กศน.ตำบลหนองเพรางาย

กศน.ตำบลหนองเพรางาย กศน.ตำบลพิมลราช
(2)

มาเรียนด้วยกัน…ฟินกว่าเยอะ....จับมือกันมาเรียนกศน.ตำบลหนองเพรางาย
29/09/2022

มาเรียนด้วยกัน…ฟินกว่าเยอะ....จับมือกันมาเรียนกศน.ตำบลหนองเพรางาย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.ตำบลหนองเพรางายจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ เรื่อง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการทำ EM BALL ณ...
11/05/2022

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.ตำบลหนองเพรางายจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ เรื่อง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการทำ EM BALL ณ กศน.ตำบลหนองเพรางาย

กศน.ตำบลจัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต อบรมให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต สำหร...
05/05/2022

กศน.ตำบลจัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต อบรมให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต สำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอไทรน้อย

กศน.ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย เปิดรับสมัครแล้วนะค่ะสนใจรีบมาสมัครกันได้เลยนะบัดนี้
31/03/2022

กศน.ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย เปิดรับสมัครแล้วนะค่ะสนใจรีบมาสมัครกันได้เลยนะบัดนี้

งานการศึกษาต่อเนื่อง กศน.ตำบลหนองเพรางาย จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำน้ำสลัดโรล...
07/02/2022

งานการศึกษาต่อเนื่อง กศน.ตำบลหนองเพรางาย จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำน้ำสลัดโรล 3 สูตร วันที่ 27 มกราคม 2565 จำนวน 5 ชั่วโมง ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ที่ให้การสนับสนุนสถานที่จัดกิจกรรม และขอบคุณผูเรียนทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี

วันที่ 22 มกราคม 2565 กศน.ตำบลหนองเพรางายจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำชูชิ จำนวน 5 ช...
26/01/2022

วันที่ 22 มกราคม 2565 กศน.ตำบลหนองเพรางายจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำชูชิ จำนวน 5 ชั่วโมง ขอบคุณผู้นำชุมชนหมู่ที่ 3 ที่สนับสนุนสถานที่จัดกิจกรรมและขอบคูณผู้เรียนทุท่านที่ทำให้กิจกรรมในครั้งสำเร็จไปด้วยดี

วันที่ 22 มกราคม 2565 กศน.ตำบลหนองเพรางายจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแลบบกลุ่มสนใจ(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)ณ หมู่ 4 ตำบลหนองเพรางา...
26/01/2022

วันที่ 22 มกราคม 2565 กศน.ตำบลหนองเพรางายจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแลบบกลุ่มสนใจ(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)ณ หมู่ 4 ตำบลหนองเพรางาย วิชาการทำผ้ามัดย้อม จำนวน 5 ชั่วโมง ขอบคุณผู้นำชุมชนที่สนับสนุนสถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ 24 มกราคม 2565 กศน.ตำบลหนองเพรางายจัดโครงการอบรมส่งเสริมทักษะตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ปลูกผักบ้านฉันแบ่...
26/01/2022

วันที่ 24 มกราคม 2565 กศน.ตำบลหนองเพรางายจัดโครงการอบรมส่งเสริมทักษะตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ปลูกผักบ้านฉันแบ่งปันบ้านเธอ

10/11/2021

กศน.ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15นี้ ใครสนใจเรียนเข้ามาสมัครได้เลยจ้า ติดต่อสอบถามเบอร์นี้นะจ๊ะ 0993946326 ครูเจี๊ยบ

กศน.ตำบลหนองเพรางาย
10/09/2019

กศน.ตำบลหนองเพรางาย

โครงการทักษะชีวิต ใส่ใตผู้สูงอายุ รพ.สต.วัดเพรางาย 11 เมษายน 2562
30/06/2019

โครงการทักษะชีวิต ใส่ใตผู้สูงอายุ รพ.สต.วัดเพรางาย 11 เมษายน 2562

โค้งสุดท้าย อีก 15 วันรีบมาสมัครกันนะจ๊ะสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0972039538 อ.สาธิต
24/04/2019

โค้งสุดท้าย อีก 15 วันรีบมาสมัครกันนะจ๊ะ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0972039538 อ.สาธิต

24/04/2019
กศน.ตำบลหนองเพรางาย

โค้งสุดท้าย อีก 15 วันรีบมาสมัครกันนะจ๊ะ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0972039538 อ.สาธิต

กศน.ตำบลหนองเพรางาย ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับตำบล หลักสูตรDigital Literaey ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย ...
02/04/2019

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับตำบล หลักสูตรDigital Literaey ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 21 -22 มีนาคม 2562

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับตำบล หลักสูตร E-COMMERCE  การตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ณ รพสต.หนองเพรางา...
02/04/2019

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับตำบล หลักสูตร E-COMMERCE การตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ณ รพสต.หนองเพรางาย 25-26 มีนาคม 2562

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ฉลาดรัก ฉลาดรู้ 26 มีนาคม 2562 รพสต.หนองเพรางาย
02/04/2019

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ฉลาดรัก ฉลาดรู้ 26 มีนาคม 2562 รพสต.หนองเพรางาย

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สุขอนามัยประชาชน 25 มีนาคม 2562 รพสต.หนองเพรางาย
02/04/2019

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สุขอนามัยประชาชน 25 มีนาคม 2562 รพสต.หนองเพรางาย

โครงการการจัดอาชีพระยะสั้น อาหารว่าง-ขนม สถานที่ รพ.สต.วัดเพรางาย ระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ 2562
27/02/2019

โครงการการจัดอาชีพระยะสั้น อาหารว่าง-ขนม สถานที่ รพ.สต.วัดเพรางาย ระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ 2562

20/12/2018

ประชาสัมพันธ์ค่ะ วันที่ 25 ธ.ค.61
กศน.อำเภอไทรน้อบจัดโครงการไปศึกษาดูงาน งานอุ่นไอรัก สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ (ภาคประชาชน) ท่านใดสนใจ ลงชื่อร่วมกิจกรรมได้ที่ครูนะคะ รับจำนวนจำกัด เพียง 15 ท่านเท่านั้น

กศน.ตำบลหนองเพรางาย
08/10/2018

กศน.ตำบลหนองเพรางาย

กศน.ตำบลหนองเพรางาย เปิดรับสมัคร นศ.ภาคเรียนที่ 2/61 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน นี้ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 062-9612852 ครูเปิ้ล หรือแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ

กศน.ตำบลหนองเพรางาย เปิดรับสมัคร นศ.ภาคเรียนที่ 2/61 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน นี้ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 062-96128...
02/10/2018

กศน.ตำบลหนองเพรางาย เปิดรับสมัคร นศ.ภาคเรียนที่ 2/61 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน นี้ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 062-9612852 ครูเปิ้ล หรือแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ

เจอคำถามบ่อยๆ "กศน.อำเภอไทรน้อยอยู่ตรงไหนคะ"เปิด gps.แล้วมาตามนี้เลยนะคะ ช่วงนี้เปิดรับสมัคร นศ.กันแล้ว รีบๆกันหน่อยนะคะ...
02/10/2018
กศน.อำเภอไทรน้อย

เจอคำถามบ่อยๆ "กศน.อำเภอไทรน้อยอยู่ตรงไหนคะ"
เปิด gps.แล้วมาตามนี้เลยนะคะ ช่วงนี้เปิดรับสมัคร นศ.กันแล้ว รีบๆกันหน่อยนะคะ เรารับไม่จำกัดจำนวน.... แต่จำกัดเวลานะคะ

★★★★★ · School · 14°00'11. 100°19'55., 4

02/10/2018
กศน.ตำบลหนองเพรางาย

กศน.ตำบลหนองเพรางาย

กศน.อำเภอไทรน้อย เปิดรับสมัคร นักศึกษา
เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( แบบไต่ระดับ ) ระดับประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย (ใช้เวลาเรียน 4 เดือน จบภายใน 6 เดือน) 1-31 ตุลาคม นี้
สมัครได้ที่ กศน.อำเภอไทรน้อยและกศน.ตำบลทุกแห่ง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 062-9612852 ครูเปิ้ล ในเวลาราชการ และวันอาทิตย์

ชั้นเรียนวิชาชีพ ช่างเชื่อม 9-18 พฤษภาคม 61
06/06/2018

ชั้นเรียนวิชาชีพ ช่างเชื่อม 9-18 พฤษภาคม 61

โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง  Smart farmer วันที่ 4-5 มิถุนายน 61
06/06/2018

โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer วันที่ 4-5 มิถุนายน 61

โครงการดิจิทัลชุมชน 28พฤษภาคม -2 มิถุนายน  61
06/06/2018

โครงการดิจิทัลชุมชน 28พฤษภาคม -2 มิถุนายน 61

19/05/2018

พรุ่งนี้ นศ.กศน.ตำบลหนองเพรางายทุกท่าน เจอกันที่ กศน.ตำบลหนองเพรางายนะคะ

ส่งเสริมการอ่าน + รถโมบาย 7 ก.พ.61
09/04/2018

ส่งเสริมการอ่าน + รถโมบาย 7 ก.พ.61

กิจกรรมสงเสริมการอ่าน 12 ม.ค.61
09/04/2018

กิจกรรมสงเสริมการอ่าน 12 ม.ค.61

Smart farmer 19 มี.ค.61
09/04/2018

Smart farmer 19 มี.ค.61

อุ่นไอรัก 8 ม.ค.61
09/04/2018

อุ่นไอรัก 8 ม.ค.61

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5-16 ก.พ.61
09/04/2018

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5-16 ก.พ.61

ทักษะชีวิต  ลีลาศเพื่อสุขภาพ 20-23 มี.ค.61
09/04/2018

ทักษะชีวิต ลีลาศเพื่อสุขภาพ 20-23 มี.ค.61

อาหาร ขนม 26 ก.พ-12 มี.ค.61
09/04/2018

อาหาร ขนม 26 ก.พ-12 มี.ค.61

กศน.ตำบลหนองเพรางาย's cover photo
09/04/2018

กศน.ตำบลหนองเพรางาย's cover photo

การทำช่อบูเก้ 2-3 มีนาคม 61
09/04/2018

การทำช่อบูเก้ 2-3 มีนาคม 61

ที่อยู่

23/3 หมู่ 5 ต. พิมลราช อำเภอบางบัวทอง
Nonthaburi
11110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66993946326

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กศน.ตำบลหนองเพรางายผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สาระดีๆ
#}