มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมบริจาค เงิน สิ่งของอุปโภค-บริโภค Nonprofit Organization
(45)

ขอขอบคุณ “คุณประสงค์ กิตติรัตนวิวัฒน์” สมทบทุนค่าอาหารมื้อกลางวัน สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯวันพุธที่ 28 ก...
28/02/2024

ขอขอบคุณ “คุณประสงค์ กิตติรัตนวิวัฒน์” สมทบทุนค่าอาหารมื้อกลางวัน สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี
#แอดมินไนซ์

ขอขอบคุณ “คุณแดนนี่” สมทบทุนค่าอาหารมื้อเย็น และโดนัท สำหรับน้อง ๆ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภคที่จำเป็นให้กับมูลนิธิอ...
27/02/2024

ขอขอบคุณ “คุณแดนนี่” สมทบทุนค่าอาหารมื้อเย็น และโดนัท สำหรับน้อง ๆ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภคที่จำเป็นให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เนื่องในวันเกิด
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี
#แอดมินไนซ์

ขอขอบคุณ “คณะผู้ใหญ่ใจดี” นำข้าวผัด ไก่ทอด และไอศกรีม มาเลี้ยงอาหารกลางวัน สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯวันจั...
27/02/2024

ขอขอบคุณ “คณะผู้ใหญ่ใจดี” นำข้าวผัด ไก่ทอด และไอศกรีม มาเลี้ยงอาหารกลางวัน สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี
#แอดมินไนซ์

ขอขอบคุณ “คณะผู้ใหญ่ใจดี” สมทบทุนค่าอาหารมื้อเช้า สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 256...
27/02/2024

ขอขอบคุณ “คณะผู้ใหญ่ใจดี” สมทบทุนค่าอาหารมื้อเช้า สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี
#แอดมินไนซ์

ขอขอบคุณ “น้อง TASHA และคณะ” สมทบทุนค่าอาหารมื้อเย็น โดนัท และขนม สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เนื่องในวันเก...
26/02/2024

ขอขอบคุณ “น้อง TASHA และคณะ” สมทบทุนค่าอาหารมื้อเย็น โดนัท และขนม สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เนื่องในวันเกิด
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี
#แอดมินไนซ์

ขอขอบคุณ “คณะผู้ใหญ่ใจดี” สมทบทุนค่าอาหารมื้อเช้า สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 25...
25/02/2024

ขอขอบคุณ “คณะผู้ใหญ่ใจดี” สมทบทุนค่าอาหารมื้อเช้า สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี
#แอดมินไนซ์

ขอขอบคุณ “น้องนานะ คุณปฐวี รัชนีกร” นำข้าวปลาซาบะ และนม มาเลี้ยงอาหารมื้อเย็น สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เ...
25/02/2024

ขอขอบคุณ “น้องนานะ คุณปฐวี รัชนีกร” นำข้าวปลาซาบะ และนม มาเลี้ยงอาหารมื้อเย็น สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เนื่องในวันเกิด
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี
#แอดมินไนซ์

ขอขอบคุณ “น้องภาคิณ รัตนอมรพิน” สมทบทุนค่าอาหารมื้อกลางวัน สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เนื่องในวันคล้ายวันเ...
25/02/2024

ขอขอบคุณ “น้องภาคิณ รัตนอมรพิน” สมทบทุนค่าอาหารมื้อกลางวัน สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี
#แอดมินไนซ์

ขอขอบคุณ “คุณปฐวี พงษ์นนทกุล และครอบครัว” สมทบทุนค่าอาหารมื้อเช้าสำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯวันเสาร์ที่ 24 ...
24/02/2024

ขอขอบคุณ “คุณปฐวี พงษ์นนทกุล และครอบครัว” สมทบทุนค่าอาหารมื้อเช้าสำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี
#แอดมินไนซ์

ขอขอบคุณ “คุณโม คุณเมย์ คุณมุก และคุณมิ้น” สมทบทุนค่าอาหารมื้อกลางวัน สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯวันศุกร์ที...
24/02/2024

ขอขอบคุณ “คุณโม คุณเมย์ คุณมุก และคุณมิ้น” สมทบทุนค่าอาหารมื้อกลางวัน สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี
#แอดมินไนซ์

ขอขอบคุณ “กรมยุทธศาสตร์ กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำ” สมทบทุนค่าอาหารมื้อกลางวัน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภคที่จำเป็นให้ก...
23/02/2024

ขอขอบคุณ “กรมยุทธศาสตร์ กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำ” สมทบทุนค่าอาหารมื้อกลางวัน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภคที่จำเป็นให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี
#แอดมินไนซ์

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ รับสมัครคนพิการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว อายุระหว่าง 3 - 18 ปี ...
21/02/2024

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ รับสมัครคนพิการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว อายุระหว่าง 3 - 18 ปี เพื่อเข้ารับการรักษาฟื้นฟูและรับการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้รับการสนับสนุนจากแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และสถาบันสิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เพื่อตรวจการประเมินศักยภาพด้านร่างกายร่วมกับสหวิชาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 จะมีการประชุมคัดเลือกเด็กและประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบในลำดับต่อไป

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี
#แอดมินไนซ์

ขอขอบคุณ “คุณท๊อฟฟี่ และเพื่อนๆ” สมทบทุนค่าอาหารมื้อเย็น โดนัท น้ำผลไม้ และนม สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯวั...
20/02/2024

ขอขอบคุณ “คุณท๊อฟฟี่ และเพื่อนๆ” สมทบทุนค่าอาหารมื้อเย็น โดนัท น้ำผลไม้ และนม สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี
#แอดมินไนซ์

ขอขอบคุณ “คุณบุ้งกี๋ และเพื่อนๆ” สมทบทุนค่าอาหารมื้อกลางวัน และขนม สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯวันอาทิตย์ที่...
18/02/2024

ขอขอบคุณ “คุณบุ้งกี๋ และเพื่อนๆ” สมทบทุนค่าอาหารมื้อกลางวัน และขนม สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี
#แอดมินไนซ์

ขอขอบคุณ “คุณอมรศรี ญาณรัตน์” สมทบทุนค่าอาหารมื้อเช้า สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เนื่องในวันวันเกิดวันอาทิ...
18/02/2024

ขอขอบคุณ “คุณอมรศรี ญาณรัตน์” สมทบทุนค่าอาหารมื้อเช้า สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เนื่องในวันวันเกิด
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี
#แอดมินไนซ์

ขอขอบคุณ “บริษัท หงษ์บิน แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด” สมทบทุนค่าอาหารมื้อเย็น สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯวันเสาร์...
17/02/2024

ขอขอบคุณ “บริษัท หงษ์บิน แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด” สมทบทุนค่าอาหารมื้อเย็น สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี
#แอดมินไนซ์

ขอขอบคุณ “กลุ่มเพื่อนพระจอมเกล้าธนบุรี INC4” สมทบทุนค่าอาหารมื้อกลางวัน ขนม และนม สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิกา...
17/02/2024

ขอขอบคุณ “กลุ่มเพื่อนพระจอมเกล้าธนบุรี INC4” สมทบทุนค่าอาหารมื้อกลางวัน ขนม และนม สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี
#แอดมินไนซ์

“เทศกาลความรักและการให้ ครั้งที่ 13” Loving & Giving  ณ บองมาร์เช่ มาร์เก็ตเพลส จะมีกิจกรรมถึงวันพรุ่งนี้นะคะ ขอเชิญชวนร...
17/02/2024

“เทศกาลความรักและการให้ ครั้งที่ 13” Loving & Giving ณ บองมาร์เช่ มาร์เก็ตเพลส จะมีกิจกรรมถึงวันพรุ่งนี้นะคะ ขอเชิญชวนร่วมงานและสนับสนุนผลิตภัณฑ์องค์กรการกุศลได้ โดยบูธของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ อยู่ตรงข้ามร้านสรีสรรค์ถนัด อยู่ด้านข้างร้านกาแฟ AU LAC

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี #รักษา #ฟื้นฟู #ตลาดบองมาร์เช่ #เทศการความรักและการให้

ขอขอบคุณ “คุณสุดสาคร ภู่ทองอ่อน” นำโยเกิร์ตสตรอเบอร์รี่ มาเลี้ยงขนมมื้อเช้า สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯวันเ...
17/02/2024

ขอขอบคุณ “คุณสุดสาคร ภู่ทองอ่อน” นำโยเกิร์ตสตรอเบอร์รี่ มาเลี้ยงขนมมื้อเช้า สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี
#แอดมินไนซ์

📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี🚫ไม่มีการจัดกิจกรรมใด ๆ และร...
15/02/2024

📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

🚫ไม่มีการจัดกิจกรรมใด ๆ และรับบริจาคผ่านบัญชีส่วนบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ🚫

‼️การบริจาคจะ รับบริจาค เข้าบัญชีมูลนิธิ เท่านั้น‼️

ขอให้ผู้บริจาคส่งเอกสารการโอนเงินและติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน เพื่อประกอบการลดหย่อนภาษีประจำปี

🏦บัญชีมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ🏦

บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ เพื่อกองทุนทั่วไป
เลขที่บัญชี 207-090-4293

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ สมทบทุนสร้างอาคารเพื่อการบำบัดรักษา
เลขที่บัญชี 305-238-4482

บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
เลขที่บัญชี 123-023-8077

ชำระผ่านบัตรเครดิต VISA / MASTER CARD ทุกธนาคาร หรือตัดบัญชีผ่านบัตรเครดิต เดบิต ในรูปแบบรายเดือน ติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

☎️สามารถติดต่อมูลนิธิได้ที่☎️

Line OA:
Facebook: https://www.facebook.com/handicappedthai
Website : https://www.fwc1954.org/
E-mail: [email protected]
สำนักงานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
78/11 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-583-9596, 02583-9597
โทรสาร 02-583-6681

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี #รักษา #ฟื้นฟู

15/02/2024
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมในงาน “เทศกาลความรักและการให้ ครั้งที่ 13” Loving & Giving  🗓️ระหว่างวันศุกร์ 16 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1...
15/02/2024

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมในงาน “เทศกาลความรักและการให้ ครั้งที่ 13” Loving & Giving
🗓️ระหว่างวันศุกร์ 16 ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
⏰เวลา 09.00 - 16.00 น.
พบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้า และการแสดงของน้อง ๆ กว่า 30 มูลนิธิ
📍ณ บองมาร์เช่ มาร์เก็ต พาร์ค บริเวณโดยรอบบึงกลางบองมาร์เช่

**ขอเชิญชวนและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ ได้ทั้ง 3 วัน และวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. พบกับการแสดงชุด “ดนตรีดลใจ” ของน้อง ๆที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการนะคะ**

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี #รักษา #ฟื้นฟู #ตลาดบองมาร์เช่ #เทศการความรักและการให้

ขอขอบคุณ “โครงการ Ready for love เริ่มต้นรัก” จากบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นำชอร์ตเค้ก จำนวน 150 ชิ้...
14/02/2024

ขอขอบคุณ “โครงการ Ready for love เริ่มต้นรัก” จากบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นำชอร์ตเค้ก จำนวน 150 ชิ้นมาเลี้ยงขนมมื้อเย็น สำหรับน้อง ๆ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เนื่องในวันวาเลนไทน์

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี #รักษา #ฟื้นฟู

ขอขอบคุณ “มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย” นำโอรีโอคุ้กกี้ จำนวน 70 ลัง มามอบให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯวันพุธที่ 14 กุมภาพั...
14/02/2024

ขอขอบคุณ “มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย” นำโอรีโอคุ้กกี้ จำนวน 70 ลัง มามอบให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี #รักษา #ฟื้นฟู

ขอขอบคุณ “คุณรสริน โมคา”สมทบทุนค่าอาหารมื้อกลางวัน สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567แ...
14/02/2024

ขอขอบคุณ “คุณรสริน โมคา”สมทบทุนค่าอาหารมื้อกลางวัน สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี #รักษา #ฟื้นฟู

ขอขอบคุณ “Happy Valentine Day Jimmy & Sea” นำข้าวผัดหมู และน้ำดื่ม มาเลี้ยงอาหารมื้อเช้า สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห...
14/02/2024

ขอขอบคุณ “Happy Valentine Day Jimmy & Sea” นำข้าวผัดหมู และน้ำดื่ม มาเลี้ยงอาหารมื้อเช้า สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี #รักษา #ฟื้นฟู

ขอขอบคุณ “คุณประพนธ์, คุณประภาส, คุณชูเดช โลหะวิบูลย์ทรัพย์ และครอบครัวน้องเป็นต่อ” นำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก เค้กกล้วยหอม บร...
12/02/2024

ขอขอบคุณ “คุณประพนธ์, คุณประภาส, คุณชูเดช โลหะวิบูลย์ทรัพย์ และครอบครัวน้องเป็นต่อ” นำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก เค้กกล้วยหอม บราวนี่ และไอศกรีม มาเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน สำหรับน้อง ๆ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี #รักษา #ฟื้นฟู

ขอขอบคุณ “คุณสุลักษมิ์ ศิริภัทรพงศ์ และคุณลูกหมี”สมทบทุนค่าอาหารมื้อกลางวัน พร้อมนำผัดหมี่ โดนัท และขนม สำหรับน้อง ๆ ในม...
11/02/2024

ขอขอบคุณ “คุณสุลักษมิ์ ศิริภัทรพงศ์ และคุณลูกหมี”สมทบทุนค่าอาหารมื้อกลางวัน พร้อมนำผัดหมี่ โดนัท และขนม สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี #รักษา #ฟื้นฟู

ขอขอบคุณ “คณะผู้ใหญ่ใจดี”สมทบทุนค่าอาหารมื้อเย็น สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567แ...
11/02/2024

ขอขอบคุณ “คณะผู้ใหญ่ใจดี”สมทบทุนค่าอาหารมื้อเย็น สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี #รักษา #ฟื้นฟู

ขอขอบคุณ “คณะ Show Fun แบ่งปันเพื่อน้อง ครั้งที่ 2”นำลูกชิ้น และไอศกรีม มาเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอ...
10/02/2024

ขอขอบคุณ “คณะ Show Fun แบ่งปันเพื่อน้อง ครั้งที่ 2”นำลูกชิ้น และไอศกรีม มาเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน สำหรับน้อง ๆ ในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมิน : สุชานาถ 02-583-9596 ต่อ 315

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #มูลนิธิ #คนพิการ #บริจาค #การกุศล #ทำบุญ #ทำบุญวันเกิด #ช่วยเหลือ #สนับสนุน #เลี้ยงอาหาร #อำเภอปากเกร็ด #จังหวัดนนทบุรี #รักษา #ฟื้นฟู

ที่อยู่

78/11 ต. บางตลาด ถ. ติวานนท์
Pak Kret
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 17:30
อังคาร 07:30 - 17:30
พุธ 07:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:00 - 17:30
ศุกร์ 07:30 - 17:30
เสาร์ 07:30 - 17:30
อาทิตย์ 07:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625839597

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Pak Kret บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด