ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ กองว

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ กองว บริการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือแพทย์

เปิดเหมือนปกติ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ของสำนักงานสนับสนุนบริ...
30/08/2018

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ในเรื่องพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ในระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2561 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 โดยมีผู้รับผิดชอบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ เครื่องวัดความดันโลหิต จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์,เขต 5 จังหวัดราชบุรี,เขต 8 จังหวัดอุดรธานี ,เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ,เขต 12 จังหวัดสงขลา เข้าร่วม และได้รับเกียรติวิทยากร จากนางสาววิชญ์ฐิตา ปานเนาว์ กองวิศวกรรมการแพทย์

วิศวกรออกแบบไฟฟ้า Electrical Design Engineer
26/06/2018

วิศวกรออกแบบไฟฟ้า Electrical Design Engineer

“คู่มือ แนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคาร”

http://www.tieathai.org/images/intro_1479229183/final.Guidelines_BW.pdf

โดยสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (TIEA)

...................................................
👷🏻📚เพจวิศวกรออกแบบไฟฟ้า บริการ
• รับออกแบบ เขียนแบบ เซ็นรับรองแบบงานระบบไฟฟ้า งานบ้าน งานอาคาร ร้านค้า หอพัก โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน ศูนย์การค้า สนามกีฬา 9ล9
• เซ็นรับรองแบบเพื่อยื่นขอใช้ไฟฟ้า
• รับออกแบบระบบ Solar PV Rooftop
• ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
• รับตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี
ข้อมูล เพิ่มเติม: https://www.facebook.com/ElectricalDesignEng/posts/1866787336928605

ติดต่อ สอบถาม http://m.me/ElectricalDesignEng
Line: @aql7143k
Tel: 085-7232382
Email: [email protected]

22/05/2018
วิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล กองวิศวกรรมการแพทย์

รับชมการสัมมนามาตรฐานศูนย์เครื่องแพทย์ในโรงพยาบาลและ 3 โรงพยาบาลต้นแบบ ในงานประชุมวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กฏหมายควบคุมอาคาร
20/05/2018
กฏหมายควบคุมอาคาร

กฏหมายควบคุมอาคาร

กฎหมายควบคุมอาคาร วันที่ประกาศล่าสุด: 10 เม.ย. 2561 พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโ...

ตุ้มน้ำหนักที่ไม่สะอาด มีคราบสกปรก อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนของผิวภายนอก และเกิดค่าผิดไปจากเดิม
19/05/2018

ตุ้มน้ำหนักที่ไม่สะอาด มีคราบสกปรก อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนของผิวภายนอก และเกิดค่าผิดไปจากเดิม

บริการสอบเทียบและทดสอบของห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาล และหน่วยงานภาครัฐ
18/05/2018

บริการสอบเทียบและทดสอบของห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์
ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาล และหน่วยงานภาครัฐ

บริการสอบเทียบและทดสอบของห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์
ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาล และหน่วยงานภาครัฐ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหน่วยไตเทียมด้วยการจัดการเทคโนโ
18/05/2018
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหน่วยไตเทียมด้วยการจัดการเทคโนโ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหน่วยไตเทียมด้วยการจัดการเทคโนโ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหน่วยไตเทียมด้วยการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสม วัน....

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 กลุ่มควบคุมกำกับมาตรฐานวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์และคณะผู้บริหารบริษัท Mindray ประเทศจีน ร่วมปร...
16/05/2018

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 กลุ่มควบคุมกำกับมาตรฐานวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์
และคณะผู้บริหารบริษัท Mindray ประเทศจีน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเครื่องมือแพทย์

สรุปได้ดังนี้

- โรงพยาบาลในประเทศจีนมีมากกว่า 29000+ ซึ่งมากกว่าโรงพยาบาลในประเทศไทย 20 เท่า

- ประเทศจีนมีการรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาล เช่นเดียวกับ HA ของประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 9+1 ระดับ
ดังนี้ ขั้นแรกแบ่งตามขนาดของโรงพยาบาลเป็น Primary, Secondary และ Tertiary และแต่ละขนาดจะแบ่งตามคุณภาพในการบริการจัดการ เป็น A, B และ C ทั้งหมด 9 ระดับ และมีระดับพิเศษคือ Tertiary A+ (รวมเป็น 10 ระดับ)

- มีโรงพยาบาลที่ได้ Class A Tertiary มากกว่า 1300+ (4.5% ของโรงพยาบาลทั้งหมด)

- ในประเทศจีนโรงพยาบาลจะมีแผนกวิศวกรรมคลินิก ทำหน้าที่ในการบริหารเทคโนโลยีในโรงพยาบาล การบริหารความเสี่ยง งานประกันคุณภาพ R&D ฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีต่างๆในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานที่เรียนรู้การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์จากบริษัทผลิตจนชำนาญ แล้วจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลในการใช้งานเครื่องมือแพทย์และช่วยแก้ปัญหาเมื่อเครื่องมือแพทย์ขัดข้องทันที นี้คือข้อดีของการมีแผนกนี้ในโรงพยาบาล

-รายการเครื่องมือที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษได้แก่
1) Ventilator
2) Defibrillator
3) ECG machine
4) Patient monitor
5) Anaesthetic machine
6) Electric sucker
7) Electric Gastric Lavage Machine
8) Syringe pump/ Infusion pump
โดยต้องมีพร้อมใช้งาน ได้รับการดูแลทุกขั้นตอนจากผู้ใช้งานร่วมกับช่างเทคนิค มีการฝึกอบรมการใช้งานทั้งฝั่งผู้ใช้และช่างหรือวิศวกรในโรงพยาบาล

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 กลุ่มควบคุมกำกับมาตรฐานวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์
และคณะผู้บริหารบริษัท Mindray ประเทศจีน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเครื่องมือแพทย์

สรุปได้ดังนี้

- โรงพยาบาลในประเทศจีนมีมากกว่า 29000+ ซึ่งมากกว่าโรงพยาบาลในประเทศไทย 20 เท่า

- ประเทศจีนมีการรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาล เช่นเดียวกับ HA ของประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 9+1 ระดับ
ดังนี้ ขั้นแรกแบ่งตามขนาดของโรงพยาบาลเป็น Primary, Secondary และ Tertiary และแต่ละขนาดจะแบ่งตามคุณภาพในการบริการจัดการ เป็น A, B และ C ทั้งหมด 9 ระดับ และมีระดับพิเศษคือ Tertiary A+ (รวมเป็น 10 ระดับ)

- มีโรงพยาบาลที่ได้ Class A Tertiary มากกว่า 1300+ (4.5% ของโรงพยาบาลทั้งหมด)

- ในประเทศจีนโรงพยาบาลจะมีแผนกวิศวกรรมคลินิก ทำหน้าที่ในการบริหารเทคโนโลยีในโรงพยาบาล การบริหารความเสี่ยง งานประกันคุณภาพ R&D ฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีต่างๆในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานที่เรียนรู้การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์จากบริษัทผลิตจนชำนาญ แล้วจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลในการใช้งานเครื่องมือแพทย์และช่วยแก้ปัญหาเมื่อเครื่องมือแพทย์ขัดข้องทันที นี้คือข้อดีของการมีแผนกนี้ในโรงพยาบาล

-รายการเครื่องมือที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษได้แก่
1) Ventilator
2) Defibrillator
3) ECG machine
4) Patient monitor
5) Anaesthetic machine
6) Electric sucker
7) Electric Gastric Lavage Machine
8) Syringe pump/ Infusion pump
โดยต้องมีพร้อมใช้งาน ได้รับการดูแลทุกขั้นตอนจากผู้ใช้งานร่วมกับช่างเทคนิค มีการฝึกอบรมการใช้งานทั้งฝั่งผู้ใช้และช่างหรือวิศวกรในโรงพยาบาล

วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ออกดำเนินการกิจกรรมทดสอบกระบวนการสอบเทียบและสำรวจปัญหาของตู้เ...
10/05/2018

วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ออกดำเนินการกิจกรรมทดสอบกระบวนการสอบเทียบและสำรวจปัญหาของตู้เก็บเวชภัณฑ์ทางการแพทย์/ตู้อบเด็ก ณ โรงพยาบาลตราด เพื่อเตรียมขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ขอบพระคุณโรงพยาบาลตราด สำหรับการอนุเคราะห์สถานที่และการต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

วันที่ 24-26 เมษายน 2561 เป็นครั้งที่สองในปีงบประมาณ 2561 ที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ออกดำเนินการกิจกรรมทดสอบก...
30/04/2018

วันที่ 24-26 เมษายน 2561 เป็นครั้งที่สองในปีงบประมาณ 2561 ที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ออกดำเนินการกิจกรรมทดสอบกระบวนการสอบเทียบและสำรวจปัญหาของตู้เก็บเวชภัณฑ์ทางการแพทย์/ตู้อบเด็ก ณ โรงพยาบาลกระบี่ เพื่อเตรียมขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ขอบพระคุณโรงพยาบาลกระบี่ สำหรับการอนุเคราะห์สถานที่และการต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

เหลือภาระกิจเก็บข้อมูลอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลตราด และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ก่อนที่จะสรุปผลการทำงานและปัญหาที่พบระหว่างการลงพื้นที่ อย่าลืมติดตามบทสรุปผลนะครับ เดือนสิงหาคมนี้

วันที่ 24-26 เมษายน 2561 เป็นครั้งที่สองในปีงบประมาณ 2561 ที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ออกดำเนินการกิจกรรมทดสอบกระบวนการสอบเทียบและสำรวจปัญหาของตู้เก็บเวชภัณฑ์ทางการแพทย์/ตู้อบเด็ก ณ โรงพยาบาลกระบี่ เพื่อเตรียมขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ขอบพระคุณโรงพยาบาลกระบี่ สำหรับการอนุเคราะห์สถานที่และการต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

เหลือภาระกิจเก็บข้อมูลอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลตราด และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ก่อนที่จะสรุปผลการทำงานและปัญหาที่พบระหว่างการลงพื้นที่ อย่าลืมติดตามบทสรุปผลนะครับ เดือนสิงหาคมนี้

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย์'s cover photo
25/04/2018

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย์'s cover photo

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย์
25/04/2018

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย์

ที่อยู่

Satharanasuk 8
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

021495691

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ กองวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ กองว:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

https://free.facebook.com/story.php?story_fbid=2172578369621950&id=2068920933321028&refid=17&ref=opera_speed_dial&_ft_=mf_story_key.2172578369621950%3Atop_level_post_id.2172578369621950%3Atl_objid.2172578369621950%3Acontent_owner_id_new.2068920933321028%3Aoriginal_content_id.1493075614172101%3Aoriginal_content_owner_id.799269280219408%3Athrowback_story_fbid.2172578369621950%3Apage_id.2068920933321028%3Aphoto_attachments_list.%5B1493074984172164%2C1493075367505459%2C1493075240838805%2C1493075364172126%5D%3Astory_location.4%3Aattached_story_attachment_style.album%3Apage_insights.%7B%222068920933321028%22%3A%7B%22role%22%3A1%2C%22page_id%22%3A2068920933321028%2C%22post_context%22%3A%7B%22story_fbid%22%3A2172578369621950%2C%22publish_time%22%3A1535594070%2C%22story_name%22%3A%22EntStatusCreationStory%22%2C%22object_fbtype%22%3A266%7D%2C%22actor_id%22%3A2068920933321028%2C%22psn%22%3A%22EntStatusCreationStory%22%2C%22sl%22%3A4%2C%22dm%22%3A%7B%22isShare%22%3A1%2C%22originalPostOwnerID%22%3A1493075614172101%7D%2C%22targets%22%3A%5B%7B%22page_id%22%3A2068920933321028%2C%22actor_id%22%3A2068920933321028%2C%22role%22%3A1%2C%22post_id%22%3A2172578369621950%2C%22share_id%22%3A1493075614172101%7D%5D%7D%2C%22799269280219408%22%3A%7B%22page_id%22%3A799269280219408%2C%22role%22%3A1%2C%22actor_id%22%3A2068920933321028%2C%22psn%22%3A%22EntStatusCreationStory%22%2C%22attached_story%22%3A%7B%22role%22%3A1%2C%22page_id%22%3A799269280219408%2C%22post_context%22%3A%7B%22story_fbid%22%3A1493075614172101%2C%22publish_time%22%3A1535535214%2C%22story_name%22%3A%22EntStatusCreationStory%22%2C%22object_fbtype%22%3A266%7D%2C%22actor_id%22%3A799269280219408%2C%22psn%22%3A%22EntStatusCreationStory%22%2C%22sl%22%3A4%2C%22dm%22%3A%7B%22isShare%22%3A0%2C%22originalPostOwnerID%22%3A0%7D%7D%2C%22sl%22%3A4%2C%22dm%22%3A%7B%22isShare%22%3A0%2C%22originalPostOwnerID%22%3A0%7D%2C%22targets%22%3A%5B%7B%22page_id%22%3A799269280219408%2C%22actor_id%22%3A2068920933321028%2C%22role%22%3A1%2C%22post_id%22%3A1493075614172101%2C%22share_id%22%3A0%7D%5D%7D%7D%3Athid.2068920933321028%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1559372399%3A2449272595419868294&__tn__=%2As-R