุขหอม

วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมกินรี 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง
แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุม: https://bit.ly/35eeOo4

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก's cover photo
08/09/2020

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก's cover photo

08/09/2020
สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย

สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย

การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อต่อยอด

ในหัวข้อบรรยาย
- การพัฒนาวัตถุดิบทางยา เครื่องสำอาง อาหารเสริมจาก วัตถุดิบธรรมชาติ
- การศึกษาภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรชนเผ่า
- การวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน
โดยรศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด

และ
หัวข้อ “แพทย์แผนไทยประยุกต์และการวิจัยสมุนไพรทางคลินิก”
โดยรศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล

วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมกินรี 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุม: https://bit.ly/35eeOo4

วันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 19.00 น.นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บ...
07/09/2020

วันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 19.00 น.นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมฯ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ภก.ปรีดา ตั้งตรงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวดแผนโบราณวัดโพธิ์ โดยวันนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา พล.ต.อ.ประเสริฐ-คุณหญิงน้อย รุจิรวงศ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร

06/09/2020
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

ตลาดความรู้...
6 กย 63 เวลา 16.00 น.
สมุนไพรในครัวช่วยลดไอหรือบรรเทาอาการไอ ง่ายนิดเดียว

#มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่17
2-6 กันยายน 2563
เวลา 09.00-20.00 น.
ฮอลล์ 10-12 เมืองทองธานี

06/09/2020
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

ตลาดความรู้...
6 กย 63 เวลา 16.00 น.
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกัญชาเบื้องต้น

#มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่17
2-6 กันยายน 2563
เวลา 09.00-20.00 น.
ฮอลล์ 10-12 เมืองทองธานี

06/09/2020
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

ตลาดความรู้...
6 กย 63 เวลา 16.00 น.
ริมฝีปากสวย ลมหายใจสดชื่นด้วยสมุนไพร

#มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่17
2-6 กันยายน 2563
เวลา 09.00-20.00 น.
ฮอลล์ 10-12 เมืองทองธานี

06/09/2020
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

ตลาดความรู้...
6 กย 63 เวลา 13.00 น.
ครีมบรรเทาอาการปวด จากสมุนไพรก้นครัว

#มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่17
2-6 กันยายน 2563
เวลา 09.00-20.00 น.
ฮอลล์ 10-12 เมืองทองธานี

06/09/2020
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

ตลาดความรู้...
6 กย 63 เวลา 13.00 น.
ยาดมสมุนไพรทำใช้เองได้

#มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่17
2-6 กันยายน 2563
เวลา 09.00-20.00 น.
ฮอลล์ 10-12 เมืองทองธานี

06/09/2020
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

บรรยากาศ งานวันสุดท้ายจ้า

#มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่17
2-6 กันยายน 2563
เวลา 09.00-20.00 น.
ฮอลล์ 10-12 เมืองทองธานี

06/09/2020
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

ตลาดความรู้...
6 กย 63 เวลา 10.00 น.
นวัตกรรมเครื่องสำอางจากสารสกัดพิกัดยาตรีผลาเพื่อการชะลอวัย

#มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่17
2-6 กันยายน 2563
เวลา 09.00-20.00 น.
ฮอลล์ 10-12 เมืองทองธานี

06/09/2020
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

ตลาดความรู้...
6 กย 63 เวลา 10.00 น.
เซรั่มผิวขาวช่วยชะลอวัย จากสารสกัดลูกประคบหน้า

#มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่17
2-6 กันยายน 2563
เวลา 09.00-20.00 น.
ฮอลล์ 10-12 เมืองทองธานี

06/09/2020
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

ตลาดความรู้...
6 กย 63 เวลา 10.00 น.

น้ำมันสมุนไพรใช้บรรเทา ออฟฟิศซินโดรม

#มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่17
2-6 กันยายน 2563
เวลา 09.00-20.00 น.
ฮอลล์ 10-12 เมืองทองธานี

ที่อยู่

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025917007

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นวัตกรรมของคนไทยที่ใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับ COVID-19
ถ้าต้องการดู แผนภูมิต่างๆตามที่แสดง ระหว่างการแถลงข่าว หรือ มากกว่า ถ้ามี จะหาดูได้จากแหล่งใด ครับ
เรื่องโรคระบาด COVID-19 ผมได้ติดตามข่าวสารจากหลายๆสื่อ จึงสรุปเรื่อง COVID-19 ได้ว่า 🚩 มีแนวโน้มสูงที่สมุนไพรฟ้าทะลายโจรจะรักษาผู้ป่วยติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้เพราะ 1.เภสัชกรจากอภัยภูเบศร์กล่าวว่าจีนมีงานวิจัยพบว่าสารสำคัญในฟ้าทะลายโจรรักษาโรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ซาร์ได้ อยู่นาทีที่ 16 ในคลิปสัมภาษณ์เภสัชกรจากอภัยภูเบศร์ https://youtu.be/xYfAhps_IgY 2.ข่าวจาก NHK ระบุว่าจีนพบว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กับสายพันธุ์ซาร์มีลักษณะการติดต่อแบบเดียวกัน เชื่อว่าสิ่งที่รักษาซาร์ได้ควรจะรักษาสายพันธุ์ใหม่ได้ด้วย อยู่กลางๆคลิป คลิปข่าว NHK - https://drive.google.com/file/d/1DA0m5uKQK_79p_75oUfWqOuS8RFlegsO/view?usp=drivesdk ดังนั้นฟ้าทะลายโจรจะเป็นคำตอบในการรักษาผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แน่ อีกอย่างคำทำนายของพระก็ดูเป็นจริงแล้ว เช่นภัยพิบัติแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อากาศแปรปวน สัตว์ป่าที่สูญพันธุ์ไปนานแล้วจะมาให้เห็นก็มีหลายตัวแล้ว บอกว่าจะมีโรคระบาดท้าทายวงการแพทย์แต่จะรักษาได้ด้วยยาโบราณ ถ้าโรคระบาดครั้งนี้ต้องใช้ยาโบราณ มันจะยืนยันคำทำนายนี้ ลองฟังดูครับ https://youtu.be/W9Rb_032TuU
ในรพ.รัฐ ผลิต ผช.แพทย์แผนไทย เป็นหมอนวตรักษา ใหญ่กว่าแพทย์แผนไทย ผช.เป็นแพทย์แผนไทย หรีอไม่ บทบาทหน้าที่เป็นแพทย์แผนไทย คืออะไร นวด คือการวางยา คนไทยถูกวางยาทั้งประเทศ ผช. นวดทั้งตัว หลอดเลีอด ช้ำ กล้ามเนื้อเละ คนไทยติด นวดทั้งประเทศ นวดราชสำนักนวดเฉพาะที่ เรียน3~5ปีเกิดความชำนาญ นวดราชสำนัก ใช้เวลานวด5~45นาที ว่าไม่หาย ทักษะความชำนาญไม่มี หายได้อย่างไร เพราะจุดสัญญาณเป็นโรคครูท่านไม่บอก ความชำนาญท่านไม่มี รู้จุดรักษาจริง รู้จริงเหนี่อยไหม นวดท่านฝึกผช.45วัน มานวดแก้บน หวังเพียงความอยู่รอดตนเอง เมี่อแพทย์เพียงหมอวินิจฉัย ไม่นวดรักษาเอง ทักษะฅวามชำนาญ ประสบการณ์ไม่มี เอาผช.เป็นหมอนวดรักษา นวดกันทั้งตัว คนไข้น่วม จุดเป็นโรค แก๊ไม่ได้คนไข้นวดกัน 10ปีไม่หาย เรียนแพทย์แผนไทยทำไมคับ4ปี ผลิตผช.45วันดีกว่าหรีอคับ เพราะนวดไทยท่านไม่รักษา ท่านจบกันมาไม่รู้จริง คนไม่เป็นโรค ใส่โรค เบิกจ่ายได้ คนไม่เป็นโรค นวดมากช้ำ นวดไปนานๆคนไข้ติดนวด เพราะนวดคือการวางยา นวดคือดาบสองคม นี่คือภูมิความรู้ ไม่มีในตำรา เอาผช. วางยาคนไข้ ทั้งประเทศ ให้เป็นโรคอุบัติใหม่ทั้งประเทศ โรคขี้เมี่อย ติดนวด
สอบถามครับ ปัจจุบันคลินิกกัญชาทางการแพทย์ใน กทม และ ปริมณฑล มีที่ใดบ้างครับ ?
🔔📣 ประกาศ...ขยายเวลาการรับสมัครจ้า....📣🔔 🍀โครงการอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สำหรับการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และ หมอพื้นบ้าน รุ่นที่ 2 และ 3 ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 4 วันที่ 25 – 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์ 👉📔✏️ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1CtJSrfdCAnanyXGtq34TnFPQbS5JYOEI?usp=sharing 👉ภายในวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นะค่ะ👈
🔔📣 ประกาศ...ขยายเวลาการรับสมัครจ้า....📣🔔 🍀โครงการอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สำหรับการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และ หมอพื้นบ้าน รุ่นที่ 2 และ 3 ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 4 วันที่ 25 – 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์ 👉📔✏️ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://drive.google.com/…/1CtJSrfdCAnanyXGtq34TnFPQbS5JYOE… 👉ภายในวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นะค่ะ👈
จะรอชมนะ
สวัสดีครับ ขอสอบถามหน่อยครับ จะเปิดอบรมการใช้กัญชาในยา 16 ตำรับอีกเมื่อไหร่ครับ
Thank you for all of your great work. This medicine will really help Thailand.