กศน อำเภอเมืองนนทบุรี

กศน อำเภอเมืองนนทบุรี กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี จัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ กศน อำเภอเมืองนนทบุรี มุ่งเน้นในการพัฒนาการศึกษาของประชาชน
อัตลักษณ์สถานศึกษา "มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน"

เปิดเหมือนปกติ

19/11/2021

ประชาสัมพันธ์ค่ะ 💐💐💐
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2564 และรับเกียรติบัตรทางอีเมล
🌻🌻 🌻
ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 19 -23 พฤศจิกายน 2564
จำกัดการรับเกียรติบัตรวันละ 100 คน เท่านั้น

เข้าร่วมทำแบบทดสอบ คลิกที่ลิงก์ ⬇️⬇️

https://forms.gle/55L2rDfAuyyJh1DSA

วันลอยกระทงเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทย ตรงกับวันที่ ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มีการประดิษฐ...
19/11/2021

วันลอยกระทง
เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทย ตรงกับวันที่ ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มีการประดิษฐ์กระทงลอยน้ำ กำหนดขึ้นเป็นการสะเดาะเคราะห์และเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ล่วงเกินและ กระทำการอันไม่สมควรลงไป

วันลอยกระทง
เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทย ตรงกับวันที่ ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มีการประดิษฐ์กระทงลอยน้ำ กำหนดขึ้นเป็นการสะเดาะเคราะห์และเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ล่วงเกินและ กระทำการอันไม่สมควรลงไป

Photos from กศน.ตำบลบางกระสอ เมืองนนทบุรี's post
15/11/2021

Photos from กศน.ตำบลบางกระสอ เมืองนนทบุรี's post

Photos from กศน.ตำบลตลาดขวัญ's post
15/11/2021

Photos from กศน.ตำบลตลาดขวัญ's post

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถ...
03/11/2021

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02 5802135

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02 5802135

วันที่ 1พฤศจิกายน 2564 บุคคลากรทางการศึกษา กศน. อำเภอเมืองนนทบุรีต้อนรับท่าน ผอ.ฉัฐรส หู้เต็มในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนว...
01/11/2021

วันที่ 1พฤศจิกายน 2564
บุคคลากรทางการศึกษา กศน. อำเภอเมืองนนทบุรีต้อนรับท่าน ผอ.ฉัฐรส หู้เต็มในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองนนทบุรี

26/10/2021

📢 นนท์ Student เปิดให้ตรวจสอบ ยืนยันนัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 สำหรับ นักเรียน/นักศึกษาอายุ 12 - 18 ปี

‼️ สำหรับผู้ฉีดวัคซีนเข็ม 1 กับนนท์ Student เมื่อวันที่ 15 - 17 ต.ค. ขอให้เข้าระบบเพื่อยืนยันนัดฉีดเข็ม 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ต. ถึง วันที่ 2 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 17.00 น.

📲 เข้าระบบนนท์พร้อม เพื่อตรวจสอบรายชื่อและยืนยันนัด ที่ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/nontstudent2

📍 สถานที่ฉีดวัคซีน IMPACT Exhibition Center Hall 5 -6 วันที่ 5 - 7 พ.ย. 2564

‼️ โปรดอ่านและให้ความสำคัญ‼️
✅ กรุณาพิมพ์เอกสารบันทึกการให้บริการและยินยอมการรับวัคซีนโควิด-19 ออกจากระบบ และนำไปด้วยในวันฉีดวัคซีน (เอกสารต้องมีลายเซ็นผู้ปกครอง)
✅ เด็กนักเรียน/นักศึกษาผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปในวันฉีดวัคซีนด้วย
❌ หากไม่นำบัตรประชาชนมาด้วย จะไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้

26/10/2021

แจ้งนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 1 ให้แจ้งความจำนงค์กับครูประจำกลุ่มด่วน!!!

23 ตุลาคม : วันปิยมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์ นอกจา...
23/10/2021

23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์ นอกจากการประกาศ "เลิกทาส" ของพระองค์แล้ว สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความพัฒนาให้กับชาติเป็นมาก ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์จำนวนทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า "พระปิยมหาราช"
-
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี

23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์ นอกจากการประกาศ "เลิกทาส" ของพระองค์แล้ว สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความพัฒนาให้กับชาติเป็นมาก ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์จำนวนทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า "พระปิยมหาราช"
-
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี

วันออกพรรษา หรือเรียกอีกอย่างว่า วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา ชาวพุทธถือกันว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากการจำพรรษา...
21/10/2021

วันออกพรรษา
หรือเรียกอีกอย่างว่า วันปวารณา
หรือ วันมหาปวารณา ชาวพุทธถือกันว่า
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากการจำพรรษาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และยังเป็นวันที่เปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ในทุกระดับชั้นที่ได้จำพรรษาร่วมกันมาตลอด 3 เดือนสามารถ “ว่ากล่าวตักเตือน ชี้ข้อบกพร่องของกันและกันได้” แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปด้วยความเมตตาปรานี ปรารถนาดีต่อกัน บนพื้นฐานของความเสมอภาค
::
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา
ที่นิยมปฏิบัติ คือ..
::
ประเพณีตักบาตรเทโว
(วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11
หลังจากออกพรรษาแล้ว 1 วัน)
..
ประเพณีพิธีทอดกฐิน
(ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 กำหนด 1 เดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษา)
..
ประเพณีพิธีทอดผ้าป่า (ไม่จำกัดกาล)
..
ประเพณีเทศน์มหาชาติ
(นิยมทำกันในวันขึ้น 8 ค่ำ หรือ วันแรม 8 ค่ำ กลางเดือน 12 ในบางท้องถิ่นอาจนิยมทำกันในเดือน 5 ต่อเดือน 6 หรือในเดือน 10)

วันออกพรรษา
หรือเรียกอีกอย่างว่า วันปวารณา
หรือ วันมหาปวารณา ชาวพุทธถือกันว่า
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากการจำพรรษาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และยังเป็นวันที่เปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ในทุกระดับชั้นที่ได้จำพรรษาร่วมกันมาตลอด 3 เดือนสามารถ “ว่ากล่าวตักเตือน ชี้ข้อบกพร่องของกันและกันได้” แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปด้วยความเมตตาปรานี ปรารถนาดีต่อกัน บนพื้นฐานของความเสมอภาค
::
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา
ที่นิยมปฏิบัติ คือ..
::
ประเพณีตักบาตรเทโว
(วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11
หลังจากออกพรรษาแล้ว 1 วัน)
..
ประเพณีพิธีทอดกฐิน
(ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 กำหนด 1 เดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษา)
..
ประเพณีพิธีทอดผ้าป่า (ไม่จำกัดกาล)
..
ประเพณีเทศน์มหาชาติ
(นิยมทำกันในวันขึ้น 8 ค่ำ หรือ วันแรม 8 ค่ำ กลางเดือน 12 ในบางท้องถิ่นอาจนิยมทำกันในเดือน 5 ต่อเดือน 6 หรือในเดือน 10)

Photos from Long Learn Young ลองเรียนดู's post
19/10/2021

Photos from Long Learn Young ลองเรียนดู's post

🔰 เนื่องด้วยวันที่ 15-17 ต.ค. 64 ทางจังหวัดนนทบุรีจะมีการจัดการฉีดวัคซีนให้นักเรียน/นักศึกษาอายุ 12-18 ปี ณ อิมแพ็ค เอ็ก...
14/10/2021

🔰 เนื่องด้วยวันที่ 15-17 ต.ค. 64 ทางจังหวัดนนทบุรีจะมีการจัดการฉีดวัคซีนให้นักเรียน/นักศึกษาอายุ 12-18 ปี ณ อิมแพ็ค เอ็กซ์ชิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5-6 เมืองทองธานี ดังมีรายละเอียดดังนี้

📌 สถานที่ : อิมแพ็ค เอ๊กซ์ชิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5-6 เมืองทองธานี
✅ วันที่ 15 ต.ค. จำนวน 18,000 คน
✅ วันที่ 16 ต.ค. จำนวน 21,000 คน
✅ วันที่ 17 ต.ค. จำนวน 21,000 คน
⏰ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ของทุกวัน

🔰 เนื่องด้วยวันที่ 15-17 ต.ค. 64 ทางจังหวัดนนทบุรีจะมีการจัดการฉีดวัคซีนให้นักเรียน/นักศึกษาอายุ 12-18 ปี ณ อิมแพ็ค เอ็กซ์ชิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5-6 เมืองทองธานี ดังมีรายละเอียดดังนี้

📌 สถานที่ : อิมแพ็ค เอ๊กซ์ชิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5-6 เมืองทองธานี
✅ วันที่ 15 ต.ค. จำนวน 18,000 คน
✅ วันที่ 16 ต.ค. จำนวน 21,000 คน
✅ วันที่ 17 ต.ค. จำนวน 21,000 คน
⏰ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ของทุกวัน

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป  ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหา...
12/10/2021

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป
ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป
ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

Photos from กศน อำเภอเมืองนนทบุรี's post
07/10/2021

Photos from กศน อำเภอเมืองนนทบุรี's post

06/10/2021

📢 นนท์ Student เปิดให้ตรวจสอบ ยืนยันนัดฉีดวัคซีน นักเรียน/นักศึกษาอายุ 12 - 18 ปี

📲 เข้าระบบนนท์พร้อม เพื่อตรวจสอบรายชื่อ ยืนยัน และ รับเอกสารการเข้ารับการฉีดวัคซีน ที่ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/nontstudent
ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 12 ต.ค. 64 ก่อนเวลา 17.00 น.

📝 ลงทะเบียนที่ IMPACT Arena เมืองทองธานี
💉 ฉีดวัคซีนที่ IMPACT Exhibition Center Hall 5 - 6
-วันที่ 15 ต.ค. 64 จำนวน 20,000 คน
-วันที่ 16 ต.ค. 64 จำนวน 23,000 คน
-วันที่ 17 ต.ค. 64 จำนวน 25,000 คน

‼️ โปรดอ่านและให้ความสำคัญ‼️
กรุณาพิมพ์เอกสารดังต่อไปนี้ออกจากระบบ และนำไปด้วยในวันฉีดวัคซีน
1. เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียน/นักศึกษาฉีดวัคซีนไฟเซอร์
2. เอกสารบันทึกการให้บริการและยินยอมการรับวัคซีนโควิด-19
*** เอกสารทั้ง 2 ฉบับ ต้องมีลายเซ็นต์ผู้ปกครอง ***

✅ และเด็กนักเรียน/นักศึกษาผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปในวันฉีดวัคซีนด้วย‼️

Photos from กศน อำเภอเมืองนนทบุรี's post
30/09/2021

Photos from กศน อำเภอเมืองนนทบุรี's post

28/09/2021

28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย

กศน. เป็นที่ให้โอกาสคนที่พลาดโอกาสและด้อยโอกาส​ให้แก่ประชาชน แต่เนื่องจากวัดราษฎร์ประคองธรรม มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต...
26/09/2021

กศน. เป็นที่ให้โอกาสคนที่พลาดโอกาสและด้อยโอกาส​ให้แก่ประชาชน แต่เนื่องจากวัดราษฎร์ประคองธรรม มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องขอพื้นที่คืน จากสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี หากท่านใดมีลู่ทางช่วยเหลือ กศน.ในครั้งนี้ เรา กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ขอความกรุณาจากท่านด้วยค่ะ

กศน. เป็นที่ให้โอกาสคนที่พลาดโอกาสและด้อยโอกาส​ให้แก่ประชาชน แต่เนื่องจากวัดราษฎร์ประคองธรรม มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องขอพื้นที่คืน จากสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี หากท่านใดมีลู่ทางช่วยเหลือ กศน.ในครั้งนี้ เรา กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ขอความกรุณาจากท่านด้วยค่ะ

๒๔ กันยายน “วันมหิดล”.ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งกา...
24/09/2021

๒๔ กันยายน “วันมหิดล”
.
ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย

๒๔ กันยายน “วันมหิดล”
.
ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย

ประกาศ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี จะดำเนินการสอบ n-net ภาคเรียนที่ 1/2564    กศน.อำเภอเมืองนนทบ...
23/09/2021

ประกาศ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี จะดำเนินการสอบ n-net ภาคเรียนที่ 1/2564
กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาในระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย พร้อมสถานที่สอบ ให้นักศึกษาที่จะเข้าสอบ ตรวจสอบรายชื่อพร้อมสถานที่สอบดังรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี
23/09/2021

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี

08/09/2021

สำนักงาน กศน. ขอเชิญรับชมพิธีเฉลิมฉลองงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2564 (International Literacy Day 2021) รูปแบบออนไลน์ วันที่ 8 กันยายน 2564 โดย กศน.อำเภอ/ตำบล บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live เพจ ETV Channel ตั้งแต่เวลา 13.30 -16.00 น.
สำหรับปีนี้ องค์การยูเนสโก ได้กำหนดประเด็นหลัก เพื่อให้ประเทศสมาชิกใช้ในการร่วมรณรงค์และเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2564 ร่วมกันทั่วโลก คือ “Literacy for a Human-Centred Recovery : Narrowing the Digital Divide” หรือ "การรู้หนังสือเพื่อการฟื้นคืนสู่การใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง : การลดช่องว่างทางดิจิทัล" โดย สำนักงาน กศน.ได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ในวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. พร้อมทั้งถ่ายทอดสดการเฉลิมฉลองดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัด รวมถึงนักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วประเทศ รับชมทาง Facebook Live เพจ ETV Channel เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือในเชิงคิดวิเคราะห์เป็น มีนิสัยรักการอ่าน มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถพึ่งพาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตและดำรงชีพได้อย่างมีความสุขตามสภาพสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัย ตลอดจนรับทราบถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการรู้หนังสือที่เกิดขึ้นทั่วโลก นำไปสู่การเรียนรู้ที่จะอยู่รอด และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุขและปลอดภัย
-ลิ้งค์รับชม Facebook Live เพจ ETV Channel https://www.facebook.com/Etv-Channel-1512499252411798/

02/09/2021

คำถามที่นักศึกษามักถาม ครู กศน. อยู่บ่อย ๆ ครู หาคำตอบมาให้แล้วนะค่ะ

นักศึกษา กศน. ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 2,000 บาท หรือไม่ #ตอบ ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 2,000 บาท

"ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาในฐานะของ นักเรียน นักศึกษาจะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ในระบบที่อายุไม่เกิน 18 ปี ในส่วนของ นักศึกษา กศน. Concept คือผู้ที่มีงานทําอยู่แล้ว และอายุส่วน ใหญ่เกิน 18 ปี และศึกษานอกระบบ ซึ่งจะไปเข้าข่ายได้รับเงินเยียวยา จาก ประกันสังคมหรืออะไรต่างๆที่รองรับ กลุ่มบุคคลนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ํา ซ้อน"

#กศน. ไม่มีค่าเทอม #กศน.เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ไม่เข้า เกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา 2,000 บาท

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการจัดกระบวนการเร...
29/08/2021

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการจัดทำโครงงาน นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ภาคเรียนที่ 1/2564 ณ กศน.ตำบลบางไผ่

18/08/2021

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวันสำคัญของประเทศไทยและมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย กำหนดให้ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกๆปีซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ พ.ศ. 2411 ที่บ้านหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นประจำทุกปี
ครูและนักศึกษากศน.ตำบลตลาดขวัญ ขอร่วมเทอดพระเกีรยติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ...

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564...
11/08/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี
กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ลงนามถวายพระพรได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvPEv0_4A4p6vvsHYY_FhxdI50IvtFTOxBC1SgWF9ZvOkbzg/viewform

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี
กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ลงนามถวายพระพรได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvPEv0_4A4p6vvsHYY_FhxdI50IvtFTOxBC1SgWF9ZvOkbzg/viewform

✨ สังเกตด้วยค่ะ ผู้ป่วยแต่ละสีมีอาการยังไง🦠 สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับผลว่าติดเชื้อโควิดแต่ไม่รู้ระดับความรุนแรงของตัวเองนั้...
31/07/2021

✨ สังเกตด้วยค่ะ ผู้ป่วยแต่ละสีมีอาการยังไง

🦠 สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับผลว่าติดเชื้อโควิดแต่ไม่รู้ระดับความรุนแรงของตัวเองนั้น วันนี้แอดมีข้อมูลดีๆ มาแชร์ค่ะ ว่าอาการแบบไหนเป็นผู้ป่วยสีอะไร ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะ

📍ที่มา : กรมควบคุมโรค

✨ สังเกตด้วยค่ะ ผู้ป่วยแต่ละสีมีอาการยังไง

🦠 สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับผลว่าติดเชื้อโควิดแต่ไม่รู้ระดับความรุนแรงของตัวเองนั้น วันนี้แอดมีข้อมูลดีๆ มาแชร์ค่ะ ว่าอาการแบบไหนเป็นผู้ป่วยสีอะไร ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะ

📍ที่มา : กรมควบคุมโรค

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุ...
28/07/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี

#วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงเถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที...
25/07/2021

#วันเข้าพรรษา
เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงเถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือน
ตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น
หรือภาษาปากว่า จำพรรษา การเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง พระสงฆ์จะไม่จำพรรษาไม่ได้ เนื่องจากรูปใดไม่จำพรรษาถือว่าต้องอาบัติทุกกฏตามพระวินัย การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี
(หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน)
และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา

#วันเข้าพรรษา
เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงเถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือน
ตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น
หรือภาษาปากว่า จำพรรษา การเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง พระสงฆ์จะไม่จำพรรษาไม่ได้ เนื่องจากรูปใดไม่จำพรรษาถือว่าต้องอาบัติทุกกฏตามพระวินัย การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี
(หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน)
และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา

วันนี้วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หลัง ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ขอเชิญชวนพุทธศาสนิก...
24/07/2021

วันนี้วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หลัง ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน อยู่บ้าน ปฏิบัติศีล เว้นการทำบาป เจริญจิตภาวนา มีสติ-ปัญญา พิจารณา กิจที่ตนต้องทำ ทำจิตให้ผ่อนคลาย
เวียนเทียนที่บ้านด้วยการ บูชาพระรัตนตรัย
ขอทุกท่านดูแลสุขภาพ อย่าประมาท
ขอคณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองปกป้องทุกท่าน ปราศจากโรคภัยทั้งปวง

วันนี้วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หลัง ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน อยู่บ้าน ปฏิบัติศีล เว้นการทำบาป เจริญจิตภาวนา มีสติ-ปัญญา พิจารณา กิจที่ตนต้องทำ ทำจิตให้ผ่อนคลาย
เวียนเทียนที่บ้านด้วยการ บูชาพระรัตนตรัย
ขอทุกท่านดูแลสุขภาพ อย่าประมาท
ขอคณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองปกป้องทุกท่าน ปราศจากโรคภัยทั้งปวง

แบบทดสอบความรู้ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา
24/07/2021
แบบทดสอบความรู้ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา

แบบทดสอบความรู้ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา

คำชี้แจง >>กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบออนไลน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสม.....

19/07/2021

น้อมรำลึกสมเด็จย่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 ล่วงเวลากว่า 26 ปี โดยพระราชปณิธานถูกสืบสานต่อ ผ่านมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ด้วยพันธกิจสร้างป่าสร้างอาชีพ ยังประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนมาแล้วมากกว่า 1.2 ล้านคน

“ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง” คือพระราชดำรัส

เกร็ดความรู้จาก สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
15/07/2021

เกร็ดความรู้จาก สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

ที่อยู่

54/21/16 ถนน ติวานนท์ (อยู่ระหว่างซอยติวานนท์ 27-29)
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625802135

ผลิตภัณฑ์

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กศน อำเภอเมืองนนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กศน อำเภอเมืองนนทบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์ครับ https://www.facebook.com/104612434676017/posts/149436263526967/
หนังสือเรียนวิชาพระอารามหลวงศูนย์รวมใจในเมืองนนท์https://drive.google.com/file/d/13wsMBYZcYQSO5k-SBV4LVUfyYO-2d969/view?usp=sharing
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมนักศึกษาใหม่ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีบุณยานนท์
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นักศึกษามาสมัครกันเยอะ หนาแน่น ค่ะวันนี้
23 ตุลาคม 2562 บุคลากรทางการศึกษา กศน.จังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน ในสังกัด กศน. จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม ระยะที่ 1 วันที่ 15-19 ตุลาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี รับสมัครนักศึกษา กศน. ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 เริ่มแล้ว!!
งานสืบสาน​ รักษา​ ต่อยอดครูประวัติศาสตร์ชาติไทย​ ของสำนักงานส่งเสริม​การ​ศึกษา​นอกระบบ​และ​การศึกษา​ตาม​อัธยาศัย​ถวายสมเด็จพระนางเจ้า​สิริกิติ์​พระ​บรม​ราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพัน​ปี​หลวง​ วันที่​28​ สิง​หา​คม​2562​ ณ​ ห้องรอยัลจูบิลี่​ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม​ อิมแพ็ค​ เมืองทองธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ฉบับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2562
อยากสอนใหม่หาลูกศิษย์บ้างครับ กลัวตายแล้วสาบสูญจัง