เรือนจำกลางบางขวาง

เรือนจำกลางบางขวาง ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก เรือนจำกลางบางขวาง, หน่วยงานราชการ, เรือนจำกลางบางขวาง 22 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี, Nonthaburi.

สำหรับญาติที่ไม่สะดวกมาจองเยี่ยมญาติใกล้ชิดหน้าเรือนจำฯ สามารถแอดไลน์ หรือ สแกน QR CODE ยื่นเอกสารจองเยี่ยมใกล้ชิด แดนต่...
09/04/2024

สำหรับญาติที่ไม่สะดวกมาจองเยี่ยมญาติใกล้ชิดหน้าเรือนจำฯ สามารถแอดไลน์ หรือ สแกน QR CODE ยื่นเอกสารจองเยี่ยมใกล้ชิด แดนต่างๆ ได้ตามรูปที่แนบด้านล่างได้เลยค่ะ 💌

⏰⏰ ข่าวดี!! ประชาสัมพันธ์การเปิดเยี่ยมผู้ต้องขังใกล้ชิด🎉🎊👨‍👩‍👧‍👧เรือนจำกลางบางขวาง❤️❤️ แจ้งญาติผู้ต้องขังทุกท่านทราบ!! เ...
06/04/2024

⏰⏰ ข่าวดี!!
ประชาสัมพันธ์การเปิดเยี่ยมผู้ต้องขังใกล้ชิด🎉🎊👨‍👩‍👧‍👧
เรือนจำกลางบางขวาง

❤️❤️ แจ้งญาติผู้ต้องขังทุกท่านทราบ!!
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ต้องขังและญาติ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เรือนจำฯ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการเยี่ยมใกล้ชิด
ระหว่างวันที่ 29 เม.ย.67 ถึง วันที่ 3 พ.ค.67,
วันที่ 7 - 9 พ.ค.67 และ วันที่ 13 - 14 พ.ค.67
รวม 10 วันทำการ
คุณสมบัติผู้สามารถเข้าเยี่ยมญาติใกล้ชิด ดังนี้
1. ผู้ที่มีความสัมพันธ์เป็นญาติกับผู้ต้องขังโดยมีเอกสารทางราชการยืนยัน 📄
2. การจองเยี่ยมญาติใกล้ชิด เปิดรับการจองเยี่ยมตั้งแต่วันที่ 9 - 25 เม.ย.67 2 ช่องทาง ดังนี้
📌1) จองเยี่ยมด้วยตนเอง ณ ที่ทำการงานเยี่ยมญาตินอก (เฉพาะวันทำการ)
📌2) จองเยี่ยมผ่านระบบออนไลน์ทางช่องทางที่เรือนจำกำหนดไว้ (เปิดจองทุกวัน)
โดยผู้ต้องขัง 1 ราย ญาติสามารถจองเยี่ยมใกล้ชิดได้ในระบบใดระบบหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้น (โปรดส่งเอกสารและลงทะเบียนญาติที่ประสงค์เข้าเยี่ยมให้ครบถ้วนภายในครั้งเดียวเท่านั้น✅
หากจองซ้ำซ้อน ญาติอาจเสียสิทธิ์การเยี่ยม ‼️❌)
กรณีที่ญาติประสงค์จะเยี่ยมผู้ต้องขังมากกว่า 1 ราย และเป็นผู้ต้องขังสังกัดต่างสังกัดแดนกัน ให้ติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีที่จองเยี่ยมใกล้ชิด 👬
- กรณีญาติจะติดต่อจองเยี่ยมใกล้ชิดแบบ Walk in ให้มาติดต่อตรงตามวันเยี่ยมของแดน ที่เรือนจำกำหนดไว้ ก่อนเวลาเยี่ยมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และมีเอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้ต้องขังครบถ้วน พร้อมเอกสารผลภาพถ่ายผลการตรวจ ATK ที่แสดงผลเป็นลบ
(หากไม่ตรงวันเยี่ยมไม่สามารถเยี่ยมใกล้ชิดได้ ‼️❌)
3. ในวันเยี่ยมใกล้ชิดที่ญาติได้สิทธิ์การเข้าเยี่ยมใกล้ชิด ให้ญาติจัดเตรียมเอกสารภาพถ่ายแสดงผลการตรวจ ATK ที่มีผลเป็นลบ โดยที่ชุดตรวจให้เขียนชื่อญาติและลงวันที่บนชุดตรวจ (ให้ตรวจ ATK ก่อนถึงวันเยี่ยมใกล้ชิดไม่เกิน 24 ชั่วโมง) เท่านั้น - ท่านที่ประสงค์จะเยี่ยมผู้ต้องขังในวันและเวลาดังกล่าว ให้มาติดต่อขอเข้าเยี่ยมโดยมีคุณสมบัติเป็นญาติกับผู้ต้องขังและยื่นเอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้ต้องขังที่เรือนจำ หรือส่งเอกสารทางออนไลน์ในช่องทางที่เรือนจำกำหนดไว้ โดยญาติสามารถเข้าเยี่ยมใกล้ชิดได้ไม่เกินจำนวน 7 คน (รวมเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี) โดยสามารถส่งเอกสารการจองเยี่ยมใกล้ชิดซึ่งแสดงความสัมพันธ์ฯได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 25 เม.ย.67 นี้ ‼️💗

ทั้งนี้ รอบการเยี่ยมและแดน เป็นไปตามที่เรือนจำกำหนด
❌-คุณสมบัติผู้ต้องขังที่ไม่มีสิทธิ์เยี่ยมญาติใกล้ชิด ❌❗️
(ติดต่อสอบถาม 0-2525-0486 ต่อ 122)📞
1.ผตข.ที่อยู่ระว่างการบังคับโทษขังเดี่ยว 🕋
2.ผตข.ที่อยู่ระหว่างการบังคับโทษตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียน 📇
3.ผตข.ในแดนควบคุมพิเศษ(แดน 10) 🧘
ที่อยู่ใน Program For unruly Program 1-2
4.ผตข.ที่ถูกลงโทษทางวินัยผู้ต้องขัง 📆
ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.66 ถึง 28 เม.ย.67
- จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสารจากทางเรือนจำฯ ครับ 🙏🙏🙏
งานเยี่ยมญาติ เรือนจำกลางบางขวาง

ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 07.30 นาฬิกา นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง พร้อมด้วยคณะข้าราชการ...
06/04/2024

ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 07.30 นาฬิกา นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง พร้อมด้วยคณะข้าราชการในสังกัด ได้เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ ซึ่งจัดโดยจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

05/04/2024
ในวันที่ 5 เมษายน 2567 นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารง...
05/04/2024

ในวันที่ 5 เมษายน 2567 นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 จำนวน 65 ท่าน เข้าศึกษาดูงานภารกิจการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ทั้งด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัย

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. เรือนจำกลางบางขวาง จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี โดยมีนายดุสิต ชูแข ผู้อำนว...
05/04/2024

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. เรือนจำกลางบางขวาง จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี โดยมีนายดุสิต ชูแข ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง เป็นประธานพิธี นำข้าราชการและตัวแทนผู้ต้องขังแดนต่างๆ กล่าวอาศิรวาทราชสดุดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของมหาจักรีวงศ์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระ...
05/04/2024

5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และข้าราชการ เรือนจำกลางบางขวาง

6 เมษายน วันจักรี เป็นวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรม กษัตริย์ แห่งรา...
03/04/2024

6 เมษายน วันจักรี เป็นวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรม กษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี 

🗓 แจ้งวันหยุดทำการ เดือนเมษายน 2567
02/04/2024

🗓 แจ้งวันหยุดทำการ เดือนเมษายน 2567

ด้วยวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. เรือนจำกลางบางขวาง จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิ...
02/04/2024

ด้วยวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. เรือนจำกลางบางขวาง จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง เป็นประธานพิธี มีข้าราชการและตัวแทนผู้ต้องขังร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

วันที่ 1 เมษายน 2567 เรือนจำกลางบางขวาง จัดการประกวด Folksong Star Contest Season 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อค้นหาน...
02/04/2024

วันที่ 1 เมษายน 2567 เรือนจำกลางบางขวาง จัดการประกวด Folksong Star Contest Season 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อค้นหานักดนตรี Folksong ที่มีความสามารถ ออกแสดงดนตรี ให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการร้านกาแฟ Cook & Coff ณ บางขวาง เรือนจำกลางบางขวาง ได้ผ่อนคลาย และเล็งเห็นความตั้งใจ ความมุ่งหวังที่จะออกสู่สังคม สานฝันให้ผู้รักดนตรีได้ใช้ความสามารถของตนเอง สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยมีผู้เข้าประกวด จำนวน 17 วง

ทรงพระเจริญ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วยเกล้า...
01/04/2024

ทรงพระเจริญ
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร และข้าราชการ เรือนจำกลางบางขวาง

ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองวัณโรคปอดด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกป...
31/03/2024

ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองวัณโรคปอดด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก
ประจำปี 2567 ให้กับผู้ต้องขังทุกคนในเรือนจำ
ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ด้วยวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวม...
29/03/2024

ด้วยวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมทั้งการให้บริการประชาชน และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

28/03/2024
📢📢 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง ประจำปี พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)
27/03/2024

📢📢 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง ประจำปี พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)

ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง ได้ให้การต้อนรับ นางปัญญารัต...
15/03/2024

ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง ได้ให้การต้อนรับ นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขต 2 พรรคก้าวไกล ร่วมด้วยผู้แทนชุมชนซอยพิชยนันท์และศรีพรสวรรค์ เข้าดูระบบการจัดการระบายน้ำเสียของเรือนจำฯ และนำข้อสรุปไปดำเนินการโครงการคลองสวยน้ำใส เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนใกล้เคียง การเข้าตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และแนวทาง เพื่อประกอบการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรกระทรวงยุติธรรม ...
14/03/2024

ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และแนวทาง เพื่อประกอบการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรกระทรวงยุติธรรม 

คอร์สลูกชุบ 🥰🥰🥰✍️✍️✍️อ่านกติกาก่อนนะคะ1. ลงทะเบียนพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ทางหน้าเพจ ถึงเ...
11/03/2024

คอร์สลูกชุบ 🥰🥰🥰✍️✍️✍️
อ่านกติกาก่อนนะคะ
1. ลงทะเบียนพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ทางหน้าเพจ ถึงเวลาแอดมินจะแจ้ง ลงพร้อมกันค่ะ
2. หนึ่ง Facebook ลงทะเบียนได้เพียงแค่ 1 ชื่อเท่านั้น
3. คอร์สของเราไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
4. ท่านที่ลงทะเบียนต้องสามารถมาได้จริงตามวันเวลาที่เรียน
5. การสรุปรายชื่อหน้าเพจถือเป็นที่สิ้นสุด

💌 รายชื่อผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัว เดือนเมษายน 2567
11/03/2024

💌 รายชื่อผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัว เดือนเมษายน 2567

สุขภาพฟันดี ทำให้มีสุขภาพกายดี ฟันขาว ยิ้มสวย ด้วยการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกต้อง
08/03/2024

สุขภาพฟันดี ทำให้มีสุขภาพกายดี
ฟันขาว ยิ้มสวย ด้วยการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง นำคณะข้าราชการเรือนจำฯ เข้าศึกษาดูงานที่เ...
07/03/2024

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง นำคณะข้าราชการเรือนจำฯ เข้าศึกษาดูงานที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในแดนสูทกรรม ห้องสมุดเปลี่ยนชีวิต โรงงานเบเกอรี่ และการฝึกวิชาชีพในแดนหญิง เช่นการนวดแผนไทย เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรเรือนจำฯ

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมทำดีถวายในหลวงทุกวันที่ 28 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม ...
04/03/2024

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมทำดีถวายในหลวงทุกวันที่ 28 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2567

ช่วยกันลดขยะจากอาหารนะครับ
04/03/2024

ช่วยกันลดขยะจากอาหารนะครับ

กิจกรรม กิน แชะ แชร์ 🥳‼️

กติการ่วมสนุก📢📢📢
✅เพียงโพสต์รูปภาพคุณคู่กับจานอาหารที่ทานหมด
✅พร้อมแคปชั่นให้กำลังใจผู้ต้องขัง
✅ติด #กินหมดลดขยะเพิ่มกำลังใจ

จะต้องทำครบทุกกติกา ผู้ชนะจากการสุ่มเลือก จะได้รับ “รางวัลส่วนลด 15%” จากร้าน cook&coff ณบางขวาง
หมดเขตวันที่ 25 มีนาคม 2567
ประกาศผู้โชคดีวันที่ 26 มีนาคม 2567

มาเป็นส่วนหนึ่งของการให้กำลังใจและเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขังกันนะคะ 💖💝

✨✨สุดล้ำด้วยนวัตกรรมใหม่ ย่อยสลายจุลินทรีย์ด้วยหนอนแมลงวันลาย✨✨✨วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ เรือนจำกลางบางขวางนายยุทธนา ...
01/03/2024

✨✨สุดล้ำด้วยนวัตกรรมใหม่ ย่อยสลายจุลินทรีย์ด้วยหนอนแมลงวันลาย✨✨✨
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ เรือนจำกลางบางขวาง
นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ ธุระพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางบางขวางให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าศึกษาดูงานพื้นที่โคกหนองนาแดน 13 ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานได้ให้ความอนุเคราะห์มอบแนวทางในการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายซึ่งเป็นนวัตกรรมจัดการขยายอินทรีย์ครัวเรือนโดยใช้หนอนแมลงวันลายซึ่งหนอนชนิดนี้สามารถย่อยสลายเศษอาหารและขยะอินทรีย์ต่างๆได้ดีนับได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะมีประโยชน์ในการกำจัดขยะอินทรีย์ในส่วนของเรือนจำกลางบางขวางต่อไป

ช่องทางการให้บริการญาติผู้ต้องขัง 💌
01/03/2024

ช่องทางการให้บริการญาติผู้ต้องขัง 💌

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง พร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้ต้อง...
29/02/2024

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง พร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังจ่ายออกทำงานสาธารณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมใจพัฒนาแหล่งน้ำและท่อระบายน้ำที่ดีสู่สังคม ณ ลานกิจกรรม บริเวณร้าน Cook&Coff

เรือนจำกลางบางขวาง ได้จัดทำ QR CODE เส้นทางการเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ญาติและประชาชนทั่วไป ในการเดิน...
29/02/2024

เรือนจำกลางบางขวาง ได้จัดทำ QR CODE เส้นทางการเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ญาติและประชาชนทั่วไป ในการเดินทางมาติดต่อราชการที่เรือนจำฯ

วันที่ 27 -28 กุมภาพันธ์ 2567 นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง มอบหมายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเรือนจำกลาง...
28/02/2024

วันที่ 27 -28 กุมภาพันธ์ 2567
นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง มอบหมายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง ประสานทีม MCATT โรงพยาบาลศรีธัญญา เข้าตรวจคัดกรองสุขภาพจิตให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางบางขวาง ด้วยเครื่อง Biofeedback พร้อมให้คำแนะนำวิธีการจัดการกับความเครียดและวิธีการปรับแนวคิดเพื่อสมดุลชีวิตกับการทำงาน ( Work-Life Balance ) โดยทีม MCATTและจิตแพทย์ มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจทั้งสิ้นจำนวน 123 คน
ทั้งนี้ เรือนจำกลางบางขวางถือเป็นเรือนจำแห่งแรก ในเขตสุขภาพที่ 4 ที่จัดบริการตรวจคัดกรองสุขภาพจิตให้กับเจ้าหน้าที่ของเรือนจำ และทีม MCATT โรงพยาบาลศรีธัญญา จะดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพจิตให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำอื่น ๆ ต่อไป

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเรือน...
24/02/2024

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงพัดชา คุณวุฒิ ประธานคณะตรวจราชการและคณะฯ เข้าตรวจราชการและนิเทศงานฯ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ในเขตสุขภาพที่ 4 ประเด็นที่ 1 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ผลการตรวจนิเทศงาน เรือนจำกลางบางขวาง ให้การดูแลผู้ต้องขัง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน

ที่อยู่

เรือนจำกลางบางขวาง 22 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

+6625250486

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เรือนจำกลางบางขวางผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด