JICA S-TOP Project

JICA S-TOP Project タイで実施中のJICA高齢者のための地域包括ケアサービス開発プロジェクト(S-TOP)活動の最新情報を3カ国語でお伝えします。
(1)

เปิดเหมือนปกติ

S-TOP conducted a monitoring visit at the Phuket site on 11-12 March 2021. We visited one acute hospital, one community ...
27/03/2021

S-TOP conducted a monitoring visit at the Phuket site on 11-12 March 2021. We visited one acute hospital, one community hospital, three day care centers, one local administrative office, and two patient homes in Phuket. There are a lot of good practices that the Phuket site is currently implementing such as sharing patient information using the Thai COC and patient notebooks, visiting patients' homes by a joint team consisted of medical institutions and government offices, dispatching physiotherapists from an acute hospital to day care centers, and operating day care centers by local administrative offices.

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 โครงการ S-TOP ได้ลงเยี่ยมติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานในพื้นที่นำร่องจังหวัดภูเก็ต โดยได้เดินทางไปโรงพยาบาลระยะเฉียบพลันจำนวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่งศูนย์ดูแลกลางวัน 3 แห่ง สำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง รวมถึงลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจำนวน 2 แห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่ดีมากมายที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เช่น การแบ่งปันข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบ Thai COC การใช้สมุดบันทึกผู้ป่วย การเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยโดยทีมผู้ทำงานร่วมกันประกอบด้วย สถานพยาบาลและหน่วยงานของรัฐ การส่งนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลระยะเฉียบพลันไปยังศูนย์ดูแลกลางวัน นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการศูนย์ดูแลกลางวันโดยสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น

26/03/2021
Short video with Thai subtitle on rehabilitation at outpatient department made by Kaikokai Rehabilitation Hospital

คลิปวิดีโอสั้น ๆ เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพในแผนกผู้ป่วยนอกจัดทำโดยโรงพยาบาลฟื้นฟู Kaikoukai ในจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่น โดยโรงพยาบาลฟื้นฟู Kaikoukai เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมบรรยายในการอบรมเชิงวิชาการออนไลน์สำหรับการดูแลระยะกลาง (S-TOP Technical Online Training for Intermediate Care) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

Short video with Thai subtitle on "Rehabilitation at Outpatient Department" made by Kaikokai Rehabilitation Hospital in Aichi prefecture, Japan. Kaikokai Rehabilitation Hospital is one of the organisations which provided lectures at S-TOP Online Training in February 2021.

2021年2月のオンライン研修で講師を務めた偕行会リハビリテーション病院の通所リハビリテーション紹介ビデオです。

กองบริหารการสาธารณสุข
11/03/2021

กองบริหารการสาธารณสุข

กองบริหารการสาธารณสุข
07/03/2021

กองบริหารการสาธารณสุข

กองบริหารการสาธารณสุข
07/03/2021

กองบริหารการสาธารณสุข

Two-day online training on intermediate care held on 16-17 February 2021 was completed successfully. 26 participants fro...
24/02/2021

Two-day online training on intermediate care held on 16-17 February 2021 was completed successfully. 26 participants from pilot sites and 6 officials from central government were attended the training program. On the 2nd day of training program, Kaikokai Rehabilitation Hospital in Aichi made presentations on practices of Japan's IMC "KAIFUKUKI (recovery-phase) rehabilitation". Dr. Piyanuch of Chonburi hospital and Mr. Maruyama of Kakeyu Hospital in Nagano gave a lecture on implementation on the adjustment of Japan's experience to Thailand.

S-TOP technical online training for intermediate care is held on 16-17 February 2021. It started with the opening remark...
16/02/2021

S-TOP technical online training for intermediate care is held on 16-17 February 2021. It started with the opening remarks of representaives from Ministry of Public Health, Ministry of Social Development and Human Security, National Health Security Office and JICA S-TOP. Dr.HAMAMURA Akinori from Kokura Rehabilitation Hospital in Japan made a lecture on IMC development and practices in Japan.

15/01/2021

☆ แชร์คลิปวิดีโอฉบับเต็มสำหรับ “เทคนิคการช่วยเหลือในการบำบัดฟื้นฟู” ซึ่งจัดทำวิดีโอโดยอาสาสมัครด้านการฟื้นฟูสภาพของ JICA ☆

สำหรับวิดีโอตัวสุดท้ายของวิดีโอชุดนี้ เป็นคลิปวิดีโอฉบับสมบูรณ์ของ “เทคนิคการช่วยเหลือในการบำบัดฟื้นฟู” สำหรับการช่วยเหลือการเคลื่อนไหวเบื้องต้นสำหรับผู้มีปัญหาในการเคลื่อนไหวและการช่วยเหลือตนเอง เนื่องจากวิดีโอตัวนี้ไม่มีคำอธิบายในรายละเอียด จึงขอให้ดูวิดีโออย่างละเอียดและระมัดระวังด้านความปลอดภัยเมื่อนำไปใช้ปฏิบัติจริง

☆Sharing video of full version of “Handling for rehabilitation”, made by the former JICA rehabilitation volunteers☆

This is the last video clip we will share here, which is the full version of “Handling for rehabilitation” for the basic movement and its support. Since we have not explained the detail of some movements, please watch the video carefully and pay attention to safety when practicing.

☆動画紹介:“リハビリテーションのためのハンドリング” ―介助者にも介助される側にも負担の少ない実践例― 元JICAボランティア リハビリテーション隊員より☆
“基本動作の介助方法”についての動画ミニシリーズですが、本日はシリーズの最後として、全ての介助方法が一つにまとめられている、フルバージョンの動画をシェアします。いくつかの動画については詳細説明をしておりませんので、実践の際には動画を良くご覧の上安全には留意してください。

06/01/2021

☆ แชร์คลิปวิดีโอเรื่อง “(การฝึกยืน แบบช่วยเหลือบางส่วน) จัดทำวิดีโอโดย อาสาสมัครด้านการฟื้นฟูสภาพของ JICA ☆

สำหรับวิดีโอที่ 8 ของชุดวิดีโอเรื่อง "การช่วยเหลือการเคลื่อนไหวเบื้องต้นสำหรับผู้มีปัญหาในการเคลื่อนไหวและการช่วยเหลือตนเอง" ในวิดิโอชุดนี้ คุณจะได้เห็น 2 รูปแบบของวิธีการช่วยเหลือในการฝึกยืน ขอให้ลองดูประเด็นต่าง ๆ ตามหัวข้อด้านล่างดังต่อไปนี้ ในขณะที่คุณดูวิดีโอหรือเมื่อนำไปฝึกปฏิบัติจริง!

จุดที่ 1: ไม่แนะนำให้ใช้วิธีการนี้เนื่องจากผู้ดูแลจะต้องยกน้ำหนักตัวของผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว/ผู้สูงอายุขึ้นมาโดยตรง เนื่องจากน้ำหนักของผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว/ผู้สูงอายุทำให้ผู้ดูแลจะต้องออกแรงมากในการช่วยเหลือ

จุดที่ 2: ในรูปแบบที่ 2 เลื่อนน้ำหนักลำตัวของผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว/ผู้สูงอายุมาทางด้านหน้า เหยียดส่วนลำตัวขึ้นในขณะที่ก้นของผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว/ผู้สูงอายุพ้นเก้าอี้ขึ้นมา ผู้ดูแลควรสังเกตการเคลื่อนไหวของตนตลอดตามการเคลื่อนของจุดศูนย์ถ่วงน้ำหนักของผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว/ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้ดูแลและผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว/ผู้สูงอายุสามารถออกแรงให้น้อยที่สุดในการยืน

* ข้อสังเกต: วิธีในวิดิโอนี้ใช้ได้สำหรับผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว/ผู้สูงอายุที่สามารถเคลื่อนไหวส่วนของลำตัวตามจุดศูนย์ถ่วงได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีกำลังกล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนล่างระดับ 3 ขึ้นไป (MMT 3) และมีระยะการฟื้นตัวของ Bruunstrom อยู่ในระยะที่ 3 - 4

☆Sharing video of handling for rehabilitation, "Stand up with partial support", made by the former JICA rehabilitation volunteers☆

Let us share the 8th video clip from the mini-series of “how to support basic movements of those who have difficulties on these”. In this video, you can see two patterns of method of supporting standing up. Please refer below points when you watch and practice!

Point 1: It is not recommended to use a method in which the caregiver lifts the target person directly above, as in the first pattern, because the burden on the caregiver is heavy and the subject also requires a large amount of force.

Point 2: As in the second pattern, tilt the subject's trunk forward, extend the trunk after the buttocks leave the seat, and be aware of the movement of the caregiver along the trajectory of the subject's center of gravity. So that, both the subject and the caregiver can stand up with less burden.

*Remark: The method of this video is for those who can move the center of gravity of the trunk by themselves, and if the lower limbs are more than MMT3 level and Brunnstrom recovery stage, stage: III to IV.

☆動画紹介:“立ち上がり部分介助” ―介助者にも介助される側にも負担の少ない実践例― 元JICAボランティア リハビリテーション隊員より☆
動画ミニシリーズ “基本動作の介助方法” から、本日は、椅坐位からの立ち上がりを部分介助で行う一例についてご紹介します。こちらの動画では2パターンの介助方法がご覧になれます。動画をご覧になる際、実践される際は以下のポイントに気をつけてください。

ポイント1:1パターン目の様に、介助者が対象者を真上に持ち上げるような方法は、介助者への負担が大きく、また対象者も大きな力が必要になるためおすすめしません。
ポイント2: 2パターン目の様に、対象者の体幹を前傾させ、臀部が座面を離れてから、体幹を伸展させること、また介助者が対象者の重心の軌道に沿うような動きを意識すると、対象者にも介助者にも負担が少なく立ち上がりができます。
*注意:この動画の方法は、自分で体幹の重心移動ができ、下肢がMMT3レベル、Brunnstrom recovery stageだとstage:Ⅲ~Ⅳ程度の対象者向けです。

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Project...
29/12/2020
ประชุม S-TOP

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Project on Seamless Health and Social Services Provision for Elderly Persons (S-TOP) ครั้งที่ 3 เพื่อรับฟังผลความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่นำร่อง 8 พื้นที่ ที่ กระทรวงสาธารณสุข 28 ธันวาคม 2563

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/151658

เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

S-TOP held the 3rd Joint Coordinating Committee (JCC) at Ministry of Public Health (MOPH) of Thailand on 28 December 202...
29/12/2020

S-TOP held the 3rd Joint Coordinating Committee (JCC) at Ministry of Public Health (MOPH) of Thailand on 28 December 2020. The meeting was co-chaired by Dr. Thongchai Keeratihattayakorn, Deputy Permanent Secretary of MOPH and Mrs.Suchitra Pittayanorasate, Director-General of Department of Older Persons, Ministry of Social Development and Human Security. Opening remarks were made by co-chairpersons, Mr. Takahiro MORITA, Chief Representative of JICA Thailand Office and Mr. Motooki SAKAI, Chief Adviser of S-TOP. 8 pilot sites and 2 potential settings of S-TOP and National Health Security Office (NHSO), and S-TOP Japanese experts made a presentation to share current progress of project activities. Important discussion were made among the participants of JCC for reconfirmation of stakeholder map of S-TOP pilot sites, and development of indicator of output in Project Design Matrix (PDM).

กองบริหารการสาธารณสุข
22/12/2020

กองบริหารการสาธารณสุข

ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ

The 12th (1st/2021) Working Team Meeting was held on Friday November 13th, 2020 at Uthai Sudsuk Meeting room in the Offi...
17/11/2020

The 12th (1st/2021) Working Team Meeting was held on Friday November 13th, 2020 at Uthai Sudsuk Meeting room in the Office of Permanent Secretary Building, Ministry of Public Health. The meeting was chaired by Dr. Sinchai Tantirattananon, the new director of Health Administrative Division. There were 29 participants including representatives from Ministry of Public Health (Department of Health, Department of Medical Service, Department of Mental Health and Health Administration Division), Ministry of Social Development and Human Security, and National Health Security Office. In the meeting, there were discussion on preparation for the 3rd JCC meeting in December 2020 and Online Training in February 2021. Ms. Yoneda, expert of S-TOP project shared the progress of Mid-term review report (discussion paper). Then, the participants of the meeting discussed issues on monitoring and evaluation, mini research, and the stakeholder map of the S-TOP pilot sites.

ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โครงการ S-TOP ได้มีการจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 12 (1/2564) ณ ห้องประชุมอุทัย สุดสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์ สินชัย ตันติรัตนานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุขเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมมีจำนวน 29 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย กรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิต กองบริหารการสาธารณสุข) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในที่ประชุม ได้มีการเตรียมการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการจัด Online Training ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นอกจากนี้ โครงการ S-TOP ได้นำเสนอความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของรายงานการทบทวนระยะกลาง (Discussion Paper) โดยคุณโยเนดะ และผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น การติดตามและประเมินผล การทำวิจัยของโครงการ และแผนผังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่นำร่อง (Stakeholder Map)

S-TOP Project visited Industrial Rehabilitation Center Region 3 in Chiang Mai in order to observe and participate in the...
09/11/2020

S-TOP Project visited Industrial Rehabilitation Center Region 3 in Chiang Mai in order to observe and participate in the Case Conference utilizing ICF model on 6th November 2020.

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โครงการ S-TOP ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม Case Conference โดยใช้บัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน สุขภาพและความพิการ (ICF)

JICA Thailand Office(JICAタイ事務所)
21/10/2020

JICA Thailand Office(JICAタイ事務所)

Nonthaburi Site Visit for S-TOP Project

On October 15, 2020 at Nonthaburi Pilot Site of Project on Seamless Health and Social Services Provision for Elderly Persons (S-TOP), Japanese experts and JICA Thailand Office visited the sites to monitor the progress of the project.

The places for visiting namely; Pranangklao Hospital, Ban Eua-Arthorn Elderly Day Care Center, Bangbuathong 1 and Bangbuathong Hospital 2.

The person in-charge of each place gave presentation on the background and acquisition of the intermediate care in supporting the operation on day care services, rehabilitation center and hospital development to be the rehabilitation center hospital by using the experiences from trainings in Japan.
(Suwanna, JICA Thailand Office)

21/10/2020
Nonthaburi Site Visit

Mr. YOKOTA, First Secretary from the embassy of Japan in Bangkok, Mr. YUASA, Senior Representative and Ms. KAWAI, Representative from JICA Thailand Office and S-TOP members visited Nonthaburi pilot site to observe the intermediate care service provision and follow up progress and plan of their activities. We visited 3 areas including Pranangklao Hospital, Ban Uea Athon Bangbuathong 1 Day Care Center and Bangbuathong 2 Hospital.
On the site visit, we had seen the comprehensive intermediate care service provision start from acute hospital, community hospital and day care center in the community. Moreover, we could see involvement of patient and family and team work of multidisciplinary team for elderly care.

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 Mr. YOKOTA เลขานุการเอกจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย Mr. YUASA ผู้แทนอาวุโส และ Ms. KAWAI ผู้แทน จากสำนักงาน JICA Thailand และทีมโครงการ S-TOP ได้ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์การดำเนินงานการบริการการดูแลระยะกลางในพื้นที่นำร่องจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินกิจกรรมและแผนการดำเนินงานในพื้นที่ ประกอบด้วย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ศูนย์ดูแลฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุโครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 และ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2
ในการลงเยี่ยมครั้งนี้ทำให้ได้เห็นการให้บริการการดูแลระยะกลางอย่างครอบคลุม ตั้งแต่โรงพยาบาลระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลชุมชน ตลอดจนศูนย์ดูแลในชุมชน นอกจากนี้ยังได้เห็นการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและญาติ และการทำงานร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพในพื้นที่เพื่อผู้สูงอายุ

15/10/2020

☆Sharing video, "Stand up with full support ", made by the former JICA rehabilitation volunteers☆
Let us share the 7th video clip from the mini-series of “how to support basic movements of those who have difficulties on these”. Please refer below points when you watch and practice!
Point 1: Please raise the seat if possible, so that a subject can stand up easier than usual
Point 2: Caregiver can also use a chair to prevent back pain.
Point 3: Some people are afraid to lean forward when standing up. In such a case, if there is a person or an object in front of them, they can safely load in front of them. People with sensory paralysis are generally afraid to move their bodies to an empty space.
Point 4: This method is also effective as a load exercise of feet. In this case, the caregiver needs to be aware of controlling trunk of the subject by his trunk and monitoring the legs of the subject at any time.

☆ แชร์คลิปวิดีโอเรื่อง “(การฝึกยืน แบบช่วยเหลือทั้งหมด) จัดทำวิดีโอโดย อาสาสมัครด้านการฟื้นฟูสภาพของ JICA ☆
สำหรับวิดีโอที่ 7 ของชุดวิดีโอเรื่อง "การช่วยเหลือการเคลื่อนไหวเบื้องต้นสำหรับผู้มีปัญหาในการเคลื่อนไหวและการช่วยเหลือตนเอง" ขอให้ลองดูประเด็นต่าง ๆ ตามหัวข้อด้านล่างดังต่อไปนี้ ในขณะที่คุณดูวิดีโอหรือเมื่อนำไปฝึกปฏิบัติจริง!

จุดที่ 1: ปรับที่นั่งของผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว/ผู้สูงอายุให้สูงถ้าทำได้ เพื่อให้ผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว/ผู้สูงอายุสามารถยืนได้ง่ายขึ้น
จุดที่ 2: ผู้ดูแลสามารถใช้เก้าอี้นั่งได้เพื่อป้องกันการเกิดการบาดเจ็บที่หลังของผู้ดูแล
จุดที่ 3: ผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว/ผู้สูงอายุบางคนจะมีความกลัวที่จะโน้มตัวไปข้างหน้าขณะลุกขึ้นยืน ในกรณีนี้การที่มีคนหรือสิ่งของอยู่ทางด้านหน้าจะช่วยให้พวกเขาสามารถยึดเกาะไว้ได้เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ส่วนใหญ่ผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว/ผู้สูงอายุที่สูญเสียประสาทการรับรู้ความรู้สึกจะมีความกลัวที่จะเคลื่อนไหว/เคลื่อนย้ายร่างกายในพื้นที่โล่ง
จุดที่ 4: วิธีฝึกยืนนี้ยังมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ไนการฝึกการลงน้ำหนักที่เท้าของผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว/ผู้สูงอายุเช่นกัน ในการจะฝึกลงน้ำหนักที่เท้านี้ ผู้ดูแลจำเป็นที่จะต้องคอยควบคุมช่วงลำตัวของผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว/ผู้สูงอายุและคอยสังเกตดูการเคลื่อนไหวของขาตลอดเวลา

☆動画紹介:“端坐位からの立ち上がり 全介助” ―介助者にも介助される側にも負担の少ない実践例― 元JICAボランティア リハビリテーション隊員より☆
動画ミニシリーズ “基本動作の介助方法” から、本日は、端坐位からの立ち上がり動作を全介助で行う一例についてご紹介します。動画をご覧になる際、実践される際は以下のポイントに気をつけてください。
ポイント1:可能であれば、対象者の座面を高くすることでより立ち上がりやすくなります。
ポイント2:介助者も椅子を用いることで、腰痛予防になります。
ポイント3:立ち上がり時前方に体を倒す事を怖く感じる人もいます。このような場合は、前に人がいたり、物があると前方に安心して荷重できます。一般的に感覚麻痺がある人は何もない所に身体を移動していくことに恐怖を感じます。
ポイント4:この立ち上がり方法は荷重練習としても有効です。その際は、介助者は自身の体幹で対象者の体幹をコントロールする事、また対象者の下肢の状況を随時モニタリングする事を意識してください。

01/10/2020
International Day of Older Persons 2020

1st October, International Day of Older Persons

“International Day of Older Persons” is observed on October 1st each year. It was first established by the United Nations on October 1st 1991 as an important day for older persons around the world, for the reason to show the value of the elderly and let the public realize that the elderly’s life has made a meaningful contribution and many virtues including their creation for society from the past to the present.
The S-TOP project is a project that tries to improve seamless health and social care service for the elderly by applying knowledge and experiences of Japan, to the Thai context, to reduce the number of dependent elderly as well as the burden of their family in Thailand. By doing so, we believe the elderly in Thailand will have a better quality of life (QOL) and can lead a happy life.
Currently, S-TOP has intermediate care operations, which are the keys to link acute care to long-term care, in the 8 pilot sites across Thailand including Bangkok, Nonthaburi, Chonburi, Nakhon Ratchasima, Khon Kaen, Chiang Mai, Surat Thani and Phuket. There is a network between acute hospital, community hospital and, health and social facilities in the sub-district level, which some areas have established day care centers to provide services to the elderly such as recreational activities and rehabilitation. The numbers of day care centers tend to increase in each area to provide services for the increasing numbers of elderly in the future. Focusing on community-based day care centers, there is coordination and collaboration between the government sector, network and civil sector. One example on the implementation of day care centers in the pilot site is Nonthaburi Province. It targeted to expand the day care centers to cover all districts in the province. The outcomes of the implementation are, for example, 20% of the independent elderly can conduct better Activities of Daily Living, reduction of the expense regarding rehabilitation by 1,500-baht monthly average per family and reduction of time spending at the hospital. It also shows that 95% of the elderly and their families were highly satisfied. After all, the stakeholders even recognized that having a day care center in the community does not only improve the elderly health and reduce the burden of the family, but also build stronger relationships in the community through supporting the elderly.
Last but not least, knowing that Thailand and many countries of the world will enter the era of super aging society in the near future, we S-TOP project would like Thai people to realize the important of the elderly and understand more about the elderly situation in order to live together happily in the society.

วันผู้สูงอายุสากล “International Day of Older Persons” ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี กำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยองค์การสหประชาชาติในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) ให้เป็นวันสำคัญของผู้สูงอายุทั่วโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ให้คนทั่วไปตระหนักว่า ชั่วชีวิตที่ผ่านมาผู้สูงอายุได้สร้างคุณประโยชน์ คุณงามความดีไว้มากมาย รวมทั้งสรรค์สร้างทุก ๆ สิ่งมาให้กับสังคมตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
โครงการ S-TOP เองก็เป็นโครงการที่มีความพยายามพัฒนาระบบบริการที่ไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุ โดยการนำความรู้และประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่นมาเผยแพร่และนำแนวปฏิบัติมาประยุกต์ใช้กับบริบทประเทศไทย เพื่อลดจำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการพึ่งพิงรวมไปถึงลดการดูแลของครอบครัวในอนาคต ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
ในปัจจุบันโครงการ S-TOP มีการดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมจากระยะเฉียบพลัน ระยะกลาง ไปจนถึงการดูแลระยะยาวในพื้นที่นำร่องทั่วประเทศไทย จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานครฯ นนทบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ สุราษฏ์ธานี และภูเก็ต มีเครือข่ายตั้งแต่ โรงพยาบาลระยะเฉียบพลัน-โรงพยาบาลชุมชน-หน่วยบริการในระดับตำบล ตลอดจนอปท. ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็ได้มีการสร้างศูนย์ดูแลกลางวันเพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ในการทำกิจกรรมสันทนาการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยจำนวนศูนย์ดูแลกลางวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเน้นศูนย์ดูแลกลางวันแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน (Community-based) และมีการประสานงานทั้งทางภาครัฐ ภาคีเครือข่าย และประชาชน ตัวอย่างการดำเนินงานศูนย์กลางวันที่อยู่ในพื้นที่โครงการ ฯ คือ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องของโครงการได้มีเป้าหมายในการขยายศูนย์ดูแลกลางวันให้ครอบคลุมทุกตำบล พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงร้อยละ 20 สามารถดำเนินชีวิตประจำได้ดียิ่งขึ้น (ADL มากกว่า 3 คะแนน) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสุขภาพลดลง เฉลี่ยเดือนละ 1,500 บาทต่อครอบครัว ลดระยะเวลาในการไปรับบริการที่โรงพยาบาล 3-5 ชั่วโมงต่อครั้ง สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวถึงร้อยละ 95 แสดงให้เห็นว่าการมีบริการศูนย์ดูแลกลางวันในชุมชนนอกจากจะทำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล สุขภาพดีขึ้น ลดภาระของครอบครัว ยังทำให้สร้างความสัมพันธ์ในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกด้วย
ทั้งนี้เนื่องจากในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยและทั่วโลกจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบโครงการ S-TOP จึงอยากให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้คนในทุกช่วงอายุสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ที่อยู่

8th Floor, 7th Building, Office Of Permanent Secretary, Ministry Of Public Health, Tiwanon Rd.
Nonthaburi
11000

ข้อมูลทั่วไป

本件は以下の組織により共同で実施されます。 This Project is cooperated by the organizations as bellows. โครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 保健省:Ministry of Public Health, กระทรวงสาธารณสุข 社会開発・人間の安全保障省:Ministry of Social Development and Human Security, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 国民保障医療機構:National Health Security Office, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 国際協力機構タイ事務所:JICA Thailand Office, สำนักงาน JICA ประเทศไทย

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025918611

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ JICA S-TOP Projectผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง JICA S-TOP Project:

วิดีโอทั้งหมด

プロジェクト目標と成果:Project Purpose and Outputs

全国展開に向けて、高齢者への医療とリハビリテーション、社会及び生活支援サービスの切れ目のない提供のための地域に根ざしたモデルが開発される。

1. 医療とリハビリ、社会及び生活支援サービスの切れ目のない提供のため、中央レベルとパイロット・サイトの状況分析により解決すべき問題を確定する。

2. 既存の取り組みに基づき、医療とリハビリテーション、社会及び生活支援のための切れ目ないサービス提供モデルがパイロット・サイトで開発される。

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

15 ตุลาคม 2563 ติดตามงานพื้นที่นำร่องนนทบุรี