ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 สบส.4

เปิดเหมือนปกติ

ประชุมวิชาการเครือข่ายงานสุขศึกษาและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพื้นที่ต้นแบบและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบป...
30/09/2020

ประชุมวิชาการเครือข่ายงานสุขศึกษาและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพื้นที่ต้นแบบและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธานในพิธีเปิดและให้เกียรติมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับพื้นที่ที่ได้รับรางวัล

วันที่ 23-25 กันยายน 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5,6 และศูนย์พัฒนาการสาธารณส...
30/09/2020

วันที่ 23-25 กันยายน 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5,6
และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลางจัหวัดชลบุรี
จัดงานเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน อสม.ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 23-25 กันยายน 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5,6 และศูนย์พัฒนาการสาธารณส...
29/09/2020

วันที่ 23-25 กันยายน 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5,6
และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลางจัหวัดชลบุรี
จัดงานเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน อสม.ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 23-25 กันยายน 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5,6 และศูนย์พัฒนาการสาธารณส...
24/09/2020

วันที่ 23-25 กันยายน 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5,6 และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลางจัหวัดชลบุรี จัดงานเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน อสม.ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก
นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานในพิธี เปิด ณ โรงแรมศุภาลัย รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสระบุรี

ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ร่วมลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ...
11/09/2020

ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ร่วมลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการและให้คำแนะนำทางวิชาการตลอดจนแนวทาง ขั้นตอนการ กระบวนการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ ณ จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

06/09/2020
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข

กรม สบส. ยุค New normal ขออนุญาตประกอบกิจการได้ง่าย สะดวก ไม่เสียเวลาเดินทาง ไม่เสี่ยงติดโควิด-19

วันนี้ 3 กันยายน 2653 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 นำโดย นายประวิทย์ สัพพะเลข ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ...
03/09/2020

วันนี้ 3 กันยายน 2653 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 นำโดย นายประวิทย์ สัพพะเลข ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ กองสุขศึกษา ลงพื้นที่ประกวดต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ในระดับเขต ณ พื้นที่ ตำบลบึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น อสม. แกนนำ คณะครู และเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้

วันนี้ 2 กันยายน 2653 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ กองสุขศึกษา ลงพื้นที่ประกวดต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ หมู่...
02/09/2020

วันนี้ 2 กันยายน 2653 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ กองสุขศึกษา ลงพื้นที่ประกวดต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ในระดับเขต ณ พื้นที่ เทศบาลตำบลวัดสังฆราชาวาส อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น อสม. แกนนำ คณะครู และเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้

วันนี้ 1 กันยายน 2653 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ กองสุขศึกษา ลงพื้นที่ประกวดต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ หมู่...
01/09/2020

วันนี้ 1 กันยายน 2653 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ กองสุขศึกษา ลงพื้นที่ประกวดต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ในระดับเขต
ณ พื้นที่ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น อสม. แกนนำ คณะครู และเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้

วันนี้ 27 สิงหาคม 2653 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ กองสุขศึกษา ลงพื้นที่ประกวดต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ หมู...
27/08/2020

วันนี้ 27 สิงหาคม 2653 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ กองสุขศึกษา ลงพื้นที่ประกวดต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ในระดับเขต ณ พื้นที่ ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น อสม. แกนนำ คณะครู และเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้

26 สิงหาคม 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ กองสุขศึกษา ลงพื้นที่ประกวดต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ หมู่บ้านปร...
26/08/2020

26 สิงหาคม 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ กองสุขศึกษา ลงพื้นที่ประกวดต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ในระดับเขต ณ พื้นที่ รพ.สต นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

วันนี้ 25 สิงหาคม 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 โดยกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบ...
25/08/2020

วันนี้ 25 สิงหาคม 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 โดยกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบระบายอากาศห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน แก่โรงพยาบาลบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ 25 สิงหาคม 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 โดยกลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ร่วมประชุมเครือข...
25/08/2020

วันนี้ 25 สิงหาคม 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 โดยกลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ร่วมประชุมเครือข่ายงานภาคประชาชนและการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศงานภาคประชาชน จังหวัดลพบุรี โดยมี นายชนบท บัวหลวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงาน สช. ระดับจังหวัด อำเภอ และประธาน อสม จังหวัดและอำเภอ กว่า 150 คน

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพ...
24/08/2020

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ในการตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ ศบส.4 เป็นอย่างดี

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4's post
13/08/2020

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4's post

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4's post
13/08/2020

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4's post

กระทรวงสาธารณสุข
12/08/2020

กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 3 ส.ค. 2563​ ศบส.4 โดย กลุ่มวิชาการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและนิเทศงาน ประเด็นการดำเนินงานของ อสม. แบบ New...
03/08/2020

วันที่ 3 ส.ค. 2563​ ศบส.4 โดย กลุ่มวิชาการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและนิเทศงาน ประเด็นการดำเนินงานของ อสม. แบบ New normal และอสม.หมอประจำบ้าน รวมถึงได้ให้คำแนะนำในด้านระบบปรับอากาศ/ระบบระบายอากาศ ห้องทันตกรรม ณ รพ.สต.วัดลาดปลาดุก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

วันที่ 31 ก.ค.​ 2563​ ศบส.4 โดย กลุ่มวิชาการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและนิเทศงาน ประเด็นการดำเนินงานของ อสม. แบบ N...
31/07/2020

วันที่ 31 ก.ค.​ 2563​ ศบส.4 โดย กลุ่มวิชาการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและนิเทศงาน ประเด็นการดำเนินงานของ อสม. แบบ New normal และอสม.หมอประจำบ้าน รวมถึงได้ให้คำแนะนำในด้านระบบปรับอากาศ/ระบบระบายอากาศ ห้องทันตกรรม ณ รพ.สต.คูบางหลวงหมู่ 6 จ.ปทุมธานี

กระทรวงสาธารณสุข
28/07/2020

กระทรวงสาธารณสุข

ในวันที่ 23 ก.ค. 2563 ศบส.4 กลุ่มวิชาการฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานศูนย์วิชาการด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ...
23/07/2020

ในวันที่ 23 ก.ค. 2563 ศบส.4 กลุ่มวิชาการฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานศูนย์วิชาการด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่เพื่อนิเทศการดำเนินงานอำเภอต้นแบบสุขภาพดี ประเด็น อสม. และความรอบรู้ด้านสุขภาพ NCD ณ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จ.ปทุมธานี

ในวันที่ 22 ก.ค. 2563 ศบส.4 โดยกลุ่มวิชาการฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและนิเทศงาน ประเด็น New Normal ห้องแยกโรค , ER , ...
23/07/2020

ในวันที่ 22 ก.ค. 2563 ศบส.4 โดยกลุ่มวิชาการฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและนิเทศงาน ประเด็น New Normal ห้องแยกโรค , ER , คลินิก ARI และระบบระบายอากาศห้องทันตกรรม ร่วมกับสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ณ รพ.สระบุรี

วันที่ 21​ ก.ค.​ 2563​ ศบส.4 โดย กลุ่มวิชาการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและนิเทศงาน ประเด็นการดำเนินงานของ อสม. แบบ ...
21/07/2020

วันที่ 21​ ก.ค.​ 2563​ ศบส.4 โดย กลุ่มวิชาการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและนิเทศงาน ประเด็นการดำเนินงานของ อสม. แบบ New normal และอสม.หมอประจำบ้าน รวมถึงได้ให้คำแนะนำในด้านระบบปรับอากาศ/ระบบระบายอากาศ ห้องทันตกรรม คลินิก​ ARI​​ER​ ณ รพ.สต.คลองเรือ​ อ.วิหารแดง​ จ.สระบุรี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายประชา​ ธนบัตรวิโรจน์​ สาธารณสุขอำเภอวิหารแดง​ และสสจ.สระบุรี​ นำทีม​ อสม.​นำเสนอผลงานฯ.

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 โดยกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพร่วมกับสำนักงานสาธารณส...
17/07/2020

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 โดยกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และเฝ้าระวัง ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค

วันนี้ 16 ก.ค.63 นายประวิทย์ สัพพะเลข ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแ...
16/07/2020

วันนี้ 16 ก.ค.63 นายประวิทย์ สัพพะเลข ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ลงพื้นที่ เพื่อส่งเสริม ให้คำปรึกษาด้าน ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศสำหรับห้อง/คลินิคทันตกรรม ณ โรงพยาบาลแก่งคอยและโรงพยาบาลเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

วันนี้ 15 ก.ค.63 นายประวิทย์ สัพพะเลข ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแ...
15/07/2020

วันนี้ 15 ก.ค.63 นายประวิทย์ สัพพะเลข ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ลงพื้นที่ เพื่อส่งเสริม ให้คำปรึกษาด้าน ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศสำหรับห้อง/คลินิคทันตกรรม ณ โรงพยาบาลวังม่วงและโรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ศบส.4 โดย กลุ่มวิชาการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและนิเทศงาน การดำเนินงานของ อสม. แบบ New norm...
14/07/2020

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ศบส.4 โดย กลุ่มวิชาการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและนิเทศงาน การดำเนินงานของ อสม. แบบ New normal และอสม.หมอประจำบ้าน รวมถึงได้ให้คำแนะนำในด้านระบบปรับอากาศ/ระบบระบายอากาศ ห้องทันตกรรม ณ รพ.สต.ถนนใหญ่ จ.ลพบุรี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชนบท บัวหลวง รองนายแพทย์ด้านบริการทางวิชาการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ลงชุมชนเพื่อติดตามคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้านให้กลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ

กระทรวงสาธารณสุข
13/07/2020

กระทรวงสาธารณสุข

ทรงพระเจริญ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 โดยกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข...
10/07/2020

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 โดยกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เฝ้าระวัง ส่งเสริมให้คำแนะนำสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

วันนี้ 9 ก.ค.63 นายประวิทย์ สัพพะเลข ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ร่วมกับกองวิศวกรรมการแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที...
09/07/2020

วันนี้ 9 ก.ค.63 นายประวิทย์ สัพพะเลข ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ร่วมกับกองวิศวกรรมการแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมลงพื้นที่ เพื่อประเมิน ให้คำปรึกษา ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศสำหรับห้อง/คลินิคทันตกรรม ณ โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยกลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ได้ลงพื้นที่จังหวั...
08/07/2020

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยกลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ได้ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามประเด็นตรวจราชการและรับฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , โรงพยาบาล รวมถึงแนวทางการดำเนินงานแบบ New​ Normal​ เกี่ยวกับระบบปรับอากาศและระบายอากาศวิถีใหม่ ห้องทันตกรรม ER​ LR​ OR , ARI Clinic​ , Cohort ward , ห้อง​ Lab และ OPD ณ​ รพ.เสนา​ จ.พระนครอยุธยา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ศบส.4 ร่วมกัน สสจ.อยุธยา ตรวจราชการและนิเทศงาน รอบ 2/2563 ลดแออัดลดรอคอย ประเด็น : NEW NORMAL ด้าน...
03/07/2020

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ศบส.4 ร่วมกัน สสจ.อยุธยา ตรวจราชการและนิเทศงาน รอบ 2/2563 ลดแออัดลดรอคอย ประเด็น : NEW NORMAL ด้านวิศวกรรมการแพทย์ : ระบบปรับอากาศ / ระบายอากาศ ห้องทันตกรรม / ER / ARI ณ รพ.สต.คลองสระบัว อ.เมือง จ.อยุธยา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 (ศบส.4) โดยกลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ลงพื้นที่เพื่อตร...
03/07/2020

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 (ศบส.4) โดยกลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและนิเทศงาน รอบ 2/2563 ลดแออัด ลดรอคอย ประเด็น : อสม.หมอประจำบ้าน / NEW NORMAL อสม. / ถอดบทเรียนป้องกันควบคุม COVID-19 โดยได้รับเกียรติจาก อ.เกษราภรณ์ สุขทรัพย์ศรี นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ สสจ.อยุธยา เข้าร่วมและนำทีม อสม. เสนอผลงาน ณ รพ.สต.คลองสระบัว อ.เมือง จ.อยุธยา

วันนี้ 1 กรกฎาคม 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 โดยผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมงานประชุมเชิงป...
01/07/2020

วันนี้ 1 กรกฎาคม 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 โดยผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการดำเนินงานสุขศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพปประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมส่งมอบวัดสุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน อสม.ในพื้นที่ จังหวัดนครนายก เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรควิด19 ในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ชุดคลุมกันฝน 1,000 ชุด เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล 180 เครื่อง และ Thomoscan 18 เครื่อง โดยมี นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก และ คณะ จนท. ให้เกียรติรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าวฯ ในครั้งนี้

ที่อยู่

88/33 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi
11000

ข้อมูลทั่วไป

เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

021495614

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด