สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 3 ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เปิดให้บริการ ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00น.
(7)

(โดยไม่หยุดพักเที่ยง) ในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.30น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) *หมายเหตุ การแจ้งตายสามารถดำเนินการได้ทุกวัน

เปิดเหมือนปกติ

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช   ร่วมน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕    ข...
23/10/2020

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
ร่วมน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และพนักงานจ้างสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ครบรอบ ๔ ปีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรข...
13/10/2020

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ครบรอบ ๔ ปี
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า​ข้าราชการและพนักงานจ้างสำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี
#ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ 🙏🙏🙏

เทศบาลนครนนทบุรี
01/10/2020

เทศบาลนครนนทบุรี

🦷 #คลินิกทันตกรรมเทศบาลนครนนทบุรี 👩‍⚕️
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 🕣 เวลา 08.30 – 16.30 น.

🏥 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 สวนใหญ่
🦷 บริการ อุดฟัน ถอน ขูดหินปูน
☎️ เบอร์โทร 08 5047 4435

🏥 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ท่าทราย
🦷 บริการ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
☎️ เบอร์โทร 06 3963 2421

🏥 ศูนย์บริการสารณสุข 4 สมรโกฎิ
🦷 บริการ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
☎️ เบอร์โทร 08 0590 3485

🏥 ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สนามบินน้ำ
🦷 บริการ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด
☎️ เบอร์โทร 06 3963 0310

🔹🔸🔹🔸 คลินิกทันตกรรมนอกเวลา 🔹🔸🔹🔸
🏥 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 สวนใหญ่
วันจันทร์ – วันศุกร์ 🕣 เวลา 16.30 – 20.00 น.

🏥 ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สนามบินน้ำ
วันพุธ – วันพฤหัสบดี 🕣 เวลา 16.30 – 20.00 น.

‼️(ประกาศ) ประกาศ​จังหวัดนนทบุรีเรื่อง การผ่อนปรนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี​เมื่อวันที่ 2 0 สิงหาคม 2562 (ฉบับที่ 3)🛑...
02/09/2020

‼️(ประกาศ) ประกาศ​จังหวัดนนทบุรี
เรื่อง การผ่อนปรนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี​เมื่อวันที่ 2 0 สิงหาคม 2562 (ฉบับที่ 3)

🛑โดยหยุดให้บริการจัดทำทะเบียนและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)
🛑ในระหว่างวันที่ 4 -​ 7 กันยายน 2563

(ประกาศ)‼️ประกาศคณะกรรมการ​การเลือกตั้งเรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี(เฉพาะเขตพื้นที่เทศบาลนค...
28/08/2020

(ประกาศ)‼️ประกาศคณะกรรมการ​การเลือกตั้ง
เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี
(เฉพาะเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี)

เทศบาลนครนนทบุรี
27/08/2020

เทศบาลนครนนทบุรี

📣📣#เทศบาลนครนนทบุรีขยายเวลาชำระภาษี💰🏠🏢 ถึง 30 กันยายน #ได้ทุกวัน #ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี ได้ขยายเวลาการให้บริการประชาชน งานการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

#ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ สำนักการคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

โดยประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี สามารถมาใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี กล่าวว่า เทศบาลต้องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เนื่องจากเข้าใจว่าบางท่านไม่สะดวกในการเดินทางมาในวันธรรมดา เนื่องจากติดภารกิจ การงานต่างๆ เทศบาลฯจึงอำนวยความสะดวกโดยการเปิดให้บริการเพิ่มในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. จึงขอเชิญประชาชนทุกท่านมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ตามวันเวลาดังกล่าว รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย และงานรับสัญญาเช่า และขอบคุณทุกท่านที่มาชำระเงินภาษีกับทางราชการ โดยเงินภาษีเหล่านี้จะถูกนำมาพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาให้นครนนท์เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2589 0500 ต่อ 1115-1120 หรือ 0 2580 3293

📢📢ประกาศ​สำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี 🛑🛑หยุดให้บริการงานทะเบียน​ราษฎร​และ​บัตร​ป​ระ​จำตัว​ประชาชนวัน​ศุกร์​ท...
24/08/2020

📢📢ประกาศ​สำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี 🛑🛑หยุดให้บริการงานทะเบียน​ราษฎร​และ​บัตร​ป​ระ​จำตัว​ประชาชน
วัน​ศุกร์​ที่ ​4 กันยายน 2563 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563🛑🛑
🙏จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้🙏

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญ...
12/08/2020

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและพนักงานจ้างสำนักทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลนครนนทบุรีในการออก เทศบัญญัติ เรื่อง
28/07/2020
แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลนครนนทบุรีในการออก เทศบัญญัติ เรื่อง

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลนครนนทบุรีในการออก เทศบัญญัติ เรื่อง

วันที่ทำการสำรวจ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้น เพื่อประโยชน....

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา 🙏ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏...
28/07/2020

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา
🙏ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและพนักงานจ้าง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี

📢📢ประกาศ​สำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี 🛑🛑หยุดให้บริการงานทะเบียน​ราษฎร​และ​บัตร​ป​ระ​จำตัว​ประชาชนวันจันทร์ที...
24/07/2020

📢📢ประกาศ​สำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี 🛑🛑หยุดให้บริการงานทะเบียน​ราษฎร​และ​บัตร​ป​ระ​จำตัว​ประชาชน
วันจันทร์ที่ ​27 กรกฎาคม 2563 และวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563🛑🛑

24/07/2020
กรมการปกครอง fanpage

กรมการปกครอง fanpage

กรมการปกครองได้ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาในการจัดทำเอกสารราชการ 2 ภาษาโดยสำนักบริหารการทะเบียนจัดทำเอกสารทางการทะเบียนเป็น 2 ฉบับ คือ ฉบับ ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

เพื่อเป็นการอำนวย ความสะดวกให้กับประชาชนโดยตรง ลดขั้นตอน กระบวนการรับรองเอกสารที่จะนำไปใช้ใน ต่างประเทศ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการแปล เอกสารของประชาชน รวมถึงลดการแปลที่ไม่มี มาตรฐาน เพื่อสร้างการยอมรับจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

https://youtu.be/6c3zT8MzW0I

#เอกสารราชการ2ภาษา #สำนักทะเบียน #กรมการปกครอง

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
12/07/2020

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

#การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
.
วันนี้ (10 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านพิธีการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
.
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ว่ารัฐบาลเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาอย่างสมพระเกียรติ โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
.
1. การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป ในส่วนภูมิภาคให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ ที่เหมาะสม โดยจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลาง ส่วนในต่างประเทศให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงกุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
.
2. การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สำนักงาน ก.พ. จะได้เชิญชวนหน่วยงานจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563
.
3. การจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ท้องสนามหลวง โดยไม่มีการจัดริ้วขบวน ในส่วนภูมิภาคให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลาง ส่วนในต่างประเทศให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงกุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
.
4. การจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยไม่มีการจัดริ้วขบวน
.
5. การจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในส่วนภูมิภาคให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม ส่วนในต่างประเทศให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
.
6. การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. รูปแบบการจัดกิจกรรมแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการภายในชุมชน ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการฝึกอาชีพ ด้านสุขภาวะอนามัย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การแก้ไขความยากจนระดับครัวเรือน การจัดการสาธารณภัย การทำการเกษตรผสมผสาน การตรวจวิเคราะห์ดิน การแจกเมล็ดพันธุ์ผัก การแสดงโมเดลโรงเรือนขนาดเล็กสำหรับการเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก การจัดการขยะภายในชุมชน การทำรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ การสอนสร้างตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมชาติ เพื่อแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่าย การทำหน้ากากอนามัย การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การบริการจัดหางานผ่าน Job Box ในชุมชนที่ดี ซึ่งประชาชนที่ไปร่วมกิจกรรมจะได้รับประโยชน์ทั้งความรู้ในด้านต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพื่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งประชาชนจะได้รับบริการอาหารและเครื่องดื่มที่หน่วยงานนำไปแจกจ่ายเพื่อปันสุขให้แก่ประชาชนอีกด้วย และสำหรับส่วนภูมิภาคมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ตามความเหมาะสม
.
7. เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรม-ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดที่สำหรับลงนามถวาย พระพรชัยมงคล รวมทั้งประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดจนตกแต่งซุ้มและประดับไฟตามสถานที่และถนนสายหลัก จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลลงบนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 ส่วนการประดับไฟนั้นให้มีระยะเวลาตามความเหมาะสม
.
8. การจัดกิจกรรมรอบสื่อมวลชน (Press Tour) เพื่อให้สื่อมวลชนได้เยี่ยมชมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน” ณ ท้องสนามหลวง ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. สำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่รัฐบาล ส่วนราชการ และภาคเอกชน ได้จัดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

📢📢ประกาศ​สำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี 🛑🛑หยุดให้บริการงานทะเบียน​ราษฎร​และ​บัตร​ป​ระ​จำตัว​ประชาชนวันจันทร์ที...
03/07/2020

📢📢ประกาศ​สำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี 🛑🛑หยุดให้บริการงานทะเบียน​ราษฎร​และ​บัตร​ป​ระ​จำตัว​ประชาชน
วันจันทร์ที่ ​6 กรกฎาคม 2563 และวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563🛑🛑

กรมการปกครอง fanpage
26/06/2020

กรมการปกครอง fanpage

กรมการปกครอง ตรวจรับการประเมิน Site Visit รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ
“การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา”

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 นายวีนัส สีสุข รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ขั้นตอนที่ 2 Site Visit “การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา” ซึ่งมีนายปรีชา วัชราภัย เป็นประธาน และคณะกรรมการประกอบด้วย นายจาดุร อภิชาตบุตร ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายชัยณรงค์ โชไชย นางปานจิต จินดากุล นายชัยปิติ ม่วงกูล และนางสาววรีรัตน์ ศรีสถิตวัฒนา ณ เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

กรมการปกครอง ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ขั้นตอนที่ 1 ในระดับ “ดีเด่น” โดยการเสนอผลงาน “การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา” ซึ่งได้จัดทำร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยการให้บริการคัดและรับรองเอกสารราชการ 2 ภาษา เพื่อเป็นของขวัญแก่ประชาชนตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ ในการให้บริการเอกสารราชการ 2 ภาษา สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน สามารถลดค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารได้ 200-700 บาท/ฉบับ ซึ่งปัจจุบันมีการให้บริการจำนวนกว่า 27 ประเภทเอกสาร มีการให้บริการแล้วจำนวน 122,901 รายการ โดยกรมการปกครองได้วางแนวทางในการพัฒนาการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ในอนาคตโดยการเพิ่มแบบฟอร์มเอกสารทางทะเบียนที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้ครอบคุลมทุกรายการ ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2564 และจะพัฒนาเอกสาร 2 ภาษา ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจต่อไป

22/06/2020
กรมการปกครอง fanpage

กรมการปกครอง fanpage

บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบใหม่ “New Normal”

โดยประชาชนสามารถจองคิวนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://Q-online.bora.dopa.go.th

เริ่มวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองทุกแห่ง และสำนักทะเบียนอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จากนั้น จะขยายผลการดำเนินการจนครบทุกสำนักทะเบียนทั่วประเทศ ได้แก่ งานบริการต่าง ๆ ดังนี้

1. งานทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล จำนวน 15 งานบริการ

2. การขอคัดและรับรองเอกสารล่วงหน้า เกี่ยวกับเอกสารการทะเบียนราษฎร สำเนารายการบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการจดทะเบียนครอบครัว และข้อมูลการจดทะเบียนชื่อบุคคล จำนวน 14 เอกสาร

#New_Normal
#งานบริการรูปแบบใหม่​
#กรมการปกครอง

กรมการปกครอง fanpage
17/06/2020

กรมการปกครอง fanpage

สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกันออกแบบสำรวจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในและนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From Home) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของส่วนราชการและข้าราชการ ไปศึกษาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย มาตรการ แนวทางการบริหารราชการที่เหมาะสมทั้งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน และที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของการบริหารจัดการภาครัฐในอนาคต

ดังนั้น จึงขอให้ข้าราชการในสังกัดทุกคน ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในและนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From Home) ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://survey.ocsc.go.th/wfhofficer หรือสแกน QR Code (ด้านล่าง) ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563

กรมการปกครอง fanpage
15/06/2020

กรมการปกครอง fanpage

เนื่องจากปัจจุบันพบว่าผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนได้ยื่นคำขอเปลี่ยนบัตร กรณีบัตรชำรุด ในสาระสำคัญ โดยมีลักษณะตัวอักษรหรือภาพใบหน้าของผู้ถือบัตรเลือนราง ซึ่งมีสาเหตุประการหนึ่งมาจากซองใส่บัตรที่ทำมาจากวัสดุ PVC ทำให้ภาพสีเกิดปฏิกิริยาทางเคมีถ่ายเทสีจากบัตรสู่ซองใส่บัตร กรมการปกครอง จึงเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชนแนะนำการเก็บรักษาบัตรแก่ผู้ถือบัตร ดังนี้

1. ควรเก็บรักษาบัตรประจำตัวประชาชนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ อุณภูมิระหว่าง 20 - 35 องศาเซลเซียส ความชื้น 40% - 50% ไม่ถูกสารเคมี ไม่ควรถูกแสงแดดเป็นเวลานาน ไม่ควรวางไว้ใกล้กับสนามแม่เหล็ก

2. ไม่ควรจัดเก็บบัตรประจำตัวประชาชนไว้ในซองที่ทำจากวัสดุ PVC เนื่องจากซอง PVC จะทำปฏิกิริยาเคมีทำให้สีหลุดลอกติดซอง หากจำเป็นต้องใส่ซอง ควรใช้ซองที่ผลิตจากวัสดุ Polypropylene และไม่ควรเก็บไว้ในสภาพที่กดทับด้วยน้ำหนักเป็นระยะเวลานาน

3. ควรระมัดระวังรักษาหน่วยความจำ (IC Chip) ของบัตร เช่น ไม่สัมผัสหน่วยความจำ เนื่องจากจะทำให้เกิดคราบคาร์บอนไดออกไซด์เกาะติดที่หน้าสัมผัสบริเวณดังกล่าว ระมัดระวังไม่ให้เกิดรอย ขีดข่วนบนหน้าสัมผัสบัตรของหน่วยความจำซึ่งบางครั้งเป็นรอยเล็กๆ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ระมัดระวังไม่ให้บัตรสัมผัสกับของเหลวหรือสารอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุให้มีความชื้นเกาะอยู่บนหน่วยความจำทำให้เกิดคราบสนิม เป็นต้น

4. ไม่ควรนำวัตถุใดๆ โดยเฉพาะวัตถุที่มีส่วนประกอบของกาวเหนียวติดบนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบัตรประจำตัวประชาชน ดังนี้

- บริเวณด้านหน้าบัตรมีการเคลือบวัสดุป้องกันการปลอมแปลงที่เป็นสัญลักษณ์ และข้อความที่กรมการปกครองกำหนด ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีความวาวและรองรับการหักเหของแสง หากนำวัตถุดังกล่าว มาติดทับและลอกออก อาจทำให้เกิดการหลุดลอกของวัสดุเคลือบบัตรได้ หรือเมื่อลอกออกแล้วอาจมีคราบกาวเหนียวติดอยู่ หากพยายามที่จะขูดลอกออกหรือใช้น้ำยาเช็ดทำความสะอาดก็อาจจะส่งผลกระทบต่อวัสดุเคลือบบัตรโดยตรง

- บริเวณด้านหลังบัตรตรงตำแหน่งสัญลักษณ์ตรวจสอบบัตร (Hologram) เนื่องจากเป็นวัตถุ Foil อยู่บนพื้นผิวของ PVC อีกชั้นหนึ่ง หากนำวัตถุดังกล่าวติดทับและลอกออก อาจมีคราบกาวเหนียวติดอยู่ หากใช้ความพยายามลอกคราบนั้นด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม จะส่งผลให้สัญลักษณ์ตรวจสอบบัตร (Hologram) หลุดลอกได้

ทั้งนี้ กรมการปกครองมีระบบการจัดเตรียมความพร้อมของบัตร (Pre-personalization) และการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุตัวบัตรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนส่งให้สำนักทะเบียนและในขั้นตอนสุดท้าย ของการออกบัตรของสำนักทะเบียน ระบบโปรแกรมจะทำการตรวจสอบสภาพของหน่วยความจำอีกครั้งหนึ่ง โดยการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ขอมีบัตรไว้ในหน่วยความจำเพื่อยืนยันการเป็นผู้ถือบัตร ดังนั้น หากระบบโปรแกรมสามารถจัดเก็บลายนิ้วมือได้สำเร็จ แสดงว่าหน่วยความจำของบัตรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ณ ขณะที่ส่งมอบบัตรให้กับผู้ขอมีบัตรแล้ว

#4ข้อแนะนำการเก็บรักษา #บัตรประจำตัวประชาชน #สำนักทะเบียน

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดนนทบุรี จัดเจ้า...
08/06/2020

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดนนทบุรี จัดเจ้าหน้าที่ร่วมออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลบางเขนจำนวน 2 ราย และตำบลตลาดขวัญจำนวน 1 ราย

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ .ด้วยเกล้า...
03/06/2020

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. คณะศึกษาดูงานจากอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการดำ...
28/05/2020

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. คณะศึกษาดูงานจากอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานของสำนักทะเบียนทัองถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
โดยมีนายศราวุธ​ ธรรมแสง รองปลัด​เทศบาล​ ผู้อำนวยการกองทะเบียน​ราษฎร​และบัตรฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

🛑🛑วันเสาร์ของเดือนพฤษภาคม 2563 🛑 ยังคงหยุดให้บริการงาน​ทะเบียน​ราษฎร​และ​บัตรประจำตัวประชาชน🛑🛑✅ให้บริการเฉพาะการรับแจ้งเ...
30/04/2020

🛑🛑วันเสาร์ของเดือนพฤษภาคม 2563 🛑 ยังคงหยุดให้บริการงาน​ทะเบียน​ราษฎร​และ​บัตรประจำตัวประชาชน🛑🛑
✅ให้บริการเฉพาะการรับแจ้งเกิดและรับแจ้งตายเท่านั้น✅

📢📢📢 #ประกาศหยุดให้บริการในวันเสาร์
สำนักทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี ​มีความจำเป็นต้องงดให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียน​ราษฎร​และด้านงาน​บัตร​ประ​จำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 21 มี.ค. 63 และ วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 63 หรือจนกว่าสถานการณ์จะปกติ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
**ส่วนการแจ้งตายเปิดให้บริการตามปกติ**

📢📢ประกาศ​สำ​นัก​ทะเบียน​กลาง​📢📢เรื่อง ประกาศเขตท้องที่ประสบสาธารณ​ภัย เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียม​เกี่ยวกับการทะเบียน​ราษฎร♦...
23/04/2020

📢📢ประกาศ​สำ​นัก​ทะเบียน​กลาง​📢📢
เรื่อง ประกาศเขตท้องที่ประสบสาธารณ​ภัย เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียม​เกี่ยวกับการทะเบียน​ราษฎร
♦️ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
#ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

‼️งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ‼️ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำดาวโหลดเอกสารฉบับเต็มhttp://www.ratchaki...
22/04/2020

‼️งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ‼️
ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

ดาวโหลดเอกสารฉบับเต็ม
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/092/T_0014.PDF

#แรงงานต่างด้าว

📢📢ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือ เปลี่ยนบัตร🛑จากเดิมภายใน 60 วัน🛑🛑ขยายเป็น 120 วัน🛑#โดยมีกำหนดระยะเวลาสิ...
20/04/2020

📢📢ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือ เปลี่ยนบัตร
🛑จากเดิมภายใน 60 วัน🛑
🛑ขยายเป็น 120 วัน🛑
#โดยมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

🛑คำสั่ง​จังหวัด​นนทบุรี ​#ฉบับ​ที่ 10 ลงวันที่​ 14 เมษายน​ 2563 ♦️ มีผลวันที่ 15 เมษายน​ 2563จังหวัดนนทบุรี ‼️สั่งปิดส...
14/04/2020

🛑คำสั่ง​จังหวัด​นนทบุรี ​#ฉบับ​ที่ 10 ลงวันที่​ 14 เมษายน​ 2563 ♦️ มีผลวันที่ 15 เมษายน​ 2563
จังหวัดนนทบุรี ‼️สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ซึ่งปรับปรุงคำสั่งเดิมให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น โดยสรุปคือ ที่ใดที่เคยปิดอยู่ก่อนหน้านี้ให้ปิดต่อเนื่องไปครับ 🛑ยกเว้น🛑 ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือและระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้า เปิดได้ในวันที 15 เมษายน นี้

ที่อยู่

3 ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 17:00
อังคาร 07:00 - 17:00
พุธ 07:00 - 17:00
พฤหัสบดี 07:00 - 17:00
ศุกร์ 07:00 - 17:00
เสาร์ 08:30 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

025890500

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

บัตรประชาชนที่อยู่ กทม หมดอายุมาต่อที่ นนทบุรีได้หรือไม่คะ
อยากแจ้งให้เทศบาลช่วยมาเปลี่ยนฝาปิดท่อที่พื้นถนนคะ​ เพราะเวลารถวิ่งผ่านไปมาเหมือนฝามันกระดกเสียงดังคะ
ย้ายปลายทางวันเสาร์เปิดบริการมั้ยครับ
i am looking to fine where is my sister is in nonthaburi, please help me ,her name .miss, sipram vantonecam. i can,t write in thai, I am i Los angelis ,USA.
สวัสดีครับุ คือผมเป็นโรคเนื้องอกที่เยื่อหุ้มสมองโรคน้ำคั่งในโพรงสมองตั้งแต่เกิด ผ่าตัดทางสมองมาสี่ครั้งแล้วครับที่รพ.ศิริราช แต่ก็ยังไม่หายจากอาการปวดหัวไมเกรนและเวียนหัวอาทิตย์ละ4-5;วัน ผมจะอาเจียนทุกครั้งเวลารถติดมากเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะครับ ผมผ่าตัดทางสมองมา4ครั้งแล้วที่รพ.ศิริราช 1.ผ่าตัดเนื้องอกที่เยื้อหุ้มสมอง 2.ผ่าตัดเเจาะกะโหลกเพื่อเข้าไปเปิดทางระบายน้ำในโพรงสมอง 3.ผ่าตัดเจาะกะโหลกด้านข้าง2รูดูดเอาเลือดคั่งที่เยื่อ่หุ้มสมองออก 4.ผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำในโพรงสมอง และยังผ่าตัดเอาเนื้องอกในลำใส้ออกอีกเพราะเป็นมะเร็งในล้ำใส้ ด้วยครับ ผมมีหลักฐานทางการแพทย์ด้วยนะครับ ผมต้องทานยาแก้ปวดไมเกรนและยาป้องกันการปวดไมเกรนและยาแก้เวียนหัวเกือบทุกวัน และยังมีปัญหาเรื่องฟันผุจนต้องรักษารากฟันด้วย ตอนนี้ปวดมากเวลานอาหาร ก่อนหน้านี้ฟันผุจนต้องถอนออกไปหลายซี่แล้วเพราะไม่มีเงินจะรักษารากฟันอ่ะครับ ผมไม่่ค่อยจะมีตังค์อ่ะครับ ผมทำงานไม่ได้ อยากจะ ขอความกรุณาเห็นใจช่วยเหลือผมหน่อยจะได้ไหมครับ ผมอยากทราบว่าผมจะไปขอเบี้ยยังชีพคนพิการได้ไหมครับ หรือมีช่องทางไหนที่ผมจะได้ไรับการช่วยเหลือจากทางรัฐบ้างอ่ะครับ มีท่านใดพอจะเห็นใจให้ความกรุณาเมตตาช่วยเหลือผมหน่อยจะได้ไหมครับ
บ่ายโมงกว่าก็ยังไม่กลับมาทำงานน กินข้าวไกลเหรอค่ะ
ขออนุญาตฝากร้านค่ะ จัดจำหน่ายและสั่งทำ มีราคาพิเศษสำหรับหน่วยงานราชการที่สั่งจำนวนมากค่ะ 📣🎉พร้อมส่งทุกไซส์ ชุดไทยจิตรลดาชุดผู้ใหญ่ ราคา 790 บาท - ชุดเด็ก ราคา 600 บาท🎊👚(มีสีดำและขาวค่ะ) 🛍สนใจสอบถาม/สั่งซื้อ/รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉Inbox : http://m.me/JongkrabainThaiByYoong 👉หรือทาง Line : http://line.me/ti/p/l9K19UQXqd 👉Fanpage : https://www.facebook.com/JongkrabainThaiByYoong/ ✔️ชุดผู้ใหญ่ตัดเย็บจากผ้าโซล่อนทั้งชุด กระโปรงมีซับใน รูดซิป ติดตะขอด้านข้าง ตัวผ้าเบาสบาย ไม่ร้อน มีความยืดหยุ่นสูง สามารถซักได้เองค่ะ ✔️ชุดเด็กตัดเย็บจากผ้าโซล่อนทั้งชุด กระโปรงเอวยางยืด รูดซิป ติดตะขอด้านหลังค่ะ ตัวผ้าเบาสบาย ไม่ร้อน ไม่คัน มีความยืดหยุ่นสูง สามารถซักได้เองค่ะ 📮แจ้งโอนก่อน 08.00 น. ของทุกวัน ส่งไปรษณีย์ให้ตอนบ่ายเลยค่ะ📮 👱ขนาดชุดของผู้ใหญ่มีไซส์ดังนี้ค่ะ (อก-เอว-สะโพก) Size S 33-25-34 (790 บาท) Size M 35-27-36 (790 บาท) Size L 37-29-38 (790 บาท) Size XL 39-31-40 (790 บาท) Size XXL 41-33-42 (890 บาท) Size ###L 43-35-44 (990 บาท) 👼ขนาดชุดของเด็กอิงไซส์ตามนี้นะคะ (น้องนางแบบสูง 135cm ใส่ไซส์ L) ไซส์ SSSSS สำหรับเด็ก 6-12 เดือน (อก 18 เอว 12-16 ยาวเสื้อ 10 ยาวกระโปรง 11) ไซส์ SSSS สำหรับเด็ก 1-2 ขวบ (อก 20 เอว 14-18 ยาวเสื้อ 12 ยาวกระโปรง16) ไซส์ SSS สำหรับเด็ก 2-3 ขวบ สูงประมาณ 85 เซน (อก 22 เอว 14-18 ยาวเสื้อ 14 ยาวกระโปรง 20) ไซส์ SS สำหรับเด็ก 3-4 ขวบ สูงประมาณ 95 เซน (อก 24 เอว 16-20 ยาวเสื้อ 15 ยาวกระโปรง 23) ไซส์ S สำหรับเด็ก 5 ขวบ สูงประมาณ 110 เซน (อก 26 เอว 18-22 ยาวเสื้อ 16 ยาวกระโปรง 25) ไซส์ M สำหรับเด็ก 7 ขวบ สูงประมาณ 125 เซน (อก 28 เอว 20-24 ยาวเสื้อ 17 ยาวกระโปรง 27) ไซส์ L สำหรับเด็ก 8-9 ขวบ สูงประมาณ 135 เซน (อก 30 เอว 22-26 ยาวเสื้อ 18 ยาวกระโปรง 30) ไซส์ XL สำหรับเด็ก 10 ขวบ สูงประมาณ 140-145 เซน (อก 32 เอว 24-30 ยาวเสื้อ 20 ยาวกระโปรง 33) ราคาที่แจ้งรวมส่งลงทะเบียนค่ะ หากเลือกส่ง EMS เพิ่ม 30 ต่อชุดค่ะ *************************************
เข้ามาพ่นยากันยุงที่ซอยสามัคคี21 ทำไมไม่มีการประกาศบอกลูกบ้านก่อนค่ะ แล้วทำไมไม่พ่นลงท่อคะยุงมันใข่กลางอากาศหรอคะ เสื้อผ้าที่ตากอยู่หน้าบ้านเหม็นไปหมดเลย ยุงลายมันไข่อยู่ตามเสื้อผ้าราคาเห็นพ่นเข้าเสื้อผ้าฉันจังเลย ทำงานแบบนี้หรอค่ะ ลูกหลานนอนอยู่ในบ้าน ต้องมาดมควันหรอค่ะ ถ้าคิดว่าไม่อันตรายลองเอาปากท่อใส่ปากแล้วพ่นดูนะคะ #จะรับผิดชอบยังไงดีคะ จะเอาเสื้อผ้าไปซักให้มั้ยค่ะ ทั้งหมู่บ้านเลย #โทรไปก็ไม่รับ ติดต่อกลับได้นะค่ะ 0929745369
วันเสาร์เปิดให้ทำบัตร ปชช ไหมครับ
รบกวนสอบถาม เปลี่ยนเลขที่บ้าน จะไปทำบัตรประชาชนใหม่ วันเสาร์ ยังเปิดให้บริการไหมค่ะ
ป้ายร้านเย็ยตาโพโลกันต์ ขวางเส้นทางเท้า ปิดบังสายตาการรอรถเมล์ประจำทาง ปากซอยแจ้งวัฒนะ 28. สามารถวางได้ไหมครับ ผมรอรถเมล์ประจำ แต่ก่อนไม่มีป้ายอะไรมาวางเลยหลังๆ เริ่มเห็นป้ายนี้ประจำ