กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค, Public Services & Government, 88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง, Nonthaburi.
(16)

เมื่อวาน( วันที่  5 เมษายน 2567) กลุ่มโครงการพระราชดำริและกลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ กองโรคติดต่อทั่วไป โดยนายแพทย์วิช...
06/04/2024

เมื่อวาน( วันที่ 5 เมษายน 2567) กลุ่มโครงการพระราชดำริและกลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ กองโรคติดต่อทั่วไป โดยนายแพทย์วิชาญ บุญกิติกร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกองโรคติดต่อทั่วไป จัดพิธีเปิดศูนย์บริการออกหนังสือรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค DDC e – pinkforms ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน โดยมีนายแพทย์โสภณ เอื่ยมศิริถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารกรมควบคุมโรค ร่วมเป็นสักขีพยานหนังสือรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค เป็นเอกสารที่ออกให้กับผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าประเภทอาหารไปจำหน่ายต่างประเทศว่าสินค้านั้นผลิตมาจากแหล่งที่ปลอดเชื้ออหิวาตกโรค ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 ในรูปแบบกระดาษ และได้มีการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบันรวม 52 ปี การรับรองใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากรายงานการเกิดโรคอหิวาตกโรครายตำบลของกองระบาดวิทยา โดยกำหนดว่า พื้นที่ตำบลใดไม่มีรายงานการพบผู้ป่วยโรคอหิวาตกโรคภายในระยะเวลา 21 วันก่อนหน้าวันผลิตสินค้าที่ขอหนังสือรับรองฯ ถือเป็นพื้นที่ปลอดโรคอหิวาตกโรคสำหรับสินค้ารายการนั้นๆ ในปัจจุบันกองโรคติดต่อทั่วไปได้พัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองฯเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ ใช้ระยะเวลาดำเนินการเพียง 30 - 60 นาที จากที่เคยใช้เวลาดำเนินการถึง 7 วัน ทำให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลา เป็นผลดีกับผู้ประกอบการและหน่วยงาน ทั้งเป็นการสนองนโยบายภาครัฐที่ต้องสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 🎉🎉

รู้จักกลุ่มอาการภาวะช็อกจากการติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส (Streptococcal toxic shock syndrome (STSS)) และคำแนะนำสำหรั...
02/04/2024

รู้จักกลุ่มอาการภาวะช็อกจากการติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส (Streptococcal toxic shock syndrome (STSS)) และคำแนะนำสำหรับผู้เดินทาง

ด้วยความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้เดินทาง
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

#แผนงานสุขภาพผู้เดินทาง #กองโรคติดต่อทั่วไป #กรมควบคุมโรค 'Health

02/04/2024

กรมควบคุมโรค วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง กรณีพบผู้ป่วยกลุ่มอาการภาวะช็อกจากการติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส
(Streptococcal toxic shock syndrome (STSS)) เพิ่มสูงขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ... https://shorturl-ddc.moph.go.th/BDQRv ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 กองโรคติดต่อทั่วไป โดยกลุ่มงานสุขภาวะผู้เดินทางและแรงงานข้ามชาติ ได้จัดประชุมหารือการระบาดของเชื้อส...
02/04/2024

วันที่ 1 เมษายน 2567 กองโรคติดต่อทั่วไป โดยกลุ่มงานสุขภาวะผู้เดินทางและแรงงานข้ามชาติ ได้จัดประชุมหารือการระบาดของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ชนิดเอ ที่ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ และผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิชาญ บุญกิติกร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป เป็นประธานการประชุม และความร่วมมือจากกลุ่มงานโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ กลุ่มช่วยอำนวยการ แพทย์หญิงปทุมมาลย์ ศิลาพร นายสัตวแพทย์ธีรศักดิ์ ชักนำ และแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว จากกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ร่วมประชุมหารือเพื่อประเมินสถานการณ์

ทรงพระเจริญ
02/04/2024

ทรงพระเจริญ

เมื่อวันที่ 24-30 มีนาคม 2567 กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเฝ้าระวังเพื...
01/04/2024

เมื่อวันที่ 24-30 มีนาคม 2567 กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเฝ้าระวังเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบต่อการแพร่โรคหนอนพยาธิในพื้นที่โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัพระนครศรีอยุธยา เพื่อประสานงานและปฏิบัติงานภาคสนาม ในการตรวจโฮสต์กึ่งกลางพยาธิใบไม้ (หอยน้ำจืด และปลาน้ำจืดเกล็ดขาว) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง เพื่อนำมาวางแผนในการป้องกันควบคุมโรคต่อไป

รายการขอสัมภาษณ์ออกอากาศทาง FM 100.5 ของ อสมท นางสาวธนาวดี ตันติทวีวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการนายแพทย์เชี่ยวชาญ กองโรคติดต่...
01/04/2024

รายการขอสัมภาษณ์ออกอากาศทาง FM 100.5 ของ อสมท นางสาวธนาวดี ตันติทวีวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
กองโรคติดต่อทั่วไป
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567
เวลา 22.00-23.00 น.
ผู้ดำเนินรายการ คุณชุษณะ ตันตยานนท์ (โอ๊ค)และ คุณกมลพร ร่มทองคำ ( ขวัญ)หัวข้อ : หัด คืออะไร อันตรายแค่ไหน

"หัด" คืออะไร เป็นแล้วอันตรายแค่ไหนสัมภาษณ์ พญ.ธนาวดี ตันติทวีวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ก.....

🍲 อาหารเป็นพิษโรคยอดฮิตในช่วงฤดูร้อน อาหารเป็นพิษ ภาวะที่เกิดจากรับประทานอาหาร หรือน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเข้า...
27/03/2024

🍲 อาหารเป็นพิษโรคยอดฮิตในช่วงฤดูร้อน
อาหารเป็นพิษ ภาวะที่เกิดจากรับประทานอาหาร หรือน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเข้าไป ทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องและท้องเสียถ่ายเหลวตามมา อาการแบบนี้สงสัย “อาหารเป็นพิษ” มีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
🌞 กองโรคติดต่อทั่วไป แนะนะให้ยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด"
- สุก กินอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่กินอาหารดิบหรือสุกๆดิบๆ
- ร้อน อาหารที่ปรุงไว้นานกว่า 2 ชม. ต้องเอามาอุ่นร้อนให้ทั่วถึงก่อนกินทุกครั้ง
- สะอาด บริโภคน้ำดื่ม น้ำแข็ง ที่สะอาด มืเครื่องหมาย อย และล้างมือด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดก่อนกิน-ปรุงอาหาร และหลังสัมผัสสิ่งสกปรกทุกครั้ง
#กองโรคติดต่อทั่วไปห่วงใยคุณ #โรคอาหารเป็นพิษ #โรคในฤดูร้อน

กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ กองโรคติดต่อทั่วไป ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียน...
22/03/2024

กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ กองโรคติดต่อทั่วไป ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อ ทบทวนเนื้อหาเล่มแนวทางโรงเรียนเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และทบทวนบรรณาธิการและคณะผู้เรียบเรียง ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 5 กองโรคติดต่อทั่วไป และผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางเกษรา ญาณเวทย์สกุล รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป เป็นประธานการประชุม ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกองโรคติดต่อทั่วไป กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กองระบาดวิทยา กองป้องกันการบาดเจ็บ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรค กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สถาบันบำราศนราดูร

☀️ ในฤดูร้อนด้วยสภาวะอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง สามารถนำโรคติดต่อทางอาหารและน้้าได้เป็นอย่างดี จากการอุปโภคบริโภคอาหารและน้...
22/03/2024

☀️ ในฤดูร้อนด้วยสภาวะอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง สามารถนำโรคติดต่อทางอาหารและน้้าได้เป็นอย่างดี จากการอุปโภคบริโภคอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษ สารเคมี หรือเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ซึ่งได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด โรคอหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย โรคตับอักเสบ เอ และภัย สุขภาพซึ่งได้แก่ โรคลมแดด หรือลมร้อน หรือฮีทสโตรก (Heat Stroke) การจมน้ำในเด็ก ดังนั้นกองโรคติดต่อทั่วไปเตือนประชาชนควรเฝ้าระวังดูแลสุขภาพ และรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ดื่มน้ำสะอาดปลอดเชื้อโรค และสารพิษ ต่างๆ เพื่อให้สุขภาพร่างการแข็งแรงตลอดเวลา...🌂
#กองโรคติดต่อทั่วไปห่วงใยคุณ #โรคและภัยสุขภาพฤดูร้อน

• ประชาสัมพันธ์• กองโรคติดต่อทั่วไป ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อของกรมควบคุมโรค ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณ...
22/03/2024

• ประชาสัมพันธ์
• กองโรคติดต่อทั่วไป ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อของกรมควบคุมโรค ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประเมินง่าย ๆ ใน 3 นาที
1. เพียงเข้าไปในเว็บไซด์ Itas.nacc.go.th
2. ค้นหาหน่อยงานภาครัฐ ที่ท่านเคยติดต่อหรือรับบริการ เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่อยงานนั้นโดยตรง
🙏ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

พญ วาสินี ชลิศราพงศ์นายแพทย์ชำนาญการ กองโรคติดต่อทั่วไป ออกรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม”ออกอากาศทาง MCOT News FM 100.5 ของ อส...
20/03/2024

พญ วาสินี ชลิศราพงศ์
นายแพทย์ชำนาญการ
กองโรคติดต่อทั่วไป ออกรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม”
ออกอากาศทาง MCOT News FM 100.5 ของ อสมท.
วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567เวลา 22.00-23.00 น.
ผู้ดำเนินรายการ คุณชุษณะ ตันตยานนท์ (โอ๊ค)
และ คุณกมลพร ร่มทองคำ ( ขวัญ)

ไข้หวัดใหญ่เทียม คืออะไร?? สัมภาษณ์ พญ.วาสินี ชลิศราพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคใ.....

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเฝ...
20/03/2024

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 กลุ่มงานโครงการ ตามพระราชดำริ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบ ต่อการแพร่โรคหนอนพยาธิในพื้นที่โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายคะนอง ทองศรี สาธารณสุขอำเภอบางบาล เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ จากกองโรคติดต่อทั่วไป สสจ. สสอ. รพสต. และ อสม.ในพื้นที่

การประชุมคณทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ครั้งที่ 1/2567 วันอังคารที่ 19...
19/03/2024

การประชุมคณทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ครั้งที่ 1/2567 วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 กลุ่มงานสุขภาวะผู้เดินทางและแรงงานข้ามชาติ จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ ชั้น 5 อาคาร 3 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค และผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานฯ และนายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม โดยผู้แทนจากสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ชี้แจงแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566–2570) และผู้แทนจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงแผนปฏิบัติการสาธารณสุขชายแดน (พ.ศ. 2565 -2570) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2567 –2570) และนำข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้รับ ไปพัฒนาเนื้อหาในแผนปฏิบัติการดังกล่าวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อไป

วันที่ 18 –19 มีนาคม 2567 กองโรคติดต่อทั่วไป โดยกลุ่มงานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพ...
19/03/2024

วันที่ 18 –19 มีนาคม 2567 กองโรคติดต่อทั่วไป โดยกลุ่มงานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน จัดประชุม พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส และเมลิออยด์ ณ ห้องประชุมประยูร กุนาศล กรมควบคุมโรค และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิชาญ บุญกิติกร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม การประชุมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยของโรคเลปโตสไปโรสิสและเมลิออยด์ ซึ่งทั้งโรคเลปโตสไปโรสิสและเมลิออยด์ มียารักษาที่จำเพาะต่อโรค หากผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ก็จะช่วยลดโอกาสของการเสียชีวิตของประชาชนได้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์ จากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค และมหาวิทยาลัย รวมมากกว่า 500 คน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 กลุ่มงานโรคติดต่อในเด็ก ได้จัดประชุมคณะทำงานในการจัดทำหลักสูตรครูอนามัยรอบรู้ด้านการป้องกันคว...
18/03/2024

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 กลุ่มงานโรคติดต่อในเด็ก ได้จัดประชุมคณะทำงานในการจัดทำหลักสูตรครูอนามัยรอบรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพในเด็ก โดยนพ.วิชาญ บุญกิติกร ผู้อำนวยการโรคติดต่อทั่วไป เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ประชุมผ่านทางOnline และ Onsite ณ ห้องประชุมชม จำนวน 37 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้มีความสมบูรณ์เพื่อเตรียมเสนอกองวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมติที่ประชุมเสนอให้มีการจัดทำใบประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิค สำหรับครูผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการอบรมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และที่ประชุมร่วมให้ข้อเสนอแนะรูปแบบการจัดอบรมที่เหมาะสมและสามารถปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่

15/03/2024
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย สัตว์ที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการหายใจ...
15/03/2024

โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย สัตว์ที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการหายใจเอาสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่ในดินหรือหญ้าเข้าสู่ร่างกาย หรือจากการกินน้ำและอาหารที่มีเชื้อปะปนเข้าไป เมื่อเชื้อเข้าตัวสัตว์จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น พร้อมสร้างสารพิษทำให้สัตว์ป่วยและตายในที่สุด ปัจจุบัน ยังไม่พบผู้ป่วยโรคแอนแทรกซ์ในไทยมาตั้งแต่ปี 2544 ดังนั้น การป้องกันในเรื่องสุขอนามัยเบื้องต้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย เพื่อไม่ให้โรคร้ายแรงนี้ระบาดในประเทศไทย

ฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ แต่ภาวะอากาศที่ร้อนจัด อุณหภูมิสูง อาจทำให้นักท่องเที่ยวเกิด...
14/03/2024

ฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ แต่ภาวะอากาศที่ร้อนจัด อุณหภูมิสูง อาจทำให้นักท่องเที่ยวเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนได้ (Heat-related illness) กองโรคติดต่อทั่วไปมีคำแนะนำการ
เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน มาฝากกันค่ะ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้เดินทาง กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

#แผนงานสุขภาพผู้เดินทาง #กองโรคติดต่อทั่วไป #กรมควบคุมโรค 'Health

กองโรคติดต่อทั่วไป เสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค กลุ่มเครือข่ายสุขภาพผู้เดินทางวันที่ 12-13 มีนาคม 2567...
14/03/2024

กองโรคติดต่อทั่วไป เสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค กลุ่มเครือข่ายสุขภาพผู้เดินทาง

วันที่ 12-13 มีนาคม 2567 นายแพทย์อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในผู้เดินทาง มุ่งเน้นให้ภาคีเครือข่าย ได้รับการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ยกระดับศักยภาพ และขีดความสามารถ เพื่อการดำเนินงานสุขภาพผู้เดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับเขต จังหวัด และพื้นที่ โดยมีเครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพ ทั้งในห้องประชุมเพชร สถาบันบำราศนราดูร ระบบ zoom meeting และ live YouTube จำนวน 280 คน

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมควบคุมโรค โดยเครือข่ายได้ทราบถึงสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในผู้เดินทาง ความท้าทายในการดำเนินงาน ความร่วมมือด้านสุขภาพในพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศ ฐานข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ และการตรวจจับเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในผู้เดินทาง อีกทั้ง วัคซีนที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง และการบริหารจัดการวัคซีน และได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานสุขภาพผู้เดินทาง

เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2567 กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการดำเน...
14/03/2024

เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2567 กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จังหวัดตราด โดยมีนายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตราด จังหวัดตราด และลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการฯ การเก็บและ ตรวจยืนยันชนิดหนอนพยาธิและโปรโตซัวในลำไส้ของอุจจาระคน มูลสัตว์รังโรค (สุนัข แมว วัว ควาย) ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาแผนการดำเนินง...
13/03/2024

ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงาน ตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) เพื่อนำเสนอแผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ (หนอนพยาธิ) ร่วมกับกรมชลประทาน โดยมีนายมหิทธิ์ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ เป็นประธาน การประชุม ซึ่งในที่ประชุมให้ทางกรมควบคุมโรคดำเนินการสำรวจ การติดโรคหนอนพยาธิในอุจจาระของประชาชนในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำ และรอบอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้นำข้อมูลด้านสาธารณสุขมาบูรณาการร่วมกันต่อไป

วันพุธที่ 13 เดือน มีนาคม 2567  เวลา 9.10น.โดยพญ วาสินี ชลิศราพงศ์นายแพทย์ชำนาญการ กองโรคติดต่อทั่วไป สัมภาษณ์สดทางโทรศั...
13/03/2024

วันพุธที่ 13 เดือน มีนาคม 2567 เวลา 9.10น.
โดยพญ วาสินี ชลิศราพงศ์
นายแพทย์ชำนาญการ
กองโรคติดต่อทั่วไป สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ ประเด็น "โรคไข้นกแก้ว"
ออกอากาศทาง facebook สื่ออาสาประชาชน เนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับประเด็นสังคม ข่าวสาร สาระ ความรู้ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ สคร.1 เชียงใหม่ ร่วมโครงการของขวัญปีใหม่ 2567 พาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเ...
11/03/2024

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ สคร.1 เชียงใหม่ ร่วมโครงการของขวัญปีใหม่ 2567 พาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ ณ โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 มีนาคม 2567 มีการดำเนินการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ 2567 พาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
โดยมี รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี นพ.ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต้อนรับในนามกระทรวงสาธารณสุข นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ด้วยอุจจาระผ่านกล้องจุลทรรศน์ เป้าหมาย 500 ราย คัดกรอง 575 รายผลพบผู้ป่วยติดพยาธิใบไม้ตับ 9 ราย (ร้อยละ 1.57) การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ เป้าหมาย 25 รายคัดกรอง 25 ราย ไม่พบผู้ป่วยสงสัยมะเร็งท่อน้ำดี ทั้งนี้โรงพยาบาลเชียงดาวดำเนินการ ติดตามผู้ป่วยรับการรักษาต่อไป

เมื่อวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567 กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเฝ้าระวังและ...
11/03/2024

เมื่อวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567 กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบต่อการแพร่โรคหนอนพยาธิตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อสำรวจชนิดและอัตราการติดโรคหนอนพยาธิในธรรมชาติ โดยการตรวจหาตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอย และปลาน้ำจืดเกล็ดขาว ที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิใบไม้ในพื้นที่โครงการฯ เพื่อนำมาวางแผนในการป้องกันควบคุมโรคต่อไป

วันที่ 6-7 มีนาคม 2567 กองโรคติดต่อทั่วไป โดยกลุ่มงานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน จัดประชุมพัฒนาศักยภาพจัดทำแผนและสำรวจพฤต...
11/03/2024

วันที่ 6-7 มีนาคม 2567 กองโรคติดต่อทั่วไป โดยกลุ่มงานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน จัดประชุมพัฒนาศักยภาพจัดทำแผนและสำรวจพฤติกรรมความเสี่ยงโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดย ดร.นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และจัดทำแผนปฏิบัติการโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน พร้อมทั้งสำรวจความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ในจังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์ ซึ่งการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการป้องกันโรค วิเคราะห์สถานการณ์และรากปัญหา พร้อมทั้งจัดทำแผนมุ่งเน้นผลลัพธ์ในครั้งนี้ จะเป็นแบบแผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่มาจากปัญหาของพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตได้ในอนาคต

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงกา...
01/03/2024

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบต่อการแพร่โรคหนอนพยาธิตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมี นายเอนก ฝ่ายจำปา สาธารณสุขอำเภอเชียงคาน เป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 ท่าน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก สสจ. อบจ. สสอ. รพ.สต. และอสม.ในพื้นที่โครงการ

📢 ประชาสัมพันธ์ กองโรคติดต่อทั่วไป เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator) จำนวน 1 ...
01/03/2024

📢 ประชาสัมพันธ์ กองโรคติดต่อทั่วไป เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 ดูรายละเอียดได้ที่https://ddc.moph.go.th/uploads/files/4122820240301043428.pdf

เมื่อวันที่ 19 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ  ลงพื้นที่ดำเนินโครงการป้อง...
29/02/2024

เมื่อวันที่ 19 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการป้องกันและติดตามโรคติดต่อที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำ ท่าแห อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2567 ซึ่งผลการตรวจหาการติดโรคหนอนพยาธิและโปรโตซัวในลำไส้มนุษย์จำนวน 406 ราย พบ 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.20 และได้ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน พร้อมทั้ง จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโรคหนอนพยาธิ และคืนข้อมูลสู่ชุมชน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ

เมื่อวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ  ลงพื้นที่ดำเนินโครงการป้องก...
29/02/2024

เมื่อวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการป้องกันและติดตามโรคติดต่อที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำ โพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2567 ได้ทำการตรวจหาการติดโรคหนอนพยาธิและโปรโตซัวในลำไส้มนุษย์ จำนวน 504 ราย พบติดโรค 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.97 และได้ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโรคหนอนพยาธิ และคืนข้อมูลสู่ชุมชน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ

ที่อยู่

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง
Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

1422

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Services & Government อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด