สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สาธารณสุข คุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดนนทบุรี

เปิดเหมือนปกติ

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี 📢 วันที่ 30 กันยายน 2563 🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม 🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 142📌 สรุป 🔹...
30/09/2020

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี
📢 วันที่ 30 กันยายน 2563
🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม
🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 142
📌 สรุป
🔹ป่วยยืนยันสะสม 116 คน
🔹รักษาหาย 114 คน (100%)
🔹เสียชีวิตสะสม 2 คน
🔹อยู่ในโรงพยาบาล 0 คน
😷 ผู้ป่วยเข้าข่ายโควิด19
🔹รายใหม่วันนี้ 1 คน
🔹รวมสะสม 8,454 ค

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี 📢 วันที่ 29 กันยายน 2563 🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม 🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 141📌 สรุป 🔹...
29/09/2020

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี
📢 วันที่ 29 กันยายน 2563
🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม
🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 141
📌 สรุป
🔹ป่วยยืนยันสะสม 116 คน
🔹รักษาหาย 114 คน (100%)
🔹เสียชีวิตสะสม 2 คน
🔹อยู่ในโรงพยาบาล 0 คน
😷 ผู้ป่วยเข้าข่ายโควิด19
🔹รายใหม่วันนี้ 2 คน
🔹รวมสะสม 8,453 คน

27/09/2020
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี 📢 วันที่ 27 กันยายน 2563 🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม 🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 139📌 สรุป 🔹...
27/09/2020

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี
📢 วันที่ 27 กันยายน 2563
🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม
🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 139
📌 สรุป
🔹ป่วยยืนยันสะสม 116 คน
🔹รักษาหาย 114 คน (100%)
🔹เสียชีวิตสะสม 2 คน
🔹อยู่ในโรงพยาบาล 0 คน
😷 ผู้ป่วยเข้าข่ายโควิด19
🔹รายใหม่วันนี้ 2 คน
🔹รวมสะสม 8,451 คน

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี 📢 วันที่ 25 กันยายน 2563 🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม 🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 137📌 สรุป 🔹...
25/09/2020

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี
📢 วันที่ 25 กันยายน 2563
🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม
🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 137
📌 สรุป
🔹ป่วยยืนยันสะสม 116 คน
🔹รักษาหาย 114 คน (100%)
🔹เสียชีวิตสะสม 2 คน
🔹อยู่ในโรงพยาบาล 0 คน
😷 ผู้ป่วยเข้าข่ายโควิด19
🔹รายใหม่วันนี้ 0 คน
🔹รวมสะสม 8,448 คน

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี 📢 วันที่ 24 กันยายน 2563 🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม 🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 136📌 สรุป 🔹...
24/09/2020

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี
📢 วันที่ 24 กันยายน 2563
🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม
🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 136
📌 สรุป
🔹ป่วยยืนยันสะสม 116 คน
🔹รักษาหาย 114 คน (100%)
🔹เสียชีวิตสะสม 2 คน
🔹อยู่ในโรงพยาบาล 0 คน
😷 ผู้ป่วยเข้าข่ายโควิด19
🔹รายใหม่วันนี้ 2 คน
🔹รวมสะสม 8,448 คน

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี 📢 วันที่ 23 กันยายน 2563 🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม 🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 135📌 สรุป 🔹...
23/09/2020

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี
📢 วันที่ 23 กันยายน 2563
🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม
🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 135
📌 สรุป
🔹ป่วยยืนยันสะสม 116 คน
🔹รักษาหาย 114 คน (100%)
🔹เสียชีวิตสะสม 2 คน
🔹อยู่ในโรงพยาบาล 0 คน
😷 ผู้ป่วยเข้าข่ายโควิด19
🔹รายใหม่วันนี้ 0 คน
🔹รวมสะสม 8,446 คน

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี's post
22/09/2020

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี's post

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี 📢 วันที่ 21 กันยายน 2563 🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม 🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 133📌 สรุป 🔹...
21/09/2020

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี
📢 วันที่ 21 กันยายน 2563
🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม
🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 133
📌 สรุป
🔹ป่วยยืนยันสะสม 116 คน
🔹รักษาหาย 114 คน (100%)
🔹เสียชีวิตสะสม 2 คน
🔹อยู่ในโรงพยาบาล 0 คน
😷 ผู้ป่วยเข้าข่ายโควิด19
🔹รายใหม่วันนี้ 1 คน
🔹รวมสะสม 8,443 คน

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี 📢 วันที่ 20 กันยายน 2563 🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม 🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 132📌 สรุป 🔹...
20/09/2020

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี
📢 วันที่ 20 กันยายน 2563
🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม
🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 132
📌 สรุป
🔹ป่วยยืนยันสะสม 116 คน
🔹รักษาหาย 114 คน (100%)
🔹เสียชีวิตสะสม 2 คน
🔹อยู่ในโรงพยาบาล 0 คน
😷 ผู้ป่วยเข้าข่ายโควิด19
🔹รายใหม่วันนี้ 0 คน
🔹รวมสะสม 8,442 คน

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี's post
17/09/2020

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี's post

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี 📢 วันที่ 16 กันยายน 2563 🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม 🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 128📌 สรุป 🔹...
16/09/2020

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี
📢 วันที่ 16 กันยายน 2563
🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม
🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 128
📌 สรุป
🔹ป่วยยืนยันสะสม 116 คน
🔹รักษาหาย 114 คน (100%)
🔹เสียชีวิตสะสม 2 คน
🔹อยู่ในโรงพยาบาล 0 คน
😷 ผู้ป่วยเข้าข่ายโควิด19
🔹รายใหม่วันนี้ 3 คน
🔹รวมสะสม 8,433 คน

15/09/2020
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี 📢 วันที่ 14 กันยายน 2563 🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม 🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 126📌 สรุป 🔹...
14/09/2020

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี
📢 วันที่ 14 กันยายน 2563
🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม
🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 126
📌 สรุป
🔹ป่วยยืนยันสะสม 116 คน
🔹รักษาหาย 114 คน (100%)
🔹เสียชีวิตสะสม 2 คน
🔹อยู่ในโรงพยาบาล 0 คน
😷 ผู้ป่วยเข้าข่ายโควิด19
🔹รายใหม่วันนี้ 2 คน
🔹รวมสะสม 8,427 คน

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี 📢 วันที่ 13 กันยายน 2563 🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม 🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 125📌 สรุป 🔹...
13/09/2020

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี
📢 วันที่ 13 กันยายน 2563
🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม
🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 125
📌 สรุป
🔹ป่วยยืนยันสะสม 116 คน
🔹รักษาหาย 114 คน (100%)
🔹เสียชีวิตสะสม 2 คน
🔹อยู่ในโรงพยาบาล 0 คน
😷 ผู้ป่วยเข้าข่ายโควิด19
🔹รายใหม่วันนี้ 5 คน
🔹รวมสะสม 8,425 คน

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี 📢 วันที่ 12 กันยายน 2563 🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม 🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 124📌 สรุป 🔹...
12/09/2020

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี
📢 วันที่ 12 กันยายน 2563
🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม
🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 124
📌 สรุป
🔹ป่วยยืนยันสะสม 116 คน
🔹รักษาหาย 114 คน (100%)
🔹เสียชีวิตสะสม 2 คน
🔹อยู่ในโรงพยาบาล 0 คน
😷 ผู้ป่วยเข้าข่ายโควิด19
🔹รายใหม่วันนี้ 2 คน
🔹รวมสะสม 8,420 คน

12/09/2020
11/09/2020
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี 📢 วันที่ 11 กันยายน 2563 🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม 🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 122📌 สรุป 🔹...
11/09/2020

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี
📢 วันที่ 11 กันยายน 2563
🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม
🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 122
📌 สรุป
🔹ป่วยยืนยันสะสม 116 คน
🔹รักษาหาย 114 คน (100%)
🔹เสียชีวิตสะสม 2 คน
🔹อยู่ในโรงพยาบาล 0 คน
😷 ผู้ป่วยเข้าข่ายโควิด19
🔹รายใหม่วันนี้ 5 คน
🔹รวมสะสม 8,418 คน

07/09/2020
06/09/2020
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี 📢 วันที่ 6 กันยายน 2563 🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม 🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 118📌 สรุป 🔹ป...
06/09/2020

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี
📢 วันที่ 6 กันยายน 2563
🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม
🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 118
📌 สรุป
🔹ป่วยยืนยันสะสม 116 คน
🔹รักษาหาย 114 คน (100%)
🔹เสียชีวิตสะสม 2 คน
🔹อยู่ในโรงพยาบาล 0 คน
😷 ผู้ป่วยเข้าข่ายโควิด19
🔹รายใหม่วันนี้ 13 คน
🔹รวมสะสม 8,404 คน

Update เหตุการณ์ ผลการตรวจหาเชื้อโควิด19 ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 25 ราย กรณีพบผู้ต้องขังฯ ติดเชื้อ มาทำงานที่ร้านสามวั...
05/09/2020

Update เหตุการณ์ ผลการตรวจหาเชื้อโควิด19 ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 25 ราย กรณีพบผู้ต้องขังฯ ติดเชื้อ มาทำงานที่ร้านสามวันสองคืน พระราม 5 ออกครบแล้ว ทั้ง 25 ราย ผลการตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ และจะได้ตรวจซ้ำเมื่อครบกำหนด และจะสังเกตอาการจนครบ 14 วัน ต่อไป ครับ

05/09/2020
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี 📢 วันที่ 5 กันยายน 2563 🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม 🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 117📌 สรุป 🔹ป...
05/09/2020

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี
📢 วันที่ 5 กันยายน 2563
🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม
🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 117
📌 สรุป
🔹ป่วยยืนยันสะสม 116 คน
🔹รักษาหาย 114 คน (100%)
🔹เสียชีวิตสะสม 2 คน
🔹อยู่ในโรงพยาบาล 0 คน
😷 ผู้ป่วยเข้าข่ายโควิด19
🔹รายใหม่วันนี้ 19 คน
🔹รวมสะสม 8,391 คน

ข่าวดี ตรวจ 20 รายแรก ไม่พบเชื้อโควิด19
05/09/2020

ข่าวดี ตรวจ 20 รายแรก ไม่พบเชื้อโควิด19

นพ.สฤษดิ์เดช​ เจริญไชย​ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่าจากการตรวจสอบในพื้นที่ พบว่าทางร้าน “3วัน2คืน” สาขาพร...
04/09/2020

นพ.สฤษดิ์เดช​ เจริญไชย​ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่าจากการตรวจสอบในพื้นที่ พบว่าทางร้าน “3วัน2คืน” สาขาพระราม 5 ได้มีการปิดตัวไปก่อนแล้วหลังจากนั้นได้มีการไปสอบถามและซักประวัติการทำงานของดีเจดังกล่าวมีลักษณะการทำงานอย่างไร โดยทราบว่าดีเจทำงานในร้านอาหารแห่งนี้ 2 วันคือวันศุกร์และวันอาทิตย์ลักษณะการทำงานมาตอน 22:00 น หลังจากนั้นก็กลับตอน 01:00 น ของอีกวันโดยสภาพการทำงานจะอยู่ในโซนที่แยกเฉพาะดังนั้น โอกาสที่จะมีการสัมผัสของคนในวงกว้าง จึงมีข้อจำกัด สำหรับสภาพร้านพบว่าร้านมีการแบ่งเป็น 2 โซนทรงรับประมาณ 200 ตารางเมตรโซนในจะเป็นผับโซนนอกจะเป็นร้านอาหารที่นั่งทานโดย ดีเจลายนี้ทำงานอยู่ด้านนอกมีลมพัดผ่าน
.
“หลังจากตรวจสอบมีผู้ที่เสี่ยงสัมผัสกับดีเจพบว่า เป็นพนักงานของร้านทั้งหมดประมาณ 20 รายโดยจากการซักประวัติเพิ่มเติม มีผู้ใกล้ชิดเป็นผู้รับบริการที่มีโอกาสเสี่ยง จากการเดินผ่านเข้าห้องน้ำประมาณ 3 ราย ซึ่งรวมผู้สัมผัสเสี่ยงสูง มีทั้งหมด 23 ราย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุม และมีคำสั่งให้ปิดร้าน “3วัน2คืน” พระราม 5 เป็นเวลา 3 วันตั้งแต่วันที่ 4 -6 ก.ย. และมีการทำความสะอาด และติดตามผู้สัมผัส 23 ราย เบื้องต้นติดตามได้ 16 ราย ให้มาอยู่ในสถานที่กักกันและทำการตรวจหาเชื้อ ส่วนที่เหลืออีก 7 รายกำลังมีการติดตามอยู่” นพ.สฤษดิ์เดช กล่าว

อ่านต่อ : https://www.hfocus.org/content/2020/09/20072
#Hfocus #สำนักข่าวสุขภาพ #ติดโควิดภายในประเทศ #โควิด19

สธ.ส่งรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานลงพื้นที่เชิงรุก ค้นหากลุ่มเสี่ยงกระทรวงสาธารณสุข เผยตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ต้อง...
04/09/2020

สธ.ส่งรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานลงพื้นที่เชิงรุก ค้นหากลุ่มเสี่ยง

กระทรวงสาธารณสุข เผยตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ต้องขังชายไม่พบติดเชื้อ ส่งรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ที่ถนนข้าวสาร ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ชี้มาตรการป้องกันตนเอง ทั้งการสวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ รักษาระยะห่าง ช่วยลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อได้ดี เตรียมถอดรหัสถอดพันธุกรรมพิสูจน์หาสายพันธุ์

วันนี้ (4 กันยายน 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีพบผู้ต้องขังชายอยู่ระหว่างกักกันก่อนเข้าแดนปกติในเรือนจำตรวจพบติดเชื้อโควิด 19

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในวันนี้ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข และนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ไปดูระบบการกักกันผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ผู้ต้องขังและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ได้หารือกับผู้เกี่ยวข้องถึงมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค จากการตรวจเยี่ยมในพื้นที่พบว่าผู้ติดเชื้ออยู่ในห้องแยกโรค เป็นห้องเดี่ยว มีเสมหะเล็กน้อย ไม่มีไข้ อยู่ในการดูแลของแพทย์ รวมทั้งผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงก็อยู่ในการดูแลที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เช่นเดียวกัน โดยกรมควบคุมโรคได้เข้าไปช่วยดูแลแล้ว ทุกคนผลการตรวจเชื้อรอบแรกเป็นลบ เมื่อวิเคราะห์ตาม Timeline ส่วนหนึ่งที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมาจากคนไทยส่วนใหญ่ยังให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ที่ยังเบาใจได้ระดับหนึ่งคือกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งที่บ้าน ที่ศาล และที่กักกันห้องเดียวกัน ทราบตัวบุคคลและติดตามควบคุมดูแลได้ทุกคน ผลการตรวจรอบแรกเป็นลบ

ทั้งนี้ ประชาชนอาจจะสงสัยว่าติดมาจากที่ใด จากการสอบสวนโรคอาจติดมาจากการสัมผัสคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่พบกันในช่วงเวลากลางคืนในที่ทำงาน หรืออาจติดภายในประเทศจากคนที่มีเชื้อแต่ไม่มีอาการ ที่สำคัญผู้ติดเชื้อรายนี้ มีอาการน้อย และทุกคนมีการป้องกันตัวเอง จึงคาดว่าการแพร่เชื้อจะไม่รุนแรง สำหรับกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสติดเชื้อและเกิดการระบาดหรือไม่ ขอเรียนว่ากระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ช่วยกันควบคุมผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงไว้ในพื้นที่กักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมั่นใจว่าจะไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อ โดยในวันนี้ได้มอบมอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ส่งรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานไปให้บริการที่ถนนข้าวสาร ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

“ขอยืนยันว่าสิ่งที่ประชาชนปฏิบัติอยู่ทำให้การแพร่เชื้ออยู่ในอัตราที่ต่ำมาก ขอให้ช่วยกันรักษาวินัย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง เราต้องอยู่กับโรคโควิด 19 จนกลายเป็นโรคประจำถิ่นที่อาการไม่รุนแรง ควบคุมโรคได้ ส่วนการรักษาเรามีเวชภัณฑ์ ยา บุคลากรรองรับได้ ประชาชนเป็นผู้สำคัญที่สุดในการดูแลป้องกันตัวเอง ลดการติดเชื้อ ป้องกันการแพร่เชื้อ ก้าวไปสู่การใช้ชีวิตแบบ New Normal เพื่อให้สามารถอยู่กับเชื้อนี้ได้อย่างปลอดภัยจนกว่าจะมีวัคซีน” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับมอบหมายให้นำตัวอย่างเชื้อของผู้ต้องขังที่ตรวจพบไปถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นสายพันธุ์ใด เป็นสายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์จีหรือไม่ ซึ่งต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการถอดรหัสทางพันธุกรรม และร่วมกับกรมควบคุมโรค ตรวจเชื้อเพิ่มเติมกรณีที่ประชาชนในพื้นที่สงสัย โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบบทบุรี โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือสายด่วน 1422 ทราบผลตรวจได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

ด้านนายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีมติให้ดำเนินการ 4 ข้อ คือ1.ให้ปิดร้านอาหารแห่งนี้ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 - 6 กันยายน 2563 และทำความสะอาดพื้นที่ โดยทีมบูรณาการระหว่างกระทรวงสาธารณสุข มหาดไทย ท้องถิ่น และอสม. 2.ติดตามพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงรวมถึงแขกที่มารับบริการ รวม 23 คน ขณะนี้ติดตามได้ 16 คนกักตัวอยู่ที่ที่โรงพยาบาลบางกรวย 2 ผลตรวจเชื้อจะทราบในระยะต่อไป ส่วนอีก 7 คนอยู่ระหว่างการติดตาม 3.ผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านของ 23 คนนี้ ให้กักตัวที่บ้าน โดยมีอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และ 4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สงสัยหรือมีความกังวลว่าจะสัมผัสกับดีเจคนนี้ในช่วงเวลาวันที่ 21 และ 23 สิงหาคมให้มาตรวจได้ตามสิทธิ์ฟรีที่โรงพยาบาลบางกรวย 2

*************************************** 4 กันยายน 2563

04/09/2020
วันที่ 4 กันยายน 2563 ทีมบูรณาการควบคุมโรค จ.นนทบุรี ลงพื้นที่ร้านสามวันสองคืน พระราม 5 ซึ่งมีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ฉบับท...
04/09/2020

วันที่ 4 กันยายน 2563 ทีมบูรณาการควบคุมโรค จ.นนทบุรี ลงพื้นที่ร้านสามวันสองคืน พระราม 5 ซึ่งมีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ 19 ให้ปิดชั่วคราวเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 4-6 กันยายน 2563 เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ทั้งบริเวณภายใน ภายนอกร้าน และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๙) ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและผ่อนปรนคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส...
03/09/2020

เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๙) ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและผ่อนปรนคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วนภายใต้ข้อกำหนด ออกความตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรการของจังหวัดนนทบุรีต่อกรณีผู้ต้องขังรายใหม่ที่ติดเชื้อ COVID-19

จากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ติดเชื้อทำงาน ณ ร้านสามวันสองคืน สาขาพระราม 5 ในวันที่ 21 และ 23 สิงหาคม 2563

ทางจังหวัดฯ จึงมีมาตราการสำคัญ ดังนี้
1. ปิดร้านเป็นเวลา 3 วัน
2.ให้พนักงานกักตัว
3. ให้ครอบครัวพนักงานกักตัว
4. ผู้สัมผัสใกล้ชิดให้ไปคัดกรองโรคได้ที่โรงพยาบาลบางกรวย 2

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 20.00 น. ดร.สุจินต์   ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวั...
03/09/2020

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 20.00 น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 33/2563 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 3 ก.ย. 2563 เวลา 17.25 น. กระทรวงสาธารณสุข แถลงกรณีพบผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิดว่า ทราบข้อมูล 2 ก.ย. โดยตรวจพบระห...
03/09/2020

วันที่ 3 ก.ย. 2563 เวลา 17.25 น. กระทรวงสาธารณสุข แถลงกรณีพบผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิดว่า ทราบข้อมูล 2 ก.ย. โดยตรวจพบระหว่างอยู่ในแดนแรกรับ ในช่วงการกักตัว 14 วัน ก่อนแยกเข้าแดน

- อาศัยกับครอบครัวที่คอนโดบ้านสวนธน บางมด ในครอบครัวมีสัมผัสเสี่ยงสูง 5 คน แยกกักกัน
- ทำงานที่ร้านสามวันสองคืนเป็นดีเจ ทำงาน 2 สาขา คือ สาขาพระราม 3 กับพระราม 5
- ผู้สัมผัสวันที่ขึ้นศาล 20 คน ทั้งทนายความ เจ้าหน้าที่เรือนจำ นักโทษที่ร่วมตัดสินคดี และที่ขึ้นรถคันเดียวกัน
- เรือนจำมีการแยกกักผู้ต้องขังแรกรับ 34 คน มีการตรวจทั้งหมดแล้ว ไม่พบการติดเชื้อ
- นอกจากนั้นยังมีผู้สัมผัส อาสาสมัครนักโทษ 2 คนและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อรายนี้ เป็นการติดเชื้อรายแรกในประเทศหลังผ่านมาครบ 100 วัน

สำหรับการติดเชื้อในประเทศหลังผ่าน 100 วัน อยู่ระหว่างการสอบสวนรายละเอียด โดยนอกจากบ้านและร้านทั้ง 2 แห่งแล้ว มีการทำงานที่ถนนข้าวสารอีกแห่งด้วย ขณะเดียวกันต้องตรวจสอบคนใกล้ชิดด้วย

ผู้ที่ติดเชื้อรายนี้เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด เดินทางมาฟังคำตัดสินชั้นอุทธรณ์ และถูกจำคุก 2 ปี

03/09/2020
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี 📢 วันที่ 3 กันยายน 2563 🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม 🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 115📌 สรุป 🔹ป...
03/09/2020

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี
📢 วันที่ 3 กันยายน 2563
🔹ไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม
🔹ต่อเนื่องเป็นวันที่ 115
📌 สรุป
🔹ป่วยยืนยันสะสม 116 คน
🔹รักษาหาย 114 คน (100%)
🔹เสียชีวิตสะสม 2 คน
🔹อยู่ในโรงพยาบาล 0 คน
😷 ผู้ป่วยเข้าข่ายโควิด19
🔹รายใหม่วันนี้ 3 คน
🔹รวมสะสม 8,371 คน

ที่อยู่

Moo 8 Rattanathibet Rd
Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

+6629503071

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด