JICA S-TOP Project

JICA S-TOP Project タイで実施中のJICA高齢者のための地域包括ケアサービス開発プロジェクト(S-TOP)活動の最新情報を3カ国語でお伝えします。
(1)

เปิดเหมือนปกติ

14th (3rd/2021) Working Team Meeting was held online on Wednesday July 21st, 2021 via Zoom application.  The meeting was...
21/07/2021

14th (3rd/2021) Working Team Meeting was held online on Wednesday July 21st, 2021 via Zoom application.
The meeting was chaired by Ms. Patchara Sateanpuctra, Deputy Director acted on behalf of Dr. Kornkrit Limsommut, the director of Health Administration Division. There were participants from relevant organizations including representatives from Ministry of Public Health (Health Administration Division, Department of Medical Services, Department of Health, Department of Mental Health), Ministry of Social Development and Human Security, JICA Thailand Office and JICA Head Quarters.
In the meeting, there were presentations from the JICA experts on plan of S-TOP project under the COVID-19 situation and proposal for policy recommendation. In addition, there were discussion regarding online meetings for site monitoring, implementation of online training, and equipment provision for supporting project activities under COVID-19 situation.

ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 14 (ครั้งที่ 3/2564) ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมีนางสาวพัชรา เสถียรพักตร์ รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุขทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแทน นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข ในการประชุมมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงาน JICA ประเทศไทย และสำนักงานใหญ่ JICA
ในการประชุมผู้เชี่ยวชาญ JICA ได้นำเสนอเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานโครงการ S-TOP ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และข้อเสนอเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย นอกจากนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับการประชุมออนไลน์เพื่อติดตามผลในพื้นที่นำร่อง การดำเนินการฝึกอบรมออนไลน์ และการจัดหาอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนกิจกรรมของโครงการภายใต้สถานการณ์โควิด-19

24/06/2021

Radio program on "COVID-19 Vaccinations for Older Persons" made by Health Administration Division, MOPH (Part 1)

Motooki Sakai
25/05/2021

Motooki Sakai

ข่าวประชาสัมพันธ์

13th (2nd/2021) Working Team Meeting was held online on Wednesday May 19th, 2021 via Zoom application. The meeting was c...
19/05/2021

13th (2nd/2021) Working Team Meeting was held online on Wednesday May 19th, 2021 via Zoom application.

The meeting was chaired by Ms. Patchara Sateanpuctra, Deputy Director acted on behalf of Dr. Kornkrit Limsommut, the new director of Health Administration Division. There were participants from relevant organizations including representatives from Ministry of Public Health (Health Administration Division, Department of Medical Services, Department of Health, Department of Mental Health), Ministry of Social Development and Human Security, JICA Thailand Office and JICA Head Quarters.

In the meeting, there were presentations from the JICA experts on plan of S-TOP project under the COVID-19 situation and proposal for policy recommendation. In addition, there were discussion regarding online meetings for site monitoring, implementation of online training, and equipment provision for supporting project activities under COVID-19 situation.

The 3rd Joint Coordinating Committee Meeting -Technical Cooperation Project - JICA https://www.jica.go.jp/project/englis...
29/04/2021
The 3rd Joint Coordinating Committee Meeting | Technical Cooperation Projects | JICA

The 3rd Joint Coordinating Committee Meeting -Technical Cooperation Project - JICA

https://www.jica.go.jp/project/english/thailand/026/news/general/201228.html

Project on Seamless Health and Social Services Provision for Elderly Persons (S-TOP) held the 3rd Joint Coordinating Committee (JCC) at Ministry of Public Health (MOPH) of Thailand on 28 December 2020. JCC is the highest decision-making body for the Project. The meeting was co-chaired by Dr. Thongch...

S-TOP team visited Saraburi on 7th April to learn good practices of seamless care for elderly persons. Provincial Rehabi...
09/04/2021

S-TOP team visited Saraburi on 7th April to learn good practices of seamless care for elderly persons. Provincial Rehabilitation Fund of Saraburi just started a repair center of assistive devices last month. Repaired devices are provided to those who are in need through the network of 72 Happy Together centers or Tambon Health Promotion Hospitals in the province.
At Sao Hai hospital providing services at community level, S-TOP team observed an intermediate care (IMC) ward and a physical therapy room. Assistive devices such as a space walker are invented with the support of Thammasat University.

S-TOP conducted a monitoring visit at the Phuket site on 11-12 March 2021. We visited one acute hospital, one community ...
27/03/2021

S-TOP conducted a monitoring visit at the Phuket site on 11-12 March 2021. We visited one acute hospital, one community hospital, three day care centers, one local administrative office, and two patient homes in Phuket. There are a lot of good practices that the Phuket site is currently implementing such as sharing patient information using the Thai COC and patient notebooks, visiting patients' homes by a joint team consisted of medical institutions and government offices, dispatching physiotherapists from an acute hospital to day care centers, and operating day care centers by local administrative offices.

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 โครงการ S-TOP ได้ลงเยี่ยมติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานในพื้นที่นำร่องจังหวัดภูเก็ต โดยได้เดินทางไปโรงพยาบาลระยะเฉียบพลันจำนวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่งศูนย์ดูแลกลางวัน 3 แห่ง สำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง รวมถึงลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจำนวน 2 แห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่ดีมากมายที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เช่น การแบ่งปันข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบ Thai COC การใช้สมุดบันทึกผู้ป่วย การเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยโดยทีมผู้ทำงานร่วมกันประกอบด้วย สถานพยาบาลและหน่วยงานของรัฐ การส่งนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลระยะเฉียบพลันไปยังศูนย์ดูแลกลางวัน นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการศูนย์ดูแลกลางวันโดยสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น

26/03/2021
Short video with Thai subtitle on rehabilitation at outpatient department made by Kaikokai Rehabilitation Hospital

คลิปวิดีโอสั้น ๆ เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพในแผนกผู้ป่วยนอกจัดทำโดยโรงพยาบาลฟื้นฟู Kaikoukai ในจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่น โดยโรงพยาบาลฟื้นฟู Kaikoukai เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมบรรยายในการอบรมเชิงวิชาการออนไลน์สำหรับการดูแลระยะกลาง (S-TOP Technical Online Training for Intermediate Care) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

Short video with Thai subtitle on "Rehabilitation at Outpatient Department" made by Kaikokai Rehabilitation Hospital in Aichi prefecture, Japan. Kaikokai Rehabilitation Hospital is one of the organisations which provided lectures at S-TOP Online Training in February 2021.

2021年2月のオンライン研修で講師を務めた偕行会リハビリテーション病院の通所リハビリテーション紹介ビデオです。

Motooki Sakai
11/03/2021

Motooki Sakai

07/03/2021
07/03/2021
Two-day online training on intermediate care held on 16-17 February 2021 was completed successfully. 26 participants fro...
24/02/2021

Two-day online training on intermediate care held on 16-17 February 2021 was completed successfully. 26 participants from pilot sites and 6 officials from central government were attended the training program. On the 2nd day of training program, Kaikokai Rehabilitation Hospital in Aichi made presentations on practices of Japan's IMC "KAIFUKUKI (recovery-phase) rehabilitation". Dr. Piyanuch of Chonburi hospital and Mr. Maruyama of Kakeyu Hospital in Nagano gave a lecture on implementation on the adjustment of Japan's experience to Thailand.

S-TOP technical online training for intermediate care is held on 16-17 February 2021. It started with the opening remark...
16/02/2021

S-TOP technical online training for intermediate care is held on 16-17 February 2021. It started with the opening remarks of representaives from Ministry of Public Health, Ministry of Social Development and Human Security, National Health Security Office and JICA S-TOP. Dr.HAMAMURA Akinori from Kokura Rehabilitation Hospital in Japan made a lecture on IMC development and practices in Japan.

15/01/2021

☆ แชร์คลิปวิดีโอฉบับเต็มสำหรับ “เทคนิคการช่วยเหลือในการบำบัดฟื้นฟู” ซึ่งจัดทำวิดีโอโดยอาสาสมัครด้านการฟื้นฟูสภาพของ JICA ☆

สำหรับวิดีโอตัวสุดท้ายของวิดีโอชุดนี้ เป็นคลิปวิดีโอฉบับสมบูรณ์ของ “เทคนิคการช่วยเหลือในการบำบัดฟื้นฟู” สำหรับการช่วยเหลือการเคลื่อนไหวเบื้องต้นสำหรับผู้มีปัญหาในการเคลื่อนไหวและการช่วยเหลือตนเอง เนื่องจากวิดีโอตัวนี้ไม่มีคำอธิบายในรายละเอียด จึงขอให้ดูวิดีโออย่างละเอียดและระมัดระวังด้านความปลอดภัยเมื่อนำไปใช้ปฏิบัติจริง

☆Sharing video of full version of “Handling for rehabilitation”, made by the former JICA rehabilitation volunteers☆

This is the last video clip we will share here, which is the full version of “Handling for rehabilitation” for the basic movement and its support. Since we have not explained the detail of some movements, please watch the video carefully and pay attention to safety when practicing.

☆動画紹介:“リハビリテーションのためのハンドリング” ―介助者にも介助される側にも負担の少ない実践例― 元JICAボランティア リハビリテーション隊員より☆
“基本動作の介助方法”についての動画ミニシリーズですが、本日はシリーズの最後として、全ての介助方法が一つにまとめられている、フルバージョンの動画をシェアします。いくつかの動画については詳細説明をしておりませんので、実践の際には動画を良くご覧の上安全には留意してください。

06/01/2021

☆ แชร์คลิปวิดีโอเรื่อง “(การฝึกยืน แบบช่วยเหลือบางส่วน) จัดทำวิดีโอโดย อาสาสมัครด้านการฟื้นฟูสภาพของ JICA ☆

สำหรับวิดีโอที่ 8 ของชุดวิดีโอเรื่อง "การช่วยเหลือการเคลื่อนไหวเบื้องต้นสำหรับผู้มีปัญหาในการเคลื่อนไหวและการช่วยเหลือตนเอง" ในวิดิโอชุดนี้ คุณจะได้เห็น 2 รูปแบบของวิธีการช่วยเหลือในการฝึกยืน ขอให้ลองดูประเด็นต่าง ๆ ตามหัวข้อด้านล่างดังต่อไปนี้ ในขณะที่คุณดูวิดีโอหรือเมื่อนำไปฝึกปฏิบัติจริง!

จุดที่ 1: ไม่แนะนำให้ใช้วิธีการนี้เนื่องจากผู้ดูแลจะต้องยกน้ำหนักตัวของผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว/ผู้สูงอายุขึ้นมาโดยตรง เนื่องจากน้ำหนักของผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว/ผู้สูงอายุทำให้ผู้ดูแลจะต้องออกแรงมากในการช่วยเหลือ

จุดที่ 2: ในรูปแบบที่ 2 เลื่อนน้ำหนักลำตัวของผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว/ผู้สูงอายุมาทางด้านหน้า เหยียดส่วนลำตัวขึ้นในขณะที่ก้นของผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว/ผู้สูงอายุพ้นเก้าอี้ขึ้นมา ผู้ดูแลควรสังเกตการเคลื่อนไหวของตนตลอดตามการเคลื่อนของจุดศูนย์ถ่วงน้ำหนักของผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว/ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้ดูแลและผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว/ผู้สูงอายุสามารถออกแรงให้น้อยที่สุดในการยืน

* ข้อสังเกต: วิธีในวิดิโอนี้ใช้ได้สำหรับผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว/ผู้สูงอายุที่สามารถเคลื่อนไหวส่วนของลำตัวตามจุดศูนย์ถ่วงได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีกำลังกล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนล่างระดับ 3 ขึ้นไป (MMT 3) และมีระยะการฟื้นตัวของ Bruunstrom อยู่ในระยะที่ 3 - 4

☆Sharing video of handling for rehabilitation, "Stand up with partial support", made by the former JICA rehabilitation volunteers☆

Let us share the 8th video clip from the mini-series of “how to support basic movements of those who have difficulties on these”. In this video, you can see two patterns of method of supporting standing up. Please refer below points when you watch and practice!

Point 1: It is not recommended to use a method in which the caregiver lifts the target person directly above, as in the first pattern, because the burden on the caregiver is heavy and the subject also requires a large amount of force.

Point 2: As in the second pattern, tilt the subject's trunk forward, extend the trunk after the buttocks leave the seat, and be aware of the movement of the caregiver along the trajectory of the subject's center of gravity. So that, both the subject and the caregiver can stand up with less burden.

*Remark: The method of this video is for those who can move the center of gravity of the trunk by themselves, and if the lower limbs are more than MMT3 level and Brunnstrom recovery stage, stage: III to IV.

☆動画紹介:“立ち上がり部分介助” ―介助者にも介助される側にも負担の少ない実践例― 元JICAボランティア リハビリテーション隊員より☆
動画ミニシリーズ “基本動作の介助方法” から、本日は、椅坐位からの立ち上がりを部分介助で行う一例についてご紹介します。こちらの動画では2パターンの介助方法がご覧になれます。動画をご覧になる際、実践される際は以下のポイントに気をつけてください。

ポイント1:1パターン目の様に、介助者が対象者を真上に持ち上げるような方法は、介助者への負担が大きく、また対象者も大きな力が必要になるためおすすめしません。
ポイント2: 2パターン目の様に、対象者の体幹を前傾させ、臀部が座面を離れてから、体幹を伸展させること、また介助者が対象者の重心の軌道に沿うような動きを意識すると、対象者にも介助者にも負担が少なく立ち上がりができます。
*注意:この動画の方法は、自分で体幹の重心移動ができ、下肢がMMT3レベル、Brunnstrom recovery stageだとstage:Ⅲ~Ⅳ程度の対象者向けです。

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Project...
29/12/2020
ประชุม S-TOP

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Project on Seamless Health and Social Services Provision for Elderly Persons (S-TOP) ครั้งที่ 3 เพื่อรับฟังผลความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่นำร่อง 8 พื้นที่ ที่ กระทรวงสาธารณสุข 28 ธันวาคม 2563

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/151658

เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

S-TOP held the 3rd Joint Coordinating Committee (JCC) at Ministry of Public Health (MOPH) of Thailand on 28 December 202...
29/12/2020

S-TOP held the 3rd Joint Coordinating Committee (JCC) at Ministry of Public Health (MOPH) of Thailand on 28 December 2020. The meeting was co-chaired by Dr. Thongchai Keeratihattayakorn, Deputy Permanent Secretary of MOPH and Mrs.Suchitra Pittayanorasate, Director-General of Department of Older Persons, Ministry of Social Development and Human Security. Opening remarks were made by co-chairpersons, Mr. Takahiro MORITA, Chief Representative of JICA Thailand Office and Mr. Motooki SAKAI, Chief Adviser of S-TOP. 8 pilot sites and 2 potential settings of S-TOP and National Health Security Office (NHSO), and S-TOP Japanese experts made a presentation to share current progress of project activities. Important discussion were made among the participants of JCC for reconfirmation of stakeholder map of S-TOP pilot sites, and development of indicator of output in Project Design Matrix (PDM).

22/12/2020

ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ

The 12th (1st/2021) Working Team Meeting was held on Friday November 13th, 2020 at Uthai Sudsuk Meeting room in the Offi...
17/11/2020

The 12th (1st/2021) Working Team Meeting was held on Friday November 13th, 2020 at Uthai Sudsuk Meeting room in the Office of Permanent Secretary Building, Ministry of Public Health. The meeting was chaired by Dr. Sinchai Tantirattananon, the new director of Health Administrative Division. There were 29 participants including representatives from Ministry of Public Health (Department of Health, Department of Medical Service, Department of Mental Health and Health Administration Division), Ministry of Social Development and Human Security, and National Health Security Office. In the meeting, there were discussion on preparation for the 3rd JCC meeting in December 2020 and Online Training in February 2021. Ms. Yoneda, expert of S-TOP project shared the progress of Mid-term review report (discussion paper). Then, the participants of the meeting discussed issues on monitoring and evaluation, mini research, and the stakeholder map of the S-TOP pilot sites.

ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โครงการ S-TOP ได้มีการจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 12 (1/2564) ณ ห้องประชุมอุทัย สุดสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์ สินชัย ตันติรัตนานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุขเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมมีจำนวน 29 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย กรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิต กองบริหารการสาธารณสุข) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในที่ประชุม ได้มีการเตรียมการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการจัด Online Training ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นอกจากนี้ โครงการ S-TOP ได้นำเสนอความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของรายงานการทบทวนระยะกลาง (Discussion Paper) โดยคุณโยเนดะ และผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น การติดตามและประเมินผล การทำวิจัยของโครงการ และแผนผังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่นำร่อง (Stakeholder Map)

S-TOP Project visited Industrial Rehabilitation Center Region 3 in Chiang Mai in order to observe and participate in the...
09/11/2020

S-TOP Project visited Industrial Rehabilitation Center Region 3 in Chiang Mai in order to observe and participate in the Case Conference utilizing ICF model on 6th November 2020.

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โครงการ S-TOP ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม Case Conference โดยใช้บัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน สุขภาพและความพิการ (ICF)

Photos from JICA Thailand Office(JICAタイ事務所)'s post
21/10/2020

Photos from JICA Thailand Office(JICAタイ事務所)'s post

21/10/2020
Nonthaburi Site Visit

Mr. YOKOTA, First Secretary from the embassy of Japan in Bangkok, Mr. YUASA, Senior Representative and Ms. KAWAI, Representative from JICA Thailand Office and S-TOP members visited Nonthaburi pilot site to observe the intermediate care service provision and follow up progress and plan of their activities. We visited 3 areas including Pranangklao Hospital, Ban Uea Athon Bangbuathong 1 Day Care Center and Bangbuathong 2 Hospital.
On the site visit, we had seen the comprehensive intermediate care service provision start from acute hospital, community hospital and day care center in the community. Moreover, we could see involvement of patient and family and team work of multidisciplinary team for elderly care.

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 Mr. YOKOTA เลขานุการเอกจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย Mr. YUASA ผู้แทนอาวุโส และ Ms. KAWAI ผู้แทน จากสำนักงาน JICA Thailand และทีมโครงการ S-TOP ได้ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์การดำเนินงานการบริการการดูแลระยะกลางในพื้นที่นำร่องจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินกิจกรรมและแผนการดำเนินงานในพื้นที่ ประกอบด้วย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ศูนย์ดูแลฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุโครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 และ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2
ในการลงเยี่ยมครั้งนี้ทำให้ได้เห็นการให้บริการการดูแลระยะกลางอย่างครอบคลุม ตั้งแต่โรงพยาบาลระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลชุมชน ตลอดจนศูนย์ดูแลในชุมชน นอกจากนี้ยังได้เห็นการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและญาติ และการทำงานร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพในพื้นที่เพื่อผู้สูงอายุ

ที่อยู่

8th Floor, 7th Building, Office Of Permanent Secretary, Ministry Of Public Health, Tiwanon Rd.
Nonthaburi
11000

ข้อมูลทั่วไป

本件は以下の組織により共同で実施されます。 This Project is cooperated by the organizations as bellows. โครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 保健省:Ministry of Public Health, กระทรวงสาธารณสุข 社会開発・人間の安全保障省:Ministry of Social Development and Human Security, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 国民保障医療機構:National Health Security Office, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 国際協力機構タイ事務所:JICA Thailand Office, สำนักงาน JICA ประเทศไทย

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025918611

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ JICA S-TOP Projectผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง JICA S-TOP Project:

วิดีโอทั้งหมด

プロジェクト目標と成果:Project Purpose and Outputs

全国展開に向けて、高齢者への医療とリハビリテーション、社会及び生活支援サービスの切れ目のない提供のための地域に根ざしたモデルが開発される。

1. 医療とリハビリ、社会及び生活支援サービスの切れ目のない提供のため、中央レベルとパイロット・サイトの状況分析により解決すべき問題を確定する。

2. 既存の取り組みに基づき、医療とリハビリテーション、社会及び生活支援のための切れ目ないサービス提供モデルがパイロット・サイトで開発される。

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

15 ตุลาคม 2563 ติดตามงานพื้นที่นำร่องนนทบุรี