oryornoi โครงการ อย.น้อย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) - http://www.oryornoi.com

เปิดเหมือนปกติ

กิจกรรมดีดีปี 64#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
28/04/2021

กิจกรรมดีดีปี 64
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

กิจกรรมดีดีปี 64
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาากิจกรรมดีดี ปี 64 มีมาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง นะจ๊ะ#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
27/04/2021

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาา
กิจกรรมดีดี ปี 64 มีมาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง นะจ๊ะ
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาา
กิจกรรมดีดี ปี 64 มีมาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง นะจ๊ะ
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

กิจกรรมร่วมสนุกประจำเดือน พฤษภาคม 2564(>o________________
27/04/2021

กิจกรรมร่วมสนุกประจำเดือน พฤษภาคม 2564
(>o________________

กิจกรรมร่วมสนุกประจำเดือน พฤษภาคม 2564
(>o________________

>oo_________________>>>>ผู้โชคดีที่ปฏิบัติตามกติกาครบถ้วนจากกิจกรรม ภาพกิจกรรมดังต่อไปนี้เป็นกิจกรรมของโรงเรียน....ก. สี...
27/04/2021

>oo_________________>>>>
ผู้โชคดีที่ปฏิบัติตามกติกาครบถ้วน
จากกิจกรรม ภาพกิจกรรมดังต่อไปนี้เป็นกิจกรรมของโรงเรียน....
ก. สีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น
ผู้โชคดีที่ปฏิบัติตามกติกาครบถ้วน
รับของรางวัล “กระเป๋า อย.น้อย” ได้แก่
1. อธิษฐาน ตันสหวัฒน์
2. โอปอ น่าเลิฟ
3. Aisyah Sahoh
>>
(>oo

>oo_________________>>>>
ผู้โชคดีที่ปฏิบัติตามกติกาครบถ้วน
จากกิจกรรม ภาพกิจกรรมดังต่อไปนี้เป็นกิจกรรมของโรงเรียน....
ก. สีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น
ผู้โชคดีที่ปฏิบัติตามกติกาครบถ้วน
รับของรางวัล “กระเป๋า อย.น้อย” ได้แก่
1. อธิษฐาน ตันสหวัฒน์
2. โอปอ น่าเลิฟ
3. Aisyah Sahoh
>>
(>oo

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาากิจกรรมดีดี มีมาอย่างต่อเนื่อง นะจ๊ะ#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
23/04/2021

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาา
กิจกรรมดีดี มีมาอย่างต่อเนื่อง นะจ๊ะ
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาา
กิจกรรมดีดี มีมาอย่างต่อเนื่อง นะจ๊ะ
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาากิจกรรมดีดี มีมาอย่างต่อเนื่อง นะจ๊ะ#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
08/04/2021

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาา
กิจกรรมดีดี มีมาอย่างต่อเนื่อง นะจ๊ะ
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาา
กิจกรรมดีดี มีมาอย่างต่อเนื่อง นะจ๊ะ
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาากิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าาาา #FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
07/04/2021

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาา
กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาา
กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

Photos from oryornoi's post
01/04/2021

Photos from oryornoi's post

กิจกรรมร่วมสนุกประจำเดือน เมษายน 2564(>o________________
01/04/2021

กิจกรรมร่วมสนุกประจำเดือน เมษายน 2564
(>o________________

กิจกรรมร่วมสนุกประจำเดือน เมษายน 2564
(>o________________

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาากิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าาาา #FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
22/03/2021

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาา
กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาา
กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

>oo_________________>>>>ผู้โชคดีที่ปฏิบัติตามกติกาครบถ้วนจากกิจกรรม เพื่อลดการบริโภคน้ำตาล ไขมัน โซเดียม ควรเลือกผลิตภัณ...
18/03/2021

>oo_________________>>>>
ผู้โชคดีที่ปฏิบัติตามกติกาครบถ้วน
จากกิจกรรม เพื่อลดการบริโภคน้ำตาล ไขมัน โซเดียม
ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ

คำตอบคือ.....ค. อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง.....
รับของรางวัล “กระเป๋า อย.น้อย” ได้แก่
1. Kwanjai Chaiyo
2. ข้าวฟ่าง กะ บ๊องแบ๊ว
3. Duangporn Jantraprasert
>>
(>oo

>oo_________________>>>>
ผู้โชคดีที่ปฏิบัติตามกติกาครบถ้วน
จากกิจกรรม เพื่อลดการบริโภคน้ำตาล ไขมัน โซเดียม
ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ

คำตอบคือ.....ค. อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง.....
รับของรางวัล “กระเป๋า อย.น้อย” ได้แก่
1. Kwanjai Chaiyo
2. ข้าวฟ่าง กะ บ๊องแบ๊ว
3. Duangporn Jantraprasert
>>
(>oo

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาากิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าาาา #FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
16/03/2021

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาา
กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาา
กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

🔎👀ฉลากโภชนาการ อ่านอย่างไรให้ได้ประโยชน์🔍📝👇มารู้จักฉลากโภชนาการกันเถอะค่ะ คืออะไร อ่านอย่างไร มาดูกันเลยค่ะ 👇#FDAknowled...
15/03/2021

🔎👀ฉลากโภชนาการ อ่านอย่างไรให้ได้ประโยชน์🔍📝
👇มารู้จักฉลากโภชนาการกันเถอะค่ะ คืออะไร อ่านอย่างไร มาดูกันเลยค่ะ 👇
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาากิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าาาา #FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
15/03/2021

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาา
กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาา
กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาากิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าาาา #FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
12/03/2021

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาา
กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาา
กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาากิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าาาา #FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
11/03/2021

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาา
กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้าาา
กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

👉🥫 รักสุขภาพ มองหา Healthier Choice 🥫👈#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
11/03/2021

👉🥫 รักสุขภาพ มองหา Healthier Choice 🥫👈

#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าาาา #FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
04/03/2021

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา #FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
02/03/2021

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา ##ส่งผลงานมากันเยอะๆนะคะ #FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
01/03/2021

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา ##ส่งผลงานมากันเยอะๆนะคะ
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา ##ส่งผลงานมากันเยอะๆนะคะ
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา #FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
25/02/2021

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา #FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
23/02/2021

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
22/02/2021

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา##ส่งกิจกรรมกันเข้ามาเยอะๆ นะคะ#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
19/02/2021

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา##ส่งกิจกรรมกันเข้ามาเยอะๆ นะคะ
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา##ส่งกิจกรรมกันเข้ามาเยอะๆ นะคะ
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

กิจกรรมร่วมสนุกประจำเดือน มีนาคม 2564(>o________________
18/02/2021

กิจกรรมร่วมสนุกประจำเดือน มีนาคม 2564
(>o________________

กิจกรรมร่วมสนุกประจำเดือน มีนาคม 2564
(>o________________

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
18/02/2021

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

>oo_________________>>>>ผู้โชคดีที่ปฏิบัติตามกติกาครบถ้วนจากกิจกรรม อาหารนี้มีขายอยู่ตามท้องตลาด หน้าโรงเรียน อย่ากินมาก...
17/02/2021

>oo_________________>>>>
ผู้โชคดีที่ปฏิบัติตามกติกาครบถ้วน
จากกิจกรรม อาหารนี้มีขายอยู่ตามท้องตลาด หน้าโรงเรียน อย่ากินมากเกินไป เสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs
คำตอบคือ....แหนมย่าง.......

รับของรางวัล “กระเป๋า อย.น้อย” ได้แก่
1. Good Vanita
2. สุภัทรา ตงเจริญ
3. แผลที่ มองไม่เห็น

>>
(>oo

>oo_________________>>>>
ผู้โชคดีที่ปฏิบัติตามกติกาครบถ้วน
จากกิจกรรม อาหารนี้มีขายอยู่ตามท้องตลาด หน้าโรงเรียน อย่ากินมากเกินไป เสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs
คำตอบคือ....แหนมย่าง.......

รับของรางวัล “กระเป๋า อย.น้อย” ได้แก่
1. Good Vanita
2. สุภัทรา ตงเจริญ
3. แผลที่ มองไม่เห็น

>>
(>oo

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
16/02/2021

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

กิจกรรมดีดี มาเพิ่มเติมจ้าาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

👉🥫ข้อมูลบนฉลาก มีประโยชน์อะไรบ้าง 🥫👈👀👇มาดูกันเลยจ้าาาา👇👀#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
16/02/2021

👉🥫ข้อมูลบนฉลาก มีประโยชน์อะไรบ้าง 🥫👈
👀👇มาดูกันเลยจ้าาาา👇👀
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

ร่วมส่งกิจกรรมดีๆมาเยอะๆนะคะ#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
15/02/2021

ร่วมส่งกิจกรรมดีๆมาเยอะๆนะคะ
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

ร่วมส่งกิจกรรมดีๆมาเยอะๆนะคะ
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

⁉️ รู้ไว้ ⁉️🤔💭ไม่เสียรู้กับข่าวลวงผลิตภัณฑ์สุขภาพ🤔💭#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
15/02/2021

⁉️ รู้ไว้ ⁉️
🤔💭ไม่เสียรู้กับข่าวลวงผลิตภัณฑ์สุขภาพ🤔💭
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

กิจกรรมดีๆมาแล้วจ้าาาาา#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
11/02/2021

กิจกรรมดีๆมาแล้วจ้าาาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

กิจกรรมดีๆมาแล้วจ้าาาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

อย่าหลงเชื่อ!!! กลลวงโฆษณาเกินจริง ➡🤔โฆษณาแบบไหน🤔 ⬅❌อย.ไม่อนุญาต❌#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
09/02/2021

อย่าหลงเชื่อ!!! กลลวงโฆษณาเกินจริง
➡🤔โฆษณาแบบไหน🤔 ⬅
❌อย.ไม่อนุญาต❌

#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

อย่าหลงเชื่อ!!! กลลวงโฆษณาเกินจริง
➡🤔โฆษณาแบบไหน🤔 ⬅
❌อย.ไม่อนุญาต❌

#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

กิจกรรมดีๆมาแล้วจ้าาาาา#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi
09/02/2021

กิจกรรมดีๆมาแล้วจ้าาาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

กิจกรรมดีๆมาแล้วจ้าาาาา
#FDAknowledge #FDAactivity #oryornoi

ที่อยู่

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

11000

ข้อมูลทั่วไป

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี http://www.oryornoi.com , https://www.facebook.com/oryornoi , https://twitter.com/ORYORNOI โทร.0 2590 7122 โทรสาร.0 2591 8472

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ oryornoiผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง oryornoi:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมแล้วค่ะ ขอบคุณมาก🙏🙏❤️❤️❤️
ร่วมกิจกรรม#oryornoi
รบกวนแอดมินช่วยอ่านอินบ็อคด้วยนะค่ะ หนูเห็นว่าวันนี้เป็นวันยืนยันรับรางวัลวันสุดท้ายแล้วค่ะ
,ได้รับรางวัลจากทางเพจแล้ว ขอขอบคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะ
แอด กรุณาตอบกลับในอินบ๊อกของผมด้วยครับ
น้องใหม่ฝึก ตรวจสอบ เฝ้าระวัง อย่างตั้งใจทุกคน
ปีการศึกษา 2561 กับสมาชิก อย.น้อย รร.โพธิสารพิทยากร ทุกงาน ทุกหน้าที่ ทำเพื่อทุกๆคน