กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค, หน่วยงานราชการ, 88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง, Nonthaburi.
(2)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มโครงการตามพระราชดำริ กองโรคติดต่อทั่วไป ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนโครงการเฝ้าระวัง ป้อ...
18/11/2020

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มโครงการตามพระราชดำริ กองโรคติดต่อทั่วไป ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชน ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารและพื้นที่แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 5 และประชุมผ่านระบบ conference โดยโปรเเกรม Zoom โดยมีนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริ ถาวร ผุ้อำนวยการกองโรคตืดต่อทั่วไป เป็นประธานการประชุม ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคลากรจากกองโรคติดต่อทั่วไป ซึ่งจากกการประชุมได้เเนวทางการดำเนินงาน เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุม โรคพยาธิใบไม้ตับเเละหนอนพยาธิ ปีงบประมาณ 2564

กระทรวงสาธารณสุข
18/11/2020

กระทรวงสาธารณสุข

หยุด 4 วัน เดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19 😊😊

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มโครงการตามพระราชดำริ จัดประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนโครงการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคพยาธ...
12/11/2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มโครงการตามพระราชดำริ จัดประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนโครงการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artifical Intelligence : AI) ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 5 โดยมีนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร เป็นประธานการประชุม โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น NECTEC กองบริหารการสาธารณสุข กองนวตกรรมและวิจัย และกองโรคติดต่อทั่วไป ซึ่งได้แผนการดำเนินงาน AI ปี2564 โดยดำเนินการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

11/11/2020
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19
แถลงข่าวประเด็น : การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในช่วงฤดูหนาว
ต่อด้วย ความคืบหน้าทหารเข้าร่วมฝึกคอบร้าโกลด์
ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

05/11/2020
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

มาดูกันว่า ถ้านักท่องเที่ยวจะเข้าประเทศไทย จะต้องผ่านมาตรการอะไรบ้าง เพื่อให้คนไทยในประเทศมีความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 มากที่สุด แต่ก็ยังเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้

#SpecialTouristVisa #โควิด19 #สถานกักกันโรค #Quarantine #ท่องเที่ยวปลอดภัยโควิด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
05/11/2020

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค เตือนช่วงหน้าหนาวนี้ ระวังป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง แนะยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” https://is.gd/zVSbzd

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 กรมควบคุม กองโรคติดต่อทั่วไป โดยศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียว จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวัน...
04/11/2020

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 กรมควบคุม กองโรคติดต่อทั่วไป โดยศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียว จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ Global One Health Day 2020: One Health Approach for Fighting the Pandemic ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียว และองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุข (TUC) World Health Organization (WHO) World Organization for Animal Health (OIE) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) รวมถึงเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว ในด้านการป้องกันควบคุมโรคระบาด พร้อมเผยแพร่ข้อมูลตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวให้แก่ประชาชนทั่วไป
ศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงาน Global One Health Day 2020 ในปีครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นจิตสำนึก และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชนโดยทั่วไป ในการเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากโรคระบาด เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง และเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างความมั่นคงของประเทศ ณ อาคาร Pearl Bangkok

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.45 - 12.00 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคตติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป จัดประชุมคณ...
29/10/2020

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.45 - 12.00 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคตติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครัั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ คณะกรรมการจากกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม แก้ไข และรายงานข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 เป็นต้น

เมื่อวันที่ 24-29 ตุลาคม 2563 กองโรคติดต่อทั่วไป โดยกลุ่มโครงการตามพระราชดำริ ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสต...
29/10/2020

เมื่อวันที่ 24-29 ตุลาคม 2563 กองโรคติดต่อทั่วไป โดยกลุ่มโครงการตามพระราชดำริ ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการ การใช้วิธี Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism ในการตรวจหนอนพยาธิตัวกลมที่ติดต่อผ่านดิน สกุลทริโคสตรองไจลัสในปศุสัตว์ เกษตรกร และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อำเภอละงู จังหวัดสตูล

29/10/2020
รายการบ่ายนี้มีคำตอบ

✨กรมควบคุมโรคเตือน...ระวังโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว✨

⭕️ LIVE ⭕️ รายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ออกอากาศทุกวันพุธ - ศุกร์ เวลา 13.10 - 13.45 น. ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30

✨กรมควบคุมโรคเตือน...ระวังโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว✨

⭕️ LIVE ⭕️ รายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ออกอากาศทุกวันพุธ - ศุกร์ เวลา 13.10 - 13.45 น. ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
28/10/2020

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ความแตกต่างโควิด-19กับไข้หวัดใหญ่

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.30 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค...
27/10/2020

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.30 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้จัดการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ครั้งที่ 35/2563 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ ชั้น5 อาคาร 3 กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร เป็นประธา่นกรรมการ ในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

27/10/2020
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
กรณีชาวต่างชาติติดโควิด 19
ที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค

🎉Global One Health Day 2020: One health approach for pandemic preparedness🎊 ปาฐกถาพิเศษ: สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อรับมือโรคร...
27/10/2020

🎉Global One Health Day 2020: One health approach for pandemic preparedness🎊

ปาฐกถาพิเศษ: สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อรับมือโรคระบาด #ก้าวไปด้วยกัน #รับมือcovid #onehealth #onehealthapproach

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2020
@Pearl Bangkok (ตึกไข่มุก) ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป

แล้วมาเจอกันนะคะ✌😊

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
23/10/2020

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สธ.พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ ที่จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนแม่สอดควบคุมโรคได้ดี

กระทรวงสาธารณสุขเผยควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ชายแดนแม่สอดได้ดี เตรียมผ่อนปรนมาตรการให้ประชาชนใช้ชีวิตตามปกติ ส่วนการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย ที่สุราษฎร์ธานี เป็นหญิงฝรั่งเศส ส่งตรวจเลือดรอผลพรุ่งนี้

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่กรมควบคุมโรค นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด 19 ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก และการพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี

นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า จากการดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เชิงรุกในพื้นที่ จ.ตาก โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 12-22 ตุลาคม 2563 ค้นหาผู้ติดเชื้อกลุ่มเสี่ยงแล้ว 10,607 ตัวอย่างใน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สอด จำนวน 8,656 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างรอผล 1,138 ตัวอย่าง อำเภอแม่ระมาด จำนวน 480 ตัวอย่าง ให้ผลลบ 298 ตัวอย่าง รอผล 182 ตัวอย่าง อำเภอท่าสองยาง จำนวน 1,194 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างรอผล และอำเภออุ้มผาง จำนวน 277 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างรอผล

นายแพทย์โอภาสกล่าวว่า ขณะนี้การควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ จ.ตาก สามารถดำเนินการได้ดี ทั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของประชาชน โดยร้านค้าและหน่วยงานราชการมีเจลแอลกอฮอล์และใช้ล้างมือ 100 เปอร์เซ็นต์ ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน 95 เปอร์เซ็นต์ และมีการเว้นระยะห่างเมื่อเข้าห้าง ตลาด และร้านค้าต่างๆ 85 เปอร์เซ็นต์ และบ่ายวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ได้ประชุมหารือผ่อนปรนมาตรการต่างๆ เช่น การปิดด่านชั่วคราวด่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 การล็อกดาวน์ชุมชนย่อย 2 แห่ง การปิดโรงเรียนและศาสนสถานต่างๆ เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ไม่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

นายแพทย์โอภาสกล่าวว่า ได้รับรายงานว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เป็นหญิงสัญชาติฝรั่งเศส อายุ 57 ปี เริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ด้วยอาการไข้ ไอ มีเสมหะ ปวดกล้ามเนื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.กรุงเทพ สมุยจ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ตรวจอุณหภูมิไม่มีไข้ ผลเอกซเรย์ปอดปกติ จึงเก็บตัวอย่างในระบบทางเดินหายใจส่งตรวจที่ รพ.เกาะสมุย ผลพบเชื้อ และส่งตรวจยืนยันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 จ.สุราษฎร์ธานี อีกครั้ง ผลเป็นบวกเช่นกัน ซึ่งจะมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อโดยละเอียดอีกครั้งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คาดว่าจะทราบผลในวันพรุ่งนี้ ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในห้องแยกโรค รพ.เกาะสมุย โดยบ่ายวันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปเยี่ยมผู้ติดเชื้อรายนี้ พร้อมนำยาต้านไวรัสไปสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับ รพ.เกาะสมุย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายนี้เดินทางจากประเทศฝรั่งเศสพร้อมครอบครัว 2 ราย เป็นสามีและลูก ถึงประเทศไทยวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยสายการบินไทย TG 933 เข้ารับการกักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) จ.สมุทรปราการ อาการปกติ ได้รับการตรวจเชื้อ 2 ครั้ง วันที่ 3 ตุลาคม และวันที่ 11 ตุลาคม ผลเป็นลบทั้ง 2 ครั้ง เมื่อครบกำหนดออกจากสถานที่กักกัน วันที่ 15 ตุลาคม ไปสถานทูตฝรั่งเศส และช่วงบ่ายเดินทางไป
เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG 167 เมื่อถึงมีเพื่อน 1 คน มารับด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปส่งบ้านพัก

ขณะนี้ทีมสอบสวนโรคได้เข้าไปติดตามผู้สัมผัส โดยเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 15 ราย ได้แก่ สามีและลูก ผู้โดยสารเที่ยวบินเดียวกัน 10 ราย และลูกเรือ 2 ราย และเพื่อนที่ไปรับที่สนามบิน 1 ราย เบื้องต้นผลการตรวจสมาชิกในครอบครัวไม่พบเชื้อและรับไว้ในห้องแยกโรค รพ.เกาะสมุยแล้ว อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังอาการ ส่วนเพื่อนอยู่ระหว่างการรอผลตรวจ ขณะที่ผู้โดยสารและลุกเรือกำลังติดตามมารับการตรวจ ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำมีทั้งหมด 21 ราย คาดว่าผู้ติดเชื้อรายนี้มีโอกาสเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ เนื่องจากเริ่มป่วยหลังออกจากสถานกักกันโรค อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคโดยละเอียด นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ส่งทีมสอบสวนโรคเข้าเก็บตัวอย่างบุคลากรในสถานกักกันโรคที่รัฐกำหนดจำนวน 40 คน เพื่อเฝ้าระวังตามมาตรการสอบสวนโรค และจะส่งทีมเข้าไปในสถานที่ที่ผู้ติดเชื้อได้ไปเพื่อให้ทราบสาเหตุของการติดเชื้อที่แท้จริง

ขอความร่วมมือประชาชนอย่าตื่นตระหนก กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคตามมาตรการอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตามทุกคนยังคงต้องอยู่กับโควิด 19 ไปอีกระยะหนึ่ง ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเปรียบเสมือนวัคซีนช่วยป้องกันการติดเชื้อคือ การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง เข้ารับบริการสถานที่ต่างๆ ลงทะเบียนด้วย "ไทยชนะ" ทุกครั้ง

จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 20-22 ตุลาคม 2563 กองโรคติดต่อทั่วไป โดยกลุ่มโครงการตามพระราชดำริ ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มห...
22/10/2020

วันที่ 20-22 ตุลาคม 2563 กองโรคติดต่อทั่วไป โดยกลุ่มโครงการตามพระราชดำริ ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการ การใช้วิธี Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism ในการตรวจหนอนพยาธิตัวกลมที่ติดต่อผ่านดิน สกุลทริโคสตรองไจลัสในปศุสัตว์ เกษตรกร และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ รพ.สต.หนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

19/10/2020
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

กระทรวงสาธารณสุข
16/10/2020

กระทรวงสาธารณสุข

เชื่อว่าทุกคน....ทำได้ ✌️✌️🇹🇭

#ทีมไทยแลนด์ #ไทยรู้สู้โควิด #COVID19 #กรมควบคุมโรค #กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 กลุ่มโครงการตามพระราชดำริ ประชุมพัฒนารูปแบบการสร้างความรอบรู้ (Health Literacy) ด้านสุขภาพประเด็นพ...
15/10/2020

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 กลุ่มโครงการตามพระราชดำริ ประชุมพัฒนารูปแบบการสร้างความรอบรู้ (Health Literacy) ด้านสุขภาพประเด็นพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียนและชุมชน ร่วมกับอาจารย์ผ่านระบบ Zoom กับอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อแก้ไขปัญหาการติดเชื้อพื้นที่อัตราติดเชื้อสูง ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล /ประชุมความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และความเป็นไปได้ของการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศ กับ กนว. พร้อมทั้งเป็นประธานกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา Praziquantel Tablers

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
12/10/2020

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

7 สถานที่กักกัน COVID-19 ของประเทศไทย

07/10/2020
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า
สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19
ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข
07/10/2020

กระทรวงสาธารณสุข

ปลัดสธ. มอบนโยบายการดำเนินงานปีงบ 2564
https://bit.ly/3iBE7DA

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 - 16.30 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ...
06/10/2020

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 - 16.30 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้จัดการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ครั้งที่ 33/2563 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ ชั้น5 อาคาร 3 กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร เป็นประธา่นกรรมการ ในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

-รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 32/2563
-สถานการณ์โรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019
-การพิจารณาลดระยะเวลากักกันผู้เดินทางจากต่างประเทศ
-เรื่องอื่นๆ

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 - 16.30 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้จัดการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ครั้งที่ 33/2563 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ ชั้น5 อาคาร 3 กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร เป็นประธา่นกรรมการ ในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

-รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 32/2563
-สถานการณ์โรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019
-การพิจารณาลดระยะเวลากักกันผู้เดินทางจากต่างประเทศ
-เรื่องอื่นๆ

05/10/2020
กระทรวงสาธารณสุข
02/10/2020

กระทรวงสาธารณสุข

ทัพใหม่ กระทรวงสาธารณสุข #ทีมMOPH

30/09/2020
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา - Google

ประชาสัมพันธ์

คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ฉบับเผยแพร่ (กันยายน 2563) โดย กระทรวงสาธารณสุข & กระทรวงศึกษาธิการ (ป้องกัน ระลอก 2)
http://bit.do/schoolcovid-19-v2risk

วันที่ 30 กันยายน 2563 กองโรคติดต่อทั่วไปประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 เดือน กร...
30/09/2020

วันที่ 30 กันยายน 2563 กองโรคติดต่อทั่วไปประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 และมอบเกียรติบัตร บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองโรคติดต่อทั่วไป ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 3 ชั้น 5

วันที่ 25 กันยายน 2563 กองโรคติดต่อทั่วไป โดยกลุ่มโครงการตามพระราชดำริ ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาว...
25/09/2020

วันที่ 25 กันยายน 2563 กองโรคติดต่อทั่วไป โดยกลุ่มโครงการตามพระราชดำริ ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลประชุมชี้แจงกับพื้นที่ในการดำเนินการโครงการ การใช้วิธี Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism ในการตรวจหนอนพยาธิตัวกลมที่ติดต่อผ่านดิน สกุลทริโคสตรองไจลัสในปศุสัตว์ เกษตรกร และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล สสอ. รพ.สต. ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง

25/09/2020
เจาะใจ Johjai

เจาะใจ Johjai

📌เจาะใจพาไปชม “ ภารกิจระดับชาติ…ของกรมควบคุมโรค “
อีกหนึ่งเบื้องหลังความสำเร็จ ที่ทำให้ไทยป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ covid-19ได้อย่างน่าชื่นชม และที่ขาดไม่ได้ แอดว่าต้องขอขอบคุณคนไทย
ทุกคนที่ให้ความร่วมมืออย่างดี จนสถานการณ์ในบ้านเราดีขึ้นได้ขนาดนี้ครับ

#เจาะใจ #กรมควบคุมโรค

วันที่ 24 กันยายน 2563 กองโรคติดต่อทั่วไป จัดกิจกรรมในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) กำหนดจัดงานในวันที่...
24/09/2020

วันที่ 24 กันยายน 2563 กองโรคติดต่อทั่วไป จัดกิจกรรมในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) กำหนดจัดงานในวันที่ 28 กันยายน 2563 ภายใต้แนวคิด “End Rabies: Collaborate, Vaccinate (ร่วมกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงมาทำวัคซีน)” ได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้คำแนะนำกับคนที่เลี้ยงสัตว์ ว่ามีการปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อโดนสุนัขกัด ข่วน เลีย และการฉีดวัคซีน และตอบการตอบคำถามชิงรางวัล รับของรางวัลมากมาย ณ ใต้ตึกกรมควบคุมโรค อาคาร 4 ชั้น 1 บริเวณโรงอาหาร

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 12.30 - 16.40 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  กองโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุม...
22/09/2020

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 12.30 - 16.40 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้จัดการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ครั้งที่ 32/2563 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ ชั้น5 อาคาร 3 กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร เป็นประธา่นกรรมการ ในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
-สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
-สรุปสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิตรายที่ 59 ของประเทศไทย
-แนวทางการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
-แนวทางการใช้ Antigen ในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
-การจัดลำดับการทำมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
-แนวทางการจำแนกประเภทผู้ติดเชื้อและการรายงาน เป็นต้น

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 12.30 - 16.40 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้จัดการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ครั้งที่ 32/2563 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ ชั้น5 อาคาร 3 กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร เป็นประธา่นกรรมการ ในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
-สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
-สรุปสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิตรายที่ 59 ของประเทศไทย
-แนวทางการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
-แนวทางการใช้ Antigen ในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
-การจัดลำดับการทำมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
-แนวทางการจำแนกประเภทผู้ติดเชื้อและการรายงาน เป็นต้น

ที่อยู่

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
Nonthaburi
11000

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการวิชาการ งานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ิอระดับชาติ และนานาชาติ ภายในปี 2563 พันธกิจ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 2. กำหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 4. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 5. ประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคติดต่อ 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ค่านิยม : I = Integrity : การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม S = Service Mind : บริการที่ดี M = Mastery : การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ A = Achievement Motivation : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ R = Relationship : การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เ็ป็นน้อง T = Teamwork : การทำงานเป็นทีม

เบอร์โทรศัพท์

1422

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#COVID-19 Coronavirus บ่ต้องตกใจเด้อครับ พ่อแม่พี่น้อง บ้านเฮาปลอดภัย อากาสก็ดี มีต้นไม้เยอะ COVID-19 Coronavirus สบายใจ^_^ (FUME)ฟูมบ้านนอกเฮาบ่มี มีแต่ฟูมฟักปลูกฝังความรูทางปัญญา บ้านผมเรียก ไข้ไอโลหะ.. เกิดจากไอละเหยของโลหะเมื่อโดนความร้อนสูง #เกล้ากระผมสิอธิบายยกตัวอย่าง พิจจารณาเด้อมหาพิจารณา^_^ เช่น #โรคจากแคดเมียม (Disease caused by cadmium or its toxic compounds) เป็นโลหะสีเงินปนขาว มันวาวเล็กน้อย เจือด้วยสีฟ้าจาง ๆ อ่อนตัวได้ สามารถรับประจุไฟฟ้าบวก ในธรรมชาติ แคดเมียมจะเกิดร่วมกับสารแร่ตะกั่วและสังกะสี ดังนั้นปริมาณของแคดเมียมจะพบสูง ในเหมืองที่ถลุงสังกะสี เป็นผลพลอยได้จากการผลิตสินแร่ที่มีสังกะสี ตะกั่วและทองแดงให้บริสุทธิ์ ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยง การทำงานในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้า ยานยนตร์ อุปกรณ์การเดินเรือ ชิ้นส่วนเครื่องบิน อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์ สี สิ่งทอ เป็นต้น อันตรายต่อระบบอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย แคดเมียมเข้าสู่ร่างกายได้ 2 ทางคือ ทางการกินและการหายใจ พิษเฉียบพลันจากการหายใจสูดไอแคดเมียมเข้าไปในร่างกาย อาการที่พบคืออาการคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่และอาการของโรคไข้ควันโลหะ ได้แก่ อาการไอ แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามร่างกาย หากอาการรุนแรงมากขึ้นอาจพบภาวะปอดอักเสบและปอดบวมน้ำ แคดเมียมเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะจับกับเม็ดเลือดและ albumin มีส่วน น้อยที่จะกลายเป็น metallothionin ซึ่งเป็นพิษ ครึ่งหนึ่งจะเก็บไว้ที่ไตและตับ การขับออกช้ามากโดยจะมีค่า กึ่งชีวิต 15- 30 ปี การได้รับแคดเมียมเป็นระยะเวลานาน อาการพิษที่เด่นที่สุด คือ อันตรายต่อไต โดยเฉพาะ ท่อไต ส่วนต้น (proximal tube) ซึ่งจะพบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อปริมาณแคดเมียมเพิ่มขึ้นถึง 200 ไมโครกรัม ผลที่ตามมาคือ เซลล์ท่อไต ไม่สามารถดูดซึมกลับโปรตีนที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ เช่น β2microglobulin โรคที่เกิดจากพิษแคดเมียมเรียกว่า โรคพิษแคดเมียม หรือ โรคอิไต อิไต แคดเมียมอาจปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้จากการหลอมโลหะบางชนิด จากอุตสาหกรรมอื่น เช่นใน ฟูมโลหะ เกลือแคดเมียม ในน้ำทิ้งซึ่งกระจายสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และทะเล ทำให้ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม อาการเฉียบพลัน อาการระคายเคืองผิวหนัง และเยื่อบุอ่อน มีอาการคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่และโรคไข้ไอโลหะ อาจเกิดอาการปวดอักเสบและปวดบวมน้ำ อาการเรื้อรัง จะทำลายกระดูก ปวดกระดูก ทำลายปอด ตับและไต เป็นโรคโลหิตจาง เป็นสารก่อ ลูกวิรูป และสารก่อมะเร็ง
WeiFoตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น..ควบคุมความชื้น20-60%RH..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..ขอเพิ่มเติมที่idline:weifo1/0923624299
เริ่มงดใช้ถุงพลาสติกกันในวันนี้นะคะ
ไปค่าาาา ไปออกกำลังกายกัน
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 620 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ รับสมัครเข้าร่วมการอบรมเพียงแค่ 80 ท่าน เท่านั้น อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000.00 บาท โดยผู้สมัครสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bdm.si.mahidol.ac.th/Excel2018 หรือ โทร.02-419-7000 ต่อ 92685
🌹🌼โปรด!ฟังทางนี้คะ🗣 คนที่ต้องการสวย หล่อ สุขภาพดีและคนป่วยทุกโรค ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด!เพื่อคุณ! 🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇 👉 ESSENNA ราชินีอาหารเสริม สกัดจาก สเต็มเซลล์ผลไม้ ที่ช่วยผลัดเซลล์ที่เสื่อมในร่างกายออกแล้วสร้างเซลล์ใหม่ทดแทน ทานแล้วสวย เด้ง ผิวพรรณสวยงาม หุ่นดี สุขภาพดี เห็นผลใน 1 เดือน ( 1 ครอส ) 🌟เห็นผลรวดเร็วทานน้ำให้ได้วันละ 2000 ซีซี 👉 LOLITA อาหารเสริมปรับความสมดุลฮอร์โมนในร่างกาย ทานได้ทั้งหญิงและชาย 💥ต้านมะเร็ง💥 👉 METOX ดีท็อกเจ้าแรกของโลกที่ล้างสารพิษในตับ ไต ลำไส้และหลอดเลือด เป็นสารสกัดไฟเบอร์จากเมล็ดเจีย ☀️( ส่วนที่ดีที่สุด)☀️ สินค้าพรีเมี่ยมระดับโลก จดสิทธิบัตรเรียบร้อย! ครอสเต็มระบบทาน 3 เดือน ☝️ครบ 3 เดือน ถ้าไม่เห็นผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน!💰💰 🌈ต้องมีผลการตรวจก่อนและหลังการรับประทานคะ 🌅สนใจ ติดต่อ สอบถาม พร้อมให้คำแนะนำ 🔥รับตัวแทนรายใหญ่ ดีลเลอร์ CEO ตลอดจนรายย่อยทุกประเภท 👍ของดีมาแล้วอย่ามองผ่าน! 🌺🍁🌼รับสั่งพรีออเดอร์ ของมา 10 พ.ย60 ไม่สั่งไว้ ได้ของช้า คะ☘️🌷🍂 ☎️: 093-586-5465 หรือคลิกลิ้งค์ ⬇️ ตรงนี้เลยค่ะ Http://line.me/ti/p/~deer0935865465 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 https://keep.line.me/s/lqKUo5ERY2MTrPx9TT8bATxhNPq7WK4qoKKdtInSS5I