กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รวบรวมภาพกิจกรรมของกลุ่มสาระสังคมฯ และประกาศกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสาระสังคมฯค่ะ

เปิดเหมือนปกติ

02/11/2018

รับสมัครนางนพมาศประจำปี 2561
นักเรียนสามารถกรอกข้อมูลใน Google forms ได้เลยค่ะ

ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560มีกิจกรรม1.ประกวดนางนพมาศ2.ประกวดกระทง3.กิจกรรมอื่นๆในหัวข้องานวัดขอเชิญชวนนักเรียนและบุคลากร...
23/09/2017

ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560
มีกิจกรรม
1.ประกวดนางนพมาศ
2.ประกวดกระทง
3.กิจกรรมอื่นๆในหัวข้องานวัด
ขอเชิญชวนนักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมนะคะ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆสามารถติดต่อได้ที่คุณครูกลุ่มสาระฯสังคมได้ทุกท่านค่ะ
cr...รูปภาพและฝีมือการตกแต่งจากนายชยธร ม.5/4 ขอบคุณมากๆค่ะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย มาสมัครออดิชั่นแข่งขันร้องเพลงคุณธรรมเนื...
04/09/2017

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย มาสมัครออดิชั่นแข่งขันร้องเพลงคุณธรรมเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2560 ค่ะ รายละเอียดในภาพนะคะ
นักเรียนคนใดสนใจติดต่อคุณครูเสาวนีย์ คุณครูพลากรหรือคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมได้ทุกท่านเลยค่ะ มาสมัครกันเยอะๆนะคะ

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการทางสังคมศึกษา งานสังคมปริทรรศน์ ประจำปี 2560
01/08/2017

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการทางสังคมศึกษา งานสังคมปริทรรศน์ ประจำปี 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีขอเชิญชวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาป...
13/07/2017

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ขอเชิญชวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
เข้าร่วมแข่งขันรายการดังต่อไปนี้
1.มารยาทไทย แข่งเป็นทีม ทีมละ 2 คน ชาย - หญิง
2.สวดมนต์สรภัญญะ แข่งเป็นทีม แบ่งเป็นทีมชาย หรือทีมหญิงทีมละ 5 คน
3.ตอบปัญหาสังคม แข่งเป็นทีม ทีมละ 2 คน
4.ตอบปัญหาอาเซียน แข่งเป็นทีม ทีมละ 2 คน
เริ่มสมัครได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมทุกท่านค่ะ

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
31/01/2017

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

ขอเชิญ...เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมสัญจรเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เรื่อง “น้ำพระราชหฤทัยจากฟ้าสู่ดิน”
วันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ จังหวัดเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์

สมัคร/ติดต่อสอบถาม
กลุ่มประวัติศาสตร์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
โทร. ๐๒ – ๔๔๖ – ๘๐๔๐ – ๕ ต่อ ๓๐๐๔

รับสมัครถึงวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
หมายเหตุ : รับสมัครจำนวนจำกัด
ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครหากมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เต็มจำนวน

ผู้จัดงานจะพิจารณารับสมัครครู อาจารย์ เป็นลำดับแรก ๆ
และบุคคลทั่วไป ตามลำดับ
และจะยืนยันการรับสมัครโดยการติดต่อกลับทางโทรศัพท์เท่านั้น

ใครสนใจติดต่อที่ห้องสังคมนะคะ
19/12/2016

ใครสนใจติดต่อที่ห้องสังคมนะคะ

#ตอบปัญหาแฟนพันธ์ุแท้ประวัติศาสตร์อยุธยา
..........................
ระดับมัธยม แข่งขันวันที่ 16 มกราคม 60 เวลา 12.30 น.
ระดับประถม แข่งขัน วันที่ 17 มกราคม 60 เวลา 08.30 น.
.... ส่งได้ระดับละไม่เกิน 2 ทีมๆละ 3 คน : โรงเรียน

@ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ
@ รางวัลรองชนะเลิศ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
@ รางวัลรองชนะเลิศ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมโล่
..."ผู้เข้าแข่งร่วม / โรงเรียน / ครู.. จะได้รับเกียรติบัตรทุกคน"

# ต้องการใบสมัครหรือหนังสือเชิญ โปรดโทรที่เบอร์คณะ
# หรือสอบถามข้อมูล โทร 087-0088119 อ.ปิยะ
# สมัครได้ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

#ร่วมด้วยช่วยแชร์

26/09/2016
www.skn.ac.th

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสังคมศึกษา งบ อบจ. 1 อัตราค่http://www.skn.ac.th/obec/web1/file_editor/skn(1).pdf

http://www.skn.ac.th/obec/web1/file_editor/skn(1).pdf

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี's cover photo
03/08/2016

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี's cover photo

03/08/2016

ประชาสัมพันธ์แข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในงานสังคมปริทรรศน์
ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียดการแข่งขันดังนี้
1. การแข่งขันทักษะวิชาการ 5 สาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา/หน้าที่พลเมือง/เศรษฐศาสตร์/ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์)
วันรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 - วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559
สถานที่รับสมัคร
สมัครได้ที่ครูกลุ่มสาระสังคมฯหรือสมัครได้ที่ห้องพักครูสังคมศึกษา
อาคาร สธ.2 ห้อง 2301 - 2302
สถานที่แข่งขัน
ห้องโสตทัศนศึกษาในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559
2. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
วันรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 - วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559
สถานที่รับสมัคร
สมัครได้ที่ครูกลุ่มสาระสังคมฯหรือสมัครได้ที่ห้องพักครูสังคมศึกษา
อาคาร สธ.2 ห้อง 2301 - 2302
3. การแข่งขันมารยาทไทย
วันรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 - วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559
สถานที่รับสมัคร
สมัครได้ที่ครูกลุ่มสาระสังคมฯหรือสมัครได้ที่ห้องพักครูสังคมศึกษา
อาคาร สธ.2 ห้อง 2301 - 2302
สถานที่แข่งขันและวันแข่งขัน
ห้องศูนย์สังคมศึกษา อาคารสธ.2 ห้อง 2308 และ ห้อง 2309
แข่งขันวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎค่ะ
21/07/2016

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎค่ะ

ภาพกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2559 ค่ะ
08/07/2016

ภาพกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2559 ค่ะ

ผโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ รายละเอียดในเว็ปไซต์ของโรงเรียนค่ะ
19/05/2016
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ผโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ รายละเอียดในเว็ปไซต์ของโรงเรียนค่ะ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี "ลูกสวนนนท์ เป็นคนดี มีคุณธรรม นำวิชาการ สู่มาตรฐานสากล"

17/05/2016

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559
ทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
และกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้นทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะ

18/11/2015
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

กำหนดการซ้อมใหญ่นางนพมาศค่ะ ซ้อมตรงเวทีบริเวณลานอเนกประสงค์นะคะ

กำหนดการซ้อมใหญ่ผู้เข้าประกวดนางนพมาศ
ซ้อมใหญ่ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ในคาบชุมนุม ขอให้ผู้เข้าประกวดเตรียมรองเท้าที่จะสวมใส่ในวันจริงมา ในวันและเวลาทำหนดด้วยค่ะ

18/11/2015

กำหนดการซ้อมใหญ่ผู้เข้าประกวดนางนพมาศ
ซ้อมใหญ่ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ในคาบชุมนุม ขอให้ผู้เข้าประกวดเตรียมรองเท้าที่จะสวมใส่ในวันจริงมา ในวันและเวลาทำหนดด้วยค่ะ

รับสมัครนร.เพื่อสอบแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิค ปี 2558 - 2559
27/10/2015

รับสมัครนร.เพื่อสอบแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิค ปี 2558 - 2559

ทอผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2558 (1)
30/08/2015

ทอผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2558 (1)

26/08/2015

รู้ไว้ใช่ว่า...ฤดูกาลเกิดจากการที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ พื้นที่บริเวณต่างๆของโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน ทำให้มีฤดูกาลแตกต่างกันค่ะ ขั้วโลกเหนือช่วงวันที่ 21-22 มิถุนายนจะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ทั้งวัน ตรงกันข้ามขัวโลกใต้ในช่วงเวลาเดียวกันก็จะมืดทั้งวัน แต่วันที่ 21-22 ธันวาขั้วโลกใต้จะสว่างทั้งวัน ขั้วโลกเหนือจะมืดทั้งวันแทนค่ะ ส่วนประเทศที่อยู่ละติจูดต่ำ(อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร)อย่างประเทศไทย โอกาสในการได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ตลอดทั้งปีไม่ค่อยแตกต่างกัน ทำให้มีฤดูแค่ 2 - 3 ฤดูค่ะ :)

26/08/2015

ประชาสัมพันธ์ถึงนร.ที่ชนะการแข่งทักษะวิชาการและมารยาทไทย ในงานสัปดาห์สังคมปริทรรศน์นะคะ พรุ่งนี้รายงานตัวรับเกียรติบัตรและเงินรางวัลตรงด้านข้างลานอเนกฯ ฝั่งโรงอาหารตอน 7.00 น. นะคะ
กรุณาแต่งกายด้วยชุดนักเรียนนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินค่ะ รางวัลเพียบ!สมัครและสอบรอบคัดเลือกภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ก่อน 9.00 น.
26/08/2015

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินค่ะ รางวัลเพียบ!
สมัครและสอบรอบคัดเลือกภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ก่อน 9.00 น.

24/08/2015

ใครสนใจในเรื่องของกฎหมาย ครูแป้งคนสวยมีเปิดติวกฎหมายฟรีโดยวิทยากรจากภายนอกฟรีนะคะ รายละเอียดติดต่อครูแป้งที่ตึก สธ.1เลยนะคะ :) ใครสนใจไปลองดูก่อนก็ได้นะคะ เพราะกฎหมายอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดค่ะ

Photos from กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี's post
24/08/2015

Photos from กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี's post

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
24/08/2015

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย

ประกาศผลกิจกรรมแข่งขันทักษะสังคมฯ ในงานสัปดาห์สังคมปริทรรศน์ 1 ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะคะ ส่วนคนที่ไม่ชนะก็ขอให้พยายามต่อปีห...
24/08/2015

ประกาศผลกิจกรรมแข่งขันทักษะสังคมฯ ในงานสัปดาห์สังคมปริทรรศน์ 1 ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะคะ ส่วนคนที่ไม่ชนะก็ขอให้พยายามต่อปีหน้าค่ะ ;) สาระประวัติศาสตร์กับมารยาทจะประกาศช่วงบ่ายนะคะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
24/08/2015

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ประกาศผลกิจกรรมแข่งขันทักษะสังคมศึกษา งานสัปดาห์สังคมปริทรรศน์ค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะด้วยนะคะ ส่วนผู้ที่ไม่ชนะก็อ...
24/08/2015

ประกาศผลกิจกรรมแข่งขันทักษะสังคมศึกษา งานสัปดาห์สังคมปริทรรศน์ค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะด้วยนะคะ ส่วนผู้ที่ไม่ชนะก็อย่าเพิ่งท้อนะคะ ปีหน้าสู้ใหม่ค่ะ ;)

กิจกรรมการเรียนการสอน
23/08/2015

กิจกรรมการเรียนการสอน

ที่อยู่

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
Pak Kret
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Pak Kret บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด