สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดน...
19/10/2020

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชัยพร สารพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายภฤศ พรแสงพิรุณ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และนายมาโนช ระรวยรส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เพื่อชี้แจงการจัดส่งเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 ซึ่งเปิดให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางสื่อสารออนไลน์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้วยการมีเมล็ดพันธุ์ พืชผักสวนครัวไว้เพาะปลูกเป็นแหล่งอาหารสำหรับบริโภคภายในครัวเรือน

วิธีร่วมกิจกรรม ตามนี้นะ
19/10/2020

วิธีร่วมกิจกรรม ตามนี้นะ

วิธีร่วมกิจกรรม
1. ถ่ายภาพกับ 👉**แปลงสาธิตโครงการฯแปลงที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำหนด**👈
2. โพสรูป คำบรรยาย บอกที่ตั้งแปลงสาธิต พร้อม👉**ติดแฮชแทก
#53ปีกรมส่งเสริมการเกษตรก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่**👈

หมดเขตร่วมสนุก 23 ต.ค. 63
ประกาศผล 26 ต.ค. 63
ทาง FB ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

19/10/2020

ขอเชิญชวนเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ร่วมสนุกกิจกรรม แชะ&แชร์ ถ่ายรูปกับแปลงสาธิตโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ชิงรางวัล กับกรมส่งเสริมการเกษตร
รายละเอียดด้านล่างเลยจ้าาาาา
#๕๓ ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่

วันนี้ (17 ต.ค.63) เวลา 10.00 น. ณ วัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าก...
18/10/2020

วันนี้ (17 ต.ค.63) เวลา 10.00 น. ณ วัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี หัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพบปะพูดคุยกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พร้อมตรวจเยี่ยมและหารือถึงแนวทางการสร้างสะพานข้ามคลองพระพิมล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดไทรใหญ่และตลาดน้ำไทรน้อย ทั้งนี้ ได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำบริเวณวัดไทรใหญ่ ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลาโพง (ปลาบ้า) จำนวน 50,000 ตัว

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563  นายชัยพร สารพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนนทบุรี มอบหม...
09/07/2020

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายชัยพร สารพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางจิราภรณ์ นันทศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายมาโนช ระรวยรส หน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ระดับเขต ประจำปี 2563 โดยมีหน่วยงานภาคี ผู้นำชุมชน เข้าร่วมเป็นขวัญและกำลังใจให้กลุ่มยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายชัยพร สารพันธ์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางจิราภรณ์ นันทศรี หัวหน้ากลุ่มส่งเ...
01/07/2020

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายชัยพร สารพันธ์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางจิราภรณ์ นันทศรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกงานสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2563 จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เพื่อพิจารณาและประเมินให้คะแนนผู้ได้รับคัดเลือก สาขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านคลองพระอุดม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รองผวจ.นนทบุรี ร่วมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ปลา และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากCOVID-19*******...
30/06/2020

รองผวจ.นนทบุรี ร่วมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ปลา และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากCOVID-19
**************
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ปลา และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจังหวัดนนทบุรี ได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือดูแลและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว เกิดเป็น “โครงการตู้กับข้าวหลังบ้านต้านภัย (COVID-19) จังหวัดนนทบุรี” ที่ได้ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่มีลักษณะเติบโตเร็วอายุสั้น จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ คะน้า กะเพรา และพริกขี้หนู จำนวนทั้งหมด 7,000 ครัวเรือน โดยสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ สมัครผ่านทางออนไลน์ และสมัคร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ 11 – 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา สำหรับอำเภอบางบัวทอง มีผู้สมัครรับเมล็ดพันธุ์ผัก ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง จำนวนทั้งหมด 958 ครัวเรือน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอบางบัวทอง เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร เข้าร่วมการส่งมอบฯณ ที่ทำการกำนันตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

อีกทั้ง จังหวัดนนทบุรี ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 5,000 ตัว และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี การสนับสนุนเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ได้แก่ แร่ธาตุก้อน วิตามินชนิดซอง และยาถ่ายพยาธิชนิดซอง แก่เกษตรกรอำเภอบางบัวทองในครั้งนี้ด้วย

โดยนายชัยพร สารพันธ์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า เมล็ดพันธุ์ผักที่ได้ส่งมอบให้แก่เกษตรกรอำเภอบางบัวทองนี้ ถือเป็นจุดแรก ซึ่งหากพี่น้องเกษตรกรนำไปเพาะปลูกและใช้ในการประกอบอาหารบริโภคภายในครัวเรือน จะสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือนได้บ้างไม่มากก็น้อย อีกทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ ยังได้มีการบูรณาการด้านความรู้และวิชาการในด้านการปลูกพืชแก่ผู้ที่สนใจโดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอื่น ๆ สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรอีกด้วย

📣...ขยายเวลาสมัครรับเมล็ดพันธุ์ผัก....***** ขอเชิญเกษตรกร และประชาชน ชาว จ.นนทบุรี ที่สนใจปลูกผักสวนครัว ลงทะเบียน รับเม...
30/06/2020

📣...ขยายเวลาสมัครรับเมล็ดพันธุ์ผัก....
*****
ขอเชิญเกษตรกร และประชาชน ชาว จ.นนทบุรี ที่สนใจปลูกผักสวนครัว ลงทะเบียน รับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว(พริกขี้หนู กระเพรา ผักคะน้า) 2 ช่องทาง ดังนี้
ตั้งแต่บัดนี้ - 5 ก.ค. 63 สมัครผ่านเว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบรี www.nonthaburi.doae.go.th หรือ@ Line "ตู้กับข้าวหลังบ้าน" https://lin.ee/6lrIxVfe
ส่งฟรี...ถึงบ้าน!!!!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : สนง.เกษตรจังหวัดนนทบุรี โทร.02-591-4910

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชัยพร สารพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนากา...
25/06/2020

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชัยพร สารพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายภฤศ พรแสงพิรุณ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นายมาโนช ระรวยรส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ปละสารสนเทศ เกษตรอำเภอบางกรวย และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2563 จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท สำหรับจังหวัดนนทบุรี ได้รับคัดเลือกสาขาทำสวน คือ นายกิตติ มั่นกตัญญู เกษตรกรอำเภอบางกรวย
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือก ณ ศพก.อำเภอบางกรวย หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี พร้อมหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อน...
25/06/2020

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี พร้อมหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2563 จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท สำหรับจังหวัดนนทบุรี ได้รับคัดเลือกสาขาไร่นาสวนผสม คือ นายสุรชัย สุขพร้อม เกษตรกรอำเภอบางใหญ่
โดยมีนายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือก ณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 8 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

📣📣...ขยายเวลาสมัครรับเมล็ดพันธุ์ผัก....📣📣 ขอเชิญเกษตรกร และประชาชน ชาว จ.นนทบุรี ที่สนใจปลูกผักสวนครัว ลงทะเบียน รับเมล็...
23/06/2020

📣📣...ขยายเวลาสมัครรับเมล็ดพันธุ์ผัก....📣📣

ขอเชิญเกษตรกร และประชาชน ชาว จ.นนทบุรี ที่สนใจปลูกผักสวนครัว ลงทะเบียน รับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว(พริกขี้หนู กระเพรา ผักคะน้า) 2 ช่องทาง ดังนี้
ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิ.ย. 63 โดยสแกน QR code หรือ@ Line "ตู้กับข้าวหลังบ้าน" https://lin.ee/6lrIxVfe
ส่งฟรี...ถึงบ้าน!!!!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : สนง.เกษตรจังหวัดนนทบุรี โทร.02-591-4910

📣...สมัครรับเมล็ดพันธุ์ผัก ด่วน...จำนวนจำกัด 7,000 ชุด เท่านั้น***** ขอเชิญเกษตรกร และประชาชน ชาว จ.นนทบุรี ที่สนใจปลูกผ...
17/06/2020

📣...สมัครรับเมล็ดพันธุ์ผัก ด่วน...จำนวนจำกัด 7,000 ชุด เท่านั้น
*****
ขอเชิญเกษตรกร และประชาชน ชาว จ.นนทบุรี ที่สนใจปลูกผักสวนครัว ลงทะเบียน รับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว(พริกขี้หนู กระเพรา ผักคะน้า) 2 ช่องทาง ดังนี้

1. วันที่ 9-19 มิ.ย. 63 ทางหน้าเว็ปไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี www.nonthaburi.doae.go.th โดยสแกน QR code
หรือ@ Line "ตู้กับข้าวหลังบ้าน" https://lin.ee/6lrIxVfe ส่งฟรี...ถึงบ้าน

2. วันที่ 11-19 มิ.ย.63 สมัครได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอใน จ.นนทบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : สนง.เกษตรจังหวัดนนทบุรี โทร.02-591-4910

ผวจ.นนทบุรี เปิดตัวแบรนด์ "นนทบุรีการันตี" ยกระดับสินค้าเกษตร**************วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ...
15/06/2020

ผวจ.นนทบุรี เปิดตัวแบรนด์ "นนทบุรีการันตี" ยกระดับสินค้าเกษตร
**************
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานแถลงข่าว และมอบใบประกาศการรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรภายใต้แบรนด์ “นนทบุรีการันตี” เพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมให้เกิดผลสำเร็จอย่างครบวงจร และให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการอาชีพเกษตรกรรมของตนเองได้อย่างเป็นระบบ สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรในจังหวัดนนทบุรี ให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่รู้จัก และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยกำหนดระดับการรับรองผลและตราสัญลักษณ์การรับรอง“นนทบุรีการันตี” เป็น 2 ระดับ ได้แก่ นนทบุรีการันตี ตราสัญลักษณ์สีเงิน และนนทบุรีการันตี Premium ตราสัญลักษณ์สีทอง ปัจจุบันมีสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองแล้ว ได้รับใบประกาศการรับรอง และอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์จากจังหวัดนนทบุรี เป็นเวลา 2 ปี จำนวน 6 ราย ดังนี้
“นนทบุรีการันตี” Premium ตราสัญลักษณ์สีทอง ได้แก่
1. นายสำเริง สุนทรแสง สินค้า ทุเรียนนนท์
2. นายรักษ์ นันทิยะประดิษฐ์ สินค้า ทุเรียนนนท์
3. นายสิริพันธ์ บุญฉ่ำ สินค้า กระท้อนห่อ
4. นางสาวขวัญเรือน อ่อนละห้อย สินค้า ถั่วลิสงทอดสมุนไพร
“นนทบุรีการันตี” ตราสัญลักษณ์สีเงิน ได้แก่
1. นายปรีชา ธรรมชูเชาวรัตน์ สินค้า อินทผาลัมสด
2. นางจารุณี นุชมี สินค้า ผักกาดหอม

นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเกษตรกรหรือผู้ผลิตสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป ที่สนใจการรับรองแบรนด์ “นนทบุรีการันตี” สามารถสมัครขอรับการรับรองได้ ณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนนทบุรีทุกแห่ง เพื่อให้คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนการรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรภายใต้แบรนด์ “นนทบุรีการันตี” คัดเลือกสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป พิจารณารับรองผลและตราสัญลักษณ์การรับรอง“นนทบุรีการันตี”ต่อไป

จังหวัดนนทบุรี จับมือบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เปิดตัว“โครงการตู้กับข้าวหลังบ้านต้านภัย COVID-19 จังหวัดนนทบุรี”*****...
15/06/2020

จังหวัดนนทบุรี จับมือบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เปิดตัว“โครงการตู้กับข้าวหลังบ้านต้านภัย COVID-19 จังหวัดนนทบุรี”
***************
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (ศรแดง) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่สนใจทำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวและที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการตู้กับข้าวหลังบ้านต้านภัย COVID-19 จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชจังหวัดนนทบุรี และนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ได้จัดทำโครงการตู้กับข้าวหลังบ้านต้านภัย COVID-19 จังหวัดนนทบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีเป้าหมายคือ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีพืชอาหารเพาะปลูกในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว สำหรับบริโภคสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรและทำให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ คะน้า กะเพรา และพริกขี้หนู จากบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (ศรแดง) ทั้งหมด 7,000 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 ชุด

นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้ 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบ้าน)/1สิทธิ์/เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด สมัครผ่านได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี โดยการสแกน QR CODE หรือทางไลน์ “ตู้กับข้าวหลังบ้าน” จำนวน 5,000 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.09 น. โดยจะจัดส่งเมล็ดพันธุ์ผักทางไปรษณีย์ต่อไป
2. ลงทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2,000 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ พร้อมรับเมล็ดพันธุ์ผักได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
นอกจากนี้ สามารถศึกษาเรียนรู้ข้อมูลทางด้านการเกษตร เช่น การปลูก การดูแลรักษา การผลิตและขยายพันธุ์พืชผักตามชนิดพืชในโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี หรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

การลอกเลนสวนทุเรียนนนท์***********************    วันที่ 14 มิถุนายน 2563 นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี พร้อมนาย...
15/06/2020

การลอกเลนสวนทุเรียนนนท์
***********************
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี พร้อมนายมาโนช ระรวยรส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สวนทุเรียนยายละมัย ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พร้อมเยี่ยมเยียนเกษตรกรนายสำเริง สุนทรแสง ประธานแปลงใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรี และชมกิจกรรมลอกดินเลนและโคลนในร่องสวน เพื่อเกลี่ยริมร่องปลูกสำหรับกักเก็บน้ำฝน ไว้ใช้ในการเพาะปลูกไม้ผล ซึ่งการลอกดินเลนถือเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืช เนื่องจากใบทองหลางที่ร่วงหล่นในท้องร่องจะเกิดการเน่าเปื่อยเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับต้นทุเรียนเป็นอย่างดี

การลอกเลนสวนทุเรียนนนท์ ถือเป็นวิถีเกษตรดังเดิม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำสวนทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี ที่นิยมปลูกต้นทองหลางสลับกับต้นทุเรียน ทุเรียนที่ปลูกในสวนนิยมเรียกว่า ทุเรียนในหรือทุเรียนสวน ในแต่ละปีจะทำการลอกปีละ 1 ครั้ง หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว จะมีการลอกเลนและโคลนเอาขึ้นมาถมโคนต้นทุเรียนเพื่อเพิ่มอาหารให้กับต้นทุเรียน ใส่ปุ๋ยคอกรอบร่องที่ขุดเพื่อให้รากขยาย แล้วกลบร่องซึ่งจะทำให้โคกใหญ่ขึ้น นอกจากนี้การใช้จอบฟันดินบริเวณโคกทำการล่อรากลงมา ยังถือเป็นการดึงให้รากที่อยู่ด้านบนแผ่ออกให้โดนอากาศ และทำให้ต้นทุเรียนแข็งแรงขึ้นอีกด้วย กระบวนการผลิตทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี จึงเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากที่อื่น ๆ และเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน หรือเป็นหนึ่งในเคล็ดลับความอร่อยของทุเรียนนนท์เลยก็ว่าได้

งานของคนรักต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในนนทบุรี “พฤกษานนท์63”🌸🌼🌷🌿จัดโดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนน...
11/06/2020

งานของคนรักต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในนนทบุรี “พฤกษานนท์63”🌸🌼🌷🌿จัดโดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ชม ช้อป พันธุ์ไม้ฟอกอากาศ ไม้ประดับสวยๆ อุปกรณ์ตกแต่งสวน จากเกษตรกรชาวสวนจังหวัดนนทบุรี ตัวจริง!!

พบกัน 11-15 มิ.ย. นี้
ลานโปรโมชั่น ชั้น1 (บริเวณร้าน Jaspal)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

#พฤกษานนท์
#พฤกษานนท์63
#ไม้ฟอกอากาศ #พันธุ์ไม้ฟอกอากาศ
#การแต่งสวน #สวนในบ้าน
#สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
#centralplazawestgate
#ชีวิตใหญ่มาก
#อิเกียบางใหญ่ #IKEA

📣...สมัครรับเมล็ดพันธุ์ผัก ด่วน...จำนวนจำกัด 7,000 ชุด เท่านั้น***** ขอเชิญเกษตรกร และประชาชน ชาว จ.นนทบุรี ที่สนใจปลูกผ...
09/06/2020

📣...สมัครรับเมล็ดพันธุ์ผัก ด่วน...จำนวนจำกัด 7,000 ชุด เท่านั้น
*****
ขอเชิญเกษตรกร และประชาชน ชาว จ.นนทบุรี ที่สนใจปลูกผักสวนครัว ลงทะเบียน รับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว(พริกขี้หนู กะเพรา ผักคะน้า) 2 ช่องทาง ดังนี้

1. วันที่ 9-10 มิ.ย. 63 เริ่มเวลา 09.09 น. ทางหน้าเว็ปไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี www.nonthaburi.doae.go.th โดยสแกน QR code
หรือ@ Line "ตู้กับข้าวหลังบ้าน" https://lin.ee/6lrIxVfe ( จำนวน 5,000ชุด) ส่งฟรี...ถึงบ้าน

2. วันที่ 11-12 มิ.ย.63 สมัครได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอใน จ.นนทบุรี (จำนวน 2,000 ชุด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : สนง.เกษตรจังหวัดนนทบุรี โทร.02-591-4910

ผวจ.นนทบุรี เปิดตัวแบรนด์ "นนทบุรีการันตี" ยกระดับสินค้าเกษตร**************วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ...
08/06/2020

ผวจ.นนทบุรี เปิดตัวแบรนด์ "นนทบุรีการันตี" ยกระดับสินค้าเกษตร
**************
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานแถลงข่าว และมอบใบประกาศการรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรภายใต้แบรนด์ “นนทบุรีการันตี” เพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมให้เกิดผลสำเร็จอย่างครบวงจร และให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการอาชีพเกษตรกรรมของตนเองได้อย่างเป็นระบบ สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรในจังหวัดนนทบุรี ให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่รู้จัก และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยกำหนดระดับการรับรองผลและตราสัญลักษณ์การรับรอง“นนทบุรีการันตี” เป็น 2 ระดับ ได้แก่ นนทบุรีการันตี ตราสัญลักษณ์สีเงิน และนนทบุรีการันตี Premium ตราสัญลักษณ์สีทอง ปัจจุบันมีสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองแล้ว ได้รับใบประกาศการรับรอง และอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์จากจังหวัดนนทบุรี เป็นเวลา 2 ปี จำนวน 6 ราย ดังนี้
“นนทบุรีการันตี” Premium ตราสัญลักษณ์สีทอง ได้แก่
1. นายสำเริง สุนทรแสง สินค้า ทุเรียนนนท์
2. นายรักษ์ นันทิยะประดิษฐ์ สินค้า ทุเรียนนนท์
3. นายสิริพันธ์ บุญฉ่ำ สินค้า กระท้อนห่อ
4. นางสาวขวัญเรือน อ่อนละห้อย สินค้า ถั่วลิสงทอดสมุนไพร
“นนทบุรีการันตี” ตราสัญลักษณ์สีเงิน ได้แก่
1. นายปรีชา ธรรมชูเชาวรัตน์ สินค้า อินทผาลัมสด
2. นางจารุณี นุชมี สินค้า ผักกาดหอม

นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเกษตรกรหรือผู้ผลิตสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป ที่สนใจการรับรองแบรนด์ “นนทบุรีการันตี” สามารถสมัครขอรับการรับรองได้ ณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนนทบุรีทุกแห่ง เพื่อให้คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนการรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรภายใต้แบรนด์ “นนทบุรีการันตี” คัดเลือกสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป พิจารณารับรองผลและตราสัญลักษณ์การรับรอง“นนทบุรีการันตี”ต่อไป

จังหวัดนนทบุรี จับมือบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เปิดตัว“โครงการตู้กับข้าวหลังบ้านต้านภัย COVID-19 จังหวัดนนทบุรี”*****...
08/06/2020

จังหวัดนนทบุรี จับมือบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เปิดตัว“โครงการตู้กับข้าวหลังบ้านต้านภัย COVID-19 จังหวัดนนทบุรี”
***************
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (ศรแดง) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่สนใจทำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวและที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการตู้กับข้าวหลังบ้านต้านภัย COVID-19 จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชจังหวัดนนทบุรี และนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ได้จัดทำโครงการตู้กับข้าวหลังบ้านต้านภัย COVID-19 จังหวัดนนทบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีเป้าหมายคือ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีพืชอาหารเพาะปลูกในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว สำหรับบริโภคสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรและทำให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ คะน้า กะเพรา และพริกขี้หนู จากบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (ศรแดง) ทั้งหมด 7,000 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 ชุด

นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้ 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบ้าน)/1สิทธิ์/เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด สมัครผ่านได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี โดยการสแกน QR CODE หรือทางไลน์ “ตู้กับข้าวหลังบ้าน” จำนวน 5,000 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.09 น. โดยบริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (ศรแดง) จะจัดส่งเมล็ดพันธุ์ผักฟรีทางไปรษณีย์ต่อไป
2. ลงทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2,000 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ พร้อมรับเมล็ดพันธุ์ผักได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
นอกจากนี้ สามารถศึกษาเรียนรู้ข้อมูลทางด้านการเกษตร เช่น การปลูก การดูแลรักษา การผลิตและขยายพันธุ์พืชผักตามชนิดพืชในโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี หรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่

เลขที่ 17 ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2591-6928

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

ประวัติสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ประวัติจังหวัดนนทบุรี

เมืองนนทบุรี มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 400 ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีคูคลองน้อยใหญ่มากมาย มีเนื้อที่ประมาณ 622.303 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เดิมตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านตลาดขวัญ ซึ่งเป็นสวนผลไม้ที่ขึ้นชื่อในสมัยนั้น ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. 2092 รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ต่อมาในปี พ.ศ. 2179 พระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯให้ขุดคลองลัดตอนใต้วัดท้ายเมืองไปทะลุวัดเขมา เพราะเดินนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาไหลวกเข้าแม่น้ำอ้อมมาทางบางใหญ่วกเข้าคลองบางกรวยข้างวัดชลอมาออกหน้าวัดเขมาเมื่อขุดคลองลัดแล้วแม่น้ำก็ เปลี่ยนทางเดินไหล เข้าคลองลัดที่ขุดใหม่กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาใหม่ดังปัจจุบันนี้ เมื่อ พ.ศ. 2208 สมเด็จพระนารายณ์ทรงเห็นว่าแม่น้ำเปลี่ยนทางเดินใหม่นั้น ทำให้ข้าศึกประชิดพระนครได้ง่าย จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมปราการตรงปากแม่น้ำอ้อม และโปรดฯ ให้ย้ายเมืองนนทบุรีมาอยู่ปากแม่น้ำอ้อมด้วย ยังมีศาลหลักเมืองปรากฏอยู่ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดฯ ให้ย้ายเมืองนนทบุรีไป ตั้งที่ปากคลองบางซื่อบ้านตลาดขวัญ และในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯ ให้ตั้งศาลากลางเมืองขึ้นที่ปากคลองบางซื่อ ฝั่งช้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงปี พ.ศ. 2471 รัชกาลที่ 7 ทรงโปรดฯให้ย้ายศาลากลางมาตั้งที่ราชวิทยาลัย บ้านบางขวาง ตำบลบางตะนาวศรี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งกองฝึกอบรมกระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่บนถนนประชาราษฎร์ สาย 1 อำเภอเมือง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปตามอาคารประดับด้วยไม้ฉลุ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากรมศิลปากรได้ขึ้นบัญชีเป็นโบราณสถานแห่งชาติ และในปัจจุบันศาลากลางจังหวัดนนทบุรีได้ ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางเป็นจังหวัดหนึ่งใน 5 จังหวัดปริมณฑล คือ นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาครและปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอปากเกร็ด และอำเภอไทรน้อย

ประวัติสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สสว.ร่วมกับ ISMED ขอเชิญที่ปรึกษา/ โค้ช สมัครร่วมเป็นที่ปรึกษากับ SME COACH ภายใต้โครงการ Train the coach “ระดมพลังโค้ช ช่วย SME / MSME ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ” สิทธิพิเศษ 🎯รับการขึ้นทะเบียนเป็น Provincial list ประจำจังหวัด สำหรับการรับงานที่ปรึกษา 🎯ท่านจะได้รับการอบรมออนไลน์ 🎯และได้รับ E-Certificate of Attendance ของแต่ละ Module ในหลักสูตรอบรม Online ของปี 2561-2563 ⚡️⚡️ด่วน อบรมภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ⚡️⚡️ 👉สามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://www.thesmecoach.com/account/register_coach 📌📌สำหรับโค้ชเดิมที่อยู่ในระบบแล้ว ท่านก็ได้รับสิทธิพิเศษนี้เช่นกัน 🥰โครงการ Train the coach ที่จะพัฒนาโค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี เพื่อเข้าไปช่วย SMEs ให้มีความพร้อมและสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีการปรับเปลี่ยน (Transforming) ธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ติดตามข่าวสาร >> Website : www.thesmecoach.com Facebook : thesmecoach4.0 Email : [email protected] ✨✨สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณรัชดา เพชรพารา 062-646-8686 หรือ คุณชนัญชิดา มาลาทอง 092-224-5633
ต้องการกล้าสักทอง30ต้น