วิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี วิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี(Rabity Technological College) เด่นศาสนา รู้คุณค่าสามัญ ขยันงานอาชีพ เปิดสอนระดับเอี๊ยะดาดีย์ ซะนะวีย์ ปวช. ปวส. และอนุบาล ไว้ในระบบเดียวกัน
(38)

เปิดเหมือนปกติ

25/08/2020
สถาบันอัร-รอบิตี Al-Rabity Institute

กิจกรรม อาชูรอ รำลึก ฮ.ศ.1441
ณ สถาบันอัร-รอบิตี บางบัวทอง นนทบุรี

กิจกรรม อาชูรอ รำลึก ฮ.ศ.1442
ณ สถาบันอัร-รอบิตี บางบัวทอง นนทบุรี

09/05/2020

#มู่อั้ลลี่มี่ทีวี เบิกวิถี เพื่อภาคีคุรุสัมพันธ์ (รายการพิเศษรอมฎอน)
วันเสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2563
🔴รายการวันนี้
-ซะห์ร
ปุ่มไลค์ ปุ่มแชร์ อยู่ใกล้ๆ อย่าลืมกดให้มู่อั้ลลี่มี่กันด้วยนะครับ
MuallimyTv live on Facebook
YOUTUBE: https://youtu.be/nzMgJ66lgI8
Line : @มู่อั้ลลี่มี่ทีวี Muallimy TV

09/02/2020
สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

🔴LIVE 🎥 การทดสอบการตอบปัญหาฟัรดูอีนชั้นปลาย (บ่าย)
ณ เวทีลานอเนกประสงค์ สถาบันอั-รรอบิตี " วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ "
ปุ่มไลค์ ปุ่มแชร์ อยู่ใกล้ๆ อย่าลืมกดให้มู่อั้ลลี่มี่กันด้วยนะครับ
MuallimyTv live on Facebook
Line : มู่อั้ลลี่มี่ทีวี Muallimy TV

🔴LIVE 🎥 การทดสอบการตอบปัญหาฟัรดูอีนชั้นปลาย (บ่าย)
ณ เวทีลานอเนกประสงค์ สถาบันอั-รรอบิตี " วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ "
ปุ่มไลค์ ปุ่มแชร์ อยู่ใกล้ๆ อย่าลืมกดให้มู่อั้ลลี่มี่กันด้วยนะครับ
MuallimyTv live on Facebook
Line : มู่อั้ลลี่มี่ทีวี Muallimy TV

08/02/2020
มู่อั้ลลี่มี่ทีวี Muallimy TV

🔴LIVE 🎥 งาน" วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ (วันที่สอง) " ณ ลานอเนกประสงค์มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาห์
ปุ่มไลค์ ปุ่มแชร์ อยู่ใกล้ๆ อย่าลืมกดให้มู่อั้ลลี่มี่กันด้วยนะครับ
MuallimyTv live on Facebook
youtube live: https://youtu.be/q8N_eB1KLXs
Line : มู่อั้ลลี่มี่ทีวี Muallimy TV

🔴LIVE 🎥 งาน" วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ (วันที่สอง) " ณ ลานอเนกประสงค์มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาห์
ปุ่มไลค์ ปุ่มแชร์ อยู่ใกล้ๆ อย่าลืมกดให้มู่อั้ลลี่มี่กันด้วยนะครับ
MuallimyTv live on Facebook
youtube live: https://youtu.be/q8N_eB1KLXs
Line : มู่อั้ลลี่มี่ทีวี Muallimy TV

ตัวแทนนักศึดษาเข้าร่วมทดสอบการขับลำนำอนาซีด งานวันรวมน้ำใจสู่นูรุ้ลฮิดายะห์(แสงประทีป) เป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาของสถาบั...
18/01/2020

ตัวแทนนักศึดษาเข้าร่วมทดสอบการขับลำนำอนาซีด งานวันรวมน้ำใจสู่นูรุ้ลฮิดายะห์(แสงประทีป) เป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาของสถาบันอัรรอบิตีด้วยนะครับ

ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมทดสอบการขับลำนำอนาซีด งานวันรวมน้ำใจสู่นูรุ้ลฮิดายะห์(แสงประทีป) เป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาของสถาบันอัรรอบิตีด้วยนะครับ

17/01/2020
สถาบันอัร-รอบิตี Al-Rabity Institute

พิธีวางศิลารากฐาน โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สถาบันอัรรอบิตี

พิธีวางศิลารากฐาน โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สถาบันอัรรอบิตี

03/08/2019
มู่อั้ลลี่มี่ทีวี Muallimy TV

ถ่ายทอดสด งานสานสัมพันธ์รวมพลังศรัทธา สู่ปอเนาะอัลมูบาร๊อก ครั้งที่ 2
(เสวนาธรรม หัวข้อ สลัฟ บริบทแห่งปราชญ์)
ณ ปอเนาะอัลมูบาร๊อก ม.8 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ถ่ายทอดสด งานสานสัมพันธ์รวมพลังศรัทธา สู่ปอเนาะอัลมูบาร๊อก ครั้งที่ 2
(ภาคพิธีเปิดงาน)
ณ ปอเนาะอัลมูบาร๊อก ม.8 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

🎉👩‍🎓👨‍🎓🎉สถาบันอัร-รอบิตี ขอน้อมเรียนเชิญ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 5 หลักสูตร ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม...
24/07/2019

🎉👩‍🎓👨‍🎓🎉
สถาบันอัร-รอบิตี ขอน้อมเรียนเชิญ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 5 หลักสูตร ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดนนทบุรี

ภาคเช้า พบกับ กิจกรรมทดสอบความสามารถของบรรดานักศึกษาสถาบันอัร-รอบิตี

โครงการ ประชาธิปไตยบนรากฐานแห่งคุณธรรม ปีการศึกษา2562(การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยตามระบอบอิสลาม)วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 256...
12/07/2019

โครงการ ประชาธิปไตยบนรากฐานแห่งคุณธรรม ปีการศึกษา2562
(การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยตามระบอบอิสลาม)
วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562
ณ ลานอเนกประสงค์สถาบันอัร-รอบิตี

#ผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสร ของสถาบันอัร-รอบิตี ประจำปี2562 คือ "นายสุทัศน์(ชำซุดดีน) ซันและ" จากจ.นครนายก
- ซึ่งได้รับคะแนนโหวตจำนวน 190 คะแนน (จากทั้งหมดจำนวน 344)

รูปภาพ : รอบิตีกฤษดา(อับดุลลอฮ์) หมัดรอ / (Dulphotos)
#Rabityphotos #Dulphotos #Rabitystudio #Alrabityinstitute #Alrabitytechnologicalcollege #Islamsampantschool

โครงการ ประชาธิปไตยบนรากฐานแห่งคุณธรรม ปีการศึกษา2562
(การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยตามระบอบอิสลาม)
วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562
ณ ลานอเนกประสงค์สถาบันอัร-รอบิตี

#ผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสร ของสถาบันอัร-รอบิตี ประจำปี2562 คือ "นายสุทัศน์(ชำซุดดีน) ซันและ" จากจ.นครนายก
- ซึ่งได้รับคะแนนโหวตจำนวน 190 คะแนน (จากทั้งหมดจำนวน 344)

รูปภาพ : รอบิตีกฤษดา(อับดุลลอฮ์) หมัดรอ / (Dulphotos)
#Rabityphotos #Dulphotos #Rabitystudio #Alrabityinstitute #Alrabitytechnologicalcollege #Islamsampantschool

من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته قوله : علامةُإعراضِ اللهِ تعالى عن عبدِ اثتغالُه بمالايعنيهِ، وإنَّ ...
08/12/2016

من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته قوله : علامةُإعراضِ اللهِ تعالى عن عبدِ اثتغالُه بمالايعنيهِ، وإنَّ امْرأًذهبتْ ساععةٌ من عمرِه في غير ماخُلق له لجديرٌ أنْ تطولَ عليه حسرتُه، ومن جاوزَ الأَربعين ولم يغلب خيرُه شرَّه فلْيتجهَّزْإلى النارِ
ส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ท่านศาสดา ศ้อลฯ ได้ให้คำแนะนำตักเตือนไว้ก็คือ : เครื่องหมายที่อัลเลาะห์ เมินต่อบ่าวของพระองค์ก็คือ
การที่บ่าวสนใจกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์
และแท้จริงบุคคลที่ปล่อยให้เวลาในชีวิตของเขา
ผ่านไปโดยไม่ทำตนให้เป็นไปตามที่พระองค์ให้เขาเกิดมา
ก็เป็นการเหมาะสมแล้วที่เขาจะต้องล้มเหลวในชีวิต
และใครก็ตามที่มีอายุร่วงเข้า 40
แล้วความดีของเขายังไม่สามารถเอาชนะความชั่วได้
ก็ให้เขาจงเตรียมตัวเข้าสู่ขุมนรก

เพียงแค่คำแนะนำและตักเตือนนี้ก็เป็นความพอเพียงแล้วสำหรับผู้คงแก่เรียน

โอ้ลูกที่รัก
อัลมัรฮูม อ.อับดุลการีม วันแอเลาะ

การเฉลิมฉลองเนื่องในวันประสูติของพระศาสดา ศ้อลฯ  อ.อับดุลฮากีม(อนันต์)วันแอเลาะ อธิการ สถาบันอัร-รอบิตี และ วิทยาลัยเทคโ...
05/12/2016

การเฉลิมฉลองเนื่องในวันประสูติของพระศาสดา ศ้อลฯ

อ.อับดุลฮากีม(อนันต์)วันแอเลาะ อธิการ สถาบันอัร-รอบิตี และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี

แน่นอนว่า การประสูติของพระศาสดา ศ้อลฯ คือการประทานพระเมตตาจากพระเจ้าสู่ประวัติแห่งมนุษยชาติโดยรวม อัลกุรอ่านกล่าวถึงการกำเนิดว่า “เป็นความเมตตาแก่ประชาคมโลก” ( رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ ) พระเมตตานี้ไม่มีขีดจำกัด แต่หมายถึง การอภิบาลมนุษย์ การขัดเกลา การให้การศึกษา การชี้นำสู่ทางอันเที่ยงตรง เป็นการรังสรรค์ชีวิตทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม โดยมิได้จำกัดเฉพาะประชาคมในยุคนั้นสมัยนั้น แต่ยั่งยืนผ่านกาลเวลาทั้งปวง ไม่มีที่สิ้นสุด
“และหมู่คณะอื่นที่เจริญรอยตามพวกเขา”
وَآخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ญุมอะฮ์ 3
การจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันประสูติของบรมศาสดา ศ้อลฯ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติอันประเสริฐ เป็นการปฏิบัติดีอันยิ่งใหญ่ เพราะนั่นคือความชื่นชมยินดี และความรักที่มีต่อพระองค์ ความรักในพระศาสดา ศ้อลฯ คือพื้นฐานของการศรัทธา ปรากฏรายงานจากฮะดีษซอเฮียะห์ ซึ่งพระองค์กล่าวว่า

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ .
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ

“ขอสาบานต่อพระผู้ที่ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในอุ้งหัตถ์ของพระองค์ว่า เขาจะไม่มีศรัทธา จนกว่าข้าพเจ้าจะเป็นที่รักของเขา มากกว่าลูกของเขา พ่อแม่ของเขา และมนุษย์ทั้งหมด”
นำเสนอโดยบุคอรีย์

อิบนุรอยับ กล่าวว่า ความรักที่มีต่อพระศาสดา ศ้อลฯ เป็นรากฐานของการศรัทธา เทียบเคียงได้กับความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ ผู้ยิ่งใหญ่ เกรียงไกร โดยกำหนดให้เอ่ยเคียงคู่กันเสมอ บุคคลที่รักสิ่งอื่น เช่น รักญาติพี่น้อง ทรัพย์สิน และมาตุภูมิ หรือสิ่งอื่นใดมากกว่า ย่อมต้องได้รับโทษ

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ . التوبة ٢٤

“จงประกาศว่า หากบุพการี ลูกหลาน พี่น้อง คู่ครอง ญาติใกล้ชิด ทรัพย์สินที่พวกท่านหามาได้ และการค้าที่พวกท่านกลัวจะขาดทุน รวมทั้งเคหะสถานที่พวกท่านพึงพอใจ เป็นที่ ชื่นชอบของพวกท่านมากกว่าอัลลอฮ์และศาสนทูต รวมทั้งการต่อสู้ในวิถีทางของพระองค์แล้ว พวกท่านจงรอคอยจนกว่าปฏิบัติการของอัลลอฮ์จะมาถึงเถิด อัลลอฮ์จะไม่ทรงมอบหนทางชี้นำแก่กลุ่มชนที่ออกนอกลู่นอกทาง”
อัตเตาบะฮ์ 24

เมื่อครั้งที่ท่านอุมัร กล่าวกับท่านศาสดา ศ้อลฯ ว่า “ท่านเป็นที่รักของข้าพเจ้ามากกว่าทุกสิ่ง นอกจากตัวข้าพเจ้าเอง” พระองค์กล่าวว่า “ไม่...ท่านอุมัร จนกว่าข้าพเจ้าจะเป็นที่รักของท่านมากกว่าตัวของท่านเอง” อุมัรกล่าวว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่า บัดนี้ ท่านเป็นที่รักของข้าพเจ้ามากกว่าตัวของข้าพเจ้าเอง” พระองค์กล่าวว่า “บัดนี้หรือ ท่านอุมัร”
การเฉลิมฉลองเนื่องในวันประสูติของพระศาสดา ศ้อลฯ เป็นการเทิดเกียรติแด่พระองค์ และการเทิดเกียรติเป็นบัญญัติตามหลักศาสนา เพราะพระองค์ทรงเป็นรากฐานแรก และเป็นแรงส่งเสริมสนับสนุนเบื้องต้น พระเจ้าทรงประทานฐานันดรแห่งการเป็นศาสดาแด่พระองค์ ให้สิ่งทั้งหลายทราบถึงพระนาม การแต่งตั้งเป็นศาสนทูต จุดยืน และฐานะของพระองค์ ประชาคมโลกทั้งหมดอยู่ในความชื่นชมยินดีอันเป็นนิรันดร โดยไม่มีขีดจำกัด พระองค์เป็นทั้งรัศมี ทางออก ความโปรดปราน และหลักฐานของพระเจ้าที่มีต่อชาวโลกทั้งผอง
กัลยาณชนยุคแรกในศตวรรษที่ 4-5 ดำริให้มีการเฉลิมฉลองเนื่องในวันประสูติของศาสนทูตผู้ยิ่งใหญ่ โดยการชุบชีวิตแก่ค่ำคืนแห่งวันประสูติ ด้วยการประกอบศาสนกิจหลากหลายประการ เช่น การจัดเลี้ยงอาหาร การอ่านอัลกุรอ่าน การซิกรุลลอฮ์ การขับลำนำ และกาพย์โคลงเฉลิมพระเกียรติ แด่ศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ ศ้อลฯ ตามที่ปรากฏในบันทึกของนักประวัติศาสตร์ผู้จดจำคำสอนของพระศาสดา ศ้อลฯ เป็นจำนวนมาก เช่น ท่านอิบนุลเญาซีย์ อิบนุกะซีร ฮาฟิซอิบนุดะห์ยะฮ์ ชาวอันดาลุซ ฮาฟิซอิบนุฮาญัร และฮาฟิซยุคสุดท้าย คือ ท่านญาลาลุดดีน ซุยูตี ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานอภัยแก่ท่านเหล่านั้น
นักวิชาการ และนักนิติศาสตร์อิสลามเป็นจำนวนมาก ต่างเรียบเรียงตำรา ระบุถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้จัดงานรำลึกถึงวันประสูติของพระศาสดาผู้ทรงเกียรติ และได้นำหลักฐานอันถูกต้องที่ส่งเสริมการกระทำนี้มาแสดง โดยไม่เหลือประเด็นใด ที่ผู้มีปัญญา มีความเข้าใจ และมีหลักคิดอันบริสุทธิ์ จะปฏิเสธสิ่งที่ผู้มีคุณธรรมในยุคก่อนได้ดำริจัดงานเฉลิมฉลอง เพื่อการรำลึกถึงวันประสูติของพระศาสดาผู้ทรงเกียรติได้ ท่านอิบนุลฮาจได้ระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือ “อัลมัดค๊อล” เกี่ยวกับความดี ความสามัคคีที่เกิดขึ้นจากการจัดงานเมาลิด โดยระบุถ้อยคำอันยังประโยชน์เป็นการเปิดหัวใจของผู้มีศรัทธา ขณะที่ทราบว่า ท่านอิบนุลฮาจ ได้เขียนหนังสืออัลมัดค๊อลขึ้น เพื่อตำหนิอุตริกรรมที่ปราศจากหลักฐานทางศาสนามาสนับสนุน
ท่านฮาฟิซท่านสุดท้าย คือ ท่านญาลาลุดดีน ซุยูตี กล่าวในตำราของท่านที่ชื่อว่า “หุสนุ้ลมักศ๊อดฟีอะมะลิ้ลเมาลิด” (เจตนาดีในการจัดงานเมาลิด) หลังจากได้รับคำถามเกี่ยวกับการจัดงานเมาลิดในเดือนรอบิอุ้ลเอาวัล ว่ามีข้อตัดสินทางศาสนาอย่างไร เป็นดำริที่ดีหรือไม่ และผู้ปฏิบัติจะได้รับกุศลหรือไม่ ? ท่านตอบว่า

وَالْجَوَابُ عِنْدِيْ أَنَّ أَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلِدِ الَّذِيْ هُوَ اِجْتِمَاعُ النَّاسِ ، وَقِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَرِوَايَةُ اْلأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِيْ مَبْدَإِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَقَعَ فِيْ مَوْلِدِهِ مِنَ اْلآيَاتِ ، ثُمَّ يُمَدُّ لَهُمْ سَمَاطٌ يَأْكُلُوْنَهُ وَيَنْصَرِفُوْنَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى ذلِكَ هُوَ مِنَ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ الَّتِيْ يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا ، لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْظِيْمِ قَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِظْهَارِ الْفَرَحِ وَاْلإِسْتِبْشَارِ بِمَوْلِدِهِ الشَّرِيْفِ.

“คำตอบของข้าพเจ้าคือ หลักในการจัดงานเมาลิด คือการที่ผู้คนมาชุมนุมกัน เพื่ออ่านอัลกุรอ่าน เพื่อบอกเล่าอัตชีวประวัติของพระศาสดา ศ้อลฯ ตั้งแต่เริ่มต้นภารกิจ รวมทั้งนิมิตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวันประสูติของพระองค์ มีการจัดเลี้ยงอาหาร จากนั้นต่างแยกย้ายกันไป โดยไม่มีรายการอื่นเพิ่มเติม ย่อมถือเป็นอุตริกรรมที่ดี ซึ่งผู้กระทำย่อมได้รับกุศล เพราะนั่นคือการเทิดพระเกียรติของพระศาสดา ศ้อลฯ เป็นการแสดงออกซึ่งความชื่นชมยินดี ตลอดจนนิมิตที่เกิดขึ้นเนื่องในวันประสูติ”

ท่านซุยูตี ได้โต้ตอบผู้ที่กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีหลักฐานงานเมาลิดจากอัลกุรอ่านและอัลฮะดีษ” โดยตอบว่า “การปฏิเสธว่าไม่พบ ไม่ได้หมายถึงปฏิเสธการมี” ท่านอธิบายว่า ท่านผู้นำแห่งบรรดาฮาฟิซ อะบุ้ลฟัดล์ อิบนุฮาญัร ได้นำหลักฐานจากซุนนะฮ์เกี่ยวกับเมาลิดมาแสดง พร้อมกับนำหลักฐานของท่าน (หมายถึงซุยูตี) ประการที่สองอันชัดเจนมาเสนอ นั่นคือ อุตริกรรมอันน่าตำหนิ หมายถึงกรณีที่ไม่อยู่ในข่ายหลักฐานที่ศาสนาให้การยกย่อง ส่วนกรณีที่อยู่ภายในขอบข่ายหลักฐานที่ให้การยกย่อง ย่อมไม่ถือว่าเป็นอุตริกรรมที่น่าตำหนิ
ท่านบัยฮะกีย์ รายงานจากอิหม่ามชาฟีอี ท่านกล่าวว่า

اَلْمُحْدَثَاتُ مِنَ اْلأُمُوْرِ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا ، أَوْسُنَّةً ، أَوْأَثَرًا ، أَوْ إِجْمَاعًا فَهـذِهِ الْبِدْعَةُ الضَّلاَلَةُ ، وَالثَّانِيْ : مَا أُحْدِثَ مِنّ الْخَيْرِ لاَخِلاَفَ فِيْهِ لِوَاحِدٍ وَهـذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُوْمَةٍ .

อุตริกรรมในกรณีต่างๆ มี 2 ประเภท คือ
1. อุตริกรรมที่ขัดแย้งกับอัลกุรอ่าน ซุนนะฮ์ แนวปฏิบัติ หรือความเห็นสอดคล้องของนักวิชาการ ถือว่าเป็นอุตริกรรมที่หลงทาง
2. อุตริกรรมที่ดีมิได้ขัดแย้งกับกรณีใดๆ นั่นคือ อุตริกรรมที่จะตำหนิมิได้

ท่านอุมัร อิบนุคอตตอบ กล่าวถึง การละหมาดตะรอเวียะห์ร่วมกันเป็นหมู่คณะในเดือนรอมฎอนว่า “นี่คืออุตริกรรมที่ดี” หมายถึง ถูกกำหนดขึ้นโดยไม่เคยมีมาก่อน และเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็จะปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้
ท่านซุยูตี กล่าวว่า “การจัดงานเมาลิด มิได้ขัดแย้งกับอัลกุรอ่าน ซุนนะฮ์ แนวปฏิบัติ ตลอดจนความเห็นอันสอดคล้องของนักวิชาการ ดังนั้น จึงไม่ใช่อุตริกรรมที่ควรได้รับการตำหนิ ตรงตามคำพูดของอิหม่ามชาฟีอี แต่เป็นการทำความดีที่ไม่ได้รับความสนใจในยุคแรก การเลี้ยงอาหารที่ปลอดจากการทำบาปนั้นเป็นความดี เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงเป็นอุตริกรรมที่พึงส่งเสริม เช่นที่ท่านผู้นำนักวิชาการ อิซซุดดีน อิบนุอับดิสสลาม ก็มีความเห็นเช่นนั้น
หลักแห่งการรวมตัวกันเพื่อเผยแสดงสัญลักษณ์แห่งวันประสูติเป็นสุนัต และเป็นการแสวงหาความใกล้ชิด เพราะการประสูติของพระองค์นั้นเป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อพวกเรา ศาสนาส่งเสริมให้แสดงออกซึ่งความขอบคุณในพระเมตตา นี้คือสิ่งที่ท่านอิบนุ้ลฮาจให้น้ำหนักไว้ใน “อัลมัดค๊อล” โดยกล่าวว่า “ในเดือนนี้ อัลลอฮ์ทรงประทานพระเมตตาแก่พวกเรา ด้วยผู้เป็นประมุขของศาสดาทั้งในยุคแรกและยุคหลัง จึงจำเป็นที่ต้องเพิ่มการสักการะ ความดี และการขอบคุณต่อพระองค์ที่ทำให้เราได้ชิดใกล้พระองค์ด้วยพระเมตตาอันยิ่งใหญ่
ส่วนหลักเดิมที่ท่านฮาฟิซ อิบนุฮาญัรนำเสนอเกี่ยวกับการจัดงานเมาลิด ได้แก่คำสอนที่ปรากฏอยู่ในซอเฮียะห์ทั้งสองฉบับ ที่ระบุว่า

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ ، فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ ، فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوْا : هـذَا يَوْمٌ أَغْرَقَ اللهُ فِيْهِ فِرْعَوْنَ ، وَنَجَّى مُوْسَى ، فَنَحْنُ نَصُوْمُ شُكْرًا ِللهِ تَعَالَى

“ท่านศาสดา ศ้อลฯ เดินทางถึงนครมะดีนะฮ์ และพบว่าพวกยิวทำการถือศีลอดในวันอาชูรออ์ พระองค์จึงถามพวกเขา และพวกเขาตอบว่า “วันนี้เป็นวันที่อัลลอฮ์ให้ฟิรอูนจมน้ำตาย และให้นะบีมูซารอดชีวิต เราจึงถือศีลอดเพื่อขอบคุณอัลลอฮ์ผู้สูงส่ง”

ท่านฮาฟิซกล่าวว่า คำสอนที่ได้จากฮะดีษนี้คือ “เป็นการขอบคุณอัลลอฮ์ในพระเมตตาที่ประทานแก่พวกเรา ในวันที่แน่นอน ที่ทรงหยิบยื่นพระเมตตา หรือปกป้องผองภัย ซึ่งในแต่ละปีวันดังกล่าวได้เวียนมาบรรจบ และการขอบคุณเกิดขึ้นได้ด้วยหลากหลายการสักการะ เช่น การสุญูด การถือบวช การบริจาคทาน การอ่านอัลกุรอ่าน จะมีพระเมตตาใดเล่าที่ยิ่งใหญ่กว่าการถือกำเนิดในวันดังกล่าวของพระศาสดา ศ้อลฯ ศาสดาแห่งพระเมตตา”
ท่านฮาฟิซ อิบนุฮาญัร เน้นในภาพรวมของการจัดงาน ว่า

فَيَنْبَغِيْ أَنْ نَقْتَصِرَ فِيْهِ عَلَى مَا يُفْهَمُ الشُّكْرُ ِللهِ تَعَالَى مِنْ نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ التِّلاَوَةِ ، وَاْلإِطْعَامِ ، وَإِنْشَادِ شَيْءٍ مِنَ الْمَدَائِحِ النَّبَوِيَّةِ وَالزُّهْدِيَّةِ الْمُحَرِّكَةِ لِلْقُلُوْبِ إِلَى فِعْلِ الْخَيْرِ وَالْعَمَلِ لِلآخِرَةِ وَمَاكَانَ مُبَاحًا بِحَيْثُ يَقْتَضِي السُّرُوْرَ بِذلِكَ الْيَوْمِ لاَ بَأْسَ بِالْحَاقِهِ بِهِ .

“สมควรจำกัดความของการขอบคุณไว้ภายในกรอบแห่งความหมายดังกล่าว ด้วยการอ่านอัลกุรอ่าน การจัดเลี้ยงอาหาร การขับลำนำสดุดีในพระศาสดา ศ้อลฯ และความสำรวมสมถะที่ส่งเสริมให้จิตใจอยากทำความดี ทำเพื่อสัมปรายภพ และสิ่งใดที่อนุญาตให้แสดงออกซึ่งความยินดีในวันดังกล่าว ก็ย่อมนำมาผนวกในงานนั้นได้”

ท่านซุยูตี อ้างถึงคำพูดของท่านฮาฟิซ ซำซุดดีน อัลญัชรีย์ ที่ระบุในหนังสือ “อัรฟุตตะอ์รีฟ บิเมาลิดิชชารีฟ” ของท่านที่ว่า

إِنَّهُ صَحَّ أَنَّ أَبَالَهَبٍ يُخَفَّفُ عَنْهُ الْعَذَابُ فِي النَّارِ كُلَّ لَيْلَةِ اثْنَيْنِ ، ِلإِعْتَاقِهِ ثُوَيْبَةَ عِنْدَمَا بَشَّرَتْهُ بِوِلاَدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ أَبُوْلَهَبٍ الْكَافِرِ الَّذِيْ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِذَمِّهِ جُوْزَي فِي النَّارِ بِفَرَحِهِ لَيْلَةَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا حَالُ الْمُسْلِمِ الْمُوَحِّدِ مِنْ أُمَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُرُّ بِمَوْلِدِهِ ، وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِيْ مَحَبَّتِهِ ؟ لَعُمْرِيْ إِنَّمَا يَكُوْنُ جَزَاؤُهُ مِنَ اللهِ الْكَرِيْمِ بِفَضْلِهِ جَنَّةَ النَّعِيْمِ.

“จากฮะดีษซอเฮียะห์ระบุว่า อะบูละฮับ จะได้รับการลดการลงโทษในนรก ในทุกคืนวันจันทร์ เพราะการปล่อยนางชุวัยบะฮ์เป็นไท ตอนนางแจ้งข่าวการประสูติของพระศาสดา ศ้อลฯ เมื่ออะบูละฮับซึ่งเป็นกาเฟรที่กุรอ่านได้ประณามไว้ ได้รับการผ่อนปรนในนรก เพราะความชื่นชมยินดีในการประสูติของพระศาสดา ศ้อลฯ ดังนั้น มุสลิมผู้ยึดมั่นในเอกภาพซึ่งเป็นประชาชาติของพระศาสดา ศ้อลฯ ผู้มีความชื่นชมยินดีในวันเมาลิด และแสดงออกซึ่งความรักในพระศาสดา ศ้อลฯ อย่างเต็มความสามารถเล่าจะเป็นเช่นใด ? แน่นอน ทั้งชีวิตของข้าพเจ้าเห็นว่า การตอบแทนจากอัลลอฮ์ผู้ทรงเกียรติ คือการให้เขาได้เข้าสวรรค์แห่งพระเมตตา ด้วยพระกรุณาของพระองค์เป็นแน่แท้

เช่นเดียวกัน ย่อมอ้างหลักฐานจากความรวมในพระคำของพระเจ้าผู้สูงส่ง คือ

وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ . إبراهيم ٥

“และจงให้พวกเขาได้รำลึกถึงวันเวลาของอัลลอฮ์” อิบรอฮีม 5

ไม่เป็นที่สงสัยว่า การประสูติของพระศาสดา ศ้อลฯ เป็นส่วนหนึ่งจากวันเวลาของอัลลอฮ์ การจัดงานเมาลิดจึงมิใช่อื่นใด นอกจากเป็นการสนองตอบพระบัญชาของอัลลอฮ์ สี่งที่อยู่ในกรอบนี้จึงไม่ใช่บิดอะฮ์ แต่เป็นอุตริกรรมที่ดี แม้จะไม่เคยมีในสมัยของศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ ศ้อลฯ ก็ตาม
เราจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันประสูติของพระศาสดา ศ้อลฯ เพราะเรารักพระองค์ ไฉนเราจะไม่รักพระองค์ เมื่อทุกสิ่งที่ปรากฏต่างรู้จักพระองค์ และรักพระองค์ ต้นอินผลัมที่เป็นเพียงวัตถุยังรักและผูกพันอยู่กับพระศาสดา ศ้อลฯ หวนหาที่จะได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ ทว่า ส่งเสียงร่ำไห้ด้วยความคะนึงหา แน่นอนว่ามีรายงานเกี่ยวกับกรณีนี้อย่างหนาแน่น จนเป็นที่รับรู้โดยทั่วไป มีรายงานจำนวนมากจากอัครสาวกแห่งศาสนทูต ศ้อลฯ ระบุว่า “ขณะที่ท่านศาสดา ศ้อลฯ ยืนแสดงคุตบะฮ์ โดยยึดอยู่กับเสาอินทผลัมที่ตั้งอยู่ เมื่อต้องยืนนาน พระองค์จะใช้มือจับเสาอินทผลัม เมื่อมีผู้ละหมาดมากขึ้น อัครสาวกจึงสร้างมิมบัร เมื่อพระองค์ออกมาจากบ้านในวันศุกร์มุ่งสู่มิมบัร ผ่านเสาอินทผลัมซึ่งเคยใช้เป็นที่แสดงคุตบะฮ์ เสาอินผลัมส่งเสียงร้องโหยหวนจนมัสยิดสั่นคลอน และเสาอินทผลัมร้าวราน ไม่ยอมสงบนิ่ง พระศาสดา ศ้อลฯ จึงลงมาจากมิมบัรมาที่เสาอินทผลัม วางมือลูบคลำที่เสาอินทผลัม ทรงกอดเสาอินทผลัมไว้กับทรวงอก จนสงบนิ่ง และทรงให้เลือกที่จะเป็นต้นไม้ในสวรรค์ ดูดซึมอาหารจากแม่น้ำในสวรรค์ กับเป็นต้นไม้ที่ให้ผลในพิภพนี้ เสาอินทผลัมเลือกที่จะเป็นต้นไม้ในสรวงสวรรค์ พระองค์ตอบว่า ข้าพเจ้าจะทำ ข้าพเจ้าจะทำ ข้าพเจ้าจะทำ หากเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ เสาอินทผลัมจึงสงบ ต่อมาพระองค์กล่าวว่า “ขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในอุ้งหัตถ์ของพระองค์ว่า หากข้าพเจ้าไม่สวมกอดเขาๆ ก็คงจะส่งเสียงร้องไห้จนถึงวันกิยามะฮ์ เพราะความคะนึงหาที่มีต่อศาสนทูตของอัลลอฮ์ ศ้อลฯ”
รายงานโดยบุคอรีย์

จากบรรดาทัศนะของผู้นำทางวิชาการ เช่น อิบนุฮาญัร อิบนุลเญาซีย์ ซุยูตี และท่านอื่นๆ เป็นที่ชัดเจนว่า ประชากรในศตวรรษที่ 5 แห่งฮิจญเราะฮ์ศักราช ต่างส่งเสริมให้เฉลิมฉลองเนื่องในวันประสูติ สอดคล้องกับทัศนะของผู้นำทางวิชาการ โดยเฉลิมฉลองด้วยการอ่านอัลกุรอ่าน ซิเกร จัดเลี้ยงอาหาร และโดยไม่มีบรรยากาศที่ไม่เหมาะสม เช่น การเต้นรำ ตีกลอง และฯลฯ ส่วนความเห็นของคนส่วนน้อยที่แตกต่างจากความเห็นอันสอดคล้องด้านการปฏิบัติของประชาชาติ และทัศนะของบรรดาผู้นำทางวิชาการ ย่อมจะนำมาพิจารณามิได้.

เสร็จสิ้นการสอน "ริยาดุซซอลิฮีน" ณ ห้องประชุมมัสยิดนะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555
ตรงกับวันที่ 4 รอบิอุ้ลเอาวั้ล ฮ.ศ. 1433
เวลา 12.15 น.

ที่อยู่

33 M.2 Laharn Bangbuathong
Nonthaburi
11110

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เด็กดี วันแม่
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์+เฉลยวิธีทำ ภาษีอากรธุรกิจ ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์+เฉลยวิธีทำ การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์ ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"