Clicky

กศน อำเภอเมืองนนทบุรี

กศน อำเภอเมืองนนทบุรี กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี จัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ กศน อำเภอเมืองนนทบุรี มุ่งเน้นในการพัฒนาการศึกษาของประชาชน
อัตลักษณ์สถานศึกษา "มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน"

ปิดชั่วคราว

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2565 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ...
10/05/2022

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2565 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (วัน เวลา ราชการ) สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ 02 580-2135

09/05/2022
กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ขอแจ้งให้นักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคเรียนที่ 1/2565 แต่ยังไม่แสกนคิวอาร์โค้ตเพื่อเข้ากลุ่ม ให้แสก...
05/05/2022

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ขอแจ้งให้นักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคเรียนที่ 1/2565 แต่ยังไม่แสกนคิวอาร์โค้ตเพื่อเข้ากลุ่ม ให้แสกนจากเพจได้เลยค่ะ

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชก...
03/05/2022

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี

ด่วน !!!! กศน อำเภอเมืองนนทบุรี รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2565 สมัครได้ที่ กศน...
07/04/2022

ด่วน !!!! กศน อำเภอเมืองนนทบุรี รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2565
สมัครได้ที่ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี อยู่ระหว่าง ซอยติวานนท์ 27-29 ใกล้กับ บ.กรุงไทยแคปปิตอล ลิชซิ่ง จำกัด
โทรสอบถาม 02 5802135
สมัครก่อนเลือกที่เรียนได้ก่อนนะคะ

วันจักรีวันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระปฐมบรมราชจักรีวงศ์....
06/04/2022

วันจักรี
วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี
.
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระปฐมบรมราชจักรีวงศ์
.
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการครูและบุคคลากรการศึกษา กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี

๒ เมษายน ๒๕๖๕วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระเจริญด้วยเ...
02/04/2022

๒ เมษายน ๒๕๖๕
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และบุคคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี เปิดรับสมัครเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนทที่ 1/2565 สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ โทร. 02 580...
01/04/2022

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี เปิดรับสมัครเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนทที่ 1/2565 สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ โทร. 02 580 2135

ด่วน !!!! กศน อำเภอเมืองนนทบุรี รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2565 สมัครได้ที่ กศน...
01/04/2022

ด่วน !!!! กศน อำเภอเมืองนนทบุรี รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2565
สมัครได้ที่ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี อยู่ระหว่าง ซอยติวานนท์ 27-29 ใกล้กับ บ.กรุงไทยแคปปิตอล ลิชซิ่ง จำกัด
สมัครก่อนเลือกที่เรียนได้ก่อนนะคะ

01/04/2022

💐💐💐ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2565 ได้แก่ กิจกรรมลงนามถวายพระพรแบบออนไลน์และกิจกรรมแบบทดสอบออนไลน์ ในหัวข้อ "สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน"
เข้าร่วมทำแบบทดสอบ คลิกที่ลิงก์ ⬇️⬇️
https://forms.gle/892NWADmtFGN2Q5x5
ตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน 2565 (จำกัดการรับเกียรติบัตรวันละ 100 คน เท่านั้น)

กศน อำเภอเมืองนนทบุรี รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2565
25/03/2022

กศน อำเภอเมืองนนทบุรี รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2565

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ย้ายไปอยู่ข้างกับบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) สาขาถนนติวานนท์พิกัดตาม QR Code ข้างล่างนี้
01/03/2022

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ย้ายไปอยู่ข้างกับ
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)
สาขาถนนติวานนท์
พิกัดตาม QR Code ข้างล่างนี้

Photos from ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี's post
16/02/2022

Photos from ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี's post

วันมาฆบูชา คือ วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ซึ่งวันมาฆบูชานี้ เป็นวันที่พระภิกษุ ๑๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และมี...
16/02/2022

วันมาฆบูชา คือ วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

ซึ่งวันมาฆบูชานี้ เป็นวันที่พระภิกษุ ๑๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน ๔ ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต การประชุมพร้อมกันด้วย องค์ ๔ และในวันนี้ พระพุทธเจ้าทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี เข้าร่วม โครงการอบรม หลักสูตรจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ประจำ...
08/02/2022

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี เข้าร่วม โครงการอบรม หลักสูตรจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ กศน.ตำบลบางไผ่ ตำบลบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี มีลำดับการเข้าร่วมโครงการดังนี้
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 มีการอบรมผ่านระบบ Microsofe Team ได้รับการถ่ายทอดจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี มายัง กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี โดยมี อ.ไชยเดช ไฝทอง ซึ่งผ่านการอบรมวิทยากรหลัก 904 เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ และ
ในวันที่ 8 ได้ทำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด กศน.ตำบลบางไผ่ และบริเวณโดยรอบวัดอมฤต

Photos from สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี's post
03/02/2022

Photos from สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี's post

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2564 งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ได้จัดประชุมครูประจำกลุ่ม กลุ่มเรือนจำจังหวัดนน...
21/01/2022

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2564 งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ได้จัดประชุมครูประจำกลุ่ม กลุ่มเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทาง ระบบGoogle meet โดยนางสาวฉัฐรส หู้เต็ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วบุตร หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำทำความเข้าใจการจัดการเรียนการสอน ของครูประจำกลุ่มในเรือนจำ ู่ในภาวะการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ขอขอบคุณ น.ส.ปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี มา ณ โอกาสนี้ที่ให้ความสนใจ ให้คำปรึกษา และร่วมประชุมในครั้งนี้

16 มกราคม ทุกปีเป็นวันครู"..ปาเจรา จริยา โหนติคุณุตรานุสาสกาข้าขอประณตน้อมสักการบูรพคณาจารย์ผู้กอปรเกิดประโยชน์ศึกษาทั้ง...
16/01/2022

16 มกราคม ทุกปีเป็นวันครู

"..ปาเจรา จริยา โหนติคุณุตรานุสาสกา
ข้าขอประณตน้อมสักการ
บูรพคณาจารย์
ผู้กอปรเกิดประโยชน์ศึกษา
ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา
อบรมจริยาแก่ข้าในกาลปัจจุบัน
ข้าขอเคารพอภิวันท์
ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา
ขอเดชกตเวทิตา
อีกวิริยะพาปัญญาให้เกิดแตกฉาน
ศึกษาสำเร็จทุกประการ
อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี
ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี
แก่ชาติและประเทศไทยเทอญ......

14/01/2022

ประกาศๆๆ รายชื่อผู้โชคดี เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันเด็กแห่งชาติ 2565
***รอรับของรางวัลได้เลยย***

วันพุธที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 นางสาวฉัฐรส หู้เต็ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี นำคณะครูเป็นตัวแทน กศน.อำเภอ...
12/01/2022

วันพุธที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 นางสาวฉัฐรส หู้เต็ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี นำคณะครูเป็นตัวแทน กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ไปสวัสดีปีใหม่ปี 2565 ท่านพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ประกาศนักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าสอบ N-Net ครั้งที่ 2/2564 ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมั...
12/01/2022

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ประกาศนักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าสอบ N-Net ครั้งที่ 2/2564 ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบในวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมวันเด็กห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรีประจำปี 2565 แบบออนไลน์
07/01/2022
กิจกรรมวันเด็กห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรีประจำปี 2565 แบบออนไลน์

กิจกรรมวันเด็กห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรีประจำปี 2565 แบบออนไลน์

ผู้ที่สามารถร่วมกิจกรรมคือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 2. กิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม...

🎉🎊🎂📣🎁Happy New Year 2022♡. ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอำนวยพรให้ทุกท่าน💞มีความสุข ความสำเร็จ และสมหวัง...
02/01/2022

🎉🎊🎂📣🎁Happy New Year 2022♡. ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอำนวยพรให้ทุกท่าน
💞มีความสุข ความสำเร็จ และสมหวัง ในสิ่งที่ปรารถนาตลอดปีใหม่นี้ จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต
สุขภาพร่างกายแข็งแรง โรคภัยจงอย่าได้แผ้วพาน
ขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความร่มเย็น ร่ำรวยเงินทองทรัพย์สิน สูงส่งด้วยบารมี
พรใดล้ำ พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอจงบังเกิดแก่ท่าน และครอบครัวตลอดปีใหม่ 2565 เทอญ

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของ กศน.อำเภอเม...
29/12/2021

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ในปีงบประมาณ 2564 พร้อมรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ พร้องทั้งได้แนะนำตัว นางสาวฉัฐรส หู้เต็ม ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี และได้นำร่างแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2565 แผนการจัดซื้อหนังสือเรียนของนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จไปด้วยดี ในการนี้ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองนนทบุรีทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

25/12/2021

Ho.. Ho.. Ho.. 🎊
ทุกวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ตรงกับวันคริสต์มาส เป็นวันแห่งการฉลองวันประสูติของพระเยซู ศาสดาของศาสนาคริสต์ ซึ่งจะมีการดื่มกินเพื่อเฉลิมฉลอง ประดับไฟต้นคริสต์มาส
.
ไทยพีบีเอสมีเรื่องน่ารู้ที่คุณอาจไม่รู้ใน “วันคริสต์มาส” มาบอกต่อกันค่ะ
.
🎄คริสต์มาส มาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า “Christes Maesse” แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า
🎄สีของวันคริสต์มาสแท้จริงมี 3 สี ได้แก่ สีแดง สีเขียว และสีทอง (สีแดง คือ โลหิต ไฟ ความโอบอ้อมอารี, สีเขียว คือ ชีวิต ความหวัง ความอ่อนเยาว์, สีทอง คือ ความสว่างไสว แสงอาทิตย์)
🎄ซานตาคลอส มาจากชื่อนักบุญเซนต์ นิโคลาส สังฆราชของไมราที่คอยอุปถัมภ์เด็ก ๆ
🎄การตีระฆังเที่ยงคืนในวันคริสต์มาส มีความเชื่อว่าจะช่วยลดพลังมืด นับเป็นเสียงแห่งความสุขของทุกคน
🎄Merry Christmas แปลว่า สันติสุข! และความสงบทางใจ
🎄ต้นคริสต์มาส แท้จริงทำมาจากต้นสน ในสมัยโบราณเชื่อว่าคือต้นไม้ในสวนสวรรค์ที่อดัมและเอวาแอบหยิบผลไปกิน
🎄บางครั้งใช้ Merry Xmas เพราะ X ในภาษากรีกเป็นอักษรตัวแรกของคำว่า (Χριστός) หมายถึง “คริสต์”
🎄Boxing Day วันแกะของขวัญหลังวันคริสต์มาส เกิดจากงานเลี้ยงของเซนต์ สตีเฟน ที่มีกล่องไว้บริจาคของ ซึ่งจะถูกเปิดขึ้นในโบสถ์วันนี้
.
และมาดูกันว่า 5 กิจกรรมสุดแปลกวันคริสต์มาส จะมีอะไรบ้าง คลิกเลย! https://bit.ly/3muiIkt #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก
.
ข้อมูล : กระทรวงวัฒนธรรม
#วันคริสต์มาส #วันสำคัญ #MerryChristmas #ChristmasDay #ThaiPBS

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ วันที่ระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก ฉบับถาวร ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปก...
10/12/2021

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ วันที่ระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก ฉบับถาวร ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงรา...
07/12/2021

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
คลิกที่ลิงก์ ⬇️⬇️
https://forms.gle/UvaQB2du57ZTyBmQA

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่...
05/12/2021

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งภายหลังจากเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้ทุกวันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้

- เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

- เป็นวันชาติ

- เป็นวันพ่อแห่งชาติ

ความเป็นมาของวันชาติไทย มีที่มาที่ไปอย่างไร

วันชาติไทย แต่เดิมกำหนดให้เป็นวันที่ 24 มิถุนายนของทุกปี เพราะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ซึ่งวันชาติของถูกตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 และจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ถือวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพเป็น "วันชาติ" มาจนถึงปัจจุบัน

วันพ่อแห่งชาติ มีที่มาที่ไปอย่างไร

ขณะที่วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งวันพ่อแห่งชาติก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว ดังนั้น จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีจัดตั้งเป็น "วันพ่อแห่งชาติ"

ทั้งนี้ ยังได้เชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ต่างๆ 9 แขนง อันได้แก่

1. พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ
2. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
3. พระบิดาแห่งฝนหลวง
4. พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
5. พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย
6. พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย
7. พระบิดาแห่งการวิจัยไทย
8. พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
9. พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

วันที่ 3 ธันวาคม 2564  นายจักรพันธ์ พงศ์วรารักษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ได้นำผู้กำกับลูกเสือ และกอ...
03/12/2021

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายจักรพันธ์ พงศ์วรารักษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ได้นำผู้กำกับลูกเสือ และกองลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ตลอดทั้งบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2564 ณ บริเวณหน้าอาคาร สพฐ. 3 กระทรวงศึกษาธิการ และบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดใหม่อมตรส และบริเวณโดยรอบ

Photos from กศน.ตำบลบางกระสอ เมืองนนทบุรี's post
25/11/2021

Photos from กศน.ตำบลบางกระสอ เมืองนนทบุรี's post

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี โดยนางสาวฉัฐรส หู้เต็ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี นำลูกเสือวิสาม...
25/11/2021

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี โดยนางสาวฉัฐรส หู้เต็ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี นำลูกเสือวิสามัญ จำนวน 1 กอง พร้อมผู้กำกับลูกเสือ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

ที่อยู่

54/1/11 ถนน ติวานนท์ (อยู่ระหว่าง
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625802135

ผลิตภัณฑ์

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กศน อำเภอเมืองนนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กศน อำเภอเมืองนนทบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์ครับ https://www.facebook.com/104612434676017/posts/149436263526967/
หนังสือเรียนวิชาพระอารามหลวงศูนย์รวมใจในเมืองนนท์https://drive.google.com/file/d/13wsMBYZcYQSO5k-SBV4LVUfyYO-2d969/view?usp=sharing
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมนักศึกษาใหม่ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีบุณยานนท์
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นักศึกษามาสมัครกันเยอะ หนาแน่น ค่ะวันนี้
23 ตุลาคม 2562 บุคลากรทางการศึกษา กศน.จังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน ในสังกัด กศน. จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม ระยะที่ 1 วันที่ 15-19 ตุลาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี รับสมัครนักศึกษา กศน. ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 เริ่มแล้ว!!
งานสืบสาน​ รักษา​ ต่อยอดครูประวัติศาสตร์ชาติไทย​ ของสำนักงานส่งเสริม​การ​ศึกษา​นอกระบบ​และ​การศึกษา​ตาม​อัธยาศัย​ถวายสมเด็จพระนางเจ้า​สิริกิติ์​พระ​บรม​ราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพัน​ปี​หลวง​ วันที่​28​ สิง​หา​คม​2562​ ณ​ ห้องรอยัลจูบิลี่​ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม​ อิมแพ็ค​ เมืองทองธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ฉบับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2562