กศน อำเภอเมืองนนทบุรี

กศน อำเภอเมืองนนทบุรี กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชน กศน อำเภอเมืองนนทบุรี มุ่งเน้นในการพัฒนาการศึกษาของประชาชน
(7)

เปิดเหมือนปกติ

16/11/2020
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นางสุพรพรรณ  นาคปานเอี่ยม ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนนทบุรี และ นายจักรพันธ์ พงศ์วรารักษ์ รอง...
14/11/2020

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนนทบุรี และ นายจักรพันธ์ พงศ์วรารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยบุคลากร กศน.จังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนนทบุรี

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ได้รับมอบหนังสือจาก Bic C ในโครงการ กิจกรรมรับบริจาคหนังสือมีค่า เพื่อมอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชาย...
13/11/2020

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ได้รับมอบหนังสือจาก Bic C ในโครงการ กิจกรรมรับบริจาคหนังสือมีค่า เพื่อมอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในถิ่นทุรกันดาร และห้องสมุดประชาชน เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ขอขอบคุณ Bic C มา ณ โอกาสนี้

9 พฤศจิกายน 2563 เรือนจำกลางบางขวาง โดยอาจารย์ชัชชัย และคณะ ซึ่งเป็นเครือข่ายการจัดการศึกษาของ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ได้...
09/11/2020

9 พฤศจิกายน 2563 เรือนจำกลางบางขวาง โดยอาจารย์ชัชชัย และคณะ ซึ่งเป็นเครือข่ายการจัดการศึกษาของ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ได้มาปรึกษาหารือในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรบางส่วน และการจัดการศึกษาโคก หนอง นา โมเดลให้กับผู้ต้องขังซึ่งกำลังจะพ้นโทษ จาก กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ประกาศรับสมัคร
01/11/2020

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ประกาศรับสมัคร

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภ...
25/10/2020

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนวัดบางแพรกเหนือ เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำจังหวัดนนทบุรี และกรมพลาธิการทหารบก ในการนี้ ท่าน ผอ.สุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ได้เข้านิเทศสนามสอบ โดยสอบถามและเสนอแนะ การดำเนินการสอบในครั้งนี้ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรีขอขอบพระคุณมา ณ โอกาศนี้

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค...
24/10/2020

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนวัดบางแพรกเหนือ เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำจังหวัดนนทบุรี และกรมพลาธิการทหารบก การดำเนินการสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะเครือข่ายที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดสอบ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรีขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้

๒๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อั...
23/10/2020

๒๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี

กศน อำเภอเมืองนนทบุรี's cover photo
15/10/2020

กศน อำเภอเมืองนนทบุรี's cover photo

ให้ผู้มาสมัครเรียน ใส่แมสเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ทุกคน
15/10/2020

ให้ผู้มาสมัครเรียน ใส่แมสเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ทุกคน

13 ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่ส...
12/10/2020

13 ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ได้ดำเนินการสอบ N-net ภาคเรียนที่ 1/2563  ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษ...
11/10/2020

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ได้ดำเนินการสอบ N-net ภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สนามสอบโรงเรียนศรีบุณยานนท์ สนามสอบเรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในการนี้ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ได้รับการนิเศจากท่านผอ.สุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ที่ได้มาตรวจเยี่ยม พร้อมในข้อเสนอแนะ และข้อแนะนำให้กับเจ้าหน้าที่สนามสอบโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาศนี้

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ได้ดำเนินการสอบ N-net ภาคเรียนที่ 1/2563  ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษ...
11/10/2020

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ได้ดำเนินการสอบ N-net ภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สนามสอบโรงเรียนศรีบุณยานนท์ สนามสอบเรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในการนี้ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ได้รับการนิเศจากท่านผอ.สุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ที่ได้มาตรวจเยี่ยม พร้อมในข้อเสนอแนะ และข้อแนะนำให้กับเจ้าหน้าที่สนามสอบโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาศนี้

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี จะดำเนินการสอบ N-net ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์  ให้นักศึกษาที่คาดว่...
09/10/2020

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี จะดำเนินการสอบ N-net ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ให้นักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 1/2563 ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง พร้อมเตรียมความพร้อม อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบ และสามารถนำเข้าห้องสอบได้ ดังนี้
1. ปากกาลูกลื่น
2.ดินสอดำ 2B
3.ยางลบดินสอ
4.กบเหลาดินสอ
5.บัตรประจำตัวประชาชน (หากสงสัยว่าชื่อผิดให้นักศึกษาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ มาด้วยเพื่อยื่นขอแก้ไขในวันเข้าสอบ)
6.นาฬิกาแบบเข็มธรรมดา

#การแต่งกายในการเข้าสอบ
#ผู้ชาย
1.สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว
2.กางเกงสแลก สีดำ (#ไม่อนุญาตกางเกงยีนทุกสีทุกแบบเข้าห้องสอบ)
3.สวมรองเท้าหุ้มส้น สีสุภาพ
#ไม่อนุญาตรองเท้าแตะ #รองเท้าเปิดส้นเข้าห้องสอบ)

#ผู้หญิง
1.สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว
2.กระโปรงสั้นคลุมเข่า หรือกระโปรงยาว สีดำ (#ไม่อนุญาตกระโปรงสั้นเหนือเข่าเข้าห้องสอบ)
3.สวมรองเท้าหุ้มส้น สีสุภาพ (#ไม่อนุญาตรองเท้าแตะ #รองเท้าเปิดส้นเข้าห้องสอบ)

หมายเหตุ
นักศึกษาห้ามขาดสอบเด็ดขาด #เพราะจะเสียเวลาไปอีกหลายเทอม ไปถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที🌸ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการสอบค่ะ

กศน.ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี
04/10/2020

กศน.ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี จัดโครงการจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการจัดโครงงาน และปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยนางอินทิรา มนัส หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด และปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบ n-net ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 สำหรับนักศึกษาจบภาคเรียนนี้ และเตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ใันวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี แจ้งการรับสมัครนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2563  จากเดิมรับสมัครนักศึกษา ระหว่าง 1-31 ตุลาคม 2563 เป็...
26/09/2020

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี แจ้งการรับสมัครนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2563 จากเดิมรับสมัครนักศึกษา ระหว่าง 1-31 ตุลาคม 2563 เป็นรับสมัครนักศึกษา ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 #เนื่องจากมีสภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19

กศน.ตำบลท่าทราย
25/09/2020

กศน.ตำบลท่าทราย

ได้รับมอบหมายจาก นางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ให้กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี โดย กศน.ตำบลท่าทราย นำอาชีพการทำกระเป๋าผ้าด้นมือใบเล็ก เข้าร่วมโคางการงาน 108 อาชีพ “สร้างงาน สร้างรายได้” ณ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2563

เอกชัย ยุติศรี
03/09/2020

เอกชัย ยุติศรี

1.ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กศน.ภาค ก-ข กรณีบุคคลทั่วไป และผังห้องสัมภาษณ์กรณีพิเศษ,
2.แต่งเครื่องแบบพิธีการ กรณี...,
3.เข้าร่วมงานมหกรรมฯภาคใต้ เบิกจากงบพัฒนาผู้เรียนได้ไหม,
4.การซื้อเก้าอี้พลาสติด วัสดุคงทน,
5.กศน.เรียน รด.ได้ไหม
.
1. ประกาศผลสอบ และผังห้องสอบ
- ประกาศผลสอบแข่งขัน ภาค ก-ข ครูผู้ช่วย กศน.กรณีบุคคลทั่วไป
https://drive.google.com/file/d/1Jl9lPwAqm2zoTnbBMNBU5YNlllvyEWxK/view

- ประกาศผังห้องสอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วย กศน.กรณีพิเศษ จังหวัดทั่วไป
https://drive.google.com/file/d/1D4Nw-QYlDJgDIOaJ7P1oUpJtDHUCrFkI/view

- ประกาศผังห้องสอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วย กศน.กรณีพิเศษ ชายแดนใต้
https://drive.google.com/file/d/1Mb4Ito6cPPGW1wWRs86ySMrcsR96ApZT/view
.
2. วันที่ 31 ส.ค.63 มีผู้ถามผมทางไลน์ ว่า ถามเพื่อเป็นความรู้เป็นการส่วนตัวนะคะ งานเกษียณแต่งชุดใหญ่ ขาว-ดำ ประดับเครื่องราช ได้ไหมคะ

ผมตอบว่า ไม่ได้.. ปัจจุบันแม้แต่พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทุกอำเภอจัดในวันเฉลิมฯ ยังให้แต่งเครื่องแบบพิธีการปกติขาว (กางเกงกระโปรงขาว)
ส่วนเครื่องแบบเต็มยศ(กางเกงกระโปรงดำ)จะใช้ในพระราชพิธีที่มีหมายกำหนดการ มีการเสด็จพระราชดำเนิน หรือมอบหมายพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ โดยสำนักพระราชวังจะระบุการแต่งกายมาพร้อมกับหมายกำหนดการ

ผู้ถาม ถามต่อ ว่า ปกติขาวก็ไม่ได้เช่นกันใช่ไหมคะ
ผมตอบว่า ทำไมงานเกษียณจึงจะให้แต่งเครื่องแบบพิธีการด้วย มีเหตุผลอย่างไร?

เครื่องแบบปกติขาว
ใช้ในงาน เช่น พิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีเปิดสถานที่ราชการ งานเลี้ยงที่เกี่ยวกับราชการ การรับเสด็จพระราชดําเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ งานวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ต่าง ๆ งานส่วนตัว เช่น งานมงคลสมรส งานพระราชทานเพลิงศพ ฯลฯ

เครื่องแบบครึ่งยศ
ส่วนมากใช้ในงานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนิน แต่เป็นงานที่มีความสําคัญรองไปจากงานซึ่งต้องแต่งเครื่องแบบเต็มยศ เช่น งานเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานเพลิงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือบุคคลสําคัญ ฯลฯ

เครื่องแบบเต็มยศ
ใช้ในพระราชพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภา พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชพิธีฉัตรมงคล งานสโมสรสันนิบาตทําเนียบรัฐบาล ( พิธีที่มีหมายกำหนดการให้แต่งเครื่องแบบเต็มยศ )
.
3. วันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค.63 มีผู้ถามผมทางไลน์ ว่า กศน.อำเภอตะกั่วทุ่ง จะต้องนำนักศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรม ฯ ภาคใต้ จึงอยากเรียนถามอาจารย์ว่าจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้ ทั้งของครูและนักศึกษา เช่น ค่าเหมารถ ค่าที่พัก จากงบพัฒนาผู้เรียนได้ไหมคะ

ผมตอบว่า ให้ดูจากระเบียบ 2 เรื่อง คือ
(1) ดูว่ากิจกรรมลักษณะนี้ ทำเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้หรือไม่ คือ เข้าข้อใดของกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ?
( คุณไม่ได้บอกว่าเข้าร่วมงานในลักษณะใด เช่นแค่ทัศนศึกษาชมนิทรรศการ หรือร่วมแสดงแข่งขัน หรือย่างไร และงานมหกรรมภาคใต้นี้มีกิจกรรมที่จะเสริมหลักสูตรอย่างไรบ้าง ผมทราบว่ามี “สินค้า กศน.Premium” ถ้ามีการให้เรียนให้ฝึก การตลาด/การผลิตสินค้า ก็อาจเข้ากรอบข้อ 11 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ถ้าไม่ใช่กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร กศ.ขั้นพื้นฐาน หรือพัฒนาทักษะชีวิตตามหัวข้อในกรอบฯ ก็จะไม่ใช่โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน )

(2) ถ้าทำเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ จึงดูว่าเบิกจ่ายอะไรได้ จาก หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ข้อ 12.1 ( ดูในช่องหมายเหตุด้วย ) ที่ https://drive.google.com/file/d/1P1MscOtVENdpHzMJaWNdLBu28s1kuwf_/view
.
4. วันที่ 2 ก.ย.63 มีผู้ถามผมทางอินบ็อกซ์แฟนเพจเฟซบุ๊ก ว่า เก้าอี้พลาสติกที่กำลังจะซื้อเก้าอี้พลาสติกเป็นวัสดุคงทนใช่มั้ยคะแต่หนูอยากทราบว่าใช้ระเบียบตัวไหน

ผมตอบว่า เก้าอี้พลาสติก ไม่ใช่ครุภัณฑ์ เพราะไม่คุ้มที่จะซ่อม ไม่มีช่าง/ร้านรับซ่อมแบบช่างไม้ แม้ซ่อมได้ก็จะสภาพไม่เหมือนเดิม จัดซื้อได้ด้วยงบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ)
การที่เป็นวัสดุคงทน คือ หลังจากลงทะเบียนพัสดุแล้ว ให้ยืม ไม่ใช่ให้เบิกขาดหมดไปเลยเหมือนวัสดุสิ้นเปลือง
.
5. เย็นวันที่ 3 ก.ย.63 ผมตอบคำถามที่มีผู้ถามในอินบ็อกซ์แฟนเพจเฟซบุ๊ก ว่า กศน.เรียน รด. ได้ไหม

ผมตอบว่า กศน.อำเภอ/เขต แต่ละแห่ง มักจะไม่ขอเปิด รด. เพราะนักศึกษา กศน.ที่ต้องการเรียน รด.มีน้อยมาก
และถ้าจะขอให้นักศึกษา กศน.ไปเรียน รด.กับโรงเรียน ตอนจบก็ทำเรื่องยุ่งยาก
เสิร์ชหาดูข้อมูลที่ผมเคยโพสต์เรื่องนี้แล้ว เช่นในข้อ 3 ที่
http://nfeph.blogspot.com/2017/08/btc.html

กศน.ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี
27/08/2020

กศน.ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

นายจักรพันธ์ พงศ์วรารักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โครงการอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี วิทยากร โดยนายวีระเดช เกษบุญมี และคณะ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ "วันแม่แห่งชาติ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี...
12/08/2020

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ "วันแม่แห่งชาติ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษาข้าพระพุทธเจ้า ขอพร...
28/07/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระบารมีแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี

สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 318 อัตรา เปิดรับ
09/07/2020
สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 318 อัตรา เปิดรับ

สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 318 อัตรา เปิดรับ

สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 318 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 30 กรกฎาคม 2563 ...

กศน.ตำบลบางกระสอ เมืองนนทบุรี
05/07/2020

กศน.ตำบลบางกระสอ เมืองนนทบุรี

กศน.ตำบลบางกระสอ กลุ่มวัดน้อยนอกและกลุ่มวัดแคนอกร่วมถวายเทียนพรรษา และร่วมกันพัฒนาวัด ณ วัดน้อยนอก ต.บางกระสอ อ.เมืง จ.นนทบุรี
#วัดน้อยนอก #กศนอำเภอเมืองนนทบุรี #สำนักงานกศนจังหวัดนนทบุรี

ศธ.360 องศา
30/06/2020

ศธ.360 องศา

ศธ.เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

https://moe360.blog/2020/06/30/28-2563/

กศน.ตำบลบางไผ่
25/06/2020

กศน.ตำบลบางไผ่

วิชาการทำกระเป๋าผ้าเอนกประสงค์พับได้ ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน2563ณ กศน.ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี และผู้ที่สนใจสามารถดาว์โหลดวิชาพระอารามหลวงศูนย์รวมใจในเมืองนนทบุรีได้ตามลิงค์คะ
25/06/2020
นายสุรัตน์

นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี และผู้ที่สนใจสามารถดาว์โหลดวิชาพระอารามหลวงศูนย์รวมใจในเมืองนนทบุรีได้ตามลิงค์คะ

หนังสือเรียนวิชาพระอารามหลวงศูนย์รวมใจในเมืองนนท์https://drive.google.com/file/d/13wsMBYZcYQSO5k-SBV4LVUfyYO-2d969/view?usp=sharing

สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
24/06/2020

สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และการประเมินครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประกาศ วันที่ 23 มิถุนายน 2563

กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
20/06/2020

กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

กศน.ตำบลบางรักน้อย ร่วมกับ กศน.ตำบลไทรม้า
จัดกิจกรรม 1อำเภอ 1อาชีพ วิชาผ้าบาติก
ณหมู่บ้านนันทนาการ์เด้น ตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
#ขอขอบคุณวิทยากร พันเอกศิลป์ชัย รัตน์โภคา (ลุงเป๋า)
#ขอขอบคุณสมาชิก หมู่บ้านนันทนาการ์เด้น ทุกท่าน
#ขอขอบคุณสมาชิก จากตำบลไทรม้า
#ขอขอบคุณ พี่พรรัตน์ พึ่งไพร ผู้ประสานงาน

กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
12/06/2020

กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

กศน.ตำบลบางรักน้อย ร่วมกับ กศน.ตำบลไทรม้า
จัดกิจกรรม 1อำเภอ 1อาชีพ วิชาผ้าบาติก
ณหมู่บ้านนันทนาการ์เด้น ตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
#ขอขอบคุณวิทยากร พันเอกศิลป์ชัย รัตน์โภคา (ลุงเป๋า)
#ขอขอบคุณสมาชิก หมู่บ้านนันทนาการ์เด้น ทุกท่าน
#ขอขอบคุณสมาชิก จากตำบลไทรม้า
#ขอขอบคุณ พี่พรรัตน์ พึ่งไพร ผู้ประสานงาน

7มิถุนายน2563นำนักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิ...
07/06/2020

7มิถุนายน2563นำนักศึกษา
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
-ครูและนักศึกษากศน.ตำบลตลาดขวัญ ตำบลสวนใหญ่ลงนามถวายพระพร

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์บริเวณชุมชนและวัดลานนาบุญ
-พบกลุ่มแจ้งแผนการจัดเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/63 ให้นักศึกษาทราบ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล...
03/06/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กสทช.ลงนามอนุมัติช่องทีวีเพื่อการศึกษา ความคมชัด SD จำนวน 17 ช่อง เริ่มการเรียนการสอน 18 พ.ค.นี้ #น...
13/05/2020

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กสทช.ลงนามอนุมัติช่องทีวีเพื่อการศึกษา ความคมชัด SD จำนวน 17 ช่อง เริ่มการเรียนการสอน 18 พ.ค.นี้ #นักศึกษา กศน.สนใจดูได้ทางช่อง 52

ที่อยู่

54/21/16 ถนน ติวานนท์
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625802135

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กศน อำเภอเมืองนนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กศน อำเภอเมืองนนทบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์ครับ https://www.facebook.com/104612434676017/posts/149436263526967/
หนังสือเรียนวิชาพระอารามหลวงศูนย์รวมใจในเมืองนนท์https://drive.google.com/file/d/13wsMBYZcYQSO5k-SBV4LVUfyYO-2d969/view?usp=sharing
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมนักศึกษาใหม่ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีบุณยานนท์
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นักศึกษามาสมัครกันเยอะ หนาแน่น ค่ะวันนี้
23 ตุลาคม 2562 บุคลากรทางการศึกษา กศน.จังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน ในสังกัด กศน. จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม ระยะที่ 1 วันที่ 15-19 ตุลาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี รับสมัครนักศึกษา กศน. ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 เริ่มแล้ว!!
งานสืบสาน​ รักษา​ ต่อยอดครูประวัติศาสตร์ชาติไทย​ ของสำนักงานส่งเสริม​การ​ศึกษา​นอกระบบ​และ​การศึกษา​ตาม​อัธยาศัย​ถวายสมเด็จพระนางเจ้า​สิริกิติ์​พระ​บรม​ราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพัน​ปี​หลวง​ วันที่​28​ สิง​หา​คม​2562​ ณ​ ห้องรอยัลจูบิลี่​ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม​ อิมแพ็ค​ เมืองทองธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ฉบับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2562
อยากสอนใหม่หาลูกศิษย์บ้างครับ กลัวตายแล้วสาบสูญจัง
ประจานคนโกง !! แชร์ด่วนขยะเมืองนนท์ บัญชีที่ใช่ในการโกง บัญชีกรุงไทย สาขา เทศบาลนครนนทบุรี 985-704-036-5 ชื่อบัญชีสุนิสา นามแก้ว นางสาวสุนิสา นามแก้ว (อ้อม) เกิด 30 ม.ย 2540 อายุ 20 ปี (ลูก 2 คน) -ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 126/9 ซ.วัดมัชฌิน ติการาม แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. พ่อแม่เสียหมดแล้ว ญาติพี่น้องไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยเพาะ เอือมระอาในสันดานขี้ขโมย ผัวชื่อ นายสมเจตน์ ขันริด (เคน) ตอนนี้พวกมันอยู่บ้านผัวพิกัด ซอยกรุงเทพนนท์ 1 เข้าไปเลี้ยงขวาแยกแรก ตรงไปเจอร้านค้าแรกจอด แล้วถามคนแถวนั้นว่าบ้านไอ้เคนหลังไหน คนแถวนั้นรู้จักมันหมด เพราะวันๆมันนั่งมั่วสุมกันอยู่หน้าบ้าน เป็น 10ๆ คนทั้งกลางวันและกลางคืน #จากสภาพที่เห็นทั้งอบายมุขและสิ่งเสพติดเพียบ อีเมียเลยได้ใจว่าไม่มีใครเข้าถึงตัวมาทวงเงินที่มันโกงไปได้ ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า มีคนมาถามหาพวกมันหลายคนแล้วเราเป็นคนที่ 10 ได้ * ฝากถึง สภ.เมืองนนทบุรีตรวจสอบป้องกันดูแลความเรียนร้อยด้วยคะ