ประหยัดไฟฟ้า

ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดค่าไฟฟ้า หมู่บ้านจัดสรรที่ค่าไฟฟ้าแพง สนใจติดต่อเราได้

เปิดเหมือนปกติ

จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร ประสบการณ์ในการจดทะเบียนจัดสรรอย่างมืออาชีพบริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด รับจดทะเบียนหมู...
18/08/2020
รับดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้าน บริหารอาคารชุด ผู้จัดการน

จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร ประสบการณ์ในการจดทะเบียนจัดสรรอย่างมืออาชีพ
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร และรับบริหารหมู่บ้าน การดำเนินงานของบริษัท มี ดังต่อไปนี้
1. ขายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น น้ำยาทำความสะอาด
2. รับบำบัดน้ำเสีย- กำจัดกลิ่นเหม็น- ลดค่าบีโอดี- สลายไขมัน- บำบัดน้ำเสีย
3. เป็นที่ปรึกษาในการบำบัดน้ำเสีย ค่าบีโอดีเกินค่ามาตรฐาน
4. จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
- รับจัดประชุมใหญ่หมู่บ้านจัดสรร
- รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร และกรรมการหมู่บ้าน
5. จดทะเบียน อาคารชุด และ นิติบุคคลอาคารชุด
- รับจดทะเบียนอาคารชุด ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และกรรมการ
- รับจัดประชุมใหญ่อาคารชุด
6. บริหารจัดการ อาคารชุด
7. บริหารจัดการ หมู่บ้านจัดสรร
8. ปรึกษาปัญหากฎหมาย
9. รับจัดสวน ตัดต้นไม้ใหญ่
10. รับกวาดถนน
ติดต่อ
บริษัท ไทยไบโอ คลีน จำกัด รับบำบัดน้ำเสีย และแก้ไขปัญหาน้ำทิ้งที่มีปัญหา
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร และบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด และอื่น ๆ
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์
บริหาร จดทะเบียนหมู่บ้าน จดทะเบียนอาคารชุด 082-439-8227
บำบัดน้ำเสีย 061-820-8142
หมู่บ้านวิสตาปาร์ค 89/15 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
www.prakit.net Email : [email protected]

จดทะเบียนหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรร จดทะเบียนกรรมการหมู่บ้าน จดทะเบียนกรรมการอาคารชุด จดทะเบียนผู้จัดการนิ...

บำบัดน้ำเสีย BOD บีโอดี เกินค่ามาตรฐาน กรมควบคุมมลพิษผลิตมาจากเชื้อจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ มีจำนวนหลายพันล้านตัว มีก...
16/08/2020
รับดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้าน บริหารอาคารชุด ผู้จัดการน

บำบัดน้ำเสีย BOD บีโอดี เกินค่ามาตรฐาน กรมควบคุมมลพิษ
ผลิตมาจากเชื้อจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ มีจำนวนหลายพันล้านตัว มีกลุ่มจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายโปรตีน ย่อยสลายไขมัน ย่อยสลายคาร์โบโฮเดรด และสลายเซลลูโลส เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศ Anaerobic Bacteria กลุ่ม Bacillus subtilis, Bacillus mesentericus, Pediococcus , Steptococcus fecalis, Candida utilis, Saccharomyces cerevisiae จุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ ที่คัดเลือกสายพันธุ์ มีดังนี้
1. กลุ่มยีสต์ (Yeasts)
2. กลุ่มผลิตกรดแลคติก (Lactic Acid Bacteria)
3. กลุ่มสังเคราะห์แสงผลิตออกซิเจน (Photosynthetic Bacteria)
4. กลุ่มบาซิลลัส (Bacillus Bacteria)
บำบัดน้ำเสีย BOD บีโอดี เกินค่ามาตรฐาน กรมควบคุมมลพิษ
ติดต่อ
นายประกิตกาญจนาโกวิทย์ บำบัดน้ำเสีย 061-820-8142
บริษัท ไทยไบโอ คลีน จำกัด รับบำบัดน้ำเสีย
หมู่บ้านวิสตาปาร์ค 89/15 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
www.prakit.net Email : [email protected]

จดทะเบียนหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรร จดทะเบียนกรรมการหมู่บ้าน จดทะเบียนกรรมการอาคารชุด จดทะเบียนผู้จัดการนิ...

ลดค่าบีโอดี  SMT001 ผลิตภัณฑ์ชีวภาพชนิดผงวัตถุประสงค์        เพื่อให้การบำบัดน้ำเสีย ลดค่าบีโอดี กำจัดกลิ่นเหม็นเป็นไปทั...
21/10/2019
รับกำจัดกลิ่นเหม็น บำบัดน้ำเสีย ลดค่าบีโอดี เพื่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม

ลดค่าบีโอดี SMT001 ผลิตภัณฑ์ชีวภาพชนิดผง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบำบัดน้ำเสีย ลดค่าบีโอดี กำจัดกลิ่นเหม็นเป็นไปทั่วทั้งประเทศไม่จำกัดระยะทาง สถานที่ จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ หัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดผง นำไปผสมกับกากน้ำตาลในท้องถิ่นเพื่อเป็นการลดต้นทุนให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม
เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพชนิดผง SMT001 ผลิตมาจากเชื้อจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ มีจำนวนหลายพันล้านตัว มีกลุ่มจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายโปรตีน ย่อยสลายไขมัน ย่อยสลายคาร์โบโฮเดรต และสลายเซลลูโลส เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศ Anaerobic Bacteria กลุ่ม Bacillus subtilis, Bacillus mesentericus, Pediococcus , Steptococcusfecalis, Candida utilis, Saccharomyces cerevisiae
จุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ ที่คัดเลือกสายพันธุ์ มีดังนี้
1. กลุ่มยีสต์ (Yeasts)
2. กลุ่มผลิตกรดแลคติก (Lactic Acid Bacteria)
3. กลุ่มสังเคราะห์แสงผลิตออกซิเจน (Photosynthetic Bacteria)
4. กลุ่มบาซิลลัส (Bacillus Bacteria)
ติดต่อ
บริษัท ไทยไบโอ คลีน จำกัด เป็นบริษัทรับบำบัดน้ำเสีย
อาจารย์ประกิตกาญจนาโกวิทย์ บำบัดน้ำเสีย 082-7474-210
หมู่บ้านวิสตาปาร์ค 89/15 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
http://www.prakit.net/smt001.html
Email : [email protected]

รับดำเนินการกำจัดกลิ่นเหม็น บำบัดน้ำเสีย สลายไขมัน ลดค่าบีโอดี ด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล.....

จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร เพื่อให้มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายบริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด รับจดทะเบียนหมู่บ้านจั...
17/10/2019
รับดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้าน บริหารอาคารชุด ผู้จัดการน

จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร เพื่อให้มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร และรับบริหารหมู่บ้าน การดำเนินงานของบริษัท มี ดังต่อไปนี้
1. จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
- รับจัดประชุมใหญ่หมู่บ้านจัดสรร
- รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร และกรรมการหมู่บ้าน
2. จดทะเบียน อาคารชุด และ นิติบุคคลอาคารชุด
- รับจดทะเบียนอาคารชุด ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และกรรมการ
- รับจัดประชุมใหญ่อาคารชุด
3. ขายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น น้ำยาทำความสะอาด
4. รับบำบัดน้ำเสีย- กำจัดกลิ่นเหม็น- ลดค่าบีโอดี- สลายไขมัน- บำบัดน้ำเสีย
5. เป็นที่ปรึกษาในการบำบัดน้ำเสีย ค่าบีโอดีเกินค่ามาตรฐาน
6. บริหารจัดการ อาคารชุด
7. บริหารจัดการ หมู่บ้านจัดสรร
8. ปรึกษาปัญหากฎหมาย
9. รับจัดสวน ตัดต้นไม้ใหญ่
10. รับกวาดถนน
ติดต่อ
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์ 098-375-3263
หมู่บ้านวิสตาปาร์ค
บ้านเลขที่ 89/15 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
http://www.prakit.net/
Email : [email protected]

จดทะเบียนหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรร จดทะเบียนกรรมการหมู่บ้าน จดทะเบียนกรรมการอาคารชุด จดทะเบียนผู้จัดการนิ...

บีโอดีเกินค่ามาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ จุลินทรีย์ SMT ช่วยได้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพชนิดน้ำ จุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ ที่คัดเลือกสาย...
14/10/2019
รับดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้าน บริหารอาคารชุด ผู้จัดการน

บีโอดีเกินค่ามาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ จุลินทรีย์ SMT ช่วยได้
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพชนิดน้ำ จุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ ที่คัดเลือกสายพันธุ์ มีดังนี้
1. กลุ่มยีสต์ (Yeasts)
2. กลุ่มผลิตกรดแลคติก (Lactic Acid Bacteria)
3. กลุ่มสังเคราะห์แสงผลิตออกซิเจน (Photosynthetic Bacteria)
4. กลุ่มบาซิลลัส (Bacillus Bacteria)
บริษัท ไทยไบโอ คลีน จำกัด เป็นบริษัทรับบำบัดน้ำเสีย
นายประกิตกาญจนาโกวิทย์ บำบัดน้ำเสีย 082-7474-210
หมู่บ้านวิสตาปาร์ค 89/15 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
www.prakit.net Email : [email protected]

จดทะเบียนหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรร จดทะเบียนกรรมการหมู่บ้าน จดทะเบียนกรรมการอาคารชุด จดทะเบียนผู้จัดการนิ...

จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร หลังปี พ.ศ.2543 บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร และรับบริหารหมู...
10/10/2019
รับดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้าน บริหารอาคารชุด ผู้จัดการน

จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร หลังปี พ.ศ.2543
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร และรับบริหารหมู่บ้าน การดำเนินงานของบริษัท มี ดังต่อไปนี้
1. จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
- รับจัดประชุมใหญ่หมู่บ้านจัดสรร
- รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร และกรรมการหมู่บ้าน
2. จดทะเบียน อาคารชุด และ นิติบุคคลอาคารชุด
- รับจดทะเบียนอาคารชุด ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และกรรมการ
- รับจัดประชุมใหญ่อาคารชุด
3. รับบำบัดน้ำเสีย- กำจัดกลิ่นเหม็น- ลดค่าบีโอดี- สลายไขมัน- บำบัดน้ำเสีย
4. เป็นที่ปรึกษาในการบำบัดน้ำเสีย ค่าบีโอดีเกินค่ามาตรฐาน
5. ขายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น น้ำยาทำความสะอาด
6. บริหารจัดการ อาคารชุด
7. บริหารจัดการ หมู่บ้านจัดสรร
8. ปรึกษาปัญหากฎหมาย
9. รับจัดสวน ตัดต้นไม้ใหญ่
10. รับกวาดถนน
ติดต่อ
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์ 098-375-3263
หมู่บ้านวิสตาปาร์ค
บ้านเลขที่ 89/15 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
http://www.prakit.net/
Email : [email protected]

จดทะเบียนหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรร จดทะเบียนกรรมการหมู่บ้าน จดทะเบียนกรรมการอาคารชุด จดทะเบียนผู้จัดการนิ...

บำบัดน้ำเสีย บีโอดีเกินค่ามาตรฐานกรมควบคุมมลพิษผลิตภัณฑ์ชีวภาพชนิดน้ำ  ผลิตมาจากเชื้อจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ มีจำนวน...
09/10/2019
รับดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้าน บริหารอาคารชุด ผู้จัดการน

บำบัดน้ำเสีย บีโอดีเกินค่ามาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพชนิดน้ำ ผลิตมาจากเชื้อจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ มีจำนวนหลายพันล้านตัว มีกลุ่มจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายโปรตีน ย่อยสลายไขมัน ย่อยสลายคาร์โบโฮเดรด และสลายเซลลูโลส เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศ Anaerobic Bacteria กลุ่ม Bacillus subtilis, Bacillus mesentericus, Pediococcus , Steptococcus fecalis, Candida utilis, Saccharomyces cerevisiae จุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ ที่คัดเลือกสายพันธุ์ มีดังนี้
1. กลุ่มยีสต์ (Yeasts)
2. กลุ่มผลิตกรดแลคติก (Lactic Acid Bacteria)
3. กลุ่มสังเคราะห์แสงผลิตออกซิเจน (Photosynthetic Bacteria)
4. กลุ่มบาซิลลัส (Bacillus Bacteria)
ปัญหา บีโอดี กลิ่นเหม็น การสลายไขมันในบ่อบำบัดน้ำเสีย
ติดต่อ
นายประกิตกาญจนาโกวิทย์ บำบัดน้ำเสีย 082-7474-210
บริษัท ไทยไบโอ คลีน จำกัด เป็นบริษัทรับบำบัดน้ำเสีย
หมู่บ้านวิสตาปาร์ค 89/15 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
www.prakit.net Email : [email protected]

จดทะเบียนหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรร จดทะเบียนกรรมการหมู่บ้าน จดทะเบียนกรรมการอาคารชุด จดทะเบียนผู้จัดการนิ...

06/10/2019
404 Not Found

รับปรึกษาปัญหากฎหมาย อาญา แพ่งแรงงาน ภาษีอากร ศุลกากร Global Legal Limited บริษัทโกลบอลลีกัล จำกัด ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น1. ด้านนิติบุคคลหมูบ้านจัดสรร และนิติบุคคลอาคารชุด2. ให้คำปรึกษาแนะแนวทางแก้ไขให้กับลูกหนี้ให้ได้ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างถูกทางโดยมีขอบข่ายในการให้คำปรึกษาดังนี้2.1 รับเป็นทนายความแก้ต่างในชั้นศาล เกี่ยวกับคดีหนี้สินทุกประเภท และคดีอื่น ๆ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา2.2 แก้ปัญหาในกรณี ลูกหนี้ถูกบังคับคดี หรือ ถูกยึด/ถูกอายัดทรัพย์ (ขายทอดตลาด)2.3 รับเป็นตัวแทนเข้าไปเจรจากับสถาบันการเงินแทนลูกหนี้2.4 ทำนิติกรรมสัญญาทุกประเภท5.5 รับเป็นตัวแทนซื้อ - ขายอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ2.6 จดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด2.7 จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตาม พ.ร.บ.ทีดินฉบับใหม่ 2.8 รับว่าความคดีต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักรติดต่อบริษัทโกลบอลลีกัล จำกัด Global Legal Limitedนายประกิตกาญจนาโกวิทย์ มือถือ 098-375-3263หมู่บ้านวิสตาปาร์ค บ้านเลขที่ 89/15 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120http://www.prakit.net/Email : [email protected]

จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร ตามกฎหมายใหม่สำหรับหมู่บ้านที่สร้างหลังปี 2543บริษัทบริหารจัดการทรัพย์สิน ในเครือ Thai Asset Gro...
05/10/2019
รับดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้าน บริหารอาคารชุด ผู้จัดการน

จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร ตามกฎหมายใหม่สำหรับหมู่บ้านที่สร้างหลังปี 2543
บริษัทบริหารจัดการทรัพย์สิน ในเครือ Thai Asset Group การดำเนินการ ดังนี้
1. จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
- รับจัดประชุมใหญ่หมู่บ้านจัดสรร
- รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร และกรรมการหมู่บ้าน
2. จดทะเบียน อาคารชุด และนิติบุคคลอาคารชุด
- รับจดทะเบียนอาคารชุด ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และกรรมการ
- รับจัดประชุมใหญ่อาคารชุด
3. เป็นที่ปรึกษาในการบำบัดน้ำเสีย ค่าบีโอดีเกินค่ามาตรฐาน
4. ขายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น น้ำยาทำความสะอาด
5. รับบำบัดน้ำเสีย- กำจัดกลิ่นเหม็น- ลดค่าบีโอดี- สลายไขมัน- บำบัดน้ำเสีย
6. ปรึกษาปัญหากฎหมาย
7. บริหารจัดการ อาคารชุด
8. บริหารจัดการ หมู่บ้านจัดสรร
9. รับจัดสวน ตัดต้นไม้ใหญ่
10. รับกวาดถนน ฯลฯ
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
นายประกิตกาญจนาโกวิทย์ มือถือ 098-375-3263
บริหาร จดทะเบียนหมู่บ้าน และจดทะเบียนอาคารชุด
หมู่บ้านวิสตาปาร์ค 89/15 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
www.prakit.net Email : [email protected]

จดทะเบียนหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรร จดทะเบียนกรรมการหมู่บ้าน จดทะเบียนกรรมการอาคารชุด จดทะเบียนผู้จัดการนิ...

หมู่บ้านประเภท ก และ ข หากมีปัญหาค่าบีโอดีเกินค่ามาตรฐานกรมควบคุมมลพิษผู้เชี่ยวชาญการใช้จุลินทรีย์ชั้นนำของเมืองไทย จุลิ...
03/10/2019
รับดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้าน บริหารอาคารชุด ผู้จัดการน

หมู่บ้านประเภท ก และ ข หากมีปัญหาค่าบีโอดีเกินค่ามาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ
ผู้เชี่ยวชาญการใช้จุลินทรีย์ชั้นนำของเมืองไทย จุลินทรีย์ SMT มีความสามารถลดค่า BOD ให้ได้ค่ามาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ
จุลินทรีย์ SMT ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 4 สายพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. ยีสต์พิเชียเมมบราลีเชียน
2. แบคทีเรีย แลคโตบาซิลัสเพอเมนตัม
3. แบคทีเรียบาซิลัส ซับทีลิสเป็นแบคทีเรีย
4. แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โพรทีเอส
บำบัดน้ำเสีย ด้วยจุลินทรีย์ SMT ลดค่าบีโอดี
ทำให้น้ำเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็นมีคุณภาพดีขึ้นหลังจากการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์SMT เนื่องจากจุลินทรีย์SMT ได้ดำเนินกิจกรรมในการกำจัดวัสดุต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำโดยการย่อยสลายไขมัน โปรตีน เศษอาหาร และเศษพืช ปฏิกิริยาในการย่อยสลายของจุลินทรีย์SMT สามารถดำเนินกิจกรรมได้ในสภาพที่มีออกซิเจนและมีออกซิเจนต่ำ และสามารถยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียลดลงซึ่งมีผลต่อกระบวนการเน่าเสียและกลิ่นเหม็นลดลง
ติดต่อ
บริษัท ไทยไบโอ คลีน จำกัด
นายประกิตกาญจนาโกวิทย์ มือถือบำบัดน้ำเสีย 082-7474-210
หมู่บ้านธนาภิรมย์ ศรีนครินทร์-วงแหวน
บ้านเลขที่ 98/250 ซอย 16 ตำบลบางเมืองใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
http://www.prakit.net/ Email : [email protected]

จดทะเบียนหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรร จดทะเบียนกรรมการหมู่บ้าน จดทะเบียนกรรมการอาคารชุด จดทะเบียนผู้จัดการนิ...

บำบัดน้ำเสีย ลดค่าบีโอดีเกินค่ามาตรฐานกรมควบคุมมลพิษสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ เมื่อมีผู้พักอาศัยอยู่จำนวนมากสาเหตุ มาจากของเ...
30/09/2019
รับดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้าน บริหารอาคารชุด ผู้จัดการน

บำบัดน้ำเสีย ลดค่าบีโอดีเกินค่ามาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ
สิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ เมื่อมีผู้พักอาศัยอยู่จำนวนมาก
สาเหตุ มาจากของเสียที่สะสมกันอยู่ในบ่อเกรอะ และ บ่อไขมัน เป็นเวลานานเกิดการหมักหมม เชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร ไม่สามารถย่อยสลายได้ทันกับของเสียที่เกิดขึ้น ทำให้การย่อยสลายไม่สมบูรณ์ จึงมีสารอินทรีย์ตกค้างในน้ำทิ้ง ทำให้ค่าบีโอดีเกินค่ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ SMT
แก้ปัญหา ค่าบีโอดี และกลิ่นเหม็น
ติดต่อ
บริษัท ไทยไบโอ คลีน จำกัด เป็นบริษัทรับบำบัดน้ำเสีย
อาจารย์ประกิตกาญจนาโกวิทย์ บำบัดน้ำเสีย 082-7474-210
หมู่บ้านวิสตาปาร์ค 89/15 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
www.prakit.net Email : [email protected]

จดทะเบียนหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรร จดทะเบียนกรรมการหมู่บ้าน จดทะเบียนกรรมการอาคารชุด จดทะเบียนผู้จัดการนิ...

จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร ตามกฎหมายใหม่ล่าสุด เป็นบริษัทในกลุ่ม Thai Asset Group การดำเนินงานของบริษัท มี ดังต่อไปนี้1. จด...
28/09/2019
รับดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้าน บริหารอาคารชุด ผู้จัดการน

จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร ตามกฎหมายใหม่ล่าสุด เป็นบริษัทในกลุ่ม Thai Asset Group
การดำเนินงานของบริษัท มี ดังต่อไปนี้
1. จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
- รับจัดประชุมใหญ่หมู่บ้านจัดสรร
- รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร และกรรมการหมู่บ้าน
2. จดทะเบียน อาคารชุด และ นิติบุคคลอาคารชุด
- รับจดทะเบียนอาคารชุด ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และกรรมการ
- รับจัดประชุมใหญ่อาคารชุด
3. บริหารจัดการ อาคารชุด
4. บริหารจัดการ หมู่บ้านจัดสรร
5. รับบำบัดน้ำเสีย- กำจัดกลิ่นเหม็น- ลดค่าบีโอดี- สลายไขมัน- บำบัดน้ำเสีย
6. เป็นที่ปรึกษาในการบำบัดน้ำเสีย ค่าบีโอดีเกินค่ามาตรฐาน
7. ขายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น น้ำยาทำความสะอาด
8. ปรึกษาปัญหากฎหมาย
9. รับจัดสวน ตัดต้นไม้ใหญ่
10. รับกวาดถนน
ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์ มือถือ 098-375-3263
หมู่บ้านวิสตาปาร์ค บ้านเลขที่ 89/15 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120 http://www.prakit.net/
Email : [email protected]

จดทะเบียนหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรร จดทะเบียนกรรมการหมู่บ้าน จดทะเบียนกรรมการอาคารชุด จดทะเบียนผู้จัดการนิ...

รับบำบัดน้ำเสีย ที่มีค่ามาตรฐานเกินค่ากรมควบคุมมลพิษสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่เมื่อมีผู้พักอาศัยอยู่จำนวนมากจะเกิดกลิ่นเหม็นข...
26/09/2019
รับดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้าน บริหารอาคารชุด ผู้จัดการน

รับบำบัดน้ำเสีย ที่มีค่ามาตรฐานเกินค่ากรมควบคุมมลพิษ
สิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่เมื่อมีผู้พักอาศัยอยู่จำนวนมากจะเกิดกลิ่นเหม็นขึ้นมาตามท่อระบายน้ำต่าง ๆ ทำให้การพักอาศัยอยู่ด้วยความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็น
สาเหตุ มาจากของเสียที่สะสมกันอยู่ในบ่อเกรอะ และ บ่อไขมัน เป็นเวลานานเกิดการหมักหมม เชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร ไม่สามารถย่อยสลายได้ทันกับของเสียที่เกิดขึ้น ทำให้การย่อยสลายไม่สมบูรณ์ จึงมีสารอินทรีย์ตกค้างในน้ำทิ้ง เป็นสาเหตุทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S) ส่งกลิ่นเหม็น ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ กำจัดกลิ่นบำบัดน้ำเสีย SMT
จุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ ที่คัดเลือกสายพันธุ์ มีดังนี้
1. กลุ่มยีสต์ (Yeasts)
2. กลุ่มผลิตกรดแลคติก (Lactic Acid Bacteria)
3. กลุ่มสังเคราะห์แสงผลิตออกซิเจน (Photosynthetic Bacteria)
4. กลุ่มบาซิลลัส (Bacillus Bacteria)
ติดต่อ
บริษัท ไทยไบโอ คลีน จำกัด เป็นบริษัทรับบำบัดน้ำเสีย
อาจารย์ประกิตกาญจนาโกวิทย์ บำบัดน้ำเสีย 082-7474-210
หมู่บ้านวิสตาปาร์ค 89/15 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
www.prakit.net Email : [email protected]

จดทะเบียนหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรร จดทะเบียนกรรมการหมู่บ้าน จดทะเบียนกรรมการอาคารชุด จดทะเบียนผู้จัดการนิ...

จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายใหม่สำหรับหมู่บ้าน หลัง พ.ศ.2543  ตาม กฎหมายใหม่ล่าสุดบริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้น...
19/06/2019
รับดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้าน บริหารอาคารชุด ผู้จัดการน

จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายใหม่สำหรับหมู่บ้าน หลัง พ.ศ.2543 ตาม กฎหมายใหม่ล่าสุด
บริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทบริหารจัดการทรัพย์สิน ในเครือ Thai Asset Group
การดำเนินการ ดังนี้
1.จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
- รับจัดประชุมใหญ่หมู่บ้านจัดสรร
- รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร และกรรมการหมู่บ้าน
2.จดทะเบียน อาคารชุด และนิติบุคคลอาคารชุด
- รับจดทะเบียนอาคารชุด ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และกรรมการ
- รับจัดประชุมใหญ่อาคารชุด
3.เป็นที่ปรึกษาในการบำบัดน้ำเสีย ค่าบีโอดีเกินค่ามาตรฐาน
4.ขายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น น้ำยาทำความสะอาด
5.รับบำบัดน้ำเสีย- กำจัดกลิ่นเหม็น- ลดค่าบีโอดี- สลายไขมัน- บำบัดน้ำเสีย
6.ปรึกษาปัญหากฎหมาย
7.รับจัดสวน ตัดต้นไม้ใหญ่
8.รับกวาดถนน
9.บริหารจัดการ อาคารชุด
10.บริหารจัดการ หมู่บ้านจัดสรร
ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด นายประกิต กาญจนาโกวิทย์ 0859692424
72/49 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
http://www.prakit.net/
http://www.thaimanage.com
Email : [email protected]

จดทะเบียนหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรร จดทะเบียนกรรมการหมู่บ้าน จดทะเบียนกรรมการอาคารชุด จดทะเบียนผู้จัดการนิ...

จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายใหม่สำหรับหมู่บ้าน ก่อน พ.ศ.2543  ตาม กฎหมายใหม่ล่าสุดบริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้น...
27/05/2019
รับดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้าน บริหารอาคารชุด ผู้จัดการน

จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายใหม่สำหรับหมู่บ้าน ก่อน พ.ศ.2543 ตาม กฎหมายใหม่ล่าสุด
บริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทบริหารจัดการทรัพย์สิน ในเครือ Thai Asset Group
การดำเนินการ ดังนี้
1.จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
- รับจัดประชุมใหญ่หมู่บ้านจัดสรร
- รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร และกรรมการหมู่บ้าน
2.จดทะเบียน อาคารชุด และนิติบุคคลอาคารชุด
- รับจดทะเบียนอาคารชุด ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และกรรมการ
- รับจัดประชุมใหญ่อาคารชุด
3.เป็นที่ปรึกษาในการบำบัดน้ำเสีย ค่าบีโอดีเกินค่ามาตรฐาน
4.ขายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น น้ำยาทำความสะอาด
5.รับบำบัดน้ำเสีย- กำจัดกลิ่นเหม็น- ลดค่าบีโอดี- สลายไขมัน- บำบัดน้ำเสีย
6.ปรึกษาปัญหากฎหมาย
7.รับจัดสวน ตัดต้นไม้ใหญ่
8.รับกวาดถนน
9.บริหารจัดการ อาคารชุด
10.บริหารจัดการ หมู่บ้านจัดสรร
ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด นายประกิต กาญจนาโกวิทย์ 0859692424
72/49 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
http://www.prakit.net/
http://www.thaimanage.com
Email : [email protected]

จดทะเบียนหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรร จดทะเบียนกรรมการหมู่บ้าน จดทะเบียนกรรมการอาคารชุด จดทะเบียนผู้จัดการนิ...

ที่อยู่

89/15 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
Pak Kret
11120

เบอร์โทรศัพท์

0859692424

เว็บไซต์

http://www.thaimanage.com/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประหยัดไฟฟ้าผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ